งานเลี้ยงสังสรรค์นายเรือ73 ประจำปี 2555 ที่บ้านแน็ท