ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ประกาศสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเป็นพนักงานราชการของ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

 • ประกาศสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเป็นพนักงานราชการของ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

เว็บไซต์ : http://www.onc.navy.mi.th/files/name%2020150417163330.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ธีระศักดิ์ ถึงเสียบญวน  | 2015-04-17 เวลา 16:48 น. 

  อบรมศีลธรรม พ.ค.๕๘


เอกสารแนบ : obrom_siltam_may_201517042558.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2015-04-17 เวลา 11:10 น. 

  ผลการประกวดคำขวัญประจำนิตยสารนาวิกศาสตร์

 • ตามที่ ราชนาวิกสภา จัดให้มีการประกวดคำขวัญประจำนิตยสารนาวิกศาสตร์ นั้น คณะกรรมการและที่ปรึกษาราชนาวิกสภาฯ พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ๕ หัวข้อ ๆ ละ ๒๐ คะแนน (การสื่อความหมาย มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ภาษากะทัดรัดชัดเจน มีความไพเราะสละสลวย และเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน) และตัดสินผลการพิจารณารางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ คำขวัญ "คลังความรู้ คู่ราชนาวี" ของ น.ท.หญิง จะรุวรรณ์ พาณิชยเดช สังกัด รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๔๗ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คำขวัญ "สาระน่ารู้ คู่ราชนาวีไทย" ของ พ.จ.อ.โสธร สันดวง สังกัด พร. ได้คะแนนร้อยละ ๘๑.๙๔ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คำขวัญ "สายธารแห่งความรู้ คู่ราชนาวี" ของ น.อ.ครรชิต เชื้อวงษ์ สังกัด กพ.ทร. ได้คะแนนร้อยละ ๗๙.๘๘ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท กำหนดมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๕๘ เวลา ๑๑๐๐ ที่ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา

ผู้ประกาศ : น.อ.ธาตรี ฟักศรีเมือง  | 2015-04-17 เวลา 10:26 น. 

  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและตักบาตรพระนวกะ-สามเณร

 • ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและตักบาตรพระนวกะ-สามเณร จากวัดป่าไตรสิกขาภาวนา ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นำโดย หลวงตาพระราชปัญญาเมธี และคุณแม่ธิราภรณ์ จิตภาวนาภิรัตกุล ระหว่าง ๑๖ - ๑๗ เม.ย.๕๘ ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (กร.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (กร.) โทร.๐๓๘-๔๓๗๔๗๕ หรือ ๗๔๗๖๔

เอกสารแนบ : CCF10042558_00000.jpg
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2015-04-10 เวลา 15:40 น. 

  สธน.ทร. จะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ ๑๐๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ เม.ย.๕๘


เอกสารแนบ : JAG.pdf
เว็บไซต์ : http://www.judge.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.สมศักดิ์ ไชโย  | 2015-04-10 เวลา 14:39 น. 

  สปช.ทร.เปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานราชการระบบ RTN ERP ของ ทร. ณ ห้องฝึกอบรมระบบ RTN ERP สปช.ทร. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๐ วัน มีผู้เข้ารับการอบรม ๒๘ นาย

 • สปช.ทร.เปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานราชการระบบ RTN ERP ของ ทร. ณ ห้องฝึกอบรมระบบ RTN ERP สปช.ทร. ชั้น ๔ อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๐ วัน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๘ นาย

เอกสารแนบ : Training Employees.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2015-04-10 เวลา 12:09 น. 

  กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

 • กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ช่างเชือกรอกและการอู่

เอกสารแนบ : 201504091005082147352086.pdf
เว็บไซต์ : http://www.transport.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=35
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2015-04-09 เวลา 10:14 น. 

  ประกาศกรมพลาธิการทหารเรือ เรื่องรายชื่อและหมายเลขสอบของผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ (รอบสอง)


เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุรวัลย์ สุตะโท  | 2015-04-08 เวลา 10:51 น. 

  ประกาศ สบ.ทร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 • รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ สบ.ทร.

เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=43
ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2015-04-08 เวลา 09:26 น. 

  ประกาศ สบ.ทร. เรื่อง เพิ่มเติมและยกเลิกตำแหน่งอัตราเปิดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2558

 • รายละเอียดดูได้ที่เว็บไซต์ สบ.ทร.

เว็บไซต์ : http://www.admin.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=44
ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2015-04-08 เวลา 09:22 น. 

  ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี ๒๕๕๘

 • สมาคมภริยาทหารเรือ ประกาศผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน ๕ รางวัล และรางวัลเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ดังนี้ - รางวัลที่ ๑ เลขที่ ๐๒๕๖๑ ทองคำแท่ง มูลค่า ๕๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล - รางวัลที่ ๒ เลขที่ ๒๙๑๐๒ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟ ๑๑๐ i จำนวน ๑ รางวัล - รางวัลที่ ๓ เลขที่ ๑๓๗๓๓ ตู้เย็น ขนาด ๑๗.๕ คิว ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น RT43H5270SL/ST จำนวน ๑ รางวัล - รางวัลที่ ๔ เลขที่ ๑๑๓๙๒ ทีวีสี LED ขนาด ๔๘ นิ้ว ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น UA48H5141AKXXT จำนวน ๑ รางวัล - รางวัลที่ ๕ เลขที่ ๐๒๓๕๖ เครื่องซักผ้า ขนาด ๑๕ กิโล ยี่ห้อ แอลจี รุ่น WT-S1595TH จำนวน ๑ รางวัล - เลขท้าย ๓ ตัว เลขที่ ๖๑๘ หัวเตาแก๊สหัวเดี่ยว ยี่ห้อ ปตท. จำนวน ๓๐ รางวัล - เลขท้าย ๒ ตัว เลขที่ ๒๐ พัดลมปรับระดับ ยี่ห้อ ฮาตาริ ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๓๐๐ รางวัล ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถไปรับของรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ของรางวัลตามสลากนี้ ได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร สามารถตรวจผลการออกสลากรางวัล ณ สมาคมภริยาทหารเรือ หรือที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th/nwa (ที่มา : สลก.ทร.)

เว็บไซต์ : http://www.sctr.navy.mi.th/sound/2558/apr/snd_080458.php
ผู้ประกาศ : ร.ท.กิตติ มากสมบูรณ์  | 2015-04-08 เวลา 06:47 น. 

  กอล์ฟสมาชิก สนามกอล์ฟ กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง 1/58

 • กอล์ฟสมาชิก สนามกอล์ฟ กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ครั้งที่ 1/58 มาแล้วครับ กติกาเดิม กำหนดจัดวันพุธที่ 6 พ.ค.58 ครับ สนาม East/South ออกตามกันตั้งแต่เวลา 1000 สนาม West/North ออกพร้อมกันทุกหลุมเวลา 1200 ค่าสมัครคนละ 300 บาท (ไม่ต้องซื้อกรีนฟี) ลงชื่อชำระเงินได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 0600-1700 ทุกวันครับ ตั้งแต่ 7 เม.ย.58 เป็นต้นไปครับ

ผู้ประกาศ : ร.อ.อารี เยือกเย็น  | 2015-04-04 เวลา 15:40 น. 

  รายชื่อผู้เข้าฟังคำชี้แจงและฝึกปฏิบัติ เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ

 • สบ.ทร.จะจัดประชุมเรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการพิมพ์หนังสือราชการ ประจำปี งป.๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกระบวนการพิมพ์หนังสือราชการ และเทคนิคในการพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบมาตรฐานของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และเป็นการนำองค์ความรู้ด้านงานสารบรรณและธุรการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สบ.ทร. มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ข้าราชการของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. จำนวน ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑ นาย ใน ๗ เม.ย.๕๘ ๑๗ เม.ย.๕๘ ๒๗ เม.ย.๕๘ และ ๘ พ.ค.๕๘ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กลาง รร.สบ.สบ.ทร. ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/navy_admin/document/about/typewriter.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท จตุรงค์ กิจสมบัติ  | 2015-04-02 เวลา 12:58 น. 

  ประกาศผลการจ้างพนักงานราชการประเภทกลุ่มงานบริการ (RTN ERP)

 • ประกาศผลการจ้างพนักงานราชการกลุ่มงานบริการ (RTN ERP) ของ ฐท.สส.

เอกสารแนบ : IMG3_NEW.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.เพิ่มพงษ์ อุพัฒน์  | 2015-04-02 เวลา 12:38 น. 

  ประกาศทัพเรือภาคที่ ๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ


เว็บไซต์ : http://www.nac3.navy.mi.th/images/doc/p1p58.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.วิรัตน์ นทีวังก์  | 2015-04-01 เวลา 16:46 น. 
หน้า 12