ช่างเครื่องบิน ขอเชิญเพื่อน นรจ.๓๖ พบปะสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๕
 
นรจ.๓๖ เหล่าช่างเครื่องบิน ขอเชิญ นรจ.๓๖ ทุกพรรคเหล่า ร่วมพบปะสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สโมสรหาดน้ำหนาว แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี โทร.๐๘๑๐๐๑๕๗๕๐ ,พ.จ.อ.ปณิธาน ๐๘๕๐๔๔๑๙๑๖