ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้าเป็นนักเรียนประดาน้ำขั้นต้น รุ่นที่ ๓๐ ประจำปี งป.๖๑

 • ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้าเป็นนักเรียนประดาน้ำขั้นต้น รุ่นที่ ๓๐ ประจำปี งป.๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธ.ค.๖๐ - ๘ ม.ค.๖๑

เว็บไซต์ : http://www.ordn.navy.mi.th/upload/pdf/driver61.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.วิทวัส ขะทุม  | 2017-12-08 เวลา 11:07 น. 

  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 • กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อนเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ อัตรา

เว็บไซต์ : http://www.ncit.navy.mi.th/upload/pdf/job301160.pdf
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ต.ราเมศ สุริย์แสง  | 2017-12-06 เวลา 13:57 น. 

  กรมแพทย์ทหารเรือ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.และ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ร่วม กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำรองโลหิต

 • กรมแพทย์ทหารเรือ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.และ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ร่วม กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำรองโลหิต

เอกสารแนบ : blood-donate.jpg
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงศักดิ์ บุปผาเจริญ  | 2017-11-29 เวลา 13:15 น. 

  ตรวจสุขภาพประจำปีที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ไม่ต้องชำระเงินสด เริ่มตั้งแต่ ๓ ม.ค.๖๑

 • รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ทร. เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีโดยไม่ต้องชำระเงินสด เริ่มตั้งแต่ ๓ ม.ค.๖๑ ในส่วนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ทร. ที่ใช้สิทธิประกันสังคม กับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. สามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ตามรายการที่ สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิในการตรวจ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารแนบ : S__24993794.jpg
ผู้ประกาศ : ร.อ.สุระกาล วะมะพุทธา  | 2017-11-27 เวลา 15:49 น. 

  แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรมประจำเดือน ธ.ค.๖๐


เอกสารแนบ : AUMROMSEERATAM DEC2017.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2017-11-22 เวลา 14:10 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม บิดาภรรยาของ จ.อ.อภิสิทธิ์ คงจิตรค้า ข้าราชการ สังกัด พัน.ร.9 รอ.ฯ

 • ข่าวถึงแก่กรรม ด้วย จ.ส.ต.เหลียง ลาภหลาย บิดาภรรยา จ.อ.อภิสิทธิ์ คงจิตรค้า ข้าราชการ สังกัด พัน.ร.9 รอ.ฯ กรม ร.3 พล.นย. มีรายละเอียดดังนี้.- ถึงแก่กรรมเมื่อ 7 พ.ย.60 ด้วยโรคชรา กำหนดสวดพระอภิธรรม ในวันที่ 8 – 12 พ.ย.60 เวลา 2000 ณ วัดอรัญญิก ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พิษณุโลก กำหนดฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 13 พ.ย.60 เวลา 1600 ณ วัดอรัญญิก ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พิษณุโลก จึงแจ้ง นรจ.ทร.39, นย.41 และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : สมโภช น้อยมณี  | 2017-11-10 เวลา 10:44 น. 

  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส. สามารถตรวจสอบเงินปันผล เฉลี่ยคืนได้ตาม link ครับ

 • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส. สามารถตรวจสอบเงินปันผล เฉลี่ยคืนได้ตาม link ครับ http://www.sattahip-coop.com/ssc60/60list.php

เอกสารแนบ : ssc60.jpg
เว็บไซต์ : http://www.sattahip-coop.com/ssc60/60list.php
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2017-11-09 เวลา 09:30 น. 

  การจัดพิมพ์ ส.ค.ส. ประจำปี 2561

 • กรพ.สบ.ทร.จะดำเนินการจัดพิมพ์ ส.ค.ส. ประจำปี 2561 ให้กับผู้บังคับบัญชาชั้นยศนายพลเรือในประจำการและและนอกประจำการ หน่วยต่าง ๆ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายควบคุมและประเมินราคาสิ่งพิมพ์ กรพ.สบ.ทร. ตั้งแต่ 1 ธ.ค.60 - 15 ม.ค.61 กรพ.สบ.ทร.จะดำเนินการจัดพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปี 61 ให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ที่มีความประสงค์จะจัดพิมพ์ หน่วยสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ฝ่ายควบคุมและประเมินราคาสิ่งพิมพ์ กรพ.สบ.ทร. ร.อ.เจษฎา พร้อมมูล โทร.55620 ได้ตั้งแต่ 6 พ.ย.60 - 10 ธ.ค.60

เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=102
ผู้ประกาศ : น.ท.สิทธิชัย แก้วสุวรรณ  | 2017-11-07 เวลา 10:55 น. 

  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. กำหนดเปิดใช้ประตูหน้า รพ.

 • ด้วย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเข้า-ออก และการจราจรภายใน รพ.ฯ โดยผู้ที่จะเข้ามาภายใน รพ.ฯ ที่มาจากดาวคะนอง ไม่สามารถลงอุโมงค์ข้ามแยกมไหสวรรค์ได้ ให้ใช้ทางขนานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูหน้า รพ.ฯ เริ่มตั้งแต่ ๖ พ.ย.๖๐ รายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://www.nmd.go.th

เอกสารแนบ : 1509593787598.jpg
ผู้ประกาศ : น.ท.พิบูรณ์ นาคทอง  | 2017-11-02 เวลา 13:43 น. 

  บทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรม ประจำเดือน พ.ย.๖๐ (จำนวน ๕ เรื่อง)


เอกสารแนบ : BUTKOMTASEERAM NOVEMBER 17.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2017-11-01 เวลา 14:02 น. 

  แจ้งกำหนดการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน พ.ย.๖๐ (ฉบับจริง)


เอกสารแนบ : AUMROMSEERATAM NOVEMBER 17.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2017-11-01 เวลา 09:14 น. 

  ประกาศกรมสารบรรณทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.๖๑

 • กรมสารบรรณทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการประจำปี งป.๖๑ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ กรมสารบรรณทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา

เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=101
ผู้ประกาศ : นาวาโท จตุรงค์ กิจสมบัติ  | 2017-10-31 เวลา 13:51 น. 

  ต้องการหาผู้คำประกัน สอ.วด

 • จ.อ.ชานนท์ วทิชานนท์ ต้องการหาผู้ค้ำประกัน สอ.วด. ด่วน โทร.0643525443 หรือ56621 หน่วย อจปร.อร.

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.พยุงศักดิ์ ตงมั่นคง  | 2017-10-30 เวลา 14:44 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.อรรณพ เยาวสำลี

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.อรรณพ เยาวสำลี นปก. ช่วยราชการ อจปร.อร. ถึงแก่กรรม กำหนดสวดอภิธรรม ในวันเสาร์ที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๓๐ ต.ค.๖๐ ฌ วัดเครือวัลย์ ศาลา ๓ เวลา ๑๘๓๐ และพระราชทานเพลิงศพ ใน วันอังคารที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๖๐๐ กรุณาแจ้ง นักเรียนนายเรือรุ่น 78 , เตรียมทหารรุ่น 21 จึงแจ้งมาแก่ผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิงธัญพร อินทร์บำรุง  | 2017-10-27 เวลา 20:29 น. 

  ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ประจำปี ๒๕๖๐


เว็บไซต์ : http://www.welfare.navy.mi.th/web60/index.php/Activity/view2/156
ผู้ประกาศ : จ.อ.ไพรัตน์ พลอยทรัพย์  | 2017-10-24 เวลา 15:27 น. 
หน้า 12