ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.อ.สมชาย พิลึก ผู้ช่วยนายคลัง มว.คลังพักที่ ๒ แผนกคลังพัก ทจม.กทส.ฐท.สส.

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.อ.สมชาย พิลึก ผู้ช่วยนายคลัง มว.คลังพักที่ ๒ แผนกคลังพัก ทจม.กทส.ฐท.สส.

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1038253221900.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-23 เวลา 15:14 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายประเสริฐ รักความสุข บิดา พ.จ.อ.ธัญญะฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายประเสริฐ รักความสุข บิดา พ.จ.อ.ธัญญะฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1038249211600.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-23 เวลา 15:14 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นาวาอากาศโท ประทิน ราคา บิดา น.ท.หญิง ปรัดดา สังฆคุณ ประจำ พธ.ทร.

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นาวาอากาศโท ประทิน ราคา บิดา น.ท.หญิง ปรัดดา สังฆคุณ ประจำ พธ.ทร.

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1038247211331.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-23 เวลา 15:13 น. 

  ขอแจ้งข่าวการถึงแก่กรรม นางแสวง รุ่งเรือง มารดาของ จ.อ.ดล พรเจริญ นรจ.รุ่น ๒๑ นย.๒๓

 • ด้วย คุณแม่แสวง รุ่งเรือง ซึ่งเป็นมารดาของ จ.อ.ดล พรเจริญ (พรรคกลิน) นรจ.รุ่น ๒๑ นย.๒๓ นายทหารนอกราชการ สังกัดเดิม ขส.ทร. มารดาได้เสียชีวิตเมื่อ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๔ ในการนี้เจ้าภาพกำหนดการสวดอภิธรรมศพคุณแม่ ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๔ ถึง ๒๒ มิ.ย.๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดศรีพรหมประสิทธิ์ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และ กำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิ.ย.๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดศรีพรหมประสิทธิ์ จึงเรียนเชิญเพื่อน ๆ นรจ.รุ่น ๒๑ นย.๒๓ และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : น.ต.สุรพงษ์ หุตะนาวิน  | 2011-06-21 เวลา 15:16 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางชนัฎ ไตรยคุณ มารดา พล.ร.ท.โกศลฯ อดีจ ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รอง ผบ.ทสส. และมารดา ภรรยา พล.ร.อ.วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี อดีต หน ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางชนัฎ ไตรยคุณ มารดา พล.ร.ท.โกศลฯ อดีจ ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รอง ผบ.ทสส. และมารดา ภรรยา พล.ร.อ.วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี อดีต หน ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1036790201350.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-21 เวลา 13:32 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.ต.อรรถ วิชัยกุล อดีต รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน บิดา พล.ร.ท.อลังการฯ ผทค.พิเศษ ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ บก.กร.

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.ต.อรรถ วิชัยกุล อดีต รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน บิดา พล.ร.ท.อลังการฯ ผทค.พิเศษ ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ บก.กร.

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1036730161550.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-21 เวลา 13:32 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางกรี ด้วยปลี มารดา พ.จ.อ.สมชายฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางกรี ด้วยปลี มารดา พ.จ.อ.สมชายฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1036776201345.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-21 เวลา 13:32 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางปลื้มกมล สังข์พันะ ภรรยา ร.ท.สุวรรณนพฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางปลื้มกมล สังข์พันะ ภรรยา ร.ท.สุวรรณนพฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1036753201340.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-21 เวลา 13:31 น. 

  อ้างถึงข่าว ศปก.ทร. ด่วนมาก ที่ ๙๖/๐๖/๕๔ มวว. ๒๐๑๓๕๐ มิ.ย.๕๔ เรื่อง ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางชนัฎ ไตรยคุณ มารดา พล.ร.อ.โกศลฯ

 • อ้างถึงข่าว ศปก.ทร. ด่วนมาก ที่ ๙๖/๐๖/๕๔ มวว. ๒๐๑๓๕๐ มิ.ย.๕๔ เรื่อง ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางชนัฎ ไตรยคุณ มารดา พล.ร.อ.โกศลฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1036742200800.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-21 เวลา 13:31 น. 

  ข่วการถึงแก่กรรมของ นายบุญลือ รอดภัย บิดา ร.อ.หญิงภัทรมาศ ขวัญแก้ว

 • ข่วการถึงแก่กรรมของ นายบุญลือ รอดภัย บิดา ร.อ.หญิงภัทรมาศ ขวัญแก้ว

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1036717151855.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-21 เวลา 13:30 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายบุญช่วย รุดดิษฐ์ บิดา พล.ร.ต.ลือชัยฯ ผบ.กทบ.กร.

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายบุญช่วย รุดดิษฐ์ บิดา พล.ร.ต.ลือชัยฯ ผบ.กทบ.กร.

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1036685170845.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-21 เวลา 13:30 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายอิงค์ รามโกมุท บิดา พล.ร.ท.ผจญฯ ผทค.พิเศษ ทร. (รอง ผอ.ศปส.ทร.)

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายอิงค์ รามโกมุท บิดา พล.ร.ท.ผจญฯ ผทค.พิเศษ ทร. (รอง ผอ.ศปส.ทร.)

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1035677192155.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-20 เวลา 12:46 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายเหมือน เพ็ชรเที่ยง บิดา พ.จ.อ.สมศักดิ์ฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายเหมือน เพ็ชรเที่ยง บิดา พ.จ.อ.สมศักดิ์ฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1035672190920.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-20 เวลา 12:45 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ต.วิชัย อ่อนโสภาพร ประจำ นย.

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ต.วิชัย อ่อนโสภาพร ประจำ นย.

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1035667181930.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-20 เวลา 12:45 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายพูลศิลป์ ทองทิพย์ บิดา จ.อ.ชาญชัย ฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายพูลศิลป์ ทองทิพย์ บิดา จ.อ.ชาญชัย ฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/06/25787/1035663171720.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.วีระ ชมชัย  | 2011-06-20 เวลา 12:44 น. 
หน้า 113114115