: ตั้งอยู่ภายในเขตฐานทัพเรือกรุงเทพ
รถประจำทางที่ผ่าน [ ด้านถนนอิสรภาพ สาย 40, 56, 149 ] [ ด้านถนนอรุณอมรินทร์ สาย 19, 57 ]
อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 02-4753283-4
E-mail : navycrema@hotmail.com
กลับหน้าหลัก