ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ขส.ทร.งดรถบริการรับส่งข้าราชการ ช่าง และคนงาน ใน ๑๓ ก.ย.๕๔

  • แผนกรถยนต์โดยสารฯ ของดรถบริการรับส่งข้าราชการ ช่าง และคนงาน จำนวน ๒๒ สาย เนื่องจากให้การสนับสนุนในการลำเลียงกำลังพล เพื่อฝึกซ้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ประจำปี ๒๕๕๔

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/main/download/car_13.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2011-09-09 เวลา 09:58 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.ต.สุริยัน ผลอาจ ช่วยปฏิบัติราชการ ร.ล.ตากสิน


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/09/25787/1084430081710.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-09-09 เวลา 09:02 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางปวน เจริญมี มารดา พ.จ.อ.ปัญญาพร ขาวเจริญ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/09/25787/1084427081515.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-09-09 เวลา 08:25 น. 

  ศรชล.เขต ๑ จัดการประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๕๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ก.ย.๕๔ ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

  • มีวัตถุประสงค์ของการประชุม ฯ เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานของ ศรชล.เขต ๑ ประจำปี งป.๕๔ รวมทั้งรับฟังการดำเนินงาน อุปสรรค ข้อขัดข้องจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศรชล.เขต ๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

เอกสารแนบ : sornchon1-a-one21.pdf
เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/sornchon1
ผู้ประกาศ : น.ต.พงค์เทพ ไพสิฐธีรลักษณ์  | 2011-09-08 เวลา 15:28 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางแป้งนวน พันธุ์อินทร์ มารดา พ.จ.อ.หัตถชัยฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/09/25787/1083883071655.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-09-08 เวลา 14:16 น. 

  นันทอุทยานสโมสรจัดงาน happy hours

  • นันทอุยานสโมสร จะจัดงาน happy hours ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 17.30 - 20.00 น. บัตรโต๊ะละ 250 บาท บริการฟรีกับแกล้ม 4 อย่าง พร้อมเครื่องดื่มและเบียร์ 1 เหยือก เชิญชมการแสดงดนตรี ร่วมสนุกกับเกมส์บิงโก และสลากลุ้นรางวัลใหญ่ 3 รางวัล สนใจติดต่อซื้อบัตรได้ที่ 0 2475 3232 และ 0 2866 8807 ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ : ร.ท.กิตติ มากสมบูรณ์  | 2011-09-08 เวลา 08:09 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายวิเชียร พีระธำรงค์กุล บิดา น.อ.อนุชิตฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/09/25787/1082752061900.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-09-07 เวลา 14:43 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายอุ๊ย ปุจฉาการ บิดา ร.อ.ประวิทย์ฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/09/25787/1082742061127.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-09-07 เวลา 14:42 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.สมชัย พูวิบูลย์ ข้าราชการบำนาญ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/09/25787/1082747061620.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-09-07 เวลา 14:42 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายว้า สูนนาดำ บิดา พล.ร.ต.มานิตย์ฯ รอง จก.อร.


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/09/25787/1082735061126.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-09-07 เวลา 14:42 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางตวน บุญยืน มารดา พ.จ.อ.สมควรฯ


เว็บไซต์ : http://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/09/25787/1082729061125.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-09-07 เวลา 14:41 น. 

  ประกาศ สอ.วด. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

  • สอ.วด. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์จำนวน 2 ตำแหน่ง (เพศชาย 1 ตำแหน่ง และเพศหญิง 1 ตำแหน่ง) รายละเอียดตามประกาศ สอ.วด. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลงวันที่ 5 ก.ย.54

ผู้ประกาศ : น.อ.อนุรัตน์ วังกานนท์  | 2011-09-07 เวลา 10:04 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร. (นันทอุ​ทยาน) จะนำเครื่องใช้ไฟฟ้า​ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ อาวุธปืน ฯลฯ ไปจำหน่ายให้แก่กำลังพลและครอบค​รัว ณ อาคารอเนกประสงค์ อจปร.อร. ใน ๑๒-๑๖ก.ย.๕๔ ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด ทร. ผ่อนชำระได้ อัตราดอกเบี้ย 0.375 ต่อเดือน นาน 36เดือน


เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop/
ผู้ประกาศ : น.ท.วิจัย จันทร์แทน  | 2011-09-06 เวลา 13:18 น. 

  กำหนดการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพกประจำปี ๒๕๕๔ 

  • กำหนดการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพกประจำปี ๒๕๕๔ ณ บก.สพ.ทร.ชั้น ๓ (สัตหีบ) วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ - ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน เวลา ๑๑๓๐ ณ บก.สพ.ทร. ชั้น ๓ - ผู้แทนหน่วยฯ เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมเวลา ๑๓๐๐ - ประกอบพิธีฯ เวลา ๑๓๓๐ การแต่งกาย เครื่องแบบหมายเลข ๔

ผู้ประกาศ : น.ต.ชัชชัย สนส่ง  | 2011-09-06 เวลา 09:58 น. 

  เชิญชม clip video นักพูด 300 ศพ ในการบรรยายเรื่อง "หนึ่งเดียวคนนี้" จัดโดย สน.ทร.หญิง

  • เชิญชม clip video นักพูด 300 ศพ ในการบรรยายเรื่อง "หนึ่งเดียวคนนี้" เรื่อง หนึ่งเดียวคนนี้ วันที่ 31 ส.ค.54 1300 - 1600 ณ นันทอุทยานสโมสร ฐท.กท. จัดโดย สน.ทร.หญิง

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/verac/tv/menu_one.html
ผู้ประกาศ : ร.อ.วีระ ชมชัย  | 2011-09-06 เวลา 09:45 น. 
หน้า 113114115