....อิเล็คทรอนิกส์ฝึกฝนจนเข้าที ไฟฟ้าดีเรามีใจใฝ่วิชา นรจ. นามนี้มีความหมาย น. น้ำใจทั่วทุกนามงามนักหนา ร. รักกันฉันพี่น้องร่วมมารดา จ. จริงจังต่อชาติราชนาวี ตั้งปณิธารต่อสถาบันอันทรงเกียรติ จะไม่เคลียดแค้นเคืองเรื่องใช่ที่ จะรับใช้ประเทษชาติเป็นราชพลี สิ่งเหล่านี้ข้าเต็มใจให้สัญญา.....