ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ท.ประชุม อารีรอบ นายทหารนอกราชการ สังกัด สป.ฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1098960051501.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-06 เวลา 15:20 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสนอง ประสิทธิ์กุล บิดา ร.อ.นคร ประสิทธิ์กุล ฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1098955051500.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-06 เวลา 15:20 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางนงเยาว์ สิริโพธิประภาณ มารดา น.ต.นพดล สิริโพธิประภาณ ฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1098949041647.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-06 เวลา 15:19 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางปั้นหยี สอนที มารดา น.ต.จรัซญ สอนที ฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1098948041646.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-06 เวลา 15:18 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางเพียร ขันทะสามล มารดา พลอาสาสมัครสมใจ สุวรรณโณ ฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1098945041645.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-06 เวลา 15:17 น. 

  การแข่งขันกีฬากอล์ฟในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๔

  • รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ : new_golf_navy_54.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.เชษฐชวาลย์ วะดีศิริศักดิ์  | 2011-10-06 เวลา 14:29 น. 

  ประกาศ สค.รน เรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์

  • ขอเชิญผู้ที่รักการออม ฝากเงินกับ สค.รน. อัตราดอกเบี้ยสูง โดย - การฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ จากเดิมเดือนละไม่เกิน 500,000 บาท เป็น ไม่จำกัดวงเงินฝากต่อเดือนและวงเงินสูงสุด

ผู้ประกาศ : น.ท.สัมฤทธิ์ ตั้งมานะ  | 2011-10-06 เวลา 11:15 น. 

  ประกาศการแข่งขันบิลเลียดและสนุกเกอร์ สัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๕๔

  • คณะอนุกรรมการบิลเลียดและสนุกเกอร์ กองทัพเรือ จัดให้มีการแข่งขันบิลเลียดและสนุกเกอร์ ระหว่างหน่วยกีฬาในกองทัพเรือ รายการสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๔

เอกสารแนบ : Document1.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ไพศาล วิสุทธาธรรม  | 2011-10-06 เวลา 10:45 น. 

  ประกาศ สค.รน. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่ง รองผู้จัดการฯ

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่ 10 - 25 ต.ค. 54 เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สค.รน. อาคารกรมสวัสดิการ ทร. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หรือ โทร.53293 ถึง 5

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/keha/pdf/declare1.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.สัมฤทธิ์ ตั้งมานะ  | 2011-10-06 เวลา 10:13 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.ต.อุดมวิทย์ คงศิริ หัวหน้าการท่าเรือ สถานีเรือละงู


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1097810031850.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-05 เวลา 08:33 น. 

  รับสมัครนายทหารประทวนชั้นยศจ่า ทุกพรรค – เหล่า เพื่อสอบเปลี่ยนพรรค-เหล่า เป็น พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน

  • กง.ทร. มีความประสงค์จะรับสมัครนายทหารประทวนชั้นยศจ่า ทุกพรรค – เหล่า เพื่อสอบเปลี่ยนพรรค-เหล่า เป็น พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน จำนวน ๒๐ อัตรา รายละเอียดตามประกาศ กรมการเงินทหารเรือ เรื่อง รับสมัครนายทหารประทวนชั้นยศจ่า ทุกพรรค – เหล่า เพื่อสอบเปลี่ยนพรรค-เหล่า เป็น พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ที่แนบ

เอกสารแนบ : ประกาศรับสมัครเปลี่ยนพรรค-เหล่า.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต. ชายธง เพ็ชรประดิษฐ  | 2011-10-04 เวลา 12:18 น. 

  การแข่งขันเรือใบภายใน ทร. พ.ศ. ๒๕๕๔

  • อนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. (RTNSC) ประกาศการแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างหน่วยกีฬาภายใน ทร. ประจำปี 2554 หรือ สัปดาห์กีฬานาวี 2554 ระหว่าง 14 - 25 พ.ย.54 โดยมีเรือเข้าแข่งขัน 9 ประเภท คือ เรือ Enterprise เรือ Laser เรือ Super Mod เรือ Fireball เรือ OK เรือ 420 เรือ 470 เรือ Catamaran และเรือ Platu ผู้แทนนักกีฬา หรือ ผู้จัดการทีม และส่งราชื่อนักกีฬา ภายใน 10 พ.ย.54 โดยพื้นที่ กทม. ปริมณฑล ส่งใบสมัครได้ที่ น.อ.บัณฑิต คงใหญ่ โทร.55455 พื้นที่สัตหีบ และส่วนภูมิภาค ส่งใบสมัครได้ที่ ร.อ.นาวี เนื่องจำนงค์ โทร.74756 รายละเอียดประกาศดูได้จาก Link ประกาศของ ประกาศคณะอนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. เรื่อง การแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างหน่วยกีฬาภายใน ทรงประจำปี 2554

เว็บไซต์ : https://docs.google.com/document/d/10u7CIyvJ00L4HDhol96CX-CdgrPcZjQnWA1K3pc_JOU/edit?hl=en_US&pli=1#
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-10-04 เวลา 09:50 น. 

  รายชื่อนายทหารชั้นประทวนเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. และ นพจ. ประจำปี งป.55


เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/navedu/
ผู้ประกาศ : ร.ต.สุทธิพร คงพาณิชย์ตระกูล  | 2011-10-03 เวลา 10:44 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายเม็ด วิเซีย บิดา น.ต.สุทัศน์ฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1096929011230.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-03 เวลา 10:18 น. 

  ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ต.บุญรอด วัฒนะมงคล ข้าราชการบำนาญ อดีต จก.กบ.ทร.


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1096939301650.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-03 เวลา 10:17 น. 
หน้า 113114115