ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  หาคนค้ำประกัน สอ.นย.หรือ สค.รน.ครับ

 • ผมเสมียน การเงิน กยฝ.กร.ครับ 0615243414 ครับตลอด 24 ชม.ครับบ้านเลขที่ 42/64 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ครับไว้ใจได้ 100%ลูกผู้ชายตัวจริงครับ

ผู้ประกาศ : จ.อ.จรรยวรรธน์ ธนกรพงศ์สุข  | 2015-01-28 เวลา 11:33 น. 

  กำหนดเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการจัดการความรู้ของ ทร."

 • คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร.กำหนดเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการจัดการความรู้ของ ทร." ประจำปีงบประมาณ ๕๘ ระหว่าง ๒๓ - ๒๕ ก.พ.๕๘ ณ ห้องประชุม สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ ลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ : KM582325.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2015-01-23 เวลา 15:57 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรม นางทุมมา ไชยสุ้ย มารดา น.อ.เพิ่มพงษ์ จันทพิมพะ รอง ผอ.กพห.อจปร.อร.

 • กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทุมมา ไชยสุ้ย มารดา น.อ.เพิ่มพงษ์ จันทพิมพะ รอง ผอ.กพห.อจปร.อร. ๑.ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๒ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ๒.กำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๒๒ - ๒๘ ม.ค.๕๘ เวลา ๒๐๐๐ ๓.พระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ม.ค.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดสัฎฐิวนาราม (วัดตาลเดี่ยว) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (โทร.๕๖๐๖๑) กรุณาแจ้ง นตท.รุ่นที่ ๒๖ นนร.รุ่นที่ ๘๓ และผู้รู้จักคุ้นเคยทรายโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : ร.ต. อนุชน ทองเหมาะ  | 2015-01-22 เวลา 12:15 น. 

  ร้อยรวมใจเพื่อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญบางขันหมาก

 • ชมรมยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวันลพบุรี ร่วมกับวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าร้อยสาย "ร้อยรวมใจเพื่อพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญบางขันหมาก" ในวันที่ 28 ก.พ.58 รายละเอียด ติดต่อได้ที่ พ.จ.อ.ธนภัทร โทร.084-7193066

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ธนภัทร ป้อมลอย  | 2015-01-20 เวลา 15:39 น. 

  สปช.ทร.ขอเชิญหน่วยต่าง ๆ ที่มีการจ้างพนักงานราชการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานระบบ RTN ERP เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและพิจารณาแนวทางการจ้างพนักงานราชการ ในวันอังคารที่ ๒๗ ม.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๓๐ ณ ห้องประชุม สปช.ทร.

 • ตามข่าว สปช.ทร. ด่วน ที่ ๒๘/๐๑/๕๘ มวว.๑๖๑๕๓๐ ม.ค.๕๘ สปช.ทร.ขอเชิญหน่วยต่าง ๆ ที่มีการจ้างพนักงานราชการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานระบบ RTN ERP เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและพิจารณาแนวทางการจ้างพนักงานราชการ ในวันอังคารที่ ๒๗ ม.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๓๐ ณ ห้องประชุม สปช.ทร. อาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ ชั้น ๔ วังนันทอุทยาน

เอกสารแนบ : onc.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.ธนพัฒน์ สุกแสงศรี  | 2015-01-16 เวลา 17:18 น. 

  อบรมศีลธรรม ก.พ.๕๘


เอกสารแนบ : AOMROMSEERATAM FEBRUARY 2015.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2015-01-15 เวลา 15:28 น. 

  กิจกรรมตักบาตรฯ สวดมนต์ แผ่เมตตา และร่วมฟังพระธรรมเทศนา ประจำเดือน ก.พ.๕๘

 • กิจกรรมตักบาตรฯ สวดมนต์ และร่วมฟังพระธรรมเทศนา ประจำเดือน ม.ค.๕๘ ขอเชิญกำลังพล และครอบครัว ภายในค่ายกรมหลวงชุมพร ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป สวดมนต์แผ่เมตตา และร่วมฟังพระธรรมเทศนา ประจำเดือน ก.พ.58 ในวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อาคารศาสนสถาน นย.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ตามกำหนดการดังนี้ ๐๖๓๐ - ๐๘๓๐ ทำบุญตักบาตร ๐๘๓๐ - ๐๙๐๐ สวดมนต์-แผ่เมตตา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ ร่วมฟังพระธรรมเทศนา

ผู้ประกาศ : จ.อ.สุรชัย ด้วงโกศล  | 2015-01-14 เวลา 13:31 น. 

  ขส.ทร.ขอปรับปรุงการให้บริการเรือเวรด่วนทางธุรการ เส้นทาง กยพ.กร. บางนา - ราชนาวี

 • ขส.ทร.ขอปรับปรุงการให้บริการเรือเวรด่วนทางธุรการ เส้นทาง กยพ.กร. บางนา - ราชนาวี โดยปรับเปลี่ยนจากเรือเวรด่วนทางธุรการ จำนวน 2 ลำ (เรือไม้, เรือเหล็ก) เป็นเรือเวรด่วนทางธุรการ ปรับอากาศ (CATAMARAN) จำนวน 1 ลำ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เอกสารแนบ : 12012015142032.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=22
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2015-01-12 เวลา 14:34 น. 

  วันที่ 9 ม.ค.58 เวลา 24 00-00 15 แจ้งปรับปรุงระบบ ios Internet downtime เวลา 15 นาที


ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2015-01-09 เวลา 16:16 น. 

  ชย.ทร. แจ้งดับไฟ ในวันเสาร์ที่ 10 ม.ค.58 ระหว่างเวลา 0830-1530

 • ชย.ทร. แจ้งว่า กฟน. จะปรับปรุงอุปกรณ์ระบบกระแสไฟฟ้าแรงสูงภายในพื้นที่ บริเวรอาคาร สบ.ทร. สสท.ทร. กง.ทร. และอาคาร ศปก.ทร. เพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงระบบแรงดันไฟฟ้า จาก 12 KVA เป็น 24 KVA

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2015-01-09 เวลา 16:12 น. 

  สอ.นย.เปิดสอบแข่งขันบุคคลพลเรือนเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 อัตรา


เอกสารแนบ : Post.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2015-01-09 เวลา 13:46 น. 

  บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ ทรภ.๓ เพื่อปฏิบัติงานใน ศรภ.ทร.อม. ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘


เว็บไซต์ : http://board.navy.mi.th/viewtopic.php?f=75&t=2011#p5182
ผู้ประกาศ : จ.อ.ณัฐภัทร วิเชียรรัตน์  | 2015-01-09 เวลา 10:41 น. 

  หาจับคู่ค้ำประกันสหกรณ์กรมอู่ทหารเรือ

 • หาจับคู่ค้ำประกันสหกรณ์กรมอู่ทหารเรือ ด่วน โทร 0868823207 หรือ 54393 (พ.จ.อ.อำพล)

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.อำพล ชัยมงคล  | 2015-01-09 เวลา 09:51 น. 

  หาคนค้ำ สหกรณ์ฐานทัพฯ

 • ต้องการคนค้ำ สหกรณ์ฐานทัพฯ 1 ท่าน ต้อนนี้มีแล้ว 2 คน ด่วน สนใจติดต่อ 0878236955 หรือ 0944655079

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.จิรายุทธ แท่นสอน  | 2015-01-09 เวลา 08:50 น. 

  สารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘

 • สบ.ทร. ได้จัดพิมพ์และแจกจ่ายสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้แก่ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. เพื่ออ่านหน้าแถวทหาร ในวันจันทร์ที่ ๕ ม.ค.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ ดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประกาศ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ราเชนทร์ นาครัตน์  | 2014-12-30 เวลา 11:09 น. 
หน้า 12