ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสุเทพ เคลือบสุวรรณ บิดา จ.อ.สวัสดิ์ฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสุเทพ เคลือบสุวรรณ บิดา จ.อ.สวัสดิ์ฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1025319011520.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-03 เวลา 08:37 น. 

  ข่าวพระราชทานเพลิงศพของ นางเอื้อย โสภา มารดา น.อ.มนตรีฯ

 • ข่าวพระราชทานเพลิงศพของ นางเอื้อย โสภา มารดา น.อ.มนตรีฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1025327301630.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-03 เวลา 08:36 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางเตี่ยมสวาท งามดี มารดา น.ต.ณรงค์ชัยฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางเตี่ยมสวาท งามดี มารดา น.ต.ณรงค์ชัยฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1025333311815.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-03 เวลา 08:35 น. 

  การสอบระดับความรู้ภาษาสเปน ณ ศูนย์สอบระดับความรู้ภาษาสเปน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • สน.ผขท.ทหาร สเปน/กรุงเทพฯ แจ้งให้ทราบว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์สอบระดับความรู้ภาษาสเปนในประเทศไทย ให้เปิดสอบ Diploma of Spanish as a Foreign Language (DELE) โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการสเปน ทั้งนี้ การสอบวัดความรู้ภาษาสเปนนี้ เทียบเท่ากับการสอบ IELTS หรือ TOEFL

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person/infomation/document54/NPSCN.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.นพพร เทพธรณี  | 2011-06-02 เวลา 08:50 น. 

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2554

 • สอ.วด.เปิดรับการยื่นขอทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2554 โดยสมาชิกที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ สอ.วด. เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2554 โดยหมดเขตการรับสมัครยื่นขอทุนการศึกษาภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554

เอกสารแนบ : apply study 54.pdf
ผู้ประกาศ : น.อ.อนุรัตน์ วังกานนท์  | 2011-06-01 เวลา 09:53 น. 

  การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

 • กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยเรียกกำลังพลสำรอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรค นาวิน สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประเภทละ ๔๐ นาย จำนวน ๑๐ วัน ระหว่าง ๑๓ – ๒๒ มิ.ย.๕๔ จึงขอให้กำลังพลสำรองที่ได้รับคำสั่งเรียกพลและหมายเรียกพล เดินทางไปรายงานตัวยังศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ใน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๘๕, ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒

ผู้ประกาศ : น.ต.ธนากร จรเจริญ  | 2011-05-31 เวลา 11:19 น. 

  การเคหะแห่งชาติ ขอเลื่อนกำหนดการทำสัญญาเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ฯ กรุงเทพฯ จากวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๔ ถึง ๑ มิ.ย.๕๔ เป็น วันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องสมุด (ชั้น ๒) กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ พระราชวังเดิมฯ เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของการเคหะฯ ขัดข้อง

 • ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาเช่าซื้อ 1. ค่าเช่าซื้องวดที่ ๑ จำนวน ๒,๖๐๐.- บาท 2. ค่าประกันอัคคีภัย จำนวน ๙๐๐.- บาท (ชำระครั้งเดียว) 3. ค่าเช่าที่ดิน ๓๗๘.-บาท ต่อปี / ๒๑ ตารางวา (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่ดิน โดยคิดที่ตารางวาละ ๑๘ บาท/ปี ) การเคหะฯ จะเก็บค่าเช่าที่ดิน ๕ ปี รวมเป็นเงิน ๑,๙๐๐.-บาท (ชำระครั้งเดียว) 4. ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดิน กับกรมธนารักษ์ ๑,๔๔๐.-บาท (ชำระครั้งเดียว) รวมเป็นเงินประมาณ ๖,๘๓๘.-บาท (หากที่ดินมากกว่า ๒๑ ตารางวา จะมากกว่านี้) หมายเหตุ ชำระในวันทำสัญญา หลังจากนั้นนำส่งชำระเอง เดือนละ ๒,๖๐๐.-บาท

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=1016
ผู้ประกาศ : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม  | 2011-05-27 เวลา 17:44 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.วรุตม์ ศรีปราโมช นปก.ประจำ กง.ทร.

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.วรุตม์ ศรีปราโมช นปก.ประจำ กง.ทร.

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1020705251343.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-26 เวลา 10:25 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสี แพหมอ บิดา น.อ.วิรัชฯ ผบ.ฉก.นย.ตราด

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสี แพหมอ บิดา น.อ.วิรัชฯ ผบ.ฉก.นย.ตราด

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1020630251521.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-26 เวลา 10:24 น. 

  ชม ทีวี ทร.ที่ www.navy.mi.th/tv

 • ขอเชิญข้าราชการ ทร.รับชมการทดลองเผยแพร่ ทีวี ทร.ได้ที่ http://www.navy.mi.th/tv ในวันราชการ ระหว่างเวลา 0900 - 1600 -------------------------------------------------------------------- หากหน่วยงานของท่านมีคลิปต้องการเผยแพร่ ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ : 57820 email : tv@navy.mi.th --------------------------------------------------------------- เครือข่ายสังคม ของ กองทัพเรือ Facebook : facebook.com/royalthainavypr Twitter : twitter.com/royalthainavy

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/tv
ผู้ประกาศ : น.ต.สาธิต ดวงเนตร  | 2011-05-26 เวลา 10:17 น. 

  การเคหะแห่งชาติ กำหนดการทำสัญญาเช่าซื้อบ้าน กับ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทร. ในวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๔ ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน ๕๔ ที่ ห้องสมุด กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ( ชั้น 2 กบ.ทร.)

 • คณะทำงานบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ แจ้งข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้าง ทร. ที่จองสิทธิซื้อบ้านเอื้ออาทร ฯ โครงการพุทธมณฑล สาย ๔ ดังนี้ ๑. การเคหะแห่งชาติ กำหนดการทำสัญญาเช่าซื้อบ้าน กับ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทร. ในวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๔ ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน ๕๔ โดยให้สิทธิกับลูกจ้างชั่วคราว /พนักงานราชการด้วย อัตราดอกเบี้ยประมาณ ร้อยละ ๗.๗๕ โดยผ่อนชำระเดือนละ ๒,๖๐๐.-บาท เป็นเวลา ๕ ปี เพื่อเป็นการช่วยให้ข้าราชการได้เข้าอยู่อาศัยได้เร็วขึ้น เนื่องจากเมื่อได้รับการพิจารณาทำสัญญาแล้ว การเคหะฯ จะเป็นผู้เช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ จึงสามารถส่งมอบบ้านได้เลย หลังจากนั้น ธนาคารออมสิน จึงจะพิจารณาให้สินเชื่อต่อไป ๒. ผู้จองสิทธิที่ แจ้งความประสงค์ทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ ให้ติดต่อทำสัญญา ได้ที่ ห้องสมุด กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ( ชั้น 2 กบ.ทร.) ในวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๔ ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน ๕๔ ติดต่อ ร.อ.หญิงสุรางค์ โภคา หรือ ร.ต.ธวัช ปิ่นเย็น โทร. ๕๔๔๖๕ ,๕๔๙๐๕ โดยผู้ที่ยื่นเอกสารไว้แล้ว ให้นำสัญญาจะซื้อจะขาย ฯ พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินมัดจำ ฉบับจริง มาด้วย สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดต่อยื่นเอกสารให้ตรวจสอบก่อน จะต้องมีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คงเหลือมากกว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน หากสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คงเหลือน้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ต้องมีผู้เช่าซื้อร่วม โดยผู้เช่าซื้อร่วมต้องมีรายได้ที่แน่นอน (ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติ) และต้องยื่นเอกสารเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อ คลิก URL

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=1014
ผู้ประกาศ : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม  | 2011-05-25 เวลา 16:17 น. 

  ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ต.ประกิจ ประจวบเหมาะ ข้าราชการบำนาญ

 • ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ต.ประกิจ ประจวบเหมาะ ข้าราชการบำนาญ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1019730241450.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-25 เวลา 08:31 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายทิ เสียงแจ่ม บิดา นายเสถียรฯ พนักงานสูทกรรม รร.ชุมพลฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายทิ เสียงแจ่ม บิดา นายเสถียรฯ พนักงานสูทกรรม รร.ชุมพลฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1019445241100.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-25 เวลา 08:30 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายทิ เสียงแจ่ม บิดา นายเสถียรฯ พนักงานสูทกรรม รร.ชุมพลฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายทิ เสียงแจ่ม บิดา นายเสถียรฯ พนักงานสูทกรรม รร.ชุมพลฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1019445241100.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-25 เวลา 08:27 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางลินจง อุ่นบริบูรณ์ มารดา จ.อ.นพดลฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางลินจง อุ่นบริบูรณ์ มารดา จ.อ.นพดลฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/05/25787/1019312231630.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-05-24 เวลา 10:34 น. 
หน้า 113114115