พัฒนา    โปร่งใส่    ร่วมใจบริการ
:: วัดเครือวัลย์วรวิหาร ::

เลขที่ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ ฯ เขต บางกองใหญ่ กรุงเทพ ฯ10600
โทร . .0 2475 5162 ,0 2475 3219 หรือ 0 2465 1013
 • ให้คำแนะนำในการแจ้งตายและจัดการศพ
 • ติดต่อประสานงานกับการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี
 • จัดหาหีบศพพร้อมรถบริการ รับ - ส่ง ศพ
 • จัดหาดอกไม้สดหน้าศพและพวงหรีด
 • จัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระ
 • จัดหาอาหาร และเครื่องดื่ม
 • จัดหาดอกไม้จันทน์พร้อมช่อเชิญ
 • จัดการแปรธาตุและแนะนำในการลอยอังคาร

:: ขั้นตอนการดำเนินการจัดการศพ ::
 • แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองภายใน 24 ชม. และขอใบมรณะบัตร
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสถาน ฯ เพื่อจองสถานที่และจัดการศพ
 • ติดต่อประสานงานการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี (หากเป็นสมาชิก ฯ )
 • จัดหาหีบศพ และดอกไม้หน้าศพ รวมทั้งอื่น ๆ ที่ต้องการ
 • จัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระ และนิมนต์พระสวดในพิธี
 • จัดหาอาหารและเครื่องดื่มเลื้ยงแขกที่มาร่วมงานศพ
 • แจ้งกำหนดวันเวลาสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
 • แจ้งจำนวนผู้มาร่วมพิธีฌาปนกิจศพ เพื่อเตรียมสถานที่และ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ดอกไม้จันทน์ ผ้าไตรบังสุกุล
 • แจ้งกำหนดเวลาเก็บอัฐิ และพระบังสุกุลในการแปรธาตุ
 • ติดต่อประสานเกี่ยวกับการลอยอังคาร (ถ้าต้องการ)


โดย ... หน.ฌาปนสถาน ทร.    

>> สามารถเลือกดูแต่ละรายการได้ <<

การเก็บค่าบริการต่าง ๆ ของฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร
ศาลา 1 , 5 , 6 (ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)
สมาชิก
ครอบครัว ทร.
บุคคลทั่วไป
ศาลา 2, 3 , 4 (ติดตั้งพัดลม)
สมาชิก
ครอบครัว ทร.
บุคคลทั่วไป
รถรับศพ (ทั่วราชอาณาจักร)
เริ่ม 500 บาท ขึ้นไปตามระยะทาง
รถรับศพ (ทั่วราชอาณาจักร)
เริ่ม 500 บาท ขึ้นไปตามระยะทาง
อุปกรณ์รดน้ำศพ ดอกไม้
150
150
150
อุปกรณ์รดน้ำศพ ดอกไม้
150
150
150
เจ้าหน้าที่จัดศาลา , บรรจุศพ
200
200
200
เจ้าหน้าที่จัดศาลา , บรรจุศพ
200
200
200
รวม
850
850
850
รวม
850
850
850
สวดพระอภิธรรม
สวดพระอภิธรรม
ค่าศาลา 1
800
900
1,200
ค่าศาลา 2, 3, 4
300
400
600
ค่าศาลา 5, 6
600
700
1,000
ค่าบำรุงวัด ธูป เทียน
100
100
100
ค่าบำรุงวัด ธูป เทียน
100
100
100
ค่าสาธารณูปโภค
80
80
100
ค่าสาธารณูปโภค
80
80
100
เจ้าหน้าที่บริการ
500
500
500
เจ้าหน้าที่บริการ
500
500
500
รวม
รวม
980
1,080
1,300
ประชุมเพลิง
ประชุมเพลิง
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเมรุ
1,500
2,000
2,500
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเมรุ
1,500
2,000
2,500
ค่าบำรุงสิ่งของใช้ ภาชนะ
200
250
300
ค่าบำรุงสิ่งของใช้ ภาชนะ
200
250
300
ค่าบำรุงวัด ธูป เทียน
100
100
100
ค่าบำรุงวัด ธูป เทียน
100
100
100
ค่าสาธารณูปโภค
80
80
100
ค่าสาธารณูปโภค
80
80
100
ค่าเก็บขยะรถเทศบาล
200
200
200
ค่าเก็บขยะรถเทศบาล
200
200
200
ค่าเจ้าหน้าที่บริการ
920
920
920
ค่าเจ้าหน้าที่บริการ
920
920
920
รวม
3,000
3,550
4,120
รวม
3,000
3,550
4,120
เก็บอัฐิ - แปรธาตุ
เก็บอัฐิ - แปรธาตุ
ค่าอุปกรณ์ ดอกไม้ น้ำอบ
675
675
675
ค่าอุปกรณ์ ดอกไม้ น้ำอบ
675
675
675
เจ้าหน้าที่บริการ
150
150
150
เจ้าหน้าที่บริการ
150
150
150
รวม
825
825
825
รวม
825
825
825
ค่าศาลาทำบุญ 7, 50, 100 วัน
ราคาตามอัตราแต่ละศาลา
ค่าศาลาทำบุญ 7, 50, 100 วัน
ราคาตามอัตราแต่ละศาลา
ค่าบำรุงวัด ธูป เทียน
100
100
100
ค่าบำรุงวัด ธูป เทียน
100
100
100
เจ้าหน้าที่บริการ
300
300
300
เจ้าหน้าที่บริการ
300
300
300
รวม
400
400
400
รวม
400
400
400
ฝากบรรจุศพ
ฝากบรรจุศพ
ค่าฝากศพไม่เกิน 100 วัน
1,500
2,000
3,000
ค่าฝากศพไม่เกิน 100 วัน
1,500
2,000
3,000
ค่าบำรุงวัด ธูป เทียน
100
100
100
ค่าบำรุงวัด ธูป เทียน
100
100
100
เจ้าหน้าที่บริการ
300
300
300
เจ้าหน้าที่บริการ
300
300
300
รวม
1,900
2,400
3,400
รวม
1,900
2,400
3,400
ข้อมูลแก้ไขล่าสุด : Thu 6/24/10 15:29
* รายการ และค่าบริการ อาจมีการปรับเปลี่ยน สอบถามข้อมุล อีกครั้งได้ที่ ......
โทร. 0 2475 5162 ,0 2475 3219 หรือ 0 2465 1013

:: แผนที่การเดินทางมายัง ฌาปนสถานกองทัพเรือ ( วัดเครือวัลย์วรวิหร) ::