ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) ร่วมกับ บริษัท ชวกร จำกัด จะจัดจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิและน้ำมันถั่วเหลือง ชุดละ 250 บาท

 • ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) ร่วมกับ บริษัท ชวกร จำกัด จะจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ และเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล ทร.(เฉพาะในประจำการ) จัดจำหน่ายเป็นชุด ราคาชุดละ ๒๕๐.- บาท(๑ ชุดมีข้าวสาร ๒ ถุง น้ำมันพืช ๒ ขวด)โดยกำลังพล ๑ คน มีสิทธิ์ซื้อได้ ๑ ชุด(ห้ามเวียนซื้อ) ในวันที่ 31 ม.ค.54 - 1 ก.พ.54
  สถานที่จำหน่าย ลานจอดรถยนต์ ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) เลขที่ 2/9 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และเปิดจำหน่ายให้แก่กำลังพล ทร. (เฉพาะในประจำการ) ดังนี้
  1. นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในวันจันทร์ ที่ 31 ม.ค. 54 จำนวน 2,000 ชุด ตั้งแต่เวลา 0830 เป้นต้นไป (เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 0800 เป็นต้นไป)
  2.นายทหารชั้นสัญญาบัตร ในวันอังคาร ที่ 1 ก.พ. 54 จำนวน 1,000 ชุด เวลาจำหน่าย เช่นเดียวกัน

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop/sellRice.html
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-01-17 เวลา 13:31 น. 

  ทัพเรือภาคที่ ๑ ขอเชิญสั่งจองพระรูปหล่อจำลองและเหรียญที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 • ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึก พระรูปหล่อจำลอง องค์หล่อนำฤกษ์ เนื่องในโอกาสที่ทัพเรือภาคที่ ๑ ทำพิธีเททองพระรูปหล่อจำลอง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ขนาดเท่าพระองค์จริง) เพื่อประดิษฐาน ณ พระตำหนัก บริเวณพื้นที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทัพเรือภาคที่ ๑ อ.เกาะช้าง จ.ตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและ เป็นที่สักการบูชาของข้าราชการ ทหาร และประชาชนทั่วไป ผู้ร่วมสมทบทุนบริจาค ๑. พระรูปหล่อจำลององค์นำฤกษ์ ขนาดความสูง ๑๙ นิ้ว ร่วมบริจาค ๑๙,๙๙๙.- บาท และจารึกชื่อที่พระตำหนัก ๒. พระรูปหล่อจำลององค์นำฤกษ์ ขนาดความสูง ๙ นิ้ว ร่วมบริจาค ๑,๙๙๙.- บาท ๓. พระรูปหล่อองค์ลอยชุบกะไหล่ทอง ร่วมบริจาค ๑๕๙.- บาท ๔. เหรียญที่ระลึกสามกษัตริย์ ร่วมบริจาค ๒๔๙.- บาท ๕. เหรียญที่ระลึกชุบกะไหล่ทอง (ขัดเงา) ร่วมบริจาค ๑๔๙.- บาท ๖. เหรียญที่ระลึกชุบกะไหล่ทอง ร่วมบริจาค ๙๙.- บาท รายละเอียดติดต่อกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ - โทร. ๐-๓๘๔๓-๗๙๒๗ - โทร.ภายใน ๗๔๔๖๐

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/nac1/html/images/banners/brochure.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.พงค์เทพ ไพสิฐธีรลักษณ์  | 2011-01-11 เวลา 10:13 น. 

  คณะทำงาน โครงการบ้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่สัตหีบ (กม.10) ร่วมกับ กรมธนารักษ์ จัดให้มีพิธีรับมอบสัญญาเช่าที่ดินให้กับผู้จองสิทธิ ในวันพุธ ที่ 12 ม.ค.54 เวลา 0900 ณ สำนักงานโครงการ ฯ กม. 10

 • คณะทำงาน โครงการบ้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่สัตหีบ (กม.10) ร่วมกับ กรมธนารักษ์ จัดให้มีพิธีรับมอบสัญญาเช่าที่ดินให้กับผู้จองสิทธิ ในวันพุธ ที่ 12 ม.ค.54 เวลา 0900 ณ สำนักงานโครงการ ฯ กม. 10 โดย นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดี กรมธนารักษ์ และ พล.ร.ต.ศรินาท ศิริรังษี ประธานกรรมการฝ่ายก่อสร้าง และเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นผู้แทนรับมอบ จึงขอเรียนเชิญ ผู้จองสิทธิโครงการ ฯ ร่วมพิธีการรับมอบสัญญาเช่าตามวัน เวลา ข้างต้น ทั้งนี้หลังจากพิธีรับมอบ แล้ว คณะทำงานจะเชิญผู้จองสิทธิ มารับสัญญาเช่าที่ดิน ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง และ ยื่นขออนุญาติก่อสร้างต่อไป (ภายใน ม.ค.54 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)

ผู้ประกาศ : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม  | 2011-01-10 เวลา 13:22 น. 

  กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

 • เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นวันเด็กแห่งชาติ กองทัพเรือ โดยกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการ จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บริเวณท่าเรืออาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา โดยมีกิจกรรมเปิดให้ชมฟรี ดังนี้ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - เปิดให้เยาวชนเข้าชมนิทรรศการ และเยี่ยมชมเรือรบในแม่น้ำ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา - การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา - พล.ร.ต.ธานี ผุดผาด ผบ.กลน.กร. เดินทางถึงเวทีการแสดง - การจับรางวัลแจกของขวัญให้กับเด็ก - การตอบปัญหา และแจกรางวัลให้กับเด็ก - การแสดงประกอบอาวุธ จาก ร้อยฯ บก.กลน.กร.และหมวดเรือที่ ๓ กลน.กร. - การแสดงสาธิตการปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโดย หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร. เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - พักรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - การแสดงประกอบอาวุธ จาก ร้อยฯ บก.กลน.กร. และหมวดเรือที่ ๓ กลน.กร. เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา - การแสดงสาธิตการปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโดย หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร. เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา - การจับรางวัลแจกของขวัญให้กับเด็ก เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา - ปิดงาน จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ผู้ประกาศ : น.อ.สุวัจ ดอนสกุล  | 2011-01-06 เวลา 16:23 น. 

  กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง

 • กิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง

เอกสารแนบ : 93125211541.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิรัตน์ นทีวังก์  | 2011-01-06 เวลา 14:25 น. 

  สหกรณ์ออมทรััพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ พิจารณาโอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเป็นเวลานาน 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง

 • ? เนื่องจากสมาชิก สอ.ฐท.สส. ไม่มารับเงินปันผล เงินฉลี่ยคืน และเงินรอจ่ายคืน ทำให้ สอ.ฐท.สส. ต้องตั้งเป็นบัญชีค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน 5 ปี ดังนี้ - เงินปันผล ปี 2548 ค้างจ่าย (รายละเอียดตามที่แนบ) รวม 12 ราย จำนวนเงิน 70.- บาท - เงินรอจ่ายคืน ปี 2543 – 2548 ค้างจ่าย (รายละเอียดตามที่แนบ) รวม 58 ราย จำนวนเงิน 36,586.03 บาท ? ตามหนังสือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กห 0406/ว 25758 ลง 25 ส.ค.40 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีคำแนะนำวิธีปฏิบัติ กรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้สหกรณ์ต่าง ๆ ถือปฏิบัติ สรุปได้คือ “เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ส่วนที่มีรายละเอียดว่าเป็นของสมาชิกผู้ใด แต่สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับ ทำให้สหกรณ์ต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้เป็นเวลานาน 5 ปี หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้ ให้สหกรณ์แจ้งแก่สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมปิดประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกัน ณ ที่ทำการสหกรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนในประกาศด้วยว่า หากพ้นระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกมารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นทุนสำรองต่อไป” ? คณะกรรมการดำเนินการ ฯ ชุดที่ 22 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังกล่าว และไม่ให้ สอ.ฐท.สส.มีปัญหาต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายเงินเป็นเวลานาน จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบ โดยจะได้ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงาน สอ.ฐท.สส. สมาชิกที่มีความประสงค์ขอรับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายดังกล่าว ให้มารับภายใน 1 มี.ค.54 หากพ้นกำหนดแล้ว จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นทุนสำรองของ สอ.ฐท.สส. ต่อไป

เอกสารแนบ : 4.4.pdf
เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/sattahipcoop/pdf/4.4.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2011-01-05 เวลา 16:18 น. 

  ข้าราชการที่จองซื้อบ้านเอื้ออาทรที่ยังค้างค่างวดกับธนคารออมสิน

 • "ด่วน" ข้าราชการที่ยังค้างค่างวดกับธนาคารออมสินตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของ กบ.ทร. http://www.navy.mi.th/logis/insite/home_office.html สอบถามรายละเอียดได้ที่ ร.ต.ธวัช ปิ่นเย็น โทร.0878261497

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ปัญญา ไถวสินธุ์  | 2011-01-04 เวลา 22:36 น. 

  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๓ ของ สสท.ทร.

 • รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๓ ของ สสท.ทร.

เอกสารแนบ : tun54.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิรัตน์ นทีวังก์  | 2010-12-30 เวลา 08:48 น. 

  กำหนดการจัดดนตรีในสวน ครั้งที่ ๒ ของ ฐท.กท.

 • เชิญชวนข้าราชการ ทหาร และประชาชน ชมการแสดงดนตรีในสวน ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๕๔ ใน ๒๘ ม.ค.๕๔ ระหว่างเวลา ๑๗๐๐ - ๑๙๐๐ ณ ฐท.กท.

ผู้ประกาศ : น.ต.ภัทรสรรค์ ดอกนาค  | 2010-12-29 เวลา 09:19 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) มอบส่วนลด๕%ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าภายในร้านสวัสดิการนาวี ตั้งแต่๑-๓๑ธ.ค.๕๓


เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ท.วิจัย จันทร์แทน  | 2010-12-29 เวลา 08:11 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดรายการสมนาคุณมอบส่วนลดให้แก่ข้าราชการ ทร. ๓-๑๓% ที่ Tops super สาขาพรานนกเท่านั้น ตั้งแต่ ๑๖-๓๑ ธ.ค.๕๓

 • ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน)ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดรายการสมนาคุณให้แก่ข้าราชการ ทร. ตั้งแต่ ๑๖-๓๑ ธ.ค.๕๓ มอบส่วนลด ๓,๖,๘เปอร์เซ็นต์และเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ ๑,๓๐๐บาทขึ้นไปจะได้รับส่วนลด ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ที่ Tops super สาขาพรานนกเท่านั้น หมายเหตุ ภายใต้เงื่อนไขที่บรฺิษัทกำหนด

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ท.วิจัย จันทร์แทน  | 2010-12-29 เวลา 08:08 น. 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับมอบอาวุธปืนตราอักษร BERETTA PX4,92FS(black),ALFA 820,TOZ,ARMSCOR,PARDUS K ใน ๒๘ธ.ค.๕๓ เวลา๑๐๐๐ ณ ห้องประชุมร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน)


เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ท.วิจัย จันทร์แทน  | 2010-12-24 เวลา 11:06 น. 

  รายละเอียดการแต่งกายและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหมายกำหนดการ

 • การแต่งกายและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหมายกำหนดการระบุชนิดสายสะพาย

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person/job_dd/document/detail_edit.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.ยงยุทธ คำประสิทธิ์  | 2010-12-16 เวลา 14:45 น. 

  ราชกิจจานุเบกษาชั้นสายสะพายและคู่สมรสต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2553

 • ด้วยมีพระบรมราชการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามราชกิจจาเล่ม ๑๒๗ ตอน ๑๔ ข ลง ๘ ธ.ค.๕๓ (ชั้นสายสะพายของข้าราชการและชั้นต่ำกว่าสายสายของคู่สมรส)

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person/secret/rajkidja/dear/dear_2553_127_14.PDF
ผู้ประกาศ : น.ต.ยงยุทธ คำประสิทธิ์  | 2010-12-15 เวลา 16:38 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร. (นันทอุทยาน)ขอประชาสัมพันธ์กำหนดเปิดที่ทำการใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากองทัพเรือวังนันทอุทยาน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๕๓

 • เปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมทำบัตร ATM ! KTB SHOP SMART BLUE DIAMOND หรือ KTB SHOP SMART PEARL
  ฟรี ! ค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้า พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด 200,000 บาท
  เปิดบัญชีใหม่ รับของที่ระลึกในงาน
  เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 16.30น.

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ท.วิจัย จันทร์แทน  | 2010-12-09 เวลา 16:24 น. 
หน้า 113114115