ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=2219
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2014-04-24 เวลา 15:32 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๒ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๒ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๔ อ.ไทรน้อย - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๔ สุขสวัสดิ์๒๖ - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. ๖ คัน รร.สส.สส.ทร. จำนวน ๔ คัน สนับสนุนแข่งเรือใบ รีกัลตา จำนวน ๒ คัน *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ต.นิยม ยศสมุทร  | 2014-04-24 เวลา 13:01 น. 

  ประกาศ พธ.ทร.เรื่อง ผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ประจำปี งป.57


เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุรวัลย์ สุตะโท  | 2014-04-23 เวลา 15:15 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๙ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๙ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.

  *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. ๖ คัน และพื้นที่ควบคุม ๙๐๔ จำนวน ๓ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-04-23 เวลา 14:59 น. 

  กพ.ทร.ขอให้พิจารณาบำเหน็จประจำปี 2557 ครึ่งปีหลัง ให้แก่ข้าราชการทหารในสังกัดที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.57


เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person/personal/shownews.php?id=1032&Nameshow=%A2%E8%D2%C7%E1%A8%E9%A7%20%B9%A2%B5.%B7%C3.%E1%C5%D0%CB%B9%E8%C7%C2%E0%A9%BE%D2%D0%A1%D4%A8%20%B7%C3.%20%A2%CD%E3%CB%E9%BE%D4%A8%D
ผู้ประกาศ : น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี  | 2014-04-23 เวลา 13:31 น. 

  มติการประชุมเตรียมการทดสอบ ผบ.เรือ ประจำปี งป.๕๗ ของ กร.

 • คณะอนุกรรมการจัดการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (พรรคนาวิน) ได้กำหนดแนวทางการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (พรรคนาวิน) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็น ผบ.เรือ ของ กร. ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ เม.ย.๕๗ ณ ห้องประชุม กฝร. สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.สุชา เคี่ยมทองคำ ผบ.กฝร. เป็นประธานในการประชุม มีมติให้จัดการทดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิ.ย.๕๗ รายละเอียดแนวทางการทดสอบสามารถติดตามอ่านได้ที่ http://www.fleet.navy.mi.th/ftc หัวข้อ สอบ ผบ.เรือ ๕๗

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/390.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2014-04-23 เวลา 12:32 น. 

  นายสำเนียง ปุยอ๊อก เสียชีวิต

 • นายสำเนียง ปุยอ๊อก บิดาของ พ.จ.อ.ธนายุทธ ปุยอ๊อก ข้าราชการสังกัด พัน.ขส.กรม สน.สอ.รฝ. ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๗ กำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่ ๒๒ - ๒๖ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดวังหิน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กำหนดฌาปนกิจในวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ จึงแจ้งมายัง นรจ.๓๒ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : จ.อ.วีระชัย แทนสูงเนิน  | 2014-04-23 เวลา 09:10 น. 

  อบรมศีลธรรม พ.ค.๕๗


เอกสารแนบ : ABROMSIRATAM MAY57.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2014-04-22 เวลา 10:27 น. 

  แจ้งกำหนดวันประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ นทน.สธ.ทร. รุ่นที่ 73

 • รร.สธ.ทร. ขอแจ้งกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ นทน.สธ.ทร. รุ่นที่ 73 ประจำปีการศึีกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 29 - 30 เม.ย.57 ซักซ้อม ณ ห้องประชุมบริพัตร เวลา 0800 1 - 2 พ.ค.57 ซ้อม ณ สปท. เวลา 0830 - 1600 5 พ.ค.57 ซ้อมใหญ่ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 6 พ.ค.57 พิธีรับพระราชทานฯ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

เอกสารแนบ : edu 73.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วีระพงษ์ วงค์มณี  | 2014-04-22 เวลา 10:12 น. 

  แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.อ.ชาตรี ศรีมากเปี่ยม นรจ.๒๓

 • ร.อ.ชาตรี ศรีมากเปี่ยม นายทหารบัญชี แผนกการเงิน กรม สน.สอ.รฝ.(นรจ.๒๓) ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๘ เม.ย.๕๗ ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดใต้บ้านบ่อ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่ ๑๙-๒๓ เม.ย.๕๗ เวลา ๒๐๐๐ พระราชทานเพลิงศพใน ๒๔ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๖๐๐

ผู้ประกาศ : ร.อ.สุชิน เดชสุภา  | 2014-04-20 เวลา 18:28 น. 

  ประกาศกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗

 • ตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ : 0904.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.รัตนะ เต้นปักษี  | 2014-04-18 เวลา 15:14 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๘ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร.ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการจำนวน ๘ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเย็น
  สาย อ. - อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - อ.๗ บางแค - อจปร.
  - อ.๘ หมู่บ้านทร.คันที่ ๑ - อจปร.อร.
  - อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  สาย ข. - ข.๑ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - ขส.ทร.
  สนับสนุนภารกิจ กอง รปภ.ฐท.กท. จำนวน ๘ คัน
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ต.นิยม ยศสมุทร  | 2014-04-11 เวลา 12:09 น. 

  ประกาศ พธ.ทร. เรื่อง การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน


เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุรวัลย์ สุตะโท  | 2014-04-11 เวลา 10:21 น. 

  ตามประกาศ ชย.ทร. ลง ๓๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น ชย.ทร. ขอแก้ไขสาขาวิชาชีพที่สอบ ดังนี้


เอกสารแนบ : kakit.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2014-04-11 เวลา 08:28 น. 

  พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ๒ อัตรา

 • พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (ตรงข้ามโรงเรียนนายเรือ) สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา เพศชาย รับสมัครวันที่ ๘ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ โทร ๐๒ ๓๙๔ ๑๙๙๗ และ ๐๒ ๔๗๕ ๓๘๐๘

ผู้ประกาศ : ร.อ.สงวน เกลียวรุ่งสวัสดิ์  | 2014-04-08 เวลา 11:25 น. 
หน้า 12