Main Page ประกาศ ทะเบียนรุ่น รวมรูปกิจกรรมรุ่น ข่าวสารรุ่น รวม Download

HAPPY BIRTH DAY
   

รวมภาพวันเปิดหลักสูตร บรรยากาศในห้องเรียน มาดูกัว่าใครทำอะไรกันบ้าง.

ทัวร์ละลายพฤติกรรม จ.กาญจนบุรีี่ วันที่ 24-25 ต.ค. 2550.

รวมภาพผู้บังคับบัญชา
โรงเรียน พรรคนาวิน หลักสูตร พรรคนาวิน รุ่นที่ ๕๔ และหลักสูตร ทั่วไป รุ่นที่ ๓๓