ลูกทะเล

ชีวิตการฝึกภาคทะเลของเรา........ยังจำได้มั้ย?