ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ลืมรหัสผ่านระบบงานกำลังพล (ทำแบบทดสอบความรู้กลไกอาเซียน) สามารถขอได้ที่กำลังพลหน่วยของผู้ประเมิน

 • ลืมรหัสผ่านระบบงานกำลังพล Hrmiss (ทำแบบทดสอบความรู้กลไกอาเซียน) สามารถขอได้ที่กำลังพลหน่วยของผู้ประเมิน ขออีเมล์ ทร. สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ Member.navy.mi.th

ผู้ประกาศ : พ.จ.ท.พิศณุ ปานสืบเชื้อ  | 2015-03-05 เวลา 14:18 น. 

  เอกชนทำไม่เรียบร้อยหลักตัดต้นไม้

 • เนื่องด้วยภายในเขตฐานทัพเรือสัตหีบจะพบเอกชนเข้ามาตัดต้นไม้บ่อยๆ ซึ่งไม่ทราบว่าหน่วยใดเป็นผู้อนุญาต ปัญหาที่พบบ่อยทุกครั้งคือหลังการตัดต้นไม้แล้ว เอกชนจะนำต้นไม้ที่ตัดแล้วเฉพาะที่เป็นประโยชน์ใช้ได้บรรทุกรถออกไปแล้วจะปล่อยเศษกิ่งไม้ หนาม ทิ้งไว้บริเวณที่ตัดซึ่งบางแห่งเป็นถนนรถวิ่ง ถนนวิ่งออกกำลังกายเช่นที่สวนทัศนาภิรมย์เป็นต้น จึงขอความกรุณา ฐานทัพเรือสัตหีบช่วยดูแลด้วยเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลที่พักอาศัย และความสะอาดของพื้นที่ด้วยครับ

ผู้ประกาศ : ร.อ.ไพฑูณ ภาวิไล  | 2015-03-05 เวลา 13:53 น. 

  สอ.วด. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นเงินสด มูลค่า 3,500 บาท จำนวน 100 รางวัล จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558


เอกสารแนบ : Reward.pdf
ผู้ประกาศ : น.อ.หญิง สุจิตรา บุณยโกมล  | 2015-03-03 เวลา 15:17 น. 

  ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเตรียมจัดส่งไปฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ด้วย อศ. มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนจาก อล.ทร. จำนวน ๒ นาย (นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย และนายทหารประทวน จำนวน ๑ นาย)

เอกสารแนบ : document.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2015-03-03 เวลา 15:07 น. 

  พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผช.ผบ.ทร. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล

 • พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผช.ผบ.ทร. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล "พลเรือเอก กวี สิงหะ" ประจำปี ๒๕๕๗ บทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ในแต่ละปี และได้รับคัดเลือกให้เป็นบทความดีเด่น เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ "พลเรือเอก กวี สิงหะ" วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

เว็บไซต์ : http://www.ncit.navy.mi.th/upload/pdf/article.jpg
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2015-03-03 เวลา 14:55 น. 

  วศ.ทร.รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.๕๘ จำนวน ๑ อัตรา

 • วศ.ทร.รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.๕๘ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่ ๒ - ๑๓ มี.ค.๕๘ ในเวลาราชการ

เอกสารแนบ : ประกาศและใบสมัครพนักงานราชการERP.pdf
เว็บไซต์ : http://www.science.navy.mi.th/
ผู้ประกาศ : ร.ต.นันทพล สังข์แก้ว  | 2015-03-03 เวลา 12:45 น. 

  วศ.ทร.รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.๕๘ จำนวน ๑ อัตรา

 • วศ.ทร.รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.๕๘ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่ ๒ - ๑๓ มี.ค.๕๘ ในเวลาราชการ

เอกสารแนบ : พนักงารราชการerp.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.  | 2015-03-02 เวลา 15:49 น. 

  ประกาศโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพศหญิงเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล ๑ อัตรา

 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพศหญิงเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล ๑ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและสถิติ

เว็บไซต์ : http://www.nmd.go.th/bangkokmed
ผู้ประกาศ : ร.ท.เชาวลิต มันทะกะ  | 2015-03-02 เวลา 14:20 น. 

  ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 • กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ อัตรา

เอกสารแนบ : humanelec.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2015-03-02 เวลา 13:37 น. 

  ลืมรหัสผ่านระบบงานกำลังพล (ทำแบบทดสอบความรู้กลไกอาเซียน)โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 54645,55768,55769,58429

 • ลืมรหัสผ่านระบบงานกำลังพล (ทำแบบทดสอบความรู้กลไกอาเซียน) กรณีที่จำ User name ได้ โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 54645,55768,55769,58429

ผู้ประกาศ : ว่าที่ น.ท.หญิง จิรานุช รอดคลองตัน  | 2015-03-02 เวลา 10:03 น. 

  สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


เอกสารแนบ : 255802101607441684292145.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต. อภิชาติ ถาอุปชิต  | 2015-03-02 เวลา 09:28 น. 

  ประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 • สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา ดูรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ : ApplyforJob1_58.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงปิยะนันท์ จันทร์บุตร  | 2015-02-27 เวลา 17:21 น. 

  ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ขส.ทร. ประจำปี 2558

 • รายละเอียดตามที่แนบ

เอกสารแนบ : Binder1.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=29
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2015-02-27 เวลา 14:17 น. 

  โปรโมชั่นพิเศษเดือนมีนาคมของห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร (Officer Club)

 • โปรโมชั่นพิเศษเดือนมีนาคมของห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร (Officer Club) ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร จัด โปรโมชั่นพิเศษ อาหารไทย ประจำเดือน มีนาคม ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องอาหารสัญญาบัตร หมายเลข 02-4754038

เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th/editweb_55/Web%20Officer%20Club/pdf/sanyabut.pdf?espv=210&es_sm=122&q=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%26%238225%3B%E0%B8%26%23353%3B+%E0%B8%AB%E0%B9%26%238240%3B%E0%B8%AD%E0%B8%2
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ภาษิณี พ่วงวิจิตร  | 2015-02-27 เวลา 11:17 น. 

  รายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะผู้สมัครเป็นพนักงานราชการ พธ.ทร. ประจำปี งป.๕๘

 • รายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะผู้สมัครเป็นพนักงานราชการ พธ.ทร. ประจำปี งป.๕๘ รายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะผู้สมัครเป็นพนักงานราชการ พธ.ทร. ประจำปี งป.๕๘ ตามประกาศ พธ.ทร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๗ ก.พ.๕๘ มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมิน รายชื่อตำราที่ใช้ในการสอบสายวิชาชีพ วิธีการสอบปฏิบัติ กำหนดเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะของผู้สมัครพนักงานราชการ มีรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th/editweb_55/pdf/pamern.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ภาษิณี พ่วงวิจิตร  | 2015-02-27 เวลา 11:16 น. 
หน้า 12