ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  แจ้งที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว สวพ.ทร.

 • ตามที่ สวพ.ทร.ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนนพุทธมณฑล สาย ๓ เขตทวีวัฒนา ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นั้น สวพ.ทร.ได้เปิดสำนักงานชั่วคราว ณ ชั้น ๑ อาคารนันทอุทยานสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๗๕๓๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๔๗๕๓๓๔๓

ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง จิรานุช รอดคลองตัน  | 2011-11-07 เวลา 15:27 น. 

  โทรศัพท์ สนามกอล์ฟพลูตาหลวง

 • ขอแจ้งให้ทราบหมายเลขโทรศัพท์ของ กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง หมายเลขภายใน ทร.๗๓๖๔๑-๒ และขององค์การโทรศัพท์ ๐๓๓-๖๗๙๙๓๐-๓ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายของ AIS หมายเลข ๐๘๑-๐๐๓๓๘๑๑ เครือข่ายของ TRUE หมายเลข ๐๘๐-๒๐๙๙๑๗๕ E-mail: plu.1969@hotmail.com www.egathailand.com

ผู้ประกาศ : ร.อ.อารี เยือกเย็น  | 2011-11-07 เวลา 11:39 น. 

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๔

 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ย.๕๔ เวลา ๑๐๐๐ น. ณ ห้องประชุม บก.สพ.ทร. ชั้น ๓ (สัตหีบ) ขอเชิญผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุ ยิ้มศรีใส  | 2011-11-02 เวลา 13:38 น. 

  แก้ไขข่าวการถึงแก่กรรม บิดา น.ต.มานพ นิธิมะณี

 • ตามที่แจ้งข่าวกำหนดการฌาปนกิจศพ บิดา น.ต.มานพ นิธิมะณี สังกัด กองเรือเล็ก ขส.ทร. นรจ.รุ่นที่ 21 ในวันพุธที่ 2 พ.ย.54 นั้น เจ้าภาพได้ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดนาคปรก ตลาดพลู ไปแล้วเมื่อ 1 พ.ย.54 เวลา 1700 จึงขออภัย ที่แจ้งข่าวคลาดเคลื่อน มา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ น.ต.มานพฯ ขอขอบคุณ ท่านที่เคารพ และเพื่อน ๆ นรจ.21 ที่จะไปร่วมงานในวันดังกล่าว

ผู้ประกาศ : น.อ.ไพฑูรย์ ปัญญสิน  | 2011-11-01 เวลา 19:13 น. 

  รับสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ประจำปี งป.๕๕

 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ประจำปี งป.๕๕ ในหลักสูตร Helicopter Visual Landing Aids Maintainer และหลักสูตร Helo Support System Intermediate/Depot Maintainer Training รายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ : scan0001.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.กิติพงษ์ ผ่านสำแดง  | 2011-11-01 เวลา 11:13 น. 

  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สสท.ทร.


เอกสารแนบ : img013.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิโรจน์ บ่ายเมือง  | 2011-11-01 เวลา 11:09 น. 

  งาน 20 ปี ทหารเกณฑ์ 34

 • ขอเชิญเพื่อนและครอบครัว "ทหารเกณฑ์ปี 2534 ทุกผลัด" ร่วมงาน " 20 ปี ทหารเกณฑ์ 34" ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 1800 ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี บัตรราคา 600.- สอบถามเพิ่มเติม จ.อ.อนันต์ บุญเกิด โทร. ทร. 74086 หรือ 081-3457502

ผู้ประกาศ : จ.อ.อนันต์ บุญเกิด  | 2011-11-01 เวลา 09:05 น. 

  ข่าวกาถึงแก่กรรม บิดา น.ต.มานพ นิธิมะณี นรจ.21 สังกัด กองเรือเล็ก ขส.ทร.

 • บิดา น.ต.มานพ นิธิมะณี ถึงแก่กรรมเมื่อ 29 ต.ค.54 เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดนาคปรก ถึงวันที่ 1 พ.ย.54 และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ 2 พ.ย.54 เวลา 1600 ในการนี้ กองเรือเล็ก ขส.ทร. จะเป็นเจ้าภาพสวดศพ ในวันอังคารที่ 1 พ.ย.54

ผู้ประกาศ : น.อ.ไพฑูรย์ ปัญญสิน  | 2011-11-01 เวลา 00:06 น. 

  ข่าวกาถึงแก่กรรม บิดา น.ต.มานพ นิธิมะณี นรจ.21 สังกัด กองเรือเล็ก ขส.ทร.

 • บิดา น.ต.มานพ นิธิมะณี ถึงแก่กรรมเมื่อ 29 ต.ค.54 เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดนาคปรก ถึงวันที่ 1 พ.ย.54 และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ 2 พ.ย.54 เวลา 1600 ในการนี้ กองเรือเล็ก ขส.ทร. จะเป็นเจ้าภาพสวดศพ ในวันอังคารที่ 1 พ.ย.54

ผู้ประกาศ : น.อ.ไพฑูรย์ ปัญญสิน  | 2011-11-01 เวลา 00:05 น. 

  สอ.สพ.แจ้งสมาชิกที่ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอรับทุนสงเคราะห์

 • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัด ที่ประสบอุทกภัย สามารถแจ้งขอรับทุนสงเคราะห์ได้ที่ สนง.ใหญ่ (สัตหีบ) โทร.63420-6, 038-436900, 082-7007506 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2011-10-28 เวลา 17:00 น. 

  รายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ของ กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ

 • กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้รวบรวมรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ในส่วนที่กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหายฯ รับผิดชอบ ไว้ที่ http://www.navy.mi.th/ftc/course54.php โดยสามารถดาวโหลดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/course54.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2011-10-28 เวลา 16:08 น. 

  ตามที่ได้เกิดอุทกภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จะดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย

 • ตามที่ได้เกิืดอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและ กทม.นั้น เพื่อเตรียมการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด สหกรณ์ ฯ กำลังดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือสมาชิก จึงขอให้สมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่ประสบความเสียหายจากอุทกภัย แจ้งรายชื่อและข้อมูลให้กับสหกรณ์ฯ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ฯ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 0830-1630 โดย Download แบบฟอร์มการรายงานได้ที่

เอกสารแนบ : flood54.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2011-10-28 เวลา 13:56 น. 

  นิตยสารกระดูกงู ฉบับเดือนตุลาคม 2554 ออกวางจำหน่ายใน 4 พฤศจิกายน 2554

 • นิตยสารกระดูกงู นิตยสารรายเดือนของ กองเรือยุทธการ ฉบับเดือนตุลาคม 2554 ออกวางจำหน่ายใน 4 พฤศจิกายน 2554 ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน กองบัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ โทร.038 437378 หรือ 02 4661180 ต่อ 72328 มือถือ 084 9743166 ...

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/Keel/Oct54.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2011-10-28 เวลา 08:29 น. 

  Navy-Wifi อยู่ในช่วงการปรับปรุง

 • Navy Wifi ขณะนี้ได้ทำการปรับปรุง จึงใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่ช่วงเวลา 0900-1600 นับจาก 1600 ถึงจะเริ่มใช้งานได้ตามปกติ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-22 เวลา 10:47 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.ต.แสวง ฟักเหลือง บิดา พ.จ.อ.ธงชัย ฟักเหลือง ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/10/25787/1108100201750.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-10-21 เวลา 13:19 น. 
หน้า 113114115