ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  กรมสวัสดิการทหารเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

 • กรมสวัสดิการทหารเรือ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันอังคาร ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สถานที่บริจาค แผนกการเงินกองบังคับการ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๗ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๘ โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม " ผ้าป่าสามัคคี กรมสวัสดิการทหารเรือ " ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พรานนก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๑๙-๗-๗๙๒๙๒-๒ สำนักงานเลขานุการฯ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๕๒ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๗๙

เว็บไซต์ : http://www.welfare.navy.mi.th/buil/build56/indexbuil.html
ผู้ประกาศ : นางสาวปราถนา ศรีศิริ  | 2016-02-09 เวลา 10:18 น. 

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารและจัดดอกไม้ที่กิจการราชนาวีสโมสร

 • กิจการราชนาวีสโมสร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีน แบบบุฟเฟ่ต์ และผู้ประกอบการจัดดอกไม้พร้อมทั้งตกแต่งสถานที่ ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยงสังสรรค์ งานประชุมสัมมนา และงานพิธีหมั้น ที่อาคารราชนาวีสโมสร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ชั้น ๑ อาคารราชนาวีสโมสร เลขที่ ๗๗ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐๒-๔๗๕-๕๔๑๑ และ ๐๒-๒๒๒-๔๒๙๕ ในวันและเวลาราชการ หรืออ่านรายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารที่แนบ จำนวน ๒ แผ่น

เอกสารแนบ : navyclub59.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ไตรภูมิ ภูมลี  | 2016-02-07 เวลา 16:14 น. 

  ขออนุมัติกรอบการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรู้ ฯ

 • ขออนุมัติกรอบการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรู้ และเกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เอกสารแนบ : KM Core Business.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2016-02-05 เวลา 09:09 น. 

  โรงเรียนนายเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ป.ตรี บรรณารักษ์) จำนวน 1 อัตรา

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา - กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ (อาคารเรียน 6 ชั้น 3) (เว้นวันหยุดราชการ) - กำหนดสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2475-7414, 0-2475-3838 email : rtna.edu.lib@gmail.com

เอกสารแนบ : librarian59.pdf
เว็บไซต์ : http://library.rtna.ac.th
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิงสุณีพร อมตพร  | 2016-02-01 เวลา 16:03 น. 

  กรมยุทธการทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการ

 • กรมยุทธการทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการ ในตำแหน่งหนักงานบริการ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ 2559

เอกสารแนบ : New59_01.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.สุรเชษฐ์ เลนะนันท์  | 2016-02-01 เวลา 14:16 น. 

  มารดา ของ ร.อ.หญิง ศิริขวัญ ระฆังทอง ประจำ กปค.รร.ชต.ยศ.ทร.ถึงแก่กรรม

 • ด้วย แม่ชี เฉลียว ระฆังทอง มารดา ร.อ.หญิง ศิริขวัญ ระฆังทอง ประจำ กปค.รร.ชต.ยศ.ทร.ถึงแก่กรรม กำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ 31 ม.ค. - 4 ก.พ.59 เวลา 1930 และ ฌาปนกิจศพ ใน 11 ก.พ.59 เวลา 1700 ณ วัดบางเสาธง ถนนจรัญสนิทวงศ์ 19 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. ยศ.ทร.กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ใน 4 ก.พ.59

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชุณหพัชร์ ฉิมผูก  | 2016-02-01 เวลา 08:25 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม

 • ด้วย นาย พร้อม สิทธิพงษ์ บิดา พ.จ.อ.สุทธิรักษ์ สิทธิพงษ์ ขรก.สังกัด พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. เสียชีวิตด้วยโรคชรา กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ บ.๑๕๑ ม.๓ ซ.๕ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๖ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ ณ วัดไสส้าน ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จึงแจ้งมาเพื่อผุ้รัูจักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิสูตร ธวัชวงค์  | 2016-01-29 เวลา 12:19 น. 

  ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ

 • รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เอกสารแนบ : ประกาศรับสมัคร พนง.ปี งป.59.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=2641
ผู้ประกาศ : จ.อ.ธีรนาท ช่วยนคร  | 2016-01-29 เวลา 09:43 น. 

  ประกาศสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


เว็บไซต์ : http://www.namo.navy.mi.th/upload/document/final_namo59.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.อภิศักดิ์ โสรถาวร  | 2016-01-28 เวลา 15:42 น. 

  ข่าวสารสำนักงานทหารเรือหญิง ปีงบประมาณ ๕๙ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย. ๕๘

 • ข่าวสารสำนักงานทหารเรือหญิง ปีงบประมาณ ๕๙ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย. ๕๘

เอกสารแนบ : navylady.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง จิรานุช รอดคลองตัน  | 2016-01-26 เวลา 10:14 น. 

  กง.ทร.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการสำนักงานการเงินสู่ความเป็นเลิศ

 • ในวันที่ ๘-๑๐ ก.พ.๕๙ ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา การเดินทาง และจองห้องพัก ให้ กวก.กง.ทร.ทราบภายใน ๒๕ ม.ค.๕๙ โทร.๕๕๖๙๒ Fax.๕๕๐๘๕

ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิงบุษบา เปรมประเสริฐ  | 2016-01-25 เวลา 09:11 น. 

  กง.ทร.จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของ ทร.

 • ในวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.ให้กับ จนท.ผู้ถือ Token Key ด้านกำลังพลและด้านการเงินของทุกหน่วย ๆ ละ ๑ นาย (กำลังพล เวลา ๐๘๓๐ -๑๒๐๐ น. / การเงิน เวลา ๑๒๓๐ - ๑๖๐๐ น.)ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมภายในวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๙ ได้ที่ กวก.กง.ทร.โทร.๕๕๖๙๒ Fax.๕๕๐๘๕ รายละเอียดสามารถดูได้ที่เวปไซด์ กง.ทร.

ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิงบุษบา เปรมประเสริฐ  | 2016-01-25 เวลา 09:01 น. 

  ประชุมซักซ้อมในการดำเนินงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ในส่วนของ ทร. วงรอบการดำเนินงาน เดือน ก.พ.59

 • สปช.ทร.ขอเชิญหน่วย กพ.ทร. ยก.ทร. และ กง.ทร. ประชุมซักซ้อมในการดำเนินงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ในส่วนของ ทร. วงรอบการดำเนินงาน เดือน ก.พ.59 ในวันอังคารที่ 26 ม.ค.59 ระหว่างเวลา 1330-1600 ณ ห้องประชุม สปช.ทร.2

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/upload/2559/25590122101143435913830.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2016-01-22 เวลา 10:33 น. 

  สปช.ทร.ขอเชิญผู้แทนหน่วยร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติ และทำความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบ BI ของหน่วยงาน

 • สปช.ทร.ขอเชิญผู้แทนหน่วย กบ.ทร. สสท.ทร. กร. ฐท.สส. สพ.ทร. พธ.ทร. พร. ยก.ทร. ร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติ และทำความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ระบบ BI ของหน่วยงาน ในวันจันทร์ที่ 25 ม.ค.59 เวลา 0900-1600 ณ ห้องประชุม สปช.ทร.(2)

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/uploadnews/upload/2559/255901220957351676162038.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2016-01-22 เวลา 10:03 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางปรีดา ฉิมวัตร มารดาของ พ.จ.อ.นนทวุฒิ ฉิมวัตร ขรก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา กำหนดสวดพระอภิธรรมศพในวันที่ ๒๐ - ๒๔ ม.ค.๕๙ ณ ป้านเลขที่ ๕๒/๑ ต.ปากพนังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๒๕ ม.ค.๕๙ ณ วัดนันทาราม ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิสูตร ธวัชวงค์  | 2016-01-21 เวลา 12:29 น. 
หน้า 12