กำหนดจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สร้างสัมพันธ์ทหารสามัญ ๓๖ ประจำปี ๒๕๕๔
 
เชิญเพื่อนนักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าทหารสามัญ ๓๖
ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สร้างสัมพันธ์ทหารสามัญ ๓๖ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ลานลีลา ริมชายทะเล อาคารรับรอง ๒ ฐท.สส. ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธ.ค.๕๔ ตั้งแต่ ๑๘๐๐ – ๒๔๐๐ ค่าใช้จ่าย ๕๐๐ บาท พร้อมครอบครัว
รายละเอียดเพิ่มเติม พ.จ.อ.เสริม กุลพงศ์พลิน 081-1709529 พ.จ.อ.นิติกร จันทร์กระจ่าง 083-1134626 พ.จ.อ.ณรงค์ หล้าก่ำ 081-3434198