งานเลี้ยงสังสรรค์ นายเรือ73 เมื่อ 26 เม.ย. 51 ที่บ้านแน๊ท(ไร่ น่าน นิล นล เนิ่น) สระบุรี


นัดพบที่ไร่ น่าน นิล นล เนิ่น เวลา 1100 และรับประทานอาหารกลางวันริมลำธาร

.

กิจกรรมตอนบ่าย ชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และล่องแก่ง

งานเลี้ยงตอนค่ำ

.

ทำบุญตอนเช้า 27 เม.ย.51