ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน นรจ.ทร.36(นย.38)
 
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน นรจ.ทร.36(นย.38) ที่สอบเลื่อนยศและเลื่อนฐานะได้ จำนวน 3 นาย ได้แก่
สอบเลื่อนยศ ร.ท.เป็น ร.อ.
- ร.ท.อิทธิพล ตันติวิศวกรรม
สอบเลื่อนฐานะ จ.อ.เป็น พันจ่า
- จ.อ.รวิศุทธิ์(ธนพล) วิจิตรเวชการ
- จ.อ.สายันต์ ชินบุตร
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตรับราชการทุกนายด้วยครับ