ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปี 2559

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปี 2559 ทุนการศึกษาที่จะมอบมี 2 ประเภท คือ ทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนประเภทเรียนดี รวมเป็นเงินประมาณ 800,000 บาท สำหรับสมาชิกผู้สนใจขอให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ส่งถึงสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ก.ค.59 แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษ ขอรับได้ที่สหกรณ์ ฯ หรือ Download ได้ทาง www.sattahip-coop.com

เว็บไซต์ : http://www.sattahip-coop.com/index.php/2015-04-23-09-26-12/114-5555
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2016-04-29 เวลา 15:00 น. 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ปิดทำการ 1 วัน

 • วันที่ 2 พ.ค.59 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ปิดทำการ 1 วัน หยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

เอกสารแนบ : ปิดวันแรงงาน2.jpg
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2016-04-27 เวลา 14:46 น. 

  กง.ทร.ขอเชิญหน่่วยงานที่มีการจัดซื้อ/จ้างต่างประเทศ สัมมนาหัวข้อเรื่อง ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 • ในวันอังคารที่ ๑๗ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม ศปก.ทร. อาคาร บก.ทร.๓ ชั้น ๑ กรุณาส่งรายชื่อภายใน ๓ พ.ค.๕๙ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ หรือสามารถดูได้ที่เวปไซต์ กง.ทร.

เอกสารแนบ : Image.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิงบุษบา เปรมประเสริฐ  | 2016-04-27 เวลา 14:15 น. 

  ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

 • ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

เว็บไซต์ : http://www.welfare.navy.mi.th/money%20pdf/panukpass.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.หญิงกิ่งแก้ว รัตนอุบล  | 2016-04-27 เวลา 11:21 น. 

  ขอแจ้งตำแหน่งเปิดสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2559 สายวิทยาการของ สบ.ทร.


เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=69
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.อ.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2016-04-27 เวลา 11:10 น. 

  แนะนำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.ncitschool.navy.mi.th

 • โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยขึ้นตรง กองวิทยาการ สำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ มีหน้าที่จัดการศึกษาฝึกอบรมด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ การกีฬาและพลศึกษา ให้กับนักเรียนจ่า ตลอดจนนายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตร ของ ทร.

เว็บไซต์ : http://www.ncitschool.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : ร.ต.รุจิพนธ์ นาคเจียม  | 2016-04-27 เวลา 08:53 น. 

  ประกาศ ขส.ทร. เรื่อง ผลการการสรรหา เลือกสรร บุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=79
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2016-04-26 เวลา 15:42 น. 

  ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๙


เอกสารแนบ : pagassompaton.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2016-04-26 เวลา 15:15 น. 

  ข่าวคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ (สบ.ทร.) แจ้งตำแหน่งอัตรา พ.จ.อ. ว่าง ไม่มีผู้สมัครสอบ จำนวน 37 อัตรา

 • คณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี 2559 (สบ.ทร.) ขอแจ้งตำแหน่งอัตรา พ.จ.อ. ว่าง ไม่มีผู้สมัครสอบ จำนวน 37 อัตรา โดยขอให้ ผู้สมัครสอบ หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่สมัครสอบเป็นตำแหน่งอัตรา พ.จ.อ. จำนวน 37 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ขอให้แจ้งการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 55459 และ 55645 พร้อมส่งหลักฐานถึง สบ.ทร. ภายในวันศุกร์ที่ 29 เม.ย.59

เอกสารแนบ : update_26042559.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท จตุรงค์ กิจสมบัติ  | 2016-04-26 เวลา 09:12 น. 

  บุตร ของ พ.จ.อ.สินธุภิเศก จันทะยานี นรจ.รุ่นที่ 24 อุปสมบท

 • ด้วย นายภูเบศ (ปาล์ม) จันทะยานี บุตร ของ พ.จ.อ.สินธุภิเศก จันทะยานี นรจ.รุ่นที่ 24 จะทำการ อุปสมบท ในวันเสาร์ที่ ๓๐ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ วันสุกดิบขอเชิญ ร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเลขที่ ๑๘ ม.๓ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๗๐๐ นำนาคอุปสมบท ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) อ.เมือง จ.ราชบุรี จึงขอเชิญเพื่อน นรจ.24 ร่วมอนุโมทนาในงานอุปสมบทโดยพร้อมกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชุณหพัชร์ ฉิมผูก  | 2016-04-20 เวลา 15:48 น. 

  อบรมศีลธรรม พ.ค.๕๙


เอกสารแนบ : obromsiltam may 2016.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2016-04-20 เวลา 15:15 น. 

  รายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือ สังกัด บก.ทร. ที่จะครบเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.60

 • รายชื่อนายทหารชั้นนายพลเรือ สังกัด บก.ทร. ที่จะครบเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.60 ส่งสำเนาทะเบียนบ้านให้ สลก.ทร. ภายใน ๒่๙ เม.ย.๕๙ ประสานรายละเอียดได้ที่ ร.อ.พิฑูรย์ ศรีโภคา รรก.ประจำแผนกธุรการ สลก.ทร. โทร.๕๔๕๕๐ โทรสาร ๕๕๒๓๐

เอกสารแนบ : IMG_20160420_0002.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.ประสิทธิพร ศิริสุนทร  | 2016-04-20 เวลา 10:15 น. 

  การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ พ.จ.อ. และ จอ. สายวิทยาการของ พธ.ทร.

 • การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ พ.จ.อ. และ จอ. สายวิทยาการของ พธ.ทร.เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราที่ว่าง ประจำปี ๒๕๕๙

เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th/editweb_55/pdf/sob.59.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.บุรินฤทธิ์ ภิรมกิจ  | 2016-04-12 เวลา 15:37 น. 

  วันคล้ายวันสถาปนา สธน.ทร.

 • สธน.ทร.จะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สธน.ทร.ครบรอบปี ๑๐๘ ในวันพุธที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๕๙ ณ อาคาร บก.ทร. ๑ ชั้น ๒ พระราชวังเดิม

เอกสารแนบ : Navy.JaG.docx
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.สมศักดิ์ ไชโย  | 2016-04-08 เวลา 14:10 น. 

  นางสมทรง ธงชัย มารดา พ.จ.อ.สมบัติ ธงชัย นรจ.รุ่น ๓๒ เสียชีวิต

 • การเสียชีวิตของ นางสมทรง ธงชัย มารดาของ พ.จ.อ.สมบัติ ธงชัย จนท.พัสดุ มว.คลังพัสดุ แผนกช่าง ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ กบร.กร. ถึงแก่กรรมเมื่อ ๕ เม.ย.๕๙ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ ๕ - ๘ เม.ย.๕๙ ณ บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๔ ต.มาบไพ อ.ขลุง จว.จันทบุรี กำหนดฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๙ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ ณ ฌาปนสถานวัดมาบไพ จึงแจ้งให้ นรจ.รุ่น ๓๒ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : ร.อ.ปรัชญพล ไชยสืบ  | 2016-04-07 เวลา 10:13 น. 
หน้า 12