ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Advanced TCP/IP Internetworking ระดับต่ำกว่าสัญญาบัตร

 • กวก.สสท.ทร. ขอแจ้งรายชื่อผู้รับการอบรมหลักสูตร Advanced TCP/IP Internetworking ระดับต่ำกว่าสัญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มี.ค. ๕๔ ณ.ห้องฝึกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ การแต่งกายเครืองแบบหมายเลข ๔ ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสารสนเทศ โทร. ๕๖๖๑๕

ผู้ประกาศ : ร.ท.ประเสริฐ เกิดอยู่  | 2011-03-03 เวลา 10:16 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน)ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครบาลกันส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จะนำอาวุธปืน ตราอักษร STI, FNH, BERRETTA ,CZ, ROCK ISLAND ARMORY , GLOCK , LES BAER แบบรุ่นและขนาดต่างๆมาจัดแสดงและรับจอง ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. ใน 2-3 มี.ค.54


เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-02-28 เวลา 14:40 น. 

  พิธีส่ง “หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ”

 • พลเรือโท ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ จัดพิธีส่ง “หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ” เพื่อเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ณ บริเวณท้ายเรือ เรือหลวงตากสิน ท่าเทียบเรือ เสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค.54 เวลา 08.00 น. กองทัพเรือ อนุมัติให้จัดหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ (มฝ.นนร.) โดยมี พลเรือตรี ธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผบ.มฝ.นนร. ช่วงเวลาการฝึกฯ ระหว่าง 1 มี.ค.54 – 10 พ.ค.54 รวม 70 วัน โดยให้ เรือหลวงตากสิน (เรือธง) และเรือหลวงสายบุรี เป็นเรือฝึก มีกำลังพลรวมทั้งสิ้น 652 นาย โดยเป็นนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 – 4 และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ จำนวน 321 นาย แผนการเดินทางตามเส้นทาง โรงเรียนนายเรือ – ฐานทัพเรือสัตหีบ – เกาะช้าง – เกาะสมุย – ชุมพร – ประจวบคีรีขันธ์ – ฐานทัพเรือสัตหีบ – ปีนัง (สหพันธรัฐมาเลเซีย) – โคลอมโบ (ศรีลังกา) – ภูเก็ต – เมดาน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) – บาหลี (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) – สิงคโปร์ – ฐานทัพเรือสัตหีบ – โรงเรียนนายเรือ ระยะทางรวม 9,235 ไมล์ทะเล การจัดหมู่เรือฝึกฯ ในครั้งนี้ เป็นการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายเรือทุกชั้นปี ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการเดินเรือในน่านน้ำภายในประเทศ น่านน้ำสากล และน่านน้ำต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือมิตรประเทศ และประชาชน ในโอกาสที่แวะเยี่ยมเมืองท่าต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการรับราชการของนักเรียนนายเรือในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อราชนาวีไทย และประเทศชาติโดยส่วนรวม

ผู้ประกาศ : น.ต.นันทวัฒน์ แสงโสรจสุข  | 2011-02-28 เวลา 13:14 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) จะนำสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ยางรถยนต์ ฯลฯ ไปจำหน่ายในพื้นที่ ฐท.สส. ดังนี้ ณ สโมสรประทวน กร. ใน ๒๑-๒๕ ก.พ. ๕๔ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.ใน ๒๘ ก.พ.- ๔ มี.ค.๕๔

 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำผ่อนชำระได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๓๗๕ ต่อเดือน นาน ๓๖ เดือน ผู้สนใจดูรายละเอียดข้อกำหนดในการซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำนวณการผ่อนชำระ ได้ที่ http://www.navy.mi.th/navyshop หรือโทร ๕๕๔๒๙

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ท.วิจัย จันทร์แทน  | 2011-02-21 เวลา 10:19 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน)ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครบาลกันส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จะนำอาวุธปืน ตราอักษร STI, FNH, BERRETTA ,CZ, ROCK ISLAND ARMORY , GLOCK , LES BAER แบบรุ่นและขนาดต่างๆมาจัดแสดงและรับจอง ณ อาคารนันทสวัสดิการ 1 ชั้น 2 ใน 22-24 ก.พ.54


เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-02-17 เวลา 15:26 น. 

  เช็คยอดเงินปันผล สอ.อร.2553

 • สมาชิกสามารถเช็คยอดปันผล-เฉลี่ยคืน สอ.อร.2553

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/komu/
ผู้ประกาศ : น.ต.ธวัช ดีแสง  | 2011-02-16 เวลา 15:19 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) จะนำสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ยางรถยนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ไปจำหน่าย ในพื้นที่ ฐท.สส. ดังนี้

 • ๑.๑ ณ สโมสรประทวน กร. ใน ๒๑-๒๕ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๘๐๐
  ๑.๒ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. ใน ๒๘ ก.พ. -๔ มี.ค. ๕๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๘๐๐
  ข้าราชการและลูกจ้างประจำผ่อนชำระได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๓๗๕ ต่อเดือน นาน ๓๖ เดือน ผู้สนใจดูรายละเอียดข้อกำหนดในการซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำนวณการผ่อนชำระ ได้ที่ http://www.navy.mi.th/navyshop หรือโทร ๕๕๔๒๙

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-02-16 เวลา 13:43 น. 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับมอบอาวุธปืนตราอักษร BERETTA PX4,92FS(black),TOZ,ARMSCOR ใน ๑๗ ก.พ.๕๔ เวลา๑๐๓๐ ณ ห้องประชุมร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน)


เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop/information/gun/011-2011-02feb-17.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-02-16 เวลา 13:33 น. 

  แจ้งข่าวบ้านเอื้อออาทร ฯ กรุงเทพ ฯ เกี่ยวกับการขอสินเชื่อ และการต่อเติมบ้าน

 • คณะทำงานบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ แจ้งข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้าง ทร. โปรดคลิกที่ URL

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=922
ผู้ประกาศ : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม  | 2011-02-12 เวลา 06:32 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน)ร่วมกับ บริษัท เคมก้า อินเตอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล ซีนิท(2009)จำกัด จะนำอาวุธปืน ตราอักษร RUGER แบบรุ่นและขนาดต่างๆมาจัดแสดง

 • และรับจอง ณ อาคารนันทสวัสดิการ 1 ชั้น 2ใน 15-17 ก.พ.54 เวลา 1000-1500

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-02-11 เวลา 15:59 น. 

  บิดา น.ต.กฤษณะ กิจกสิกร ถึงแก่กรรม

 • บิดา น.ต.กฤษณะ กิจกสิกร นายทหารแผนงาน กองงานไฟฟ้า กรมช่างโยธาทหารเรือ กำหนดพระราชทานเพลิงศพวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.พ.๕๔ ณ วัดประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เวลา ๑๖๐๐ มีรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่รับส่ง รถออกเวลา ๑๔๐๐ หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ

ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ท.หญิงประภาพรรณ ฤกษ์พิชัย  | 2011-02-09 เวลา 11:29 น. 

  ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำนักงาน

 • ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำนักงาน

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/person/infomation/document/buy_ComOffice.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สรายุทธ ศิริทรัพย์  | 2011-02-09 เวลา 10:12 น. 

  สพ.ทร.ได้ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่

 • เนื่องจาก สพ.ทร.ได้ปรับโครงสร้างหน่วยใหม่ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๓ จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามลิงค์ http://info.navy.mi.th/newinfo/tellpage/index.html

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/newinfo/tellpage/index.html
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุชาญชัย ศรีไพโรจน์  | 2011-02-07 เวลา 13:22 น. 

  ยศ.ทร. โดย ศยร.ฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Maritime Security and Future Royal Navy Capability” โดย Mr.Peter Sullivan และ Commander Mark Sheehan ในวันที่ ๑ ก.พ. ๕๔

 • ยศ.ทร. โดย ศยร.ฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Maritime Security and Future Royal Navy Capability” โดย Mr.Peter Sullivan และ Commander Mark Sheehan ในวันที่ ๑ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคาร สรส. ที่ผ่านมา ท่านสามารถ Download file Power Point และเทปการบรรยายพิเศษ ได้ที่เว็บ ยศ.ทร. (http://www.navy.mi.th/navedu/)

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navedu/
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ไพศาล วิสุทธาธรรม  | 2011-02-04 เวลา 15:25 น. 

  ผบ.ทร. เป็นประธานฯ ในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการก่อนเเกษียณอายุตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี 2554

 • ผบ.ทร. เป็นประธานฯ ในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการก่อนเเกษียณอายุตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ประจำปี 2554

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/person/promote_pic/promote31.html
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สรายุทธ ศิริทรัพย์  | 2011-02-01 เวลา 15:17 น. 
หน้า 113114115