ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายทองอินทร์ ชัยปฏิวัติ บิดา จ.อ.วิรัตน์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/08/25787/1067768111345.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-08-15 เวลา 12:51 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.อ.ปจักษ์กฤษณ์ แก้วทอง ช่าวกล ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/08/25787/1065704091950.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-08-11 เวลา 07:40 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.กฤษณ์ กิตติอำพน


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/08/25787/1065694091945.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-08-11 เวลา 07:40 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.ชินกร ฝาหัด

  • พ.จ.อ.ชินกร ฝาหัด นรจ.๓๖ ได้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุถูกรถชน เมื่อ ๑๐ ส.ค.๕๔ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ๑๐ - ๑๑ ส.ค.๕๔ ณ บ้านเลขที่ ๖๘๑ ม.๑ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยทางรุ่น นรจ.๓๖ จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๔ เวลา ๐๗๓๐ และกำหนดฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ ๑๓ ส.ค.๕๔ เวลา ๑๕๐๐ วัดธาตุดำ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย จึงแจ้งมาเพื่อให้เพื่อนๆ และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เสริม กุลพงศ์พลิน  | 2011-08-10 เวลา 16:22 น. 

  ราชนาวีสโมสรเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าห้องอาหาร

  • ราชนาวีสโมสรเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าห้องอาหาร (กัปตัน) จำนวน 1 นาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940.-บาท ค่าตอบแทนเดือนละ 850.-บาท พร้อมเงินค่าล่วงเวลา และเงินโบนัสประจำปีตามอัตราที่กำหนด โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เพศชาย วุฒิ ม.3 อายุไม่เกิน 35 ปี 2.มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าห้องอาหาร ร้านอาหาร ภัตราคาร และโรงแรม รายละเอียดกรุณาติดต่อ ร.อ.ณัฐธัญ หมีทอง หัวหน้าธุรการและกำลังพล โทร 55659 ,089-477-2902

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงอัจฉราพรรณ บริสุทธิ์ธรรม  | 2011-08-10 เวลา 09:44 น. 

  ราชนาวีสโมสรจัดบริการอาหารบุฟเฟต์มื้อกลางวันและชั่วโมงสำราญวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.54

  • ราชนาวีสโมสรขอเชิญชวนสมาชิก ข้าราชการ ทร. ครอบครัว และผู้ใช้บริการทุกท่าน ใช้บริการ อาหารบุฟเฟต์มื้อกลางวัน และชั่วโมงสำราญ ในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.54 ณ สินธูทัศนา 2 ชั้น 2 ราชนาวีสโมสร ดังนี้ 1.บริการอาหารบุฟเฟต์ เวลา 1100-1300 บัตรราคา 175.-บาท/ท่าน 2.บริการชั่วโมงสำราญ เวลา 1730-1930 จำหน่ายอาหารราคาพิเศษ เครื่องดื่มราคาทุน และบริการคาราโอเกะฟรี สำรองที่นั่งและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด กิจการราชนาวีสโมสร โทร.02-222-4295 , 02-745-5577 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงอัจฉราพรรณ บริสุทธิ์ธรรม  | 2011-08-10 เวลา 09:38 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของน.ต.เจริญ พิพิธกุล บิดา น.ท.สุทธิฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/08/25787/1065117090905.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-08-09 เวลา 16:18 น. 

  ข่าวการถึงแกรรมของ นางละมูล จอมสูงเนิน มารดา จ.อ.อุทัยฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/08/25787/1065103090900.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-08-09 เวลา 16:14 น. 

  กฝร.ขอเชิญชวนฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อการปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิด ระหว่าง ๒๒ - ๒๔ ส.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมกองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

  • ๒๒ ส.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ หัวข้อการบรรยาย - การสงครามทุ่นระเบิดอดีตและปัจจุบัน - การป้องกันประเทศด้านการปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิดของ ทร.ไทย ๒๓ ส.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ หัวข้อการบรรยาย - ทุ่นระเบิดและการใช้งาน - ข้อระมัดระวังต่าง ๆ ๒๔ ส.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ หัวข้อการบรรยาย - แนวทางต่อต้านล่าทำลายทุ่นระเบิดของ ทร.ไทย - การสร้างกำลังรบต่อต้านและทำลายทุ่นระเบิดในอนาคต เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ของกำลังพลของกองทัพเรือ เรียนเชิญกำลังพลทั้งนายทหารสัญญาบัตรและประทวนไม่จำกัดชั้นยศ จำนวน ๘๐ นาย สำรองที่นั่งล่วงหน้าแผนกการสงครามทุ่นระเบิด กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กฝร. ๗๒๒๘๕

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เสรี จันทวฤทธิ์  | 2011-08-09 เวลา 15:45 น. 

  ประกาศหมายเลขสอบและห้องสอบในการสอบบุคคลพลเรือนเป็นราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2554

  • ประกาศหมายเลขสอบและห้องสอบในการสอบบุคคลพลเรือนเป็นราชการกองทัพเรือ ประจำปี 2554

เอกสารแนบ : ปริญญาตรี.pdf
เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/person/index.html
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สรายุทธ ศิริทรัพย์  | 2011-08-09 เวลา 15:01 น. 

  กรมสวัสดิการทหารเรือ จะนำลำไยจำนวน 1,000กก.มาจำหน่าย โดยจัดจำหน่ายเป็นกล่องๆละประมา​ณ11กก.ราคากก.ละ 35บาท สถานที่จำหน่ายร้านสวัสดิการกองทัพเรือ(นันทอุ​ทยาน)ในวันจันทร์ที่ 8ส.ค.54 ตั้งแต่เวลา0830เป็นต้นไป


เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-08-08 เวลา 15:50 น. 

  ข่าการถึงแก่กรรมของ นายสำเริง ขวัญอยู่เย็น บิดา จ.อ.สรศักดิ์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/08/25787/1063053041520.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-08-05 เวลา 14:45 น. 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบจะจัดให้มีการบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการประกันชีวิตประกันวินาศภัย

  • สหกรณ์ ฯ จะจัดให้มีการบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการประกันชีวิตประกันวินาศภัย และการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) และสมาคมฌาปนกิจชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ในวันอังคารที่ 16 ส.ค.54 เวลา 1330 ณ สโมสรสัญญาับัตร ฐท.สส. โดยมีผู้แทนจากบริษัทประกันภัยมาร่วมบรรยาย และตอบข้อซักถามของสมาชิกในการนี้ด้วย รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.71325

เว็บไซต์ : http://110.164.97.180/ssc2/index.php?name=news&file=readnews&id=14
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2011-08-05 เวลา 10:54 น. 

  สอ.ฐท.สส. ขอให้สมาชิกกรุณาตรวจสอบหมายหมายเลขบัญชีเงินเดือนหรือบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

  • ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกประจำปี 54 ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 (ประมาณเดือน พ.ย. หรือ ธ.ค.54) ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถึงมือสมาชิกอย่างถูกต้อง จึงขอให้สมาชิกกรุณาตรวจสอบหมายหมายเลขบัญชีเงินเดือนหรือบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชี หรือต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถประสานได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ฯ โทร. 71305 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์ : http://110.164.97.180/ssc2/index.php?name=news&file=readnews&id=15
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2011-08-05 เวลา 10:53 น. 

  การจัดสัมมนาเรื่อง "การบริการจัดการระบบเครือข่ายภายใน ทร." ถ่ายทอดสดผ่าน RTN TV

  • การถ่ายทอดสด ผ่าน RTN TV ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ฐท.กท. เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ น. ติดตามชมทาง http://www.navy.mi.th/tv/

เอกสารแนบ : kk.jpg
เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/tv/
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-08-05 เวลา 09:39 น. 
หน้า 113114115