กฐินนายเรือ73

    7 พ.ค.46 วัดป่าอ้อย จ.น่าน


 

.