ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ขอให้เตรียมข้อมูลประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้

 • ขอให้เตรียมข้อมูลประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้

เอกสารแนบ : 20141217154744.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-12-17 เวลา 15:59 น. 

  สอ.วด.ขอย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่

 • เนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายสถานที่ทำการไป สำนักงานแห่งใหม่ อาคารจอดรถยนต์ ชั้น 1 บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน จึงขอแจ้งการติดต่อสื่อสารกับ สอ.วด.เป็นการชั่วคราว ดังนี้ 1.ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธ.ค.57 ติดต่อกับ สอ.วด.ได้ที่หมายเลข 086-173-5509 และ 089-047-8511 2.ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.57 เป็นต้นไป สอ.วด.จะให้บริการแก่สมาชิก ณ สำนักงาน สอ.วด.แห่งใหม่ อาคารจอดรถยนต์ ชั้น 1 บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

ผู้ประกาศ : น.อ. หญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์  | 2014-12-17 เวลา 13:53 น. 

  คำสั่ง กองทัพเรือ ที่ ๓๗๕/๒๕๕๗ ลง ๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การอบรมศีลธรรมประจำปี ๒๕๕๘


เอกสารแนบ : KOMSAMAUMROMSEERATAM 2558.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2014-12-16 เวลา 14:30 น. 

  เชิญ นรจ.37/นย.39 ร่วมงาน "20 ปีนาวี 37" ณ รร.ชุมพลทหารเรือ 20 ธ.ค.57 นี้

 • หวังว่าจะมีเพื่อนมาร่วมงานกันมากๆ น่ะครับ เพื่อความสามัคคีของรุ่นเรา

เอกสารแนบ : 1604594_790438591044560_8638789447187233153_n.jpg
ผู้ประกาศ : ร.ท.สุพจน์ รอดทุกข์มโหสถ   | 2014-12-16 เวลา 13:50 น. 

  การบรรยายให้กับสมาชิก กบข. ชลบุรี และแจ้ง website คำนวณ กบข.

 • สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ขอเชิญสมาชิก กบข.ที่มีสิทธิในการขอใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.๒๔๙๔ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จว.ชลบุรี สมาชิกผู้มีสิทธิดังกล่าวแจ้งความประสงค์โดยตรงที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี โทร ๐๓๘ ๒๖๑๔๘๘ ต่อ ๑๑๔ หรือทาง e-mail : cbi@cgd.go.th สำหรับการคำนวนสำหรับสมาชิก กบข. website www.undo.in.th ครับ

เอกสารแนบ : Undo_Chonburi.pdf
เว็บไซต์ : http://www.undo.in.th
ผู้ประกาศ : ร.อ.เจตนา อินทร์เหว่าวงษ์  | 2014-12-16 เวลา 11:00 น. 

  พร.รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง สำหรับบุคลากรสายแพทย์ นอกสังกัด ทร.

 • พร.รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง สำหรับบุคลากรสายแพทย์ นอกสังกัด ทร. ระยะเวลาการอบรม 4 สัปดาห์ ตั้งแต่ 23 ก.พ.-20 มี.ค.58 ณ ห้องฝึกอบรม กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการตรวจสุขภาพภายใน 20 ม.ค.58 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nmd.go.th/aad

เอกสารแนบ : P 121257.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิเชียร หนูหน่าย  | 2014-12-16 เวลา 09:43 น. 

  คำสั่ง กองทัพเรือ ที่ ๓๗๕/๒๕๕๗ ลง ๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การอบรมศีลธรรมประจำปี ๒๕๕๘


เอกสารแนบ : KOMSAMAUMROMSEERATAM 2558.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2014-12-15 เวลา 14:39 น. 

  สวพ.ทร.ขอเชิญสั่งจองพระรูปจำลองและเหรียญที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 • สวพ.ทร.เชิญสั่งจองพระรูปจำลองและเหรียญที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ครบรอบ ๒๕ ปี ในวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)

เอกสารแนบ : OrderDetail.pdf
เว็บไซต์ : http://www.nrdo.navy.mi.th/index1.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงปิยะนันท์ จันทร์บุตร  | 2014-12-15 เวลา 13:51 น. 

  ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้

 • ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง "สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญข้ามสายงาน" ระหว่าง ๒๒ - ๒๔ ธ.ค.๕๗ จำนวนหน่วยละ ๒ นาย

เอกสารแนบ : 20141208092120.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-12-08 เวลา 09:46 น. 

  สปช.ทร.ขอปิดการใช้งานระบบ RTN ERP ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๓ ธ.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๕๗ เวลา ๐๘๓๐

 • สปช.ทร.จะทำการย้าย Server ระบบ RTN ERP จากที่ตั้งเดิมไปศูนย์ข้อมูลกลาง ทร. ในการนี้ขอปิดการใช้งานระบบ RTN ERP ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๓ ธ.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๕๗ เวลา ๐๘๓๐

เอกสารแนบ : ข่าว สปช.ทร.11-12-57.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2014-12-03 เวลา 15:19 น. 

  ประกาศกิจการราชนาวีสโมสร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจัดเลี้ยงอาหาร


เอกสารแนบ : food.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.นันทพล สังข์แก้ว  | 2014-11-28 เวลา 13:41 น. 

  ประกาศกิจการราชนาวีสโมสร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจัดดอกไม้


เอกสารแนบ : flower.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.นันทพล สังข์แก้ว  | 2014-11-28 เวลา 13:41 น. 

  ขอปิดการใช้งานระบบ RTN ERP ต้้งแต่วันเสาร์ที่ 29 พ.ย.57 เวลา 0900 และจะเปิดในวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค.57

 • สปช.ทร.จะทำการถ่ายโอนข้อมูล (data migration) ระหว่าง Server เดิม กับ Server ใหม่ ของระบบ RTN ERP จึงขอปิดการใช้งานระบบ RTN ERP ต้้งแต่วันเสาร์ที่ 29 พ.ย.57 เวลา 0900 และจะเปิดในวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค.57 เวลา 0830 จึงแจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ทราบทั่วกัน

เอกสารแนบ : RTN ERP on and off.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.หญิง พรพนา ซิ้มสวัสดิ์  | 2014-11-28 เวลา 13:20 น. 

  ขออนุมัติเบิดการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณ (ระดับผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ 30 ประจำปี งป.58

 • ขออนุมัติเบิดการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณ (ระดับผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ 30 ประจำปี งป.58

เอกสารแนบ : 20141127084454.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-11-27 เวลา 10:11 น. 

  ขอเชิญ นรจ.24/นย.26/พร.73 พร้อมครอบครัวร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ …(ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อความ..ครับ

 • ในวันเสาร์ที่ 29 พ.ย.57 มีรถบริการ ขส.ทร.ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ออกบริเวณหลังพระบรมรูป ฯ บก.ทร.(ที่เดิม) เวลา 0700 น. และแวะรับที่ แฟลต ทร.(บางนา) ผู้ประสานเรื่องรถ น.ต.ทินกร ท. โทร.081-777-9702 ประสานการเดินทาง น.ท.ชูชาติ ล. โทร.080-820-6005 และ น.ท.ณรงค์ ส. โทร.086-688-7137 แจ้งมาเพื่อทราบ

ผู้ประกาศ : ร.อ.สำรวย ระวังเกียรติพงษ์  | 2014-11-26 เวลา 10:56 น. 
หน้า 12