ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ยศ.ทร.กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษา พื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ใน ๑ ธ.ค.๕๔

  • ยศ.ทร.กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษา พื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ใน ๑ ธ.ค.๕๔

ผู้ประกาศ : น.ต.วิเชียร มุ่งธัญญา  | 2011-11-16 เวลา 12:06 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายปั้น ขุนราช บิดา ร.อ.นัทชาฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1118317151140.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-15 เวลา 15:11 น. 

  ขอเชิญ นรจ.๑๓ พบปะสังสรรค์ใน ๒๖ พ.ย.๕๔

  • ขอเชิญ นรจ.๑๓ ร่วมพบปะสังสรรค์ในงาน"๔๑ ปีแห่งความหลัง นรจ.๑๓ นย.๑๕" ณ โรงแรม เวลคัม บีช นาจอมเทียน หาดนาจอมเทียน พัทยา ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย.๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๗๐๐ เป็นต้นไป บัตรราคา ๑๕๐ บาท

ผู้ประกาศ : น.ท.วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว  | 2011-11-15 เวลา 11:18 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางชะอ้อน เอี้ยวพันธ์ มารดา ร.อ.หญิง ทัศนีย์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117931141541.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-15 เวลา 08:49 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายยุ้ย โตตามวงศ์ บิดา พ.จงอ.อร่ามฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117939141542.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-15 เวลา 08:49 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายอุทัย ยนนาวา บิดา น.ท.ดำรงค์ฤทธิ์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117941141543.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-15 เวลา 08:48 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.อ.พุฒิพัฒน์ ภูวอมรเศรษฐ์ (จ.อ.ครรชิต ทองใบ)


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117943141544.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-15 เวลา 08:48 น. 

  แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ต.วีระ เคยอาษา นรจ.รุ่น 01 ข้าราชการบำนาญ

  • ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ต.วีระ เคยอาษา นรจ.รุ่น 01 ข้าราชการบำนาญ อายุ 69 ปี ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ 14 พ.ย. 54 - กำหนดรดนํ้าศพ ใน 14 พ.ย. 54 เวลา 1630 ณ ฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ - กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ 14-18 พ.ย. 54 ณ ฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ - พระราชทานเพลิงพ ใน 19 พ.ย. 54

ผู้ประกาศ : ร.ต.วิตรัส สมาบัติ  | 2011-11-14 เวลา 13:47 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางแถม บุญกล่ำ มารดา น.ท.โสภณฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117312111404.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-14 เวลา 10:41 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสี ถิ่นทวี บิดา ร.อ.มลคลฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117316111520.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-14 เวลา 10:40 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายประพันธ์ เตียประเสริฐ บิดา พ.จ.อ.วิศณุฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117319131804.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-14 เวลา 10:39 น. 

  แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ นายอุทัย ยนนาวา บิดา น.ท.ดำรงฤทธิ์ ยนนาวา หน.แผนกบัญชี กง.อร. ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๔

  • แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ นายอุทัย ยนนาวา บิดา น.ท.ดำรงฤทธิ์ ยนนาวา หน.แผนกบัญชี กง.อร. ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๔ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่ ๑๒ - ๑๖ พ.ย.๕๔ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ ๑๗ พ.ย.๕๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุวัดไร่ขิง

ผู้ประกาศ : นาวาตรี จารุวัฒน์ นรากร  | 2011-11-13 เวลา 11:09 น. 

  แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสุรินทร์ จารุไพสิฐถาวร บิดา ร.อ.ปัญญา จารุไพสิฐถาวร ประจำ กร. ช่วยปฏิบัติราชการ กยพ.กร. (นรจ.๒๖)

  • แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสุรินทร์ จารุไพสิฐถาวร บิดา ร.อ.ปัญญา จารุไพสิฐถาวร ประจำ กร. ช่วยปฏิบัติราชการ กยพ.กร. (นรจ.๒๖) ๑. ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๐ พ.ย.๕๔ ๒. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕ พ.ย.๕๔ ณ วัดสัตตนารถปริวัตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ๓. กำหนดพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ ในวันพุธที่ ๑๖ พ.ย.๕๔ ณ เมรุวัดสัตตนารถปริวัตรฯ

ผู้ประกาศ : ร.อ.ปัญญา จารุไพสิฐถาวร  | 2011-11-11 เวลา 11:51 น. 

  แจ้งที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว สวพ.ทร.

  • ตามที่ สวพ.ทร.ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนนพุทธมณฑล สาย ๓ เขตทวีวัฒนา ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นั้น สวพ.ทร.ได้เปิดสำนักงานชั่วคราว ณ ชั้น ๑ อาคารนันทอุทยานสโมสร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๗๕๓๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๔๗๕๓๓๔๓

เอกสารแนบ : DSC00031.JPG
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงวรรณศิริ เอกอุ  | 2011-11-09 เวลา 14:34 น. 

  ขอแจ้งข่าว วศ.ทร.เปิดที่ทำการสำนักงานชั่วคราว อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น 1 และโรงผลิตน้ำดื่ม วศ.ทร. พื้นที่ ฐท.กท.

  • ขอแจ้งข่าว วศ.ทร.เปิดที่ทำการสำนักงานชั่วคราว อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น 1 และโรงผลิตน้ำดื่ม วศ.ทร. พื้นที่ ฐท.กท. ตั้งแต่ 7 พ.ย.54 เนื่องจาก ที่ทำการปกติ ณ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ได้ถูกน้ำท่วม ในการนี้ วศ.ทร.ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ดังนี้ 1. บก.วศ.ทร.และสำนักงานผู้บังคับบัญชา โทร.55053 โทรสาร 54855 2. กวทส.วศ.ทร. กวก.วศ.ทร. กผบ.วศ.ทร.และแผนกคลังวิทยาศาสตร์ วศ.ทร. โทร.53347 โทรสาร 53346

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/science
ผู้ประกาศ : ร.ต.นันทพล สังข์แก้ว  | 2011-11-09 เวลา 14:16 น. 
หน้า 113114115