ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  แจ้ง นขต.ทร.(พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) สามารถ DOWNLOAD แจ้งกำหนดอบรมศีลธรรม ประจำเดือน มี.ค.๖๐ ได้ที่หน้า เวปต์ไซร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หัวข้อข่าวและประชาสัมพันธ์


ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2017-02-20 เวลา 15:17 น. 

  กง.ทร.ร่วมกับสรรพากร ให้บริการรับชำระภาษีใน 9 มี.ค.60 (พระราชวังเดิม) และ 10 มี.ค.60 (วังนันทอุทยาน)

 • กรมการเงินทหารเรือ ร่วมกับสรรพากรพื้นที่กรุงเทพ ฯ 30 ให้บริการรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี ๒๕๕๙ - ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มี.ค.๖๐ ณ บริเวณชั้นล่าง กง.ทร. พระราชวังเดิม - ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มี.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทร. วังนันทอุทยาน

ผู้ประกาศ : น.ท.ชนินทร์ มาศิริโรจน์  | 2017-02-20 เวลา 12:06 น. 

  สอ.วด. ขอปิดทำการในวันอังคารที่ 28 ก.พ.60 เนื่องจากมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559


ผู้ประกาศ : น.อ.หญิง ศิรินทร กาญจนพันธุ์  | 2017-02-20 เวลา 10:42 น. 

  ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง ผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 • ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่อง ผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/supply/editweb_55/pdf/SOB60.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.บุรินฤทธิ์ ภิรมกิจ  | 2017-02-17 เวลา 14:59 น. 

  สปช.ทร.กำลังขออนุมัติ ทร. เพื่อจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบ RTN ERP ของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ด้านพัสดุคงคลัง และระบบสินทรัพย์ ระหว่าง 28 ก.พ. - 3 มี.ค.60 (เปลี่ยนแปลงจาก 21 - 24 ก.พ.60) ณ ห้องฝึกอบรม RTN ERP สปช.ทร. โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ตามข่าว

 • สปช.ทร.กำลังขออนุมัติ ทร. เพื่อจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบ RTN ERP ของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ด้านพัสดุคงคลัง และระบบสินทรัพย์ ระหว่าง 28 ก.พ. - 3 มี.ค.60 (เปลี่ยนแปลงจาก 21 - 24 ก.พ.60) ณ ห้องฝึกอบรม RTN ERP สปช.ทร. โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ตามข่าว

เว็บไซต์ : http://sarabun.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/3016661/branchId/1/pageId/1120007/sType/roleFolder/sId/15327/tid/15738937/tbid/1
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2017-02-16 เวลา 17:09 น. 

  สมาชิก สอ.วด. สามารถตรวจสอบยอดปันผลและเฉลี่ยคืนปี 59 ทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เว็บไซต์ : http://wangdermcoop.com/member/
ผู้ประกาศ : น.อ.หญิง ศิรินทร กาญจนพันธุ์  | 2017-02-14 เวลา 17:12 น. 

  ประกาศ พธ.ทร. เรื่อง รายชื่อและหมายเลขสอบ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ กรมพลาธิการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 • ประกาศ พธ.ทร. เรื่อง รายชื่อและหมายเลขสอบ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ กรมพลาธิการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th/editweb_55/pdf/pmss60.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.บุรินฤทธิ์ ภิรมกิจ  | 2017-02-06 เวลา 10:45 น. 

  รายการแจกจ่ายยางรถเครื่องทุ่นแรงสาย ชย. สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ตามแผนการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.๖๐

 • รายการแจกจ่ายยางรถเครื่องทุ่นแรงสาย ชย. สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ตามแผนการจัดซื้อ/จ้าง ปี งป.๖๐ (รายละเอียดตามที่แนบ)

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=2819
ผู้ประกาศ : นาวาเอก ศักดา บัวศรี  | 2017-02-03 เวลา 10:34 น. 

  กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๐

 • ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐ อัตรา

เว็บไซต์ : http://www.dockyard.navy.mi.th/file_pdf/60/310160.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.อภิศักดิ์ โสรถาวร  | 2017-02-03 เวลา 09:11 น. 

  รับสมัครกำลังพล ทร. ปฏิบัติธรรม ณ มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา (เพิ่มเติม)

 • ตามที่ ยศ.ทร.โดย กองอนุศาสนาจารย์ จัดอบรมการปฏิบัติธรรม ณ มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เม.ย.๖๐ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทราบ ดังนี้ ๑.จำนวนที่รับสมัคร ๑๐๐ นาย (ชายและหญิง) ไม่กำหนดชั้นยศ ๒.กำลังดำเนินการออกข่าวฯ แจ้ง นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. เพื่อรับสมัครฯ ดังกล่าว ประสานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกอบรมศีลธรรม กอศ.ยศ.ทร. (โทร.๕๓๖๑๗ และ ๕๓๖๓๔)

ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2017-02-01 เวลา 10:15 น. 

  รับสมัครกำลังพล ทร. ปฏิบัติธรรม ณ มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

 • ยศ.ทร.อนุมัติให้ กองอนุศาสนาจารย์ จัดอบรมการปฏิบัติธรรม ให้แก่กำลังพล ทร. ไม่จำกัดชั้นยศ ลูกจ้าง พนักงานราชการ (ทั้งชายและหญิง) เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เม.ย.๖๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประสานขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอบรมศีลธรรม กอศ.ยศ.ทร. (โทร.๕๓๖๓๔ และ ๕๓๖๑๗)

ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2017-01-31 เวลา 09:35 น. 

  ประกาศรายชื่อผูที่ผ่านการทดสอบร่างกายและตรวจสุขภาพ นักเรียนประดาน้ำ

 • กรมสรรพาวุธทหารเรือ ประกาศรายชื่อผูที่ผ่านการทดสอบร่างกายและตรวจสุขภาพ นักเรียนประดาน้ำ

เว็บไซต์ : http://www.ordn.navy.mi.th/upload/pdf/driver601.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.วิทวัส ขะทุม  | 2017-01-26 เวลา 14:06 น. 

  การอบรมหลักสูตรช่างซ่อมระบบทำความเย็นและปรับอากาศเรือ ประจำปี งป.๖๐

 • ศพช.กศษ.กพช.อร.กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมระบบทำความเย็นและปรับอากาศเรือ ประจำปี งป.๖๐ ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๔ ก.พ.๖๐ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐ นาย โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัวและลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ ๖ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ ณ ห้องเรียน ๒๓๐๓ ศพช.กศษ.กพช.อร. อาคารอเนกประสงค์ อร. ชั้น ๓ การแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔

ผู้ประกาศ : ร.ต.ขจร พุทซ้อน  | 2017-01-26 เวลา 11:11 น. 

  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ข้าราชการ และ ลูกจ้าง ทร. สามารถพิมพ์ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย ได้ด้วยตัวเอง หัวข้อ " สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย " --> สลิปเงินเดือนข้าราชการ 2560 และสลิปเงินเดือนลูกจ้าง 2560 นำไปใช้ประกอบเป็นหลักฐานการชำระภาษี

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/finance/4.0/index.php
ผู้ประกาศ : ว่าที่ น.ต..บงกฤษณ์ รอดคลองตัน  | 2017-01-26 เวลา 10:53 น. 

  กรอบการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรู้

 • กรอบการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรู้ และเกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/viewnews.php?id=1324
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2017-01-25 เวลา 12:20 น. 
หน้า 12