ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  จ.อ.ทินกร บัวสุนทร ถึงแก่กรรม

 • ด้วย จ.อ.ทินกร บัวสุนทร เสมียน แผนกแผนและโครงการ กพป.กฝร. ได้ถึงแก่กรรม เมื่อ ๒๖ ส.ค.๕๘ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๒๖ – ๒๘ ส.ค.๕๘ เวลา ๒๐๐๐ และฌาปนกิจใน ๒๙ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๕๐๐ ณ วัดช่องแค ต.ช่องแค อ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ จึงแจ้งผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2015-08-27 เวลา 15:32 น. 

  ตามที่ สปช.ทร.จัดให้มีการประชุมเพื่อทราบแนวทางการปฎิบัติและความรับผิดชอบของหน่วยเทคนิค

 • ตามที่ สปช.ทร.จัดให้มีการประชุมเพื่อทราบแนวทางการปฎิบัติและความรับผิดชอบของหน่วยเทคนิค เมื่อ 6 ส.ค.58

เอกสารแนบ : Onc 200858.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.สำเริง มาปากลัด  | 2015-08-20 เวลา 12:23 น. 

  อบรมศีลธรรม ก.ย.๕๘


เอกสารแนบ : AOMROMSENRATAM SEPTEMBER.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2015-08-17 เวลา 14:18 น. 

  ขอให้หน่วยต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่่วยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 • ขอให้หน่วยต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่่วยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามแบบฟอร์ม ร.๑ ร.๒ และ ร.๓ ภายใน ๒๘ ส.ค.๕๘

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/onc/2013/index.php
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2015-08-14 เวลา 14:59 น. 

  บิดาของ พ.จ.อ.เทวัน ทันทปรีชา ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายเปี๊ยก ทันทปรีชา บิดาของ พ.จ.อ.เทวัน ทันทปรีชา จนท.วิเคราะห์ แผนกวิเคราะห์ทั่วไป กวทส.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๔ ส.ค.๕๘ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๑๔ – ๑๘ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๙๐๐ และฌาปนกิจใน ๑๙ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร จึงแจ้งผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2015-08-14 เวลา 14:37 น. 

  ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟระหว่างสมาชิก พลูตาหลวง ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

 • กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง จะจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟระหว่างสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๙ ก.ย.๕๘ - Flight A ,B, C ผู้ถือแต้มต่อ ๐ – ๑๙ และ Flight VIP และอาวุโส แข่งขันรอบสนาม West และสนาม North ออกรอบเล่นพร้อมกันทุกหลุม เวลา ๑๒๐๐ - Flight D ผู้ถือแต้มต่อ ๒๐ – ๒๔ แข่งขันรอบสนาม East และสนาม South ออกตามกันตั้งแต่เวลา ๑๐๐๐ ที่หลุม ๑ East การสมัครเข้าแข่งขัน สามารถสมัคร จองกลุ่ม และขำระเงินค่าสมัคร ๓๐๐ บาท ได้ที่ ห้องจำหน่ายบัตร กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง ได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.๐๘๑-๐๐๓๓๘๑๑ (AIS), ๐๘๐-๒๐๙๙๑๗๕ (TRUE) ทร.๗๓๖๔๑ ต่อ ๑๒๔

ผู้ประกาศ : ร.อ.อารี เยือกเย็น  | 2015-08-12 เวลา 13:10 น. 

   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ กำหนดจัดงาน "นาวีวิจัย 2015" ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ส.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

 • การจัดงาน "นาวีวิจัย 2015" มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร๋ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของ ทร. จึงขอเรียนเชิญข้าราชการ และผู้สนใจ เข้าร่วมชมงาน นิทรรศการ "นาวีวิจัย 2015" ในวัน และเวลาดังกล่าว

เว็บไซต์ : http://www.nrdo.navy.mi.th/Activities/58/research2015/research2015.html
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงปิยะนันท์ จันทร์บุตร  | 2015-08-11 เวลา 17:55 น. 

  กิจการพุทธสถาน กองเรือยุทธการ ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ

 • กิจการพุทธสถาน กองเรือยุทธการ ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ "เมตตาธรรมค้ำจุนโลก" โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว และร่วมบริจาค ขยะรีไซเคิล ขวด แก้ว อุปกรณ์ของเหลือใช้ เครื่องไฟฟ้าเก่า ๆ และบริจาคทรัพย์สมทบ "กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว" เพื่อช่วยเหลือคนชราไร้ญาติ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ ถึง ๑๕๐๐ ณ หอประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียด โทร. ๐-๓๘๔๓-๗๔๗๕ กองทัพเรือ ๗๔๗๖๔, ๗๖๔๙๕

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2015-08-07 เวลา 08:52 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายยิงเป้าปืนพก ประจำปี 2558

 • เรื่อง ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายยิงเป้าปืนพก ประจำปี 2558

เอกสารแนบ : Document (68).pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/ordn/ordn_intranet.html
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ยอดชาย นิลญาณ  | 2015-08-05 เวลา 10:42 น. 

   วศ.ทร. ขอขยายเวลา รับสมัคร จ.ท.-จ.อ. เพื่อเปลี่ยนพรรค-เหล่า เป็น วศ

 • วศ.ทร. ขอขยายเวลารับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ท.-จ.อ. เพื่อย้ายบรรจุเปลี่ยนพรรค-เหล่า เป็น วศ โดยรวบรวมส่งถึง วศ.ทร. ภายใน 21 ส.ค.58

เอกสารแนบ : chang.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.  | 2015-08-05 เวลา 10:28 น. 

  ประกาศรับสมัครทหารประจำการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ประจำปี งป.59


เอกสารแนบ : seal59.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ปรีชา คูณขุนทด  | 2015-08-03 เวลา 12:59 น. 

  วศ.ทร. ขอขยายเวลา รับสมัคร จ.ท.-จ.อ. เพื่อเปลี่ยนพรรค-เหล่า เป็น วศ

 • วศ.ทร. ขอขยายเวลารับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ท.-จ.อ. เพื่อย้ายบรรจุเปลี่ยนพรรค-เหล่า เป็น วศ โดยรวบรวมส่งถึง วศ.ทร. ภายใน 21 ส.ค.58

เอกสารแนบ : ขยายเวลารับสมัครเปลี่ยนเหล่า2558.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.นันทพล สังข์แก้ว  | 2015-07-29 เวลา 13:06 น. 

  ต้องการคนค้ำ ร่วม สค.รน. จำนวน ๑ ท่าน

 • ต้องการคนค้ำ ประกันร่วม สค.รน. จำนวน 1 ท่าน ยอดเงินเดิอนสุทธิ 5,000.-บาท ขึ้นไป อายุราชการ เหลือ อย่างน้อย 15 ปี ด่วนครับ (098-4975229 )

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ธวัช สมภาร  | 2015-07-27 เวลา 15:50 น. 

  กรมสารวัตรทหารเรือ ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการ การจัดการความรู้ สู่ DIGITAL FORCE

 • กรมสารวัตรทหารเรือ ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการ "การจัดการความรู้ สู่ DIGITAL FORCE" ในวันอังคารที่ ๒๘ ก.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ สโมสรสัญญาบัตร กรมสารวัตรทหารเรือ

เว็บไซต์ : http://www.nmp.navy.mi.th/newweb/images/KM_invite.jpg
ผู้ประกาศ : ร.อ.จำลอง ชูรัตน์  | 2015-07-27 เวลา 11:19 น. 

  ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558

 • ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558

เว็บไซต์ : http://www.person.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิทยา สุขสม  | 2015-07-27 เวลา 10:23 น. 
หน้า 12