สังสรรค์ 48

    30 เม.ย. 48 ราชนาวีสโมสร และส่งมอบหน้าที่ ประธานรุ่นนายเรือ73 ให้กับ น.อ. พงษ์เทพ หนูเทพ


 

.