รายชื่อเพื่อนนักเรียนจ่ารุ่น 39/นย.41 : สามัญ จำนวน 105 คน  [ดูรูปเพื่อนๆ][Export Excel]

***การแก้ไขข้อมูล คลิกที่ ลำดับ ที่ต้องการแก้ไข**
ค้นหา 
ลำดับ เลขประจำตัว ยศ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเกิด สถานะ ตำแหน่ง หน่วยงาน โทร.ภายใน มือถือ E-mail เพิ่มเติม
11397200552จ.อ.ตระกูลโลสันตา09/06/2520ประจำการเจ้าหน้าที่โยธา หมวดแรงงาน แผนกช่างโยธา กบก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.มว.แรงงาน แผนกช่างโยธา กบก. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.0896025998sample@email.tst20
21394003078พ.จ.อ.ธงชัยจำปาศรีธง26/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่คลังเครื่องมือเดินเรือและการเรือ แผนกวิชาเดินเรือและการเรือ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.คลังเครื่องมือเดินเรือและการเรือ แผนกวิชาเดินเรือและการเรือ กศษ. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.66052081-5754645sample@email.tst20
31395501152จ.อ.พนมฟองอ่อน01/05/2520ประจำการเสียชีวิตแผนกวิชาเดินเรือและการเรือ กศษ. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.sample@email.tst20
41391101042จ.อ.ดำรงค์สังข์กล่ำจ่าแดงชุมพร20/09/2520ประจำการนายทหารธุรการและกำลังพล ร้อย บก.บร.ป.พัน.25 (ค่ายเขตอุดมศักดิ์ สี่แยกปฐมพร จ.ชุมพร)087-9384840
51382700666จ.อ.สรพงษ์มงคลนำ07/10/2520ประจำการผค.เรือเร็ว มตก.๔ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือเร็ว มตก.๔ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
61395501301พ.จ.อ.วรการหล้าหิบ11/12/2520ประจำการเจ้าหน้าที่เครื่องดับเพลิง แผนกอุปกรณ์ดับเพลิง กผบ.วศ.ทร.แผนกอุปกรณ์ดับเพลิง กผบ. วศ.ทร.0867135660
72396600850พ.จ.อ.สุพรรณสีสันงาม22/12/2520ประจำการเสมียน แผนกรถยนต์ กขส.ฐท.สส.แผนกกำลังพล กผค. ศกล. พธ.ทร.
81396601135จ.อ.ณรงค์เดชสุขขุมเพ๋น ,เดช25/12/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กฟก.๒ กร.แผนกเดินเรือ ร.ล.อ่างทอง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.211940895437629sukkhum@windowslive.com
92394600024จ.อ.ธิติพันธ์แท่นประยุทธ18/01/2520ประจำการเสมียน แผนกส่งกำลังบำรุง บก.กยพ.กร.แผนกเดินเรือ ร.ล. ปรง มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
101390503623จ.อ.สุชาติวงษ์พันธรรม02/02/2521ประจำการผค.เรือเร็ว มตก.๕ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.แผนกแผน กพ. บก. ทรภ.๓
112391400009จ.อ.วิโรจน์บุญพรหม14/06/2520ประจำการเสมียน แผนกแผน กพ.บก.ทรภ.๓ ปฏิบัติหน้าที่ประจำ สนง.ผู้บังคับบัญชา บก.ทรภ.๓แผนกธุรการ บก. ทรภ.๓
122392800994จ.อ.ฐิติพงษ์สาลีรัตน์19/12/2521ลาออกลาออกแผนกกำลังพล บก. กฟก.๑ กร.
131392000036พ.จ.ท.ชัยพรสายบูรณ์18/09/2520ประจำการเสมียน กบ.ฐท.สส.แผนกจัดซื้อ/จ้าง กบ. บก. ฐท.สส.
141406601058จ.อ.บุณรักษ์แสงมาศ12/09/2519ประจำการอบต.ประดู่ จังหวัดสุรินทร์เรือลำเลียง หมู่เรือบริการ มว.เรือที่ ๓ กลน. กร.
152390300754จ.อ.ก้องกรุงคำสุริย์ก้อง15/07/2520โอนเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลกุดจิก อ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์แผนกอนุศาสนาจารย์ กพ. บก. ฐท.สส.0 4384 093608 4420 4433kongkrung.k@hotmail.com
161397700826จ.อ.ไชยสิทธิ์โฉมเฉียงใต้01/11/2520ประจำการจ่าเรือประมงลำที่ ๔ เรือประมง หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเเรือประมงลำที่ ๔ เรือประมง มว.เรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กอง สน. นสร. กร.
171390502855จ.อ.บรรจบเงาะเศษ14/09/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกอาวุธและการเรือ เรือ ต.๙๔ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยามฝั่ง กร.แผนกกำลังพลทดแทน กปค. กฝร. กร.
182392200009จ.อ.โยธินเอียดดำรงค์โย30/01/2520ประจำการเสมียน แผนกยุทธการ บก.กองบิน ๒ กบร.กร.แผนกส่งกำลังบำรุง บก. กองบิน ๒ กบร. กร.
192390600841จ.อ.วิษณุเผื่อแผ่00/00/0543ปลด
201390503683พ.จ.อ.ประมุขนาอุดม มุข17/01/2520ประจำการครู.ผู้ช้วยหมวดเนเรือ แผนกเดินเรือและการเรือ กองฝึกเดินเรือและการเรือ ( กฝร. )มว.เดินเรือ แผนกเดินเรือและการเรือ กฝด. กฝร. กร.723240862354562
211392600559พ.จ.ท.ประสงค์สิทธิ21/01/2520ประจำการเสมียน แผนกที่ดิน กอท.ฐท.สส. (ช่วยราชการ สนง.หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา)แผนกที่ดิน กอท. ฐท.สส.
222404600022พ.จ.ต.นิมนต์ชัยสงเสนามนต์30/11/2520ประจำการสูทกรรม แผนกพลาธิการ ร.ล.กลึงบาดาล หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. กลึงบาดาล มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.089 - 5041195mon_navy.39@hotmail.com
231396601030จ.อ.สืบนามสว่าง16/06/2520โอนอบต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์แผนกเดินเรือ ร.ล. วิทยาคม มว.เรือที่ ๑ กตอ. กร.
241382800321พ.จ.อ.ไพศาลกะรัมย์กะหล่ำ,แป๊ะ11/07/2519ประจำการเสมียนงบประมาณ แผนกธุรการ บก.กฟก.๒ กร.มว.กีฬาและบันเทิง แผนกสวัสดิการ กอง สน. กร.727420896240010phaisan.k@navy.mi.th
251397400515จ.อ.สุวิทบุญพันธ์19/04/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.หัวหิน หมวดเรือที่ ๓ กตอ.กร.แผนกแผนและโครงการ คป. บก. กร.
261380502079จ.อ.พิศิษฐ์สมยา04/06/2519ประจำการผค.เรือเร็ว มตก.๖ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือเร็ว มตก.๖ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
271397100370จ.อ.ธีระพงษ์พันธ์ตา10/07/2520ประจำการสูทกรรม แผนกพลาธิการ ร.ล.เปริด หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. เปริด มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
281394900899จ.อ.ธีระเดชย์คชชา18/09/2520ประจำการเสมียน แผนกยุทธการและข่าว บก.กยพ.กร.แผนกยุทธการและข่าว บก. กยพ. กร.
291394002799พ.จ.ต.อนัตคำตาล09/10/2519ประจำการผค.เรือเร็ว มตก.๕ หมวดเรือที่ ๑ กลน.กร.เรือเร็ว มตก.๕ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
302390800891จ.อ.ยิ่งยศเหมจั่นเพชร21/09/2520ประจำการสูทกรรม แผนกพลาธิการ ร.ล.ภูเก็ต หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกธุรการ บก. กตอ. กร.
312397600007จ.อ.ราชันดีแก้ว28/02/2520โอนเทศบาลตำบลเมืองสรวงแผนกธุรการ บก. สรส.
322390400002จ.อ.วัชระเข้มแข็ง07/01/2521ไม่รับสมัครต่อปลด
331395602332จ.อ.จิรยุทธ์สมณะกิจ27/11/2520ประจำการเสมียน แผนกยุทธการและการฝึก กยก.บก.ทรภ.๒แผนกยุทธการและการฝึก กยก. บก. ทรภ.๒
341393600561พ.จ.อ.อัครเดชแสงทอง04/09/2520ประจำการพันจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.เปริด หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกแผน กพ. บก. ทรภ.๓
351382102378พ.จ.อ.นิวัฒน์บกสูงเนิน14/08/2520โอนอบต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.กสพ.๑ กรม กสพ. ฐท.สส.
361382000373จ.อ.ทวีสิทธิ์ยี่โถ00/00/0000ประจำการเทศบาล ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานีแผนกบัญชีพล กพ. บก. กร.
371394003130จ.ท.อำนวยแก่นโท00/00/0543เสียชีวิตเสียชีวิต
382396600849จ.อ.ภานุพงศ์ศรีเพ็ชร27/09/2520โอนเทศบาลตำบลบุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180เรือเร็ว มตก.๑ มว.เรือที่ ๓ กลน. กร.087-2196503
392396500002จ.อ.อรรถพลแพละอองเอ04/02/2520ประจำการเสมียน แผนกพลาธิการ ร.ล.สีชัง หมวดเรือที่ ๑ กยพ.กร.บก. มว.ป้องกัน ร้อย.บก. กยพ. กร.
401390301937จ.อ.สุวัฒน์สินธุภูมิ23/08/2520ประจำการสูทกรรม แผนกพลาธิการ ร.ล.เสม็ด หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
411392104232จ.อ.อนิวัฒน์ขะจัดโรคาปลา11/05/2520ลาออกโค๊ทการ์ด สนามบินสุวรรณภูมิกองช่าง บก. กบฮ. กร.089-0387950
421397400453พ.จ.อ.แสนศักดิ์ผิวขำแสน30/03/2520ประจำการพันจ่าบัญชีพล ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กบฮ.กร.ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.73884
432392100858จ.อ.สุรชาติงากิ่ง13/01/2520โอนอบต.แสนพันแผนกบัญชีพล กพ. บก. กร.
441390503573จ.อ.มนตรีอุดมกิจ06/12/2520โอนอบต.นาถ่อน นครพนมเรือเร็ว มตก.๔ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.546110810619414montri.u@navy.mi.th
452394600016จ.อ.ชัยวัฒน์แก้วกาหลง31/01/2519โอนอบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ดสนบ. กบร. กร.
462395500008จ.อ.ทินกรเคนไชยวงค์13/11/2521โอนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนครแผนกกำลังพลและธุรการ บก. กองบิน ๑ กบร. กร.
471390503692พ.จ.ท.อุทัยสุภูธร03/09/2519ประจำการเสมียน แผนกกำลังพล บก.กบฮ.กร.แผนกกำลังพล บก. กบฮ. กร.
481393900538จ.อ.นิรันดร์มีจิต14/08/2520ประจำการจ่าเรือใช้สอยและบริการ หมวดเรือ แผนกขนส่ง กอง สน.กร.เรือใช้สอยและบริการ มว.เรือ แผนกขนส่ง กอง สน. กร.
491382300857พ.จ.ท.นพัฐกรณ์โตรัสมี19/07/2520ประจำการเสมียน โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กงน.อล.ทร.แผนกโครงการและงบประมาณ บก. อศ.ชื่่อเดิม ศักดิ์ชาย
502402700982จ.อ.สมโภชน์พันพรมมา11/05/2519ประจำการเสมียน แผนกยุทธการและข่าว บก.กยฝ.กร.มว.เสบียง แผนกพลาธิการ กอง สน. กร.
511395300752จ.อ.หัสนัยแสนพันศิริ10/12/2520ประจำการอบจ.นครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนมแผนกกำลังพล บก. กทบ. กร.
522390300756พ.จ.ต.เทวินจันทะวันเทวิน ต้า ลูกสามหล่า เมาอีกเด้28/09/2521ประจำการ ปัจจุบัน ครูผู้ช่วย หมวดป้องกันและดับเพลิง แผนกป้องกันความเสียหาย กฝล. กฝร.มว.เดินเรือ แผนกเดินเรือและการเรือ กฝด. กฝร. กร.72757 ทร.083 - 5598813 สามก้าว สู้ ทั้งรุ่นนะเพื่อน ฮา ทั้งรุ่น 39 ครับ
531391800198จ.อ.บุญเลิศวงษา00/00/0543ประจำการเสมียน ฝ่ายยุทธการและข่าว ยก.รร.ตท. ยศ.ทหารฝ่ายยุทธการและข่าว ยก.รร.ตท.
541394301098จ.อ.อาทิตย์สีชาบาล12/06/2520ประจำการปลดแผนกพลาธิการ ร.ล. ปราบ มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
552397400081จ.อ.สุธิศักดิ์ศรีลาศักดิ์07/02/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.กลึงบาดาล หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร. (ช่วยราชการ ทรภ.๓)แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองสื่อสาร บก. ทรภ.๓2172208 9487 8981
561382600550พ.จ.ต.อภิเดชผัดอินเอ๋03/01/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.แผนกเดินเรือ ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มว.เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.74608084 - 7804721poope_969@hotmail.com
572390501283จ.อ.สายันยนจอหอ29/04/2521ลาออกลาออกแผนกวิชาการ กจก. สปช.ทร.
582397400088นายเสกสรรค์ไชยรัตน์20/02/2520ประจำการปลดเรือเร็ว มตก.๘ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
591396601042พ.จ.ต.ทองล้วนศรีน้อยล้วน15/11/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.จวง หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกเดินเรือ ร.ล. จวง มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
602391000388นายโชคชัยรัตนประทุม18/03/2520ประจำการพักราชการเรือเร็ว มตก.๘ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
611403100457จ.อ.พุฒิธรอยู่ยง25/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่อาคาร แผนกอาคาร กอง สน.กร.แผนกอาคาร กอง สน. กร.ชื่่อเดิม นครินทร์
622390300755จ.อ.พนมพรนาใจยงค์26/02/2519ประจำการเสมียน แผนกพลาธิการ ร.ล.ทองแก้ว หมวดเรือที่ ๒ กยพ.กร.แผนกพลาธิการ ร.ล. ทองแก้ว มว.เรือที่ ๒ กยพ. กร.
631394800579พ.จ.อ.กฤษฎากาญจนะ23/12/2520ประจำการเสมียน บก.ร้อย.ชตน.กรม กสพ.ฐท.สส.บก. ร้อย.บก. กองบังคับการกองพันและกองร้อยกองบังคับการ พัน.กสพ.๒ กรม กสพ. ฐท.สส.
641396500725จ.อ.สำราญเพชรเศษ25/08/2519ประจำการเสมียน แผนกแผน กพร.ทรภ.๓แผนกแผน กกพร. บก. ทรภ.๓076-391826081-2739914navy39-andaman@hotmail.com
651372701445จ.อ.สัจจารัตนดี00/00/0000ประจำการจ่าทดแทน แผนกกำลังพลทดแทน กปค.กฝร.มว.เครื่องฝึก กฝป. กฝร. กร.
662396400014พ.จ.อ.นเรศชะเอมวันหน่อย03/08/2520ประจำการเสมียน แผนกบำเหน็จความชอบ กสม.กพ.ทร.แผนกสัสดี กทพ. กพ.ทร.ทร. 54659084 1066742เพื่อนๆมีอะไรให้รับใช้บอกได้นะ
671395300629นายธวัชชัยประจันตะเสน11/06/2520ประจำการเสมียน แผนกยุทธการและข่าว บก.กยฝ.กร.แผนกยุทธการและข่าว บก. กยฝ. กร.ปลดถอดยศ
682392100850จ.อ.ไสวชุนไธสง07/05/2519ประจำการเสมียน ร้อย.บก.ร้อย.บก.กยพ.กร.เรือเร็ว มตก.๑ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
691392600543จ.อ.เสน่ห์ธนะขว้าง07/04/2521ประจำการโอนย้าย อบต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิแผนกส่งกำลังและบริการ กบ. บก. ฐท.สส.
701393900484จ.อ.สุวัชวาสนาวัช13/09/2519โอนอบต.จ.เพชรบุรีกวกด. ฝศษ. รร.นร.0800462887
711391400707จ.อ.อาทรทองประดับทร28/11/2519ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.รัง หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกเดินเรือ ร.ล. รัง มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.0815422709
721393900469จ.อ.สมพรชัยรูป25/05/2519ประจำการจ่าเรือประมงลำที่ ๓ เรือประมง หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กอง สน.นสร.กร.เรือประมงลำที่ ๓ เรือประมง มว.เรือปฏิบัติการพิเศษ แผนกยานพาหนะ กอง สน. นสร. กร.
732392300012จ.อ.มนตรีสาสะกุล25/05/2519ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.หาญหักศัตรู หมวดเรือที่ ๒ กตอ.กร.แผนกธุรการ บก. กตอ. กร.
741394901645จ.อ.สมนึกอ่ำอยู่20/12/2519ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.เปริด หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.เรือเร็ว มตก.๔ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.
752394900167จ.อ.อิทธิชัยสังข์ทอง20/06/2520โอนเทศบาลตำบลหลักเมืองแผนกพลาธิการ ร.ล. กระบุรี มว.เรือที่ ๒ กฟก.๒ กร.
761384301288พ.จ.ต.จิตรติดำรงกิจเจริญ03/07/2519ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.แสมสาร หมวดเรือที่ ๓ กยพ.กร.แผนกเดินเรือ ร.ล. แสมสาร มว.เรือที่ ๓ กยพ. กร.
772395800920พ.จ.ท.จตุพลตาบผึ้ง11/09/2520ประจำการเจ้าหน้าที่สำรวจและตรวจสอบ แผนกสำรวจและตรวจสอบ กผป.อจปร.อร.แผนกสำรวจและตรวจสอบ กผป. อจปร. อร.
781393000461จ.อ.บุญประกอบบุญรักษ์23/07/2520ประจำการจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.คำรณสินธุ หมวดเรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.แผนกเดินเรือ ร.ล. คำรณสินธุ มว.เรือที่ ๓ กฟก.๑ กร.
791382000535จ.อ.คูณทวีก่ำเสริฐ11/09/2519ประจำการช่าง หมวดช่างประปา แผนกโยธา กรช.สพ.ทร.หมวดช่างโยธา แผนกโรงงาน กรช. ศซส. สพ.ทร.
801396601026นายสมพรบุญมีพร13/01/2520ประจำการจนท.กีฬาและบันเทิง แผนกโยธา กอง สน.กร.มว.ช่างไม้ครุภัณฑ์ แผนกอาคาร กชธ. ชย.ทร.089-1563881
811390301929จ.อ.ปริญญาปัญญา30/09/2521เสียชีวิตเสียชีวิต
821390503932จ.อ.ยงกิจพุทธศานติ์บัณฑิต30/03/2520โอนอบต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่นแผนกเดินเรือ ร.ล. สีชัง มว.เรือที่ ๑ กยพ. กร.
832392800998จ.อ.อารยะฤทธิชัย00/00/0000ประจำการเสมียนงบประมาณ แผนกธุรการ บก.กฟก.๒ กร.กปค. กฝร. กร.
841390800483พ.จ.อ.ณัฐนันท์แสวงหาทรัพย์27/04/2520ประจำการพันจ่ายุทธการและการข่าว ตอน บก.พัน ร้อย.บก.พัน.กสพ.๑ กรม กสพ.ฐท.สส.(สายันต์)แผนกเดินเรือ ร.ล. นเรศวร มว.เรือที่ ๓ กฟก.๒ กร.
852392200011จ.อ.วินัยคงช่วย00/00/0543เสียชีวิต เสียชีวิต
862391500522จ.อ.รุ่งชัยแดงนาวงษ์รุ่ง11/03/2521ประจำการจ่าเรือเรือ ท.๑๑ หมวดเรือที่ ๓ กทบ.กร.เรือ ท.๑๑ มว.เรือที่ ๓ กทบ. กร.564300858122935
871397200550จ.อ.นิยมโพธิ์ทอง05/02/2520ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.
882397102504จ.อ.บำเพ็ญบุตรดาrrwdmnbc13/05/2519ประจำการเสมียนส่งกำลังกองพัน ตอน บก.พัน ร้อย.บก.และบริการ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการ กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
892394600012จ.อ.ฐาปกรณ์อดกลั้นntmfuvoa02/11/2520ประจำการจ่าสารวัตร หมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๓ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
901394000431จ.อ.วิเชียรเภาสลักdgftitqu25/10/2519ประจำการรองผู้บังคับหมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
911397700844จ.อ.สุขมาชัยทับปุตาrxrxvour07/02/2520ประจำการรองผู้บังคับหมู่สารวัตรที่ ๓ หมวดสารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.
921382401131จ.อ.ระเด่นนาคศรีจันทร์เด่น02/04/2520ประจำการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับ 4 ส่วนจราจร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหมู่สารวัตรที่ ๑ มว.สารวัตรที่ ๑ ร้อย.สห.ที่ ๑ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.0860367069
931396601024จ.อ.วิญญูเหลาเพียรlsqadnmb23/09/2520ประจำการเสมียน ร้อย.สห.พล.นย.บก. ร้อย.สห. พล. นย.67625
941392600538พ.จ.ต.เจริญศักดิ์สมเงินcbweshqu20/05/2520ประจำการผบ.หมู่สารวัตรที่ ๒ หมวดสารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.หมู่สารวัตรที่ ๒ มว.สารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๓ พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.0847163985charoensak.s@navy.mi.th
957393290419จ.อ.เชษฐาสันธนะดิลกเน่า29/04/2519ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๙๘ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยามฝั่ง กร.เรือเร็ว มตก.๔ มว.เรือที่ ๓ กลน. กร.0861461238sample@email.tst20
962391500328จ.อ.กนกศักดิ์อารุณ28/03/2520ประจำการช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๑๘ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยามฝั่ง กร.แผนกช่างกล เรือ ต.๑๘ มว.เรือที่ ๑ กยฝ. กร.sample@email.tst20
971396801829จ.อ.เมธีศรีไชโยรักษ์qikrqymb23/10/2520ประจำการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและกู้ภัย หมวดช่วยเหลือและกู้ภัย ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กมว.ช่วยเหลือและกู้ภัย ฝูง.๒ หน่วยบิน ร.ล. จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ ๑ กบฮ. กร.35320 และ 35358sample@email.tst20
981396000293จ.อ.กนกชูทองเสนาะ19/02/2521ประจำการช่างแก้ไขข้อขัดข้อง หมวดลานจอด แผนกช่าง ฝูง.๑๐๓ กองบิน ๑ กบร.กร.มบ.๔ ฝูง.๑๐๓ กองบิน ๑ กบร. กร.088 3023858k190221@hotmail.com20
991402100135จ.อ.ยุทธนาพึ่งเทียน05/11/2520ประจำการเสมียน แผนกช่าง ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร.กร.แผนกช่าง ฝูง.๒๐๑ กองบิน ๒ กบร. กร.sample@email.tst20
1001386900227พ.จ.อ.กรุงแก้วหลำกรุง อบต.13/10/2519ประจำการโอนแผนกผลิตและบริการข่าวสาร กผข. ศบพ. พธ.ทร.sample@email.tst20
1012380800839พ.จ.อ.พีรชัญญ์วาสนาปู13/10/2519ประจำการพันจ่าทันตกรรม มว.พยาบาล ร้อย.พ.๒ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.แผนกทันตบำบัด กองทันตสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.1
1021392104134จ.อ.สุพลเลาวิริยะedwpkbcj31/08/2520ประจำการพลเล็ง หมู่ปืนใหญ่ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๖ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค. กรม ป. พล. นย.1
1031390503573จ.อ.มนตรีอุดมกิจแม็ค06/12/2520โอนอบต.นาถ่อน จ.นครพนมเรือเร็ว มตก.๔ มว.เรือที่ ๑ กลน. กร.54611มือถือ 0810619414montri.u@navy.mi.thพิมพ์เมื่อ 20 เม.ย.55
1042394600022จ.อ.ณัฐการต์สวัสดิ์นะทีต๋อง29/12/2521โอนแผนกรักษาความปลอดภัย กขว. บก. ทรภ.๑748200861560400tong39.1@hotmail.com
1051392104134จ.อ.สุพลเลาวิริยะprymibsr31/08/2520ประจำการพลเล็ง หมู่ปืนใหญ่ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.หมู่ปืนใหญ่ที่ ๖ ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค. กรม ป. พล. นย.1