ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ตามข่าว ศปก.ทร. ด่วน ที่ ๑๑๙/๑๑/๕๔ มวว.๐๕๑๕๐๐ พ.ย.๕๔ ขอแก้ไขข้อความ ของ จ.อ.เกรียงไกร จรลี


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114623071935.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-09 เวลา 09:21 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.อัษฎา เชื่อมสุข รอง ผอ.กผค.จร.ทร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114627081100.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-09 เวลา 09:18 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางอู๊ด ศรีจันทร์ มารดา พ.จ.อ.มานะฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114619071927.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-09 เวลา 09:18 น. 

  ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.ร.ต.ประสาท นนทลักษณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีต จก.สบ.ทร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114615071926.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-09 เวลา 09:17 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.สมศักดิ์ ประเสริฐ ผช.ครูพลศึกษา กนร.ศฝท.ยศ.ทร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114612071555.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-09 เวลา 09:17 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางบุญ ปลอดพยันต์ มารดา น.ต.ยอดเยี่ยมฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114608071531.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-09 เวลา 09:16 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายเสียน สอนพา บิดา น.ท.สามารถฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114604071530.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-09 เวลา 09:16 น. 

  หนังสือรับรองผู้ประสบภัย ของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรฯ พุทธมณฑล สาย 4 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานฯ และแบบฟอร์มหนังสือคำร้องขอพักชำระหนี้

  • หนังสือรับรองผู้ประสบภัย ของผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรฯ พุทธมณฑล สาย 4 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานฯ และแบบฟอร์มหนังสือคำร้องขอพักชำระหนี้ ของผู้เช่าซื้อ กับการเคหะแห่งชาติ สำหรับผู้ที่ผ่อนชำระกับธนาคารออมสิน จะประสานให้ต่อไป นอกจากนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก สค.รน. และ สอ.วด. สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สหกรณ์ สามารถโหลดได้จาก ไฟล์ PDF (กด URL ) น.ท.สุรินทร์ฯ โทร 55537

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=1127
ผู้ประกาศ : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม  | 2011-11-09 เวลา 05:55 น. 

  น.อ.อัษฎา เชื่อมสุข เสียชีวิต

  • น.อ.อัษฎา เชื่อมสุข นตท.รุ่น 27 นายเรือ 84 เสียชีวิต กำหนดรดน้ำศพ วันที่ 8 พ.ย.54 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต) เวลา 1600 -1700 จึงแจ้งมาให้ผู้รู้จัก คุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : น.อ.ถุงเงิน จงรักชอบ  | 2011-11-08 เวลา 10:19 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางเต๊าะ สุดแสง มารดา ร.อ.ดาวเกียนฯ นกร.นสร.กร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114029021741.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-07 เวลา 16:04 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางสุคนธ์ สุวรรณวิสูตร มารดา น.ท.หญิง พุทธชาติ ลวสุต


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114039021742.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-07 เวลา 16:04 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายจรัส ลัดดากลม บิดา จ.อ.เฉลิมพลฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114045031102.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-07 เวลา 16:03 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางบัวขาล ชัยหัง มารดาภรรยา น.อ.พงศธร ดีพิจารย์ ประจำ สก.ทร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114053041441.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-07 เวลา 16:03 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายอาทิตย์ เครือรัตน์ บุตร พ.จ.อ.สมชายฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114058041805.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-07 เวลา 16:02 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.อ.เกรียงไกร จรลี พลตรวจค้น ชุดสำรวจทางเทคนิคที่ ๑ นปท.ทร./นปท.๒


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1114072051500.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-07 เวลา 16:01 น. 
หน้า 113114115