หน้าหลัก | ทำเนียบรุ่น | Download ตำรา
 
 
จากประธานรุ่น พ.จ.อ.สุนทร บำรุงจิตต์
วัสดีครับ เพื่อนนักเรียนทุกท่าน ตามที่พวกเราได้เข้ารับการอบรม หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ ในระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.51 - 19 ก.พ.52 นั้น ผมมีความรู้สึกประทับใจในความเสียสละ ความร่วมมือและการช่วยเหลือกัน ทำให้การดำเนินงานของรุ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผมต้องขอ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ สิ่งที่อยากฝากไว้ หลังจากที่จบการอบรมไปแล้ว คือ ขอให้พวกเราใช้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการประสานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และขอให้พวกเราทุกคน ได้มีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งจะมีส่วนสำคัญทำให้การ ปฏิบัติงานของส่วนรวม ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้พิสูจน์แล้ว จากการที่ได้มาอบรมร่วมกันในครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ผมขออาธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือ ขอได้โปรดดลบันดาล ประทานพรให้ทุกท่าน ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป
 
 

 
 
 
จ.ส.อ.หญิง ทัศนีย์ ชีช้าง
สังกัด : สป.
ที่อยู่ : 1006/401 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
โทร : 0 2222 2887
มือถือ : 0 2587 6534
E-Mail :
พ.จ.อ.ปรีชา แก้วเพ็ชร
สังกัด : สลก.ทร.
ที่อยู่ : 117 หมู่ 9 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โทร : 55739
มือถือ : 08 1009 1432
E-Mail : preecha.kaew@navy.mi.th
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
พ.จ.อ.ยุวภัณฑ์ สีเขียว
สังกัด : สลก.ทร.
ที่อยู่ : 133/59 สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กทม.
โทร : 55174
มือถือ : 08 1563 9398
E-Mail : yuwapun.s@navy.mi.th
พ.จ.อ.พยุงศักดิ์ พรหมพิชัย
สังกัด : สลก.ทร.
ที่อยู่ : 88/405 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร : 55739
มือถือ : 08 4878 2385
E-Mail : payoungsak.p@navy.mi.th

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
พ.จ.อ.หญิง ศิริวรรณ ผิวอ่อน
สังกัด : สลก.ทร.
ที่อยู่ : 817 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.
โทร : 55665
มือถือ : 08 8888 8888
E-Mail : siriwan.p@navy.mi.th

พ.จ.อ.ชัยวุฒิ ยิ้มอ่อน
สังกัด : แผนกรับส่ง กสบ.สบ.ทร.
ที่อยู่ : 79/158 บ้านกล้วยไทรน้อย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทร : 54590
มือถือ : 08 4676 1102
E-Mail : chaiwut.yi@navy.mi.th

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
หน้าหลัก | ทำเนียบรุ่น หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6 | หน้าที่ 7
 
 

 
หน้าหลัก | ทำเนียบรุ่น | Download ตำรา
จำนวนผู้เยี่ยมชม