ศูนย์รับจองที่พัก
      การติดต่อเพื่อจองที่พักสามารถติดต่อได้ที่
      ศูนย์รับจองที่พัก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
      ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
      038 - 436187 ต่อ 2070
      086-7006931
      084-0156696
      
การจองที่พัก

- จองทางโทรศัพท์
      086-7006931
      084-0156696
- วางมัดจำผ่านธนาคารทหารไทย(สาขาสัตหีบ ) ก่อนเข้าพัก 15 วัน
หมายเลขบัญชี 302 -1 - 07421 - 0 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
- FAX ใบโอนเงินมาที่ 038-436187
-เขียนชื่อผู้จอง,ชื่อบ้าน,วันเข้าพัก และจำนวนเงินที่โอนให้ชัดเจนก่อนที่ส่งมา

 


 
Design by Illiminaz@hotmail.com ศุนย์รับจองห้องพัก หาดทรายแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251 โทร.086-7006931,084-0156696