ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.หญิง วรรณิกา วัฒนพานิช ข้าราชการบำนาญ (อดีต หน.ช่างภาพและพิมพ์ กรผ.อศ.)


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1145854091540.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-10 เวลา 11:01 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางกวน ใคร่ครวญ มารดา จ.อ.รังษีฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1145136082025.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-09 เวลา 13:15 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายส่วน เทียรศรี บิดา ร.อ.นำโชคชัยฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1145131072020.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-09 เวลา 13:15 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.พินัย สนปี พนักงานวิทยุ กอส.สสท.ทร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1145128061810.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-09 เวลา 13:14 น. 

  แจ้งกำหนดพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ประดับ กลั่นกลึง มารดาของ น.ต.มนตรี กลั่นกลึง

  • ณ วัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันพุธที่ 11 ม.ค.55 เวลา 1600 มีรถโดยสารออกจาก วศ.ทร. เวลา 1400

ผู้ประกาศ : ร.ต.นันทพล สังข์แก้ว  | 2012-01-09 เวลา 09:45 น. 

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์จำนวน 2 อัตรา

  • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๖ -๑๖ ม.ค.๕๕

เอกสารแนบ : announce 2555.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุ ยิ้มศรีใส  | 2012-01-06 เวลา 18:52 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายอุดม จันทร บิดา น.อ.ประสิทธิ์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1144294051639.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-06 เวลา 13:52 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายชีพ ยินดี บิดา จ.อ.ธนัชภูรินท์ (คชินทร) สินชัยวงศ์ (ยินดี)


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1144291051638.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-06 เวลา 13:52 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางล้วน คงมาลัย มารดา พ.จ.อ.ธนาวุฒิ คงมาลัย


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1144282051637.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-06 เวลา 13:51 น. 

  ข่าวการถึงแก่แรรมของ นางจิตต์นภัส สิงหพันธ์ ภรรยา พ.จ.อ.สิริพงษ์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1144274051636.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-06 เวลา 13:51 น. 

  ตามข่าว ศปก.ทร. ด่วน ที่ ๒๗/๐๑/๕๕ มวว.๐๕๐๙๒๐ ม.ค.๕๕ ขอเพิ่มเติมข่าวการถึงแก่กรรมของ นางแววรรณ นิลกาญจน์ มารดาของ พล.ร.ต.ณรงค์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1144266051635.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-06 เวลา 13:51 น. 

  ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.อ.สนธิ บุณยะชัย ข้าราชการบำนาญ สังกัด ทร. (อดีต ผช.ผบ.ทร.)


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1144255041615.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-06 เวลา 13:50 น. 

  งานมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  • งานมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ น. ถึง ๑๗๐๐ น.ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=1206
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ประทีป แก้วภมร  | 2012-01-06 เวลา 11:30 น. 

  กองทัพเรือขอเชิญเยี่ยมชมมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  • กองทัพเรือขอเชิญเยี่ยมชมมหกรรมสินค้าซ่อมบ้านราคาโรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวันศุกร์ 13 มกราคม 2555 เวลา 0900-1700 ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น 1 หอประชุมกองทัพเรือโดยในงานจะประกอบด้วยซุ้มสินค้าและซุ้มให้คำปรึกษา คำแนะนำ ต่างๆ มากมาย เช่น หมอบ้าน SCG Beger TOA Plamastic JBP Delta Captain CIC FIBERDOOR HOUSE BATHIC MODERNFORM PERFECT DYNOFLEX STARFLEX COTTO ธนาคูณ LANKO วิชชุกร ฯลฯ บริหารงานโดย ศูนย์ให้คำปรึกษาการซ่อมแซมอาคารสถานที่และบ้านเรือนหลังน้ำลด กรมช่างโยธาทหารเรือ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ประทีป แก้วภมร  | 2012-01-05 เวลา 16:15 น. 

  คณะทำงานช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ทร.

  • จัดทำโครงการเราขออาสา"ซ่อมแซมบ้านเบื้องต้น"(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=1205
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ประทีป แก้วภมร  | 2012-01-05 เวลา 15:59 น. 
หน้า 113114115