ข่าวการถึงแก่กรรม บิดา พ.จ.อ.สุนทร ภิรมย์เนตร นรจ.36 เหล่าอิเล็กทรอนิกส์
 
ขอเชิญเพื่อน นรจ.36 ทุกพรรคเหล่า ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายสนอง ภิรมย์เนตร บิดา พ.จ.อ.สุนทร ภิรมย์เนตร ณ วัดพิกุลเงิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 เม.ย.55 กำหนดฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย.55 จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน