นายเรือ73 Bowling 6 ส.ค.48

ณ. BSC Bowl Central ปิ่นเกล้า

ขอขอบคุณ ฯพณฯท่านชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

และ ดารา นักร้อง ที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงาน

ประเภททีม

ชนะเลิศประเภททีม....ทีม ร.ร.ชุมพล ยศ.ทร.

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม.... ทีมฐศวรรษ        ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม....ทีมTOT

ประเภทบุคคล

ชนะเลิศประเภทบุคคลชาย....คุณปริพรธ์ ศัลย์พงษ์        ชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง....คุณพรไพลินศิลปชัย

รองชนะเลิศประเภทบุคคลชาย....คูณกฤษฎา รอดสมบุญ        รองชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง....คุณพลอย

ชนะเลิศเกมส์เดียวชาย....คุณสิทธิโชค พิมพา        ชนะเลิศเกมส์เดียวหญิง....คุณศศิธร

รางวัลบู้บี้ชาย....คุณกังศดาล แซ่เล้า        รางวัลบู้บี้หญิง....คุณมนัสยา ศรวิไล