ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ขส.ทร.ขอแก้ไขตำแหน่งอัตราเปิดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ขส.ทร. ประจำปี 2560

 • ตามประกาศ ขส.ทร. ลง 27 ก.พ.60 ได้เปิดสอบตำแหน่งอัตรา ร.อ. และ ร.ท. จำนวน 18 อัตรา นั้น ขส.ทร.ขอแก้ไขตำแหน่งอัตรา ในผนวก ก ข้อ 1 ลำดับ 8 รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=112
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2017-04-24 เวลา 14:52 น. 

  ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน

 • ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/supply/editweb_55/pdf/24.04.60.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.บุรินฤทธิ์ ภิรมกิจ  | 2017-04-24 เวลา 13:19 น. 

  ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๐


เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/store_proclaim/p1200417111712.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาเอก ศักดา บัวศรี  | 2017-04-21 เวลา 15:43 น. 

  ขอแจ้งข่าวถึง ผู้ดูแล website ทร. ทุกหน่วยงาน

 • website ภายนอก ทร. ภายใน ทร. บัดนี้ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นภาพสีปกติได้

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2017-04-21 เวลา 14:14 น. 

  งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ 10 ปี ราชนาวี 78/50

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี นักเรียนจ่าทหารเรือรุ่นที่ 50 คณะกรรมการรุ่นขอเชิญเพื่อนร่วมรุ่นและครอบครัว ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ 10 ปี ราชนาวี 78/50 ใน วันเสาร์ที่ 29 เม.ย.60 กิจกรรมประกอบด้วย - เวลา 0850 สักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ณ บริเวณประตูทางเข้าหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กม.5 - เวลา 1000 ร่วมทำบุญ ถวายเพล อุทิศส่วนกุศล ให้กับเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดรังสีสุนทร กม.5 (การแต่งกายเสื้อกีฬารุ่นสีดำ/หรือเสื้อโทนสีดำ) - เวลา 1330 การแข่งขันฟุตบอลภายในรุ่น ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม กม.1 - เวลา 1800 งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ณ อาคารพละ 25 โรงเรียนสิงห์สมุทร ฝั่ง ม.ปลาย (การแต่งกายเสื้อรุ่นสีเหลือง)

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/NRC7850/
ผู้ประกาศ : จ.อ.เอกพันธ์ มังคลาด  | 2017-04-20 เวลา 09:57 น. 

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา การเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา การเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐

เว็บไซต์ : http://www.n2.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/8171
ผู้ประกาศ : ร.ท.หญิงสมฤทัย คงดิษฐ์  | 2017-04-19 เวลา 15:29 น. 

  หัวข้อวิชาและเอกสารอ้างอิงสำหรับสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ อล.ทร. ประจำปี งป.๒๕๖๐


เว็บไซต์ : http://10.106.90.2/books/upload/test-2560.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2017-04-19 เวลา 13:38 น. 

  ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ประจำปี 2560 และรายละเอียดการสอบ

 • ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ประจำปี 2560 และรายละเอียดการสอบ

เว็บไซต์ : http://www.welfare.navy.mi.th/web60/attach_file/I3500-2017-04-181492506976.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง กิ่งแก้ว รัตนอุบล  | 2017-04-18 เวลา 16:38 น. 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมการปฏิบัติธรรม ณ มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เม.ย.๖๐ จำนวน ๑๐๐ นาย ได้ที่หน้าเวปต์ไซร์ ยศ.ทร. (หัวข้อข่าวและการประชาสัมพ้นธ์)


ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2017-04-11 เวลา 15:57 น. 

  ประกาศ กรมการขนส่งทหารเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา การเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา การเลือกสรรฯ ตามเอกสารที่แนบ

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=111
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2017-04-07 เวลา 15:44 น. 

  ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี งป.๒๕๖๐

 • อล.ทร. จะดำเนินการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี งป.๒๕๖๐ เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราที่ว่างของหน่วยต่างๆ ในสังกัด อล.ทร. และหน่วยปกครองสายวิทยาการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายชื่อแต่ละตำแหน่งอัตรา ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ : http://10.106.90.2/books/upload/electest2560.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2017-04-07 เวลา 09:59 น. 

  ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนไพศาลีวิทยาคม จ.นครสวรรค์

 • ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนไพศาลีวิทยาคม จ.นครสวรรค์ พบครูทั้งโรงเรียนได้ที่ บ้านเขตนที สอ.รฝ. ชายทะเลติดกับกำแพง อรม.ใน 1600 วันอังคารที่ 4 เม.ย.60 คณะครูทั้งโรงเรียนจะเข้าพักใน 4 เม.ย.60 และออกใน5 เม.ย.60 เวลส 1000

ผู้ประกาศ : ร.ท.ไกรเทพ จันทร์โสดา  | 2017-04-03 เวลา 12:19 น. 

  มารดาของ พ.จ.อ.หญิง สมพิศ หลายกิจพานิช ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางทองอยู่ โพธิ์ทอง มารดาของ พ.จ.อ.หญิง สมพิศ หลายกิจพานิช จนท.วิจัย แผนกวิจัยและพัฒนา กวก.วศ.ทร.ช่วยปฏิบัติราชการ แผนกส่งกำลังบำรุง บก.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๐ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่าง ๓๑ มี.ค.๖๐ – ๕ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๙๐๐ และกำหนดฌาปนกิจ ใน ๕ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๖๓๐ ณ วัดศรีประวัติ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี จึงแจ้งให้ข้าราชการที่รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2017-04-03 เวลา 09:05 น. 

  ตำราสำหรับสอบบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ของ สปช.ทร.

 • ตำราสำหรับสอบบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ของ สปช.ทร.

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/view.php?id=1382
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2017-03-28 เวลา 10:56 น. 

  การอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงระบบท่อทางในเรือ ประจำปี งป.๖๐ ของ ศพช.กศษ.กพช.อร.

 • ศพช.กศษ.กพช.อร. กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงระบบท่อทางในเรือ ประจำปี งป.๖๐ ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ ๑๘ เม.ย. - ๔ พ.ค.๖๐ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๑ นาย โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัวและลงทะเบียนในวันอังคารที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ ณ ห้องเรียน ๒๓๐๓ ศพช.กศษ.กพช.อร. อาคารอเนกประสงค์ อร. ชั้น ๓ การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ๑. พ.จ.อ.สุเทพ หนูเดช ๒. พ.จ.อ.วิกรม ลี้สำราญ ๓. พ.จ.อ.ณรงค์เดช จันทร์ขาว ๔. พ.จ.อ.ประณต ฤกษ์ใหญ่ ๕. พ.จ.อ.เริงธรรม เก่งกล้า ๖. นายวรพจน์ เข้มข้น ๗. นายสุทธิชัย ลม้ายจำปา ๘. นายยุทธนา เสนสุภา ๙. นายยุรนันต์ อุตราช ๑๐. นายวรพล ยวงศรี ๑๑. นายเจนณรงค์ เทียนขาว

ผู้ประกาศ : ร.ต.ขจร พุทซ้อน  | 2017-03-28 เวลา 08:08 น. 
หน้า 12