ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  การใช้ถุงมือสำหรับทหารหญิง

  • ในพิธีประดับยศนายทหารหญิงไม่ต้องใช้ถุงมือ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ : glove.pdf
ผู้ประกาศ : น.อ.กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร  | 2011-12-14 เวลา 16:17 น. 

  การประดับยศ ว่าที่ น.อ. ว่าที่ น.ท. วาระ ต.ค.๕๔ ตามคำสั่ง กห.ที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๔ ลง ๗ ธ.ค.๕๔

  • กพ.ทร.กำลังเสนอ ทร.ขออนุมัติประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นส่วนรวมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ น.อ.และ ว่าที่ น.ท. ใน ต.ค.๕๔ ตามคำสั่ง กห.ที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๔ ลง ๗ ธ.ค.๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธ.ค.๕๔ เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยเรียนเชิญ ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธี ฯ การแต่งกาย เครื่องแบบหมายเลข ๑ คาดกระบี่ รายละเอียดกรุณา คลิ๊ก ที่ link

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person/infomation/show_docinfo18.html
ผู้ประกาศ : น.อ.กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร  | 2011-12-14 เวลา 15:17 น. 

  คำแนะนำการปฏิบัติของผู้เข้ารับการประดับยศในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธ.ค.๕๔

  • ลงทะเบียนเวลา ๑๑๐๐ แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๑ ประดับยศเดิม พร้อมนำอินทรนูยศใหม่มาให่้เจ้าหน้าที่ ติดเข็มกลัดขนาด 3 ซม.หรือใหญ่กว่า บริเวณตัวหนอนที่บ่าซ้ายและบ่าขวา 4 จุด จัดอินทรธนูที่ประดับอยู่ให้อยู่ในสภาพปลดออกง่าย อื่น ๆ ดูได้จาก Link

เอกสารแนบ : rank ceremony.pdf
ผู้ประกาศ : น.อ.กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร  | 2011-12-14 เวลา 15:16 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางชลทร ชัยสิทธานนท์ ภรรยา ร.ท.ฐากร สร้อยมณี คอล.ฝ่ายศึกษา รร.อล.กวก.อล.ทร.ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/12/25787/1133016132017.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-12-14 เวลา 14:09 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.สมจิตร์ เกียรตินันท์ ผู้บังค้บตอนรถยนต์บรรทุกเบา ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/12/25787/1133011131914.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-12-14 เวลา 14:09 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.ต.ตรีศักดิ์ นมขุนทด ข้าราชการนอกประจำการ ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/12/25787/1133005131913.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-12-14 เวลา 14:08 น. 

  สวพ.ทร. ทำความสะอาดใหญ่ บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อฟื้นฟูหน่วยงาน

  • เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๔ ข้าราชการ สวพ.ทร./วศ.ทร. ร่วมทำความสะอาด บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อฟื้นฟูหน่วยงาน และนำ EM ไปฉีดในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

เอกสารแนบ : IMG_2194.jpg
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงวรรณศิริ เอกอุ  | 2011-12-14 เวลา 11:16 น. 

  ๒๔ ธ.ค.๕๔ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.)

  • สวพ.ทร.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ในวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๔ ณ พุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา กทม.

เอกสารแนบ : DSCF9634.JPG
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงวรรณศิริ เอกอุ  | 2011-12-14 เวลา 10:43 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสละ ธรรมรังศรี บิดา พ.จ.อ.สมทบ ธรรมรังศรี หัวหน้าพนักงานวิทยุ กยพ.กร.ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/12/25787/1132997131912.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-12-14 เวลา 09:47 น. 

  กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการซ่อมแซมอาคารสถานที่และบ้านเรือนหลังน้ำลด

  • ชย.ทร.ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการซ่อมแซมอาคารสถานที่และบ้านเรือนหลังน้ำลด ชย.ทร. (ศชบ.ชย.ทร.) มีที่ทำการอยู่ที่ กอบ.ชย.ทร. โดยมี น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ ผอ.กอบ.ชย.ทร. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทร. ที่ประสบภัย สามารถตติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ โทร ๕๔๒๔๑ และ ๐๘๙ - ๐๓๕๔๒๒๓ ในวันเวลาราชการ หรือ ทางเว็บบอร์ด ในเว็บไซด์ ชย.ทร. www.navy.mi.th/ncd หัวข้อ กระดานสนทนา หรือหารือด้วยตนเอง ณ ที่ทำการศูนย์

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=1182
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ประทีป แก้วภมร  | 2011-12-13 เวลา 18:34 น. 

  ข้อแนะนำในการสำรวจซ่อมแซมบ้าน

  • ข้อแนะนำในการสำรวจซ่อมแซมบ้านและอาคารต่างๆ หลังน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน จัดทำโดยกรมช่างโยธาทหารเรือ ด้วยความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่(กรมช่างโยธาทหารเรือ)น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ ผอ.กอบ.ชย.ทร. โทร 02 475 4241 มือถือ 0890354223

เว็บไซต์ : http://http://info.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/store_proclaim/p191211155840.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ประทีป แก้วภมร  | 2011-12-13 เวลา 18:23 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ส.ต.อ.ศิวนาถ รวมแก้ว นรจ.ทร.รุ่น ๕๐


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/12/25787/1132322120805.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-12-13 เวลา 13:43 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.สุชาติ ปฏิภาณเฉียบ พนักงานเรดาร์ เรือ ต.๙๙๕


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/12/25787/1132317102117.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-12-13 เวลา 13:42 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางเผื่อน ชูศรี มารดา พล.ร.ท.ชัชรินทร์ฯ นายทหารนอกราชการ สังกัด ทร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/12/25787/1132312101700.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-12-13 เวลา 13:42 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางทองพูน อิศรางกูร ณ อยุธยา มารดา ของ น.อ.อนุพงศ์


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/12/25787/1132309091525.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-12-13 เวลา 13:42 น. 
หน้า 113114115