แจ้งข่าวการถึงแก่กรรม มารดา พ.จ.อ.ศิลปชัย กิจจานนท์ นรจ.36 เหล่าวิทยุ
 
ขอเชิญเพื่อน นรจ.36 ทุกพรรคเหล่าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ มารดา พ.จ.อ.ศิลปชัย กิจจานนท์ ณ วัดนิเวศน์วราราม ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด ในวันที่ 16 - 19 มิ.ย.55 เวลา 2000 และกำหนดฌาปนกิจในวันพุธที่ 20 มิ.ย.55 เวลา 1300 รายละเอียดโทร 08-6060-8999