ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ประกาศกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๗

 • ตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ : 0904.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.รัตนะ เต้นปักษี  | 2014-04-18 เวลา 15:14 น. 

  ขส.ทร.รับสมัครนายทหารประทวนไปปฏิบัติราชการที่สถานีวัดความสั่นสะเทือน เชียงใหม่ อศ.


เอกสารแนบ : 18042014094126.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-04-18 เวลา 10:01 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๘ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร.ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการจำนวน ๘ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเย็น
  สาย อ. - อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - อ.๗ บางแค - อจปร.
  - อ.๘ หมู่บ้านทร.คันที่ ๑ - อจปร.อร.
  - อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  สาย ข. - ข.๑ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - ขส.ทร.
  สนับสนุนภารกิจ กอง รปภ.ฐท.กท. จำนวน ๘ คัน
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ต.นิยม ยศสมุทร  | 2014-04-11 เวลา 12:09 น. 

  ประกาศ พธ.ทร. เรื่อง การสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน


เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุรวัลย์ สุตะโท  | 2014-04-11 เวลา 10:21 น. 

  ตามประกาศ ชย.ทร. ลง ๓๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๗ นั้น ชย.ทร. ขอแก้ไขสาขาวิชาชีพที่สอบ ดังนี้


เอกสารแนบ : kakit.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2014-04-11 เวลา 08:28 น. 

  พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการ ๒ อัตรา

 • พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (ตรงข้ามโรงเรียนนายเรือ) สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา เพศชาย รับสมัครวันที่ ๘ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ โทร ๐๒ ๓๙๔ ๑๙๙๗ และ ๐๒ ๔๗๕ ๓๘๐๘

ผู้ประกาศ : ร.อ.สงวน เกลียวรุ่งสวัสดิ์  | 2014-04-08 เวลา 11:25 น. 

  ขอเชิญกำลังพลชุดรับเรือ ร.ล.หนองสาหร่าย ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์

 • พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. อดีต ผบ.เรือ ร.ล.หนองสาหร่ายชุดรับเรือ ขอเชิญกำลังพลชุดรับเรือ ร.ล.หนองสาหร่าย และครอบครัว ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ในวันเสาร์ที่ ๓ พ.ค.๕๗ - เวลา ๑๗.๐๐ น. เยี่ยมชมเรือ ร.ล.หนองสาหร่าย ภายใน อจปร.อร. - เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ สโมสร กทบ.กร

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เฉลิมพงษ์ เงินวิลัย  | 2014-04-08 เวลา 11:14 น. 

  ข่าวบิดาของ น.ต. กิติภูมิ กองช้าง ถึงแก่กรรม

 • กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ น.ต. กิติภูมิ กองช้าง ทร.20 วันที่ 8-11 เม.ย.57ณ.บ้านเลขที่ 9 หมู่.2 ต.ตะเคียนเลื่อน ฯ กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 12 เม.ย. 57 เวลา 1600 น. วัดตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ. นครสวรรค์ โทร.087-9300939

ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.อ.ปราโมทย์ ทองขาวขำ  | 2014-04-08 เวลา 09:19 น. 

  การสำรวจความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ทร. พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑

 • การสำรวจความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ทร. พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : Checklist.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-04-04 เวลา 13:44 น. 

  สามารถดู คำสั่งเรื่องให้นายทหารรับราชการ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ที่ ..

 • http://board.navy.mi.th/viewforum.php?f=202

เว็บไซต์ : http://board.navy.mi.th/viewforum.php?f=202
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2014-04-03 เวลา 15:40 น. 

  พธ.ทร. ประกาศรายชื่อและหมายเลขสอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ งป.57

 • ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพลาธิการทหารเรือ ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ bajar musica gratis

เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : จ.อ.สุทัศน์ เผ่าสีหา  | 2014-04-03 เวลา 15:38 น. 

  ความคืบหน้าของการลาออกจาก กบข.

 • กง.ทร. ขอแจ้งให้ข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าของการพิจารณากฎหมาย กบข. เพื่อให้สมาชิก กบข. สามารถลาออกและกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญตามเดิม ตามคำชี้แจงของกรมบัญชีกลางในเว็ปไซค์ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ “ตามที่ปรากฏข่าวว่า กฎหมาย กบข. ให้กลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามเดิมได้แล้ว เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเคยผ่านสภาฯ วาระ 1 แล้ว แต่มีการยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จึงไม่ได้พิจารณาในวาระ 2-3 ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอีกครั้ง” ข้อมูลจาก www.cgd.go.th

ผู้ประกาศ : ร.อ.ไชยา โอชารส  | 2014-04-03 เวลา 11:10 น. 

  ประชุมคณะกรรมการกิจการการกีฬา ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

 • วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการ ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน (อนุกรรมการกีฬาใดประสงค์จะส่งเอกสารประกอบการบรรยาย power point ส่งที่ sport@navy.mi.th

เอกสารแนบ : 4_56.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.เชษฐชวาลย์ วะดีศิริศักดิ์  | 2014-04-01 เวลา 13:48 น. 

  ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


เอกสารแนบ : panak.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2014-04-01 เวลา 11:04 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๔ เส้นทาง ตั้งแต่ ๑ - ๓ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๔ เส้นทาง ตั้งแต่ ๑ - ๓ เม.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๕ คลองชักพระ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร.(คันที่ ๑ - ๒) - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - ขส.ทร.
  - สาย ข.๔ อ.ไทรน้อย - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.๔ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. จำนวน ๖ คัน และลำเลียงกำลังพล นย. จำนวน ๘ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.๕๕๔๙๒ และ ๕๕๔๐๕

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.  | 2014-03-31 เวลา 15:51 น. 
หน้า 12