ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ร้านสวัสดิการ ทร. (นันทอุทยาน) จะนำสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ประกอบเครื่องแต่งกาย ฯลฯ ไปจำหน่าย ณ กรมอุทกศาสตร์ ใน ๙ - ๑๒ พ.ค. ๕๔

 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำผ่อนชำระได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๓๗๕ ต่อเดือน นาน ๓๖ เดือน ผู้สนใจดูรายละเอียดข้อกำหนดในการซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำนวณการผ่อนชำระ ได้ที่ http://www.navy.mi.th/navyshop หรือโทร ๕๕๔๒๙และ๕๕๔๕๔

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ท.วิจัย จันทร์แทน  | 2011-05-04 เวลา 11:16 น. 

  ประกาศ สอ.กฝร. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน สอ.กฝร. จำนวน 1 อัตรา

 • ข่าวด่วน สหกรณ์ออมทรัพย์ กฝร. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์ ตำแหน่งพนักงานทะเบียนหุ้น - วันรับสมัคร 9-18 พ.ค.54 - วันสอบ 19 พ.ค.54 - ประกาศผล 24 พ.ค.54 รายละเอียดดูได้ที่ประกาศ

เอกสารแนบ : newkfr.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ต้นแก้ว  | 2011-05-04 เวลา 09:48 น. 

  ขอเชิญทดลองเข้าชม vdo streaming (RTN Channel)

 • ขอเชิญทดลองเข้าชม vdo streaming (RTN Channel) เข้า http://www.navy.mi.th/tv/ เพื่อทดลองออกอากาศเมื่อพบปัญหาจะได้นำมาแก้ไขต่อไป ต้องการติชมเมื่อพบปัญหาให้ส่งกลับมาที่ email:vera.c@navy.mi.th

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/tv/
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-02 เวลา 08:41 น. 

  กิจกรรมครบรอบ ๓๐ ปี ของการสถาปนาอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

 • ในโอกาสที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จะครบรอบ ๓๐ ปี ของการสถาปนา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดให้มีการทำกิจกรรม ๕ ส. วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ และพนักงานราชการของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำภายในอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า - กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ - กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วัดภาวนาราม บ้านแพรกตะเข้ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า - พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า - พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาอูทหารเรือพระจุลจอมเกล้า - งานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับผู้บังคับบัญชา แขกรับเชิญ และกำลังพลของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ณ อาคารอเนกประสงค์ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า

ผู้ประกาศ : น.อ.ไพรัช เทียนศิริฤกษ์  | 2011-04-27 เวลา 14:57 น. 

  ขายที่ดินจัดสรร

 • ขายที่ดินจัดสรร แปลงละ ๖๗ ตร.วา และ ๘๐ ตร.วา สนใจติดต่อ 0853991904

เอกสารแนบ : ที่ดินที่จะขาย.jpg
เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : ร.อ.เอนก ผมทอง  | 2011-04-26 เวลา 13:36 น. 

  มารดา ร.อ.อำนาจ เปาเล้ง ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางจ่าง เปาเล้ง มารดาของ ร.อ.อำนาจ เปาเล้ง นายช่างเขียนแบบ กผกช.อล.ทร. ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันพุธที่ 20 เม.ย.54 และกำหนดสวดพระอภิธรรมทุกวันตั้งแต่ 21-27 เม.ย.54 เวลา 2000 และจะฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย.54 เวลา 1530 ณ วัดท่าเรือ ต.แพงพาย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี อล.ทร. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันจันทร์ที่ 25 เม.ย.54 และในวันฌาปนกิจศพ มีรถโดยสารฯ ออกจากหน้า บก.อล.ทร. เวลา 1200

ผู้ประกาศ : ร.ท.จีรวัฒน์ ทินมาลา  | 2011-04-22 เวลา 14:25 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร. (นันทอุทยาน) จะนำสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ไปจำหน่าย ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ใน ๒๖ - ๒๙ เม.ย. ๕๔

 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำผ่อนชำระได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๓๗๕ ต่อเดือน นาน ๓๖ เดือน ผู้สนใจดูรายละเอียดข้อกำหนดในการซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำนวณการผ่อนชำระ ได้ที่ http://www.navy.mi.th/navyshop หรือโทร ๕๕๔๒๙และ๕๕๔๕๔

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ท.วิจัย จันทร์แทน  | 2011-04-21 เวลา 17:39 น. 

  รายชื่อผู้ได้ทุนการศึกษา กรม สห.ทร.ประจำปี ๒๕๕๔

 • ขอเชิญข้าราชการ สังกัด กรม สห.ทร.ที่เสนอขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตร ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุน โดยให้นำบุตรไปรับทุนที่ กรม สห.ทร.ใน ๒๙ เม.ย.๕๔

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/nmp
ผู้ประกาศ : จ.อ.หทัย ทัพศรี  | 2011-04-20 เวลา 18:43 น. 

  ประกาศ บ้านเอื้ออาทรฯ พื้นที่กรุงเทพฯ การเคหะแห่งชาติ ตอบรับการทำสัญญาเช่าซื้อบ้าน กับ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทร. เรียบร้อยแล้ว โดยการเคหะ ฯ จะพิจารณาเช่าซื้อเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากรายได้ รายได้อื่นและรายได้ครอบครัวด้วย (ดูความสามารถในการผ่อนชำระ) และให้สิทธิลูกจ้างชั่วคราว /พนักงานราชการด้วย

 • ผู้จองสิทธิสามารถ ดำเนินการได้ ๓ แนวทาง คือ ๑. เช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ ๒. ธนาคารออมสิน ๓. สหกรณ์เคหะสถานราชนาวี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ULR

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=993
ผู้ประกาศ : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม  | 2011-04-20 เวลา 14:17 น. 

  สอ.วด. เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มเติม สำหรับสมาชิกทุกบัญชีเป็นเดือนละไม่เกิน 300,000.- บาท และปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 12 เม.ย.54 กำหนดให้สมาชิกสามารถฝากเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มเติมได้ จากเดิมไม่เกิน 30,000.- บาท/เดือน เป็นไม่เกิน 300,000.- บาท/เดือน โดยสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากเกิน 3.5 ล้านบาท สามารถนำเงินมาฝากเพิ่มเติมได้ สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สอ.วด.ปรับเพิ่มสำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 0 - 3.5 ล้านบาทจากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 4.50 ต่อปี และยอดเงินฝากในส่วนที่เกิน 3.5 ล้านบาท จากเดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 4.50 ต่อปี ทั้งนี้ตั้งแต่ 18 เม.ย.54 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/wsc
ผู้ประกาศ : น.อ.อนุรัตน์ วังกานนท์  | 2011-04-20 เวลา 11:08 น. 

  3 ทศวรรษ นรจ.24/นย.26/พร.73

 • ขอเชิญเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทุกท่านพร้อมครอบครัวร่วมกิจกรรมในโอกาสครบสามทศวรรษ ใน วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ รร.ชุมพลฯ รายละเอียด http://www.navy.mi.th/pos2524/document/pos24_meet2554.pdf ติดตามข้อมูล http://pos2524.blogspot.com

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/pos2524/document/pos24_meet2554.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.สาธิต ดวงเนตร  | 2011-04-18 เวลา 14:45 น. 

  กรมสรรพาวุธทหารเรือโดยกิจการสนามยิงปืนกรมสรรพาวุธทหารเรือ(สัตหีบ) ขอเชิญร่วมการแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเรือโท ณรงค์พล ณ บางช้าง เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ รายการ "Naval Ordnance Shooting Championship 2011"

 • กรมสรรพาวุธทหารเรือโดยกิจการสนามยิงปืนกรมสรรพาวุธทหารเรือ(สัตหีบ) ขอเชิญร่วมการแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเรือโท ณรงค์พล ณ บางช้าง เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ รายการ "Naval Ordnance Shooting Championship 2011" วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 54 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 54 เวลา 09.00-17.00 น. ณ สนามยิงปืนกรมสรรพาวุธทหารเรือ แยกเจ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ordn
ผู้ประกาศ : น.ต.ชัชชัย สนส่ง  | 2011-04-18 เวลา 09:49 น. 

  คู่มือนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ


เอกสารแนบ : 996304657.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิรัตน์ นทีวังก์  | 2011-04-18 เวลา 08:36 น. 

  อยากสังสรรข้าราชการสมัครรับการต่อเนื่อง ทร.๓๑ (๑/๓๑ และ ๒/๓๑ ปีเดียว)

 • ใน ๑ พ.ค.๕๔ รับราชการครบรอบ ๒๑ ปี อยากจะรวมรวบเพื่อน ๆ ท้งหมดที่สมัครรับราชการต่อ ฯ จาก กร. และ สอ.รฝ. และหน่วยอื่น ๆ พบปะสังสรรกันสถานที่และเวลา จะประสานกันอีกที่ จึงขอเชิญเพื่อนแจ้งความประสงค์ ถึง พ.จ.อ.สุริยา แก้วระกำ (ฝ่าย กบ.สอ.รฝ.โทร.๗๙๐๔๑) หรือ ทางอีเมล์ suriya31@hotmail.com หรือทาง Facebook Suriya Kaewrakum

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุริยา แก้วระกำ  | 2011-04-12 เวลา 14:02 น. 

  เลื่อนกำหนดวันเปิดการอบรมหลักสูตร นพจ.รุ่นที่ 3/2554

 • รร.พจ.ยศ.ทร.ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า(นพจ.)รุ่นที่ 3/2554 จากวันที่ 23 พ.ค. 54 เป็นวันที่ 24 พ.ค. 54 รายละเอียดดูได้ที่เว็ปไซด์ รร.พจ.ยศ.ทร.

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navedu/nco/main/news/open.html
ผู้ประกาศ : ร.ท.ทองศุกร์ ประสิทธศาสตร์  | 2011-04-12 เวลา 12:38 น. 
หน้า 113114115