ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ขอเชิญ นรจ.24/นย.26/พร.73 พร้อมครอบครัวร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ …(ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อความ..ครับ

 • ในวันเสาร์ที่ 29 พ.ย.57 มีรถบริการ ขส.ทร.ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ออกบริเวณหลังพระบรมรูป ฯ บก.ทร.(ที่เดิม) เวลา 0700 น. และแวะรับที่ แฟลต ทร.(บางนา) ผู้ประสานเรื่องรถ น.ต.ทินกร ท. โทร.081-777-9702 ประสานการเดินทาง น.ท.ชูชาติ ล. โทร.080-820-6005 และ น.ท.ณรงค์ ส. โทร.086-688-7137 แจ้งมาเพื่อทราบ

ผู้ประกาศ : ร.อ.สำรวย ระวังเกียรติพงษ์  | 2014-11-26 เวลา 10:56 น. 

  สัมมนาระบบ


ผู้ประกาศ : จ.อ.สุมิตร ทองลา  | 2014-11-26 เวลา 10:34 น. 

  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ประจำเดือน ธ.ค.๕๗

 • ขอเชิญกำลังพลในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา โดย พระครูอุดมธรรมาภรณ์/วัดเทพประสาท ณ ศาสนสถาน นย.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามกำหนดการดังนี้ ๐๖๓๐ - ๐๘๓๐ ทำบุญตักบาตร ๐๘๓๐ - ๐๙๐๐ สวดมนต์ ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ ฟังพระธรรมเทศนา โดย พระครูอุดมธรรมาภรณ์/ วัดเทพประสาท อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ผู้ประกาศ : จ.อ.สุรชัย ด้วงโกศล  | 2014-11-26 เวลา 09:46 น. 

  ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณ (ระดับผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ 30

 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารงบประมาณ (ระดับผู้ปฏิบัติ) รุ่นที่ 30 ประจำปี งป.58 ระหว่าง 1-4 และ 15-19 ธ.ค.57 รวม 9 วัน ณ โรงแรมนูโวซิตี้ ถ.สามเสน บางลำพู กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ : budget30.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-11-24 เวลา 09:27 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ รายชื่อข้าราชการที่ผ่านคุณสมบัติสมัครเข้าเป็นนักเรียนประดาน้ำขั้นต้น ประจำปี งป.๕๘

 • รายชื่อข้าราชการที่ผ่านคุณสมบัติสมัครเข้าเป็นนักเรียนประดาน้ำขั้นต้น ประจำปี งป.๕๘

เอกสารแนบ : 20112557.pdf
ผู้ประกาศ : จ.ต.วิทวัส ขะทุม  | 2014-11-20 เวลา 14:00 น. 

  อบรมศีลธรรม ธ.ค.๕๗


เอกสารแนบ : Aumromsinrantam December 57.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2014-11-20 เวลา 13:17 น. 

  การสอบแข่งขันจัดอันดับคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ไปราชการ/ศึกษาต่างประเทศ และเป็นกำลังพลรับเรือ ประจำปี ๒๕๕๘


เอกสารแนบ : 191057.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2014-11-19 เวลา 11:04 น. 

  การแสดงความประสงค์ลาออกจาก กบข. (UNDO)

 • -ตามแนบ-

เอกสารแนบ : KBH2557.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.นภพล กรีกุล  | 2014-11-18 เวลา 11:19 น. 

  ลืมรหัสผ่าน Email ทร. ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เอง

 • ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ทร.ได้เองเพียงกรอกรายละเอียด ของเลขประจำตัวกลาโหมและประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งรหัสใหม่ที่ต้องการ 8 ตัว

เว็บไซต์ : http://member.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : ว่าที่ น.ท.หญิง จิรานุช รอดคลองตัน  | 2014-11-18 เวลา 10:29 น. 

  รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 จาก สพธอ.

 • รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 จาก สพธอ. (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)

เอกสารแนบ : IUP-pocketA5-050814.pdf
เว็บไซต์ : http://www.etda.or.th/etda_website/download-etda-publishing.html
ผู้ประกาศ : ว่าที่ น.ท.หญิง จิรานุช รอดคลองตัน  | 2014-11-17 เวลา 15:22 น. 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ กฝร. จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ กฝร. จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุม กฝร. เวลา 1000 เริ่มลงทะเบียน เวลา 0900 ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้สหกรณ์จะปิดทำการในภาคเช้า และจะเปิดทำการในเวลา 1300 เป็นต้นไป

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ต้นแก้ว  | 2014-11-17 เวลา 14:52 น. 

  รับสมัครปฏิบัติธรรม ณ วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ธ.ค.๕๗ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


เอกสารแนบ : Wat prodoochimplee17112557.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2014-11-17 เวลา 13:23 น. 

  ลืมรหัสผ่าน Email ทร. ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เอง

 • ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ทร.ได้เองเพียงกรอกรายละเอียด ของเลขประจำตัวกลาโหมและประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งรหัสใหม่ที่ต้องการ 8 ตัว

เว็บไซต์ : http://member.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : ว่าที่ น.ท.หญิง จิรานุช รอดคลองตัน  | 2014-11-17 เวลา 08:22 น. 

  ขอเชิญ นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น พ.ศ.2524 พบปะสังสรร ประจำปี 2557

 • ขอเชิญ นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น พ.ศ.2524 พบปะสังสรร ประจำปี 2557 http://pos2524.blogspot.com/2014/11/2524.html ใน 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ขอเชิญ เพื่อน นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น พ.ศ.2524 เข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญกุศลให้กับเพื่อนร่วมรุ่นที่ล่วงลับไปแล้ว และร่วมพบปะสังสรรระหว่างเพื่อน ๆ ในโอกาสครบรอบ 33 ปี ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ 1800 เริ่มงานเลี้ยงรุ่น นรจ.24 ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในปี พ.ศ.2557 นี้ เพื่อน นรจ.2524 เหล่า ตำรวจน้ำ เป็น เจ้าภาพจัดงาน ดังนี้ พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ บก.น.2 พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง ผกก.สน.โคกคาม กรุงเทพฯ พ.ต.ท.วิเชียร เหมือนสุวรรณ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ สภ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี พ.ต.ท.ชัฎ บรรทัดเที่ยง พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ สภ.ดอนหัวฬ่อ อ. เมืองจ.ชลบุรี พ.ต.ท.วันชาติ หลอดทอง รอง ผกก.สืบสวนและตรวจราชการ 2 พ.ต.ท.สะอาด. วงษ์เวียงจันทร์ รอง ผกก.สืบสวน สภ.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต พ.ต.ท.วิหาร บุญลาภ สว. สรน. 5 อ.แหลมงอบ จ. ตราด พ.ต.ท.โสพล นาคจรุง สว.ธร.สภ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์พ.ต.ท.ชาญ อู่ทอง. สว.กอ.รมน.8 ร.ต.อเสรี ผดุงโกเศสตร์ ร.ต.ต.ธวัช แขกยงค์ ท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง นายไพโรจน์ นิกรประสริฐ กกต.กลาง นาย สมยศ นวมนาคะ มีกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 มีดังนี้ เวลา 0829 พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พิธีบวงสรวงเสด็จเตี่ย ที่ รร.ชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี .เวลา 1030 ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น พ.ศ.2524 ที่ถึงแก่กรรมแล้ว ณ รร.ชุมพลทหารเรอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 1230 พิธีลอยอังคารอัฐิเพื่อนนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น พ.ศ.2524 ที่ถึงแก่กรรมแล้ว ณ ท่าเรือกองเรือยุทธการ เวลา 1300 กิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ ฟุตบอล และกอล์ฟ ช่วงบ่าย รับรองเพื่อนที่เดินทางมาถึง รร.ชุมพลทหารเรือ ด้วย เก้าอี้ เตียงผ้าใบ และอาหารว่าง ที่ ชายหาด บริเวณ สโมสรเรือใบ รร.ชุมพลฯ เวลา 1800 งานเลี้ยงสังสรร เพื่อนนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น พ.ศ.2524 เพื่อนเหล่าตำรวจน้ำ ฝากข่าวถึงเพื่อน ๆ ว่า ใครใส่เหรียสมเด็จเตี่ย นรจ.24 เข้าร่วมงาน จะขอบคุณเป็นพิเศษ และเพื่อน ๆ นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น พ.ศ.2524 พร้อมครอบครัว เข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์ : http://pos2524.blogspot.com/2014/11/2524.html
ผู้ประกาศ : น.ต.สาธิต ดวงเนตร  | 2014-11-17 เวลา 08:15 น. 

  ระวังรถจักรยานยนต์หาย

 • วันนี้ 14 พ.ย.57 เวลา ประมาณ 1600 ที่แฟลต ทร.ส่วนกลางบุคคโล แฟลตที่ 5 ได้มีรถจักรยานยนต์ถูกขโมย 1 คัน จากกล้องวงจรปืดพบว่าคนร้าย 2 คน ใส่หมวกกันน็อค มองไม่เห็นใบหน้า จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ผู้ประกาศ : น.ต.เสรี สุขเรือน  | 2014-11-14 เวลา 18:50 น. 
หน้า 12