ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  กอล์ฟสมาชิกพลูตาหลวง ครั้งที่ ๒

 • กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง จะจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟระหว่างสมาชิกประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๑๔ ก.ยค.๕๙ - Flight A ,B, C ผู้ถือแต้มต่อ ๐ – ๑๙ และ Flight VIP และอาวุโสแข่งขันรอบสนาม West และสนาม North ออกรอบเล่นพร้อมกันทุกหลุมเวลา ๑๒๐๐ - Flight D ผู้ถือแต้มต่อ ๒๐ – ๒๔ แข่งขันรอบสนาม East และสนาม South ออกตามกันตั้งแต่เวลา ๑๑๐๐ ที่หลุม ๑ East การสมัครเข้าแข่งขันสามารถสมัครจองกลุ่มและขำระเงินค่าสมัคร ๓๐๐ บาท ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรกิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.๐๘๑-๐๐๓๓๘๑๑ (AIS), ๐๘๐-๒๐๙๙๑๗๕ (TRUE)

ผู้ประกาศ : ร.อ.อารี เยือกเย็น  | 2016-08-25 เวลา 07:02 น. 

  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการในส่วนพิธีการ ฯ การจัดงาน "นาวีวิจัย 2016"

 • สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการในส่วนพิธีการ ฯ การจัดงาน "นาวีวิจัย 2016"

เอกสารแนบ : NRDO_Research2016.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงปิยะนันท์ จันทร์บุตร  | 2016-08-15 เวลา 18:17 น. 

  กำหนดการงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙"

 • กำหนดการงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙"

เอกสารแนบ : KM59.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2016-08-15 เวลา 12:28 น. 

  อบรมศีลธรรม ก.ย.๕๙


เอกสารแนบ : obromsiltum september 59.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2016-08-13 เวลา 13:32 น. 

  สปช.ทร.ขอให้หน่วยต่าง ๆ ที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง และมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาในช่วงปลายปีงบประาณ เร่งรัดให้คู่สัญญาส่งมอบแล้วทำการตรวจรับและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนปิดระบบ RTN ERP (ประมาณ 9 ก.ย.59)

 • สปช.ทร.ขอให้หน่วยต่าง ๆ ที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง และมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาในช่วงปลายปีงบประมาณ เร่งรัดให้คู่สัญญาส่งมอบแล้วทำการตรวจรับและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนปิดระบบ RTN ERP (ประมาณ 9 ก.ย.59)

ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2016-08-11 เวลา 17:47 น. 

  แผนผังการจัดบอร์ด งาน KM 59

 • แผนผังการจัดบอร์ด งาน KM 59

เอกสารแนบ : plan KM 59.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2016-08-11 เวลา 09:25 น. 

  ขอเชิญร่วมงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปี พ.ศ.2559

 • ขอเชิญร่วมงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันอังคารที่ ๑๖ ส.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๕๓๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

เอกสารแนบ : KM DAY 59.jpg
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2016-08-09 เวลา 08:48 น. 

  รับสมัครทหารประจำการเข้าเป็น นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๖๐

 • รับสมัครทหารประจำการเข้าเป็น นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๖๐

เอกสารแนบ : seal 60.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ปรีชา คูณขุนทด  | 2016-08-08 เวลา 14:42 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรม นาง มน พรหมมา มารดา พ.จ.อ.ประจักษ์ พรหมมา พันจ่ายานยนต์ ร้อย.สห.พล.นย.

 • ๑. ถึงแก่กรรม เมื่อ ๒ ส.ค.๕๙ ๒. กำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๒ - ๖ ส.ค.๕๙ เวลา ๒๐๐๐ ณ วัดโป่งปากดง ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี ๓. กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๗ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุวัดโป่งปากดง กรุณาแจ้ง นรจ.ทร.รุ่น ๒๔ นรจ.นย.รุ่น ๒๖ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : จ.อ.วิญญู เหลาเพียร  | 2016-08-03 เวลา 14:29 น. 

  สปช.ทร. จะทำการปิดระบบ RTN ERP ใน 6 - 7 ส.ค.59 เพื่อดำเนินการเปลี่ยน Password ใหม่ ให้หน่วยต่าง ๆ ที่ใช้ระบบ RTN ERP สามารถใช้งานได้ตามปกติด้วย Username/Password ใหม่ ตั้งแต่ 8 ส.ค.59 เป็นต้นไป

 • สปช.ทร. จะทำการปิดระบบ RTN ERP ใน 6 - 7 ส.ค.59 เพื่อดำเนินการเปลี่ยน Password ใหม่ ให้หน่วยต่าง ๆ ที่ใช้ระบบ RTN ERP สามารถใช้งานได้ตามปกติด้วย Username/Password ใหม่ ตั้งแต่ 8 ส.ค.59 เป็นต้นไป

เอกสารแนบ : news 150.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2016-07-28 เวลา 10:34 น. 

  อบรมศีลธรรม ส.ค.๕๙


เอกสารแนบ : AROMSEERATAM AUGUST 2016.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2016-07-26 เวลา 10:05 น. 

  Infographics ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ แบบที่ 2 ห้วงก่อนการออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.59

 • Infographics ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ แบบที่ 2 สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยัง นขต.ทร. กำลังพล และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ห้วงก่อนการออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.59 จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญ ของ ทร.

เอกสารแนบ : RTN for Constitution2.jpg
ผู้ประกาศ : น.ต.กรวีร์ จำเนียร  | 2016-07-25 เวลา 11:30 น. 

  Infographics ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ ห้วงก่อนการออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.59

 • Infographics ราชนาวีไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยัง นขต.ทร. กำลังพล และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ห้วงก่อนการออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.59 จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญ ของ ทร.

เอกสารแนบ : RTN for Constitution1.jpg
ผู้ประกาศ : น.ต.กรวีร์ จำเนียร  | 2016-07-25 เวลา 11:29 น. 

  รายละเอียดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใน 7 ส.ค.59

 • คณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติการข่าวสารของ ทร. ขอความร่วมมือให้ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค.59 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติฯ ตามข่าวราชนาวีที่แนบ

เอกสารแนบ : constitution vote details.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.กรวีร์ จำเนียร  | 2016-07-22 เวลา 16:38 น. 

  แจ้งตัดสิทธิและเพิ่มเติมหมายเลขสอบผู้ที่ผ่านการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (นว.ก) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือของ กร. ประจำปี ๒๕๕๙ รอบแรก (ภาคทฤษฎี

 • เนื่องด้วย กพ.กร. ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ผ่านการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (นว.ก) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือของ กร. ประจำปี ๒๕๕๙ มีคุณสมบัติไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ที่ กร. อนุมัติไว้ คณะอนุกรรมการจัดการทดสอบฯ จึงขอตัดสิทธิผู้สมัครสอบหมายเลข ๒๑๒๔๐๓๓๐๓ และ ๓๑๔๕๗๔๔๐๑ และขอประกาศหมายเลขผู้ที่สอบผ่านรอบแรก (ภาคทฤษฎี) เพิ่มเติมสำหรับ ผบ.เรือ ชั้น ๒ กตอ. ได้แก่ ผู้สมัครสอบหมายเลข ๒๑๒๔๐๓๓๐๒ โดยให้รายงานตัวตามประกาศของคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบฯ (ฉบับที่ ๑)

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/link.php?id=919&goto=919.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2016-07-14 เวลา 15:17 น. 
หน้า 12