รายชื่อเพื่อนนักเรียนจ่ารุ่น 39/นย.41 จำนวน 1494 คน  [ดูรูปเพื่อนๆ][Export Excel]

***การแก้ไขข้อมูล คลิกที่ ลำดับ ที่ต้องการแก้ไข**
ค้นหา 
ลำดับ เลขประจำตัว ยศ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเกิด สถานะ ตำแหน่ง หน่วยงาน โทร.ภายใน มือถือ E-mail เพิ่มเติม
11396000293จ.อ.กนกชูทองเสนาะ19/02/2521ประจำการช่างแก้ไขข้อขัดข้อง หมวดลานจอด แผนกช่าง ฝูง.๑๐๓ กองบิน ๑ กบร.กร.มบ.๔ ฝูง.๑๐๓ กองบิน ๑ กบร. กร.088 3023858k190221@hotmail.com20
22391500328จ.อ.กนกศักดิ์อารุณ28/03/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๑๘ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยามฝั่ง กร.แผนกช่างกล เรือ ต.๑๘ มว.เรือที่ ๑ กยฝ. กร.sample@email.tst20
31386900227พ.จ.อ.กรุงแก้วหลำกรุง อบต.13/10/2519ประจำการโอนแผนกผลิตและบริการข่าวสาร กผข. ศบพ. พธ.ทร.sample@email.tst20
42394600001พ.จ.ท.กรุงนามสง่า26/02/2520ลาออกลาออก (ปลัดอำเภอ)แผนกพลาธิการ ร.ล. ลันตา มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
52394600002ร.ต.กฤตยชญ์เวียงสมุทร ร.น.วัด19/07/2519ประจำการประจำแผนกพิจารณารายงานและคำร้อง กสส.สจร.ทหารฝกบ.สนภ.๓
61380201498จ.อ.กฤษศรีเงินดี00/00/0000ลาออกลาออกแผนกซ่อมเครื่องเรดาร์ระบบอาวุธ กฟอ. สพ.ทร.
72393302081พ.จ.อ.กฤษอุ่นประชา06/04/2520ประจำการพลขับรถ หมู่ซ่อมบำรุงระบบ หมวดสนับสนุน ร้อย.สอ.๔ พัน.สอ.๑๓ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.หมู่ซ่อมบำรุงระบบ มว.สนับสนุน ร้อย.สอ.๔ พัน.สอ.๑๓ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.0843449609ชื่อเดิม จักรกริช
81394800579พ.จ.อ.กฤษฎากาญจนะ23/12/2520ประจำการเสมียน บก.ร้อย.ชตน.กรม กสพ.ฐท.สส.บก. ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.กสพ.๒ กรม กสพ. ฐท.สส.
91396900313จ.อ.กฤษฎานนแก้ว10/05/2521ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๑๙ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยามฝั่ง กร.แผนกช่างกล เรือ ต.๑๙ มว.เรือที่ ๑ กยฝ. กร.
101395900068พ.จ.อ.กฤษฎาศรีวงษา06/09/2520ประจำการครูผู้ช่วย มว.วิชาวิทยุและโทรพิมพ์ แผนกศึกษา โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กวก.สสท.ทร.แผนกวิทยุสื่อสาร สสท. บก. กบร. กร.
111390800885จ.อ.กฤษฎาศิริสาคร22/07/2520ประจำการจ่าส่งกำลัง ตอนส่งกำลัง หมวดบริการ ร้อย.บก.กฟก.๒ กร.แผนกช่างกล เรือ ต.๙๙๓ มว.เรือที่ ๑ กยฝ. กร.
121390700444จ.อ.กฤษณะละวิโรจน์13/10/2521โอนโอนเรือ ต.๒๑๓ มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
132391500524จ.อ.กฤษณะสมบูรณ์01/11/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.คีรีรัฐ หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกช่างกล ร.ล. คีรีรัฐ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
141382000236จ.อ.กลยุทธบุญล้น20/08/2520ประจำการจ่าทดแทน แผนกกำลังพลทดแทน กปค.กฝร.แผนกกำลังพลทดแทน กปค. กฝร. กร.
151392302336พ.จ.อ.กวีศักดิ์เทียนแจ่ม03/12/2520ประจำการพยาบาล ตึกผู้ป่วยศัลยกรรม กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
162390800789พ.จ.ท.กษมศรีประเสริฐไอ้ปลา17/10/2520ประจำการเสมียนการเงิน บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.แผนกบัญชี กง. บก. กร.
172390300754จ.อ.ก้องกรุงคำสุริย์ก้อง15/07/2520โอนเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลกุดจิก อ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์แผนกอนุศาสนาจารย์ กพ. บก. ฐท.สส.0 4384 093608 4420 4433kongkrung.k@hotmail.com
181396600893จ.อ.กอนดาทอง28/09/2520ประจำการพลขับรถ แผนกขนส่ง กอง สน.กฝร.แผนกขนส่ง กอง สน. กฝร. กร.
191392701455จ.อ.กะสินธุ์สายลาด04/07/2520ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๒ รพศ.๓ กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๒ รพศ.๓ กรม รพศ.๑ นสร. กร.
201390503101พ.จ.ต.กานจนะปลัดกอง31/10/2520ประจำการผบ.หมู่มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๑ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย.มว.ฝึกที่ ๑ ร้อย.ฝ.๑ พัน.ฝ.๒ กฝท. ศฝ. นย.
211391500030พ.จ.อ.การุณย์แสงจันทร์ก้อง02/02/2520ประจำการครูผู้ช่วยหมวดระบบตรวจจับใต้น้ำ กฝป.กฝร.กร. มว.ระบบตรวจจับใต้น้ำ แผนกการปราบเรือดำน้ำ กฝป. กฝร. กร.722830800116115karun.s.39@hotmail.com
221392203619จ.อ.กำธรรักบัวทอง09/05/2520ลาออกลาออกแผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. บางปะกง มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
232394300801พ.จ.อ.กำพลปะวันนาปอ-ไปรกอล์ฟ16/10/2520ประจำการพันจ่าพลาธิการ แผนกส่งกำลังบำรุง ร.ล.สิมิลัน หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกส่งกำลังบำรุง ร.ล. สิมิลัน มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.0861773710kumphon39@live.com
241397600435จ.อ.กิจติพงษ์ตั้งตระกูลจ่าอ้วนคนหล่อ41(หล่อตาย)23/09/2520โอนเจ้าพนักงานธุรการ 5 เทศบาลตำบลนายม อ.เมือง จังหวัดอำนาจเจริญตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล. นย.0455240250880462047kt_2074@hotmail.comติดต่อมาเด้อ
251392300474พ.จ.อ.กิตติตุ้ยแม้น30/03/2520โอนโอนมว.ซักฟอก แผนกพยาบาล รพ.ทร.กรุงเทพ พร.830-164086
261390201287พ.จ.อ.กิตติหนูอินทร์13/01/2521ประจำการพันจ่าตรวจการณ์หน้า ชุดตรวจการณ์หน้าที่ ๑ ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๒ ส่วนยิง ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๑ กรม ป. พล. นย.625940819422020nooin089@hotmail.com
271396601128พ.จ.อ.กิตติพงศ์พิมพ์จันทร์กัมพุช27/05/2520ประจำการช่างตรวจสภาพเครื่องมือการช่าง มว.ควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.๓ พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ.มว.ควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.๓ พัน.ซบร. กรม สน. สอ.รฝ.
281391800382จ.อ.กิตติพงษ์พุทธไทย20/12/2520ประจำการเจ้าหน้าที่วิทยุ ชุดนำทางที่ ๒ มว.นำทาง ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.ชุด ลว.นบ.ที่ ๑ ตอน ลว.นบ.ที่ ๑ มว.ลว.นบ.ที่ ๑ ร้อย.ลว.นบ.ที่ ๑ พัน.ลว. พล. นย.ลงเบอร์โรด้วย
292396000371พ.จ.ต.กิตติพงษ์อวยสวัสดิ์24/06/2520ประจำการครูผู้ช่วย หมวดป้องกันความเสียหาย แผนกป้องกันความเสียหาย กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหแผนกช่างกล ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
302393302087พ.จ.อ.กิตติพงษ์อินทวิรัตน์ติ้ก30/04/2519ประจำการเสมียนศูนย์ไปรษณีย์ทหาร กสบ.สบ.ทร.ศปท. กสบ. สบ.ทร.54590
311383306427พ.จ.ท.กิตติพรสังข์ศิลป์ชัย12/08/2519ประจำการประจำ สสท.ทร.ศูนย์การรับ-ส่งข่าว แผนกสื่อสารกลาง กวอ. ศทค. สสท.ทร.
321391800259พ.จ.อ.กิตติศักดิ์เย็นจิตร30/05/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
332391000389จ.อ.กิตติศัพท์จำวัน10/01/2519โอนโอนแผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สายบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
342391900386จ.อ.กิตศุวิชญ์จิตประสงค์จ่าเต้ย01/01/2520โอนรองปลัด อบต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามแผนกขนส่ง กบก. ศฝท. ยศ.ทร.-08-9013-0402kitsuwich.j@hotmail.com
352393302086จ.อ.กิติชัยทองแผ่น04/02/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.มารวิชัย หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. มารวิชัย มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
367393160320จ.อ.กิติพันธ์กิติวนิชยกุล00/00/0000ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.อุดมเดช หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. ภูเก็ต มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.
371392104274จ.อ.กิติศักดิ์ใจเด็ด23/09/2520ประจำการเสมียน กองช่าง บก.กตอ.กร.กองช่าง บก. กตอ. กร.
381396801433จ.อ.กีรติเขียวบุตร17/03/2520โอนเทศกิจ จ.อุดรตอนศูนย์ข่าว มว.สื่อสาร ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
392394300797จ.ท.กุหลาบพรมดวงศรี08/03/2520ลาออกลาออกประจำ ฐท.สส.
402396800036จ.อ.เก่งกล้าดวงบุปผา28/02/2519โอนโอน เทศบาลตำบลดอนตาลแผนกช่างกล ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
411393312481พ.จ.อ.เกริกใยแจ้ง04/05/2521ประจำการเจ้าหน้าที่สวัสดิการผู้ป่วย กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
421394800118จ.อ.เกรียงไกรชอบชน28/08/2520ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
431380501824จ.อ.เกรียงไกรอินทร์สิงห์เกรียง00/00/0543ประจำการเจ้าหน้าที่ช่างก่อสร้าง หมู่ทหารช่างที่ ๓ มว.ทหารช่างที่ ๒ ร้อย.ช.๓ พัน.ช.พล.นหมู่ทหารช่างที่ ๓ มว.ทหารช่างที่ ๒ ร้อย.ช.๓ พัน.ช. พล. นย.61630, 61650
441393900465พ.จ.ท.เกรียงศักดิ์คล้ายเพชรจ่าหนู08/03/2521ประจำการเสมียน กงน.อล.ทร.กวก. อศ.089-892-3447janu391@hotmail.com
452393700005พ.จ.ท.เกรียงศักดิ์คำสุข19/02/2521ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
461402700259จ.อ.เกรียงศักดิ์ปทุมนันท์ต๋อง09/11/2520โอนเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อ. บ้านตาก จ.ตาก ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล. นย.0853044412marines0041@hotmail.co.th
471402100132จ.อ.เกรียงศักดิ์ฝาดสูงเนินจ่าแฟร้งค์21/12/2519โอนโอน เทศบาลตำบลคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นคราชสีมาแผนกช่างกล ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.044-323357085-2135031kriangsak.fa@gmail.comเพื่อนๆผ่านมาแวะทักทายกันบ้างนะ
481395601023จ.อ.เกรียงศักดิ์ฤทธิโชคเสี่ยว23/05/2520ประจำการจ่าพลาธิการ แผนกพลาธิการ ร.ล.รัตนโกสินทร์ หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. รัตนโกสินทร์ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
491386700332พ.จ.อ.เกรียงศักดิ์สุพินศรี19/11/2519ประจำการช่าง แผนกซ่อมเครื่องเรดาร์ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กงน.อล.ทร.แผนกเครื่องประมวลแสดงผลและเครือข่าย กอล.๒ อล.ทร.02-4756932083-3060993kriengsak.s@navy.mi.th
502394600014จ.อ.เกรียงศักดิ์แสงสุวอ02/07/2519ประจำการหัวหน้าชุด หมู่ป้องกัน หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.พัน.กสพ.๒ กรม กสพ.ฐท.สส.หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก. พัน.กสพ.๒ กรม กสพ. ฐท.สส.
511382102590จ.อ.เกรียงศักดิ์อาษากลาง00/00/0000ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์ แผนกขนส่ง กอง สน.กร.มว.รถยนต์ แผนกขนส่ง กอง สน. กร.
521387103556พ.จ.อ.เกษตรศิริกังวาน29/08/2519ประจำการพยาบาลหอผู้ป่วย กองการพยาบาล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.กองการพยาบาล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.73120moomoo87_k@hotmail.comชอบตกปลา ได้ทั้งออกเรือหรือหมายธรรมชาติจ้า
531396000348พ.จ.อ.เกษมเชียงเพี้ยน01/05/2521ประจำการหัวหน้าพลขับรถ แผนกขนส่ง กอง สน.อจปร.อร.แผนกขนส่ง กอง สน. อจปร. อร.
541392201169พ.จ.ต.เกษมศุภกิจ20/05/2520ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๑ รพศ.๒ กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๘ รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร. กร.
551392103975จ.อ.เกษมสิทธาหนุน16/10/2521ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๑ หมวดสารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.ตอนรถจักรยานยนต์ มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
562391400008จ.อ.เกษมสุขหวังโสะ07/01/2520โอนโอน เทศบาลเมืองกันตัง ตรังเรือ ต.๒๑๐ มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
572391500525จ.อ.เกียรติก้องแก้วเยื้องก้อง21/12/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.สงขลา หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกปฏิบัติการข่าว กขว. บก. ทรภ.๑39 ทุกนายจงเจริญ
582397600006พ.จ.อ.เกียรติภูมิจันพรมมีเม้า07/08/2521ประจำการจนท.ยุทธการและการข่าว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยทหารพัฒนา บก.กองทัพไทยชุดปฏิบัติงานช่าง ชุดช่างพัฒนา หน่วยช่างพัฒนา นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.0420726500816216435warrier39@yahoo.com
592390300736จ.อ.เกียรติศักดิ์เนตรคุณหมู่เต๊อะ26/12/2519โอนพลขับรถสิบล้ออยู่ที่บ้าน085-3125212kongkidakorn_2552@hotmail.com
601393600551จ.อ.เกียรติศักดิ์บัวทอง25/12/2519ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๓ หมวดสารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๓ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม สห.ทร.
612390800879จ.อ.เกียรติศักดิ์พิกุลทอง11/05/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ท้ายเหมือง หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ท้ายเหมือง มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
621392201069จ.อ.เกียรติศักดิ์หอมเกตุไอ้ดำ03/02/2519ประจำการครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาวุธและหลักยิง กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.มว.สรรพาวุธ แผนกบริการ กอง สน. ศฝ. นย.
631395601033จ.อ.โกศลแก้วเกษตร26/09/2520เสียชีวิตเสียชีวิต
642390501289จ.อ.โกศลโขมณี19/05/2520โอนจพง.ป้องกันฯ 4 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่นแผนกช่างกล ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.koson_kh@hotmail.com
652396500004จ.อ.โกศลปานเจริญ09/02/2519ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกล หมู่ป้องกัน หมวดป้องกัน ร้อย.บก.ทรภ.๒ชุดปืนกล หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย.บก. ทรภ.๒
661392203132จ.อ.โกศลแพรกเมือง19/12/2520ประจำการพลประจำปืน หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑บก. มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
671393900453จ.อ.โกศลเอี่ยมสอาด11/12/2520ประจำการเจ้าหน้าที่วิทยุถ่ายทอด บก.มว.วิทยุถ่ายทอด ร้อย.ทางสายและ ว.ถ่ายทอด พัน.ส.พล.นย.บก. มว.วิทยุถ่ายทอดสัญญาณ กองร้อยทางสายและถ่ายทอดสัญญาณ พัน.ส. พล. นย.ไอ้สนมึงลงเบอร์ติดต่
682394600003จ.อ.โกศัยแสนมาตย์12/09/2520ประจำการพนักงานโทรศัพท์ แผนกชุมสายโทรศัพท์ กองโทรศัพท์ ศทค.สสท.ทร.แผนกชุมสายโทรศัพท์ กองโทรศัพท์ ศทค. สสท.ทร.
692391400010พ.จ.อ.โกสินทร์บุญมี09/12/2520ประจำการผบ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
702390300744จ.อ.ไกรศักดิ์ศรีปัดถา06/06/2520โอนโอน อบต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคามประจำ กร.
712395500005จ.อ.ไกรศักดิ์สมพมิตรอุ้ม26/03/2520ประจำการประจำ ขส.ทร.มว.ขนส่ง ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.082-3064561krisuk_navy@hotmail.com
721396401794จ.อ.ไกรสรสายทอง10/10/2520ประจำการพลขับรถ แผนกธุรการ กธก.สสท.ทร.แผนกธุรการ กธก. สสท.ทร.0840816312
731382000234จ.อ.ขจรอุไรสาย18/03/2519ประจำการโอนพวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๓ มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
741397700071จ.อ.ขยันธนะศรี05/04/2521ปลดปลด
751387400685จ.อ.ขวัญชัยแข็งแรง11/06/2519โอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารแผนกขนส่งและดับเพลิง กบก. ฝบก. รร.นร.0880311495
761392801218จ.อ.ขวัญชัยสวัสดิ์พูนจ่าขวัญ24/04/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันฯ 6ว เทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.0446312990818245286
772392100845จ.อ.ขวัญชัยสิมมะราช17/06/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๓๐หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.088-532-3099
782391000367จ.อ.ขวัญประชาโพธิ์ทิพย์วงษ์06/04/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๕ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ถลาง มว.เรือที่ ๓ กทบ. กร.
791396000331จ.อ.เข็มขาวจันทร์ชาวนา29/05/2521ประจำการพลลาดตระเวน ชุด ลว.นบ.ตอนลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก มว.ลว.นบ.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นชุด ลว.นบ.ที่ ๔ ตอน ลว.นบ.ที่ ๒ มว.ลว.นบ.ที่ ๑ ร้อย.ลว.นบ.ที่ ๑ พัน.ลว. พล. นย.
801397301091จ.อ.คงศักดิ์ธรรมสัตย์15/01/2520ประจำการโอนแผนกธุรการ บก. ศสร. สอ.รฝ.
811390301953จ.อ.คมกริชสังวิเศษจ่อย24/04/2521โอนเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 เทศบาลตำบลชัยวารี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ดแผนกซ่อมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๑ กงน. อล.ทร.0435671010898252924komkit46@hotmail.comสวัสดีเพื่อน ทุก ๆคน ยังงัยก็ mail หรือโทร หรือเยี่ยมชมใน www.chaivaree.go.th ได้เสมอ นะเพื่อนทุกคน ยินต้อนรับเพื่อนๆ ทุกนาย
821397102703จ.อ.คมศักดิ์ศรีสว่าง02/04/2520ประจำการพลประจำปืน หมู่ปืนใหญ่ที่ ๑ หมวดปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๒ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๑ มว.ปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๒ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
831397102408พ.จ.อ.คมสรรแสงหินคม26/04/2520ประจำการชอล.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.ตาปี หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ตาปี มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.km-ubon@hotmail.co.th
841383402044พ.จ.อ.ครรชิตนัยรัตน์ชิต15/01/2520ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ 2 รพศ.1กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๒ รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร. กร.086-3724192Naiyarattanadilokkul@hotmail.com
851395602096จ.อ.ครรชิตประทุมทองชิต09/08/2520ลาออกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 4 ท่าอากาศยานหาดใหญ่หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม สห.ทร.084-9215292
862396800010จ.อ.ครรชิตสูตรไชย05/03/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๔ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.มว.ศูนย์ยุทธการ แผนกศูนย์ยุทธการ กฝย. กฝร. กร.
872395600414จ.อ.คะนองเรืองนุ่น01/07/2520โอนนักพัฒนาชุมชน อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาพวกยิง หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล. นย.074-386677 ต่อ 170801380132kanong_41@hotmail.com
881387103874จ.อ.คำณพโสมรักษ์00/00/0000โอนโอน
892392100823พ.จ.อ.คำพันธ์เลขนอก22/02/2521ประจำการช่าง แผนกซ่อมเครื่องสื่อสารภายใน โรงงานเครื่องสื่อสารที่ ๒ กงน.อล.ทร.แผนกเครื่องสื่อสาร กอล.๒ อล.ทร.
901397600519จ.อ.คำแหงโสคำภา17/04/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.กองบังคับการส่วนยิง ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค. กรม ป. พล. นย.
911382000535จ.อ.คูณทวีก่ำเสริฐ11/09/2519ประจำการช่าง หมวดช่างประปา แผนกโยธา กรช.สพ.ทร.หมวดช่างโยธา แผนกโรงงาน กรช. ศซส. สพ.ทร.
922397400087จ.อ.จงมีเชื้อคำฮด22/11/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.จุฬา หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. จุฬา มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
932395800920พ.จ.ท.จตุพลตาบผึ้ง11/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่สำรวจและตรวจสอบ แผนกสำรวจและตรวจสอบ กผป.อจปร.อร.แผนกสำรวจและตรวจสอบ กผป. อจปร. อร.
942390600839พ.จ.อ.จตุพลทองชมภูสะมะ13/02/2521ประจำการช่างกล เรือรับเชือกที่ ๒ หมวดบริการเรือ แผนกท่า ทจม.กทส.ฐท.สส.เรือรับเชือกที่ ๒ มว.บริการเรือ แผนกท่า ทจม. กทส. ฐท.สส.73768/90890928441
952390800950จ.อ.จตุพลนิธิวรรธนะโจ อบต.22/07/2521โอนศาลาว่าการเมืองพัทยา สำนักการคลังแผนกพลาธิการ ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.089-7667791skyjo_jumbo@hotmail.com
961393000393จ.อ.จรรยวรรธน์ธนกรพงศ์สุข07/02/2521ประจำการตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ลว. พล. นย.(พีระเดช บู่สาลี)ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ลว. พล. นย.
971395601022จ.อ.จรัญทองเต็ม17/05/2520ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๔ หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
981392801160จ.อ.จรัญเมยประโคน18/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่เครื่องให้ทิศทาง บก.หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.บก. มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
992393200214จ.อ.จรัสพงศ์พรหมรักษา09/08/2519ประจำการเสมียน แผนกปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กกพร.บก.ทรภ.๒แผนกปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กกพร. บก. ทรภ.๒
1002393600296จ.อ.จริวัฒน์ชูแก้ว26/06/2521ประจำการเจ้าหน้าที่เครื่องให้ทิศทาง บก.หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.บก. มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
1011393600468จ.อ.จรูญเรืองเทพจ่าแดง23/10/2520โอนเจ้าพนักงานเทศกิจ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุงบก. มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม สห.ทร.0746970450894679871dang_158@hotmail.com
1021392203234พ.จ.อ.จรูณคงนวล17/01/2520ประจำการพนักงานวิทยุ สถานีรับวิทยุ สสส.ฐท.สข.ทรภ.๒ศูนย์สื่อสาร สสส. ฐท.พง. ทรภ.๓
1032392300010จ.อ.จักรกฤษอิ่มทอง29/10/2520ประจำการจ่ากำลังพล ตอน บก.พัน ร้อย.บก.พัน.สอ.๑๓ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.สอ.๑๓ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
1041396900121พ.จ.ท.จักร์กฤษณ์สุขเกษมเอ หวาน จ๊อด22/04/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครราชสีมามว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๔ กองบิน ๑ กบร. กร.085-8102558
1051390700364จ.อ.จักรพงษ์เจริญดีหยิกล่ำบึ๊ก28/05/2520ประจำการจ่าพลาธิการ แผนกพลาธิการ ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
1062394300792จ.อ.จักรพลทวยมาตร06/06/2520ประจำการนายพวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๓ หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.พวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๓ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.
1072390600838นายจักรภพศิริอรุณพร11/02/2521ประจำการปลดหมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
1082393000327จ.อ.จักรรัตน์ใจภักดี17/06/2519ประจำการพนักงานวิทยุ ตอนสื่อสาร ร้อย.บก.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ตอนสื่อสาร ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
1091393600568พ.จ.อ.จักรวุฒิบัวศรี11/09/2521ประจำการช่าง แผนกซ่อมเครื่องวิทยุ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กงน.อล.ทร. (สมชาย)แผนกเครื่องสื่อสาร กอล.๒ อล.ทร.
1102393302096จ.อ.จักราพูนบำเพ็ญ13/03/2519ประจำการกระซับ โรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ แผนกโรงงานเครื่องกล กงน.อธบ.อร.โรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ แผนกโรงงานเครื่องกล กงน. อธบ. อร.
1117393100620จ.อ.จักรารินทร์ลุสมบัติ00/00/0000โอนโอน เทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่ประจำ กร.
1122395300001จ.อ.จักรีเชื้อบุญมี04/07/2519โอนโอนประจำ สส.ทร.
1137393181221จ.อ.จัตตุรนคำหงษ์ศา18/12/2521โอนโอน เทศบาลตำบลท่าพ้อ จังหวัดพิจิตร (ประสิทธิ์ คำหงษ์ค้า)แผนกช่างกล ร.ล. รัตนโกสินทร์ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
1141395501081พ.จ.อ.จันทร์แสงทวีพร20/06/2520ประจำการจ่าเรือเวรข้ามฟาก หมวดเรือบริการที่ ๑ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.เรือเวรด่วนทางธุรการ มว.เรือบริการที่ ๑ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.0871605227
1151392101819พ.จ.ต.จำนงค์จันทร์พิมายนงค์01/09/2521ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.แผนกช่างกล ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.746550841555265junpimai@hotmail.com
1161397700829พ.จ.อ.จำเนียรกรงทิพย์01/06/2520ประจำการพยาบาล แผนกพยาธิวิทยา รพ.ทร.กรุงเทพ พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
1171394301452จ.อ.จำปีศรีคลัง21/12/2520ประจำการจ่าปืน เรือเรือ ต.๒๘ หมวดเรือที่ ๓ กยฝ.กร.เรือ ต.๒๒๐ มว.เรือที่ ๓ กยฝ. กร.
1182392801015จ.อ.จำรัสนามหนวด06/06/2520ประจำการช่างกล เรือเร็ว มตก.๓ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๖ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
1192393600291จ.อ.จำลองช่วยสุก19/08/2519ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๓ หมวดสารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๓ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม สห.ทร.
1202395400334จ.อ.จิตรสีแสด11/06/2519โอนจพง.ป้องกันฯ0800173986sisad@hotmail.co.th
1211384301288พ.จ.ต.จิตรติดำรงกิจเจริญ03/07/2519ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.แสมสาร หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกเดินเรือ ร.ล. แสมสาร มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
1222391900383จ.อ.จิรชัยเกตุษเฐียร06/06/2519ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.กลึงบาดาล หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. กลึงบาดาล มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
1231390600223จ.อ.จิรพันธ์กัณหาหน.นักเรียน05/06/2520ประจำการเจ้าหน้าที่พัสดุ หมวดจัดหา แผนกพัสดุช่าง กซร.กองบิน ๒ กบร.กร.มว.จัดหา แผนกพัสดุช่าง กซร. กองบิน ๒ กบร. กร.
1241390900453พ.จ.อ.จิรยุทธ์ชัยชิตาทร00/00/0543ประจำการโอน ช่างโยธา เทศบาลอ่างทองแผนกสำรวจแผนที่บก กรท. อศ.
1251395602332จ.อ.จิรยุทธ์สมณะกิจ27/11/2520ประจำการเสมียน แผนกยุทธการและการฝึก กยก.บก.ทรภ.๒แผนกยุทธการและการฝึก กยก. บก. ทรภ.๒
1262392100839จ.อ.จิรวัฒน์สระน้อย18/12/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.กลึงบาดาล หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกควบคุมและประมาณราคา กผป. อจปร. อร.
1271387104605พ.จ.ท.จิรศักดิ์กระทุ่ม20/01/2519ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๒ กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๘ รพศ.๓ กรม รพศ.๑ นสร. กร.
1281390503883พ.จ.อ.จิรศักดิ์คงบัวน้อย20/02/2521ประจำการเจ้าหน้าที่เครื่องช่วยฝึก แผนกเครื่องช่วยฝึก กบก.ศฝท.ยศ.ทร.แผนกเครื่องช่วยฝึก กบก. ศฝท. ยศ.ทร.654400872178330mama-2521@hotmail.co.th
1292396800017พ.จ.อ.จิรศักดิ์รูปสมบักจอห์น05/04/2520ประจำการช่างซ่อมบำรุง มว.ซ่อมบำรุงที่ ๒ แผนกซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กอง สน.กฝร.มว.ซ่อมบำรุงที่ ๒ แผนกซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กอง สน. กฝร. กร.
1301396602566จ.อ.จิระตนตรงโบ๋ยเมียเด็ก11/10/2520ประจำการจ่าพลาธิการ แผนกพลาธิการ ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
1311392000200จ.อ.จิระณรงค์ นันทสุรีย์อารักษ์13/10/2520โอนโอนแผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๘๑ มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.
1321396600927พ.จ.ท.จิระพงษ์คำจันทร์19/04/2520ประจำการผบ.หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปล.๑ พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย.หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๑ รอ. กรม ร.๑ พล. นย.
1331391000721จ.อ.จิระศักดิ์นรมาตย์โจ16/10/2520ประจำการพลขับรถ แผนกขนส่งและดับเพลิง กบก.ฝบก.รร.นร.แผนกขนส่งและดับเพลิง กบก. ฝบก. รร.นร.0848785619
1342395400328จ.อ.จิระศักดิ์บุญเย็น31/08/2520ประจำการพนักงานวิทยุ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.วิทยาคม หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. วิทยาคม มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.0868472189
1352395400332พ.จ.อ.จิรายุทธแท่นสอน26/01/2520ประจำการชฟอ. หมู่ซ่อมบำรุง ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.หมู่ซ่อมบำรุง ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
1361391101040จ.อ.จีรพันธ์โพธิ์อยู่จีบัน01/02/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.สีชัง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. ริ้น มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.08722981430846369692
1371396802021จ.อ.จีรวัฒน์ละอองพราว31/05/2520ประจำการช่าง แผนกซ่อมเครื่องควบคุมเครื่องจักรและตัวเรือ โรงงานเครื่องสื่อสารที่ ๒ กงน.อล.ทรแผนกเครื่องควบคุมเครื่องจักร กอล.๓ อล.ทร.
1381393600577จ.อ.จีระเดชฤทธิรัตน์05/04/2520ประจำการผบ.หมู่รักษาความปลอดภัย มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ที่ ๓ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.หมู่รักษาความปลอดภัยที่ ๒ มว.รปภ.ที่ ๑ ร้อย.รปภ.ที่ ๓ กอง รปภ.ฐท.กท. กรม รปภ. นย.
1391385400753จ.อ.จีระพันธ์พรจันทร์00/00/0000โอนโอนแผนกวิชาการอาวุธ กฝศ. ศฝท. ยศ.ทร.
1402393302080จ.อ.จีระรัตน์บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา15/05/2520โอนโอน อบต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตรแผนกช่างกล ร.ล. คำรณสินธุ มว.เรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.
1411393600580จ.อ.จีระศักดิ์ชูเกลี้ยง09/06/2520ประจำการจ่าทดแทน แผนกกำลังพลทดแทน กปค.กฝร.แผนกกำลังพลทดแทน กปค. กฝร. กร.
1422393100353จ.อ.จีระศักดิ์ทักวงษ์ศรี26/06/2521ประจำการเจ้าหน้าที่เครื่องให้ทิศทาง บก.หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.บก. มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
1431391401066จ.อ.เจริญเกิดผล01/11/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๒ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.กองบังคับการส่วนยิง ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๒ พัน.ปกค. กรม ป. พล. นย.
1441370301707จ.อ.เจริญคำมะภาจา13/02/2519ประจำการประจำ ขว.ทร.ประจำ ขว.ทร.546020862297764jaraen.k@navy.mi.th
1451393100701จ.อ.เจริญบุญสิทธิ์12/03/2521โอนลาออก เป็นตำรวจ รอง สว.ป สภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีมว.ขนส่ง แผนกบริการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.0869888037
1461394602663จ.อ.เจริญชัยจันท่าม่วง18/12/2520เสียชีวิตเสียชีวิต
1471392600538พ.จ.ต.เจริญศักดิ์สมเงินcbweshqu20/05/2520ประจำการผบ.หมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.0847163985charoensak.s@navy.mi.th
1482391400007จ.อ.เจษฎาลัทธิธรรมปลิว /ติ๊ก31/01/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังเรือยางและเครื่องยนต์ติดท้าย คลังอุปกรณ์ แผนกคลัง กองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือคลังอุปกรณ์ แผนกคลัง กอง สน. นสร. กร.0815509172jastsads_39@hotmail.com
1492392100821พ.จ.ท.เจษฎาอยู่วังตุ๋ย/เจษ20/01/2521ประจำการประจำ สสท.ทร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. นเรศวร มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
1501390301266จ.อ.เจียมรัตน์ศรีจำพลังรอย06/12/2520โอนโอน จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.0426425890892784621เทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
1511394301677จ.อ.แจ่มใสพรมลี19/03/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองไฮ ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120แผนกขนส่งและดับเพลิง กบก. ฝบก. รร.นร.083-6699266085-4614465james-1920@hotmail.comร้านเจมส์เทรดดิ้ง ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้อัด โต๊ะ ตู้ ชั้นวาง อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ สนใจติดต่อได้ เราบริหารเอง ชื่อเดิม นพอนันต์
1521394603047จ.อ.ฉลองกันยารัตน์04/10/2519โอนอบต.ร้อยเอ็ดมว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ กรม รปภ. นย.
1531396803313จ.อ.ฉลองฤทธิสิงห์22/03/2520ประจำการเสมียน กองช่าง บก.กตอ.กร.กองช่าง บก. กตอ. กร.
1541397600869จ.อ.ฉลองศรีระพันธ์23/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่เรือยางและเครื่องยนต์ติดท้าย หมวดซ่อมอุปกรณ์ แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กองสนับสนุเรือปฎิบัติงานยุทธการนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่ ๑ เรือปฏิบัติงานยุทธการนักทำลายใต้น้ำจู่โจม มว.เรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กอง สน. นสร. กร.
1551403800247จ.อ.ฉลองเหม็นแดง01/02/2520ลาออกปลดแผนกซ่อมเครื่องเสียงใต้น้ำ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กงน. อล.ทร.080-5185564
1562396501295จ.อ.ฉลาดแก้วยาว27/06/2520ประจำการพลขับรถ หมวดขนส่ง ๑ แผนกขนส่ง สพ.ทร.หมวดขนส่งและดับเพลิง แผนกขนส่ง กอง สน. สพ.ทร.
1572392800968จ.อ.ฉลาดวงศ์สุรินทร์20/06/2519ประจำการพนักงานโซนาร์ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.มกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกวิทยุกระจายเสียง กจส. สสท.ทร.
1582395700127จ.อ.ฉัตรชัยรักรณรงค์26/09/2520ลาออกปลัดอำเภอแผนกช่างกล ร.ล. บางปะกง มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
1591391900740ร.อ.ฉัตรชัยศรีทองคำน็อต23/12/2520ประจำการรรก.บรรณารักษ์ แผนกพัฒนาการฝึก กพป.กฝร.แผนกพัฒนาการฝึก กพป. กฝร. กร.72330087-5399957chatchai.srit@hotmail.com
1601407500019จ.อ.ฉิมรักษ์เพิ่มพูล20/12/2520ประจำการเจ้าหน้าที่พัสดุ แผนกเครื่องใช้ประจำอากาศยานและนักบิน กซอ.ศซอ.กบร.กร.แผนกเครื่องใช้ประจำอากาศยานและนักบิน กซอ. ศซอ. กบร. กร.
1612393700004จ.อ.เฉลิมกองทรัพย์05/12/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.มกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกช่างกล ร.ล. มกุฎราชกุมาร มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
1621393900457จ.อ.เฉลิมเกียรติกำปั่นทอง03/02/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.รัตนโกสินทร์ หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกช่างกล ร.ล. รัตนโกสินทร์ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
1631390301243จ.อ.เฉลิมเกียรติบุญเรือง14/12/2520โอนโอน (คงฤทธิ์)แผนกสรรพาวุธ ฝูง.๑ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
1641390700312จ.อ.เฉลิมชนบุญน่วม12/12/2519ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนใหญ่ที่ ๓ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๓ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
1652391800203จ.อ.เฉลิมชัยเป็นสุขเหลือ11/08/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ ชุดตรวจการณ์ทุ่นระเบิดที่ ๕ สตร.๑ ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.พวกยิงที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๓ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.
1662390800798จ.อ.เฉลิมชัยเพิ่มสิน05/10/2520ประจำการพลขับรถ หมวดยานยนต์ ร้อย.ขส.พัน.กสพ.๑ กรม กสพ.ฐท.สส.มว.ยานยนต์ ร้อย.ขส. พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.
1671392401712จ.อ.เฉลิมพรชมภูธวัช29/11/2520ประจำการรองผู้บังคับหมู่สารวัตรที่ ๓ หมวดสารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๓ มว.สารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
1682396800033จ.อ.เฉลิมพลเข็มงามดี02/11/2519ประจำการนายพวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๓ หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.พวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๓ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
1691395602167จ.อ.เฉลียวก่อเกื้อ08/02/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.แผนกช่างกล ร.ล. นเรศวร มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
1701392600593พ.จ.อ.ชนะเทพอาจ11/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่พยาบาล หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ๔ แผนกพยาบาลออร์โธปิดิกส์ กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางฝบส. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
1711390502468พ.จ.อ.ชยานันท์มาเมืองเพีย23/08/2520ประจำการพลขับรถ ตอนรถยนต์บรรทุกเทท้าย หมวดรถยนต์บรรทุกผสมและเครื่องทุ่นแรง ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ขส.ประจำ ขส.ทร.ชื่่อเดิม มานะชัย
1721396600930พ.จ.อ.ชรินทร์ละอองดี06/11/2520ประจำการช่าง แผนกซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอาวุธ กฟอ.สพ.ทร.แผนกเรดาร์ระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑ กฟอ. ศซส. สพ.ทร.
1731390800972ร.ท.ชลนทีชมภูน้ำ25/02/2521ประจำการประจำแผนกค่าใช้จ่าย กงต. กง.ทร.(ปัจจุบัน รับ - จ่าย สค.รน.)แผนกค่าใช้จ่าย กงต. กง.ทร.555620813641627cc_2006_7@hotmail.com
1742396600862จ.อ.ชลนภาอรุณโรจน์25/03/2521ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๔ หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
1752396900029จ.อ.ชวลิตนาสมชัย22/03/2519โอนโอนมว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๑ กองบิน ๑ กบร. กร.
1762397700009จ.อ.ชวินดีรักษา10/09/2519ประจำการพลประจำปืน หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
1772393900326พ.จ.ท.ชัชวาลหิรัญวงศ์ชัช ,แหลม29/11/2520ประจำการ พลประจำปืน หมู่ปืนที่๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ บก. มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.791360884868815hiranwong6739@hotmail.com (ชัชวาล ศรีใส )
1781394601464จ.อ.ชัชวาลย์แก้วใส10/07/2520ประจำการพลขับรถ บก.มว.รถยนต์บรรทุกเบา ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.บก. ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ขส. กรม สน. พล. นย.
1791392302216จ.อ.ชัชวาลย์ปัญจะมงคล06/02/2520โอนโอนแผนกตรวจสอบความพร้อมเพรียง กอส. สส.ทร.
1802396800016พ.จ.อ.ชัชวาลย์สำแดงไชยดอน18/09/2520ประจำการจนท.โยธา แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล กอง สน.พร.แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล กอง สน. พร.44210861115125
1812397100408พ.จ.อ.ชัยกฤตดีบุบผาโจ29/05/2520ประจำการผบ.หมู่ป้องกัน หมวดป้องกันที่ ๓ ร้อย.ปก.พัน.กสพ.๒ กรม กสพ.ฐท.สส.หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกันที่ ๓ ร้อย.ปก. พัน.กสพ.๒ กรม กสพ. ฐท.สส.68309hs3oej.navy@hotmail.comเปลี่ยนชื่อใหม่
1821391100163พ.จ.อ.ชัยเชษฐสาตร์สาคร25/11/2520โอนโอนแผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ตากสิน มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
1831385100286จ.อ.ชัยญาพรพรมยะดวง00/00/0000ลาออกลาออกตอนส่งกำลัง มว.บริการ ร้อย.บก. กตอ. กร.
1841396601038พ.จ.อ.ชัยญาศักดิ์บูรณ์เจริญ08/12/2519ประจำการเทศบาลตำบลศรีสงคราม จังหวัดนครพนมมว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สนับสนุนส่วนหน้าที่ ๑ พัน.ซบร. กรม สน. พล. นย.0846954829ผ่านมาแวะหากันเด้อ
1851392101950จ.อ.ชัยณรงค์สุ่ยหล้าไอ้กัน 4111/06/2518ประจำการเจ้าหน้าที่วิทยุ ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย.ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก. บก.กรม ร้อย.บก. กรม สน. พล. นย.ลงข้อมูลด้วย
1861394301089จ.อ.ชัยนาทรัตนทิพย์11/05/2520โอนโอน / ไปอยู่ที่ไหนบอกด้วยครับแผนกซ่อมยานยนต์และเครื่องทุ่นแรง กขส. สนบ. กบร. กร.กรุณาลงเบอร์ติดต่อ
1872390800801จ.อ.ชัยพรเฉยสง่า24/01/2521ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกล หมู่ป้องกัน หมวดป้องกัน ร้อย.บก.กตอ.กร.ชุดปืนกล หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กตอ. กร.
1881392000036พ.จ.ท.ชัยพรสายบูรณ์18/09/2520ประจำการเสมียน กบ.ฐท.สส.แผนกจัดซื้อ/จ้าง กบ. บก. ฐท.สส.
1891403100714จ.อ.ชัยพรอุไรวงษ์21/11/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๙๔ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยามฝั่ง กร.แผนกช่างกล เรือ ต.๙๔ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
1901394003260จ.อ.ชัยพฤกษ์วังสาร19/11/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.แสมสาร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. แสมสาร มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
1911390503868พ.จ.อ.ชัยพิชิตคำจันทร์15/08/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังปืนเล็กและเครื่องสนาม แผนกคลังสรรพาวุธ กคส.สพ.ทร.คลังปืนเล็ก แผนกคลังสรรพาวุธ กคส. สพ.ทร.
1922397400082จ.อ.ชัยยศสุวรรณมงคล18/02/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๗ หมวดเรือที่ ๒ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๗ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
1932396400010จ.อ.ชัยยศหอมยามเย็น28/12/2520ประจำการจ่าปืน เรือเร็ว มตก.๑ หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๑ มว.เรือที่ ๒ กลน. กร.
1942392700974พ.จ.อ.ชัยยาโคตรชุม25/08/2519ประจำการช่างอาวุธนำวิถี แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.แผนกอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น ๓ กอว. สพ.ทร.
1951406800046จ.อ.ชัยรัตน์ยืนนานเว้า22/11/2520ลาออกลาออกแผนกรายการพัสดุ กคค. พธ.ทร.
1962394600016จ.อ.ชัยวัฒน์แก้วกาหลง31/01/2519โอนอบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ดสนบ. กบร. กร.
1972393302083พ.จ.ท.ชัยวัฒน์นุชผดุงเต้ย(เพื่อนเติ้ย)05/10/2519ประจำการเจ้าหน้าที่ผลิตข่าวสาร แผนกผลิตและบริการข่าวสาร กผข.ศบพ.พธ.ทร.มว.สำรวจ แผนกสำรวจและตรวจสอบ ศพด. อร.
1982392200005จ.อ.ชัยวัฒน์นุ่นทองหอม12/10/2519ประจำการจ่าประจำ มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปล.๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.หมู่เครื่องยิงลูกระเบิดหนักที่ ๒ มว.เครื่องยิงลูกระเบิดหนักที่ ๑ ร้อย.ค.หนัก กรม ร.๓ พล. นย.0860790254marines41015@hotmail.com
1991391900956พ.จ.อ.ชัยวัฒน์ยิ้มถนอมวัฒน์16/08/2520ประจำการช่างไฟฟ้า แผนกยุทธโยธา กบก.ศฝท.ยศ.ทร.แผนกยุทธโยธา กบก. ศฝท. ยศ.ทร.
2002391500412พ.จ.อ.ชัยวัฒน์ศักดิ์นาวา24/01/2521ประจำการเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ แผนกคลังเลือด กองพยาธิวิทยา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
2011381001709พ.จ.อ.ชัยวิรัตน์แต่งทรัพย์00/00/0000ประจำการเจ้าหน้าที่บริการ หมวดบริการ แผนกบริการ กบก.ศกล.พธ.ทร.แผนกสวัสดิการ กบก. ศฝท. ยศ.ทร.
2022391000382พ.จ.ท.ชัยสิทธิ์บุญโยธา07/03/2519ประจำการโอนหมู่ปืนกลที่ ๑ มว.ปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๒ ร้อย.รฝ.๒ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
2032397500310จ.อ.ชาญชัยจันดาผลชาญ05/03/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120ชุดนำทางที่ ๑ มว.นำทาง ร้อย.ลว.นบ. พัน.ลว. พล. นย.037-443190084-3965833ch-rchjjj@hotmail.com
2041395500004จ.อ.ชาญชัยดาบพลอ่อน13/05/2519ลาออกลาออก ธุรกิจส่วนตัวตอนรถยนต์พยาบาล มว.ส่งกลับ ร้อย.พ.๒ พัน.พ. กรม สน. สอ.รฝ.
2052397600079จ.อ.ชาญชัยมีมา24/11/2520โอนโอนแผนกพยาบาล รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
2062393302088จ.อ.ชาญชัยสุสุวรรณ09/09/2519ประจำการผู้ช่วยช่างยานยนต์ล้อ หมวดยานยนต์ กองร้อยกองบังคับการ กอง สห.สป.มว.ยานยนต์ กองร้อยกองบังคับการ
2072391100003จ.อ.ชาญชัยหัตถา29/03/2520ประจำการนายพวกยิง หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปล.๒ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.พวกยิงที่ ๑ หมู่ปืนเล็กที่ ๒ มว.ปืนเล็กที่ ๒ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๔ กรม ร.๒ พล. นย.
2081395501032พ.จ.ท.ชาญณรงค์แสนแพง29/04/2520โอนโอนมว.ช่างไฟฟ้า แผนกซ่อม กซร. หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
2091403100433จ.อ.ชาญยุทธมีกลิ่น28/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ทางสาย ตอนสื่อสาร ร้อย.สนยบ.กรม สน.พล.นย.ตอนสื่อสาร ร้อย.สนยบ. กรม สน. พล. นย.ลงเบอร์โทรด้วย
2101382101714พ.จ.อ.ชาญรวินท์มุ่งชนะ00/00/0000ประจำการพยาบาลวิสัญญี แผนกวิสัญญีกรรม กองศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
2111393701645พ.จ.อ.ชาญวิทย์สังฆะมณี04/04/2520ประจำการช่าง โรงงานซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ แผนกโรงงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กงน.ฐท.พง.ทรโรงงานซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ แผนกโรงงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กงน. ฐท.พง. ทรภ.๓089-4524918
2122394000003ชาตรีเปลี่ยนกลิ่น20/05/2519ประจำการเสมียน มตก.๓ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.
2131386601013จ.อ.ชาติผิวนวล14/01/2519ประจำการพลประจำปืน หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
2142390800803จ.อ.ชาติชายช่วยชูทรัพย์14/10/2520ปลดปลด
2151394800543พ.จ.อ.ชาติชายสว่าง08/05/2520ประจำการช่าง มว.ซ่อมเรดาร์ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กงน.อล.ทร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. สายบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
2161390201308พ.จ.อ.ชายชาญชนว์เลี่ยนเครือ22/03/2520ประจำการช่างโทรพิมพ์ แผนกเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กอต.อศ.แผนกเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กอต. อศ.
2171393600533จ.อ.ชาลีเกื้อสุข15/07/2520ประจำการพลขับรถ แผนกรถ กขส.ฐท.สข.ทรภ.๒แผนกรถ กขส. ฐท.สข. ทรภ.๒
2181394900927พ.จ.อ.ชาลีสร้อยแดงลี03/06/2520ประจำการเสมียน ฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.527100841186036
2192392800976จ.อ.ชำนาญคำกลาง14/06/2520ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกล หมู่ปืนกล ตอนปืนกล มว.อาวุธ ร้อย.ปล.๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.ชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกัน ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล. นย.
2201386800453จ.อ.ชำนาญเชิงกาญจน์หลี่หมิง17/09/2519ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์บรรทุกที่ ๑ แผนกรถยนต์บรรทุก กรย.ขส.ทร.มว.รถยนต์บรรทุกที่ ๑ แผนกรถยนต์บรรทุก กรย. ขส.ทร.0867804140
2212396300002จ.อ.ชำนาญเดือนเพ็ญ04/04/2520ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๓ หมวดสารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๓ มว.สารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
2221391901310จ.อ.ชำนาญเรืองรังษี30/04/2520เสียชีวิตเสียชีวิต
2231396401847จ.อ.ชำนาญอู่อรุณนาญ15/09/2520โอนจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงรายแผนกเคมีวิเคราะห์ กวทส. วศ.ทร.0835560637
2242395700124จ.อ.ชำเราะอาดตันตรา05/09/2520ประจำการพลประจำรถถากถาง ชุดปฏิบัติงานช่าง ชุดช่างพัฒนา หน่วยช่างพัฒนา นพค.๔๕ สนภ.๔ นทพ.ชุดปฏิบัติงานช่าง ชุดช่างพัฒนา หน่วยช่างพัฒนา นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.๐๘๓-๑๐๕๕๗๕๙
2251396601474พ.จ.อ.ชินนกรณ์ใต้สุรา12/01/2520ประจำการพันจ่าเรือ แผนกเรือ กขส.ฐท.สส.แผนกเรือ กขส. ฐท.สส.
2262394300799พ.จ.อ.ชินาธิปมะธิปะโน27/08/2521โอนโอนบก. ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
2272392800987พ.จ.อ.ชิรุวุฒิคุสิตาเหม็นหน้าเลือด13/02/2520ประจำการพันจ่าพลาธิการ แผนกพลาธิการ ร.ล.นราธิวาส หมวดเรือที่ ๑ กตอ.กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. นราธิวาส มว.เรือที่ ๑ กตอ. กร.
2281394601460พ.จ.อ.ชุมพลสังฆธรรม26/05/2520ประจำการเจ้าหน้าที่สรรพาวุธ ตอนส่งกำลังสรรพาวุธ หมวดสรรพาวุธ ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.สอ.รฝ.แผนกผลิตวัตถุระเบิด กผร. สพ.ทร.
2292390300738พ.จ.ต.เชฎฐาคาดีวีฐา20/12/2520ลาออกจนท.รปภ 4 ท่าอากาศยานเชียงรายมว.รถสะเทินน้ำสะเทินบก ร้อย.รนบ.๑ พัน.รนบ. พล. นย.053-798184089-0858535
2301396601040พ.จ.อ.เชษน่าชม17/12/2519ประจำการพลขับรถกระสุน หมู่ปืนใหญ่ที่ ๑ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๑ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
2317393290419จ.อ.เชษฐาสันธนะดิลกเน่า29/04/2519ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๙๘ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยามฝั่ง กร.เรือเร็ว มตก.๔ มว.เรือที่ ๓ กลน. กร.0861461238sample@email.tst20
2322393600294จ.อ.เชาวน์วัศนิลพันธ์20/11/2520ประจำการโอนพวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๓ มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
2331391001910พ.จ.อ.เชาวลิตดีโนนโพธิ์อ๊อด16/02/2520ประจำการเจ้าหน้าที่แผนกคลัง กองพัสดุ อล.ทร. (พื้นที่ ป้อมพระจุล ฯ)แผนกคลัง กพสด. อล.ทร.567800895346887chao39@yahoo.comแฟลตทหารเรือ สุขสวัสดิ์26 ตึก5ห้อง52
2341385500559จ.อ.เชิดชัยภักดีราช04/04/2519ประจำการจ่าประจำ มว.บก.มว.ศูนย์ข่าว ร้อย.ว.และศูนย์ข่าว พัน.ส.พล.นย.บก. มว.ศูนย์ข่าว ร้อย.ว.และศูนย์ข่าว พัน.ส. พล. นย.กรุณาลงเบอร์โทรด้วย
2351395501513จ.อ.เชิดพงศ์ประชานันท์22/07/2520ประจำการช่างลำตัว มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๓ กองบิน ๑ กบร.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๓ กองบิน ๑ กบร. กร.
2361392000038จ.อ.เชิดศักดิ์พ่อธานีไอ้เชิด30/04/2521ประจำการพลขับรถ ตอนขนส่ง หมวดบริการ ร้อย.บก.สอ.รฝ.ตอนขนส่ง มว.บริการ ร้อย.บก. สอ.รฝ.790930868444716got_2521@windowslive.com
2371397600070จ.อ.โชคชัยจันทรเสนาอ๋อ14/06/2520ประจำการมว.ป้องกัน ร้อย.บก.กรม สน.สอ.รฝ.พวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สน. สอ.รฝ.088-5270516
2382391000388นายโชคชัยรัตนประทุม18/03/2520ประจำการพักราชการเรือเร็ว มตก.๘ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
2392396501289จ.อ.ไชยยงค์ทองแดง18/09/2520ประจำการพลประจำปืน หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
2401394301116จ.อ.ไชยยงค์ศรีจันทร์โท19/02/2520ประจำการช่างเครื่องยนต์ หมวดซ่อมบำรุง ร้อย.ขส.พัน.กสพ.๒ กรม กสพ.ฐท.สส.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.ขส. พัน.กสพ.๒ กรม กสพ. ฐท.สส.
2411390503592จ.อ.ไชยวัศอาษานอกเมย์ สองห้อง11/03/2520ประจำการประจำกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (เมธี อาษานอก)มว.คลัง แผนกพลาธิการ กบก. ฝบก. รร.นร.
2421391400993พ.จ.อ.ไชยศักดิ์เพชรหวลศักดิ์11/10/2520ประจำการพันจ่ายุทธการ ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ กรม ป. พล. นย.23164 , 23464089-5885832CHAISAK_41@HOTMAIL.COM
2431397700826จ.อ.ไชยสิทธิ์โฉมเฉียงใต้01/11/2520ประจำการจ่าเรือประมงลำที่ ๔ เรือประมง หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเเรือประมงลำที่ ๔ เรือประมง มว.เรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กอง สน. นสร. กร.
2442396600859จ.อ.ไชยาพุ่มพวง02/08/2520ประจำการพลขับรถ ตอนส่งกำลัง ร้อย.บก.พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมวดขนส่งและดับเพลิง แผนกขนส่ง กอง สน. สพ.ทร.
2451392301988จ.อ.ฐปนนท์เศรษฐนันท์รักษ์, ขาว , นนท์28/05/2520โอนเจ้าพนักงานจัดเก็บ คลังพักพัสดุ มว.รับและจัดส่ง แผนกพัสดุ ศพด. อร.0870364678apirak_navy39@sanook,com , facebook tapanonขอใหเพื่อน ๆ ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ หลาย ๆ
2462394600012จ.อ.ฐาปกรณ์อดกลั้นntmfuvoa02/11/2520ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๓ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
2471382801236จ.อ.ฐิติพงศ์หมั่นอุตส่าห์หมอจ๊าบ06/10/2519โอนปัจจุบัน รับราชการ อยู่ที่เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใครแวะมาอารักขาส่งขาวได้ครับหอผู้ป่วยศัลยกรรม ๒ แผนกพยาบาลศัลยกรรม กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.081-9831140thitipong87@hotmail.com
2482392800994จ.อ.ฐิติพงษ์สาลีรัตน์19/12/2521ลาออกลาออกแผนกกำลังพล บก. กฟก.๑ กร.
2491396801833จ.อ.ฐิติพงษ์หงษ์คำ09/01/2521โอนโอน อบต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์แผนกช่างกล ร.ล. สมุย มว.เรือที่ ๒ กยบ. กร.
2501394003179ณ เผ่าพันธ์พยัพไพรtoy17/12/2520ประจำการช่างลำตัว หมวดซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๓ กองบิน ๑ กบร.กร.089-8098268jatoy39@hotmail.com
2511394301895จ.อ.ณภัทร์พรมโสก24/04/2520ประจำการโอน (อนุชา พรมโสก)ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.โอน
2521391800174จ.อ.ณรงค์ชัยชื่นชม13/09/2521ประจำการพลยิงผู้ช่วย หมู่เครื่องยิงลูกระเบิด ตอนเครื่องยิงลูกระเบิด มว.อาวุธ ร้อย.ปล.๑ พัน.หมู่บริการ หมวดบริการ ร้อย.บร. รร.ตท. สปท.
2531396601135จ.อ.ณรงค์เดชสุขขุมเพ๋น ,เดช25/12/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.แผนกเดินเรือ ร.ล.อ่างทอง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.211940895437629sukkhum@windowslive.com
2541395602009จ.อ.ณรงค์ศักดิ์โกศัยกานนท์16/11/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.บางแก้ว หมวดเรือที่ ๑ กทบ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. ถลาง มว.เรือที่ ๓ กทบ. กร.
2552394900166จ.อ.ณรงค์ศักดิ์นาคสุขใสจ่าเซล09/05/2521ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์นั่งที่ ๓ แผนกรถยนต์นั่ง กรย.ขส.ทร.มว.รถยนต์นั่งที่ ๓ แผนกรถยนต์นั่ง กรย. ขส.ทร.0869906604
2561396401819พ.จ.อ.ณรงค์กาฬภักดียอด08/12/2520โอนเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ ๖ เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมหอผู้ป่วยอายุรเวชกรรม ๑ แผนกพยาบาลอายุรเวชกรรม กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.034-3993100805667272narongk87@Gmail.com
2571394000382จ.อ.ณรงค์แก้วคูนอก05/01/2520ประจำการครูผู้ช่วย แผนกวิชาการรบพิเศษ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย.ชุด ลว.นบ.ที่ ๑ ตอน ลว.นบ.ที่ ๒ มว.ลว.นบ.ที่ ๑ ร้อย.ลว.นบ.ที่ ๑ พัน.ลว. พล. นย.
2581393900458พ.จ.อ.ณรงค์คำสม11/11/2520ประจำการช่างซ่อมคลื่นพาห์ มว.ซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อย.สน.๑ พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ภูเก็ต มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.
2591396801469จ.อ.ณรงค์ชนะชัย24/09/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.ตากสิน หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.แผนกช่างกล ร.ล. ตากสิน มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
2601403100450จ.อ.ณรงค์พรมแสง03/05/2519ประจำการเสมียน กองช่าง บก.กฟก.๑ กร.กองช่าง บก. กฟก.๑ กร.
2611392301977พ.จ.ต.ณรงค์อินทวัน20/05/2521โอนโอนแผนกซ่อมเครื่องควบคุมการยิง กฟอ. สพ.ทร.
2621394601465จ.อ.ณรงศักดิ์สุรินทร์เลิศเสริม21/12/2520คดีค้ายาเสพติดเรือนจำกลางร้อยเอ็ด
2632395900406จ.อ.ณัฏฐนันท์คุณประโยชน์ตรี13/01/2521ประจำการทัศนสัญญาณ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.จันทร หมู่เรือสำรวจ มวอ.อศ.(ชาตรี คุณประโยชน์)แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. จันทร หมู่เรือสำรวจ มวอ. อศ.086-0196552sittipong39@hotmail.com
2642394600022จ.อ.ณัฐการต์สวัสดิ์นะทีต๋อง29/12/2521โอนแผนกรักษาความปลอดภัย กขว. บก. ทรภ.๑748200861560400tong39.1@hotmail.com
2651393801588พ.จ.อ.ณัฐดนัย (สำราญ)ใจวังปื๊ด30/01/2520โอนพยาบาลบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เรือนจำพิเศษธนบุรี กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 02-4530859 ต่อ 530 0831110586www.peed87@hotmail.com
2661390800483พ.จ.อ.ณัฐนันท์แสวงหาทรัพย์27/04/2520ประจำการพันจ่ายุทธการและการข่าว ตอน บก.พัน ร้อย.บก.พัน.กสพ.๑ กรม กสพ.ฐท.สส.(สายันต์)แผนกเดินเรือ ร.ล. นเรศวร มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
2671393000532จ.อ.ณัฐพงศ์เกตุเตี้ย14/12/2520ประจำการนายพวกยิง พวกยิง หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปล.๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.พวกยิงที่ ๒ หมู่ปืนเล็กที่ ๑ มว.ปืนเล็กที่ ๑ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล. นย.
2681383000523จ.อ.ณัฐพงศ์เสาหงษ์00/00/0000ประจำการจ่าอาวุธนำวิถี แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
2691393400965จ.อ.ณัฐพลเอี่ยมสอาด14/08/2521ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนใหญ่ที่ ๓ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๓ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
2702392800971พ.จ.อ.ณัฐวรรธน์จันทร์ไทย04/04/2520ประจำการชฟอ.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.(นิรันดร์)แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. พุทธเลิศหล้านภาลัย มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.0800981538
2711395300638จ.อ.ณัฐวัตรแสนบุตร28/02/2520ประจำการหัวหน้าชุด หมู่ป้องกัน หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.พัน.กสพ.๑ กรม กสพ.ฐท.สส.หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก. พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.ชื่อเิดิม ไพศาล แสนบุตร
2722391500521จ.อ.ณัฐวุฒิคำลือ19/01/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คำนวณ ตอนยุทธการและอำนวยการยิง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.ตอนยุทธการและอำนวยการยิง ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ปกค. กรม ป. พล. นย.
2732390800935จ.อ.ณัฐวุฒิพวงแก้ว10/10/2519ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๘ หมวดเรือที่ ๒ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๘ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
2741394601195จ.อ.ณัฐวุฒิมิทะลาจ่าหนอน31/07/2520โอนจพง.ป้องกันและบรรเทาสธารณภัย 6ว. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ดกองช่าง บก. กฟก.๒ กร.087 6929092nutthawoot101@hotmail.comคิดถึง ทร.มากอยากกลับบ้านเรา ทร.ของเรา
2752390800921จ.อ.ณัฐวุฒิยอแสง13/10/2519ประจำการช่าง แผนกซ่อมบริภัณฑ์ไฟฟ้าอาวุธ กซภ.ศซอ.กบร.กร.แผนกซ่อมบริภัณฑ์ไฟฟ้าอาวุธ กซภ. ศซอ. กบร. กร.
2761391401183จ.อ.ณัติวุฒิชูจันทร์ณัติ24/10/2520ประจำการช่างประปา หมวดประปา แผนกโยธา กองโรงงานฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓มว.ประปา แผนกโยธา กงน. ฐท.พง. ทรภ.๓0897985852kolam765_nat39@msn.com
2772396800035พ.จ.อ.ดนตรีใจขาน24/08/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังเครื่องอะไหล่สรรพาวุธ แผนกคลังสรรพาวุธ กคส.สพ.ทร.คลังเครื่องอะไหล่สรรพาวุธ แผนกคลังสรรพาวุธ กคส. สพ.ทร.
2781393900735พ.จ.อ.ดนัยคงดำ30/11/2520ประจำการชฟอ.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. บางปะกง มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
2792396800011พ.จ.อ.ดนัยบุญบุตตะ28/11/2520ประจำการพนักงานวิทยุ แผนกวิทยุสื่อสาร สสท.กบร.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
2801390301466พ.จ.อ.ดาวเนตรวรนาด30/04/2521ประจำการจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สุวรรคาม อ.นิคมนำ้อูน จ.สกลนครแผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ตาปี มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.042-789213081-2932292ถ้ามา สกลนครอย่าลืมแวะหากันแน่เด้อ
2811390301424จ.อ.ดาวลอยนาธงไชย09/01/2521ประจำการเจ้าหน้าที่กีฬา มว.การฝึกและจัดการแข่งขัน แผนกการกีฬา กกพศ.ฐท.สส.มว.พลศึกษา แผนกปกครอง กปค. กฝร. กร.
2822396300004จ.ท.ดำเนินสีบัว17/11/2519ปลดปลด
2831391004642จ.อ.ดำรงค์ฤทธิ์ดังโพนทองแขก10/09/2520ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์ แผนกขนส่ง กอง สน.กร.มว.รถยนต์ แผนกขนส่ง กอง สน. กร.74724-5k.navy39@hotmail.co.th
2842390800924จ.อ.ดำรงค์จันทร์เทียน13/11/2519ประจำการเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน ฝ่าย กร.สอ.รฝ.ฝ่าย กร. บก. สอ.รฝ.
2851391101042จ.อ.ดำรงค์สังข์กล่ำจ่าแดงชุมพร20/09/2520ประจำการนายทหารธุรการและกำลังพล ร้อย บก.บร.ป.พัน.25 (ค่ายเขตอุดมศักดิ์ สี่แยกปฐมพร จ.ชุมพร)087-9384840
2861392600573จ.อ.ดำรงไชยสมฤทธิ์ตั้ม12/09/2520โอนหัวหน้าฝ่ายปกครอง ทต.ดอนไก่ดีแผนกช่างกล ร.ล. ลาดหญ้า มว.เรือที่ ๒ กทบ. กร.มึงย้ายไปไหนตั้ม โทรหากูด้วย 0868710408 จ่าทิน
2872393600297จ.อ.ดิเรกขาวนุ้ย30/12/2520ประจำการจ่าทดแทน แผนกกำลังพลทดแทน กปค.กฝร.แผนกกำลังพลทดแทน กปค. กฝร. กร.
2881390301602จ.อ.ดิลกกมลอินทร์09/04/2520ปลดปลด
2891390301585จ.อ.ดุษฎีชัยอาจฤทธิ์03/05/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.คลองใหญ่ หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. คลองใหญ่ มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
2902390501284พ.จ.อ.ดุสิตมืดอินทร์ มืด-เมียคุม06/06/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แผนกจัดการและตรวจสอบ กผค.ศกล.พธ.ทร.แผนกจัดการและตรวจสอบ กผค. ศกล. พธ.ทร.
2911391302486จ.อ.เดชตานะ22/01/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ เรือปฎิบัติงานยุทธการนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่ ๑ เรือปฏิบัติงานยุทธการนักทำลายใต้น้ำจู่โจม หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนเรือปฎิบัติงานยุทธการนักทำลายใต้น้ำจู่โจมที่ ๑ เรือปฏิบัติงานยุทธการนักทำลายใต้น้ำจู่โจม มว.เรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กอง สน. นสร. กร.
2921407000365จ.อ.เดชณรงค์เกษวิทย์เดช15/06/2520โอนเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5ตอนกองบังคับการกรม ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.0892475516detnarongk@hotmail.com
2931391001971จ.อ.เดชาจำรัสภูมิเดย์28/02/2521โอนโอน จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4 เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อ.ชุมแพ ขอนแก่นแผนกช่างกล ร.ล. บางระจัน มว.เรือที่ ๒ กทบ. กร.0877215552vansvans_03@windowslive.com ช่างกล ร.ล.บางระจัน กทบ.
2941380502254จ.อ.เดชานนเทศา00/00/0000ประจำการช่างเครื่องยนต์อากาศยาน หมวดซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๑ กองบิน ๑ กบร.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๑ กองบิน ๑ กบร. กร.
2952387200009พ.จ.อ.เดชาไพเราะ00/00/0000ประจำการแผนกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก กองเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
2961383900471พ.จ.ท.เดชาเสือทอง00/00/0000ประจำการเสมียน แผนกธุรการ บก.สอ.รฝ.ฝ่าย ยก. บก. สอ.รฝ.
2972397100412พ.จ.ต.เดชาธรบุญเจริญ25/10/2520ประจำการ หมวดเรือบริการที่ ๒ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.มว.ซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แผนกซ่อมเครื่องยนต์ กงน. ขส.ทร.0879736459ชื่อเดิม จีระ
2982394800852จ.อ.เดชาธานเชื้อวิเชียร01/09/2520ประจำการช่างกล เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๔ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๔ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
2991392201079พ.จ.อ.เดโชรัตนพันธุ์เตโจ11/07/2520ประจำการผบ.หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปล.๑ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล. นย.ลงข้อมูลด้วย
3002390300745พ.จ.อ.เด็ดปัญจิตร01/03/2520ประจำการผบ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
3012394600020พ.จ.อ.เด่นชัยตรีเหราเด่น12/06/2520โอนโอน จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตรตอนคลังลูกปืน ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.0833316233treehera007@hotmail.comเพื่อนร่วมรุ่นทุกคน ช่วยหาคำสั่ง เริ่มคำสั่ง แต่งตั้ง นรจ,จ่าตรี,จ่าโท,จ่าเอก,พ.จ.ต.-เอกด้วย ขอบคุณมาก
3021393600534พ.จ.ต.เด่นธีรวุฒิศรีอินทร์เด่นวังเดิม02/10/2520ประจำการเสมียนพลาธิการ แผนกรายการพัสดุ กคค.พธ.ทร.แผนกศึกษา รร.พธ. พธ.ทร.
3031396801993นายเด่นจันดาเบ้า13/10/2520ประจำการปลดบก. ร้อย.ปก.๒ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.
3042396300003จ.อ.เด่นจันทร์สวัสดิ์05/04/2520โอนโอนชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๒ มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
3052390900007ว่าที่ ร.ต.แดนชัยสง่าเมืองแดน29/03/2520ประจำการประจำ กฟอ.ศซส.สพ.ทร.กฟอ. ศซส. สพ.ทร.785050870967005dan_chaidan@yahoo.co.th
3061397200552จ.อ.ตระกูลโลสันตา09/06/2520ประจำการเจ้าหน้าที่โยธา หมวดแรงงาน แผนกช่างโยธา กบก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.มว.แรงงาน แผนกช่างโยธา กบก. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.0896025998sample@email.tst20
3072396800007พ.จ.อ.ตะวันคำมา11/07/2520ประจำการแผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อกลาง กองบริการทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
3082395900407จ.อ.เติมศักดิ์ทองพวงเงิน10/12/2520ประจำการช่างกล เรือ ต.๒๑๔ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยามฝั่ง กร.เรือ ต.๒๒๑ มว.เรือที่ ๓ กยฝ. กร.
3091382000384จ.อ.ไตรภพประเสริฐศรี00/00/0000ประจำการจ่าปืน เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๑ หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๑ มว.เรือที่ ๓ กลน. กร.
3102395400341จ.อ.ถนอมสมบัติวงศ์หนอม (เพื่อนเราไม่สบาย)27/07/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลัง มว.คลังที่ ๑ แผนกคลังพัสดุช่าง กองคลังพัสดุ ศกล.พธ.ทร.มว.คลัง แผนกพลาธิการ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.1
3111396301029จ.อ.ถนัดขวัญกิจปัตติกุล27/05/2520ประจำการพลทางสาย ตอนทางสาย มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม (ถนัด ขอเงิน)แผนกจัดการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กอส. สสท.ทร.
3121394302207จ.อ.ถวัลย์จันทสี26/05/2520ประจำการโอน จ.มหาสารคามตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
3131395401422จ.อ.ถวัลย์บุญรินทร์22/03/2520ประจำการเจ้าหน้าที่บริการ นสน.นพค.๕๖ สนศ. นทพ.นสน.นพค.๕๖ สนศ.
3142397100393พ.จ.อ.ถวิทย์สุธรรมวงค์10/08/2519ประจำการผบ.หมู่ปืนกล ตอนปืนกล มว.อาวุธ ร้อย.ปล.๔ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.หมู่ปืนเล็กที่ ๓ มว.ปืนเล็กที่ ๑ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๔ กรม ร.๒ พล. นย.
3152392200002จ.อ.ถาวรช่วยบรรจง25/08/2519ประจำการพนักงานวิทยุ สถานีรับวิทยุ สสส.ฐท.พง.ทรภ.๓สถานีรับวิทยุ สสส. ฐท.พง. ทรภ.๓0811547947
3162395600420จ.อ.ถาวรทองประทีป06/03/2519โอนเจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120ตอนรถยนต์ มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม สห.ทร.074 - 298213 - 4089-7368078tthaworn321law@gmail.com
3172395400329จ.อ.ถาวรโพธิสาร12/04/2521ประจำการพนักงานวิทยุ บก.หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร. และพนักงานวิทยุ แผนกสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ บก.นรข.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๔ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
3181407101290จ.อ.ถาวรสาระวันเตี้ย อบจ.20/07/2520โอนโอนแผนกจัดหา กพทต. พธ.ทร.
3191391001926พ.จ.อ.ทนงศักดิ์วงษ์วิลัย15/10/2520ประจำการรอง ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๑ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย.มว.ฝึกที่ ๓ ร้อย.ฝ.๑ พัน.ฝ.๒ กฝท. ศฝ. นย.
3202397100411พ.จ.อ.ทรงพลรักพงษ์เก่ง13/12/2520ประจำการเสมียนยุทธการและการข่าว ตอน บก.กรม ร้อย.บก.กรม กสพ.ฐท.สส.หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกันที่ ๓ ร้อย.ปก. พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.68232081-8648458khukeng@windowslive.com
3212391000373จ.อ.ทรงศักดิ์หลานวงษ์ศักดิ์/เอี่ยว/โล้น06/04/2521โอนโอน อบต.หนองแวง จ.ชัยภูมิ/ปัจุบัน ทต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40000แผนกช่างกล ร.ล. สุรินทร์ มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.089-2762277songsak_roma@hotmail.com
3221395300577จ.อ.ทรงศักดิ์โฮมราชโบตั๋น09/04/2520ประจำการช่างเครื่องยนต์อากาศยาน หมวดซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร. กร.35228087-5416094
3231397400348จ.อ.ทรงเสน่ห์ศรีหาวงค์15/08/2520โอนโอนหมู่พยาบาลกองร้อย มว.พยาบาล ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล. นย.
3241396401484พ.จ.ต.ทวิชกรุดมณีวิช19/05/2520ประจำการช่างอาวุธใต้น้ำ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.สุโขทัยแผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สุโขทัย มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.0800913259tawich.g@navy.mi.th
3252391000370นายทวิทนอกสระ02/02/2520ประจำการผู้บังคับหมู่/พลยิง หมู่เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๖๐ มม.ที่ ๒ ตอนเครื่องยิงลูกระเบิดข
3262391900381จ.อ.ทวีจันทร์เจริญกิจ13/12/2520ประจำการพนักงานวิทยุ ตอนสื่อสาร มว.บริการ ร้อย.บก.กยพ.กร.แผนกธุรการ บก. รร.นร.
3272390300748พ.จ.ท.ทวีชัยหาญไชยนะ20/05/2520ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนกลที่ ๒ หมวดปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๒ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนกลที่ ๖ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๒ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
3281393900042พ.จ.ต.ทวีศักดิ์น้อยสอาด01/12/2519ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.สุรินทร์ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. มันนอก มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
3292397100392พ.จ.ต.ทวีศักดิ์หิมะวัน12/11/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คำนวณ ตอนยุทธการและอำนวยการยิง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.ตอนยุทธการและอำนวยการยิง ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ปกค. กรม ป. พล. นย.
3301382000373จ.อ.ทวีสิทธิ์ยี่โถ00/00/0000ประจำการเทศบาล ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานีแผนกบัญชีพล กพ. บก. กร.
3311395300576จ.อ.ทศนาถเกตุบทโจ้25/09/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.ทยานชล หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.แผนกช่างกล ร.ล. ทยานชล มว.เรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.0845441192totsanat.k@hotmail.com
3321403100452พ.จ.ท.ทศพลงามเกตุ21/03/2520ประจำการช่างซ่อมวิทยุ มว.ซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อย.สน.๓ พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ.มว.ซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อย.สน.๑ พัน.ซบร. กรม สน. สอ.รฝ.081-7230382
3331390502469พ.จ.อ.ทองคำพุฒละทอง24/04/2520ประจำการช่างแผนกเรดาร์ระบบอาวุธ กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศซส.กฟอ.สพ.ทร.แผนกเรดาร์ระบบอาวุธ โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ ๑ กฟอ. ศซส. สพ.ทร.78511089 - 7545099thong.ph@hotmail.com
3341395300627จ.อ.ทองใจพงษ์ทะวงษ์18/03/2521เสียชีวิตเสียชีวิต
3351385400511พ.จ.ท.ทองพูนพงษ์ภา19/02/2519ประจำการเจ้าหน้าที่ขนส่ง แผนกปฏิบัติการขนส่ง กจข.ขส.ทร.แผนกบรรทุกและขนถ่าย กจข. บก. ขส.ทร.0813857342
3361396601042พ.จ.ต.ทองล้วนศรีน้อยล้วน15/11/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.จวง หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกเดินเรือ ร.ล. จวง มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
3372392700004จ.อ.ทองศุกร์เทพคนดี03/03/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันฯชุดปืนกล หมู่ปืนกล ตอนปืนกล มว.อาวุธ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๑ รอ. กรม ร.๑ พล. นย.
3381392801090จ.อ.ทองสุขแย้มประโคนยันต์27/01/2521โอนนิติกร อบต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. พระทอง มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.0-4462-0156 08-7499-8800ty_yun@hotmail.com
3391397102368พ.จ.ต.ทองใสกุลาราชใส04/03/2520ประจำการผบ.หมู่ปืนที่ ๒ มว.ปืนที่ ๑ พัน.สอ.๑๓.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๓ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.36810-110867094118Thohgsai39@hotmail.com
3401392401776พ.จ.ต.ทักษิณแทนทองอ๋องเด็กหีบ29/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดหา แผนกควบคุม กชพ.พธ.ทร.แผนกบริการและขนส่ง กชพ. พธ.ทร.
3412393302091จ.อ.ทักษินัยเขม้นงาน13/11/2519ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๑ หมวดสารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
3422396400004พ.จ.ท.ทัศนศักดิ์จิ๋วเจริญ12/03/2520โอนโอนแผนกซ่อมเครื่องสื่อสารภายใน โรงงานเครื่องสื่อสารที่ ๒ กงน. อล.ทร.
3432391800205จ.อ.ทัศนัยทองคำปอ11/07/2519ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกล หมู่ป้องกัน หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.บก.นสร.กร.ชุดปืนกล หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กยฝ. กร.082-7527516 090-3811938
3442395500008จ.อ.ทินกรเคนไชยวงค์13/11/2521โอนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนครแผนกกำลังพลและธุรการ บก. กองบิน ๑ กบร. กร.
3451390503335จ.อ.ทินกรผลไธสง09/02/2521ประจำการช่างเครื่องยนต์ หมวดซ่อมบำรุง ร้อย.ขส.พัน.กสพ.๑ กรม กสพ.ฐท.สส.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.ขส. พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.
3467394221120จ.อ.ทินกรวิชาธรณ์00/00/0000ประจำการเจ้าหน้าที่โรงเก็บ ฮ.และลานจอด แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.มว.ไฟฟ้าแสงสว่าง แผนกไฟฟ้า กชธ. สนบ. กบร. กร.
3472397100397จ.อ.ทินกรสุวรรณภาพจ๊อด13/04/2519ประจำการนายพวกยิงที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๓ หมวดป้องกัน ร้อย.บก.กรม สน.สอ.รฝ.(อาคารรับรอง สอ.รฝ.)พวกยิงที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๓ มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สน. สอ.รฝ.79407081-2974984su.man_u39@hotmail.com
3481394800202พ.จ.ท.เทพชัยยมจินดา17/10/2520โอนโอนแผนกทันตกรรม รพ. ฐท.สข.
3492395402102จ.อ.เทพประไทยทองสุทธิ์12/04/2520ประจำการผู้บังคับหมู่/พลยิง ตอนต่อสู้รถถัง มว.ต่อสู้รถถัง ร้อย.ตถ.พล.นย.ตอนต่อสู้รถถังที่ ๒ มว.ต่อสู้รถถังที่ ๒ ร้อย.ตถ. พัน.ถ. พล. นย.62450thap2020@hotmail.com
3501392801312จ.อ.เทพพนมสดไธสง11/02/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.มัตโพน (2) หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. มัตโพน มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.0822126887
3511380502301จ.อ.เทวราชปลัดศรีช่วยอีฟ16/12/2519โอนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองแดง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ จ.ขอนแก่นกองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.084-7984582tevarach2519@hotmail.com
3522396800006พ.จ.อ.เทวัญนาส่งเสริม18/08/2520ประจำการรองผู้บังคับตอน รถยนต์พยาบาล มว.ส่งกลับ ร้อย.พ.๑ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.ตอนรถยนต์พยาบาล มว.ส่งกลับ ร้อย.พ.๑ พัน.พ. กรม สน. สอ.รฝ.ball-87@hotmail.com
3532390300756พ.จ.ต.เทวินจันทะวันเทวิน ต้า ลูกสามหล่า เมาอีกเด้28/09/2521ประจำการ ปัจจุบัน ครูผู้ช่วย หมวดป้องกันและดับเพลิง แผนกป้องกันความเสียหาย กฝล. กฝร.มว.เดินเรือ แผนกเดินเรือและการเรือ กฝด. กฝร. กร.72757 ทร.083 - 5598813 สามก้าว สู้ ทั้งรุ่นนะเพื่อน ฮา ทั้งรุ่น 39 ครับ
3541390600029จ.อ.ธงชัยกลัดแขก24/11/2520ประจำการนายพวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๑ หมวดป้องกัน ร้อย.บก.กรม สน.สอ.รฝ.พวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สน. สอ.รฝ.
3552390900011จ.อ.ธงชัยการภักดี03/02/2519ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ตาปี หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ตาปี มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
3561394003078พ.จ.อ.ธงชัยจำปาศรีธง26/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังเครื่องมือเดินเรือและการเรือ แผนกวิชาเดินเรือและการเรือ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.คลังเครื่องมือเดินเรือและการเรือ แผนกวิชาเดินเรือและการเรือ กศษ. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.66052081-5754645sample@email.tst20
3572396800018จ.อ.ธงชัยชำนาญกุล24/12/2520ประจำการช่างสรรพาวุธ บก.ร้อย.รปภ.ที่ ๔ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.บก. ร้อย.รปภ.ที่ ๔ กอง รปภ.ฐท.กท. กรม รปภ. นย.
3582397700001จ.อ.ธงชัยดำรงกุล25/04/2520โอนจนท ป้องกันฯตอนโทรศัพท์ มว.ทางสาย ร้อย.ทางสายและ ว.ถ่ายทอด พัน.ส. พล. นย.
3591396900266จ.อ.ธงชัยเพ็งคง15/10/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.สีชัง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
3602390501291จ.อ.ธงรบสมอเนื้อgame29/05/2519ประจำการประจำ ยศ.ทร.ประจำ ยศ.ทร.
3611391001677พ.จ.ท.ธนกรณธนนัฐกุล02/02/2520โอนจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ponggun@hotmail.com
3621390503872พ.จ.อ.ธนกฤตไมล์หรือ23/01/2521ประจำการครูผู้ช่วย มว.ศูนย์ยุทธการ แผนกศูนย์ยุทธการ กฝย.กฝร. (ต้องตา ไมล์หรือ)แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. พุทธเลิศหล้านภาลัย มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
3632393600286พ.จ.อ.ธนกฤตเรืองนุ้ย10/01/2520ประจำการช่าง แผนกซ่อมเครื่องเรดาร์ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กงน.อล.ทร.แผนกจัดหา กพสด. อล.ทร.(สำเริง เรืองนุ้ย)
3642397200003จ.อ.ธนกฤติวงศ์ก่อ03/11/2519ประจำการเจ้าหน้าที่วิทยุชุดควบคุมอากาศยานที่ ๒ มว.วิทยุ ร้อย.ว.และศูนย์ข่าว พัน.ส.พล.นย.ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก. บก.กรม ร้อย.บก. กรม ร.๒ พล. นย.0383083590847575249bancha.cha@gmail.com
3651396301034พ.จ.อ.ธนบดีทองดี17/09/2520โอนโอน (เสน่ห์ ทองดี)ตึกผู้ป่วย จักษุ โสต ศอ นาสิกกรรม กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
3661393100705จ.อ.ธนพนธ์ฮามกุล13/05/2520ประจำการจ่าทุ่นระเบิด เรือเรือ ท.๑๐ หมวดเรือที่ ๓ กทบ.กร.เรือ ท.๑๐ มว.เรือที่ ๓ กทบ. กร.
3672393100752พ.จ.อ.ธนพัชร์มณฑาลพ25/04/2520ประจำการชอล.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.กฤตลักษณ์
3681390900648จ.อ.ธนภัทรไทยยิ้ม10/04/2521ประจำการผบ.หมู่มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๕ พัน.ฝ.๑ กฝท.ศฝ.นย. (วรเวศน์)มว.ฝึกที่ ๒ ร้อย.ฝ.๕ พัน.ฝ.๑ กฝท. ศฝ. นย.
3691395001735พ.จ.ต.ธนภัทรป้อมลอย07/06/2520ประจำการเจ้าหน้าที่การพิมพ์ แผนกการพิมพ์ กรพ.สบ.ทร.แผนกบริการการพิมพ์ กรพ. สบ.ทร.
3702392100832พ.จ.ท.ธนภูมิพึ่งสูงเนินโจ้28/05/2519ประจำการผบ. หมู่ป้องกันที่ ๑ หมวดป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก.๒ ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก.๒ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.79321085-3063587thanapoom_1928@hotmail.com
3712392100816จ.อ.ธนวัฒน์เทียบแก้วอาร์ต/วัฒน์01/09/2520ประจำการผช.ครูทัศนสัญญาณ แผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.แผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา กศษ. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.66270-30810021699jaart39@hotmail.com
3721381001506จ.อ.ธนวุฒิพึ่งกุศลเก๋10/08/2519โอนเจ้าพนักงานป้องกันฯ5 อบต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิแผนกซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอาวุธ กฟอ. สพ.ทร.08577387970857738797wut_banrai@hotmail.comถวิล
3732395600417จ.อ.ธนเสฏฐ์ศิริพันธุ์ป๊อ27/09/2519โอนโอน หัวหน้างานป้องกันฯเทศบาลหนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แผนกรักษาความปลอดภัย กธก. บก. อจปร. อร.08 3195 7944ชื่อเดิม ธวัชชัย จงเปาหยิน
3742392800982พ.จ.อ.ธนัฏฐ์กรโสภาอนันต์04/07/2520ประจำการผอป.มบ.๓ ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร.กร. (กรุง โสกาลี)มว.ตรวจสอบมาตรฐาน แผนกช่าง ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร. กร.ธมกร
3751397100068จ.อ.ธนันไชยสารธิมา11/08/2520ประจำการช่างกล เรือบรรทุกน้ำขนาด ๒๐ ตัน หมวดเรือลำเลียงที่ ๒ แผนกเรือลำเลียง กองเรือเล็ก ขส.ทร.เรือบรรทุกน้ำขนาด ๒๐ ตัน มว.เรือลำเลียงที่ ๒ แผนกเรือลำเลียง กองเรือเล็ก ขส.ทร.
3762392800973จ.อ.ธนาเม็นไธสงจ่าออย12/04/2521โอนจพง.ป้องกันฯ อบต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.086-4609570089-5429739oil_461@hotmail.comโทรหากันแนเด้อ...เพื่อนๆๆ
3771395300765จ.อ.ธนาทรสอนดี15/03/2520ประจำการพลยิง หมู่เครื่องยิงลูกระเบิด ตอนเครื่องยิงลูกระเบิด มว.เครื่องยิงลูกระเบิด ร้อย.บกชุดชำนาญพื้นที่ที่ ๓ บก. ร้อย.ปจว. นย.(สุทัศน์)
3781393600818พ.จ.ท.ธนาพลสารานพคุณ08/06/2520ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่เรดาร์ควบคุมการยิงที่ ๒ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
3791396601037จ.อ.ธนาวุฒิสิงห์คำ22/03/2520เสียชีวิตเสียชีวิต
3801391001837พ.จ.ต.ธนิตพิพิธกุล16/08/2520ลาออกการบินไทยมว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร. กร.
3811396401633จ.อ.ธนูจันทร์แดง13/09/2520ประจำการประจำ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สุรินทร์ มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
3821396600933จ.อ.ธรรมนูญแก่นจันทร์23/11/2520ประจำการพลขับรถ ตอนรถยนต์บรรทุกที่ ๑ หมวดรถยนต์บรรทุกที่ ๓ ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.ขส. พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.
3831396900323จ.อ.ธรรมนูญอ่อนละม้ายต้น10/12/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๙๒ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยามฝั่ง กร.แผนกช่างกล เรือ ต.๙๒ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.086-7042297
3842393900330จ.อ.ธรรมรัตน์ปานแย้ม10/10/2519ปลด
3851394301903จ.อ.ธวัชปิตตาทะโน12/02/2520ประจำการจนท.ทางสาย ตอนสื่อสาร ร้อย บก กรม รฝ.1 สอ.รฝ.ตอนทางสาย มว.สื่อสาร ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.-
3862392100854พ.จ.อ.ธวัชชัยกกสูงเนิน08/04/2520ประจำการผบ.หมู่ป้องกันที่ ๒ หมวดป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๒ ศสร.สอ.รฝ.หมู่ป้องกันที่ ๒ มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๒ ศสร. สอ.รฝ.
3871393600558พ.จ.อ.ธวัชชัยชูศรี02/05/2520ประจำการพนักงานวิทยุ แผนกวิทยุเชื่อมโยง กองโทรคมนาคม ศทค.สสท.ทร.แผนกวิทยุเชื่อมโยง กองโทรคมนาคม ศทค. สสท.ทร.
3881395300629นายธวัชชัยประจันตะเสน11/06/2520ประจำการเสมียน แผนกยุทธการและข่าว บก.กยฝ.กร.แผนกยุทธการและข่าว บก. กยฝ. กร.ปลดถอดยศ
3891395501314พ.จ.อ.ธวัชชัยมูลพิมพ์20/04/2520ลาออกผู้บังคับหมู่สารวัตรที่ ๑ หมวดสารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๕ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๕ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.
3902392200018จ.อ.ธวัชชัยรสพี19/12/2520ประจำการพลขับรถ หมวดขนส่ง ร้อย.บก.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.มว.ขนส่ง ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.0895911976
3912396800025นายธวัชชัยสาระกุลnhuy01/05/2519ลาออกลาออกแผนกกำลังพลทดแทน กปค. กฝร. กร.087-7409494www.aia_mdst4.@yahool.comw
3922394300796จ.อ.ธวัดชัยดวงธิสาร12/11/2520โอนโอน อบต.ปากปวน อ.วังสะพุงจว.เลยแผนกช่างกล ร.ล. ปิ่นเกล้า มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.0801848104tawatchai2520@hotmail.com
3931396000516จ.อ.ธาดาธนิกกุล06/09/2521โอนโอนแผนกธุรการ บก. รร.นร.
3941385400514พ.จ.อ.ธานินทร์ศรีชารัตน์00/00/0000ประจำการช่างซ่อมโทรศัพท์ มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สนับสนุนส่วนหน้าที่ ๒ พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สนับสนุนส่วนหน้าที่ ๒ พัน.ซบร. กรม สน. พล. นย.
3951394301294จ.อ.ธานินทร์หานะพันธ์30/09/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.ตากใบ หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. สงขลา มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.
3962391000365พ.จ.ต.ธานินทร์หินประกอบ28/01/2520ประจำการพนักงานวิทยุ ตอนสื่อสาร มว.บริการ ร้อย.บก.กตอ.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. สู้ไพรินทร์ มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.
3972394600024จ.อ.ธิติพันธ์แท่นประยุทธ18/01/2520ประจำการเสมียน แผนกส่งกำลังบำรุง บก.กยพ.กร.แผนกเดินเรือ ร.ล. ปรง มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
3982392300008จ.อ.ธีรยุทธเจียมเงิน11/02/2519ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
3991391001939พ.จ.ท.ธีรยุทธลอยสายออ27/07/2520ประจำการเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล แผนกจัดเก็บข้อมูล กปศ.ยศ.ทร.แผนกจัดเก็บข้อมูล กปศ. ยศ.ทร.
4001395401934พ.จ.อ.ธีรยุทธสารโท17/02/2520ประจำการช่างโซนาร์ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
4011407500001จ.อ.ธีรวัจน์ยาขันทิพย์00/00/0000ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.แผนกช่างกล ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
4021390503664จ.อ.ธีรวัฒน์เนียรกระโทกอิ้ง10/05/2520ประจำการจนท.ธุระการ อบต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่นตอนกองบังคับการกรม ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สน. สอ.รฝ.
4031394601757จ.อ.ธีระภูมิเขต27/08/2521ปลดปลด
4042396400011จ.อ.ธีระชัยก่ำมอญ06/04/2519ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.วังใน หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. วังใน มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
4051394900899จ.อ.ธีระเดชย์คชชา18/09/2520ประจำการเสมียน แผนกยุทธการและข่าว บก.กยพ.กร.แผนกยุทธการและข่าว บก. กยพ. กร.
4061397100370จ.อ.ธีระพงษ์พันธ์ตา10/07/2520ประจำการสูทกรรม แผนกพลาธิการ ร.ล.เปริด หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. เปริด มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
4071381101134จ.อ.ธีระพันธ์เพชรสวี26/06/2519ประจำการจ่าสถิติ หมวดควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.๑ พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ.มว.ควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.๑ พัน.ซบร. กรม สน. สอ.รฝ.
4081390502462จ.อ.ธีระพันธ์เพียสาร17/02/2520ประจำการจ่าปืน เรือเรือ ต.๒๒๑ หมวดเรือที่ ๓ กยฝ.กร.เรือ ต.๒๑๗ มว.เรือที่ ๓ กยฝ. กร.
4091387000465จ.อ.ธีระยุทธกลั่นกสิกรณ์22/02/2520ประจำการ หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
4101397700534จ.อ.ธีระวัฒน์บุญทา12/02/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.สีชัง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
4111412700001จ.อ.ธีระวุฒิฝ่ายสงฆ์เต๋า06/01/2520ประจำการเจ้าหน้าที่พยาบาล แผนกตรวจโรคทั่วไป กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.0852168761
4122391100004พ.จ.อ.ธีระศักดิ์ถึงเสียบญวน17/09/2520ประจำการเสมียน แผนกกรรมวิธีข้อมูล กธก.สปช.ทร.แผนกกรรมวิธีข้อมูล กธก. สปช.ทร.08138833830813883383terasak.t@navy.mi.th
4131392900820จ.อ.นครเตยอ่อน08/03/2521ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๗ หมวดเรือที่ ๒ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๗ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
4142390800937จ.อ.นครอ้นพร้อม12/02/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.เปริด หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. เปริด มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.0861406366
4151391900752จ.อ.นทีอำยะธรรมนที หนีเพื่อน29/09/2520ประจำการจ่าพลาธิการ แผนกพลาธิการ ร.ล.มกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.ตอนส่งกำลัง ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
4161396801819พ.จ.อ.นนทพันธ์ขันดี24/12/2520ประจำการพยาบาล แผนกรังสีวิทยา รพ.ทร.กรุงเทพ พร.ฝบส. รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
4172391900387พ.จ.อ.นพดลปักปิ่นต้อง ภาค ๑15/11/2519ประจำการเสมียน แผนกแผน กบ.บก.ทรภ.๑แผนกแผน กองส่งกำลังบำรุง บก. ทรภ.๑74445081-2519418tong1539@hotmail.com
4182393302082จ.อ.นพพงษ์ทองอยู่08/05/2521ประจำการจ่าช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.พฤหัสบดี หมู่เรือสำรวจ มวอ.อศ.แผนกช่างกล ร.ล. พฤหัสบดี หมู่เรือสำรวจ มวอ. อศ.
4191393311872พ.จ.อ.นพพรจันทร์โพธิ์17/04/2521ประจำการเสมียนการเงิน รร.พธ.พธ.ทร.กง. บก. อล.ทร.
4202393800006จ.อ.นพพรนาคคงคำ06/09/2519ประจำการหัวหน้าชุด หมู่ป้องกัน หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.พัน.กสพ.๑ กรม กสพ.ฐท.สส.หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก. พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.
4211391901034จ.อ.นพพรสิงห์คำ06/06/2520ประจำการช่างภาพ หมวดผลิตภาพ แผนกผลิตสื่อผสม กองบริการการศึกษา ยศ.ทร.มว.ประปาและสุขาภิบาล แผนกโยธาไฟฟ้าและเครื่องกล กอง สน. ยศ.ทร.
4221390301839พ.จ.อ.นพพลโพธิ์งาม08/12/2519ประจำการชอล.แผนกสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ศคร.๑ ศสรท.๒ ศสร.สอ.รฝ.แผนกสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ศคร.๑ ศสรท.๒ ศสร. สอ.รฝ.
4232395500009จ.อ.นพรักษ์นามวงค์เคน15/11/2519ประจำการจ่ายุทธการ ตอน บก.พัน ร้อย.บก.พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ.หมู่สื่อสาร ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.79467085 0940 275kenya.8@hotmail.com
4242393700003จ.อ.นพรัตน์เฉยทุม09/04/2521ประจำการนายพวกยิง พวกยิง หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปล.๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.พวกยิงที่ ๒ หมู่ปืนเล็กที่ ๑ มว.ปืนเล็กที่ ๑ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๔ กรม ร.๒ พล. นย.
4252392200014จ.อ.นพรัตน์ทองนุ่น23/11/2520ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๓ หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๓ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
4262392700971ร.ต.นพรัตน์บัวติก14/05/2520โอนอบต.เขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีแผนกเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กวทส. วศ.ทร.
4271382300857พ.จ.ท.นพัฐกรณ์โตรัสมี19/07/2520ประจำการเสมียน โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กงน.อล.ทร.แผนกโครงการและงบประมาณ บก. อศ.ชื่่อเดิม ศักดิ์ชาย
4282393100754จ.ท.นภดลแพงมา29/11/2520ประจำการพักราชการแผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
4291404901361จ.อ.นรญสัตว์ประเสริฐนตม.05/12/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลัง พัสดุ๑ แผนกคลัง กพธ.ฐท.พง.ทรภ.๓คลังพัสดุ ๑ แผนกคลัง กพธ. ฐท.พง. ทรภ.๓0817377077nirun.su@hotmail.com
4302391000375พ.จ.อ.นรินทร์ชำนาญ12/01/2520ประจำการรอง ผบ.หมู่กระสุนที่ ๒ ตอนส่งกำลังกระสุน หมวดสรรพาวุธ ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.สอ.รฝ.คลังสรรพาวุธ แผนกคลัง กอง สน. นสร. กร.
4311407500952จ.อ.นรินทร์ดงดินอ่อนนิด ,ริน22/03/2520โอนโอน เทศบาลเมืองกระบี่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำ กพ.ทร.075 - 611111087 - 8883231www.narin_7111@hotmail.com
4322396400014พ.จ.อ.นเรศชะเอมวันหน่อย03/08/2520ประจำการเสมียน แผนกบำเหน็จความชอบ กสม.กพ.ทร.แผนกสัสดี กทพ. กพ.ทร.ทร. 54659084 1066742เพื่อนๆมีอะไรให้รับใช้บอกได้นะ
4332393900327จ.อ.นฤพนธ์เพิ่มสิน23/09/2519ปลดปลด
4341391900710พ.จ.อ.นฤพนธ์ไวความดี19/08/2520ประจำการกระซับ แผนกการท่า กอง สน.อรม.อร.แผนกการท่า กอง สน. อรม. อร.
4351390503596พ.จ.อ.นวลเพ็ชรตะกั่ว08/07/2520ประจำการชฟอ. หมู่อาวุธนำวิถีที่ ๑ มว.อาวุธนําวิถีที่ ๑ ร้อย.สอ.๔ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่อาวุธนำวิถีที่ ๑ มว.อาวุธนําวิถีที่ ๑ ร้อย.สอ.๔ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
4362397100405จ.อ.นักรบญาณะรมย์25/05/2521โอนโอน เทศบาลตำบลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานีเจ้าพนักงานป้องกันฯแผนกรับส่ง กสบ. สบ.ทร.0454811990874589765nakrop.y@hotmail
4371391001928พ.จ.อ.นันแสนโคตร12/10/2520ประจำการช่าง แผนกซ่อมบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กซภ.ศซอ.กบร.กร.แผนกซ่อมบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กซภ. ศซอ. กบร. กร.
4381394700243จ.อ.นันทชัยลิ่มเรืองกุล27/09/2519โอนจนท.รจ. จ.ระนอง.หมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม สห.ทร.083-5954371
4392395500004จ.อ.นันทวัฒน์อุดมนา26/08/2520โอนโอนบก. ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
4401394800475จ.อ.นาครินทร์จินตนามีด/แก่28/10/2520ประจำการช่างกล เรือ ต.๒๑ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยามฝั่ง กร.กองช่าง บก. กยฝ. กร.
4412390501285จ.อ.นาทรักษาบุญนาดหลงสงขลา12/01/2521ประจำการเจ้าหน้าที่คลังเชื้อเพลิง แผนกคลัง กพธ.ฐท.สข.ทรภ.๒คลังเชื้อเพลิง แผนกคลัง กพธ. ฐท.สข. ทรภ.๒
4421391900875พ.จ.อ.นารินทร์เมฆปั้น26/11/2520ประจำการพันจ่าส่งกำลังบำรุง แผนกส่งกำลังบำรุง ร.ล.สิมิลัน หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกส่งกำลังบำรุง ร.ล. สิมิลัน มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.0808143257narin2642@hotmail.com
4431390301268พ.จ.อ.นาเรศกุลชาติ03/10/2520ประจำการชอล.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร. กร.351290872147525naratkl@yahoo.com
4442394700083จ.อ.นาวิกศิริกิจ08/08/2519ประจำการค่ายกรมหลวงสงขลาณคริทร์ (โอนย้าย จ.ระนอง)มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๒ พัน.ฝ.๑ กฝท. ศฝ. นย.
4452390300750จ.อ.นาวิทย์การีรัตน์06/07/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.ดอนเจดีย์ หมวดเรือที่ ๑ กทบ.กร.เรือเร็ว มตก.๑ มว.เรือที่ ๒ กลน. กร.
4461382702065จ.อ.นาวินพวงประเสริฐ11/08/2519ประจำการพลยิงผู้ช่วย ตอนต่อสู้รถถัง มว.ต่อสู้รถถัง ร้อย.ตถ.พล.นย.62450
4472392100825พ.จ.อ.นิกรผินนอก20/05/2520ประจำการเจ้าหน้าที่แผนงาน กงน.อล.ทร.กอล.๒ อล.ทร.
4481396301649จ.อ.นิคมเขตแดน17/05/2519ประจำการเจ้าหน้าที่เตือนภัย ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.สถานีวิทยุ สสท. บก. กร.
4492390900010จ.อ.นิติกรณ์เปี่ยมเนตร08/02/2521ประจำการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและกู้ภัย หมวดช่วยเหลือและกู้ภัย ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กมว.ช่วยเหลือและกู้ภัย ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
4501380600619พ.จ.อ.นิติธรแสนเป็งโม09/10/2519ประจำการผบ.หมู่ทหารช่างที่ ๑ มว.ทหารช่างที่ ๒ ร้อย.ช.๑ พัน.ช.พล.นย.หมู่ทหารช่างที่ ๑ มว.ทหารช่างที่ ๒ ร้อย.ช.๑ พัน.ช. พล. นย.ทวีศักดิ์ แสนเป็ง
4512393600290พ.จ.อ.นิทัศน์ศรีน้อย27/11/2519ประจำการช่างสรรพาวุธ ตอนสรรพาวุธ หมวดบริการ ร้อย.บก.ทรภ.๓ตอนสรรพาวุธ มว.บริการ ร้อย.บก. ทรภ.๓
4521394301445พ.จ.อ.นิธิโรจน์ขันรักษาโชติหิรัญ08/07/2520โอนหัวหน้าพยาบาล บก.มว.พยาบาล ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.บก. มว.พยาบาล ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล. นย.
4531396900326พ.จ.ต.นิพนธ์เรืองยะกลับ23/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ทำสนาม ชุดนำทางที่ ๑ มว.นำทาง ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.ตอน ลว.นบ.ที่ ๒ มว.ลว.นบ.ที่ ๒ ร้อย.ลว.นบ.ที่ ๑ พัน.ลว. พล. นย.
4541402700236จ.อ.นิพนธ์วงพงคำ11/06/2520โอนโอนมว.ซ่อมเครื่องควบคุมการยิงปืน โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าอาวุธ กฟอ. สพ.ทร.081-7626959สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
4551390503904พ.จ.อ.นิพนธ์เสนา10/06/2520โอนเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 4หมู่ปืนกลที่ ๑ มว.ปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๓ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.089-0454805
4561394301820พ.จ.อ.นิพลวงชารี15/02/2520โอนอบต.ระยองมว.ป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี แผนกป้องกันความเสียหาย กฝล. กฝร. กร.
4572404600022พ.จ.ต.นิมนต์ชัยสงเสนามนต์30/11/2520ประจำการสูทกรรม แผนกพลาธิการ ร.ล.กลึงบาดาล หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. กลึงบาดาล มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.089 - 5041195mon_navy.39@hotmail.com
4581392300439จ.อ.นิมิตสอนทอง05/03/2520ประจำการพลขับรถ หมวดขนส่ง แผนกสนับสนุน กชธ.ฐท.สส.มว.ขนส่ง แผนกสนับสนุน กชธ. ฐท.สส.
4591384601330จ.อ.นิมิตรโบราณประสิทธ์มิตร เมียเมิน20/02/2519ประจำการมว.คลังพัสดุ กงน. ขส.ทร. มว.คลังพัสดุ กงน. ขส.ทร.
4601397200550จ.อ.นิยมโพธิ์ทอง05/02/2520ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.
4611392203222พ.จ.อ.นิยมรอดเรืองฤทธิ์ปู04/03/2520ประจำการเจ้าหน้าที่หมวดคลังกองผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด สพ.ทร.มว.คลัง แผนกซ่อมบำรุงและบริการ กผร. สพ.ทร.0813031139NIYOM.ROD@Gmail.com
4622395600418จ.อ.นิรมิตรอินทร์จันทร์19/08/2520ประจำการจ่าคลัง ตอนสรรพาวุธ หมวดบริการ ร้อย.บก.ทรภ.๒ตอนสรรพาวุธ มว.บริการ ร้อย.บก. ทรภ.๒
4631393900538จ.อ.นิรันดร์มีจิต14/08/2520ประจำการจ่าเรือใช้สอยและบริการ หมวดเรือ แผนกขนส่ง กอง สน.กร.เรือใช้สอยและบริการ มว.เรือ แผนกขนส่ง กอง สน. กร.
4642392100847พ.จ.ท.นิรุชนามนอก26/05/2519ประจำการช่าง หมวดช่างทัศนภัณฑ์ แผนกทัศนภัณฑ์ กทว.สพ.ทร.หมวดช่างทัศนภัณฑ์ ๑ แผนกทัศนภัณฑ์ กทว. ศซส. สพ.ทร.
4651393900551จ.อ.นิรุตบุญญาหาร25/01/2520ประจำการพนักงานวิทยุ แผนกวิทยุสื่อสาร สสท.กบร.กร.แผนกวิทยุสื่อสาร สสท. บก. กบร. กร.
4661391900427พ.จ.ต.นิรุตติ์ปานมีทรัพย์ต้น19/01/2521ประจำการเสมียนแผนกธุรการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือแผนกธุรการ สตน.ทร.53529nirut_39@hotmail.com
4671395001480จ.อ.นิรุตต์พลายดีรุตต์05/05/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.มกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกช่างกล ร.ล.อ่างทอง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.08909620700890962070iceman-39@windowslive.com
4681395601751พ.จ.อ.นิรุตต์สุทธิพงค์รุตต์02/01/2520ประจำการผบ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๓ ร้อย.รฝ.๒ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๓ ร้อย.รฝ.๒ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.0890961500rut1_2554@hotmail.com
4692394300779พ.จ.ท.นิรุตน์กาหลง09/11/2520ประจำการพนักงานวิทยุ บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ตอนทางสาย มว.สื่อสาร ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.0871271995
4701386200661จ.อ.นิรุทมั่นคง26/08/2519โอนเจ้าพนักงานธุระการ อ.โปร่งน้ำร้อน จ.จันทบุรีบก. ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๑ รอ. กรม ร.๑ พล. นย.
4717394070919จ.อ.นิรุทธิ์จงบรรจบ07/09/2519ประจำการพลประจำปืน หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
4722396600857จ.อ.นิวัฒน์ดัชถุยาวัตร02/03/2520ประจำการ พักราชการหมู่ปืนใหญ่ที่ ๑ มว.ปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๓ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
4731382102378พ.จ.อ.นิวัฒน์บกสูงเนิน14/08/2520โอนอบต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.
4742391500520จ.อ.นิเวศน์ใจยะใฝหนีกลับบ้าน17/01/2519ประจำการพลยิง มว.รถถัง ร้อย.ถ.๑ พัน.ถ.พล.นย.มว.รถถังที่ ๓ ร้อย.ถ. พัน.ถ. พล. นย.ลงข้อมูลด้วย
4752392000899จ.อ.นิเวสสีแลแป๊ะ31/01/2521โอนจพง.ป้องกันฯ อบต.ดอนนางหงส์ จังหวัดนครพนมหมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.0800921680
4762394600018พ.จ.ต.นุกูลจันทร์น้ำคำ26/04/2520ประจำการช่างยานยนต์ล้อ ตอนขนส่ง ร้อย.บก.พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สน.๑ พัน.ซบร. กรม สน. สอ.รฝ.0852816017
4771394901519จ.อ.นุกูลบริรักษ์น้อย15/04/2521ประจำการเจ้าหน้าที่คำนวณ ตอนยุทธการและอำนวยการยิง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.ตอนยุทธการและอำนวยการยิง ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยบังคับการและบริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป. พล. นย.233630841965970nukul_41@hotmail.com
4781390501070พ.จ.อ.นุชิตไชยดา17/08/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ทันตกรรม แผนกทันตกรรม กองทันตกรรมที่ ๒ ศูนย์ทันตกรรม พร.แผนกทันตกรรม กองทันตกรรมที่ ๒ ศทก. พร.
4791395401861พ.จ.ต.นุสิธศรีมงคลจ่าก็อต04/09/2520ประจำการผบ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๓ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๓ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค. กรม ป. พล. นย.641410860147972
4801390502855จ.อ.บรรจบเงาะเศษ14/09/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๔ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยามฝั่ง กร.แผนกกำลังพลทดแทน กปค. กฝร. กร.
4812392000898จ.อ.บรรเจิดคำหุ่งหำ12/07/2520ประจำการพลนำสาร ตอนศูนย์ข่าว หมวดสื่อสาร ร้อย.บก.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ตอนศูนย์ข่าว มว.สื่อสาร ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.๗๙๑๙๑
4822396600852พ.จ.อ.บรรทมดีพาชู31/07/2519ประจำการเจ้าหน้าที่ยุทธการ บก.รพศ.๒ กรม รพศ.๑ นสร.กร.แผนกทดสอบและประเมินผล ศฝ.สร. นสร. กร.
4832394300781พ.จ.ต.บรรพจน์ภูผิวผาพจน์02/03/2520ลาออกปลัดอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (งานป้องกัน)แผนกซ่อมเครื่องเสียงใต้น้ำ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กงน. อล.ทร.043-76145408-1063-2825Phuphiwpha_b@hotmail.comเพื่อนๆมีอะไรให้ข้าน้อยได้รับใช้ (กรุณาโทรมา เด้อ)
4841394800425พ.จ.อ.บรรพตคงคาล้อม04/02/2520ประจำการเสมียน หมวดเครื่องช่วยฝึก แผนกสนับสนุน ศฝ.สอ.รฝ.มว.เครื่องช่วยฝึก แผนกสนับสนุน ศฝ. สอ.รฝ.
4852396600845พ.จ.อ.บรรลือจำนงดีปุ๊06/06/2520โอนอบต. จ.สุรินทร์
4862396600851จ.อ.บัญชาแนบทางดีตู่06/06/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 อบต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์มว.เรือลากจูงที่ ๑ แผนกเรือลากจูง กองเรือเล็ก ขส.ทร.081-2692880tu_tamor@hotmail.com
4871396803308จ.ท.บัญชาศรีสุข22/08/2520เสียชีวิตเสียชีวิต
4881407500911พ.จ.ท.บัณฑิตกะการดี00/00/0000ลาออกลาออกกองช่าง บก. กบฮ. กร.
4892394300795จ.อ.บัณฑิตศรีเศรษฐา05/10/2520โอนนิติกร เทศบาลตำบลหัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามเรือ ต.๒๓ มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.043761010 ต่อ1080849100961nongja_o@hotmail.com
4902397100400พ.จ.อ.บัวรักน้อยแก้ว15/01/2519ประจำการจ่าคลัง ร้อย.นักเรียนชั้นประทวน แผนกการปกครอง รร.สอ.รฝ.ศฝ.สอ.รฝ.ร้อย.นักเรียนชั้นประทวน แผนกการปกครอง รร.สอ.รฝ. ศฝ. สอ.รฝ.
4912397102504จ.อ.บำเพ็ญบุตรดาrrwdmnbc13/05/2519ประจำการเสมียนส่งกำลังกองพัน ตอน บก.พัน ร้อย.บก.และบริการ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
4922390600835จ.อ.บำรุงพิเคราะห์ผล09/02/2521ประจำการนายพวกยิง หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปล.๔ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.บก. ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล. นย.ลงข้อมูลด้วย
4932394600021จ.อ.บุญเกิดทำสินธุ์10/10/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.อุดมเดช หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. อุดมเดช มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.
4941396801462จ.อ.บุญเกิดเวียงแจ่ม20/03/2520ประจำการพลประจำปืน หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
4951380502178จ.อ.บุญช่วยทองโสม00/00/0000ประจำการชฟอ.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. นเรศวร มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
4961391000820จ.อ.บุญชูทัดสันเทียะ19/06/2521ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.มกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกช่างกล ร.ล.อ่างทอง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
4972392800972พ.จ.อ.บุญชูหน่อสีดา23/07/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและกู้ภัย มว.ช่วยเหลือและกู้ภัย ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศรมว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
4982397700308พ.จ.อ.บุญเชิดผจญ12/04/2521ประจำการเจ้าหน้าที่การข่าวลับ สสส.ฐท.สส.แผนกสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ศคร.๑ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.0891138602
4991392300367จ.อ.บุญโชคผู้เลื่องลือ26/05/2520โอนเจ้าพนักงานเทศกิจ 4 เมืองพัทยาชุดปืนกล หมู่ปืนกล ตอนปืนกล มว.ป้องกัน ร้อย.บก. บก. นย.
5001392000115จ.อ.บุญนำชาเครือ25/02/2521โอนโอนแผนกส่งกำลังบำรุง บก. กลน. กร.
5011393000461จ.อ.บุญประกอบบุญรักษ์23/07/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.คำรณสินธุ หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.แผนกเดินเรือ ร.ล. คำรณสินธุ มว.เรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.
5021394400153จ.อ.บุญเพิ่มอารี30/11/2520ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์โดยสารที่ ๓ แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร.มว.รถยนต์โดยสารที่ ๓ แผนกรถยนต์โดยสาร กรย. ขส.ทร.0892369164
5032393900325จ.อ.บุญมาแก้วเสียงตั้ม25/12/2520โอนนักวิชาการพัสดุแผนกพลาธิการ ร.ล. ตากสิน มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.0841385857
5041392900291จ.อ.บุญมีทองวัฒน์01/12/2520ประจำการประจำ ยศ.ทร.ประจำ ยศ.ทร.
5051394301137พ.จ.อ.บุญเรืองดีวันวงศ์23/03/2520โอนโอนบก. ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๒ ศสร. สอ.รฝ.
5061391900713พ.จ.อ.บุญฤทธิ์ยิ้มถนอม08/12/2520ประจำการพยาบาล แผนกห้องบำบัดพิเศษ กองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
5072395700126จ.อ.บุญฤทธิ์รัตนทวีเขต13/01/2520ประจำการหมู่ป้องกันที่ ๔ หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๒ ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ. (บุญฤทธิ์ หอยหนู)ชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๒ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.
5082393900332พ.จ.ต.บุญเลิศเกิดทอง03/08/2520ประจำการพลขับรถ แผนกขนส่งและดับเพลิง กบก.ฝบก.รร.นร.แผนกขนส่งและดับเพลิง กบก. ฝบก. รร.นร.
5091391000785จ.อ.บุญเลิศดีขุนทด06/08/2520ประจำการช่างกล เรือ ท.๕ หมวดเรือที่ ๓ กทบ.กร.
5101391800198จ.อ.บุญเลิศวงษา00/00/0543ประจำการเสมียน ฝ่ายยุทธการและข่าว ยก.รร.ตท. ยศ.ทหารฝ่ายยุทธการและข่าว ยก.รร.ตท.
5112397600084จ.อ.บุญส่งสาระพล30/01/2520ประจำการเจ้าหน้าที่วิทยุ ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ กรม รปภ.นย.ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ กรม รปภ. นย.ลงเบอร์โทรด้วย
5121396601066จ.อ.บุญเสริมบุญอุ่น09/01/2521โอนโอนแผนกซ่อมเครื่องไยโร โรงงานเครื่องสื่อสารที่ ๒ กงน. อล.ทร.
5132390400003จ.อ.บุญหลงหลวงแสง07/01/2519ประจำการผบ.รจ.ฐท.สส.รจ. ฐท.สส.
5141406601058จ.อ.บุณรักษ์แสงมาศ12/09/2519ประจำการอบต.ประดู่ จังหวัดสุรินทร์เรือลำเลียง หมู่เรือบริการ มว.เรือที่ ๓ กลน. กร.
5151403100458จ.อ.บุรุษวิสาสะ04/11/2519ประจำการจ่าปืน เรือเรือ ต.๒๒๕ หมวดเรือที่ ๓ กยฝ.กร.เรือ ต.๒๒๕ มว.เรือที่ ๓ กยฝ. กร.
5162390600840จ.อ.เบญจรงค์ช่อทองเบน01/09/2520ประจำการผู้ช่วยนายตอน กราบนักเรียน กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.กราบนักเรียน กนร. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.089-5135658seamanno1.0@hotmail.com
5171391900757จ.อ.ปกรณ์ตังคณะสิงห์29/12/2520ประจำการผช.ครูพลศึกษา แผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.แผนกพลศึกษา กนร. ศฝท. ยศ.ทร.
5181395401621พ.จ.อ.ปฏิภาณคอระอุด15/11/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังเครื่องอะไหล่สรรพาวุธ แผนกคลังสรรพาวุธ กคส.สพ.ทร.คลังเครื่องอะไหล่สรรพาวุธ แผนกคลังสรรพาวุธ กคส. สพ.ทร.
5192390800941จ.อ.ปฏิเวธอินทร์กอ08/03/2521ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.เรือเร็ว มตก.๑ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
5202390800817จ.อ.ปยุตศรีประเสริฐ17/10/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.เกล็ดแก้ว หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. สิมิลัน มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
5211396601071จ.อ.ปรเมศร์จันทร์แสงเมศร์07/10/2520ลาออกลาออก เป็น ปลัดอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา (ปลัดอำเภองานป้องกัน)มว.เรือลากจูงที่ ๒ แผนกเรือลากจูง กองเรือเล็ก ขส.ทร.084-3152935poramed_j@hotmail.com
5221394901588พ.จ.อ.ปรเมศวร์พิทักษ์คีรีมาศเมศ28/10/2520โอนโอน อบต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (ปรเมศวร์ กองเปิง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ หัวหน้าชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน EMS.แผนกออกแบบไฟฟ้าระบบอาวุธและบังคับเรือ กอฟ. กผช. อร.032-395498 ต่อ 21089-9381194bigsones@hotmail.com
5231394901085จ.อ.ประกฤติคำแก้ว14/07/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ภูเก็ต หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ภูเก็ต มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.
5242392100836พ.จ.ต.ประการบุญส่งการ03/11/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังตอร์ปิโด กองอาวุธใต้นำ สพ.ทร.แผนกตอร์ปิโด กอน. สพ.ทร.63124 - 50838940187
5252396600861พ.จ.อ.ประกาศคัชมา14/12/2520ประจำการช่างอาวุธปล่อยนำวิถี หมวดอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น ๑ แผนกอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น กอว.แผนกอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น ๑ กอว. สพ.ทร.
5261396801466นายประกาศศรีโคตรอัน04/06/2520ประจำการจ่าปืน เรือเร็ว มตก.๒ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือเร็ว มตก.๒ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
5271395900205จ.อ.ประกาศิตสายสว่างหนึ่ง01/04/2521ประจำการเจ้าหน้าที่ป้องกันความเสียหาย แผนกช่างกล ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
5282392800986จ.อ.ประกิจสมบัติ25/01/2520ประจำการครูฝึก แผนกการฝึก กวท.กรม นร.รร.ตท.ยศ.ทหารแผนกการฝึก กวท. กรม นร. รร.ตท.
5291390502576พ.จ.อ.ประจวบทองดีนอก16/06/2520ประจำการหัวหน้าพนักงานสื่อสารดาวเทียม แผนกสื่อสารดาวเทียม กองโทรคมนาคม ศทค.สสท.ทร.ประจำ สสท.ทร.
5301394603021พ.จ.อ.ประจวบยั่งยืน12/02/2520ประจำการพลขับรถ ตอนรถยนต์บรรทุกที่ ๒ หมวดรถยนต์บรรทุกที่ ๓ ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ.ตอนรถยนต์บรรทุกที่ ๒ มว.รถยนต์บรรทุกที่ ๓ ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส. กรม สน. สอ.รฝ.0853916392
5311380500462จ.อ.ประชามะลิรักษ์04/04/2519ประจำการประจำ สสท.ทร.ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.0816390330
5321384301429พ.จ.อ.ประดับชาติเทียบสม00/00/0000ประจำการเจ้าหน้าที่กำลังพล บก.กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๖ รพศ.๓ กรม รพศ.๑ นสร. กร.
5332395300002พ.จ.อ.ประดิษฐยศปัญญาตึ๋ง09/12/2519โอนบุคลากร อบต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย ครับหมู่ปืนใหญ่ ส่วนยิง ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๒ กรม ป. พล. นย.0844628341nrc-41@hotmail.com
5341396601020พ.จ.อ.ประดิษฐ์ศิลารัมย์03/08/2520ประจำการชฟอ.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คีรีรัฐ หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. คีรีรัฐ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.0899305319pradit.sil.navy.mi.th
5352394600008จ.อ.ประทีปบุญล้อม17/01/2520โอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำถิ่น แผนกปฏิบัติการ กปข.ขว.ทร.แผนกปฏิบัติการ กปข. ขว.ทร.
5362394900169พ.จ.ต.ประทีปสุพาภาพ15/06/2520ประจำการเสมียนกำลังพล ตอน บก.กรม ร้อย.บก.กรม สน.สอ.รฝ.ตอนส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.สอล. กรม สน. สอ.รฝ.
5371385000874พ.จ.อ.ประทีปโอบอ้อมทีป10/03/2520ประจำการช่างตรวจสอบมาตรฐาน หมวดตรวจสอบมาตรฐาน แผนกช่าง ฝูง.๑๐๑ กองบิน ๑ กบร.กร.มว.ตรวจสอบมาตรฐาน แผนกช่าง ฝูง.๑๐๑ กองบิน ๑ กบร. กร.086-5240084navy_tom@hotmail.com
5382397200005จ.อ.ประเทืองบทศรี05/03/2520เสียชีวิตเสียชีวิต
5392394300347จ.อ.ประเทืองอันทองเทือง,เหน่ง04/04/2520โอนโอน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 เทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร. กร.054-781681-2 ต่อ 20081-9516450navy39@msn.comคิดถึงเพื่อนทุกคนหาเวลามาเลี้ยงรุ่นบ้างดอกประดู่บาน
5401397100925พ.จ.อ.ประธานพละโย02/01/2521โอนโอนแผนกระบาดศาสตร์ กกป. พร.
5411393900382พ.จ.อ.ประพลเกิดทิน16/09/2520ประจำการช่างโซนาร์ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คำรณสินธุ หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. คำรณสินธุ มว.เรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.
5421393306838พ.จ.ท.ประพัฒน์ใยบัวเค้ก19/01/2521ลาออกช่างการบินไทยมว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร. กร.0899329064
5431390301927จ.อ.ประพันธ์ศักดิ์ศรีกุล18/03/2520ประจำการจ่าเรือลำเลียงพัสดุขนาด ๖๐ ตัน หมวดเรือลำเลียงที่ ๑ แผนกเรือลำเลียง กองเรือเล็ก ขส.ทร.ประจำ ขส.ทร.0819321106
5442394900170จ.อ.ประพินชัยสงครามพิน03/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่กระซับแผนกขนส่งกองสนับสนุน ยศ, ทร.มว.ซ่อมบำรุง แผนกขนส่ง กอง สน. ยศ.ทร.535400895373761
5452392700003จ.อ.ประภาษศรีกุลฮาค04/12/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันฯ อ รัตนะ จ.หนองคายบก. ร้อย.พ.สนับสนุน พัน.พ. กรม สน. พล. นย.
5461386800767นายประภาสรีรัก00/00/0000ประจำการประจำ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
5471372300565จ.อ.ประภาสเรือนแก้ว21/02/2519ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๔ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๔ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
5482390300746จ.อ.ประภาสฤทธิ์รุ่ง14/12/2520โอนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อ.สหสขันธ์ จ.กาฬสินธ์แผนกขนส่ง กอง สน. กฝร. กร.0907388470
5492393600293จ.อ.ประภาสสมขวัญ20/07/2520ประจำการพลขับรถ หมู่กระสุน ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
5501396401402จ.อ.ประมวลกล้าหาญ28/04/2520ประจำการช่างกล เรือ ต.๒๓๑ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยามฝั่ง กร.เรือ ต.๒๓๑ มว.เรือที่ ๓ กยฝ. กร.
5511397102537จ.อ.ประมวลจำปา28/01/2520ประจำการชฟอ.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ตากสิน หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ตากสิน มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
5521390503683พ.จ.อ.ประมุขนาอุดม มุข17/01/2520ประจำการครู.ผู้ช้วยหมวดเนเรือ แผนกเดินเรือและการเรือ กองฝึกเดินเรือและการเรือ ( กฝร. )มว.เดินเรือ แผนกเดินเรือและการเรือ กฝด. กฝร. กร.723240862354562
5532394300798จ.อ.ประยูรลุนจุนละยูรร้อยยี่23/04/2520ประจำการจ่าส่งกำลัง ตอนส่งกำลัง ร้อย.บก.พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ตอนส่งกำลัง ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.792190832465116prayoon-39@ hotmail.co.th
5541395500004พ.จ.อ.ประโยชน์โถปาสอน18/06/2519ประจำการพลขับรถ แผนกสนับสนุน กบ.อล.ทร.บก.ทร.0846484261
5551390503196จ.อ.ประวิทย์แข้คำ23/08/2521โอนเจ้าพนักงานป้องกันฯ จ.ขอนแก่นหมู่รถเกราะลาดตระเวน มว.ลาดตระเวนยานยนต์ ร้อย.ลว.ยน.๑ พัน.ลว. พล. นย.
5561395001483จ.อ.ประเวศน์คำโห24/05/2521ประจำการจ่าส่งกำลัง ตอน บก.กรม ร้อย.บก.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ตอนกองบังคับการกรม ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
5572390300739จ.อ.ประสงค์ปัตถาทุมป๋า04/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าว ตอนศูนย์ข่าว มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ กรม รปภ.นย.ตอนศูนย์ข่าว มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ กรม รปภ. นย.ลงข้อมูลด้วย
5581392801413จ.อ.ประสงค์พัฒนะแสงtoy19/06/2521โอนจพง.ป้องกันฯ 5 อบต.สำนักท้อน จ.ระยองมว.ป้องกันเคมี ชีวะ รังสี แผนกป้องกันความเสียหาย กฝป. กฝร. กร.0841369024prasong_toy@hotmail.com
5591382702269จ.อ.ประสงค์วงษ์ไกรสร00/00/0000ประจำการพนักงานวิทยุ แผนกวิทยุสื่อสาร สสท.กบร.กร.แผนกสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ศคร.๑ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.
5601392600559พ.จ.ท.ประสงค์สิทธิ21/01/2520ประจำการเสมียน แผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส. (ช่วยราชการ สนง.หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา)แผนกที่ดิน กอท. ฐท.สส.
5612395300004จ.อ.ประสงค์สีสงคราม19/01/2520โอนโอน / ไปอยู่ที่ไหนบอกด้วยครับมว.วางแผน แผนกจัดแผนงาน กงน. ขส.ทร.กรุณาลงเบอร์ติดต่อ
5622397200007จ.อ.ประสบโชครสจันทร์02/02/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.หัวหิน หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. หัวหิน มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
5631393900466จ.อ.ประสาตร์พันธ์หริ่ง21/06/2519ประจำการพลยิง มว.รถถัง ร้อย.ถ.๑ พัน.ถ.พล.นย.มว.รถถังที่ ๒ ร้อย.ถ. พัน.ถ. พล. นย.08129329240812932924prasart_41@hotmail.com
5642397700088จ.อ.ประสารช่วยคูณ21/07/2519ประจำการประจำ ยศ.ทร.ประจำ ยศ.ทร.
5651397102444จ.อ.ประสิทธิ์โชติพันธ์06/07/2520ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกล หมู่ปืนกล ตอนปืนกล มว.อาวุธ ร้อย.ปล.๓ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ปืนกลที่ ๑ ตอนปืนกล มว.อาวุธ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล. นย.
5661392801011จ.อ.ประสิทธิ์ทาขจร27/02/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.แผนกช่างกล ร.ล.อ่างทอง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
5672395600415จ.อ.ประสิทธิ์ปานะบุตร01/04/2519ประจำการนายพวกยิง หมู่ป้องกัน หมวดป้องกัน ร้อย.บก.ทรภ.๒พวกยิง หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย.บก. ทรภ.๒
5682391900384จ.อ.ประสิทธิ์พวงขจร28/10/2519ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.วังใน หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. วังใน มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.0828113190pongkajon@gmail.com
5691390301412จ.อ.ประสิทธิ์ภูโยฤทธิ์29/09/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.มันใน หมวดเรือที่ ๒ กยพ.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๑ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
5701382401264จ.อ.ประสิทธิ์มาเดช12/10/2519ประจำการเจ้าหน้าที่ประวัติ แผนกทะเบียนและประวัติ กทพ.กพ.ทร.แผนกทะเบียนและประวัติ กทพ. กพ.ทร.5467808 5229 8664
5711380801303พ.จ.ท.ประเสริฐกลมวง00/00/0543ประจำการเสมียน แผนกธุรการ บก.กทส.ฐท.สส.แผนกเชือกรอกและการอู่ กอง สน. อรม. อร.
5721393400860ร.ท.ประเสริฐผ่องผึ้ง02/11/2520ประจำการประจำหมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
5732392800991จ.อ.ประเสริฐพุทไธสงบักดาก09/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังพัสดุทั่วไป หมวดคลังพัสดุทั่วไป แผนกพลาธิการ สพ.ทร.แผนกพลาธิการ ฝสน. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
5741391600323จ.อ.ประเสริฐสร้อยทา05/09/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ รตล.มตก.๓ หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๓ มว.เรือที่ ๓ กลน. กร.0898281826prasert-soita@hotmail.com
5751390500807จ.อ.ประหยาดชาลีเอ่น04/05/2520ประจำการประจำ ขว.ทร.ประจำ ขว.ทร.0814386438
5762391100002พ.จ.อ.ปรัชญาไชโย12/03/2520ประจำการช่างเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.ล่องลม หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ล่องลม มว.เรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.
5771396600867จ.อ.ปราการยินดีสุข16/03/2521ประจำการพลขับรถ แผนกขนส่งและดับเพลิง กบก.ฝบก.รร.นร.แผนกขนส่งและดับเพลิง กบก. ฝบก. รร.นร.0813637262mean_meana@hotmail.co.th
5781391001694จ.อ.ปราโมชแสงจันทร์23/03/2520โอนโอนกองช่าง บก. กฟก.๒ กร.
5797393080519จ.อ.ปราโมทย์ชาติศรีโมทย์ นักตระกร้อ08/05/2519โอนโอน เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เจ้าพนักงานป้องกันฯ5แผนกช่างกล ร.ล. ราวี มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.044801125/0448011710899484330
5801390502373จ.อ.ปราโมทย์ปะปาถานัง01/02/2520ปลดปลด
5811397201205พ.จ.อ.ปราโมทย์พาลุสุข25/12/2520ประจำการหอผู้ป่วยศัลยกรรม ๕ แผนกพยาบาลศัลยกรรม กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
5821390301929จ.อ.ปริญญาปัญญา30/09/2521เสียชีวิตเสียชีวิต
5831402100029ร.ท.ปริญญาแป้นนอกกบ29/12/2520ประจำการประจำ กองขนส่งและเคลื่ิอนย้าย สำนักบริหารสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทหารสูงสุด)0890356021
5841394302124จ.อ.ปรีชาดงพระจันทร์07/05/2520ลาออกลาออกแผนกช่างกล ร.ล. คีรีรัฐ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
5851380502157จ.อ.ปรีชาด้วงตะกั่ว20/10/2519โอนเจ้าพนักงานป้องกันฯ หนองสองห้อง จ.ขอนแก่นหมู่ปืนใหญ่ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค. กรม ป. พล. นย.
5862396600855จ.อ.ปรีชาต้นทอง23/04/2520ประจำการนายพวกยิงที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๒ หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๒ ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.พวกยิงที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๒ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๒ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.
5871381001345จ.อ.ปรีชามะลิดา24/03/2519โอนเจ้าพนักงานป้องกันฯ จ.ร้อยเอ็ดหมู่รักษาความปลอดภัย มว.รปภ. ร้อย.รปภ.ที่ ๑ กรม รปภ. นย.
5882397100410จ.อ.ปรีชาวงศ์ใหญ่12/03/2519ปลดปลด
5891392000140จ.อ.ปรีชาศุภกูล06/03/2520ประจำการผบ.ตอน นักเรียน หมวดนักเรียน ร้อย.นักเรียนที่ ๑ พัน.นักเรียนที่ ๒ กนร.ศฝท.ยศ.ทร.ตอนนักเรียน มว.นักเรียน ร้อย.นักเรียนที่ ๑ พัน.นักเรียนที่ ๒ กนร. ศฝท. ยศ.ทร.
5902397400085จ.อ.ปรีชาสังฆะฤกษ์25/02/2520ประจำการพลประจำปืน หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.บก. ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
5911394700185พ.จ.อ.ปรีชาแสนสร้อย24/06/2520ประจำการชอล.แผนกปืน กทว.สพ.ทร.ชุดซ่อมไฟฟ้าอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ แผนกปืน กทว. ศซส. สพ.ทร.
5922391400003จ.อ.ปรีชาหวังโสะ25/02/2520ลาออกลาออกชุดปฏิบัติการที่ ๒ รพศ.๑ นสร. กร.
5932390300751จ.อ.ปรีดาจิตทวี27/07/2520ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๑ กองร้อยสารวัตร กองพลนาวิกโยธินหมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห. พล. นย.67623
5942394600006พ.จ.อ.ปรีดาสุทธิประภาป๋า29/08/2519ประจำการพลขับรถ หมู่รถยนต์บรรทุก ตอนรถยนต์บรรทุก มว.รถยนต์บรรทุก ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สนบก. ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส. กรม สน. พล. นย.
5952395000004จ.อ.ปัญญากลิ่นจันทร์เจีาะ01/04/2519ประจำการผบ.หมู่รักษาความปลอดภัย มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ที่ ๓ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.หมู่รักษาความปลอดภัยที่ ๒ มว.รปภ.ที่ ๑ ร้อย.รปภ.ที่ ๓ กอง รปภ.ฐท.สส. กรม รปภ. นย.0900547168Panya41_Panya41@hotmail.comมึงลืมกูหรือยัง ดลเว้ย..โทรหาส.ต.อ.ภูวดล บุญเลิศ ด้วย 0862472678 ถ้ามึงยังไม่ตาย
5962396400005พ.จ.อ.ปัญญาแก้วสวัสดิ์09/10/2520ประจำการช่าง แผนกซ่อมเครื่องเสียงใต้น้ำ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กงน.อล.ทร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. คีรีรัฐ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
5971390502802จ.อ.ปัญญาขุ่มด้วง27/09/2519โอนเจ้าพนักงานป้องกัน 4 อ.บ.ต.เมืองพล จ.ขอนแก่นตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ลว. พล. นย.กรุณาลงเบอร์โทรด้วย
5982392200010จ.อ.ปัญญามีเสน16/10/2520ประจำการช่างไม้ หมวดช่างก่อสร้าง ร้อย.กส.พัน.กสพ.๒ กรม กสพ.ฐท.สส.มว.ช่างก่อสร้าง ร้อย.กส. พัน.กสพ.๒ กรม กสพ. ฐท.สส.
5992395900408จ.อ.ปัญญาสุวรรณฉวี16/12/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.สุรินทร์ หมวดเรือที่ ๑ กยพ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สุรินทร์ มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
6001393900383ร.ท.ปัญญาภรณ์นาล้วนหน.อ่อน07/09/2520ประจำการประจำ กพทต.พธ.ทร.แผนกกำลังพล บก. พธ.ทร.
6012390800927พ.จ.อ.ปานเทพมีทรัพย์21/03/2519ประจำการรอง ผบ.หมวดร้อย.ฝ.๓ พัน.ฝ.๑ กฝท.ศฝ.สอ.รฝ.ร้อย.ฝ.๓ พัน.ฝ.๑ กฝท. ศฝ. สอ.รฝ.
6022394800851จ.อ.ปารีสบุญเจริญ13/09/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
6031370501152จ.อ.ปิยณัฐทานา00/00/0000ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
6042392100838จ.อ.ปิยะปั่นกิ่ง05/10/2520โอนโอน เทศบาลตำบลนาหว้า จังหวัดนครพนมแผนกช่างกล ร.ล. สงขลา มว.เรือที่ ๑ กตอ. กร.
6051404900891จ.อ.ปิยะทัศน์พลจันทร์เป็ด17/05/2521ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสาร แผนกรถยนต์ กขส.สนบ.กบร.กร.(เจตนา ปรีชพันธุ์)มว.รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสาร แผนกรถยนต์ กขส. สนบ. กบร. กร.-0885263110-090021149piyatad.p@navy.mi.thปัจจุบันประจำอยู่ที่สน.เรือศรีเชียงใหม่ นรข.เขตหนองคาย
6062394800847จ.อ.ปิยะนัยวงศ์กลิ่นกรุดbeer15/03/2520ประจำการจ่าปืน เรือเรือ ต.๒๒๕ หมวดเรือที่ ๓ กยฝ.กร.เรือ ต.๒๒๖ มว.เรือที่ ๓ กยฝ. กร.0871314220
6072395400327จ.อ.ปิลันธน์บุญรัตน์20/03/2520ประจำการทัศนสัญญาณ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.ตาปี หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร. (วิเชียร บุญรัตน์)แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
6082403600299จ.อ.ปุณณัตถ์ชูเชิด01/02/2522โอนจพง.ป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านนา พัทลุงแผนกช่างกล ร.ล. รัง มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
6091387103313จ.อ.เปรมปรีดามหาวงค์00/00/0000ประจำการประจำ กร.เรือเร็ว มตก.๔ มว.เรือที่ ๒ กลน. กร.
6101396301500พ.จ.อ.พงศกรเชื้อเถาว์15/02/2520ประจำการช่าง แผนกอุปกรณ์ห้องทดลอง กหล.อล.ทร. (บุญโจ)แผนกบริการ กวก. อล.ทร.
6112392300011จ.อ.พงศกรทองงาม29/09/2520ประจำการจ่าปืน เรือเร็ว มตก.๑ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๓ มว.เรือที่ ๒ กลน. กร.0843446713
6121407300488จ.อ.พงศกรอิ่นคำ00/00/0000ประจำการผบ.หมู่รักษาความปลอดภัย มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ที่ ๕ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย.หมู่รักษาความปลอดภัยที่ ๒ มว.รปภ.ที่ ๑ ร้อย.รปภ.ที่ ๕ กอง รปภ.ฐท.กท. กรม รปภ. นย.
6131390500744จ.อ.พงศ์เชื้อไกรเดชจิตฉัฐ20/02/2519ประจำการชฟอ.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.(สุขสันต์ ประพันธ์ศรี)แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
6142390800923จ.ท.พงศธรอ่อนธนู27/05/2521ปลดปลด
6152390400004พ.จ.อ.พงศ์นริศร์วงษ์ษานิด03/06/2520โอนนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร (ชนิด วงษ์ษา)หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.08711300140847364300wongsar_39@hotmail.co.thเพื่อนๆครับมาทางนี้แวะมาเยี่ยมเยือนกันบ้าง คิดถึงและรักเพื่อนรุ่น 39 ทุกคนครับ
6161390502807จ.อ.พงษ์พิทักษ์ดีแป้น23/11/2521โอนโอน?แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สายบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
6171392203048พ.จ.อ.พงษ์ศักดิ์กรดแก้ว30/06/2520ประจำการพลขับรถบรรทุกใหญ่ หมวดยานยนต์ ร้อย.ขส.พัน.กสพ.๒ กรม กสพ.ฐท.สส.มว.ยานยนต์ ร้อย.ขส. พัน.กสพ.๒ กรม กสพ. ฐท.สส.0875334027
6182390800934จ.อ.พงษ์ศักดิ์งาเนียม07/10/2520ประจำการเสมียน แผนกการปราบเรือดำน้ำ กฝป.กฝร.แผนกกำลังพลทดแทน กปค. กฝร. กร.
6192390600829จ.อ.พงษ์ศักดิ์ประภักดิ์18/08/2519ประจำการช่างกล เรือลากจูงที่ ๑ หมวดบริการเรือ แผนกท่า ทจม.กทส.ฐท.สส.เรือขุด มว.บริการเรือ แผนกท่า ทจม. กทส. ฐท.สส.
6201392801220พ.จ.อ.พงษ์ศักดิ์สุขสุทธิ์20/06/2520ประจำการพลขับรถ แผนกขนส่ง กอง สน.อจปร.อร.แผนกบริการ กธก. บก. อร.0896026398
6212397100398จ.อ.พจนาถแหวนส่องเคลีย..ลงตัว05/11/2520ประจำการเสมียน แผนกธุรการ บก.พร.(เปลี่ยนเหล่า สบ.ทร.)กพ. บก. พร.
6221406800005จ.อ.พจนาทวงษ์พุฒขาหื่น00/00/0543ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๓ หมวดสารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๓ มว.สารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
6231392103839พ.จ.ท.พชรผ่านกระโทกเอ๋29/05/2521ประจำการลาออกบก. มวอ. อศ.081-904-7652navypcr39@yahoo.comจรุณศักดิ์ ผ่านกระโทก
6241395501152จ.อ.พนมฟองอ่อน01/05/2520ประจำการเสียชีวิตแผนกวิชาเดินเรือและการเรือ กศษ. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.sample@email.tst20
6251396401934จ.อ.พนมศรีตองอ่อน01/08/2519ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.สีชัง หมวดเรือที่ ๑ กยพ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
6261392600460พ.จ.อ.พนมทวนอธิกรม28/03/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังอาวุธใต้น้ำ แผนกคลังอมภัณฑ์ ๒ กคส.สพ.ทร.หมวดลำเลียงและคัดแยกอมภัณฑ์ แผนกลำเลียงอมภัณฑ์ กคส. สพ.ทร.
6272390300755จ.อ.พนมพรนาใจยงค์26/02/2519ประจำการเสมียน แผนกพลาธิการ ร.ล.ทองแก้ว หมวดเรือที่ ๒ กยพ.กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. ทองแก้ว มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
6282392300014จ.อ.พนมพรมงคล07/07/2519ประจำการเสมียนการเงิน แผนกการเงิน กธก.สสท.ทร.แผนกกรรมวิธีข้อมูล กสบ. สบ.ทร.
6292390800820จ.อ.พนมศักดิ์หาญชนบท24/03/2521ลาออกลาออกมว.ลานจอด แผนกช่าง ฝูง.๑๐๓ กองบิน ๑ กบร. กร.
6301397400443พ.จ.อ.พบรักศรีสาพันธ์10/05/2520ประจำการหัวหน้าพลขับรถ หมวดรถยนต์ แผนกขนส่ง กอง สน.กร.มว.รถยนต์ แผนกขนส่ง กอง สน. กร.0891706676
6311394002808พ.จ.อ.พยุงศักดิ์จันจิตร15/01/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ควบคุมแม่ข่าย แผนกวิทยุสื่อสารชายฝั่ง กวอ.ศทค.สสท.ทร.แผนกวิทยุสื่อสารชายฝั่ง กวอ. ศทค. สสท.ทร.
6321397400385จ.อ.พยุงศักดิ์แสงสุข03/11/2519ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.สายบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สายบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
6332396800022จ.อ.พรหาญพรม06/03/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันฯเทศบาลตำบลเวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานีแผนกช่างกล ร.ล. รัตนโกสินทร์ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
6342390200005จ.อ.พรชัยคงเอก16/05/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.หัวหิน หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. หัวหิน มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
6351380500834จ.อ.พรชัยศรีหาพล00/00/0000ลาออกลาออกมว.ช่างใต้น้ำ ร้อย.ชตน. กรม กสพ. ฐท.สข.
6362393600288พ.จ.อ.พรเทพจันทร์สว่าง15/10/2519ประจำการช่างตรวจสภาพ ตอนส่งกำลัง ร้อย.บก.พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ.ตอนรถยนต์บรรทุกเทท้าย มว.รถยนต์บรรทุกผสมและเครื่องทุ่นแรง ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ขส. กรม สน. สอ.รฝ.0800971459
6372392800993จ.อ.พรเทพหลุมแก้ว00/00/0543ประจำการเจ้าหน้าที่ป้องกันความเสียหาย แผนกช่างกล ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
6382392100835จ.อ.พรมมีชุ่มกระโทก12/10/2520ประจำการพลขับรถ แผนกขนส่งและดับเพลิง กองคลังเชื้อเพลิง ศกล.พธ.ทร.แผนกขนส่งและดับเพลิง กองคลังเชื้อเพลิง ศกล. พธ.ทร.
6391392600536จ.อ.พรศักดิ์ทายะอั๋น (เผือก)06/07/2520โอนนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนครชุดตรวจการณ์ทุ่นระเบิดที่ ๒ สตร.๑ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.042-791137 ต่อ 14088-3224545pornsak.eun@gmail.com
6402390800821พ.จ.อ.พรศักดิ์ศาสโนปถัมภ์12/10/2520ประจำการชฟอ.กองช่าง บก.กฟก.๒ กร.กองช่าง บก. กฟก.๒ กร.
6411386600755พลพชรสร้อยแสง13/01/2520ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๕ รพศ.๒ กรม รพศ.๑ นสร.กร.0872544909a-2mual@hotmail.com
6422390501281พ.จ.ท.พลวัฒน์คำเสนา27/04/2520ประจำการเสมียน โรงงานปรับซ่อมเครื่องไอน้ำและกังหันก๊าซ กรก.อจปร.อร.โรงงานเครื่องกล แผนกโรงงานเครื่องกล กงน. อธบ. อร.
6432393600287จ.อ.พลศักดิ์จันทร์อักษร03/12/2520ประจำการนายพวกยิง พวกยิง หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปล.๑ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.พวกยิงที่ ๑ หมู่ปืนเล็กที่ ๒ มว.ปืนเล็กที่ ๓ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล. นย.
6441392101910จ.อ.พลากรถอยกระโทกกรเดิ้ง09/03/2520โอนเจ้าหน้าที่วิเคราห์นโยบายและแผน 5ตอนพัสดุทั่วไป มว.พลาธิการ ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม กสพ. ฐท.สส.somde39@windowslive.com
6451393100708พ.จ.อ.พวงพยอมกลางหน13/09/2519ประจำการพลขับรถ บก.ร้อย.สห.พล.นย.บก. ร้อย.สห. พล. นย.
6462391400002พ.จ.อ.พัฒน์พิชัยชูเมืองพัฒน์03/08/2521ประจำการชอล.สถานีรับวิทยุ สสส.ฐท.สข.ทรภ.๒สถานีรับวิทยุ สสส. ฐท.สข. ทรภ.๒22204-50848414199pppchai.39@hotmail.com
6471385600922จ.อ.พัฒพงศ์เอกรัตนสรรศ์พงศ์สงขลา21/09/2519ประจำการเสมียน แผนกส่งกำลัง กบ.บก.ทรภ.๒กพธ. ฐท.สข. ทรภ.๒ชื่อเดิม พัฒพงศ์ หมีพลัด
6481394301653พ.จ.อ.พัทยาสีหานาม24/12/2520โอนโอนปจปร. ฐท.กท.
6492393600283พ.จ.ต.พันธมิตรหนูจันทร์จิน24/05/2519ประจำการพนักงานวิทยุ ศูนย์สื่อสาร สสส.ฐท.พง.ทรภ.๓ (จินศักดิ์ หนูจันทร์)สถานีรับวิทยุ สสส. ฐท.พง. ทรภ.๓0764533540897289932
6501392801316จ.อ.พาณิชจันทคาม17/10/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์สื่อสาร สสก. สส.ทร.
6512390800925จ.อ.พานุตันชื่น22/09/2519ประจำการกระซับ หมวดช่างไม้ครุภัณฑ์เรือ โรงงานซ่อมสร้างเรือไม้และเรือพลาสติก แผนกโรงงานเรือไม้และบริมว.ช่างไม้ครุภัณฑ์เรือ โรงงานซ่อมสร้างเรือไม้และเรือพลาสติก แผนกโรงงานเรือไม้และบริการ กงน. กรง. ฐท.สส.
6521392600550จ.อ.พิชญุตม์ธรรมราช08/07/2519ประจำการจ่ากำลังพล ตอน บก.พัน ร้อย.บก.พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ.ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.ขส. กรม สน. สอ.รฝ.0812683883
6532397100389จ.อ.พิชญ์เครื่องกัณฑ์17/11/2519ลาออกลาออกตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
6542391500504จ.อ.พิชัยจิตจานนท์16/02/2520ประจำการจ่าสูทกรรม ตอนสูทกรรม มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.ตอนสูทกรรม มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล. นย.
6557395181120จ.อ.พิชัยสินธุภูมิ18/11/2520ลาออกลาออกแผนกช่างกล ร.ล. พระทอง มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
6562392800992จ.อ.พิชิตจวบกระโทก12/09/2520ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกล หมู่ป้องกัน หมวดป้องกัน ร้อย.บก.กบฮ.กร.ชุดปืนกล หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กบฮ. กร.
6572391000369จ.อ.พิชิตเลี้ยงพรมแซ่มซัน 4130/04/2519ประจำการเสมียน ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.บก. ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส. กรม สน. พล. นย.ลงข้อมูลด้วย
6581392801215จ.อ.พิเชษแก่นกล้าเชษ17/03/2521ประจำการช่าง หมวดช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า แผนกไฟฟ้า กรช.ศซส.สพ.ทร.หมวดช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า แผนกไฟฟ้า กรช. ศซส. สพ.ทร.523840874971486
6591390301921จ.อ.พิเชษฐภูอ่อนศรีต๋อง00/00/0543ปลดปลด-0847972411-
6601396501511จ.อ.พิเชษฐ์เรืองรุ่งเชษฐ์07/12/2520โอนเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 5 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชพวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๒ มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.075-449346 -7 ต่อ11084-0605273pichet3912@hotmail.com
6612394300802จ.อ.พิเชษฐ์สิริทุมมากุล19/05/2520ประจำการช่างกล เรือเร็ว มตก.๓ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร. (พิเชษฐ์ ประตังทะสา)แผนกช่างกล ร.ล. สายบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
6621391901241พ.จ.อ.พิเชษพนธ์มนตรีโพธิ์30/01/2520ประจำการเสมียน กนผ.สสท.ทร. กองโทรศัพท์ ศทค. สสท.ทร.(อลงกต มนตรีโพธิ์) พิเชษพนธ์ ทรัพย์ชลิดากุล
6632396600860จ.อ.พิทยาภรณ์ก่อแก้ว08/12/2520ประจำการเจ้าหน้าที่เครื่องให้ทิศทาง บก.หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.บก. มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
6642390300749จ.อ.พิทักษ์จิตรจักร18/11/2520โอนโอน อบต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์เรือเร็ว มตก.๘ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
6652396800037น.ต.พิทักษ์ทองสุข29/12/2520ประจำการเสมียน กองบังคับการส่วนแยกที่ ๒ กรม สน.สอ.รฝ.ฝบส. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
6662394300780พ.จ.ท.พิทักษ์สีชาบาล21/08/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.มกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
6672397200002พ.จ.ท.พิทักษ์หอกคำทักษ์28/07/2519ประจำการประจำ ขว.ทร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. บางปะกง มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.551180879002163hokkham.p@hotmail.com
6682392800983พ.จ.อ.พินันท์เรืองประโคนมุย บรี บราย09/06/2520ประจำการพันจ่าพลาธิการ แผนกพลาธิการ ร.ล.ตากสิน หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. ตากสิน มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
6692391000789จ.อ.พินิจคุณโนนิจ16/12/2520โอนโอน เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลนาดูน จังหวัดมหาสารคามแผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.081-0705065
6701394601197จ.อ.พิพัฒน์ชัยชนะศรี05/04/2520โอนโอนมว.ซ่อมเครื่องควบคุมการยิงอาวุธปราบเรือดำน้ำ จรวด โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าอาวุธ กฟอ. สพ.ทร.
6711394800555จ.อ.พิพัฒน์โกสุม10/06/2520ประจำการทัศนสัญญาณ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.เจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
6722394800848จ.อ.พิพัฒน์ทองกำเนิด23/06/2520ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกล หมู่ป้องกัน หมวดป้องกัน ร้อย.บก.กฟก.๑ กร.แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กอง สน. นสร. กร.
6732394900164จ.ท.พิพัฒน์วัตตพันธุ์24/03/2521ปลดปลด
6742397500081จ.อ.พิภัชบุญส่ง01/12/2521ประจำการพนักงานวิทยุ แผนกสื่อสาร บก.หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.(อำนวย บุญส่ง)ตอนสื่อสาร มว.บริการ ร้อย.บก. กฟก.๑ กร.
6752393600292พ.จ.ต.พิศาลไข่สง29/06/2520ประจำการพลขับรถ แผนกรถ กขส.ฐท.สข.ทรภ.๒หมู่เรดาร์แจ้งเตือนภัย ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
6761392401694จ.อ.พิศาลสินธุสอาด25/11/2520ลาออกลาออกแผนกช่างกล ร.ล. สมุย มว.เรือที่ ๒ กยบ. กร.
6771380502079จ.อ.พิศิษฐ์สมยา04/06/2519ประจำการผค.เรือเร็ว มตก.๖ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือเร็ว มตก.๖ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
6782392200007พ.จ.ต.พิษณุคงตุก22/01/2520ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสาร แผนกรถยนต์ กขส.สนบ.กบร.กร.มว.รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสาร แผนกรถยนต์ กขส. สนบ. กบร. กร.0892208983
6791390500555จ.อ.พิษณุดอกชา26/05/2520โอนเทศบาลแวงน้อย จ.ขอนแก่น แผนกบริการ ศคร.๑ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.0857548258
6802392100933จ.อ.พิษณุสร้อยตะคุ02/03/2520ประจำการช่างสีและโลหะแผ่น หมวดซ่อมบำรุง ร้อย.ขส.พัน.กสพ.๑ กรม กสพ.ฐท.สส.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.ขส. พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.
6811393802054จ.อ.พิษณุแสงอ่อน06/12/2520ประจำการจ่าปืน แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
6822380800839พ.จ.อ.พีรชัญญ์วาสนาปู13/10/2519ประจำการพันจ่าทันตกรรม มว.พยาบาล ร้อย.พ.๒ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.แผนกทันตบำบัด กองทันตสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.1
6832392200008พีรพัฒน์จีนศรีคงบ่าว01/06/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการจิตรวิทยาและประชาสัมพันธ์ หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.42 สนภ.4 นทพ. กองทัพไทย084-9326777jeensrikong_39@hotmail.comชื่อเดิม ธีรวุฒิ
6841396000509จ.อ.พีระอยู่ประเสริฐ03/01/2521ประจำการช่างไฟฟ้า หมวดไฟฟ้า แผนกโยธาไฟฟ้าและเครื่องกล กอง สน.ยศ.ทร.มว.ไฟฟ้ากำลัง แผนกไฟฟ้า กอง สน. อจปร. อร.53545
6851403100457จ.อ.พุฒิธรอยู่ยง25/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่อาคาร แผนกอาคาร กอง สน.กร.แผนกอาคาร กอง สน. กร.ชื่่อเดิม นครินทร์
6861382800320จ.อ.พุฒิพงศ์เรืองยิ่ง00/00/0000ประจำการนายพวกยิง หมู่ป้องกัน หมวดป้องกัน ร้อย.บก.กบฮ.กร.พวกยิง หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กบฮ. กร.
6872392100814พ.จ.อ.พุฒิพงศ์เหล็กดี02/03/2520ประจำการพนักงานโซนาร์ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.มบ.๒ ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
6881390500834จ.อ.พุทธพงศ์ผางจันทร์ดาปลัดป๊ะ 20/04/2520โอนปลัด อบต.หนองบัวแผนกพลาธิการ กธก. สส.ทร.
6892397600005จ.อ.พุทธาสายตรี22/06/2520ประจำการผบ.ตอน นักเรียน หมวดนักเรียน ร้อย.นักเรียนที่ ๔ พัน.นักเรียนที่ ๔ กนร.ศฝท.ยศ.ทร.ตอนนักเรียน มว.นักเรียน ร้อย.นักเรียนที่ ๔ พัน.นักเรียนที่ ๔ กนร. ศฝท. ยศ.ทร.
6902392000895จ.อ.พูนทรัพย์น้อยสีมุมหมู่ติ๊ก02/01/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนมหมู่รถยนต์บรรทุกเบา ตอนรถยนต์บรรทุกเบา มว.รถยนต์บรรทุกเบา ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ขส. กรม สน. พล. นย.08-3292145608-56598889
6911407500953พ.จ.อ.พูนศักดิ์หนามพรมโดม ปะการัง15/09/2520ประจำการผบ.หมู่ป้องกัน หมวดป้องกันที่ ๓ ร้อย.ปก.พัน.กสพ.๑ กรม กสพ.ฐท.สส.หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกันที่ ๓ ร้อย.ปก. พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.0898079744poonsak.39@hotmail.com
6922397400075จ.อ.เพชรจิตอามาตย์เพชร23/11/2519โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหารตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๑ กรม ป. พล. นย.08196557720819655772phetjit41@hotmail.com
6931395900082จ.อ.เพชรนิ่มวรรณัง07/11/2520ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนใหญ่ที่ ๑ หมวดปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๑ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๑ มว.ปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๑ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
6942390600837เพชรรัตน์สุมาไทย28/12/2521ประจำการเจ้าหน้าที่ยุทธการ บก.รพศ.๒ กรม รพศ.๑ นสร.กร.
6952395400338จ.อ.ไพฑูรย์ทองอ่อน29/08/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๒ หมวดเรือที่ ๒ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๒ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
6961392101837พ.จ.อ.ไพฑูรย์อริยะเดช03/07/2520ประจำการพันจ่าประจำ มว.พยาบาล ร้อย.พ.๑ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.มว.พยาบาล ร้อย.พ.๑ พัน.พ. กรม สน. สอ.รฝ.
6972392100812จ.อ.ไพบูลย์กาญจนโชติดำรง08/09/2520ประจำการเสมียนศูนย์ข่าว ตอนศูนย์ข่าว มว.สื่อสาร ร้อย.บก.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ตอนสื่อสาร ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
6982393302090จ.อ.ไพบูลย์ฆนาพรวรกาญจน์21/01/2521ประจำการจ่าทดแทน แผนกกำลังพลทดแทน กปค.กฝร.แผนกส่งกำลังบำรุง บก. กยฝ. กร.
6991391101041จ.อ.ไพบูลย์ชูสถิตย์โก้02/06/2520ประจำการช่างกล เรือเร็ว มตก.1 มว.1 กลน.กร นรข.เขตนครพนม สน.เรือนครพนมเรือเร็ว มตก.๑ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.08008231390905785039choosathit_2520@hotmail.com
7001410400075พ.จ.อ.ไพบูลย์พันธ์เลิศ00/00/0000ประจำการเจ้าหน้าที่ตรวจและทดสอบ แผนกตัวเรือ กคภ.อรม.อร.แผนกตัวเรือ กคภ. อรม. อร.
7011393701514พ.จ.อ.ไพบูลย์มั่นรักคงจ่าบูล / โบ้ / ไอ้เข้04/05/2520โอนเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อบต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160แผนกรถยนต์เฉพาะการ กรย. ขส.ทร.0-4566-8120-10819147439paiboon.m@hotmail.com navy-39@hotmail.com
7021394003141จ.อ.ไพรวัลย์บุญเทพ27/10/2520โอนโอนมว.ซ่อมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อย.สน.๑ พัน.ซบร. กรม สน. สอ.รฝ.
7031397700463จ.อ.ไพรวัลย์บุญเมือง08/06/2520ประจำการช่างกล เรือ ท.๒ หมวดเรือที่ ๓ กทบ.กร.เรือ ท.๒ มว.เรือที่ ๓ กทบ. กร.
7041396601251จ.อ.ไพรวัลย์พรมศรี19/07/2520ประจำการเจ้าหน้าที่วิทยุ ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย.ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก. บก.กรม ร้อย.บก. กรม ป. พล. นย.ลงเบอร์โทรด้วย
7052392100837จ.อ.ไพรัตน์พุดจีบ20/01/2520ประจำการจ่าทดแทน แผนกกำลังพลทดแทน กปค.กฝร.แผนกกำลังพลทดแทน กปค. กฝร. กร.
7062397200006พ.จ.อ.ไพรัตน์รักบุญหำน้อย20/04/2519ประจำการสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยแผนกการเงิน บก. กตอ. กร.0836985171numnoi_num@hotmail.com
7071390503870พ.จ.อ.ไพรัตน์สมกำดัด13/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังเครื่องอะไหล่สรรพาวุธ แผนกคลังสรรพาวุธ กคส.สพ.ทร.ตอนคลังลูกปืน ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
7082392100852จ.อ.ไพโรจน์ขันทองคำ31/03/2521ประจำการช่างกล เรือลากจูงที่ ๒ หมวดบริการเรือ แผนกท่า ทจม.กทส.ฐท.สส.เรือลากจูงที่ ๒ มว.บริการเรือ แผนกท่า ทจม. กทส. ฐท.สส.
7091396801826จ.อ.ไพโรจน์จันทะวงค์08/02/2520ประจำการช่างประจำลานจอด หมวดลานจอด แผนกช่าง ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.มว.ลานจอด แผนกช่าง ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
7101394000390พ.จ.อ.ไพโรจน์เฉลากาย29/05/2519โอนโอนแผนกซ่อมเครื่องควบคุมเครื่องจักรและตัวเรือ โรงงานเครื่องสื่อสารที่ ๒ กงน. อล.ทร.
7111392203187จ.อ.ไพโรจน์ชูขำ05/12/2520ประจำการพลขับรถ ตอนรถยนต์ หมวดยานยนต์ ร้อย.บก.และบริการ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม สห.ทร.ตอนขนส่ง มว.บริการ ร้อย.บก. ทรภ.๒
7122393600289จ.อ.ไพโรจน์บุญเพชรแก้ว16/12/2520ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๒ หมวดป้องกันที่ ๓ ร้อย.ปก.พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๒ มว.ป้องกันที่ ๓ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
7131390800993พ.จ.อ.ไพโรจน์เปียปานโรจน์21/02/2520ประจำการช่างเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.ตากสิน หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.สตร.๒ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.0831137556pairote39@gmail.com
7141382800321พ.จ.อ.ไพศาลกะรัมย์กะหล่ำ,แป๊ะ11/07/2519ประจำการเสมียนงบประมาณ แผนกธุรการ บก.กฟก.๒ กร.มว.กีฬาและบันเทิง แผนกสวัสดิการ กอง สน. กร.727420896240010phaisan.k@navy.mi.th
7152391000380จ.อ.ไพศาลปัทม์สุวรรณ19/02/2520ประจำการพลขับรถ แผนกขนส่ง กบก.ศฝท.ยศ.ทร.แผนกขนส่ง กบก. ศฝท. ยศ.ทร.0895251573
7161395401823จ.อ.ไพศาลสุรวิทย์30/10/2520ประจำการพลขับรถ ตอนสื่อสาร ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ตอนสื่อสาร ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.791730800986727seesaket_39@hotmail.com
7171391001458พ.จ.อ.ฟ้าประทานปุณขันธ์09/03/2520ประจำการแผนกวิทยุเชื่อมโยง กองโทรคมนาคม ศทค. สสท.ทร.แผนกวิทยุเชื่อมโยง กองโทรคมนาคม ศทค. สสท.ทร.
7181390301822จ.อ.ภักดิ์ดีรังรื่น20/06/2520ลาออกบริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๓ นสร. กร.กรุณาลงเบอร์โทรด้วย
7192390501215จ.อ.ภัทรเดชศรีอระพิมพ์ออ๊ด4106/12/2520โอนโอนหมู่เครื่องยิงลูกระเบิด ตอนเครื่องยิงลูกระเบิด มว.อาวุธ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล. นย.0982293261 0883aoody_2520@hotmail.co.thโอนย้ายไปป้องกันๆ อ โพนพิสัย จ หนองคาย
7202406400001จ.อ.ภาคภูมิแน่งน้อยเป็ด26/05/2522ประจำการเจ้าหน้าที่วิทยุ แผนกสื่อสาร บก.กทส.ฐท.สส.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๑ มว.เรือที่ ๒ กลน. กร.
7217393210921นายภาคภูมิบุญมาอุด00/00/0000ประจำการปลดหมู่ปืนกลที่ ๑ มว.ปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๑ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
7222390800946จ.อ.ภาณุพงศ์เมฆลอย24/11/2520ประจำการเจ้าหน้าที่สะพาน หมวดสะพาน ร้อย.คมก.พัน.กสพ.๑ กรม กสพ.ฐท.สส.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.คมก. พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.
7231386401547จ.อ.ภาณุพงศ์ศรีคำ00/00/0000โอนโอนชุมสายโทรศัพท์ สสท. บก. กบร. กร.
7242392000892พ.จ.อ.ภาณุวัฒน์ถาคำ09/02/2520ประจำการชฟอ.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.สิมิลัน หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สิมิลัน มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
7251394301811พ.จ.อ.ภาณุวัฒน์วรรณปะเถาว์โหน่ง,วัฒน์02/03/2521ประจำการผบ.หมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.
7262396600849จ.อ.ภานุพงศ์ศรีเพ็ชร27/09/2520โอนเทศบาลตำบลบุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180เรือเร็ว มตก.๑ มว.เรือที่ ๓ กลน. กร.087-2196503
7272390800940จ.อ.ภานุมาศเจริญทรัพย์07/04/2519ประจำการประจำ กร.เรือเร็ว มตก.๒ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
7282396800001พ.จ.อ.ภานุวัฒน์พันธุ์ไพโรจน์20/06/2519ประจำการพยาบาล แผนกสุขาภิบาล กกป.พร.แผนกปฏิบัติการ กกป. พร.
7292393600284จ.อ.ภานุวัตรชุมทอง18/01/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.ล่องลม หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
7307393030319จ.อ.ภาษิตอินนุ้ย03/03/2519ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. บางปะกง มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
7312393302092จ.อ.ภาสกรมาเกิด25/02/2521ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๕ มว.เรือที่ ๒ กลน. กร.
7321381901005จ.อ.ภาสกรเลิศสำราญ00/00/0000ประจำการพนักงานเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.ศุกร์ หมู่เรือสำรวจ มวอ.อศ. (สมศักดิ์ เลิศสำราญ)แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ลาดหญ้า มว.เรือที่ ๒ กทบ. กร.
7331390201246จ.อ.ภาสกรสืบเนียม22/04/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและแผนที่ ตอนลาดตระเวนและแผนที่ ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.ตอนลาดตระเวนและแผนที่ ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๒ กรม ป. พล. นย.
7341395300641พ.จ.อ.ภาสิตสายสิม25/08/2520ประจำการช่าง หมวดช่างศูนย์ไยโร แผนกทัศนภัณฑ์ กทว.สพ.ทร.หมวดช่างทัศนภัณฑ์ ๒ แผนกทัศนภัณฑ์ กทว. ศซส. สพ.ทร.
7351391901167พ.จ.ต.ภิญโญทองทับทิม28/07/2520ประจำการช่างเครื่องปรับอากาศ หมวดซ่อมบำรุง แผนกโยธาไฟฟ้าและเครื่องกล กอง สน.ยศ.ทร.มว.ประปาและสุขาภิบาล แผนกโยธาไฟฟ้าและเครื่องกล กอง สน. ยศ.ทร.
7362392801003พ.จ.อ.ภิทักษ์จอนดอนทักษ์06/01/2520ประจำการผบ.หมู่ปืนกลที่ ๒ หมวดปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๓ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ช่วยราชการ ยก.กรม รฝ.๑หมู่ปืนกลที่ ๒ มว.ปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๓ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.79214-15086-8234090tak_673900@hotmail.com
7371394301148จ.อ.ภิภพดรบ้านเขียวเอ06/04/2520โอนนายช่างเครื่องกล 7ว. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร. กร.08147172220814717222
7382390500874จ.อ.ภิรมย์แก้วอาษา07/09/2519ประจำการทัศนสัญญาณ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.ปราบปรปักษ์ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ปราบปรปักษ์ มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.
7392392300013พ.จ.อ.ภิรมย์เหมาะสมัย14/07/2520ประจำการผบ.หมู่เรดาร์ควบคุมการยิงที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่เรดาร์ควบคุมการยิงที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
7401394800434พ.จ.อ.ภุชงค์เพ็ชรดี28/12/2520ประจำการแผนกพยาบาลอายุรเวชกรรม กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
7411392000219จ.อ.ภูเบศอรรคพิน02/03/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ มว.ถอดทำลายอมภัณฑ์ แผนกปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กทว.สพ.ทร.
7421393801587จ.อ.ภูมินทร์มั่นแก้ว23/06/2519ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๔ หมวดป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก.๒ ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.ชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก.๒ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.
7431417300001จ.อ.ภูริณัฐเชื้อชัย11/08/2520ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์บรรทุกและเครื่องทุ่นแรง แผนกรถยนต์ กขส.สนบ.กบร.กร.มว.รถยนต์บรรทุกและเครื่องทุ่นแรง แผนกรถยนต์ กขส. สนบ. กบร. กร.ชื่อเดิม เริงศักดิ์
7441394800435พ.จ.อ.ภูวดลไทยเจริญ29/09/2520ประจำการช่างอาวุธปล่อยนำวิถี หมวดอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น ๓ แผนกอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น กอว.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
7451395300746จ.อ.ภูวดลโสภัณเถิก เล่นของนอก30/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังพัสดุ แผนกพลาธิการ กอง สน.กฝร.แผนกพลาธิการ กอง สน. กฝร. กร.0854379193
7461391300587พ.จ.อ.ภูวเทพศักดิ์สูงเจ้าสัว19/02/2521ประจำการรอง ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๕ พัน.ฝ.๑ กฝท.ศฝ.นย.มว.ฝึกที่ ๒ ร้อย.ฝ.๕ พัน.ฝ.๑ กฝท. ศฝ. นย.
7472396400040พ.จ.อ.ภูวนัยแก้วกระจ่าง28/12/2520ประจำการพลขับรถรองปลัดกลาโหมมว.รถยนต์โดยสารที่ ๔ แผนกรถยนต์โดยสาร กรย. ขส.ทร.
7482393302093จ.อ.ภูวนัยขุนบุญจันทร์นัย ท้ายเหมือง31/10/2520ประจำการจ่าพลาธิการ แผนกพลาธิการ ร.ล.ท้ายเหมือง หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. ท้ายเหมือง มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
7491393100712พ.จ.ท.ภูวนัยนกน้อย21/01/2520ประจำการเสมียนการเงิน ตอน บก.กรม ร้อย.บก.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
7501394601760น.ท.ภูวนาทวงศ์อินตา07/11/2521เสียชีวิตเสียชืวิต
7512390600833พ.จ.อ.ภูวไนยใจชื่น08/06/2520โอนพนักงานวิทยุ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.เจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
7521390201212จ.อ.ภูวราผิวสุขเชษ เชฟวี่16/02/2520ประจำการจ่าพลาธิการ แผนกพลาธิการ ร.ล.เทพา หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. เทพา มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
7531402300075จ.อ.มงคลโชคกลาง00/00/0000ประจำการพลขับรถ แผนกขนส่ง กอง สน.กฝร.แผนกขนส่ง กอง สน. กฝร. กร.
7542395300005จ.อ.มงคลไชยะคาม03/11/2520ลาออกลาออกหมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
7551395001534จ.อ.มงคลบัวทอง19/10/2521ประจำการผบ.หมู่มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๓ พัน.ฝ.๑ กฝท.ศฝ.นย.มว.ฝึกที่ ๓ ร้อย.ฝ.๓ พัน.ฝ.๑ กฝท. ศฝ. นย.
7561391600425พ.จ.ท.มงคลละกันตาอ้อ07/08/2520ลาออกลาออกมว.ชุบโลหะ รง.ซ่อมเครื่องไฟฟ้า แผนกโรงงานไฟฟ้า กงน. กรง. ฐท.สส.008-2774-067 0065alltomuch@thaimail.com
7572391100006จ.อ.มงคลอรุณรักษ์12/05/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.เปริด หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. เปริด มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
7582390800877พ.จ.อ.มณเฑียรแป้นเหมือนหมี22/02/2521ประจำการเสมียน แผนกพิธีการ กตท.ขว.ทร.(เสมียนทูต อิตาลี)โรม สน.ผชท.ทร.ไทย/ ขว.ทร.087 5042055p.montian39@gmail.com
7592394000005จ.อ.มนต์ชัยไม้จันทึก11/08/2520ประจำการเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ อบต. น้ำร้อน จ.เพชรบูรณ์แผนกช่างกล ร.ล. สุรินทร์ มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.๐๕ ๖๗๑ ๘๐๗๖๐๘ ๙๖๙๓ ๔๔๑๒im_39@hotmail.com
7601380801000จ.อ.มนต์ชัยเริงพิทักษ์00/00/0000ประจำการจ่าทดแทน แผนกกำลังพลทดแทน กปค.กฝร.แผนกกำลังพลทดแทน กปค. กฝร. กร.
7612390800824จ.อ.มนต์ชัยศรีดาวเรือง17/11/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.ตากสิน หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.แผนกช่างกล ร.ล. ตากสิน มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
7621381100911จ.อ.มนต์ชัยศรีสุวรรณรูปหล่อเลือกได้19/02/2519ประจำการเจ้าหน้าที่ทางสาย แผนกสื่อสาร กอง สน.ศฝ.นย.แผนกสื่อสาร กอง สน. ศฝ. นย.กรุณาลงเบอร์โทรติดต่ลงข้อมูลด้วย ครับ
7632396800019จ.อ.มนตรีโพธิ์ใบงาม10/05/2520ประจำการเสมียนกอง สน.ศฝ.นย.แผนกบริการ กอง สน. ศฝ. นย.
7642397200010จ.อ.มนตรีมณีโรจน์11/10/2520ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๑ หมวดสารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.
7651394301750พ.จ.อ.มนตรีม่วงทำ04/08/2520โอนโอนตึกผู้ป่วยศัลยกรรม กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
7662396000366จ.อ.มนตรีม่วงมณีตรี 06/04/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๓ หมวดเรือที่ ๒ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๓ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.0839823358www.momtree_222@hotmail.com
7672392200004จ.อ.มนตรีมากจันทร์03/05/2520ประจำการพนักงานวิทยุ สถานีรับวิทยุ สสส.ฐท.สข.ทรภ.๒สถานีรับวิทยุ สสส. ฐท.สข. ทรภ.๒
7681392101805พ.จ.ต.มนตรีวันดี14/09/2521ประจำการช่างกล เรือรับรองประเภทเรือยนต์โถง หมวดเรือบริการที่ ๒ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทรมว.ซ่อมอุปกรณ์ แผนกซ่อมระบบไฟฟ้า กงน. ขส.ทร.0865185688
7692392300012จ.อ.มนตรีสาสะกุล25/05/2519ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.หาญหักศัตรู หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกธุรการ บก. กตอ. กร.
7701390503573จ.อ.มนตรีอุดมกิจ06/12/2520โอนอบต.นาถ่อน นครพนมเรือเร็ว มตก.๔ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.546110810619414montri.u@navy.mi.th
7711390503573จ.อ.มนตรีอุดมกิจแม็ค06/12/2520โอนอบต.นาถ่อน จ.นครพนมเรือเร็ว มตก.๔ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.54611มือถือ 0810619414montri.u@navy.mi.thพิมพ์เมื่อ 20 เม.ย.55
7722392700979จ.อ.มนัสวังหล้านัส06/01/2520โอน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ บก. มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.0874808545freestyle_67@hotmail.com
7732392801016จ.อ.มนูญจ้อยสาคู26/04/2520โอนอ.เรณูนคร จ.นครพนมแผนกขนส่งและดับเพลิง กบก. ฝบก. รร.นร.0800089560
7741382101987จ.อ.มโนปั้นแพทย์00/00/0000ประจำการช่างอาวุธปล่อยนำวิถี แผนกอาวุธปล่อยนำวิถีใต้น้ำ กอว.สพ.ทร.
7752395500007จ.อ.มรกตสติยศ08/04/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.จวง หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. จวง มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
7761395700266จ.อ.มะดีเศษระนำ01/05/2520ประจำการจนท.การข่าว นพค.๔๕ สนภ.๔ นทพ.บก.ททชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา นพค.๔๕ สนภ.๔ นทพ.0894626001mavin39@hotmail.com
7772397700087จ.อ.มัฆวาฬเกษกุลมัฆ21/12/2520โอนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทต.ปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญตอนกองบังคับการกรม ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สน. สอ.รฝ.0454652240897217118kaskul-m@hotmail.com
7782396600854จ.อ.มังกรแก้วม่วง27/12/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.รัตนโกสินทร์ หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.มว.ซ่อมเรือและกลจักร แผนกซ่อมบำรุง กอง สน. กร.
7797393120320จ.อ.มานพโตชม12/03/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.จันทร หมู่เรือสำรวจ มวอ.อศ.เรือเร็ว มตก.๕ มว.เรือที่ ๒ กลน. กร.
7801402100260จ.อ.มานพวานิชกลาง00/00/0000ประจำการพนักงานสื่อสารดาวเทียม แผนกสื่อสารดาวเทียม กองโทรคมนาคม ศทค.สสท.ทร.แผนกสื่อสารดาวเทียม กองโทรคมนาคม ศทค. สสท.ทร.
7811395300763จ.อ.มานพศรีนะ08/06/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๖ หมวดเรือที่ ๒ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๖ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
7821396301525จ.อ.มานพสลีวงศ์นพ04/02/2520ประจำการจ่าการข่าว ร้อย บก.กรม สน.สอ.รฝ.ตอนกองบังคับการกรม ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สน. สอ.รฝ.794010896057204manop20@hotmail.com
7832391800206จ.อ.มานะแก้วกงพาล15/05/2519ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ถลาง หมวดเรือที่ ๓ กทบ.กร.พัน.นร. กรม นร. รร.ตท. สปท.
7842396600842จ.อ.มานะยุยืน11/01/2520โอนโอนตอนสื่อสาร มว.บริการ ร้อย.บก. กลน. กร.
7851385900265จ.อ.มานะแสงภู่00/00/0000ประจำการจ่าปืน เรือเร็ว มตก.๖ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๓ มว.เรือที่ ๒ กลน. กร.
7861390500883จ.อ.มานะชัยไกรวงษาเป้/แพด19/01/2520ประจำการพลขับรถ ตอน บก.พัน ร้อย.บก.พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ.ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.ขส. กรม สน. สอ.รฝ.794670845631423
7871376900640พ.จ.อ.มานะชัยขวัญคำเอ็ม12/01/2519ประจำการช่างโทรศัพท์ มว.สาธารณูปโภค ร้อย.กส.พัน.กสพ.๒ กรม กสพ.ฐท.สส.มว.สาธารณูปโภค ร้อย.กส. พัน.กสพ.๒ กรม กสพ. ฐท.สส.
7881390503661พ.จ.ท.มานิตศรีเตชะThe Yong21/07/2520ประจำการฐท.สส.มว.คลังพัสดุทั่วไป แผนกคลัง กพด. อจปร. อร.-086-7701013numyai_39@hotmail.comเมีย 1 ลูก 1
7892396800030จ.อ.มานิตห้าวหาญ17/07/2519ประจำการนายพวกยิง หมู่ป้องกัน หมวดป้องกัน ร้อย.บก.กฟก.๑ กร.พวกยิง หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กฟก.๑ กร.
7902394300785พ.จ.อ.มานิตย์นามภักดี26/04/2520ประจำการช่างอิเล็กทรอนิกส์กองช่าง กองเรือฟริเกตที่ .๑กองเรือยุทธการ.กองช่าง บก. กฟก.๑ กร.
7912394800747จ.อ.มานิตย์บุษบาศรี14/01/2520ประจำการช่างกล เรือใช้สอยและบริการ หมวดเรือ แผนกขนส่ง กอง สน.กร.เรือใช้สอยและบริการ มว.เรือ แผนกขนส่ง กอง สน. กร.0883571011ร้านอาหารโปรวีวัน หน้ากรมที่ดิน ติดตลาดเช้าสัตหีบเชิญเพื่อนมาอุดหนุนได้ครับกันเอง
7921390500902พ.จ.อ.มานิตรอุปชิต15/12/2520ประจำการพันจ่าเรือเวรด่วนทางธุรการ หมวดเรือบริการที่ ๑ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.เรือเวรด่วนทางธุรการ มว.เรือบริการที่ ๑ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.0247552810865474784manit6777@hotmail.com
7932396800027จ.อ.มาโนชเวชพันธุ์23/11/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ส่งกำลัง กบ.ขส.ทร.มว.ขนส่งและโยธา แผนกบริการ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กวก. สสท.ทร.
7941390800459จ.อ.มารุตกลิ่นเกษร27/09/2521ประจำการผบ.ตอน นักเรียน หมวดนักเรียน ร้อย.นักเรียนที่ ๔ พัน.นักเรียนที่ ๑ กนร.ศฝท.ยศ.ทร.ตอนนักเรียน มว.นักเรียน ร้อย.นักเรียนที่ ๔ พัน.นักเรียนที่ ๑ กนร. ศฝท. ยศ.ทร.
7952397200008พ.จ.อ.มารุตไหลริน16/07/2520ประจำการผู้บังคับหมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
7961380301255พ.จ.อ.มิตรคำเลิศ07/07/2519ประจำการผบ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๒ หมวดปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๓ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๒ มว.ปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๓ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.0868332514mirt2519@gmail.com
7971397400486จ.อ.มุกดาสุพร17/02/2520ประจำการช่างกล เรือเร็ว มตก.๒ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.แผนกช่างกล ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
7981397100371จ.อ.เมทะนีชิณโชติเม06/02/2521โอนนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000แผนกเรือลากจูง กองเรือเล็ก ขส.ทร.042-01206608ุ6-0278207metanee.chi@gmail.com
7992390501296จ.อ.เมธีกิจดีจู๊ด21/08/2521ประจำการช่างกล เรือเวรด่วนทางธุรการ หมวดเรือบริการที่ ๑ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.เรือเวรด่วนทางธุรการ มว.เรือบริการที่ ๑ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.0247552810817119017
8001396801829จ.อ.เมธีศรีไชโยรักษ์qikrqymb23/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและกู้ภัย หมวดช่วยเหลือและกู้ภัย ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กมว.ช่วยเหลือและกู้ภัย ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.35320 และ 35358sample@email.tst20
8012395000010จ.อ.แมนพรหมมา03/02/2521ประจำการเจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน แผนกวิทยาการและนิรภัยการบิน บก.กองบิน ๒ กบร.กร.แผนกวิทยาการและนิรภัยการบิน บก. กองบิน ๒ กบร. กร.
8021390503932จ.อ.ยงกิจพุทธศานติ์บัณฑิต30/03/2520โอนอบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่นแผนกเดินเรือ ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
8031396601051จ.อ.ยศแก้วกอง01/06/2521ประจำการเสมียน แผนกธุรการ บก.สอ.รฝ.ชุดปืนกล หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย.บก. สอ.รฝ.
8042396400009จ.อ.ยอดขุนพิทักษ์13/09/2519ประจำการนายพวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๒ หมวดป้องกันที่ ๓ ร้อย.ปก.พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.พวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๒ มว.ป้องกันที่ ๓ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
8051394603062จ.อ.ยอดศักดิ์ดอนกลอย05/07/2520ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๓ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๓ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
8062390800891จ.อ.ยิ่งยศเหมจั่นเพชร21/09/2520ประจำการสูทกรรม แผนกพลาธิการ ร.ล.ภูเก็ต หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกธุรการ บก. กตอ. กร.
8071396500738จ.อ.ยิ่งยศอินทร์ทองยศ05/03/2520ประจำการจ่าคลัง ตอนส่งกำลัง หมวดบริการ ร้อย.บก.ทรภ.๓ตอนส่งกำลัง มว.บริการ ร้อย.บก. ทรภ.๓217200828071307สวัสดีเพื่อนๆ 39 ทุกคน ปฏิบัติราชการ กอ.รมน.ภาค 4ส่วนหน้า จ.ยะลา
8081393900604พ.จ.อ.ยืนยงค์พูลศักดิ์ล่อ17/07/2520ประจำการช่าง มว.ซ่อมโซนาร์ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กงน.อล.ทร.แผนกเครื่องเสียงใต้น้ำ กอล.๓ อล.ทร.
8091374900803จ.อ.ยุทธชัยละมูล18/05/2519ประจำการช่างไฟฟ้า เรือ ท.๕ หมวดเรือที่ ๓ กทบ.กร.เรือ ท.๕ มว.เรือที่ ๓ กทบ. กร.
8102394000004จ.อ.ยุทธนากันธุไรโอเล่ / โอ14/05/2520โอนหัวหน้าสำนักงานปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมว.ส่งกำลัง ร้อย.สนับสนุน พัน.ซบร. กรม สน. พล. นย.--yuttanavee_nrs39@hotmail.com
8111402100135จ.อ.ยุทธนาพึ่งเทียน05/11/2520ประจำการเสมียน แผนกช่าง ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร.กร.แผนกช่าง ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร. กร.sample@email.tst20
8121403100649พ.จ.อ.ยุทธนาโมรา00/00/0000โอนโอนหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ๔ แผนกพยาบาลออร์โธปิดิกส์ กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
8132396000372พ.จ.ท.ยุทธนาอิสระฉันท์17/11/2519ประจำการพันจ่าควบคุม เรือลำเลียงขนาด ๒๐ ตัน หมวดเรือลำเลียงที่ ๑ แผนกเรือลำเลียง กองเรือเล็ก ขส.ทร.เรือรับรองประเภทเรือยนต์นั่งพิเศษ มว.เรือบริการที่ ๒ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.
8142395000008จ.อ.ยุทธพงษ์แนวบัวผัน30/10/2519ปลดปลด
8152392100851จ.อ.ยุทธพงษ์ยันตะพันธ์28/10/2521ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.ถลาง หมวดเรือที่ ๓ กทบ.กร.ตอนส่งกำลัง มว.บริการ ร้อย.บก. กทบ. กร.
8162395801028จ.อ.ยุทธภูมิจุลศักดิ์24/02/2519ลาออกลาออกกองช่าง บก. กฟก.๑ กร.
8171391100278จ.อ.ยุทธภูมิบุญยัง26/03/2518โอนจนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับ5 ทต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพรโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าสื่อสาร แผนกโรงงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กงน. ฐท.พง. ทรภ.๓
8182391900392นายยุทธภูมิโพธิพงษ์22/12/2519ประจำการพันจ่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่กองร้อย หมวดเจ้าหน้าที่กองร้อย ร้อย.รฝ.๒ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.มว.เจ้าหน้าที่กองร้อย ร้อย.รฝ.๒ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
8192392000893พ.จ.อ.ยุทธศักดิ์สำรองพันธ์21/01/2520ประจำการชอล.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร. กร.
8201390502850จ.อ.ยุทธศาสตร์ฤทธิโคตร26/08/2521โอนพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลเปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่นมว.ซ่อมเครื่องวิทยุ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กงน. อล.ทร.086-8444632
8212395300004จ.อ.ยุทธสิทธิ์นาดี00/00/0000ประจำการประจำ กร.ตอนส่งกำลัง มว.บริการ ร้อย.บก. กยพ. กร.
8221393900619จ.อ.ยุภราชสมิงนราอู๊ด11/06/2520ประจำการพลลาดตระเวน มว.ลว.นบ.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.ชุด ลว.นบ.ที่ ๑ ตอน ลว.นบ.ที่ ๑ มว.ลว.นบ.ที่ ๑ ร้อย.ลว.นบ.ที่ ๑ พัน.ลว. พล. นย.0877466821saming-yup@hotmail.com
8231390503746พ.จ.ต.โยธินปัจฉิม09/11/2520ประจำการจนท.ทางสาย ตอนสื่อสาร พัน กสพ.1 กรม กสพ.ฐท.สส.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. บางปะกง มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.
8241394301575จ.อ.โยธินพันธุ์งาม12/08/2521ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๘ รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๘ รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร. กร.
8251396803310พ.จ.อ.โยธินอุทัยพรโย10/01/2521ประจำการพนักงานวิทยุ ตอนสื่อสาร ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๓ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.ตอนสื่อสาร ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๓ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.0857706561yothin.u39@hotmail.com
8262392200009จ.อ.โยธินเอียดดำรงค์โย30/01/2520ประจำการเสมียน แผนกยุทธการ บก.กองบิน ๒ กบร.กร.แผนกส่งกำลังบำรุง บก. กองบิน ๒ กบร. กร.
8271382600629จ.อ.รณชัยตันวุฒิ00/00/0000ประจำการผบ.หมู่รักษาความปลอดภัย มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ที่ ๔ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย.หมู่รักษาความปลอดภัยที่ ๓ มว.รปภ.ที่ ๑ ร้อย.รปภ.ที่ ๔ กอง รปภ.กบร.กร. กรม รปภ. นย.
8281393400845จ.อ.รณรงค์โตนวมปุ้ม , หล่อ13/02/2521ประจำการเจ้าหน้าที่คลัง แผนกวิชาการอาวุธและการนาวิกโยธิน กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.แผนกวิชาการอาวุธและการนาวิกโยธิน กศษ. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.66240087-1677588
8291392203047พ.จ.อ.รพีพัฒน์รัตนสุวรรณ20/11/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังลูกปืน แผนกคลังอมภัณฑ์ ๒ กคส.สพ.ทร.(สมชาย รัตนสุวรรณ)คลังอาวุธใต้น้ำ แผนกคลังอมภัณฑ์ กคส. สพ.ทร.
8302393200213พ.จ.อ.รอคามซานฮาแวรอ10/07/2519ประจำการพันจ่าตรวจการณ์หน้า ชุดตรวจการณ์หน้า ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.ชุดตรวจการณ์หน้าที่ ๓ ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๒ กรม ป. พล. นย.23157086-4980715,086-5970www;baero19@hotmail.com
8311382401131จ.อ.ระเด่นนาคศรีจันทร์เด่น02/04/2520ประจำการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 4 ส่วนจราจร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.0860367069
8321390600215พ.จ.อ.รังสรรค์บำรุงสวนแม้ว19/09/2520ประจำการช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สนับสนุนส่วนหน้าที่ ๑ พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สนับสนุนส่วนหน้าที่ ๑ พัน.ซบร. กรม สน. พล. นย.0822187313dum39rn@hotmail.com
8332397100403พ.จ.อ.รังสันต์เรือนเจริญโกย29/11/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังเครื่องอะไหล่สรรพาวุธ แผนกคลังสรรพาวุธ กคส.สพ.ทร.คลังเครื่องอะไหล่สรรพาวุธ แผนกคลังสรรพาวุธ กคส. สพ.ทร.632340810042049-087480656rangson.ru@hotmail.com
8341397201328จ.อ.รัฐธรรมนูญต้นทัพไทยต้น / บอส / บูรณ์ / กิ๊ก09/12/2520โอนโอน เทศบาลตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร (สมบูรณ์ / รัฐธรรมนูญ ต้นทัพไทย)แผนกช่างกล ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.045-797-289 / 045-7080-473-0909tonthupthai-rt@hotmail.comคิดถึงเพื่อนๆทุกคน ขอให้มีความสุขสมหวังสิ่งท่ปรารถณาทุกประการ นะเพื่อน ใครแวะมาที่ ยโสธร ก็บอกกล่าวมาเยี่ยมกันบ้างนะ โชคดี
8351394601827น.ท.รัฐพลสีลาเกตุ20/08/2520เสียชีวิตพลลาดตระเวน มว.ลว.นบ.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.
8361394301800จ.อ.รัฐศักดิ์ทองดีป๋อม13/12/2520ประจำการจนท.สถานที่และบริการ กอง สน.ศฝ.นย.บก. กอง สน. ศฝ. นย.08100314870810031487pompon_pop@hotmail.comราชการชายแดนทหารพรานจันทบุรีครับผม
8372397200013จ.อ.รัตนพรศรีวะโสภา17/11/2520ปลดปลด
8382392800970ร.อ.รัตนะเต้นปักษีเต้น04/12/2520ประจำการประจำ สสท.ทร.ประจำหน่วย สสท.ทร.57817089-2034515rattana.t@navy.mi.thคนทำเว็บรุ่นอันนี้แหละ :) รักทุกคน...อิอิ
8392396600844พ.จ.อ.ราชพลดาศรี03/05/2520ประจำการช่างเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
8402397600007จ.อ.ราชันดีแก้ว28/02/2520โอนเทศบาลตำบลเมืองสรวงแผนกธุรการ บก. สรส.
8412390900741จ.อ.ราชันศรีจำพลังชัน30/04/2519ประจำการช่างซ่อมเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สนับสนุนส่วนหน้าที่ ๑ พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สนับสนุนส่วนหน้าที่ ๑ พัน.ซบร. กรม สน. พล. นย.
8422392200019จ.อ.ราชิตศักดิ์พูนพนัง09/07/2519ประจำการพนักงานเรดาร์ หมู่เรดาร์ควบคุมการยิงที่ ๒ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอหมู่เรดาร์ควบคุมการยิงที่ ๒ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.0808794170orayalovely@hotmail.com
8431381001814จ.อ.ราเมศวร์หาญยงยุทธhappy16/09/2519ประจำการจ่าส่งกำลัง บก.ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.บก. ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค. กรม ป. พล. นย.0861562479happy-navy@hotmail.com
8442391500522จ.อ.รุ่งชัยแดงนาวงษ์รุ่ง11/03/2521ประจำการจ่าเรือเรือ ท.๑๑ หมวดเรือที่ ๓ กทบ.กร.เรือ ท.๑๑ มว.เรือที่ ๓ กทบ. กร.564300858122935
8452397500309พ.จ.อ.รุ่งพาราโมราขาว01/01/2520ประจำการเจ้าหน้าที่พยาธิ แผนกแพทย์ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.แผนกแพทย์ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
8461393800346จ.อ.รุ่งเพชรเพ็ชรดี00/00/0000ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.ทองหลาง หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. ทองหลาง มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
8472390800943จ.อ.รุ่งรดิศพิชตินนท์30/07/2520ประจำการช่างกล ร.ล.สุโขทัย กฟก.๑แผนกช่างกล ร.ล. สุโขทัย มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.ชื่อเดิม กรกฎ พัสตรานนท์
8482391000366จ.อ.รุ่งโรจน์วิเศษขาม24/08/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.ตากสิน หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ตากสิน มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
8492392800969จ.อ.รุ่งโรจน์ศรีชาติ14/02/2521ประจำการเสมียน บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
8502396400012พ.จ.อ.รุ่งเผ่าพงษ์จันทร์น๊อต15/11/2520ประจำการช่างอาวุธนำวิถี แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ตากสิน หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.แผนกอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น ๒ กอว. สพ.ทร.089-2472697rung_navy39@hotmail.com
8511395001325พ.จ.อ.รุจิภาส บุญยิ่ง20/11/2519ประจำการเจ้าหน้าที่คลัง แผนกเภสัชกรรม รพ.ทร.ชื่อเดิม ปัญญา บุญยิ่ง
8521396500589พ.จ.อ.เรวัตทองให้27/09/2520ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๗ รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๗ รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร. กร.088-4867625werapreya@hotmail.com
8532396900034จ.อ.เรวัตร์เรืองแสง12/04/2520ประจำการเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่วยชีวิต แผนกดับเพลิงและกู้ภัย กขส.สนบ.กบร.กร.แผนกดับเพลิงและกู้ภัย กขส. สนบ. กบร. กร.
8541392801221พ.จ.ท.เริงชัยจูกูล28/09/2520โอนโอนแผนกพลาธิการ ร.ล. บางปะกง มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.0897131507
8552397500312จ.อ.เริงศักดิ์ตรงจิตร28/09/2520ปลดศูนย์โตโยต้าพัทยา
8561396401631จ.อ.เริงศักดิ์มีทองคำ12/01/2520ลาออกลาออกแผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ทองหลาง มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
8571406800048พ.จ.อ.เรืองเดชผาจวง14/12/2520ประจำการจ่าการกระสุน สำนักงานการกระสุน กรม สน.สอ.รฝ.แผนกผลิตลูกปืน กผร. สพ.ทร.
8582390300737จ.อ.เรืองศักดิ์โคตะสี06/11/2519ประจำการเจ้าหน้าที่วิทยุ ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยบังคับการและบริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป. พล. นย.ลงเบอร์โทรด้วย
8592394600025จ.อ.เรืองสินธุ์พิมหนองหว้า15/11/2519ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
8602390800938จ.อ.โรจน์ศักดิ์แช่มโกศล08/06/2520ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๒ รพศ.๒ กรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๒ รพศ.๒ กรม รพศ.๑ นสร. กร.
8611391901226พ.จ.อ.โรจน์เสนาะคำ04/11/2520ประจำการเสมียน แผนกงานอนุรักษ์และพัฒนา กกพร.กพร.ทร.แผนกงานอนุรักษ์และพัฒนา กกพร. กพร.ทร.
8622397400076พ.จ.อ.ฤทธิรงค์ไชยฤกษ์23/09/2520ประจำการรอง ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๑ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย.มว.ฝึกที่ ๒ ร้อย.ฝ.๑ พัน.ฝ.๒ กฝท. ศฝ. นย.
8631382300423พ.จ.อ.ลพศรีสมานปุ๊01/07/2519ลาออกการบินเกษตรมว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.lop_ska350@hotmail.com
8642390500882พ.จ.ท.ลิขิตวงศ์ชารีจ้ำ27/01/2521โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำอ้อมแผนกการบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.043-251180083-3437707
8651394301416จ.อ.ลิขิตสีเสน23/06/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ตากใบ หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ตากใบ มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.0861440213
8661391901070จ.อ.วงศกรฉันทสารกร ชคบ.15/10/2520ประจำการช่างเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๓ กองบิน ๑ กบร.กร.แผนกทะเบียนและประวัติ กองกำลังพลและธุรการ บก. ยศ.ทร.
8671396301032วงศ์วรรณรักษ์ดีเหลือเรก15/08/2520โอนนายช่างไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ จ.สโขทัย 64170055691158*140850936490wongwannaruck_39@windowslive.comยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านสู่เมืองลอยน้ำ เมืองปลา
8681397201214จ.อ.วชิรวิทย์อุ่นคำจ่าเริงแห่งบ้านโนนหินแห่31/07/2520ประจำการเสมียนการเงิน รร.พธ.พธ.ทร. (สำเริง อุ่นคำ)ปจปร. ฐท.กท.
8692397100404จ.อ.วชิราวิทย์แสงทอง24/12/2520โอนโอน อบต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชรแผนกช่าง ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
8701395501301พ.จ.อ.วรการหล้าหิบ11/12/2520ประจำการเจ้าหน้าที่เครื่องดับเพลิง แผนกอุปกรณ์ดับเพลิง กผบ.วศ.ทร.แผนกอุปกรณ์ดับเพลิง กผบ. วศ.ทร.0867135660
8711395300719พ.จ.อ.วรชาติเดชดวงวร18/04/2520ประจำการพยาบาล แผนกห้องบำบัดพิเศษศัลยกรรม กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
8722392801001จ.อ.วรชาติพิมพา21/09/2520ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนกลที่ ๑ หมวดปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๔ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนกลที่ ๑ มว.ปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๔ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
8731387103763จ.อ.วรเชษฐจันทวันพี่ใหญ่23/12/2519ประจำการพลขับรถ ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการ พัน.ลว.พล.นย.(นฤทธิ์)มว.ซ่อมบำรุงยานยนต์ ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ลว. พล. นย.ลงข้อมูลด้วย
8742395400337ว่าที่ ร.ต.วรพจน์ศรีรักษาพจน์17/01/2520ประจำการนบช.พัน.ปบค.1 กรม ป.พล.นย.ประจำ นย.625180871045345woraphot.s@navy.mi.th
8751392203255พ.จ.อ.วรรณชัยขวัญเกลี้ยง10/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังปืนเล็กและเครื่องสนาม แผนกคลังสรรพาวุธ กคส.สพ.ทร.คลังเครื่องสนาม แผนกคลังสรรพาวุธ กคส. สพ.ทร.
8761395401825พ.จ.อ.วรวิทย์นำพา28/02/2520ประจำการพยาบาล แผนกคลังเลือด กองพยาธิวิทยา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
8771390502824จ.อ.วรวิทย์ลมมูลตรีกุลวิด หงษ์พ่าย24/08/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ประกวดราคา แผนกจัดซื้อประกวดราคา กจห.พธ.ทร.แผนกจัดซื้อประกวดราคา กจห. พธ.ทร.
8781395501683จ.อ.วรวุฒิแถมสมดี28/03/2520โอนเจ้าพนักงานธุรการ อบต.กุสุมาลย์ จ.สกลนครเรือ ต.๒๙ มว.เรือที่ ๓ กยฝ. กร. 0828026486wudy_pcf@hotmail.com
8792397700089จ.อ.วรวุฒิพรหมกสิกรอ.วอ25/07/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๙๖ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยามฝั่ง กร.แผนกช่างกล เรือ ต.๙๑ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.0847457964wor39@hotmail.co.th
8802396800012จ.อ.วรสาท้าวเนาว์ตุ้ย28/12/2520โอนหัวหน้าสถานีวิทยุประมงชายฝั่ง จ.ตราด กรมประมงแผนกสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ศคร.๒ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.087-9427273
8812390800876จ.อ.วรสิทธิ์พันธุ์ขาวเอส โคตรผอม13/08/2521ประจำการเจ้าหน้าที่คลังที่ ๑ แผนกคลังพัสดุ กพธ.สนบ.กบร.กร.คลังที่ ๑ แผนกคลังพัสดุ กพธ. สนบ. กบร. กร.080-7855891sss-0039@hotmail.com
8822393100313จ.อ.วรากรณ์ช่างอบกรณ์29/06/2519ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.วังใน หมวดเรือที่ ๒ กยพ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. วังใน มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.0870389297
8832397100394จ.อ.วรายุทธเพชรมา26/02/2520ประจำการเจ้าหน้าที่วิทยุ ชุด ลว. มว.ลว.นบ.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.ตอน ลว.นบ.ที่ ๒ มว.ลว.นบ.ที่ ๑ ร้อย.ลว.นบ.ที่ ๑ พัน.ลว. พล. นย.กรุณาลงเบอร์โทรติดต่กรุณาลงเบอร์โทรด้วย
8842396800026พ.จ.ต.วรายุทธแสงโทโพธิ์18/10/2520ประจำการผอป.มบ.๓ ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร.กร.มว.ลานจอด แผนกช่าง ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร. กร.
8852392100844จ.อ.วศินพะนะลาภ25/10/2519ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๑ หมวดป้องกันที่ ๓ ร้อย.ปก.พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกันที่ ๓ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
8862392100820จ.อ.วษุวัฒน์เชิดกระโทกแอ๊ป04/01/2521โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สม เชิดกระโทก)แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ท่าดินแดง มว.เรือที่ ๒ กทบ. กร.044490978-90870834434signalman39ap@hotmail.co.th
8871394601427จ.อ.วสวัตติ์วรรณพัฒน์08/06/2520ประจำการผู้บังคับหมู่/พลยิง ตอนต่อสู้รถถัง มว.ต่อสู้รถถัง ร้อย.ตถ.พล.นย.ตอนต่อสู้รถถังที่ ๓ มว.ต่อสู้รถถังที่ ๑ ร้อย.ตถ. พัน.ถ. พล. นย.62450wasawat.wan@hotmail.com
8882411200004จ.อ.วสันต์กุลดีต๋อง11/01/2521ประจำการเสมียนการเงินตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.ซบร. กรม สน. สอ.รฝ.
8892397100390พ.จ.อ.วสันต์บุญทรง25/04/2520ประจำการช่าง มว.ซ่อมเครื่องวิทยุ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กงน.อล.ทร.สตร.๑ ศสรท.๒ ศสร. สอ.รฝ.
8901390503911พ.จ.อ.วสันต์เพลิดนอกสัน เมืองพล05/05/2520ประจำการ แผนกพลาธิการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการแผนกพลาธิการ กอง สน. กร.747130881866973
8912390700686จ.อ.วสันต์สุทธิบูรณ์18/06/2520โอนหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มว.รถยนต์โดยสารที่ ๔ แผนกรถยนต์โดยสาร กรย. ขส.ทร.0735516230 899755887a-jui@hotmail.com
8922397100401จ.อ.วสิษฐ์พลเก่งหาทรัพย์หัวล้าน01/09/2519ประจำการเสมียน แผนกคลังพัก ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ไกรสรณ์ ทองปน)แผนกคลังพัก ทจม. กทส. ฐท.สส.ไกรสรณ์
8932402001173จ.อ.วัชพงค์พ่อสาร00/00/0000ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๑๘ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยามฝั่ง กร.แผนกช่างกล เรือ ต.๑๘ มว.เรือที่ ๑ กยฝ. กร.
8941382300742จ.อ.วัชพลขันกสิกรรม28/02/2519โอนโอนศูนย์สื่อสาร สสส. ฐท.สส.0825863536
8951380502532จ.อ.วัชรชัยพลมั่น00/00/0000ประจำการเสมียน กงน.อล.ทร.กงน. อล.ทร.
8962390400002จ.อ.วัชระเข้มแข็ง07/01/2521ไม่รับสมัครต่อปลด
8971394003158พ.จ.อ.วัชระสินธุมาลา08/02/2520ประจำการช่างซ่อมบำรุง มว.ซ่อมบำรุงที่ ๑ แผนกซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กอง สน.กฝร.มว.ซ่อมบำรุงที่ ๑ แผนกซ่อมบำรุงเครื่องฝึก กอง สน. กฝร. กร.
8981393400813พ.จ.อ.วัชระสุขเพ็ชร์จะนี15/10/2520ประจำการพนักงานวิทยุ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.สายบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. สายบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
8992391000387จ.อ.วัชรินทร์ชำนาญเด่น,ฉุน.กอก26/03/2521ประจำการเสมียนกองรอย ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.บก. ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.36853085-2200644
9002390300747จ.อ.วัชรินทร์นามพุทธา20/08/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๑๘ หมวดเรือที่ ๑ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๑๘ มว.เรือที่ ๑ กยฝ. กร.
9012395400339พ.จ.อ.วัชรินทร์วราพุฒ09/06/2519โอนโอน จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล ต.กุดข้าวปุ้น ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานีมว.รถยนต์โดยสารที่ ๔ แผนกรถยนต์โดยสาร กรย. ขส.ทร.0896933559 088378688jaleo39@hotmail.com
9021392203148จ.อ.วัชรินทร์สุขเรือง20/07/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ ประภาคารเกาะปราบ แผนกประภาคารและทุ่น กคม.อศ.ประภาคารเกาะปราบ แผนกควบคุมเครื่องหมายทางเรือ กคม. ศสด. อศ.
9032397400077จ.อ.วัฒนชัยคนขยัน20/08/2520ประจำการช่างยานยนต์ล้อ ตอนซ่อมบำรุง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ลว.พล.นย.มว.ซ่อมบำรุงยานยนต์ ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ลว. พล. นย.
9041394301160พ.จ.ท.วัฒนพงษ์อุทรส04/05/2520โอนโอนตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.พ. กรม สน. พล. นย.
9052394600023ว่าที่ ร.ต.วัฒนาคูณศิริปัญญาหมวดยอด ยาวใหญ่ 03/06/2520ประจำการทำหน้าที่ นายทหารสัญญาบัตร อยากย้ายสพ.ทร.-0891269806
9062392000897พ.จ.อ.วัฒนาโลสันตา21/09/2520ประจำการช่างซ่อมบำรุงอาวุธนำวิถี มว.ซ่อมบำรุงอาวุธนำวิถี ร้อย สน. พัน ซบร. กรม สน,พล.นย.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สนับสนุนส่วนหน้าที่ ๒ พัน.ซบร. กรม สน. พล. นย.621360816387041wattana_39@hotmail.com
9071396501570จ.อ.วัฒิชัยสุดปราง10/05/2520ประจำการประจำ กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๑ มว.เรือที่ ๒ กลน. กร.
9082392800977พ.จ.อ.วันชัยขาวฟอม14/03/2520ประจำการผบ.หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปล.๒ พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย.หมู่ปืนเล็กที่ ๓ มว.ปืนเล็กที่ ๑ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๑ รอ. กรม ร.๑ พล. นย.
9092396800008พ.จ.อ.วันชัยพรมมาโอน01/05/2520โอนโอน (ปลัดอำเภอ)บก. ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.พ. กรม สน. สอ.รฝ.
9101394003294จ.อ.วันชัยลบเมือง01/02/2520ประจำการหน่วยทหารพัฒนา อ.นิคมนำอูน จ.สกลนคร.ชุดพัฒนาการเคลื่อนที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ.080-0489647
9111392203050จ.อ.วันตรีชูแสงบ๋าว21/10/2520ลาออกบริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สนามบินหาดใหญ่พวกยิง หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล. นย.0742271370862848264recon.32@hotmail.com
9121390503908พ.จ.อ.วัลลภบุญทานัง22/11/2520ประจำการพยาบาล แผนกมารดาทารกสงเคราะห์ กกป.พร.แผนกปฏิบัติการ กกป. พร.
9131394601201จ.อ.วานิตใจกล้า23/03/2520เสียชีวิตเสียชีวิต
9141383101368พ.จ.อ.วานิตย์ธรรมประดิษฐ์พลเอกดาวพงษ์26/10/2520ประจำการมนุษย์กบ ประจำชุดปฏิบัติการที่ ๑ รพศ.๓ กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๑ รพศ.๓ กรม รพศ.๑ นสร. กร.038247331080-6244203 084-085thampradit_w@yahoo.co.th
9152390200004จ.อ.วิจิตรรุ่งประเสริฐวงศ์01/12/2519ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๙๗ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยามฝั่ง กร.แผนกช่างกล เรือ ต.๙๗ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
9162391000788จ.อ.วิจิตรศรีไชโยจิตร12/05/2520โอนโอน อบต.มหาสารคามพวกยิงที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สน. สอ.รฝ.
9171394602085พ.จ.อ.วิจิตรเสสนาเวช28/09/2520โอนเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง บก. มว.พยาบาล ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล. นย.085-2832595
9182394600026จ.อ.วิจิตรเหลาแสง20/01/2519ปลดปลด
9191396601342จ.อ.วิชญ์ภาสบุญเลิศ29/10/2520โอนโอน อบต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (สันติ บุญเลิศ)แผนกช่างกล ร.ล. สุรินทร์ มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
9202390800922พ.จ.ท.วิชลเบ้าภาระชล04/07/2521ลาออกลาออกแผนกบริการ กคช. ยศ.ทร.
9211402100134พ.จ.อ.วิชัยชัยยะชัย28/02/2519ประจำการช่างโรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ กรก.ฯ อจปร.อร.โรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์ กรก. อจปร. อร.56213081 812 8319
9221396401862พ.จ.อ.วิชัยชายศรี10/08/2520ประจำการเสมียน แผนกบริการข่าวกรองทางทหาร กปข.ขว.ทร.แผนกบริการข่าวกรองทางทหาร กปข. ขว.ทร.
9232390501295จ.อ.วิชัยธรรมแสง25/07/2520โอนโอน เทศบาลนครขอนแก่นเรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๖ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
9241382000589จ.อ.วิชัยศรีหะมงคลจ่าขี้เพี้ยจร้า00/00/0543ประจำการเสมียนการเงิน แผนกการเงิน บก.กยพ.กร.แผนกการเงิน บก. รร.นร.
9251394900983พ.จ.อ.วิชาเนียมนัดชา เขยเมืองกาญจ์15/01/2521ประจำการเสมียนพลาธิการ แผนกส่งกำลังบำรุง บก.พธ.ทร.แผนกส่งกำลังบำรุง บก. พธ.ทร.
9262392800997พ.จ.อ.วิชาศักดิ์ศรีกลม01/12/2520ประจำการรอง ผบ.หมวดป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก.พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.บก. มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก. พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
9271392401700พ.จ.อ.วิชาญม่วงขาว13/07/2521ประจำการแผนกพยาบาลอายุรเวชกรรม กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
9281392203231จ.อ.วิชาญรัตนามาศ01/10/2520ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๓ หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๓ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
9291392801080พ.จ.อ.วิชาญวิโสรัมย์ดอท18/01/2520ประจำการจ่ากำลังพล ตอน บก.กรม ร้อย.บก.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๓ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.0849438082
9302394000001พ.จ.อ.วิชาญอภิวงค์04/01/2520ประจำการช่าง แผนกซ่อมเครื่องไยโร โรงงานเครื่องสื่อสารที่ ๒ กงน.อล.ทร.แผนกเครื่องเรดาร์ กอล.๒ อล.ทร.
9312390800932จ.อ.วิชิตฤทธิ์บุรี30/04/2520ประจำการเจ้าหน้าที่การข่าว แผนกยุทธการและข่าว บก.กตอ.กร.พวกยิง หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กตอ. กร.
9322395500006จ.อ.วิชิตวะนาไชย28/10/2520โอนโอนหมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
9331394900967จ.อ.วิเชียรพุฒซ้อน24/05/2520ประจำการช่างภาพ หมวดผลิตภาพ แผนกผลิตสื่อผสม กองบริการการศึกษา ยศ.ทร.แผนกโครงการและงบประมาณ กองส่งกำลังบำรุง บก. ยศ.ทร.
9341394000431จ.อ.วิเชียรเภาสลักdgftitqu25/10/2519ประจำการรองผู้บังคับหมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
9351396601024จ.อ.วิญญูเหลาเพียรlsqadnmb23/09/2520ประจำการเสมียน ร้อย.สห.พล.นย.บก. ร้อย.สห. พล. นย.67625
9361375601372จ.อ.วิฑูรย์สะขะโร00/00/0000ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๑๓ หมวดเรือที่ ๑ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๕ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
9371394601764จ.อ.วิทยสนุกรชุมวันเติ้ล02/01/2521โอน ทะเบียนและบัตร เทศบาลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ดตอนส่งกำลัง ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.0843926960
9382390800831จ.อ.วิทยาจันทานนท์11/07/2521ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.หัวหิน หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. หัวหิน มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
9391391001814จ.อ.วิทยาปาทา20/11/2519โอนโอน เทศบาลตำบลเทพสถิต จว.ชัยภูมิแผนกช่างกล ร.ล. ปิ่นเกล้า มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
9402397100416จ.อ.วิทยาฝอยทอง15/03/2519ลาออกช่างยานยนต์ล้อ หมวดซ่อมบำรุง ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ.ขส.ทร.
9411390502968พ.จ.ท.วิทยาพนาดร10/11/2520ประจำการพยาบาล บก.ร้อย.ลว.ยน.๑ พัน.ลว.พล.นย.ตอนเปล มว.ส่งกลับ ร้อย.พ.๑ พัน.พ. กรม สน. พล. นย.
9421403100705พ.จ.อ.วิทยาไพรหาญ08/05/2520ลาออกลาออกแผนกจักษุ โสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
9431393801586จ.อ.วิทยาศรีแสงrsjfillo11/07/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๖ หมวดเรือที่ ๒ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๖ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.1
9441382300705พ.จ.ต.วิทยาสิทธิเขต13/02/2519ประจำการเสมียน พระธรรมนูญ บก.อล.ทร.แผนกสำรวจ ตรวจสอบ และออกแบบ กผกช. อล.ทร.562190819399825
9451396301554จ.อ.วิทยาหล้าคำปา29/09/2520โอนอ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยหมู่สารวัตรที่ ๓ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.0816755875
9462396800039จ.อ.วิทยาอ่อนคำ12/01/2520ประจำการพลประจำปืน หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
9471396401657จ.อ.วินัยกลิ่นหอม04/09/2520โอนจนท.สาธารณสุขแผนกห้องผ่าตัด กองศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
9481392101815จ.อ.วินัยขอพิมาย18/01/2520โอนโอนชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
9492392200011จ.อ.วินัยคงช่วย00/00/0543เสียชีวิต เสียชีวิต
9501395400283จ.อ.วินัยเครือมาศไอ้ขน29/06/2520ไม่รับสมัครต่อประจำ กง.ทร. ช่วยปฎิบัติราชการ กคง.กง.ทร.(อยู่เกาะสมุย)ประจำ กง.ทร.545720840892319winai.k@navy.mi.th
9511390800389จ.อ.วินัยจันทร์งาม10/01/2521ประจำการช่างกล เรือ ต.๒๔ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยามฝั่ง กร.เรือ ต.๒๑๔ มว.เรือที่ ๓ กยฝ. กร.
9521396803309จ.อ.วินัยใจศิลป์นัย09/04/2520ประจำการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยฝ่ายยุทธการและการข่าว กอ. สนภ.๒ นทพ.35347 และ 3663408-59815413aircraft_39@windowslive.com
9531386401550จ.อ.วินัยโพธิ์กลิ่นจ่าเหี่ยวงานสบาย00/00/0543ประจำการเสมียนการเงิน กลน.กร.(นอนอยู่กราบพักตามได้เลย)แผนกการเงิน บก. กลน. กร.54638
9542394300778จ.อ.วินัยสีวงษา01/06/2519ประจำการเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสาร ศูนย์สื่อสาร สสส.ฐท.สส.แผนกศูนย์ยุทธการ กองสื่อสาร บก. ทรภ.๑0812988323
9551393100803จ.อ.วินิจยูปานนท์09/02/2520เสียชีวิตเสียชีวิต
9562390800936จ.อ.วิระรัตนวิจิตร์17/08/2520ประจำการช่างอาวุธปล่อยนำวิถี แผนกอาวุธปล่อยนำวิถีใต้น้ำ กอว.สพ.ทร.แผนกตอร์ปิโด กอน. สพ.ทร.
9571392203219พ.จ.ท.วิระพงศ์พงศ์เดชา07/02/2520ประจำการช่างสื่อสารภายใน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.นราธิวาส หมวดเรือที่ ๑ กตอ.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ทยานชล มว.เรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.
9582390300742จ.อ.วิระศักดิ์คำแหงพล21/03/2521โอนโอนแผนกวิทยุเชื่อมโยง กวอ. สส.ทร.0828475446
9592396200003จ.อ.วิรัชเอี่ยมสมโต้ง,รัช23/06/2521ประจำการเสมียน แผนกฌาปนกิจ กสค.สก.ทร.แผนกฌาปนกิจ กสค. สก.ทร.0247532771
9601402100131พ.จ.ต.วิรัตน์เพชรสุข20/03/2520ประจำการพลขับรถ ตอนขนส่ง หมวดบริการ ร้อย.บก.ทรภ.๑ตอนเครื่องทุ่นแรง มว.รถยนต์บรรทุกผสมและเครื่องทุ่นแรง ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ขส. กรม สน. สอ.รฝ.0870015859
9612392100813พ.จ.ต.วิรัตน์เลสสูงเนิน17/03/2520ประจำการผช.ครูวิชาสัญญาณวิทยุเรดาร์และโซนาร์ แผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ตอนโทรศัพท์ มว.ทางสาย ร้อย.ทางสายและ ว.ถ่ายทอด พัน.สอล. กรม สน. สอ.รฝ.
9622391000386จ.อ.วิราชเบ้าลี13/04/2519ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.ตากใบ หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. ตากใบ มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.0822683439
9631402700316จ.อ.วิรุจน์แอ่งมูล00/00/0000ประจำการโอนหมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
9647394200920จ.ท.วิรุฬเสนาพันธ์00/00/0000ลาออกลาออกแผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ช้าง มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
9652393700006จ.อ.วิโรจน์กัดงาม01/10/2519โอนโอน เทศบาลตำบลวังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตรแผนกช่างกล ร.ล. พงัน มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
9661382701889จ.อ.วิโรจน์แก้วอินตาโอ๋13/09/2519ประจำการประจำ ขส.ทร.มว.ดับเพลิง แผนกท่า ททป. กทส. ฐท.สส.ถ้าเข้ามาอ่านดู โทรหาเพื่อนด้วย...รักษ์ท่ามะเฟือง 0854426511
9672391400009จ.อ.วิโรจน์บุญพรหม14/06/2520ประจำการเสมียน แผนกแผน กพ.บก.ทรภ.๓ ปฏิบัติหน้าที่ประจำ สนง.ผู้บังคับบัญชา บก.ทรภ.๓แผนกธุรการ บก. ทรภ.๓
9681394301625จ.อ.วิโรจน์ประวะเสนังโรจน์30/04/2520ประจำการเสมียนพลาธิการ แผนกคลัง กพธ.ฐท.สข.ทรภ.๒แผนกคลัง กพธ. ฐท.สข. ทรภ.๒22231
9691390400251จ.อ.วิโรจน์ปิงวงค์ษา01/08/2521โอนโอนมว.สำรวจ แผนกสำรวจและตรวจสอบ ศพด. อร.
9701402700313จ.อ.วิลุดศิริมหาจันโท00/00/0000โอนโอนคลังลูกปืน แผนกคลังอมภัณฑ์ ๒ กคส. สพ.ทร.
9711420700820นายวิวัฒน์ชูชาติเจริญพร00/00/0000ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.จวง หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.มว.เรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กอง สน. นสร. กร.
9722396800032จ.อ.วิวัฒน์ท้าวจันทร์28/12/2520โอนโอนมว.ลานจอด แผนกช่าง ฝูง.๑๐๓ กองบิน ๑ กบร. กร.
9731393301143จ.อ.วิษณุเชิดชูวรรณณุ18/07/2520ลาออกเจ้าหน้าที่อากาศยานระดับ 4 ท่าอากาศยานภูเก็ตหมู่สารวัตรที่ ๓ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.086-5937284wisanu_cho@hotmail.com
9742390600841จ.อ.วิษณุเผื่อแผ่00/00/0543ปลด
9751390301334จ.อ.วิษณุกรบาลศรีซึม(โต้ง)26/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ทางสาย ตอนทางสาย มว.สื่อสาร ร้อย.บก.พัน.รนบ.พล.นย.ตอนทางสาย มว.สื่อสาร ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.รนบ. พล. นย.080-0265033witsanukon.b@hotmail.comคิดถึงเพื่อนๆ ทุกคนเลยน่ะ ว่าจะเลิกซึมสักน่ะก็ไม่ได้
9762394900168จ.อ.วิษณุกรศรีเรืองต๋อง06/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง หมวดซ่อมบำรุง แผนกตรวจสอบและซ่อมบำรุง กรย.ขส.ทร.มว.ซ่อมบำรุง แผนกตรวจสอบและซ่อมบำรุง กรย. ขส.ทร.080-6125717
9772394900172จ.อ.วิสันต์แก้วใสทับ07/04/2519เสียชีวิตพลขับรถ หมวดรถยนต์โดยสารที่ ๔ แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร.
9781386600297พ.จ.อ.วิสาวรรณศรี13/05/2519ประจำการเสมียน บก.หมวดสรรพาวุธ ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.สอ.รฝ.มว.ส่งกำลัง ร้อย.สน.๒ พัน.ซบร. กรม สน. สอ.รฝ.
9791395001482จ.อ.วิสิษฐ์ใจชื้นต่อ 08/04/2521โอนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแผนกบรรทุกและขนถ่าย กจข. ขส.ทร.0813089493thainavy_08@hotmail.com
9802392100811พ.จ.อ.วิสุทธิประจิตร23/04/2520ประจำการพยาบาล แผนกสวัสดิการ กธก.อร.แผนกสวัสดิการ กธก. บก. อร.
9812391400005จ.อ.วีรพจน์บุญช่วยทิพย์25/06/2520ประจำการประจำ สอ.รฝ. (โสภณ)แผนกเทคโนโลยีข่าวกรอง กขท. สนข.
9822393600298พ.จ.อ.วีรพจน์พัฒน์ช่วย10/08/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลัง หมวดคลังสรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ ฐท.สข.ทรภ.๒มว.คลังสรรพาวุธ แผนกสรรพาวุธ ฐท.สข. ทรภ.๒
9831393308188พ.จ.อ.วีรพลตันทา17/08/2520ประจำการผู้บังคับหมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
9841390302046จ.อ.วีรพลเหล่าสุพรรณ์11/08/2520ประจำการผช.ครูพลศึกษา แผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.แผนกพลศึกษา กนร. ศฝท. ยศ.ทร.
9852392000900จ.อ.วีรภัทร์สกุลทิพย์ไกร21/02/2520ประจำการช่างกล เรือลำเลียงพล หมู่เรือสนับสนุน หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร. (อัศวิน สินแสง)แผนกเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กวทส. วศ.ทร.ชื่อเดิม อัศวิน สินแสง
9861390301911จ.อ.วีรยุทธบัวศรี03/02/2520โอนโอนมว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร. กร.
9872396600847จ.อ.วีรวัฒน์คุณเลิศ29/05/2520เสียชีวิตเสียชืวิต
9881391901170จ.อ.วีรวัฒน์อุ่นบริบูรณ์วัฒน์ โพรงมะเดื่อ04/10/2520ประจำการประจำ พธ.ทร.ประจำ พธ.ทร.
9892392200013พ.จ.อ.วีรศักดิ์รักดี10/07/2520ประจำการผู้บังคับชุดเครื่องให้ทิศทาง หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.บก. มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
9902391900345จ.อ.วีระโชตินิติวัฒน07/09/2520ประจำการจ่าปืน เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๔ หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร. และเจ้าหน้าที่ แผนกกำลังพลและส่งกำลังบำรุง กองเรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๑ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
9911396401796พ.จ.อ.วีระเยื่อใย28/02/2521ประจำการแผนกคำนวณและตรวจสอบหลักฐาน กรท. อศ. แผนกสำรวจ กรท. อศ.57013
9922392100855พ.จ.อ.วีระชัยเดชะ28/04/2520ประจำการเจ้าหน้าที่แผนงาน กรล.อรม.อร.กรล. อรม. อร.77705weerachai_28@hotmail.com
9931396601055พ.จ.อ.วีระชัยภาคพรมเขี้ยวเงิน19/07/2519ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๓ กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๓ กรม รพศ.๑ นสร. กร.084-3494054 089-865
9941396601055พ.จ.อ.วีระชัยภาคพรมปุ้ย 19/07/2519ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่3 กองรบพิเศษที่3 กรมรบพิเศษที่1 หน่วยบันชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๓ กรม รพศ.๑ นสร. กร. 084-3494054 089-86
9951390502449จ.อ.วีระชาติผมฉลวยชาติเอาน้องเมีย 13/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่รับฝากพัสดุ แผนกรับฝากพัสดุ กรร.พธ.ทร.แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคพธ. พธ.ทร.ยกซด...เอาอยู่ ??
9962396800023จ.อ.วีระพงค์จันทวงษา30/09/2519โอนโอน เทศบาลศรีธาตุ อุดรธานีเรือ ท.๖ มว.เรือที่ ๓ กทบ. กร.
9972393600285จ.อ.วีระพงศ์ศรีแก้ว23/03/2520ประจำการทัศนสัญญาณ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.ทองแก้ว หมวดเรือที่ ๒ กยพ.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ทองแก้ว มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
9982390900009จ.อ.วีระพลโพธิ์ฆังตี๋27/06/2520ประจำการพลขับรถ บก.หมวดอาวุธนำวิถีที่ ๒ ร้อย.สอ.๔ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.บก. มว.อาวุธนำวิถีที่ ๒ ร้อย.สอ.๔ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.0871289270
9992395500003จ.อ.วีระพันธ์จันทร์ลือไชย10/11/2520ประจำการพลขับรถ หมวดขนส่ง แผนกสนับสนุน กชธ.ฐท.สส.มว.ขนส่ง แผนกสนับสนุน กชธ. ฐท.สส.
10002395801027จ.อ.วีระพันธ์ทับทิม17/10/2519ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๑๕ หมวดเรือที่ ๑ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๑๕ มว.เรือที่ ๑ กยฝ. กร.
10012396800015พ.จ.อ.วีระยุทธ์ฐานะเอ 29/08/2520โอนโอนแผนกซ่อมเครื่องเรดาร์ระบบอาวุธ กฟอ. สพ.ทร.0863397863th.weerayut@gmail.comองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
10021390502323จ.อ.วีระวัฒน์เขียวกลม19/07/2520โอนโอนกอศ. ยศ.ทร.
10032394600019จ.อ.วีระวัฒน์จันทิพย์rsjfillo06/03/2519ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.08 9916 6402
10041394301850จ.อ.วีระวัฒน์พุทธบาล05/01/2520โอนโอน เทศบาล ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคามแผนกช่างกล ร.ล. ตาปี มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
10052397600082พ.จ.อ.วีระศักดิ์ขันธุปัทม์สี19/02/2520ประจำการช่างโซนาร์ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. มกุฎราชกุมาร มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.0844230317weerasuk.k@navy.mi.th
10062390800336จ.อ.วีระศักดิ์คำชัย02/10/2519ประจำการช่าง หมวดตอร์ปิโด แผนกอาวุธใต้น้ำ กทว.สพ.ทร.แผนกอาวุธใต้น้ำและทุ่นระเบิด กอน. สพ.ทร.
10071380501960จ.อ.วีระศักดิ์จันทร์ช่างท26/06/2519โอนเจ้าพนักงานธุระการ จ.กาฬสินธุ์ชุดตรวจการณ์หน้า มว.เครื่องยิงลูกระเบิด ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล. นย.
10081394003305พ.จ.อ.วีระศักดิ์จันทะแก้ว27/12/2520ประจำการช่างซ่อมปืนกล หมวดซ่อมสรรพาวุธ ร้อย.สน.๒ พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ.มว.ซ่อมสรรพาวุธ ร้อย.สน.๒ พัน.ซบร. กรม สน. สอ.รฝ.
10092391000379จ.อ.วีระศักดิ์ชนะชัย31/03/2520ประจำการเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่วยชีวิต แผนกดับเพลิงและกู้ภัย กขส.สนบ.กบร.กร.แผนกดับเพลิงและกู้ภัย กขส. สนบ. กบร. กร.
10102392100840จ.อ.วีระศักดิ์สวนสระน้อย13/05/2520โอนจ.บึงกาฬแผนกขนส่ง กอง สน. พร.
10111397700857จ.อ.วีระศักดิ์หาญชัย21/12/2520ลาออกบริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิกองบังคับการส่วนยิง ส่วนยิง ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๑ กรม ป. พล. นย.
10121396600918พ.จ.ต.วุฒิเมืองไทย26/11/2521ประจำการช่างเครื่องยนต์อากาศยาน หมวดซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๑ กองบิน ๑ กบร.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๑ กองบิน ๑ กบร. กร.
10132395801029จ.อ.วุฒิชัยจี้เพ็ชร14/05/2520ปลดปลด
10141392000317จ.อ.วุฒิชัยบุสุวะ07/04/2520ลาออกบริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ ชุดปฏิบัติการที่ ๗ รพศ.๒ นสร. กร.
10152380800859พ.จ.อ.วุฒิชัยมีชื่น00/00/0000ประจำการหัวหน้าพลขับรถ หมวดรถยนต์นั่งที่ ๓ แผนกรถยนต์นั่ง กรย.ขส.ทร.มว.รถยนต์นั่งที่ ๓ แผนกรถยนต์นั่ง กรย. ขส.ทร.
10162392100827จ.อ.วุฒิชัยหาญกล้าโต้ง19/12/2520ประจำการพลขับรถ บก.ร้อย.ช.๒ พัน.ช.พล.นย.บก. ร้อย.ช.๒ พัน.ช. พล. นย.
10171391401146จ.อ.วุฒิชาติลั่นสิน28/01/2520ประจำการจ่าการข่าว ตอนยุทธการและการข่าว บก.ร้อย.บก.ทรภ.๓ตอนยุทธการและการข่าว บก. ร้อย.บก. ทรภ.๓
10181394003077จ.อ.วุฒิพงษ์เครือขวัญจ่าบอย13/09/2520ประจำการเสมียน ร้อย.ฝ.๔ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย.ร้อย.ฝ.๔ พัน.ฝ.๒ กฝท. ศฝ. นย.jboy41@thailmail.com
10191395501291จ.อ.วุฒิพงษ์โสภาจร13/12/2520โอนโอน เทศบาล ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครเรือเร็ว มตก.๑ มว.เรือที่ ๓ กลน. กร.
10202397200004พ.จ.อ.วุฒิพงษ์หาสุข06/12/2519ประจำการเจ้าหน้าที่ประดาน้ำ มว.การอู่ แผนกเชือกรอกและการอู่ กอง สน.อรม.อร.มว.การอู่ แผนกเชือกรอกและการอู่ กอง สน. อรม. อร.กรุณาลงเบอร์โทรด้วย
10211396601117จ.อ.วุฒิพงษ์แหวนเงิน07/04/2520ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร. กร.
10222391200002จ.อ.วุฒิภัทรพรมชัย23/04/2521ประจำการพนักงานโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์ สสส.ฐท.สส.ประจำ กร.
10232392801000พ.จ.อ.วุฒิโรจน์ปักคำไทย31/05/2521ประจำการพันจ่า ร้อย.บก.พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ.บก. ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.ขส. กรม สน. สอ.รฝ.
10242394300784พ.จ.อ.วุฒิสรรค์ศรีรัตนประชากูล26/08/2519โอนแผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. คีรีรัฐ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.ย้ายไปอยู่เป็น จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาเชือก อ.นาเชือก จว.มหาสารคาม
10251382702068พ.จ.ท.วุฒิสิทธิ์บัวชาบาลเหยิน ยักจ่าย25/11/2519ประจำการเจ้าหน้าที่คลัง ๔ แผนกคลัง กคพธ.พธ.ทร.บก. ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.มีด..ฟันไม่เข้า
10262394300934พ.จ.อ.เวชยัณห์ผ่องสีงาม15/08/2520ประจำการผบ.หมู่โจมตี ตอนโจมตี มว.อาวุธ ร้อย.ปล.๓ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.หมู่ปืนเล็กที่ ๒ มว.ปืนเล็กที่ ๓ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล. นย.
10271386803839จ.อ.เวนิชบรมโคตรจ่าพริ้ว07/11/2520โอนนายช่างเครื่องกล 5 อบจ.โคราชมว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร. กร.0837497472
10281396401418จ.อ.เวโรจน์อุ่นใจ20/07/2520ประจำการประจำ ขส.ทร.ประจำ ขส.ทร.0879979507
10292396800024พ.จ.ท.เวียงทองโคตรเหง้าต๋อง08/03/2521โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 อบต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานีมว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร. กร.042-396234086-1131202TONG.NAV39@Hotmail.com
10302391500451จ.อ.ศรชัยตวงกระสินธ์11/11/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ เรือประมงลำที่ ๒ เรือประมง หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กอง สน.นสร.กร.เรือประมงลำที่ ๒ เรือประมง มว.เรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กอง สน. นสร. กร.
10311392203250จ.อ.ศรศักดิ์วุ้นเนียม30/07/2520ประจำการ เจ้าหน้าที่ยุทธการ ฝ่ายยุทธการและการข่าว สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.074695050ต่อ20 0806957998snavy39@hotmail.comโทรหาได้ตลอด24นะครับ
10322392100843พ.จ.อ.ศรายุทธประสาทนอกยุทธ30/08/2520โอนนิติกร อบต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180แผนกซ่อมบริภัณฑ์กล กซภ. ศซอ. กบร. กร. 044-756253086 7252831yut300820@hotmail.co.th
10332390800929จ.อ.ศรายุทธ์คำยอด06/10/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ราชฤทธิ์ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ราชฤทธิ์ มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.
10341403101219จ.อ.ศราวินวิชนีลักษณ์00/00/0000ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.มันกลาง หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.เรือเร็ว มตก.๓ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
10351393900581จ.อ.ศราวุธเทพบุรี18/05/2521ประจำการพนักงานเรดาร์ เรือ ต.๒๑ หมวดเรือที่ ๓ กยฝ.กร.เรือ ต.๒๑๐ มว.เรือที่ ๓ กยฝ. กร.
10362396000370จ.อ.ศราวุธน้ำทรง23/01/2521โอนโอน อบต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครแผนกช่างกล ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
10372392100831จ.อ.ศราวุธบุญประตูไชย03/10/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๙๙ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยามฝั่ง กร.แผนกช่างกล เรือ ต.๙๙ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
10381391500445พ.จ.ท.ศราวุธเพ่งจินดา25/06/2520ประจำการช่าง แผนกโรงงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กงน.ฐตร.ทรภ.๑โรงงานทดสอบเครื่อง กรก. อรม. อร.
10392396800009จ.อ.ศักดาช่อไทสงค์04/03/2519ประจำการเจ้าหน้าที่วิทยุโทรศัพท์ หมู่ตรวจการณ์หน้าที่ ๑ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ตรวจการณ์หน้าที่ ๑ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
10402394800854จ.อ.ศักดาสิงห์โตดา อบต.04/04/2519โอนสนง.เทศบาลตำบลชุมแสง อ.วังจัทร์ จ.ระยองแผนกจัดการและตรวจสอบ กผค. ศกล. ฐท.สส.
10412391500526จ.อ.ศักดิ์ชายกุญชู21/03/2519ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๔ หมวดเรือที่ ๒ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๔ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
10421390800505จ.อ.ศักดิ์ดากุลประยงค์20/09/2519ประจำการผบ.ตอน นักเรียน หมวดนักเรียน ร้อย.นักเรียนที่ ๔ พัน.นักเรียนที่ ๒ กนร.ศฝท.ยศ.ทร.ตอนนักเรียน มว.นักเรียน ร้อย.นักเรียนที่ ๔ พัน.นักเรียนที่ ๒ กนร. ศฝท. ยศ.ทร.
10432390800933จ.อ.ศักดิ์ดาโป๊ะวัฒนา17/08/2520ประจำการครูผู้ช่วย หมวดทุ่นระเบิด แผนกการสงครามทุ่นระเบิด กฝป.กฝร.มว.ทุ่นระเบิด แผนกการสงครามทุ่นระเบิด กฝป. กฝร. กร.
10441392201126พ.จ.อ.ศักดินนท์ศักดิ์ศรี05/05/2520ประจำการประจำ สพ.ทร. (บุญธรรม ศํกดิ์ศรี)ประจำ สพ.ทร.
10452396800028พ.จ.อ.ศักดิ์ศรีคำสุขสี โพรงมะเดื่อ05/04/2520ประจำการประจำ พธ.ทร.แผนกควบคุมและติดตาม กพทต. พธ.ทร.
10462394600011จ.อ.ศักดิ์สาครคงบุญวาสน์05/01/2520ประจำการผบ.ตอน นักเรียน หมวดนักเรียน ร้อย.นักเรียนที่ ๔ พัน.นักเรียนที่ ๑ กนร.ศฝท.ยศ.ทร.ตอนนักเรียน มว.นักเรียน ร้อย.นักเรียนที่ ๔ พัน.นักเรียนที่ ๑ กนร. ศฝท. ยศ.ทร.
10472392100824พ.จ.อ.ศิรพงศ์ต้นโศกขุน07/04/2520ประจำการประจำ อร. และทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่ง ประจำ มว.เชือกรอก แผนกเชือกรอกและการอู่ กอง กสน.อรม.อร.มว.เชือกรอก แผนกเชือกรอกและการอู่ กอง สน. อรม. อร.
10482393900324จ.อ.ศิริชัยแสนฤทธิ์05/03/2519ปลด อยู่แถวตลาดไทยขายของ
10492395600419พ.จ.อ.ศิริพงศ์รัตนะ12/04/2521ลาออกลาออกมว.ลานจอด แผนกช่าง ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร. กร.
10501391901173พ.จ.อ.ศิริพันธ์บุนนาคหยอย16/05/2521ประจำการจนท.บำบัดน้ำเสียและขยะ แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล กอง สน.พร.แผนกวิศวกรรมโรงพยาบาล กอง สน. พร.084-8656319siriphan.boo@navy.mi.th
10512397400079พ.จ.อ.ศิริศักดิ์สุพร12/03/2520โอนโอนแผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ภูเก็ต มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.
10521384301430ศิววิญญู (วิญญู)โคตรมุงคุณยู27/04/2519ประจำการเจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำและทางอากาศ แผนกวิทยาการ กวก.ขส.ทร.53178 0287450790868880884 U.Sivawin@hotmail.com Sivawin2519@gmail.com
10531395300713จ.อ.ศิวะภัทร์สุขปือ14/07/2520โอนโอน (พัฒนา)แผนกซ่อมเครื่องมือเดินเรือ โรงงานเครื่องสื่อสารที่ ๒ กงน. อล.ทร.
10542397100391จ.อ.ศุภกรครองยุทธ14/07/2519ประจำการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินค่า ชุดชำนาญพื้นที่ ตอนวิเคราะห์และประเมินค่า กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาชุดชำนาญพื้นที่ที่ ๑ บก. ร้อย.ปจว. นย.61350083-1123979krongyut_pot@hotmail.com(ชัยพจน์)
10552393800002จ.อ.ศุภกรอุ่นวงค์นิ่งเงียบเด็ดขาด24/11/2520ประจำการช่างเขียน ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.(วิทยา)ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.ขส. กรม สน. พล. นย.ลงข้อมูลด้วย
10562390800948พ.จ.ต.ศุภชัยกิจสิพงษ์โจ๊ก ฐานตราด11/01/2521เสียชีวิตเสมียนพลาธิการ ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร.กร.
10571390503104จ.อ.ศุภชัยแดงพรมdaeng07/12/2520ประจำการเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่วยชีวิต แผนกดับเพลิงและกู้ภัย กขส.สนบ.กบร.กร.ตอนขนส่ง มว.บริการ ร้อย.บก. กบฮ. กร.35608sdaeng@hotmail.com
10581392203036จ.อ.ศุภชัยบุญเครือ02/06/2520ประจำการพลประจำปืน หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
10591402100379จ.อ.ศุภชัยฤทธิสมิตเก่ง08/11/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมากองช่าง บก. กตอ. กร.0449900460895834197
10602391900389จ.อ.ศุภณัฎฐ์ขวัญนนท์เดิม23/09/2520ประจำการจ่าปืน เรือเรือ ต.๒๓๑ หมวดเรือที่ ๓ กยฝ.กร.(สนธยา ขวัญนนท์เดิม)เรือ ต.๒๒๖ มว.เรือที่ ๓ กยฝ. กร.
10612392800978จ.อ.ศุภวิชจิตเจริญปลัดเป็ด03/03/2520ลาออกปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนครหมู่ทหารช่างที่ ๓ มว.ทหารช่างที่ ๑ ร้อย.ช.๒ พัน.ช. พล. นย.0811202959duck_1977@hotmail.com
10622393800004จ.อ.ศุรวิทย์ทองจำปา28/07/2519โอนโอนตอนกองบังคับการกรม ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
10631397102549พ.จ.ท.เศรษฐาแสนทวีสุข15/03/2520เสียชีวิตเสียชีวิต
10642391900391พ.จ.อ.เศวตฉัตรรุ่งเรือง10/12/2520ประจำการช่างเขียนแบบ แผนกออกแบบเครื่องประกอบเรือ กอร.กผช.อร.(สมเจต)ประจำ อร.ชื่อเดิม สมเจษ
10651390301294จ.อ.สกลเงียบสดับ19/02/2520โอนโอนตึกผู้ป่วย ๒ แผนกพยาบาล รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
10662397600004จ.อ.สไกรโปร่งพรมมา21/09/2520ประจำการจ่าปืน เรือเรือ ต.๒๙ หมวดเรือที่ ๓ กยฝ.กร.พวกยิง หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กยฝ. กร.
10671390301961จ.อ.สงกรานต์ไชยชิต05/07/2520ประจำการช่าง แผนกซ่อมเครื่องเรดาร์ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กงน.อล.ทร.แผนกเครื่องเรดาร์ กอล.๒ อล.ทร.
10681395300653จ.อ.สง่าแท่นทองง่า25/03/2520ประจำการพนักงานวิทยุ แผนกวิทยุสื่อสาร สสท.กบร.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. คำรณสินธุ มว.เรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.
10691397102401พ.จ.อ.สถาพรกุลโชติ22/02/2520ประจำการพนักงานวิทยุ บก.หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. สุรินทร์ มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.0805035448
10702392000896จ.อ.สถาพรทองเรือง03/09/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันฯ จ.นครพนมมว.ขนส่ง ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล. นย.
10712390800846จ.อ.สถาพรยิ่งคำแหง08/09/2520ประจำการช่างกล เรือสนับสนุน หมวดเรือ แผนกขนส่ง กอง สน.กร.ตอนส่งกำลัง มว.บริการ ร้อย.บก. กยฝ. กร.
10722390501292นายสถาพรสีแก้วน้ำใส24/04/2520ประจำการประจำ สก.ทร.ประจำ สก.ทร.
10731390500864จ.อ.สถิตย์วรแสน21/02/2520ประจำการช่างยานยนต์ล้อ หมู่ซ่อมบำรุงยานยนต์ หมวดสนับสนุน ร้อย.สอ.๔ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่ซ่อมบำรุงยานยนต์ มว.สนับสนุน ร้อย.สอ.๔ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.0840921279
10741393600512พ.จ.อ.สนธยาวงศ์สุวรรณสน29/03/2520ประจำการเสมียนการเงิน กอง รปภ.ฐท.สข.ทรภ.2บก. กอง รปภ.ฐท.สข. กรม รปภ. นย.225370824244984sontaya-1977@hotmail.com
10752390800847พ.จ.อ.สนองนาคชูวงศ์หนุ่ม us.19/06/2521ประจำการประจำ ขว.ทร.วอชิงตัน สน.ผชท.ทร.ไทย/ ขว.ทร.
10762392200017จ.อ.สมเกียรติกลิ่นจันทร์15/10/2520ประจำการช่างรถ แผนกรถ กขส.ฐท.สข.ทรภ.๒แผนกรถ กขส. ฐท.สข. ทรภ.๒
10771391401085พ.จ.อ.สมเกียรติกิริยา04/11/2519ประจำการผบ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๓ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. (พังงา)หมู่ปืนใหญ่ที่ ๓ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.๒๑๑๔๙๐๘๕-๔๗๕๐๗๒๙
10781391100508พ.จ.อ.สมเกียรติคณะครุฑ14/12/2520โอนมว.คลังพักที่ ๕ แผนกคลังพัก ทจม. กทส. ฐท.สส.
10791383601008ร.ต.สมเกียรติจุลอดุงเกียรติ30/10/2520ประจำการนายทหารโปรแกรม แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองพัฒนากำลังรบ กรมยุทธการทหารเรือแผนกกรรมวิธีข้อมูล กพก. ยก.ทร.-0866282748hemato_2004@yahoo.com
10801396601100จ.อ.สมเกียรติชื่อเพราะ09/09/2520ประจำการพลยิง มว.รถถัง ร้อย.ถ.๑ พัน.ถ.พล.นย.บก. ร้อย.ถ. พัน.ถ. พล. นย.0847840841kart3941@hotmail.com
10812391100005จ.อ.สมเกียรตินาคจุติ30/04/2520ประจำการเสมียน บก.หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.บก. มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
10821383900483จ.อ.สมเกียรตินิพนธ์นิมิตเกียรติ นาวารา06/12/2519ประจำการเสมียนพลาธิการ แผนกเอกสารซื้อขาย กจห.พธ.ทร.แผนกเอกสารซื้อขาย กจห. พธ.ทร.
10831394301728พ.จ.ต.สมเกียรติสันทิตย์18/11/2520ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๒ หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.
10842390800848จ.อ.สมควรเจริญเนตร์16/06/2521ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.ประจำ กร.
10852390501018พ.จ.อ.สมควรประตังถาโต27/06/2520ประจำการรอง ผบ.มว.รถยนต์บรรทุก ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.หมู่รถยนต์บรรทุกที่ ๒ ตอนรถยนต์บรรทุกที่ ๒ มว.รถยนต์บรรทุกที่ ๓ ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส. กรม สน. พล. นย.087-6048892kerviner.sanook.com
10861390503585จ.อ.สมคิดพฤฒิคณี27/02/2520ประจำการผู้บังคับหมู่/พลยิง ตอนต่อสู้รถถัง มว.ต่อสู้รถถัง ร้อย.ตถ.พล.นย.ตอนต่อสู้รถถังที่ ๔ มว.ต่อสู้รถถังที่ ๑ ร้อย.ตถ. พัน.ถ. พล. นย.62450hmmwy@hotmail.com
10871390503620จ.อ.สมจิตโสภณ04/08/2520เสียชีวิตช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.มกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.เสียชีวิต
10882395400340จ.อ.สมจิตรจันทร์ธรรม15/09/2520ประจำการจ่าปืน เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๒ หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๒ มว.เรือที่ ๓ กลน. กร.
10892396400007จ.อ.สมจิตรสอนแก้ว19/03/2520ประจำการพลขับรถ หมู่รถยนต์บรรทุกเบา ตอนรถยนต์บรรทุกเบา มว.รถยนต์บรรทุกเบา ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ตอนรถยนต์บรรทุก มว.ขนส่ง ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.บก.และบริการ บก. นย.
10902392200029จ.อ.สมเจตขาวผ่อง29/12/2520ประจำการเสมียนการเงิน พัน.ร.8 กรม ร.3 พล.นย. (สงขลา)แผนกการเงิน บก. ฐท.สข. ทรภ.๒
10912395600416จ.อ.สมเจตน์คชฤทธิ์09/01/2521โอนโอนคลังลูกปืน แผนกคลังอมภัณฑ์ ๒ กคส. สพ.ทร.
10921397100369จ.อ.สมใจชวดทอง17/12/2520ประจำการเสมียน ร้อย.นักเรียนที่ ๑ พัน.นักเรียนที่ ๑ กนร.ศฝท.ยศ.ทร.ร้อย.นักเรียนที่ ๑ พัน.นักเรียนที่ ๑ กนร. ศฝท. ยศ.ทร.
10931395501092พ.จ.อ.สมใจสีสถานสม08/06/2519โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4 อบต ท่าสว่าง อำเภอเมือง สุรินทร์ตอนเครื่องมือหนัก มว.เครื่องมือหนักและขนส่ง ร้อย.สนยบ. กรม สน. พล. นย.044-55882970899347451jai.2519@hotmail.co.th
10941390301956พ.จ.อ.สมชัยนาถมทองโบ้24/08/2520โอนนักบริหารงานช่าง กองช่าง เทศบาลตำบลธัญญา อ.กมลาไสย จ กาฬสินธุ์แผนกเครื่องช่วยเดินอากาศ กฐบ. สนบ. กบร. กร.08700547380831430216navaids@sanook.comสวัสดีเพื่อนๆ ทุกทาน คิดถึงเพื่อน ทุกคนเลย น่าจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันน๊อ
10951390600241พ.จ.อ.สมชาติจันทสิทธิ์20/07/2520ประจำการพลขับรถบรรทุกใหญ่ หมวดยานยนต์ ร้อย.ขส.พัน.กสพ.๑ กรม กสพ.ฐท.สส.สตร.๑ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.0897534216
10961407300070จ.อ.สมชาติอิ่นคำชาติ01/01/2520ประจำการพลขับรถ หมู่รถยนต์บรรทุก ตอนรถยนต์บรรทุก มว.รถยนต์บรรทุก ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สนมว.ซ่อมบำรุง ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส. กรม สน. พล. นย.0861490379somchat.in2520@gmail.com
10971392600445จ.อ.สมชายตาขันทะ15/06/2520ประจำการจ่าปืน เรือเร็ว มตก.๒ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือเร็ว มตก.๒ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
10982396300005พ.จ.อ.สมชายบุญจูบุตรชาย21/05/2520ประจำการเจ้าหน้าที่บริการ แผนกธุรการ สบ.ทร.แผนกธุรการ สบ.ทร.550860851260727somchai.b@navy.mi.th
10991394900977จ.อ.สมชายแป้นทอง03/03/2520ประจำการเจ้าหน้าที่หาที่ตั้ง ชุดนำทางที่ ๒ มว.นำทาง ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.ชุด ลว.นบ.ที่ ๓ ตอน ลว.นบ.ที่ ๑ มว.ลว.นบ.ที่ ๑ ร้อย.ลว.นบ.ที่ ๑ พัน.ลว. พล. นย.
11002391000384จ.อ.สมชายผาเบ้าแผน14/04/2520ประจำการกระซับ หมวดอุปกรณ์เรือราชพิธี แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร.เรือบรรทุกน้ำขนาด ๘๐ ตัน มว.เรือลำเลียงที่ ๒ แผนกเรือลำเลียง กองเรือเล็ก ขส.ทร.0877058180
11011396000413พ.จ.อ.สมชายศรีงามผ่อง01/11/2521ลาออกบริษัทวิริยะกิจ จำกัด
11022397200012จ.อ.สมชายสุคำภา24/07/2519ประจำการเสมียน แผนกควบคุม กวผ.สวฝ.ยก.ทหาร บก.ทท.แผนกควบคุม กวผ. สวฝ.
11031417100001จ.อ.สมถวิลอัคธรรม00/00/0000ประจำการเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่วยชีวิต หมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกขนส่ง กสน.กองบิน ๒ กบร.กร.มว.ดับเพลิงและกู้ภัย แผนกขนส่ง กสน. กองบิน ๒ กบร. กร.
11041391901017พ.จ.อ.สมทัศน์เลี้ยงรักษา17/03/2521ประจำการพลขับรถ แผนกบริการ ศคร.๑ ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.มว.ยานยนต์ ร้อย.ขส. พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.0890488257
11051396401761พ.จ.อ.สมนึกปิ่นแก้วนึก09/09/2520ประจำการพลขับรถบรรทุกเทท้าย ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. จ.อุทัยธานีชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ.0892507954cia0918@hotmail.comUpdate 23/05/54
11061391901228ว่าที่ ร.ท.สมนึกวนาอุปถัมภ์กุล28/08/2519ประจำการประจำ พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
11071394901645จ.อ.สมนึกอ่ำอยู่20/12/2519ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.เปริด หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.เรือเร็ว มตก.๔ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
11082395400343พ.จ.อ.สมบัติจันทอง04/07/2521ประจำการช่างเครื่องยนต์อากาศยาน หมวดซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร.กร.มบ.๑ ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร. กร.
11092394600009จ.อ.สมบัติมูลพิมพ์จ่าหมู05/04/2520โอนโอน อบต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดหมู่รักษาความปลอดภัย มว.รปภ. ร้อย.รปภ.ที่ ๒ กอง รปภ.ฐท.สส. กรม รปภ. นย.0861441256
11102391000385จ.อ.สมบัติหงษ์ทองบัติ บัวระเหว16/03/2520โอนโอน
11111394003205พ.จ.อ.สมบัติอ่อนสุวรรณ์22/04/2520ประจำการช่างวิทยุ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.หมู่สื่อสาร ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
11122392200015จ.อ.สมพงศ์ด้วงเล็ก29/04/2520ประจำการโอนหมู่ซ่อมบำรุง ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
11131393600815พ.จ.ท.สมพงษ์จินดาพงษ์ พังงา04/11/2520ประจำการพันจ่าพลาธิการ แผนกพลาธิการ ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. บางปะกง มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.082-2803257sompongj.j@navy.mi.th.
11142390300753จ.อ.สมพงษ์ปิ่นเมือง02/04/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.สู้ไพรินทร์ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สู้ไพรินทร์ มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.
11151396600995จ.อ.สมพงษ์โลวะลุน13/12/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๓ หมวดเรือที่ ๒ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๓ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
11161396401917พ.จ.อ.สมพงษ์ส่งบุญ22/01/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.แผนกช่างกล ร.ล. นเรศวร มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
11172393800005จ.อ.สมพงษ์เสือเสน14/01/2519โอนโอน อบต.บ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีแผนกช่างกล ร.ล. สุรินทร์ มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
11182396600853จ.อ.สมพรกำหลง31/01/2519ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๑ หมวดสารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.0871667713
11191393900469จ.อ.สมพรชัยรูป25/05/2519ประจำการจ่าเรือประมงลำที่ ๓ เรือประมง หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กอง สน.นสร.กร.เรือประมงลำที่ ๓ เรือประมง มว.เรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กอง สน. นสร. กร.
11201396601026นายสมพรบุญมีพร13/01/2520ประจำการจนท.กีฬาและบันเทิง แผนกโยธา กอง สน.กร.มว.ช่างไม้ครุภัณฑ์ แผนกอาคาร กชธ. ชย.ทร.089-1563881
11212390900012จ.อ.สมพรพงษ์เหงี่ยม30/12/2520ประจำการช่างกล เรือสนับสนุน หมวดเรือ แผนกขนส่ง กอง สน.กร.เรือสนับสนุน มว.เรือ แผนกขนส่ง กอง สน. กร.
11222395400335พ.จ.อ.สมพรมูลจัด17/05/2520โอนหมู่ป้องกันที่ ๓ มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.๗๙๑๙๑
11231393900454จ.อ.สมพรสุขอยู่21/12/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ทางสาย ตอนสื่อสาร ร้อย.สนยบ.กรม สน.พล.นย.บก. มว.ควบคุมอาคาร ร้อย.บร. พัน.บก.และบริการ บก. นย.ลงข้อมูลด้วย
11241382901621พ.จ.ท.สมพัฒน์เกรียงทองพัด/โอ08/07/2519ประจำการเจ้าหน้าที่การอู่ หมวดช่างตัวเรือ แผนกซ่อม กองช่าง บก.กลน.กร.มว.ช่างตัวเรือ แผนกซ่อม กองช่าง บก. กลน. กร.0823257378Keingtong.o@hotmail.com39 จงเจริญ เพื่อนเอย. รักเพื่อนทุกคนติดต่อหากันได้นะ
11252394600004พ.จ.อ.สมเพียรชัยโพธิ์นาแค16/05/2520ประจำการพันจ่าประจำ มว.วิทยุถ่ายทอด ร้อย.ทางสายและ ว.ถ่ายทอด พัน.สอล.กรม สน.สอ.รฝ.ศสรท.๒ ศสร. สอ.รฝ.
11262390900006พ.จ.อ.สมภพสนกัน03/10/2520ประจำการชอล.กองช่าง บก.กยพ.กร.กองช่าง บก. กยพ. กร.
11272402700982จ.อ.สมโภชน์พันพรมมา11/05/2519ประจำการเสมียน แผนกยุทธการและข่าว บก.กยฝ.กร.มว.เสบียง แผนกพลาธิการ กอง สน. กร.
11282392800996จ.อ.สมโภชน์อินทรงรัมย์โภชน์22/06/2520โอนโอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลตำบลนกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150แผนกช่างกล ร.ล. บางปะกง มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.0444511260817258330navyold39@hotmail.comคิดถึงเพื่อนๆรุ่น39 และกองทัพเรือมาก
11291392801297จ.อ.สมมิตรเณรธรณี02/07/2519ประจำการเจ้าหน้าที่หลักฐาน ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.ตอนอำนวยการยิง ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๑ กรม ป. พล. นย.
11302390300752จ.อ.สมรเอกพิมพ์ม่อน คิว ทอง09/01/2519ประจำการเสมียนพลาธิการ กรต.ศบพ.พธ.ทร.แผนกคลังโรงงาน กงน. พธ.ทร.087-6985318คิดถึงเพื่อนๆ39 ทุกคน
11312392800974จ.อ.สมรรถชัยทองพูลดี25/08/2519ประจำการพลขับรถ มว.ขนส่ง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.มว.ขนส่ง ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล. นย.
11321385400493จ.อ.สมรักมีมุ้ยรักษ์19/09/2519ประจำการช่างภาพ ฝ่ายกิจการพลเรือน สอ.รฝ.ฝ่าย กร. บก. สอ.รฝ.089-5061804somrak_39@hotmail.com
11331390502331พ.จ.ท.สมศักดิ์แก้วโพนเพ็ก02/11/2520โอนโอนตึกผู้ป่วยศัลยกรรม กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
11341403800265จ.อ.สมศักดิ์จ้อยทอง17/09/2520ประจำการพนักงานวิทยุ แผนกวิทยุสื่อสาร สสท.กบร.กร.บก. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.0828831348
11351393100721พ.จ.ต.สมศักดิ์จิตหวัง11/02/2521ประจำการผช.ครูวิชาเครื่องยนต์ แผนกวิชาช่างกล กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.แผนกวิชาช่างกล กศษ. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.66260-650862337690somsak_78@hotmail.com
11362390800928จ.อ.สมศักดิ์นิ่มนวล26/05/2520ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๑ หมวดป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก.พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ชุดปืนกลที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๑ มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
11372380800867จ.อ.สมศักดิ์ลิ้มสกุล00/00/0000ประจำการเสมียน แผนกวิเคราะห์และประเมินผล ตส.กร.แผนกวิเคราะห์และประเมินผล ตส. บก. กร.
11382392800975พ.จ.ต.สมศักดิ์วงศ์ประโคน26/05/2519ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๒ กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๔ รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร. กร.
11391390502413จ.อ.สมศักดิ์ศรีแก่วิน13/10/2521ประจำการลาออกหมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
11402394800849จ.อ.สมศักดิ์หอมศิริ30/04/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๒ หมวดเรือที่ ๒ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๒ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
11411394603023พ.จ.อ.สมหมายจ่าภา12/09/2520โอนโอนหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ๒ แผนกพยาบาลออร์โธปิดิกส์ กองการพยาบาล รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
11421394301232จ.อ.สมหมายพลเหลาหมาย11/08/2520โอนโอน เทศบาลแวงน่าง จ.มหาสารคามมว.ซ่อมบำรุง แผนกโรงงาน กบก. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
11431382104371จ.อ.สมหมายหอกิ่ง00/00/0000โอนโอนแผนกปืน กทว. สพ.ทร.
11441390100558จ.อ.สมหวังทองมี04/03/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.สิมิลัน หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. สิมิลัน มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
11452390500955พ.จ.อ.สมหวังนามแสงบี09/06/2520ประจำการกอง 8 ศรภ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ0804017368
11462392100828จ.อ.สมัครโดดสูงเนิน24/01/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ส่วนยิง ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.กองบังคับการส่วนยิง ส่วนยิง ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป. พล. นย.
11472396800031จ.อ.สมัยพลเรือง05/03/2519โอนโอนบก. มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
11481402100324จ.อ.สยามเชียงเครือ27/12/2520โอนครู ปฏิบัติการ สพฐ.เขต - บุรีรัมย์มว.โสตทัศนศึกษา แผนกเครื่องช่วยการศึกษา กศษ. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.08-0003-9980
11491390600193จ.อ.สยามบุ่งทอง24/02/2520ประจำการจ่าปืน เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๔ หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร. และจ่าปืน สถานีเรืออำเภอศรีเชียงใหม่ นรข.เขตหนเรือปฎิบัติการความเร็วสูงลำที่ ๒ เรือปฏิบัติการความเร็วสูง มว.เรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กอง สน. นสร. กร.
11501390801045จ.อ.สยามยวนหลี11/10/2520ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์นั่ง แผนกรถยนต์ กขส.ฐท.สส.มว.รถยนต์นั่ง แผนกรถยนต์ กขส. ฐท.สส.0871274509
11512395400336จ.อ.สยามสุขจันทร์29/08/2519ประจำการนายพวกยิงที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๔ หมวดป้องกัน ร้อย.บก.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.พวกยิงที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
11521382101767พ.จ.อ.สรเชษฐ์ดีสูงเนินเชษ สอ.26/05/2520ประจำการพันจ่าส่งกำลังสายพลาธิการ มว.ส่งกำลัง ร้อย.สน.๑ พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ.มว.ส่งกำลัง ร้อย.สน.๑ พัน.ซบร. กรม สน. สอ.รฝ.
11532390300740จ.อ.สรพงษ์พลพุทธา07/02/2520ประจำการจ่าบำรุงความรู้ ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.ขส. กรม สน. พล. นย.
11541382700666จ.อ.สรพงษ์มงคลนำ07/10/2520ประจำการผค.เรือเร็ว มตก.๔ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือเร็ว มตก.๔ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
11551394100379จ.อ.สรพงษ์วิชัยคำ10/10/2520โอนโอนตึกผู้ป่วย ๑ แผนกพยาบาล รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
11561393000647พ.จ.อ.สรยงเขมกรรมยง10/02/2521ประจำการหน.ช่าง รง.ช่างต่อเรือใยแก้ว อธบ.อร.โรงงานช่างต่อเรือใยแก้ว แผนกโรงงานเบ็ดเตล็ด กงน. อธบ. อร.54395083-0016332sorayong39@hotmail.com
11571394602955จ.อ.สรวุฒิดาวเรืองวุฒิ09/09/2519ประจำการจ่าช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.พฤหัสบดีี หมู่เรือสำรวจ มวอ.อศ.แผนกช่างกล ร.ล. พฤหัสบดี หมู่เรือสำรวจ มวอ. อศ.0890323517
11581390503410จ.อ.สระเกษพรมศาสตร์หล่อเลือกได้25/09/2520ประจำการเสมียน บก.กอง สน.ศฝ.นย.มว.ฝึกที ๒ ร้อย.ฝ.๒ พัน.ฝ.๑ กฝท. ศฝ. นย.ลงข้อมูลด้วย
11592375801530จ.อ.สรายุทธรุ่งเจริญยุทธ06/11/2519ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.สัตหีบ หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. ปัตตานี มว.เรือที่ ๑ กตอ. กร.
11601393100843จ.อ.สราวุฒิบุญเกิด17/06/2520โอนโอนตอนรถยนต์พยาบาล มว.ส่งกลับ ร้อย.พ.สนับสนุน พัน.พ. กรม สน. พล. นย.
11611390503008พ.จ.อ.สราวุฒิพูลสวัสดิ์25/05/2520ประจำการเจ้าหน้าที่พัสดุ แผนกเครื่องช่วยเดินอากาศ กฐบ.สนบ.กบร.กร.แผนกเครื่องช่วยเดินอากาศ กฐบ. สนบ. กบร. กร.
11621390800958จ.อ.สราวุธเครือวัลย์19/02/2520ลาออกลาออกบก. ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.ขส. กรม สน. สอ.รฝ.
11632394000007จ.อ.สราวุธประดับวงษ์หนุ่ม30/06/2520ประจำการเจ้าพนักงานธุรการ อบต.ซับน้อย ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๑๘ มว.เรือที่ ๑ กยฝ. กร.0818873264อบต.ซับน้อย ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
11642394600015จ.อ.สฤษดิ์เรืองศรีอรัญเค29/07/2519โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๑๙ มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.0895062047
11652392200006จ.อ.สหยศหนูยิ้มซ้าย00/00/0000ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.มันนอก หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. มันนอก มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
11661390900698จ.อ.สอาดนำพาอาด10/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คำนวณ ตอนยุทธการและอำนวยการยิง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.ตอนยุทธการและอำนวยการยิง ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยบังคับการและบริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป. พล. นย.233420898071149ard41@hotmail.com
11677393100420จ.อ.สังคมเทพรัตน์00/00/0000ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๙๕ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยามฝั่ง กร.แผนกช่างกล เรือ ต.๙๕ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
11681380800935พ.จ.อ.สังวรณ์จันทร์เสงี่ยมไก่26/08/2519ประจำการผบ.หมู่ปืนกลที่ ๒ ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.บก. ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.0866773806
11691393801594พ.จ.ต.สังเวียนป้อมแน่นเวียน21/01/2519ประจำการเจ้าหน้าที่ แผนกสำรวจแผนที่ทะเล กรท.อศ.แผนกสำรวจ กรท. อศ.แต่งงานแล้ว
11701384300468จ.อ.สัจจธรปัญญา00/00/0000ประจำการพลขับรถ ตอนขนส่ง หมวดบริการ ร้อย.บก.ทรภ.๑ตอนขนส่ง มว.บริการ ร้อย.บก. ทรภ.๑
11712392100846จ.อ.สัจจาเจือจันทึก18/10/2519ประจำการช่างกล กองช่าง บก.กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.กองช่าง บก. กยพ. กร.
11721372701445จ.อ.สัจจารัตนดี00/00/0000ประจำการจ่าทดแทน แผนกกำลังพลทดแทน กปค.กฝร.มว.เครื่องฝึก กฝป. กฝร. กร.
11732392800979จ.อ.สัจวัจน์เขียววิลัย26/04/2520ประจำการผบ.หมู่มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๒ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย.มว.ฝึกที่ ๓ ร้อย.ฝ.๒ พัน.ฝ.๒ กฝท. ศฝ. นย.
11741391400967จ.อ.สัญญพงศ์ห้วยจันทร์15/04/2520โอนโอน (พิสิษฐ ห้วยจันทร์)ฝ่ายยุทธการ บก. กปฝ.เขต ๓ กปฝ.
11751382203649ว่าที่ ร.ท.สัญญาคงไชยญา26/08/2519ประจำการนป.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สสท.บก.กร. ช่วยปฏิบัติราชการ สนง.ปธ.คปษ.ทร.แผนกกรรมวิธีข้อมูล กผน. บก. ขส.ทร.531650841282359sanya.k@navy.mi.th
11761395501053จ.อ.สัญญาจูมสีสิงห์18/04/2520ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนกลที่ ๑ หมวดปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๒ ร้อย.รฝ.๒ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.บก. ร้อย.รฝ.๒ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ติดต่อกับเพื่อนเก่าด้วย K หนึ่ง สกลพัฒน์ อยากได้เบอร์ ติดต่อ หน.นักเรียน
11772396600848จ.อ.สัญญาหอมขจรยักษ์ ญา สัน20/02/2520โอนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาแผนกวิชาอาวุธและหลักยิง กศษ. รร.นย. ศฝ. นย.044-451-70208-7539-3661h_sunya@hotmail.com
11781393900470จ.อ.สัญทัศน์ทหารเพรียงเอ้01/05/2521ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.สุรินทร์ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. สุรินทร์ มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.0898066884santad39@hotmail.com
11791393900560พ.จ.อ.สันชายอ้นสีชา ชาย21/01/2520ประจำการเจ้าหน้าที่กำจัดน้ำเสีย หมวดกำจัดน้ำเสีย แผนกช่างโยธาและประปา กอง สน.อจปร.อร.มว.กำจัดน้ำเสีย แผนกช่างโยธาและประปา กอง สน. อจปร. อร.5662308 9501 5421
11801394301078จ.อ.สันติแก้วมูลตรีโบ้25/06/2520โอนจ่าสารวัตรฯ ร้อย สห.ที่๑ พัน สห.ทร.ที่๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
11812390502412พ.จ.ท.สันติครองยุทธ16/04/2520ประจำการพลประจำปืน หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.บก. มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
11822391000364จ.อ.สันติชนะชัย10/09/2520ประจำการพนักงานวิทยุ ศูนย์การรับ-ส่งข่าว แผนกสื่อสารกลาง กวอ.ศทค.สสท.ทร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๖ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
11831390503613จ.อ.สันติประทุมสายจ่าติ13/07/2520ประจำการพลขับรถ แผนกขนส่งและดับเพลิง กบก.ฝบก.รร.นร.แผนกขนส่งและดับเพลิง กบก. ฝบก. รร.นร.0247538040806076676santi_9895@hotmail.com
11841390503628พ.จ.อ.สันติพรมนอก10/03/2521ประจำการเจ้าหน้าที่พยาบาล หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิกกรรม ๒ แผนกพยาบาลโสต ศอ นาสิกกรรม กองการพยาบาล รพ.สมเด็จฝบส. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
11851391001664จ.อ.สันติวิชาจารย์10/06/2520ประจำการโอนบก. มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
11862391000371จ.อ.สันติเสนชัย01/07/2520ประจำการพลยิงผู้ช่วย มว.อาวุธ ร้อย.ปล.๔ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.หมู่เครื่องยิงลูกระเบิดที่ ๑ ตอนเครื่องยิงลูกระเบิดที่ ๒ มว.เครื่องยิงลูกระเบิด ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล. นย.
11872397100415พ.จ.อ.สันติอุทธสิงห์ติ19/03/2520ประจำการพันจ่ากองพัน พัน.รฝ.11กรม.รฝ.1สอ.รฝตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.082-2590854sunti_navy39@hotmail.com
11881381100831จ.อ.สันติพัฒน์ทองแก้ว08/11/2519ประจำการนายพวกยิง หมู่ป้องกัน หมวดป้องกัน ร้อย.บก.กยพ.กร.เรือเร็ว มตก.๓ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
11891383401320จ.อ.สันทัดชูกลีบ02/01/2520ประจำการครูฝึก แผนกศึกษา รร.ขส.กวก.ขส.ทร.รร.ขส. กวก. ขส.ทร.0816227994santad2539@hotmial.com
11902396800038จ.อ.สันทัดเลี่ยมเพ็ชรรัต00/00/0000ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๑๖ หมวดเรือที่ ๑ กยฝ.กร.เรือเร็ว มตก.๑ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
11912392500562พ.จ.ต.สัมพันธ์แดงเอียด13/10/2521ประจำการนายพวกยิงที่ ๒ หมู่ป้องกันที่ ๓ หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.ชุดตรวจการณ์ทุ่นระเบิดที่ ๒ สตร.๒ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.
11921394800178จ.อ.สัมพันธ์สุวรรณโชติ19/03/2520ประจำการช่างสีและโลหะแผ่น หมวดซ่อมบำรุง ร้อย.ขส.พัน.กสพ.๑ กรม กสพ.ฐท.สส.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.ขส. พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.
11932394900173จ.อ.สัมพันธ์หลำเพิกสืบ23/11/2519ปลดปลด
11942394300782พ.จ.อ.สาครงีบส่อมpetercorn18/06/2520ประจำการจนท.บริการ มว.บริการ แผนกสนับสนุน ดย.ทร.ฐท.กท.มว.บริการ แผนกสนับสนุน ดย.ทร. ฐท.กท.08-5502-2362petercorn2499@hotmail.co.th
11951395601935พ.จ.อ.สาครินทร์แก้วมณี01/10/2520โอนจพง.ธุรการ 4 อบต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา087-1385176
11967393120820จ.อ.สาทิตย์พวงมาลี00/00/0000ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.มันนอก หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. มันนอก มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
11971403100476พ.จ.อ.สานิตย์ขุนสิทธิ์เจริญโอ๋17/11/2521ประจำการพยาบาล กองการพยาบาล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.กองการพยาบาล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.731200837171991dr.sanit087@hotmail.comสวัสดีเพื่อนรุ่น39ทุกนายุกพรรคเหล่าครับ...
11982390800944จ.อ.สามารถทรัพย์ประเสริฐแต้ม16/03/2519ประจำการช่างกล เรือใช้สอยและบริการ หมวดเรือ แผนกขนส่ง กอง สน.กร.แผนกช่างกล เรือ ต.๘๒ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.
11991405400215พ.จ.อ.สามารถหลักบุญ00/00/0000ประจำการชอล.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.ตาปี หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกเครื่องเสียงใต้น้ำ กอล.๒ อล.ทร.
12002392800990จ.อ.สายสุริยันเสาโสด18/01/2520ประจำการช่างลำตัว หมวดซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร. กร.
12012394600005จ.อ.สายัณห์วิเลศ14/02/2520โอนรองปลัดเทศบาลตำบลดงแดงแผนกเดินเรือ เรือ อศ.๓ หมู่เรือสำรวจ มวอ. อศ.0890069566
12021392801006สายันนาสา03/03/2520ประจำการผู้ช่วยนายตอน กราบนักเรียน กนร.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
12032390501283จ.อ.สายันยนจอหอ29/04/2521ลาออกลาออกแผนกวิชาการ กจก. สปช.ทร.
12041392101936พ.จ.อ.สายันต์ก่ำพิมายก่ำ , คำ08/04/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ประดาน้ำ มว.ประดาน้ำ แผนกปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กทว.สพ.หมวดประดาน้ำ ๓ แผนกประดาน้ำ กปถ. สพ.ทร.
12051400301682จ.อ.สายันต์ยนต์ไชย13/01/2522โอนโอน เทศบาลตำบลโนนบุรีแผนกช่างกล ร.ล. สมุย มว.เรือที่ ๒ กยบ. กร.
12061393100802จ.อ.สายันห์พานทอง24/10/2520ประจำการเสมียน แผนกสรรพาวุธ กผช.กร.แผนกสรรพาวุธ กผช. บก. กร.
12072392801035จ.อ.สำเนาว์สงฆ์นางรอง14/10/2520ประจำการพลขับรถ แผนกรถ กขส.ฐท.สข.ทรภ.๒แผนกรถ กขส. ฐท.สข. ทรภ.๒
12081384601421จ.อ.สำเนียงยมนัตถ์เนียง อบต.00/00/0543โอนโอนมว.ควบคุมและตรวจสอบ แผนกพัสดุช่าง อธบ. อร.
12092391900388จ.อ.สำรวยด่านสมบูรณ์12/09/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๙๕ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยามฝั่ง กร.กองช่าง บก. กยฝ. กร.
12101396500725จ.อ.สำราญเพชรเศษ25/08/2519ประจำการเสมียน แผนกแผน กพร.ทรภ.๓แผนกแผน กกพร. บก. ทรภ.๓076-391826081-2739914navy39-andaman@hotmail.com
12111393900416จ.อ.สำราญสุขะการีย์เหยิน14/01/2521ประจำการช่างกล เรือรับรอง ขส.ทร.๑๓๑ หมวดเรือบริการที่ ๒ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.เรือรับรอง ขส.ทร.๑๓๑ มว.เรือบริการที่ ๒ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.
12122390600834พ.จ.อ.สำเร็จเพ็ชรกองปลาคร๊าฟ16/07/2519ประจำการเจ้าหน้าที่ส่งของทางอากาศ มว.ซ่อมบำรุงร่ม ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.ชุด ลว.นบ.ที่ ๑ ตอน ลว.นบ.ที่ ๒ มว.ลว.นบ.ที่ ๓ ร้อย.ลว.นบ.ที่ ๑ พัน.ลว. พล. นย.
12131392203235จ.อ.สำเริงมีชนะ03/12/2519ประจำการช่างไฟฟ้า บก.มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.บก. มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๙ รอ. กรม ร.๓ พล. นย.0862967846meechana_41@hotmail.com
12142402100451จ.อ.สิทธชนเลี้ยมประโคน00/00/0000ประจำการพลยิง มว.รถถัง ร้อย.ถ.๑ พัน.ถ.พล.นย.มว.รถถังที่ ๑ ร้อย.ถ. พัน.ถ. พล. นย.
12151394800032พ.จ.ต.สิทธิชัยวิริยะพงษ์โก๋14/04/2520ประจำการเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่วยชีวิต แผนกดับเพลิงและกู้ภัย กขส.สนบ.กบร.กร.ตอนรถยนต์บรรทุกเบาที่ ๒ มว.รถยนต์บรรทุกเบาที่ ๒ ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ขส. กรม สน. สอ.รฝ.35608084-7145171kohkae_20@hotmail.comจิ๊กโก๋หลังสนาม
12162390800945จ.อ.สิทธิเดชพุฒซ้อน08/11/2520ปลดปลด
12172390800855พ.จ.อ.สิทธิพรเกิดทรัพย์15/07/2521ประจำการชอล.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.กองช่าง บก. กฟก.๑ กร.
12182390800931พ.จ.ท.สิทธิพลใสสอน14/10/2520ประจำการช่างภาพ หมวดโสตทัศนศึกษา แผนกเครื่องช่วยการศึกษา กอง สน.กฝร.แผนกเครื่องช่วยฝึก กบก. ศฝท. ยศ.ทร.
12191396901139จ.อ.สิทธิพลอ้นมี13/07/2520ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสาร แผนกรถยนต์ กขส.สนบ.กบร.กร.มว.รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสาร แผนกรถยนต์ กขส. สนบ. กบร. กร.
12201390600220พ.จ.อ.สิทธิศักดิ์เนินหาด21/10/2520ประจำการชอล.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร. กร.0809662416
12212396600843พ.จ.อ.สีหราชแย้มสง่า03/01/2521เสียชีวิตเสียชีวิต
12221396601030จ.อ.สืบนามสว่าง16/06/2520โอนอบต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์แผนกเดินเรือ ร.ล. วิทยาคม มว.เรือที่ ๑ กตอ. กร.
12232397300003พ.จ.อ.สุกฤษฎิ์ศรีคำหวังอ่างทอง (คำ)26/08/2520ประจำการเสมียนพลาธิการ แผนกบริการ กพธ.สนบ.กบร.กร.แผนกบริการ กพธ. สนบ. กบร. กร.sukrit.s@navy.mi.th
12242395400331พ.จ.อ.สุกิจปรือปรัก03/03/2520ประจำการช่างไฟฟ้าสื่อสารภายใน แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.สายบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. สายบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
12251397700844จ.อ.สุขมาชัยทับปุตาrxrxvour07/02/2520ประจำการรองผู้บังคับหมู่สารวัตรที่ ๓ หมวดสารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.
12262392800985จ.อ.สุขสวัสดิ์นวลรัมย์09/10/2521ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๓ หมวดสารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๓ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
12271395401650พ.จ.อ.สุจินต์สมาน18/05/2520ประจำการพนักงานโทรพิมพ์ แผนกสื่อสารข่าวอากาศ กอต.อศ.แผนกสื่อสารข่าวอากาศ กอต. อศ.
12281396601171จ.อ.สุชาติเฉลียวไว28/10/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.สมุย หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. แสมสาร มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
12292392200016จ.อ.สุชาติชูทอง10/12/2520ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๔ หมวดป้องกัน ร้อย.บก.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.๗๙๑๙๑
12301390503623จ.อ.สุชาติวงษ์พันธรรม02/02/2521ประจำการผค.เรือเร็ว มตก.๕ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.แผนกแผน กพ. บก. ทรภ.๓
12312392100841จ.อ.สุชาติศิลานันท์22/12/2521ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๔ หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๑ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.
12321392801029พ.จ.ต.สุเชษฐพิศลืมฉุย07/11/2520ประจำการจนท.ปฎิบัติการ ชุดส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นพค.54 สนภ.5 นทพ. จ.สุรินทร์ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.0876741127
12331417100617จ.อ.สุดที่รักวัลภา05/06/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง หมวดซ่อมบำรุง แผนกตรวจสอบและซ่อมบำรุง กรย.ขส.ทร.มว.ซ่อมบำรุง แผนกตรวจสอบและซ่อมบำรุง กรย. ขส.ทร.0856678700
12342393600282จ.อ.สุทธิเหรียญไกร22/01/2519ประจำการพนักงานโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์ สสส.ฐท.พง.ทรภ.๓ชุมสายโทรศัพท์ สสส. ฐท.พง. ทรภ.๓
12351390502507จ.อ.สุทธิพงษ์โหน่งเวียงโหน่ง04/12/2519โอนกองทัพไทย กอรมน.เกษตสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ.0809162739
12361393000583จ.อ.สุทัศน์บุญธรรม23/12/2520ประจำการพนักงานอาวุธใต้น้ำ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ถลาง หมวดเรือที่ ๓ กทบ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ถลาง มว.เรือที่ ๓ กทบ. กร.
12377395050120จ.อ.สุทินดวงคำวัฒน์ธเนศ05/01/2520โอนจพง.ป้องกันฯ ทต.เลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรแผนกช่าง ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.0457817000868710408nokthaiai_st@hotmail.com
12382395400344จ.อ.สุเทพจันทอง26/04/2521ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.มกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.อ่างทอง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
12391390503102พ.จ.อ.สุเทพแนวเงินดี04/11/2520ประจำการช่างกลเรือ แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.กท.ตอนรถยนต์บรรทุกที่ ๒ มว.รถยนต์บรรทุกที่ ๓ ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส. กรม สน. สอ.รฝ.0894911856
12401393900663จ.อ.สุเทพบัวเนียมเทพ14/05/2520โอนเจ้าหน้าที่ป้องกันภัย อบต.พุสวรรค์ จ.เพรชบุรีแผนกวิเคราะห์ทั่วไป กวทส. วศ.ทร.0817631878ย้ายไปอบต.พุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี
12411395501095พ.จ.อ.สุเทพสีมี26/10/2520ประจำการผบ.หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปล.๒ พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย.หมู่ปืนเล็กที่ ๒ มว.ปืนเล็กที่ ๑ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๑ รอ. กรม ร.๑ พล. นย.
12422393302089จ.อ.สุเทพอินพุก21/08/2520ประจำการช่างเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน หมวดซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
12431391900872พ.จ.อ.สุธาสงกรานต์เสงี่ยม25/05/2520ประจำการเจ้าหน้าที่บริการ กองบังคับการ โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือบก. รร.พจ. ยศ.ทร.663150870157301sutha.s333@windowsliove.com
12442397400081จ.อ.สุธิศักดิ์ศรีลาศักดิ์07/02/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.กลึงบาดาล หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร. (ช่วยราชการ ทรภ.๓)แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองสื่อสาร บก. ทรภ.๓2172208 9487 8981
12452393800003พ.จ.อ.สุธีผสม09/05/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ มว.ถอดทำลายอมภัณฑ์ แผนกสรรพาวุธ สนบ.กบร.กร.แผนกถอดทำลายอมภัณฑ์ กปถ. สพ.ทร.กรุณาลงเบอร์โทรติดต่
12462390800942จ.อ.สุธีรพันธุ์ฉายแสง04/01/2521ประจำการครู แผนกวิชาป้องกันความเสียหาย กองการฝึกและศึกษา ศฝท.ยศ.ทร. และ=== พักราชการ ===แผนกวิชาป้องกันความเสียหาย กศษ. ศฝท. ยศ.ทร.
12472392800988จ.อ.สุนทรเที่ยงธรรม04/08/2519ประจำการพลขับรถ บก.หมวดป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๓ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
12481392000037จ.อ.สุนทรพนันชัย03/07/2521โอนโอน อบต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนมแผนกช่างกล ร.ล. จวง มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
12491394002677จ.อ.สุนทรพรมภักดีทร มะขามหวาน19/01/2520ประจำการเสมียนพลาธิการ ผ.พลาธิการ กบก.ฝบก.รร.นร.แผนกพลาธิการ กบก. ฝบก. รร.นร.sunthon_139@hotmail.co.th
12501395001343พ.จ.อ.สุนทรอรรถจิตรทร19/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แผนกออกแบบเครือข่าย กองปฏิบัติการ ศทส.สสท.ทร.แผนกออกแบบเครือข่าย กองปฏิบัติการ ศทส. สสท.ทร.57814083-2577719handynavy@gmail.com
12512391000376พ.จ.อ.สุนธรนาจันทอง04/12/2519ประจำการพลขับรถแผนกรถยนต์นั่ง กรย.ขส.ทร.มว.รถยนต์บรรทุกที่ ๒ แผนกรถยนต์บรรทุก กรย. ขส.ทร.0839046133
12521394301176จ.อ.สุนันเรียนพิศนัน05/05/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๓ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร. (นรข. สน.เรือหนองคาย)ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.0861582202nun.39@hotmail.com
12531390301938พ.จ.อ.สุนันเห็มวิพัฒน์13/04/2520โอนโอนแผนกซ่อมเครื่องวิทยุ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กงน. อล.ทร.
12542397100399จ.ท.สุนันท์จันทะรักษา05/07/2520เสียชีวิตเสียชีวิต
12551397102431พ.จ.อ.สุนัยอินราชนัย14/07/2520ประจำการเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบและออกแบบ กผช.อล.ทร.แผนกสำรวจ ตรวจสอบ และออกแบบ กผกช. อล.ทร.56177,56774086-0931408
12561396301540จ.อ.สุบินธ์เชิดชู27/10/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.แผนกช่างกล ร.ล. นเรศวร มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
12571392203042จ.อ.สุพจน์ช่วยเรือง23/05/2520โอนโอน เทศบาลเมืองบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีกองช่าง บก. กยบ. กร.
12582397100387พ.จ.อ.สุพจน์ดวงแก้ว23/01/2520ประจำการพยาบาลวิสัญญี แผนกวิสัญญีกรรม กองศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
12592394300777จ.อ.สุพจน์ปะติกานัง25/07/2519ประจำการพยาบาล แผนกแพทย์ กบก.กทส.ฐท.สส.แผนกแพทย์ กบก. กทส. ฐท.สส.
12602397100409พ.จ.อ.สุพจน์ยิ่งยงเต่าดัมมี่ เต๋าปั่น ไส้สั้น01/04/2520ประจำการรอง ผบ.มว.ส่งกำลัง ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.สอ.รฝ.บก. มว.ส่งกำลัง ร้อย.สล.และบริการ กรม สน. สอ.รฝ.
12612396600850พ.จ.อ.สุพรรณสีสันงาม22/12/2520ประจำการเสมียน แผนกรถยนต์ กขส.ฐท.สส.แผนกกำลังพล กผค. ศกล. พธ.ทร.
12621392104134จ.อ.สุพลเลาวิริยะedwpkbcj31/08/2520ประจำการพลเล็ง หมู่ปืนใหญ่ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๖ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค. กรม ป. พล. นย.1
12631392104134จ.อ.สุพลเลาวิริยะprymibsr31/08/2520ประจำการพลเล็ง หมู่ปืนใหญ่ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๖ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค. กรม ป. พล. นย.1
12642397100407จ.อ.สุพีคงยืนแหลม21/03/2520ประจำการนายพวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๒ หมวดป้องกัน ร้อย.บก.กรม สอ.๑ สอ.รฝ.พวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๒ มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.0814510599
12652393900333จ.อ.สุภัทร์เนียมปาน15/10/2519พลเล็งยิง หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒
12661393000791พ.จ.ต.สุเมธสาหร่ายไอ้เงาะ06/06/2519ประจำการช่างยานยนต์สายพาน ตอนซ่อมบำรุง ร้อย.บก.พัน.ถ.พล.นย.ตอนขนส่ง ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.ถ. พล. นย.
12671396000614จ.อ.สุเมธเสือคง02/07/2521ประจำการพลขับรถ หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.พล.นย.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห. พล. นย.
12681401100258จ.อ.สุเมศเกิดเนตร00/00/0000ประจำการเจ้าหน้าที่สื่อสาร สตร.๑ ศสรท.๒ ศสร.สอ.รฝ.ศูนย์สื่อสาร สสส. ฐท.สส.
12691390502859จ.อ.สุรชัยใจทน08/10/2519โอนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่นตอนสรรพาวุธ มว.บริการ ร้อย.บก. สอ.รฝ.043-266122ต่อ0087-9154242da_da12345@hotmail.com
12702390800939จ.อ.สุรชัยทะประสพโอ10/06/2520ประจำการเสมียน หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๒ หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.(จนท.เสมียนแผนกซ่อมบำรุง บก.นรข.นครพนม)เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๕ มว.เรือที่ ๒ กลน. กร.872-312600803187730tapa999@hotmail.com
12712400800775จ.อ.สุรชัยนครเมือง00/00/0000ประจำการเสมียน ร้อย.นักเรียนที่ ๔ พัน.นักเรียนที่ ๒ กนร.ศฝท.ยศ.ทร.ร้อย.นักเรียนที่ ๔ พัน.นักเรียนที่ ๒ กนร. ศฝท. ยศ.ทร.
12721397400465พ.จ.ต.สุรชัยสุวรรณพันธ์17/09/2520ประจำการจ่าส่งกำลัง บก.ร้อย.ปก.พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.บก. ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
12732392100858จ.อ.สุรชาติงากิ่ง13/01/2520โอนอบต.แสนพันแผนกบัญชีพล กพ. บก. กร.
12741392701456ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ์สุจารีเชษ29/12/2520ประจำการนธน. นรข.เขตอุบลราชธานีประจำ สธน.ทร.084-1578233surached.suj@hotmail.com
12752396600826พ.จ.อ.สุรพงษ์พงศ์พิพัฒน์05/01/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังลูกปืน แผนกคลังอมภัณฑ์ ๒ กคส.สพ.ทร.มว.ส่งกำลัง ร้อย.สน.๓ พัน.ซบร. กรม สน. สอ.รฝ.
12761391800422พ.จ.อ.สุรพงษ์ศรีรุ้ง04/02/2521ประจำการชอล.สถานีรับวิทยุโยทะกา แผนกวิทยุสื่อสารชายฝั่ง กวอ.ศทค.สสท.ทร.สถานีรับวิทยุโยทะกา แผนกวิทยุสื่อสารชายฝั่ง กวอ. ศทค. สสท.ทร.
12771396601104จ.อ.สุรพลจังอินทร์ดำหำหมู05/08/2520ประจำการเสมียนพลาธิการ กจห.พธ.ทร.กจห. พธ.ทร.
12782397100388จ.อ.สุรพลสุขสมนิล06/04/2519ประจำการประจำศูนย์ยุทธการ แผนกศูนย์ยุทธการ กองสื่อสาร บก.ทรภ.๑แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. ตากใบ มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
12791396801475จ.อ.สุรพลหารัญดา16/03/2520โอนเจ้าหน้าที่เทศกิจ จ.กาฬสินธุ์ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.ส. พล. นย.กรุณาลงเบอร์โทรติดต่ลงข้อมูลด้วย
12802394300793จ.อ.สุรฤทธิ์ภูมิสวัสดิ์15/03/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.มว.เครื่องปรับอากาศ แผนกเครื่องปรับอากาศและเครื่องเย็น กชธ. สนบ. กบร. กร.
12811392801350จ.อ.สุรวุฒิสันรัมย์25/01/2520ประจำการพลเล็ง หมู่ปืนใหญ่ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๕ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค. กรม ป. พล. นย.
12822391000361พ.จ.อ.สุรศักดิ์เบ้าโนนทอง25/11/2520โอนโอนแผนกห้องบำบัดพิเศษ กองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
12832394600017จ.อ.สุรศักดิ์ศรีหาคลัง12/12/2520ประจำการช่างลำตัว หมวดซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร. กร.surasak-navy39@hotmail.com
12841391900874จ.อ.สุรศักดิ์สามบุญเรืองจ่ากบ11/04/2521โอนเจ้าพนักงานป้องกันฯ อบต.ดอนรวก นครปฐมแผนกโรงงานไฟฟ้า กงน. อธบ. อร.0841145239navycom39@hotmail.com
12851392103845จ.อ.สุระฉิมนอก23/03/2520ประจำการเจ้าหน้าที่สลับสาย หมู่สื่อสาร ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.หมู่สื่อสาร ร้อย.สอ.๓ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
12861382800612พ.จ.ท.สุระประกอบมิตรระพกยา03/07/2519ประจำการเจ้าหน้าที่คลังยุทธอาภรณ์ มว.คลัง แผนกพลาธิการ กบก.ศฝท.ยศ.ทร.แผนกพลาธิการ ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
12871394301354ร.อ.สุระกาลวะมะพุทธากาล26/04/2520ประจำการประจำแผนกสารสนเทศ กวส.พร.แผนกสารสนเทศ กวส. พร.085-6777270surakan.w@navy.mi.th
12881393903405จ.อ.สุระศักดิ์พูนคำ26/05/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.อุดมเดช หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สุรินทร์ มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
12891390600222พ.จ.อ.สุระสิงห์เนินโพธิ์04/08/2520ประจำการช่างลำตัว หมวดซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร. กร.
12901395300654พ.จ.อ.สุระสิทธิ์สุ่มมาตร01/12/2520โอนเทศบาล ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรีตอนทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๔ มว.ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.ปตอ.๒ พัน.ปตอ. กรม ป. พล. นย.
12911382000454จ.อ.สุรัตชัยเชื้อกุณะย้อ05/03/2519ประจำการจ่ากระสุน บก.ร้อย.บก.พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ.ฝ่าย สพ. บก. สอ.รฝ.794670805668286
12921384900247จ.อ.สุรัตน์จันทร์คล้าย09/12/2520ประจำการประจำอาวุธ สถานีเรือเขมราฐ จ.อุบลราชธานี เรือเร็ว มตก.๑ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.0811922783
12931385301312จ.อ.สุรินทร์ชุมคำน้อยเจ๊ จูดี้27/01/2519ประจำการผบ.หมู่มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๖ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย.มว.ฝึกที่ ๒ ร้อย.ฝ.๕ พัน.ฝ.๒ กฝท. ศฝ. นย.62486navysurin@hotmail.com
12942393302094จ.อ.สุรินทร์เตะสมุทร20/03/2519ประจำการช่าง หมวดซ่อมเรือและกลจักร แผนกซ่อมบำรุง กอง สน.กร.มว.ซ่อมเรือและกลจักร แผนกซ่อมบำรุง กอง สน. กร.086-4063534poom_sp@hotmail.com
12952392100817ว่าที่ ร.ท.สุรินทร์บุญเอก30/03/2520ประจำการแผนกกำลังพลและธุรการ บก. กรม รปภ. นย.แผนกวิทยาการ กฎก. สธน.ทร.
12961402102517จ.อ.สุริยันบอมขุนทด16/06/2519โอนโอนศูนย์สื่อสาร สสก. สส.ทร.0812853570
12972394300791พ.จ.อ.สุริยันต์ตีเมืองซ้ายยัน02/02/2521โอนจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร. กร.042-796173084-3628422mr.prevent@gmail.comกลางดง 63/hs4utx
12981382000512พ.จ.อ.สุริยันต์แสงผายันต์00/00/2519ประจำการผบ.ตอน สรรพาวุธ หมวดบริการ ร้อย.บก.ทรภ.๒ตอนสรรพาวุธ มว.บริการ ร้อย.บก. ทรภ.๒220900894259972suriyan.sa@navy.mi.th
12992392100848จ.อ.สุริยากิ่งนอก31/07/2520ประจำการพลประจำปืน หมู่ปืนใหญ่ที่ ๒ หมวดปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๓ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๒ มว.ปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๓ ร้อย.รฝ.๓ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
13002390300743จ.อ.สุริยาบุตรหนองหว้า03/01/2520ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๒ กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๓ รพศ.๒ กรม รพศ.๑ นสร. กร.0844286249
13012390501282พ.จ.อ.สุริยามูลธิยะ15/03/2520ประจำการช่างสรรพาวุธ ตอนสรรพาวุธ หมวดบริการ ร้อย.บก.กตอ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สิมิลัน มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
13021382800609พ.จ.อ.สุริยาลอยประโคน00/00/0000ประจำการผู้บังคับหมู่/พลยิง หมู่เครื่องยิงลูกระเบิด ตอนเครื่องยิงลูกระเบิด มว.อาวุธ ร้อย.ปลหมู่ปืนเล็กที่ ๑ มว.ปืนเล็กที่ ๓ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ พัน.ร.๑ รอ. กรม ร.๑ พล. นย.
13031390502978จ.อ.สุริยาสิมลี08/01/2520ประจำการช่าง แผนกทดลองเครื่องยนต์ กองซ่อมเครื่องยนต์ ศซอ.กบร.กร.แผนกทดลองเครื่องยนต์ กองซ่อมเครื่องยนต์ ศซอ. กบร. กร.
13042390501293จ.อ.สุริยาสุธงษา03/09/2519ประจำการช่างกล เรือเร็ว มตก.๔ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๑ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
13052396000367จ.อ.สุเรศพุ่มสงวน12/06/2520โอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 อบต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร แผนกช่างกล เรือ ต.๘๑ มว.เรือที่ ๒ กยฝ. กร.rednavy2539@hotmail.com
13062390501290จ.อ.สุวรรณเทียบศรี25/03/2520ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๑ หมวดสารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
13071416800008จ.อ.สุวรรณธนาศิริมงคล00/00/0000ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ศรีราชา หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ศรีราชา มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
13081394000399จ.อ.สุวรรณโรจน์ไทยสมัคร10/02/2519ประจำการเจ้าหน้าที่พัสดุ กรก.อรม.อร.กรก. อรม. อร.
13091393900484จ.อ.สุวัชวาสนาวัช13/09/2519โอนอบต.จ.เพชรบุรีกวกด. ฝศษ. รร.นร.0800462887
13102394900162จ.อ.สุวัฒน์ต่ายแพ23/10/2519ประจำการเจ้าหน้าที่สื่อสาร ฐานทัพเรือกรุงเทพสสส. ฐท.กท.55269-700861290686
13111390502365จ.อ.สุวัฒน์โตโส28/08/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเรือ กขส.ฐท.สส.แผนกเรือ กขส. ฐท.สส.
13121390301937จ.อ.สุวัฒน์สินธุภูมิ23/08/2520ประจำการสูทกรรม แผนกพลาธิการ ร.ล.เสม็ด หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
13131394601702พ.จ.อ.สุวิชปินะถาวิช16/03/2520ประจำการชฟอ.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.เจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. เจ้าพระยา มว.เรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.0866553968
13141396300825พ.จ.อ.สุวิชาทรัพย์ประเสริฐโจ้15/02/2520ประจำการเสมียน กอง สน.สก.ทร.แผนกต่อต้านการข่าวกรอง กรภ. ขว.ทร.086-0465050อย่าเจ็บ อย่าจน นะเพื่อนๆ
13152391400006พ.จ.อ.สุวิชาทองย้อย26/08/2520ประจำการเจ้าหน้าที่การข่าว ฝ่ายยุทธการและการข่าว สำนักงานพัฒนาภาค ๔ นทพ. บก.กองทัพไทยฝ่ายส่งกำลังบำรุง กอ. สนภ.๔ นทพ.0746950500811034402
13161397400515จ.อ.สุวิทบุญพันธ์19/04/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.หัวหิน หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกแผนและโครงการ คป. บก. กร.
1317239460000จ.อ.สุวิทสุกใส11/12/2519ประจำการเจ้าหน้าที่ทางสาย ตอนทางสาย มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ตอนทางสาย มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๙ รอ. กรม ร.๓ พล. นย.กรุณาลงเบอร์โทรติดต่
13181392600537พ.จ.ท.สุวิทย์กลับมาวิน03/09/2519ประจำการเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสาร ศูนย์สื่อสาร สสส.ฐท.สส.ศูนย์สื่อสาร สสส. ฐท.สส.710500800151168signalradio39@hotmail.com
13192394600013จ.อ.สุวิทย์จันทวงษ์10/11/2520ประจำการพลเล็งยิง หมู่ปืนกลที่ ๑ หมวดปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๓ ร้อย.รฝ.๒ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนกลที่ ๑ มว.ปืนใหญ่รักษาฝั่งที่ ๓ ร้อย.รฝ.๒ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
13201383101330พ.จ.อ.สุวิทย์โดยอาษาต้น10/02/2519ประจำการช่างไฟฟ้า แผนกยุทธโยธา กบก.ศฝท.ยศ.ทร.แผนกยุทธโยธา กบก. ศฝท. ยศ.ทร.
13212391000790จ.อ.สุวิทย์พิมพ์แพน14/04/2521ปลดปลด
13222397200011จ.อ.สุวิทย์มุละชีวะ11/05/2520ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์นั่ง แผนกรถยนต์ กขส.ฐท.สส.ประจำ ขส.ทร.0847802624
13231391401086จ.อ.สุวิทย์สิทธิพันธ์30/09/2519ประจำการเจ้าหน้าที่วิทยุ ตอนวิทยุ มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย.ตอนศูนย์ข่าว มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๔ กรม ร.๒ พล. นย.ลงเบอร์โทรด้วย
13241394602068พ.จ.ต.สุวิทย์โสหนองบัว26/07/2520โอนเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 6วตอนสื่อสาร ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๓ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.0856694539suwit.s39@hotmail.com
13252397400078พ.จ.ต.สุวิทย์ห้วยทรายวิทย์08/09/2520ประจำการผช.ครูทัศนสัญญาณ แผนกวิชาสัญญาณและพลศึกษา กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.สสส. ฐท.สส.0850942706
13262397700002จ.อ.สู้เสนาลาสู้24/08/2521ประจำการผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกล หมู่ปืนกล ตอนปืนกล มว.อาวุธ ร้อย.ปล.๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ปืนกลที่ ๑ ตอนปืนกล มว.อาวุธ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล. นย.089-2497402089-2497402senalapat@gmail.com
13272394800853จ.อ.เสกสรรกิตติกวินชนยอด20/02/2519เสียชีวิตหัวหน้าชุด หมู่ป้องกันที่ 1 หมวดป้องกัน ร้อย.บก.กรม กสพ.ฐท.สส. (เสกสรร สกุลชลสินธุ์)
13282397400088นายเสกสรรค์ไชยรัตน์20/02/2520ประจำการปลดเรือเร็ว มตก.๘ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
13292397500311จ.อ.เสน่ห์กันพา21/02/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ทางสาย ตอนสื่อสาร ร้อย.ปตอ.๒ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.ตอนสื่อสาร ร้อย.ปตอ.๒ พัน.ปตอ. กรม ป. พล. นย.ลงเบอร์โทรด้วยโทรกลับ ส.ต.อ.ภูวดล บุญเลิศ ด้วย 0862472678
13301395900058จ.อ.เสน่ห์เข็มทอง06/12/2519โอนโอน อบจ.สมุทรสงครามแผนกช่างกล ร.ล. เภตรา มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
13311392600543จ.อ.เสน่ห์ธนะขว้าง07/04/2521ประจำการโอนย้าย อบต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิแผนกส่งกำลังและบริการ กบ. บก. ฐท.สส.
13321396301030พ.จ.อ.เสน่ห์นิราศ14/06/2519ประจำการช่างสรรพาวุธ ตอนสรรพาวุธ หมวดบริการ ร้อย.บก.กทบ.กร.ตอนสรรพาวุธ มว.บริการ ร้อย.บก. กทบ. กร.
13332392100860จ.อ.เสน่ห์ยางนอก02/05/2520ประจำการพลขับรถ ตอนรถยนต์บรรทุกที่ ๑ หมวดรถยนต์บรรทุกที่ ๓ ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ.ตอนรถยนต์บรรทุกที่ ๑ มว.รถยนต์บรรทุกที่ ๓ ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส. กรม สน. สอ.รฝ.
13342392100856จ.อ.เสน่กุสูงเนิน14/09/2520ไม่รับสมัครต่อปลดอาชีพอิสระเจ้าของกิจการรถบรรทุก
13352393600295จ.อ.เสริมศักดิ์เทียบพุฒ14/06/2520ประจำการช่างลำตัว หมวดซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร. กร.
13361382102921จ.อ.เสริมศักดิ์เลี่ยมอยู่00/00/0000ประจำการช่างกล เรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๒ หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๒ มว.เรือที่ ๓ กลน. กร.
13372392100829จ.อ.เสรีทิมพรมราชเส 19/03/2521ประจำการเจ้าหน้าที่ช่างก่อสร้าง หมู่ทหารช่างที่ ๑ มว.ทหารช่างที่ ๑ ร้อย.ช.๒ พัน.ช.พล.นบก. ร้อย.ช.๑ พัน.ช. พล. นย.
13381392401707จ.อ.เสรีบรมทองชุ่ม18/03/2521ประจำการประจำ กร.แผนกช่างกล ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
13391392801319พ.จ.อ.แสงอุทัยจำปาแดงโจ้13/11/2520ประจำการร.ล.ปัตตาีนี โว้ยแผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ปัตตานี มว.เรือที่ ๑ กตอ. กร.
13401397400453พ.จ.อ.แสนศักดิ์ผิวขำแสน30/03/2520ประจำการพันจ่าบัญชีพล ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.73884
13412396600858พ.จ.อ.แสนแสบฉิมงาม28/02/2520ประจำการพลขับรถ ตอนรถยนต์บรรทุกที่ ๒ หมวดรถยนต์บรรทุกที่ ๒ ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ.มว.รถยนต์โดยสารที่ ๑ แผนกรถยนต์โดยสาร กรย. ขส.ทร.0813757581
13421392203189จ.อ.โสพิศขาวเสน23/03/2520โอนโอนตอนศูนย์ข่าว มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๙ รอ. กรม ร.๓ พล. นย.กรุณาลงเบอร์โทรด้วย
13431394800460จ.อ.โสภณอบรม29/12/2520โอนโอนแผนกธุรการ กชธ. ฐท.สส.
13441395000026พ.จ.อ.โสภณวิชญ์แสงนาค03/03/2520ประจำการเสมียน แผนกกำลังพล กองกำลังพล กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ (กฤษฎา แสงนาค)แผนกซ่อมบำรุงและโยธา กอง สน. อรม. อร.
13451385400037จ.อ.โสภณวิชญ์อินธิเดช25/11/2519ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.จันทร หมู่เรือสำรวจ มวอ.อศ.บก. มวอ. อศ.0851587571sophonwhich@hotmail.com
13462392100850จ.อ.ไสวชุนไธสง07/05/2519ประจำการเสมียน ร้อย.บก.ร้อย.บก.กยพ.กร.เรือเร็ว มตก.๑ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
13471380100211จ.อ.ไสวทองทิพย์00/00/0000โอนโอนหมู่ป้องกันที่ ๓ มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก. บก. นสร. กร.
13481392900859จ.อ.หนึ่งจำปาศรี21/07/2520ประจำการช่างกล เรือเวรด่วนทางธุรการ หมวดเรือบริการที่ ๑ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.เรือเวรด่วนทางธุรการ มว.เรือบริการที่ ๑ แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร.0860546340
13492397600003พ.จ.อ.หนูถอนศิริแข็งหนู22/10/2519โอนเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4ตอนส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายสื่อสาร ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.สอล. กรม สน. สอ.รฝ.0861240474
13501395300752จ.อ.หัสนัยแสนพันศิริ10/12/2520ประจำการอบจ.นครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนมแผนกกำลังพล บก. กทบ. กร.
13511411800006พ.จ.อ.หัสวินสิงห์โตเผือกวิน16/02/2522โอนโอนแผนกบัญชี กกง. พธ.ทร.0862616896win_hats@hotmail.com
13521392301997พ.จ.อ.อณุสรณ์เชื้อจีนอ๊ะ15/08/2520ประจำการแผนกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก กองเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.2202,22030868269987chuachin_87@hotmail.com
13531393311907จ.อ.อดิเทพแก่นประกอบรินทร์17/07/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสาร เรือหลวงถลาง หมวดเรือที่ ๓ กทบ.กร.มว.ยุทธวิธีต่อต้านภัยผิวน้ำ แผนกการรบผิวน้ำ กฝป. กฝร. กร.
13541390502361จ.อ.อดิเทพพิมพ์สุข27/11/2520ประจำการหมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ (นิรุตต์ พิมพ์สุข)หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
13552392300005จ.อ.อดิเรกเพียรกสิกรรม05/10/2520ประจำการช่าง มว.ซ่อมเครื่องควบคุมการยิงอาวุธปราบเรือดำน้ำ จรวด โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าอาวุธ กฟอ.มว.เครื่องฝึก กฝอ. กฝร. กร.
13562394000002จ.อ.อดิเรกอินฉาย16/02/2520ประจำการจ่าพัสดุ บก.ร้อย.ปล.๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.บก. ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล. นย.
13572393900334จ.อ.อดิศักดิ์กลั่นจุ้ยเอ๋27/06/2519ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.สีชัง หมวดเรือที่ ๑ กยพ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
13581394000425จ.อ.อดิศักดิ์จันทะนนตรี28/12/2519เสียชีวิตเสียชีวิต
13592405000009จ.อ.อดิศักดิ์เพ็ชรแสง00/00/0000ประจำการเสมียน บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.บก. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
13601384601610พ.จ.อ.อดิศักดิ์ยศสังข์จ่า กบ18/01/2520ประจำการเสมียน กอง สน.อรม.อร. (พศ.สบ.)กอง สน. อรม. อร.78000 0859739410 / 0814103file-edit-file_@hotmail.com
13611403100659พ.จ.อ.อดุลบุญพรมอ่อน00/00/0000ประจำการพยาบาล แผนกบริการผู้ป่วยนอก กองเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ฝบส. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
13622397100414จ.อ.อดุลย์บุญพร้อม12/11/2519โอนเจ้าพนักงานป้องกันฯ 4 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ.แผนกช่างกล ร.ล. รัตนโกสินทร์ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.08374255900837425590
13631396401718จ.อ.อดุลย์สะราคำเพชรคาดเงียบ25/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่สลับสาย ตอนสื่อสาร ร้อย.บก.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.มว.ส่งกำลัง ร้อย.สนับสนุนส่วนหน้าที่ ๓ พัน.ซบร. กรม สน. พล. นย.084-5637063adul411@hotmail.com
13641386401463จ.อ.อดูลค้ำคูณ00/00/0000ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.บางระจัน หมวดเรือที่ ๒ กทบ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. บางระจัน มว.เรือที่ ๒ กทบ. กร.
13651395401896จ.อ.อธิชาติปฏิภานุศิษย์ชาติ16/01/2520ประจำการพลยิง มว.รถถัง ร้อย.รถถัง พัน.ถ.พล.นย.มว.รถถังที่ ๒ ร้อย.ถ. พัน.ถ. พล. นย.0802974368papachart@Gmail.com
13661394003187จ.อ.อธิพงศ์ปานสูงเนินคองโก้08/03/2520โอนโอน อบต. อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์แผนกซ่อมยานยนต์และเครื่องทุ่นแรง กขส. สนบ. กบร. กร.0861425231
13671397700865พ.จ.อ.อธิสันต์เข็มธนาประเสริฐ04/03/2520ประจำการพยาบาล แผนกห้องบำบัดพิเศษ กองศัลยกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ชื่อเดิม อุดร เข็มฮาด
13681395501456จ.อ.อนณคำทองแก้ว28/09/2520ลาออกกรมการปกครอง บก. มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.a-non_39@live.com
13691394002799พ.จ.ต.อนัตคำตาล09/10/2519ประจำการผค.เรือเร็ว มตก.๕ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือเร็ว มตก.๕ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
13702392100819พ.จ.ท.อนันตชัยแก้วสำราญ25/03/2521ประจำการเสมียน แผนกแผนและโครงการ บก.สพ.ทร.แผนกแผนและโครงการ บก. สพ.ทร.63029
13711393308857จ.อ.อนันต์ทองแจ่ม24/12/2519ประจำการจ่าปืน เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๕ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๕ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
13722392100853พ.จ.ต.อนันต์แนบกลางตุ๊ก09/11/2519ประจำการผอป.มบ.๒ ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร.กร.มบ.๓ ฝูง.๒๐๒ กองบิน ๒ กบร. กร.
13731387100530จ.อ.อนันต์เพิ่มศรี00/00/0000ประจำการพนักงานวิทยุ ตอนสื่อสาร มว.บริการ ร้อย.บก.กฟก.๒ กร.ตอนสื่อสาร มว.บริการ ร้อย.บก. กฟก.๒ กร.
13742396800013พ.จ.อ.อนันต์แสงจันทร์10/06/2520ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๒ รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร.กร.
13751402700393จ.อ.อนันทร์อุตตะมา00/00/0000ประจำการช่างไฟฟ้า หมวดซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร.กร.มว.ซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร. กร.
13761390503918จ.อ.อนันท์คำจันทร์06/12/2520โอนบรรเทาสารธาณภัย จ.น่านแผนกซ่อมเครื่องสื่อสารภายใน โรงงานเครื่องสื่อสารที่ ๒ กงน. อล.ทร.
13771390502362พ.จ.อ.อนาวรณ์รุ่งวงษ์03/08/2520ประจำการเสมียน แผนกการฐานทัพและอสังหาริมทรัพย์ กบ.ฐท.สส.แผนกการฐานทัพและอสังหาริมทรัพย์ กบ. บก. ฐท.สส.
13782391800204พ.จ.อ.อนิรุทธิ์สมจิตร19/05/2520ประจำการจ่ากองร้อย พัน.นร.กรม นร.รร.ตท.บร. รร.ตท.
13791392104232จ.อ.อนิวัฒน์ขะจัดโรคาปลา11/05/2520ลาออกโค๊ทการ์ด สนามบินสุวรรณภูมิกองช่าง บก. กบฮ. กร.089-0387950
13801390900477นายอนุชาน้อมนิล28/12/2520ประจำการช่างกล กองช่าง บก.กฟก.๒ กร.กองช่าง บก. กฟก.๒ กร.
13811392104276พ.จ.อ.อนุชานาคยันยงค์27/04/2521ประจำการช่าง หมวดซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงและโยธา กอง สน.อรม.อร.มว.การอู่ แผนกเชือกรอกและการอู่ กอง สน. อรม. อร.
13822396200002จ.อ.อนุชาติสอนรอด14/08/2520ประจำการชฟอ.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.ปัตตานี หมวดเรือที่ ๑ กตอ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. ปัตตานี มว.เรือที่ ๑ กตอ. กร.chat-39@hotmail.com
13831392300440จ.อ.อนุชิตศรีแก้วแม็ส01/08/2519โอนเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่าย แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคพธ.พธ.ทร.แผนกควบคุมการเบิกจ่าย กคพธ. พธ.ทร.
13847393150319จ.อ.อนุพรขันธวัฒน์โจ15/03/2519ประจำการจ่าปืน เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๔ หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร. และจ่าปืน สถานีเรืออำเภอโขงเจียม นรข.เขตอุบลราชธแผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.0872579815
13852392500561จ.อ.อนุรักษ์ฉิมสกุล17/04/2520ประจำการประจำ ยศ.ทร.ประจำ ยศ.ทร.
13867394010920จ.อ.อนุรักษ์พักตร์สวัสดิ์00/00/0000โอนโอน เทศบาลตำบลนากลางแผนกช่างกล ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
13871396200346พ.จ.อ.อนุรักษ์สุขมาก16/04/2521ลาออกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เดิม เจ้าหน้าที่คลัง มว.คลัง แผนกห้องปรับบรรยากาศ กวตบ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)มว.คลัง แผนกห้องปรับบรรยากาศ กวตบ. รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
13882395700123พ.จ.อ.อนุรักษ์หลงสลำ14/01/2520ประจำการพนักงานเรดาร์ ร้อย สอ.๒ พัน สอ.รฝ.๒๒หมู่เรดาร์ควบคุมการยิงที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.๐๘๓ - ๖๕๕๗๗๙๔anurak.hlo@windowslive.com
13891395501391จ.อ.อนุวัฒถานะลุนฉี 03/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ทำลาย หมู่ทหารช่างที่ ๑ มว.ทหารช่างที่ ๒ ร้อย.ช.๒ พัน.ช.พล.นย.หมู่ทหารช่างที่ ๑ มว.ทหารช่างที่ ๒ ร้อย.ช.๒ พัน.ช. พล. นย.
13902392000891จ.อ.อนุวัฒน์สุขวิพัฒน์24/10/2520ประจำการพนักงานวิทยุ ตอนสื่อสาร มว.บริการ ร้อย.บก.ทรภ.๑ประจำ สสท.ทร.
13911397600356จ.อ.อนุศักดิ์ไกยะวินิจ27/01/2520ประจำการพลยิง มว.รถถัง ร้อย.ถ.๑ พัน.ถ.พล.นย.แผนกกำลังพลสำรอง กพ. บก. นย.
13922397400086จ.อ.อนุสรณ์ประทุมลี30/05/2520โอนอ.ดงหลวง จ.สกลนครมว.บริการ แผนกสนับสนุน ศฝ. สอ.รฝ.0883230449
13932395801026จ.อ.อนุสรณ์หนูทอง22/12/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๙๔หมวดเรือที่ ๑ กยฝ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๙๔ มว.เรือที่ ๑ กยฝ. กร.0867660577sorn_22_12@hotmail.comคิดถึงเพื่อนทุกคนครับ
13941395400285พ.จ.ต.อนุสรณ์อินยาพงษ์สร26/01/2521ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์นั่งที่ ๓ แผนกรถยนต์นั่ง กรย.ขส.ทร.มว.ตรวจสอบ แผนกตรวจสอบและซ่อมบำรุง กรย. ขส.ทร.0846818216sokoto789@hotmail.comตะวัน กิจรุ่งเรือง
13952397700086จ.อ.อภัยทองโกฏิ07/05/2520โอนโอน อบต.หนองนกทาประจำ กร.
13962396400006จ.อ.อภิชัจหุ่นศิลป์แด็ก15/12/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ช่างก่อสร้าง หมู่ทหารช่างที่ ๒ มว.ทหารช่างที่ ๑ ร้อย.ช.๑ พัน.ช.พล.นย.หมู่ทหารช่างที่ ๒ มว.ทหารช่างที่ ๑ ร้อย.ช.๑ พัน.ช. พล. นย.0848907735navy_41@hotmail.comชื่อเดิม สุประดิษฐ์
13971392103860จ.อ.อภิชัยโกจันทึก00/00/0000ประจำการเจ้าหน้าที่เครื่องให้ทิศทาง บก.หมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๑ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
13981394301417จ.อ.อภิชาสีบาลน้องปลา ชัยภูมิ17/03/2519โอนหัวหน้าป้องกัน สาธารณะภัย (ดูดส้วม ) อบต.ชัยภูมิ231650876646719,089025774จ่างูแลบลิ้น
13991390502458จ.อ.อภิชาติดวงเศษวงษ์26/08/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.อุดมเดช หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.มว.ป้องกันและดับเพลิง แผนกป้องกันความเสียหาย กฝล. กฝร. กร.
14002392100826พ.จ.อ.อภิชาติทิศรักษ์09/07/2521ประจำการช่าง แผนกซ่อมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒ กงน.อล.ทร.แผนกเครื่องมือวัด กอล.๓ อล.ทร.
14012392200012พ.จ.อ.อภิชาติมะลิเผือก18/10/2520ประจำการรอง ผบ.หมวดป้องกันที่ ๓ ร้อย.ปก.พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกันที่ ๒ ร้อย.ปก. พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
14021393600722จ.อ.อภิชาติยกทอง16/01/2520ประจำการเสมียน ตอน บก.พัน ร้อย.บก.และบริการ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม สห.ทร.ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม สห.ทร.
14031392103795จ.อ.อภิชาติสร้อยสูงเนินแบะ ชาต30/10/2520โอนโอน เทศบาลเมืองปากช่อง จ.นครราชสีมาโรงงานเครื่องสื่อสารที่ ๑ กงน. อล.ทร.085 763 7372
14041386803669จ.อ.อภิชาติอาจเดชชาติ25/04/2519ประจำการเจ้าหน้าที่วิทยุถ่ายทอด ว.ถ่ายทอด พัน.ส.พล.นย.ชุดวิทยุปลายทางและคลื่นพาห์ที่ ๒ มว.วิทยุถ่ายทอดสัญญาณ กองร้อยทางสายและถ่ายทอดสัญญาณ พัน.ส. พล. นย.61320.21081-1563594jarchad@hotmail.com
14052392100842จ.อ.อภิเชษฐเบียดนอก06/03/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.สีชัง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
14061382600550พ.จ.ต.อภิเดชผัดอินเอ๋03/01/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.แผนกเดินเรือ ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.74608084 - 7804721poope_969@hotmail.com
14072392800984จ.อ.อภิเดชหาญประโคนจ่าเดช25/12/2519ประจำการพลขับรถ แผนกขนส่งและดับเพลิง กบก.ฝบก.รร.นร.แผนกขนส่งและดับเพลิง กบก. ฝบก. รร.นร.024753803 - 40875148137
14082391000377จ.อ.อภินันท์ผลานิสงค์07/06/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.หนองสาหร่าย หมวดเรือที่ ๒ กทบ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. หนองสาหร่าย มว.เรือที่ ๒ กทบ. กร.
14092394800850พ.จ.อ.อภิรักษ์นิยมดี06/08/2521ประจำการช่างไฟฟ้า หมวดซ่อม แผนกช่าง ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร.กร.มว.ตรวจสอบมาตรฐาน แผนกช่าง ฝูง.๑๐๒ กองบิน ๑ กบร. กร.084-7667316apirux.n@hotmail.com
14101394603061จ.อ.อภิรัฐพันธุ์พาณิชย์โอ้ถาดหลุม02/12/2520ประจำการจ่าพลาธิการ แผนกพลาธิการ ร.ล.ล่องลม หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. ล่องลม มว.เรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.
14111392500167จ.อ.อภิสิทธิ์คงจิตรค้าลอร์ด07/04/2521ประจำการจ่าส่งกำลัง บก.มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.บก. มว.สื่อสาร ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๙ รอ. กรม ร.๓ พล. นย.073-565489084-7479690apisit41@hotmail.comหวัดดีครับเพื่อนๆทุกคน_สบายดีนะคร้าบบบบบบบ
14121396601123จ.อ.อภิสิทธิ์ศรัทธาธรรม28/12/2520ประจำการช่างยานยนต์ล้อ มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ขส. กรม สน. พล. นย.
14131391100917จ.อ.อมรว่องไววาณิชย์08/03/2520ลาออกลาออกแผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
14141396000462พ.จ.อ.อมรแสงมณี17/03/2521ประจำการชอล.สถานีส่งวิทยุ สสส.ฐท.สข.ทรภ.๒สถานีส่งวิทยุ สสส. ฐท.สข. ทรภ.๒222100816486183doremon_26@yahoo.com ,amorn.s@navy.mi.th
14151384601248จ.อ.อมรเทพแสงอาวุธสุราเทพ14/11/2519ประจำการเสมียนการเงิน ตอนกองร้อยบังคับการกรม สารวัตรทหารเรือแผนกการเงิน บก. ชย.ทร.548360845325717suratep.s39@hotmail.comเดิม (อมรเทพ แสงวุธ) เปลี่ยนเป็น แสงอาวุธ นะครับ
14161391001703อรรถพลปยขุนทด13/01/2520ประจำการจนท.ปกครอง จ.ตราด (อรรถพล อินสูงเนิน)
14172396500002จ.อ.อรรถพลแพละอองเอ04/02/2520ประจำการเสมียน แผนกพลาธิการ ร.ล.สีชัง หมวดเรือที่ ๑ กยพ.กร.บก. มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กยพ. กร.
14182390400005จ.อ.อรัณย์อิ่มหมื่นไวย์ไอ้ดำรถแดง01/01/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลัง แผนกคลังโรงงาน กงน.พธ.ทร.แผนกคลังโรงงาน กงน. พธ.ทร.เมีย ชื่อตุ่น / ห้ามดาบ....??
14191391001704จ.อ.อร่ามชายท้าว06/06/2520ประจำการรองผู้บังคับหมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.กอง สน. ยศ.ทร.
14201392801204พ.จ.ท.อรุณมะหันตะ28/07/2520โอนโอน นายช่างไฟฟ้าแผนกซ่อมเครื่องควบคุมเครื่องจักรและตัวเรือ โรงงานเครื่องสื่อสารที่ ๒ กงน. อล.ทร.arun.mahunta@gmail.com
14212392100857จ.อ.อลงกรณ์ยิ้มละมัยกร09/12/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ดับเพลิง การท่าเรือ สถานีเรือละงู ฐท.พง.ทรภ.๓การท่าเรือ สถานีเรือละงู ฐท.พง. ทรภ.๓212720811748217korn-39@hotmail.com
14222414300002พ.จ.อ.อลงกรณ์เอี่ยมอารมณ์ผู้พันตึ๋ง24/01/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ดับเพลิง แผนกดับเพลิงและกู้ภัย กขส.สนบ.กบร.กร.แผนกดับเพลิงและกู้ภัย กขส. สนบ. กบร. กร.35608-09080-9899975จะว่างหรือไม่ว่างเราพร้อมดื่มเสมอครับ
14231394301698จ.อ.ออมสินเทียมสม17/03/2521ประจำการโอน จ.มหาสารคามบก.ส่วนการยิง ร้อย.รฝ.๑ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
14241393801592จ.อ.อะมอญบุญอ้นบิ๊ก ห้ว 13/02/2520โอนเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกหมู่อาวุธนำวิถี ตอนอาวุธนำวิถี มว.ต่อสู้ยานเกราะ ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล. นย.089-8393358a007_41@hotmail.com
14251397600399จ.อ.อัคนีย์ไชยพันธ์หินหิน06/04/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.จันทร หมู่เรือสำรวจ มวอ.อศ.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. จันทร หมู่เรือสำรวจ มวอ. อศ.
14262393000326พ.จ.อ.อัครชัยพูลประเสริฐ31/08/2519ประจำการเจ้าหน้าที่จัดหาและควบคุม แผนกจัดหาและควบคุม กวภ.พร.แผนกเภสัชกรรมบริการ กสพ. พร.
14271393600561พ.จ.อ.อัครเดชแสงทอง04/09/2520ประจำการพันจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.เปริด หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกแผน กพ. บก. ทรภ.๓
14282393302084พ.จ.อ.อัครนันท์วิจิตรรัตนนนท์จู๊ด14/06/2519ประจำการเสมียน แผนกจัดการกำลังพล กกพ.กพ.ทร. (ช่วยราชการ ฝกพ.ศปก.ทร.)แผนกจัดการกำลังพล กกพ. กพ.ทร.54923,54530089 200 5224seaman_navy@hotmail.comชือเดิม ณรงค์ศักดิ์ คลังวิจิตร
14291394301897จ.อ.อัครพลทวีแสง05/10/2520ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.หัวหิน หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. หัวหิน มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
14302391000368พ.จ.อ.อัคเรสบูชาทิพย์15/08/2519โอนโอนแผนกซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอาวุธ กฟอ. สพ.ทร.
14312394100002พ.จ.อ.อังกูรกาบแก้วแม้ว,เอ็ม15/11/2520ประจำการหัวหน้าพนักงานสื่อสารดาวเทียม แผนกสื่อสารดาวเทียม กองโทรคมนาคม ศทค.สสท.ทร.แผนกสื่อสารดาวเทียม กองโทรคมนาคม ศทค. สสท.ทร.57735-6,57738-90833571399aungkoon.k@hotmail.com
14322394900163จ.อ.อังกูรจิตรานนท์02/01/2520ประจำการพนักงานวิทยุ แผนกยุทธการและสื่อสาร เรือ ต.๙๒ หมวดเรือที่ ๒ กยฝ.กร.มว.วิชาวิทยุและโทรพิมพ์ แผนกศึกษา โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กวก. สสท.ทร.
14331395501699จ.อ.อังคารทองศิริ18/04/2521ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.มารวิชัย หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กร.แผนกช่างกล ร.ล. มารวิชัย มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
14342390800866จ.อ.อัศวินแสงภู19/02/2521ประจำการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและกู้ภัย หมวดช่วยเหลือและกู้ภัย ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร.มว.ช่วยเหลือและกู้ภัย ฝูง.๒๐๓ กองบิน ๒ กบร. กร.
14352392800989พ.จ.อ.อัษฎางค์พลอยกระโทกโชค04/12/2519ประจำการประจำชุดปฏิบัติการที่ ๑ รพศ.๒ กรม รพศ.๑ นสร.กร.ชุดปฏิบัติการที่ ๒ รพศ.๓ กรม รพศ.๑ นสร. กร.bigmanchok@hotmail.com
14361384603433จ.อ.อาคมกมลวิบูลย์15/04/2519โอนเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230มว.รถยนต์บรรทุก แผนกรถยนต์ กขส. ฐท.สส.043-567347-8089-8635377a27051504@gtmail.com
14371390500895จ.อ.อาคมมะลาศรี21/02/2521ประจำการพนักงานเรดาร์ เรือสนับสนุน หมู่เรือสนับสนุน หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. สุรินทร์ มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
14382392100818จ.อ.อาคมศรีทรัพย์02/08/2520ประจำการพนักงานวิทยุ ตอนสื่อสาร มว.บริการ ร้อย.บก.กตอ.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.อ่างทอง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.74550
14392397600008จ.อ.อาชีวะแสวงสาย13/04/2519โอนโอน อบต.บ้านผึ้งกองช่าง บก. กตอ. กร.
14402395801203จ.ต.อาณัติแสงศรีโดนัท13/02/2520ประจำการคดีค้ายาเสพติด (ผลิตจำหน่ายและเสพ)หมู่รักษาความปลอดภัย มว.รปภ. ร้อย.รปภ.ที่ ๑ กอง รปภ.กบร.กร. กรม รปภ. นย.แดน4 นักโทษชาย เรือนห้ามติดต่อเราอยากอธิบายความในใจเป็นบทเรียนให้เพื่อนๆ นรจ39/นย.41 ทุกนายให้ทราบว่าตลอดระยะเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในคุกมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายและทรมารมากที่สุดเหมือนตายทั้งเป็นขอให้เราเป็นบทเรียนให้แก่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทร.ทุกนายขอให้เพื่อนให้โอกาสเราด้วย มีเวลาก็มาเยี่ยมเราบ้างนะ แดน4 นักโทษชายแดนประหาร เรือนจำกลางบางเขน
14411391400707จ.อ.อาทรทองประดับทร28/11/2519ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.รัง หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกเดินเรือ ร.ล. รัง มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.0815422709
14422390501294จ.อ.อาทรแพงอ่อน25/04/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.ราชฤทธิ์ หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. ราชฤทธิ์ มว.เรือที่ ๒ กตอ. กร.
14431390503279พ.จ.อ.อาทิตย์คชสารทิดหาหอย05/12/2519ประจำการพันจ่าส่งกำลัง มว.ส่งกำลัง ร้อย.บก.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.มว.ส่งกำลัง ร้อย.บก. กองบังคับการกรมและกองร้อยกองบังคับการ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
14442397600080พ.จ.อ.อาทิตย์จำปาหอม12/12/2519โอนบุคลากร อบต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศามว.ซ่อมเรดาร์ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กงน. อล.ทร.080-1711044
14452391000363พ.จ.อ.อาทิตย์ละลมชัย22/08/2519ประจำการเสมียน แผนกสื่อสารและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กองสื่อสาร บก.ทรภ.๒สถานีรับวิทยุ สสส. ฐท.สข. ทรภ.๒0858994939
14461394301098จ.อ.อาทิตย์สีชาบาล12/06/2520ประจำการปลดแผนกพลาธิการ ร.ล. ปราบ มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
14471392301998จ.อ.อานนท์ดินแดง09/03/2520ประจำการชฟอ.แผนกสรรพาวุธ ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.แผนกสรรพาวุธ ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
14482380600655พ.จ.ท.อานนท์ตันติรัตนกุลชัย31/03/2520ประจำการจ่าอายุรกรรม มว.พยาบาล ร้อย.พ.๒ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.มว.พยาบาล ร้อย.พ.สนับสนุน พัน.พ. กรม สน. สอ.รฝ.
14492396100004จ.อ.อานนท์อินทิริ26/03/2520ปลดปลด
14501403100480จ.อ.อานุภาพสร้อยสน00/00/0000ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
14512392800998จ.อ.อารยะฤทธิชัย00/00/0000ประจำการเสมียนงบประมาณ แผนกธุรการ บก.กฟก.๒ กร.กปค. กฝร. กร.
14521394003130จ.ท.อำนวยแก่นโท00/00/0543เสียชีวิตเสียชีวิต
14532391900390พ.จ.ท.อำนาจแก้วบุบผาจาบ19/02/2521ประจำการเสมียน แผนกขนส่ง กองสนับสนุน สพ.ทร.แผนกขนส่ง กอง สน. สพ.ทร.631380840203081amnad.kr@navy.mi.th
14542392100815พ.จ.ต.อำนาจจุกลาง30/11/2520ประจำการพนักงานวิทยุ ตอนสื่อสาร มว.บริการ ร้อย.บก.กบฮ.กร.ตอนสื่อสาร มว.บริการ ร้อย.บก. กบฮ. กร.
14552390800930จ.อ.อำนาจนาวีอุปถัมภ์21/02/2521ประจำการจ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
14561381600325จ.อ.อำนาจบุญเปลี่ยน00/00/0000ประจำการผบ.หมู่มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๒ พัน.ฝ.๑ กฝท.ศฝ.นย.มว.ฝึกที่ ๑ ร้อย.ฝ.๕ พัน.ฝ.๑ กฝท. ศฝ. นย.
14572391000372พ.จ.อ.อำนาจวันสามพันธ์นาจ26/02/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ประจำรถตักบรรทุก บก.ร้อย.ช.๒ พัน.ช.พล.นย.บก. ร้อย.ช.๒ พัน.ช. พล. นย.
14581395501295พ.จ.อ.อำนาจศรีวิลัยนาจ11/12/2520ลาออกลาออกโรงงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า กฟฟ. อรม. อร.0218151820868852737amnaj.navy@gmail.com
14592392100834พ.จ.อ.อำนาจแอบดอน31/03/2519ประจำการพลขับรถบรรทุกใหญ่ หมวดยานยนต์ ร้อย.ขส.พัน.กสพ.๒ กรม กสพ.ฐท.สส.มว.ยานยนต์ ร้อย.ขส. พัน.กสพ.๒ กรม กสพ. ฐท.สส.
14602391000378จ.อ.อำพลวนาใส05/12/2519โอนโอนมว.ลานจอด แผนกช่าง ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.
14612394900167จ.อ.อิทธิชัยสังข์ทอง20/06/2520โอนเทศบาลตำบลหลักเมืองแผนกพลาธิการ ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
14621395800407จ.อ.อิทธิศักดิ์ศรีบุญเอียด03/01/2521ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์ แผนกขนส่ง บก.กลน.กร.มว.รถยนต์ แผนกขนส่ง บก. กลน. กร.
14632392100859จ.อ.อิศรพงศ์สันโดษ14/07/2520ประจำการหมวดปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ (อภัย สันโดษ)หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๑ มว.ปืนต่อสู้อากาศยานที่ ๓ ร้อย.สอ.๒ พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
14642394900171จ.อ.อิศรารัตนจินดา14/01/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.สัตหีบ หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. สัตหีบ มว.เรือที่ ๓ กตอ. กร.
14651386401874จ.อ.อิศเรศแก่นพรมเตี้ยรอบรู้(ยกเว้นงานในหน้าที่28/05/2520ประจำการจ่าพลาธิการ แผนกพลาธิการ ร.ล.ตากสิน หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. ตากสิน มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
14662390800920พ.จ.อ.อุดมศักดิ์โลกานิตย์24/11/2520ประจำการเสมียน แผนกธุรการ กธก.สสท.ทร.ศทส. สสท.ทร.0896617242
14672396800014จ.อ.อุดสามูลมนตรีsa27/06/2521ประจำการพนักงานเรดาร์ เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๑ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๑ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.545600847878525udsa@.hotmail.com
14681382106367จ.อ.อุทัยขอห้องกลาง00/00/0000ประจำการเสมียน หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.เรือลาดตระเวนลำน้ำ มตก.๖ มว.เรือที่ ๒ กลน. กร.
14691403801141พ.จ.อ.อุทัยเขียวแดงทัย10/12/2520ประจำการครูผู้ช่วยวิทยุและโทรพิมพ์ รร.สสท.กวก.สสท.ทร.ศูนย์การรับ-ส่งข่าว แผนกสื่อสารกลาง กวอ. ศทค. สสท.ทร.568680811449281
14702392200003จ.อ.อุทัยจันทร์ทองอ่อน12/10/2520ประจำการทัศนสัญญาณ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.สุริยะ หมู่เรือใช้งานเครื่องหมายทางเรือ มวอ.อศ.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. มันนอก มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
14712397100406จ.อ.อุทัยทองเนตร16/02/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.แผนกช่างกล ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.
14722392600001จ.อ.อุทัยผัดผล12/12/2519ประจำการประจำ ขส.ทร.ตอนรถยนต์บรรทุกที่ ๒ มว.รถยนต์บรรทุกที่ ๓ ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส. กรม สน. สอ.รฝ.
14732392801005จ.อ.อุทัยวรไธสงทัย27/09/2520ประจำการพลขับรถ หมวดรถยนต์บรรทุกที่ ๑ แผนกรถยนต์บรรทุก กรย.ขส.ทร.มว.รถยนต์บรรทุกที่ ๑ แผนกรถยนต์บรรทุก กรย. ขส.ทร.08929600740812683402thaiyik@yahoo. com
14741390503692พ.จ.ท.อุทัยสุภูธร03/09/2519ประจำการเสมียน แผนกกำลังพล บก.กบฮ.กร.แผนกกำลังพล บก. กบฮ. กร.
14752394300783พ.จ.อ.อุทานปะริโต04/05/2520ประจำการชอล.กองช่าง บก.กยฝ.กร.แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล. คีรีรัฐ มว.เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.
14761403100880พ.จ.อ.อุทานแพงพรมปากหวาน15/06/2520ประจำการครูผู้ช่วย แผนกฝึกและศึกษา ศฝ.สร.นสร.กร.แผนกฝึกและศึกษา ศฝ.สร. นสร. กร.ลงข้อมูลด้วย
14771396300881จ.อ.อุทิศบุญเรือง27/08/2519โอนโอน เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยมแผนกช่างกล ร.ล. ปราบปรปักษ์ มว.เรือที่ ๑ กตอ. กร.
14782392300009จ.อ.อุทิศอ่อนสำลี19/08/2519ปลดปลด
14792397400083ร.ต.อุทิศอาจหาญอู๋08/05/2520ประจำการนายช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.จันทร์ หมู่เรือสำรวจ มวอ.อศ.แผนกช่างกล ร.ล. จันทร หมู่เรือสำรวจ มวอ. อศ.0804442545
14801384601242พ.จ.ท.อุเทนชาวทะเล28/03/2519ประจำการพลเล็ง หมู่ปืนใหญ่ ส่วนยิง ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ปบค.๑ กรม ป. พล. นย.
14811384800434จ.อ.อุเทนมาตวงศ์11/04/2519ประจำการนายพวกยิง พวกยิง หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปล.๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.บก. ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล. นย.0854397403
14822393302085จ.อ.เอกโดดสู้20/12/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ไพโรเทคนิค หมวดไพโรเทคนิค แผนกประกอบลูกปืน กผล.สพ.ทร.แผนกเครื่องมือเดินเรือ กบด. ศสด. อศ.
14832402700983จ.อ.เอกชัยกองพิมพ์เอก21/12/2520โอนจพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์พวกยิงที่ ๑ หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ปก.๒ ศสรท.๑ ศสร. สอ.รฝ.087-8607662akchai20@hotmail.com
14842392701002จ.อ.เอกชัยดีเดิม15/02/2519โอนโอน เทศบาลตำบลพุทไธสงแผนกช่างกล ร.ล. มันกลาง มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.0866507410a_deederm2hotmail.com
14851396301031พ.จ.อ.เอกชัยนัคเรศ03/07/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ทดสอบ หมวดทดสอบ แผนกควบคุมคุณภาพ กงน.ขส.ทร.มว.ทดสอบ แผนกควบคุมคุณภาพ กงน. ขส.ทร.0897731392
14862395400342พ.จ.อ.เอกชัยศรีหามาตรเอก13/09/2521ประจำการพลขับรถรองผู้บัญชาการทหารเรือแผนกรถยนต์นั่ง กรย. ขส.ทร.0885024224aekchai.sr@hotmail.com
14871396601063พ.จ.อ.เอกนรินทร์โพธิ์ดี09/12/2521ประจำการเจ้าหน้าที่วิชาการคอมพิวเตอร์ แผนกบริการสารสนเทศ กองสารสนเทศ ศทส.สสท.ทร.ประจำ สสท.ทร.
14881397400455จ.อ.เอกพลเสียงล้ำ18/08/2520ประจำการช่างเครื่องยนต์ หมวดซ่อมบำรุง ร้อย.ขส.พัน.กสพ.๒ กรม กสพ.ฐท.สส.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.ขส. พัน.กสพ.๒ กรม กสพ. ฐท.สส.
14892396400013จ.อ.เอกรักษ์ทับศรี03/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลัง มว.คลังพัสดุ กงน.ขส.ทร.มว.ตรวจสอบ แผนกสำรวจและตรวจสอบ ศพด. อร.๕๕๖๐๐0838396251
14902392100822พ.จ.อ.เอกราชพบชัยภูมิ26/12/2521ประจำการพนักงานวิทยุ แผนกวิทยุเชื่อมโยง กองโทรคมนาคม ศทค.สสท.ทร.แผนกวิทยุเชื่อมโยง กองโทรคมนาคม ศทค. สสท.ทร.0858417748
14912393900328จ.อ.เอนกสุกใส25/05/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล ร.ล.บางแก้ว หมวดเรือที่ ๑ กทบ.กร.แผนกช่างกล ร.ล. ถลาง มว.เรือที่ ๓ กทบ. กร.
14922391000383จ.อ.โอภาสงอกสิน20/08/2520ประจำการจ่ากำลังพล ตอน บก.พัน ร้อย.บก.พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
14931390502530พ.จ.อ.โอรสอ่อนสาโอ-คอแข็ง30/01/2520ประจำการเจ้าหน้าที่หีห่อ แผนกจัดส่ง กองคลังพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือแผนกรายการพัสดุ กคค. พธ.ทร.54407-virus.39@hotmail.comสูงฉลูดตูดปอด..ยอดขุนพล..ชักปืนช้า..แก้ผ้าเร็ว
14941396700560จ.อ.ไอยรายิ้มบุญนะ15/07/2521ประจำการพลเล็งยิง หมู่จรวดรักษาฝั่งที่ ๓ หมวดจรวดรักษาฝั่งที่ ๑ ร้อย.รฝ.๔ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.หมู่จรวดรักษาฝั่งที่ ๓ มว.จรวดรักษาฝั่งที่ ๑ ร้อย.รฝ.๔ พัน.รฝ.๑๓ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.