ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายขวัญชัย ช่างปรีชา บิดา ของ พ.จ.ท.เดชา ช่างปรีชา

 • ด้วย นายขวัญชัย ช่างปรีชา บิดา ของ พ.จ.ท.เดชา ช่างปรีชา นรจ.รุ่น ๓๔ ตำแหน่ง พันจ่าเรือ รตล.มตก.๔ หมวดเรือที่ ๒ กลน. ถึงแกรรมเมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๔ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ต้งแต่ ๑ - ๓ ธ.ค.๕๔ เวลา ๑๙๐๐ ณ วัดวังตะขบ ต.วังโมข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร กำหนดณาปณกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธ.ค.๕๔ เวลา ๑๕๐๐ ณ วัดวังตะขบ ต.วังโมข์ อ.วชิบารมี จ.พิจิตร จึงแจ้งมาให้ผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : นาวาตรี ชุมพร ศิลา  | 2011-12-01 เวลา 10:01 น. 

  นิตยสารกระดูกงู ฉบับเดือน พฤศจิกายน กำหนดออกวางจำหน่ายใน 2 ธันวาคม 2554

 • นิตยสารกระดูกงู ฉบับเดือน พฤศจิกายน มีกำหนดออกวางจำหน่ายใน 2 ธันวาคม 2554 โดยฉบับนี้นำเสนอบทความที่น่าสนใจ อาทิ บทวิเคราะห์เก่ี่ยวกับ "ยุทธวิธีทางเรือ" ตอนที่ 2 ประวัติความเป็นมาการจัดตั้งกองเรือดำน้ำ AIP เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเรือดำน้ำ เป็นต้น รายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://www.navy.mi.th/ftc/Keel/Nov54.php

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/Keel/Nov54.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2011-12-01 เวลา 08:01 น. 

  แจ้งผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการหลักสูตรต้นหนอากาศยาน ประจำปี งป.๕๔


เอกสารแนบ : result54.rar
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-30 เวลา 15:49 น. 

  สอ.วด.ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก สสอท. สำหรับรอบอายุไม่เกิน 60 ปี จากเดิมหมดเขตรับสมัคร 30 พ.ย.54 เป็น 15 ธ.ค.54 นี้เท่านั้น


ผู้ประกาศ : น.อ.อนุรัตน์ วังกานนท์  | 2011-11-30 เวลา 14:32 น. 

  ข่าว ศปก.ทร. ที่ 426/11/54 ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางสาลี่ พึ่งโต มารดา ว่าที่ น.อ.นิยมฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางสาลี่ พึ่งโต มารดา ว่าที่ น.อ.นิยมฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1126166291558.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-30 เวลา 09:01 น. 

  ข่าว ศปก.ทร. ที่ 425/11/54 ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.กิตติชัย สุขแสวง พันจ่า ร้อย.พ.๒ พัน.กรม. สน.พบ.นย.

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.กิตติชัย สุขแสวง พันจ่า ร้อย.พ.๒ พัน.กรม. สน.พบ.นย.

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1126164291557.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-30 เวลา 09:00 น. 

  ข่าว ศปก.ทร. ที่ 423/11/54 ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางพิมลพรรณ วรรณบุตร มารดาภริยา พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางพิมลพรรณ วรรณบุตร มารดาภริยา พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1126162291555.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-30 เวลา 09:00 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางลำใย แก้วปราณีต มารดา ร.อ.ปิยะฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1124845251329.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-29 เวลา 08:22 น. 

  กองทัพเรือร่วมกับบริษัทวิริยะกิจ (1995) จำกัด ขอเชิญชวนบุตร-ธิดา ข้าราชการและลูกจ้างของ ทร. สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ

 • กองทัพเรือร่วมกับบริษัทวิริยะกิจ (1995) จำกัด ขอเชิญชวนบุตร-ธิดา ข้าราชการและลูกจ้างของ ทร. สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ "วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ ครั้งที่ ๓" จำนวน ๑๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐.- บาท ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๔ รายละเอียด
  1.จากเดิมปิดรับสมัคร 15 พ.ย.54 ขยายเวลาจนถึง 16 ธ.ค.54
  2. เลื่อนวันทดสอบ จากเดิมวันที่ 19 พ.ย.54 เวลา 0900 - 1100 เป็นวันที่ 17 ธ.ค.54 เวลาคงเดิม
  3. ผู้สมัครเขต กทม. และปริมณฑล (สมัครที่ กพร.ทร.) สถานที่สอบ ห้องเรียน รร.ช่างกรมอู่ทหารเรือ กพช.อร.
  4. เลื่อนวันประกาศผลทดสอบจากเดิม วันที่ 1 ธ.ค.54 เป็น 2 ม.ค.55
  5. กำหนดรับมอบทุน กพร.ทร. จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
  หากสงสัยสอบถามได้ที่ กวก.กพร.ทร. โทร. 53036 หรือ บริษัทวิริยะกิจ (1995) โทร. 0 2670 0894 - 6 Download รายละเอียด และใบสมัครที่
  http://www.navy.mi.th/civil/news_civil/Document/13-10-2554/viriyakit.doc

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/civil/news_civil/Document/13-10-2554/viriyakit.doc
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ไพศาล วิสุทธาธรรม  | 2011-11-28 เวลา 07:37 น. 

  สอ.อร.แจ้งสมาชิกขอรับความอนุเคราะห์ กรณีบ้านพักประสบอุทกภัยและปิดรับ 15 ธ.ค.54

 • สมาชิก สอ.อร.ที่บ้านพักประสบอุทกภัยสามารถกรอกแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ส่งเอกสารได้ที่ สอ.อร. ทั้ง 2 แห่ง และ สอ.อร.จะทำการปิดรับในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 54059

เอกสารแนบ : flood1.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.ธวัช ดีแสง  | 2011-11-25 เวลา 13:51 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายทองใบ ศรีฤทธิ์เดช บิดา พ.จ.อ.สุพจน์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1122984231858.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-25 เวลา 09:29 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางแสงจันทร์ พรหมโมบล มารดา ของภรรยา น.อ.นพดล ปัญญาโฉม


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1122981231720.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-25 เวลา 09:28 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางฮวย อินเรือน มารดา พ.จ.อ.ชัชวาลฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1122296221912.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-25 เวลา 09:28 น. 

  ข่าวการถึแงก่กรรมของ นางสนุก อินทร์คง มารดา น.ท.ธีรภพฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1122288221910.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-25 เวลา 09:20 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.อ.หญิง เพียงใจ อัมพุประภา ประจำ กผป.อธบ.กร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1121575211545.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-25 เวลา 09:20 น. 
หน้า 113114115