สังสรรค์ปี 52


บนเรือ ขส.131 กันยายน 52

 

ธันวาคม 52 ที่บ้านแนท