ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.อ.เอกชัย สิริวิลาศ ผบ.หมู่ มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๓ พัน.๒ ศฝ.นย.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1056401251555.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-07-26 เวลา 15:12 น. 

  ข่าวการมรณภาพของ พระภิกษุสมบูรณ์ หอมเหมือน บิดา พ.จ.อ.อำพลฯ ช่างอาวุปล่อยนำวิถี


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1056399251550.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-07-26 เวลา 15:11 น. 

  แก้ไขข่าวการถึงแก่กรรม จ.อ.ประมวล บัวแก้ว จาก นรจ.ทร.รุ่น ๑๙ เป็น นรจ.ทร.รุ่น ๒๙

  • แก้ไขข้อความ จ.อ.ประมวล บัวแก้ว นรจ.รุ่น ๑๙ เป็น นรจ.ทร.รุ่น ๒๙ นอกนันคงเดิม

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.มานะ กันภัย  | 2011-07-25 เวลา 13:47 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.อ.ประมวล บัวแก้ว นรจ.ทร.รุ่ม ๑๙

  • ด้วย จ.อ.ประมวล บัวแก้ว (นรจ.ทร.รุ่น ๒๙) รอง.ผบ.หมูสารวัตรที่ ๑ มว.สารวัตรที่ ๒ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๓ กรม.สห.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๔ เจ้าภาพกำหนดรดน้ำศพในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ก.ค.๕๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ ศาลา ๑ วัดสระเกศ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา และกำหนดสวดอภิธรรมศพ ตั้งแต่ ๒๔ - ๒๗ ก.ค.๕๔ กำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ค.๕๔ เวลา ๑๔๐๐ ณ เมรุ วัดสระเกศ จึงแจ้งมาให้ผู้รู้จักและคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.มานะ กันภัย  | 2011-07-25 เวลา 13:45 น. 

  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายใน ทร." ในวันจันทร์ที่ ๘ ส.ค.๕๔

  • รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายใน ทร." ในวันจันทร์ที่ ๘ ส.ค.๕๔ ระหว่าง ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ฐท.กท. กำหนดการสัมมนา ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน ๐๙๐๐ – ๐๙๑๐ พิธีเปิดการสัมมนา ๐๙๑๐ – ๑๐๑๕ การบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ๑๐๑๕ – ๑๐๓๐ พัก รับประทานอาหารว่าง ๑๐๓๐ – ๑๒๐๐ การบรรยายหัวข้อ “เครื่องมือในการตรวจสอบสถานะของระบบเครือข่าย” ๑๒๐๐ – ๑๓๐๐ พัก รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓๐๐ – ๑๔๑๕ การบรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบปัญหาของเครือข่าย” ๑๔๑๕ – ๑๔๓๐ พัก รับประทานอาหารว่าง ๑๔๓๐ – ๑๕๕๐ การบรรยายหัวข้อ “การออกแบบและวางแผนระบบเครือข่าย” ๑๕๕๐ – ๑๖๐๐ พิธีปิดการสัมมนา การแต่งการ : ชุดปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ : 2554.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.สุนันท์ ศรีสุวรรณ  | 2011-07-25 เวลา 12:12 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ต.พงษ์ศักดิ์ ขมเป็นยา นรจ.ทร.รุ่น ๒๐

  • ด้วย น.ต.พงษ์ศักดิ์ ขมเป็นยา (นรจ.ทร.รุ่น ๒๐) หน.มว.ซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงและบริการ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด สพ.ทร.ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๓ ก.ค.๕๔ เจ้าภาพกำหนดรดน้ำศพในวันจันทร์ที่ ๒๕ ก.ค.๕๔ เวลา ๑๖๐๐ ที่วัดบางนานอก เขตบางนา กทม.และกำหนดสวดอภิธรรมศพ ตั้งแต่ ๒๕ - ๓๑ ก.ค.๕๔ รวม ๗ คืน โดยจะทำการพระราชทานเพลิงศพในวันจันทร์ที่ ๑ ส.ค.๕๔ จึงแจ้งมาให้ผู้รู้จักและคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : น.ต.เทวัญ พันพัว  | 2011-07-25 เวลา 10:12 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.ส.อ.(พิเศษ) เฉลิม มีศรีสุข ข้าราชการบำนาญ บิดา พ.จ.อ.ธนรัตน์ฯ ประจำ กร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1054844210835.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-07-22 เวลา 08:47 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นรจ.โภควินท์ กฤตินพสิษ นรจ.นย. ชั้นปีที่ ๒ นย.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1054840201805.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-07-22 เวลา 08:47 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสมเชาว์ ชูสุวรรณ บิดา ร.ท.จริยะฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1054837200830.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-07-22 เวลา 08:46 น. 

  จ.ส.อ.เฉลิม มีศรีสุข บิดา พ.จ.อ.ธนวัฒน์ มีศรีสุข สังกัด หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.ถึงแก่กรรม

  • ด้วยจ่าสิบเอกเฉลิม มีศรีสุข บิดาของ พันจ่าเอกธนวัฒน์ มีศรีสุข สังกัดหมวดเรือที่ ๓ กลน.กร. นรจ.รุ่น ๒๔ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพุธที่ ๒๐ ก.ค.๕๔ กำหนดพิธีรดน้ำศพในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ก.ค.๕๔ เวลา ๑๖๐๐น. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๔ ก.ค.๕๔ ณ วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพฯ ศาลา ๓ เวลา ๑๙๐๐ น. และจะทำการฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ ๒๕ ก.ค.๕๔ เวลา ๑๗๐๐ น. จึงแจ้งให้ผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบ/

เอกสารแนบ : ประกาศ.doc
ผู้ประกาศ : นาวาตรี ชุมพร ศิลา  | 2011-07-21 เวลา 08:57 น. 

  นิตยสารกระดูกงู ฉบับเดือน กรกฎาคม มีกำหนดออกวางจำหน่ายในปลายเดือน กรกฎาคม นี้

  • นิตยสารกระดูกงู ฉบับเดือน กรกฎาคม มีกำหนดวางจำหน่าย ในปลายเดือน กรกฎาคมนี้ ท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.navy.mi.th/ftc/Keel/July54.php

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/Keel/July54
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2011-07-20 เวลา 15:18 น. 

  ราชนาวิกสภาขอเชิญสมาชิก ฯ ร่วมฟังการแสดงปาฐกถา ประจำปี 2554

  • ราชนาวิกสภาจะจัดการแสดงปาฐกถา ประจำปี ๒๕๕๔ ในหัวข้อ “ปัญหาเขตแดนทางบกและทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา” ในวันอังคารที่ ๒ ส.ค.๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร. โดยมี พล.ร.อ.ถนอม เจริญลาภ อดีต จก.อศ. พล.ท.นพดล โชติศิริ จก.ผท.ทหาร และคุณอิทธิพร บุญประคอง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เป็นปาฐก โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘๐๐ นอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดการแสดงปาฐกถา ฯ ผ่านทางระบบ Video Streaming บนอินเทอร์เน็ตของ ทร. ทางเว็บไซท์ http://www.navy.mi.th/tv ได้อีกทางหนึ่ง

ผู้ประกาศ : น.อ.ธาตรี ฟักศรีเมือง  | 2011-07-20 เวลา 14:57 น. 

  ผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สพ.ทร. ประจำปี ๒๕๕๔

  • ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๕๔

เอกสารแนบ : Filenall2554.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.ชัชชัย สนส่ง  | 2011-07-20 เวลา 09:33 น. 

  ชย.ทร. แจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขสอบ กำหนดการสอบ เลื่อนยศ น.ต. และ น.ท. สายวิทยาการ ชย.ทร.ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ก.ค.๕๔

  • ชย.ทร. แจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขสอบ กำหนดการสอบ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ก.ค.๕๔ สถานที่สอบ อัตรา น.ท. ณ ห้องประชุม ชย.ทร. และห้องวิสสุกรรมสรรค์ ชย.ทร. สำหรับอัตรา น.ต. ณ สโมสร ชย.ทร. และห้องเรียน กองวิทยาการ ชย.ทร. ให้ผู้มีสิทธิสอบพร้อม ณ สถานที่สอบ เวลา ๐๘๓๐ โดยสามารถดูรายละเอียด คลิก URL

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=1057
ผู้ประกาศ : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม  | 2011-07-20 เวลา 09:07 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางทองเลื่อน ธีระกุล มารดา ร.ต.กฤษฎาฯ ผค.เรือลาดตระเวนทางน้ำ มตก.๕


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/readdoc.php?documentautoid=1052374
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-07-20 เวลา 08:23 น. 
หน้า 113114115