ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  สถานภาพข้าราชการ ทร.ที่ยื่นขอลาออกจาก กบข. ณ 30 มิ.ย.58

 • สถานภาพข้าราชการ ทร.ที่ยื่นขอลาออกจาก กบข. ณ 30 มิ.ย.58 สามารถใช้เมนูค้นหา ( แป้น F 1) แล้วพิมพ์นามสกุลของท่าน เพื่อสะดวกในการสืบค้นครับ .... หากไม่พบกรุณแจ้งแผนกเงินเดือน กงด.กง.ทร.(โทร.54541, 54082, 54486) ในโอกาสแรกครับ

เอกสารแนบ : undo 30_06_58.xls
ผู้ประกาศ : น.ท.ชนินทร์ มาศิริโรจน์  | 2015-07-01 เวลา 11:08 น. 

  เงินสงเคราะห์บุตรผู้พิการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี 2558

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เรื่อง เงินสงเคราะห์บุตรผู้พิการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี

เว็บไซต์ : http://www.sattahipbase.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3233#sthash.6g3YjMUF.dpuf
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2015-06-30 เวลา 10:35 น. 

  ข่าวดีสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด สำหรับท่านที่เงินทุนเรือนหุ้นเต็มเพดานแล้วครับ

 • ข่าวดีสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด สำหรับท่านที่เงินทุนเรือนหุ้นเต็มเพดานแล้วครับ สหกรณ์ฯ ได้ขยายเพดานทุนเรือนหุ้นเป็น 600,000 บาท ท่านใดที่ต้องการเพิ่มติดต่อได้แล้วที่ สนง.สอ.ฐท.สส. ครับ

เว็บไซต์ : http://www.sattahip-coop.com/index.php/2015-04-23-09-26-12/94-2015-06-26-07-36-28
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2015-06-27 เวลา 08:21 น. 

  แจ้งข่าวข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม ร.ต.สมทรง ฉิมแฉ่ง

 • ด้วย ร.ต.สมทรง ฉิมแฉ่ง ข้าราชการบำนาญ อดีต จนท.กระซับ ผ.รถเครื่องทุ่นแรง กงย.ชย.ทร. ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ ๒๕ มิ.ย. - ๒๘ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๙๓๐ ประชุมเพลิง ในวันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๘ เวลา๑๗๐๐ ณ.วัดบ้านระกาศ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ แจ้งผู้คุ้นเคยทราบ (พ.จ.อ.สุภศิน นาคเขียว ผู้แจ้งข่าว)

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุภศิน นาคเขียว  | 2015-06-26 เวลา 11:01 น. 

  จะส่งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงซ่อมบำรุงจะต้องทำอย่างไร click !!!

 • ขั้นตอนการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เว็บไซต์ : http://58.97.113.157/upload/pdf/fixmanual.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2015-06-26 เวลา 09:39 น. 

  ขส.ทร.ของดการจัดเรือเวรด่วนทางธุรการ ปรับอากาศ (Catamaran) จำนวน ๑ ลำ


 • ใน ๒๕ มิ.ย.๕๘ เที่ยวเย็น เวลา ๑๖๔๕ จาก บก.ทร. - ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

  ใน ๒๖ มิ.ย.๕๘ เที่ยวเช้า เวลา ๐๖๓๐ จาก ปากเกร็ด จว.นนทบุรี - บก.ทร.

เอกสารแนบ : 25062015155058.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=50
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2015-06-25 เวลา 15:59 น. 

  ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง กำหนดหมายเลขสอบ และรายละเอียดการสอบ ในการสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2558

 • ประกาศกรมสวัสดิการทหารเรือ เรื่อง กำหนดหมายเลขสอบ และรายละเอียดการสอบ ในการสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2558

เว็บไซต์ : http://www.welfare.navy.mi.th/money%20pdf/CCF25062558.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.หญิงกิ่งแก้ว รัตนอุบล  | 2015-06-25 เวลา 15:56 น. 

  อบรมศีลธรรม ก.ค.๕๘


เอกสารแนบ : AROMSINRATAM JULY 58.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2015-06-24 เวลา 14:25 น. 

  สปช.ทร.กำหนดจัดการบรรยายชี้แจงและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบ RTN ERP ของหน่วยในพื้นที่ จว.ชลบุรี และใกล้เคียง ประจำปี งป.๒๕๕๘ ระหว่าง ๒๙ มิ.ย. - ๓ ก.ค.๕๘

 • สปช.ทร.กำหนดจัดการบรรยายชี้แจงและรับทราบปัญหาการใช้งานระบบ RTN ERP ของหน่วยในพื้นที่ จว.ชลบุรี และใกล้เคียง ประจำปี งป.๒๕๕๘ ระหว่าง ๒๙ มิ.ย. - ๓ ก.ค.๕๘

เอกสารแนบ : the news 51-6-58.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2015-06-24 เวลา 09:20 น. 

  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ 2558

 • กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรปริญญาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คุณวุฒิแพทยศาสตร์และวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ อัตรา

เอกสารแนบ : P 190658.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิเชียร หนูหน่าย  | 2015-06-19 เวลา 14:56 น. 

  กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือขอแจ้งหมายเลขสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๘


เอกสารแนบ : an_215.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุธารณ์ สง่าอารีย์กุล  | 2015-06-18 เวลา 16:15 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรืองการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

 • การมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

เอกสารแนบ : tun2558.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ยอดชาย นิลญาณ  | 2015-06-18 เวลา 07:54 น. 

  ประกาศ ขส.ทร. เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ขส.ทร.ประจำปี 2558


เว็บไซต์ : http://www.transport.navy.mi.th/news/read_news.php?id_news=49
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2015-06-17 เวลา 16:19 น. 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ สธน.ทร.


เอกสารแนบ : Pra.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.อร่าม ชายท้าว  | 2015-06-17 เวลา 14:37 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2558

 • ผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2558

เอกสารแนบ : 2558.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/ordn
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ยอดชาย นิลญาณ  | 2015-06-15 เวลา 13:56 น. 
หน้า 12