ข่าวการถึงแก่กรรม จ.อ.ดิลก รัตนไธสง จ่าปืน ร.ล.ศุกร์
 
แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.อ.ดิลก รัตนไธสง จ่าปืน ร.ล.ศุกร์ มวอ.อศ. เบื้องต้นทราบว่าเสียชีวิตจากโรควูบขณะเข้าเวรยาม เมื่อ ๒ พ.ค.๕๕ จึงแจ้งให้เพื่อน นรจ.๓๖ และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ พ.จ.อ.สุริยันต์ จิตปรีดา โทร.๗๔๑๐๙