ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  กำหนดการเปิดหลักสูตรหลักของ กฝร. ประจำปี งป.55

  • กฝร.ขอแจ้งกำหนดการเปิดหลักสูตรหลักของ กฝร. ประจำปี งป.55 เพื่อทราบและเตรียมการจัดกำลังพลเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ กฝร.จะแจ้งรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมก่อนเปิดหลักสูตรอีกครั้ง สำหรับหลักสูตรอื่น ๆ เป็นไปตามแผนการฝึกและศึกษาของ กฝร.ประจำปี งป.55

เอกสารแนบ : plan55.pdf
เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/250854.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2011-09-02 เวลา 11:51 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.เสนาะ ฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/09/25787/107966750954.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-09-02 เวลา 09:46 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางศิริพรรณ ฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/09/25787/107965840954.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-09-02 เวลา 09:46 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นนอ.วีรพล สุวรรณทัต ฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/09/25787/107963110954.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-09-02 เวลา 09:45 น. 

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหารือการจัดเลี้ยงสองสมอสังสรรค์

  • ด้วยสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ จะดำเนินการจัดเลี้ยงสองสมอสังสรรค์ ในวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๔ ระหว่างเวลา ๑๗๐๐ - ๒๑๐๐ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐท.กท. เพื่อให้การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ประธานรุ่น นรจ. ทุกรุ่น หรือผู้แทนรุ่น นรจ. รุ่นละ ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการจัดงานสองสมอสังสรรค์ ในวันพุธที่ ๒๘ ก.ย.๕๔ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุมอาคารนันทอุทยานสโมสร ฐท.กท. โดยมี พล.ร.อ.เทียนชัย มังกร นายกสมาคมฯ เป็นประธาน กรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุมก่อนวันที่ ๒๐ ก.ย.๕๔ เพื่อความสะดวกในการส่งหนังสือเชิญ โดยติดต่อได้ที่ สมาคมฯ โทร. 0 2475 5790 น.ต.ธิติชัย ฯ โทร. 08 5128 4848 นายทะเบียน น.ต.วินัย ฯ โทร. 08 1945 2242 ผช.นายทะเบียน E-mail: info@nraa44.com Website: http:www.nraa44.com และฝากประชาสัมพันธ์ไปยัง นรจ.ทุกท่านทั้งอดีตและปัจจุบัน ขอบพระคุณอย่างยิ่ง

เว็บไซต์ : http://www.nraa44.com
ผู้ประกาศ : ร.อ.วินัย สุขวันเพ็ญ  | 2011-09-02 เวลา 08:17 น. 

  เชิญชม clip video งานการจัดการความรู้(Knowledge Management )กองทัพเรือ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา

  • การจัดการความรู้(Knowledge Management )กองทัพเรือ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา วันที่ 29 ส.ค.54 0900 - 1600 มีบุคลากรจากภายและภายใน เข้าชมงานอย่างมากมาย มีดารานักแสดงและ ผู้บริหารช่อง3 เช่น น้องซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ และ คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ทางช่อง3

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/verac/tv/menu_km.html
ผู้ประกาศ : ร.อ.วีระ ชมชัย  | 2011-09-01 เวลา 10:26 น. 

  ขส.ทร.กำหนดงดรถสายบริการ วันที่ ๖ ก.ย.๕๔ (บางสาย)


เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/main/download/car_6.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2011-09-01 เวลา 10:08 น. 

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เรื่องผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี ๒๕๕๔

  • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เรื่องผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี ๒๕๕๔

เอกสารแนบ : scholarship_54.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2011-09-01 เวลา 09:26 น. 

  กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

  • กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ช่วงระหว่างสะพานกรุงธน - สะพานพุทธยอดฟ้าฯ ระหว่าง ๒๖ ส.ค. - ๒๒ ต.ค.๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๕๐๐ - ๒๑๐๐

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/main/download/Travel_.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2011-09-01 เวลา 08:54 น. 

  กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชล


ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2011-09-01 เวลา 08:49 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.ท.สมพงษ์ ไชยัยณบูรณ์ นายทหารนอกประจำการ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/08/25787/1078544310909.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-08-31 เวลา 15:31 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.ส.อ.อภิสิทธิ์ แนวบัวผัน บิดา จ.อ.วีรพันธ์ฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/08/25787/1078539310900.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-08-31 เวลา 15:30 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางจันทิรา หนูเจริญ มารดา จ.ต.ธวัชชัยฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/08/25787/1078542310905.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-08-31 เวลา 15:30 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางอภินันท์ สรรคณี มารดา น.อ.ธนดลฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/08/25787/1076316261921.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-08-30 เวลา 09:08 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พล.ร.ต.ไพบูลย์ ว่องพยาบาล นายทหารพ้นราชการ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/08/25787/1076311261919.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-08-30 เวลา 09:08 น. 
หน้า 113114115