น้าหลัก

menu-div (1K) menu-div (1K) องทัพเรือ

menu-div (1K)
กองทัพเรือ ได้ร่วม กำกับ และติดตามการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ จึงขอความร่วมมือข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง กองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ร่วมแจ้ง ข้อมูลของ เว็บไซต์ และการกระทำความผิดดังกล่าว เพื่อดำเนินการต่อไป


arrow2 (1K) แจ้งเบาะแส หรือแหล่งข้อมูล

พบเห็นเว็บไซต์ และการกระทำเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ โปรดแจ้งเบาะแส หรือแหล่งข้อมูลที่ท่านทราบมายัง  cybercrime@navy.mi.th หรือ ส่งผ่านแบบฟอร์มทางด้านซ้ายมือ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

      arrow2 (1K) กรอกรายละเอียด
      arrow2 (1K) กดปุ่ม "ส่งรายละเอียด"

ระบบจะจัดส่งข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติ
รายละเอียด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Design By : LTJG.Tharapun Augsornsri