ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  บิดาภรรยา พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม (กลิน ตร.น้ำ (นรจ.24) ถึงแก่กรรม

 • นายสมชัย พิชัยสมประสงค์ บิดาภรรยา พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม (สบ.๕) กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ บชน. ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙๐๐ น. และจะทำการฌาปนกิจ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๐๐ น. ณ วัดมหาวงษ์ ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จึงแจ้ง นรจ.๒๔/นย.๒๖/พร.๗๓ และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบ โทร. 081-929-9565

ผู้ประกาศ : ร.อ.สำรวย ระวังเกียรติพงษ์  | 2014-10-24 เวลา 20:49 น. 

  อบรมศีลธรรม พ.ย.๕๗


เอกสารแนบ : AUMROMSINRATAM NOVEMBER 57.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2014-10-24 เวลา 14:44 น. 

  ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยแฟลตส่วนกลางสัตหีบ

 • ด้วยท่อเมนส่งน้ำจากโรงสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำรวม (ถังสูง) และถังเก็บน้ำบนอาคารพักอาศัยของที่พักอาศัยส่วนกลาง ฯ สัตหีบ ได้ชำรุด ขณะนี้ทางสำนักงาน ฯ ได้ประสานกับทาง กชธ.ฐท.สส. มาดำเนินการซอมทำซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเนื่องจากท่ออยู่ใต้พื้นดิน โดยจะแจ้งวันเวลาที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง จึงขอความร่วมมือผู้พักอาศัยได้เตรียมจัดหาภาชนะเก็บน้ไว้ใช้ในห้องของตนเบื้องต้น จึงแจ้งให้ผู้พักอาศัยได้ทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : น.อ.มงคล จารุวัฒน์  | 2014-10-24 เวลา 08:41 น. 

  คะแนนสอบ น.ท. และ น.ต.

 • กพ.ทร.จะประกาศคะแนนสอบ น.ท.และ น.ต.ให้ผู้สมัครสอบทราบทางระบบงานกำลังพลกองทัพเรือ ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงอารีรัตน์ บุญเจริญผล  | 2014-10-22 เวลา 12:44 น. 

  รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ประจำปี งป.๕๘ รุ่นที่ ๒๔


เอกสารแนบ : raiche.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2014-10-21 เวลา 14:58 น. 

  ชย.ทร.ขอเลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จอ. และ พ.จ.อ.


เอกสารแนบ : archep.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2014-10-16 เวลา 13:34 น. 

  สอ.วด.ขอปิดทำการในวันศุกร์ที่ 24 ต.ค.57 เนื่องจากจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สอ.วด. ประจำปี 2557


ผู้ประกาศ : น.อ. หญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์  | 2014-10-14 เวลา 14:54 น. 

  พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๕๘

 • รร.สบ.สบ. ทร.กำหนดประกอบพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. ประจำปี งป.๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องเรียน ๑ รร.สบ.สบ.ทร.โดย รอง จก.สบ.ทร.(๑) เป็นประธานในพิธี ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมมารายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ การแต่งกาย เครื่องแบบหมายเลข ๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.นรินทร์ แจ้งจร  | 2014-10-13 เวลา 13:44 น. 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการการกีฬา ทร.

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการการกีฬา ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารส่วนบัญชาการ ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน (รับรองรายงานการประชุม วาระที่ ๒)

เว็บไซต์ : http://www.navysport.navy.mi.th/linkfile/rubrong_prachum.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.เชษฐชวาลย์ วะดีศิริศักดิ์  | 2014-10-13 เวลา 11:23 น. 

  ข่าว กบข.

 • มีข่าวด่วนที่จะแจ้งให้ทราบก็คือ เรื่อง กองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข. ซึ่งเป็นเรื่องที่จะมีการเสนอในวาระการประชุมเร่งด่วนในวันที่ 9 ต.ค.57นี้ ตามข่าวก็คือ......... มีการเพิ่ม พรบ. (UNDO) ลำดับที่ ๙ เข้ามาบรรจุไว้ใน ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เพิ่มเติม (สมัย) วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑. ร่าง พรบ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร ๒. ร่าง พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ๓. ร่าง พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๔. ร่าง พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ๕. ร่าง พรบ.ยกเลิกพรบ.การชลประทานราษฎร์ ๖. ร่าง พรบ.การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ๗. ร่าง พรบ.โรคระบาดสัตว์ ๘. ร่าง พรบ.สถานพยาบาลสัตว์ ๙. ร่าง พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ วันนี้จะเป็นวันที่สมาชิก น่าจะทราบผลของ พรบ.ฉบับ UNDO คือการกลับไปรับบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 นั้น ว่าจะมีผลทันใน 1 ธ.ค.57 นี้หรือไม่ ต้องติดตามกันอย่ากระพริบตา

ผู้ประกาศ : น.ต.วิทยา ธิติเมธา  | 2014-10-08 เวลา 08:38 น. 

  มารดาของ พ.จ.อ.จรัญ เสนะคุณ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางประสิทธิ์ เสนะคุณ มารดาของ พ.จ.อ.จรัญ เสนะคุณ จนท.วิทยาศาสตร์ แผนกนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กวก.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๖ ต.ค.๕๗ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๗ – ๑๓ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๘๓๐ และพระราชทานเพลิงศพใน ๑๔ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพฯ จึงแจ้งให้ข้าราชการที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-10-08 เวลา 08:20 น. 

  ประกาศกรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหา คัดสรร เป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา

 • กรมการขนส่งทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุุคคลพลเรือนเพือสรรหา คัดสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค เพื่อทดแทนในตำแหน่ง/อัตราที่ว่างระหว่าง ปี งป.๕๗ จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ : 07102557.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-10-07 เวลา 16:50 น. 

  บุตรชาย ของ น.ต.เสฏฐยุทธ์ ไวยนันท์ เสียชีวิต

 • นาย เฉลิมพล ไวยนันท์ บุตรชาย น.ต. เสฏฐยุทธ์ ไวยนันท์ นรจ. ทร. 20, น.ย. 22 เสียชีวิต สวดพระอภิธรรมศพ ณ.บ้านเลขที่ 79/69 หมู่บ้านจันทร์หอม ซอย5 หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ วันที่ 5 ต.ค. -10 ต.ค. 57 ประชุมเพลิง วันเสาร์ ที่ 11 ต.ค. 57 เวลา 1600 น. ณ.วัดเขาบายศรี ถ.หลวง 331 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อสอบถาม (โทร. 089-6994-419)

ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.อ.สมชาย พริ้งมงคล  | 2014-10-05 เวลา 19:39 น. 

  ข่าวการเสียชีวิต นายสุทธิภณ จูเจริญ บุตรชาย พ.จ.อ.สุพจน์ จูเจริญ

 • นายสุทธิภณ จูเจริญ บุตรชาย พ.จ.อ.สุพจน์ จูเจริญ จนท.บัตรคุมพัสดุ แผนกควบคุม ศพด.อร. ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ต.ค.๕๗ ถึงวันพุธที่ ๘ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ น. ณ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และจะทำการฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ น. จึงแจ้งผู้ที่รู้จักคุ้นเคย/เพื่อทราบ เบอร์ติดต่อ 091 423 3497

ผู้ประกาศ : ร.อ.สำรวย ระวังเกียรติพงษ์  | 2014-10-05 เวลา 18:19 น. 

  ยศ.ทร.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสุรีย์ ชานนท์ ลูกจ้างประจำ กอง สน.ยศ.ทร.

 • ด้วย ยศ.ทร. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสุรีย์ ชานนท์ ลูกจ้างประจำ กอง สน.ยศ.ทร.ในวันศุกร์ที่ ๓ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และกำหนดฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ ๕ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๗๐๐

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชุณหพัชร์ ฉิมผูก  | 2014-10-03 เวลา 11:38 น. 
หน้า 12