ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ท.มณดิษฐ์ เคลือบทอง ข้าราชการบำนาญ ทร. (อดีต ผทค.พิเศษ ทร.) บิดา น.ท.พงศ์กลินฯ

 • ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ท.มณดิษฐ์ เคลือบทอง ข้าราชการบำนาญ ทร. (อดีต ผทค.พิเศษ ทร.) บิดา น.ท.พงศ์กลินฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1029765081225.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-09 เวลา 14:06 น. 

  ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ต.ยุทธชัย สิตไทย นายทหารพ้นราชการ

 • ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ต.ยุทธชัย สิตไทย นายทหารพ้นราชการ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1029757080825.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-09 เวลา 14:06 น. 

  ประกาศสอบ สพ.ทร. นายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

 • ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. ประจำปี ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://info.navy.mi.th/ordn

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/ordn
ผู้ประกาศ : น.ต.ชัชชัย สนส่ง  | 2011-06-09 เวลา 10:36 น. 

  สสท.ทร. จัดให้มีโครงการประกวดภาพถ่าย ครั้งที่ ๑ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นและข้าราชการในสังกัด สสท.ทร.

 • สสท.ทร. จัดให้มีโครงการประกวดภาพถ่าย ครั้งที่ ๑ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นและข้าราชการในสังกัด สสท.ทร. ที่สนใจได้แสดงความสามารถ ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการถ่ายภาพ

เอกสารแนบ : photo_contest.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ไพศาล วิสุทธาธรรม  | 2011-06-08 เวลา 15:56 น. 

  นายชะโอด พานทอง บิดานายมาโนช พานทอง ช่างประปาชั้น๒ หมวดงานประปาและสุขาภิบาล แผนกงานซ่อมสร้าง กงย.ชย.ทร.

 • เนื่องด้วย นายชะโอด พานทอง บิดานายมาโนช พานทอง ช่างประปาชั้น๒ หมวดงานประปาและสุขาภิบาล แผนกงานซ่อมสร้าง กงย.ชย.ทร. ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๕๔ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๔ เวลา ๑๙๓๐ และจะทำการฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิ.ย.๒๕๕๔ เวลา ๑๗๐๐ ณ วักมะกอก แขวงบางระมาด เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ จึงแจ้งให้ผู้คุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ประทีป แก้วภมร  | 2011-06-08 เวลา 14:03 น. 

  ราชนาวีสโมสรจัดชั่วโมงสำราญใน 1ก.ค.54

 • ราชนาวีสโมสรขอเชิญชวน สมาชิก ข้าราชการ ทร. และท่านผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ชั่วโมงสำราญ ณ ห้องสินธูทัศนา 2 ในวันศุกร์ที่ 1 ก.ค.54 ..พิเศษ..ระหว่างเวลา 1730-2030 จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มราคาต้นทุน พร้อมบริการดนตรีคาราโอเกะฟรี ท่านที่สนใจกรุณาสำรองโต๊ะได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ฯ โทร 55577 และ 02-222-4295

เอกสารแนบ : Happy Hours For web.jpg
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงอัจฉราพรรณ บริสุทธิ์ธรรม  | 2011-06-08 เวลา 11:51 น. 

  ขอแจ้งเพิ่มเติมข่าวการถึงแก่กรรมของ นางคล้อย สอนสมบูรณ์ มารดา น.ต.ชาญ ฯ

 • ขอแจ้งเพิ่มเติมข่าวการถึงแก่กรรมของ นางคล้อย สอนสมบูรณ์ มารดา น.ต.ชาญ ฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1029084080830.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-08 เวลา 10:45 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พงอ.วัฒนเชน์ ธนะสุนทร บิดาภรรยา น.อ.ชูเกียรติ ฉายางกูร

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ พงอ.วัฒนเชน์ ธนะสุนทร บิดาภรรยา น.อ.ชูเกียรติ ฉายางกูร

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1029073080820.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-08 เวลา 10:45 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางสายใจ บุญญฤทธิ์ ภรรยา จ.อ.สุชาติฯ ทหารพ้นราชการ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางสายใจ บุญญฤทธิ์ ภรรยา จ.อ.สุชาติฯ ทหารพ้นราชการ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1029063071315.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-08 เวลา 10:45 น. 

  ทุน ทร.

 • ขอความช่วยเหลือ ใคร มีแบบฟอร์ม ขอทุน ทร. ประจำปี 2554 กรุณาส่งให้ด้วยครับ หรือ ให้ผม ไปหาได้ที่ไหน ตอนนี้ กำลังพล ของหน่วย คอยแบบฟอร์ม อยู่ ครับ พ.จ.ต.ราวี ศิริดล กพ.พัน.ร.๓ฯ โทร. 67210 แฟกซ์ 67274 ขอบคุณครับ

ผู้ประกาศ : จ.อ.ราวี ศิริดล  | 2011-06-07 เวลา 18:55 น. 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส. แจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย.54 เพื่อปรับปรุง

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด แจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย.54 เพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานด้านการเงินและับัญชีของสหกรณ์ฯ โดยจะปิดทำการในช่วงวันดังกล่าว

ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2011-06-07 เวลา 15:27 น. 

  ข่วการถึงแก่กรรมของ นางศรีสมร พรรัตน์ มารดา น.ท.หญิง ภุมรินทร์ หมานนามกลาง

 • ข่วการถึงแก่กรรมของ นางศรีสมร พรรัตน์ มารดา น.ท.หญิง ภุมรินทร์ หมานนามกลาง

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1028297271435.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-07 เวลา 13:31 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายบั๊กฮั้ว จิระวงษ์ถาวร บิดา ร.ท.ปราโมทย์ฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายบั๊กฮั้ว จิระวงษ์ถาวร บิดา ร.ท.ปราโมทย์ฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1028295061640.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-07 เวลา 13:31 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางบุญฉ่อง คงสินธ์ มารดา นายสมบูรณ์ฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางบุญฉ่อง คงสินธ์ มารดา นายสมบูรณ์ฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1028291061455.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-07 เวลา 13:30 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางอรุณ ศรีแก้ว มารดา จ.อ.อนุรักษ์ฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางอรุณ ศรีแก้ว มารดา จ.อ.อนุรักษ์ฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1028289061125.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-07 เวลา 13:29 น. 
หน้า 113114115