ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  สอ.นย.ให้บริการเงินกู้เพื่อการศึกษา

 • สอ.นย.ให้บริการเงินกู้เพื่อการศึกษาแก่สมาชิก บุตร และคู่สมรส ในวงเงินเท่ากับจำนวนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บในแต่ละปี คูณด้วยจำนวนปีการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย ผ่อนได้นานสูงสุด 120 งวด อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้สามัญ ร้อยละ 1 (ปัจจุบันเท่ากับ 6.60) สนใจติดต่อ 61047,48 ต่อ 30-35

เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2011-03-09 เวลา 13:41 น. 

  สอ.นย.ให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

 • สอ.นย.ให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ในพื้นที่สัตหีบ ตั้งแต่ 1 เม.ย.- 30 ก.ย.54 วงเงินโครงการ 50 ล้านบาท เพื่อซื้อ หรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน และซื้อหรือไถ่ถอนที่ดิน ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ผ่อน 360 งวด อายุไม่เกิน 65 ปี สิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อ และลดหย่อนภาษีเหมือนสถาบันการเงิน และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1 เปอร์เซ็นต์ ของทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อ 61047,48 ต่อ 15,16

เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2011-03-09 เวลา 13:30 น. 

  สอ.นย.ให้บริการเงินกู้เพื่อซื้อจักรยานและอุปกรณ์

 • สอ.นย.ให้บริการเงินกู้เพื่อซื้อจักรยานและอุปกรณ์แก่สมาชิก ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนชำระ 60 งวด อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้สามัญ ร้อยละ 1 (ร้อยละ 6.60) ผ่อนชำระแบบคงต้น ลดดอกทุกเดือน สนใจติดต่อ 61047,48 ต่อ 30-35

เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2011-03-09 เวลา 13:21 น. 

  ขอเชิญเพื่อนนายเรือ ๗๗ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงเตรียมทหาร ๒๐๓๖

 • นาวาเอก เชษฐา ใจเปี่ยม แจ้งว่า นาวาเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ประธานนายเรือ ๗๗ ขอเชิญเพื่อนนายเรือ ๗๗ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงเตรียมทหาร ๒๐๓๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘๐๐ - ๒๒๐๐ ณ อาคารราชนาวิกสภา

ผู้ประกาศ : ร.ท.กิตติ มากสมบูรณ์  | 2011-03-08 เวลา 12:18 น. 

  ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี 2554

 • ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี 2554

เอกสารแนบ : 970962et2813.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิรัตน์ นทีวังก์  | 2011-03-08 เวลา 09:55 น. 

  เลี้ยงรุ่น นพจ.1/53

 • เลี้ยงรุ่น นพจ.1/53 จะจัดเมื่อไหล่ดีครับเรียนท่านประรุ่น

ผู้ประกาศ : จ.อ.เวคิน เงินชูกุล  | 2011-03-07 เวลา 13:07 น. 

  กพ.ทร.จัดเจ้าหน้าที่ไปทำบัตรประจำตัวให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและพนักงานราชการที่สังกัดหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบ ตั้งแต่ ๑๔ - ๑๘ มี.ค.๕๔

 • กพ.ทร.จะจัดเจ้าหน้าที่ไปทำบัตรประจำตัวให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และพนักงานราชการที่สังกัดหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบ ตั้งแต่ ๑๔ - ๑๘ มี.ค.๕๔

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person/infomation/document54/card.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.องอาจ ทองมา  | 2011-03-07 เวลา 11:47 น. 

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Advanced TCP/IP Internetworking ระดับต่ำกว่าสัญญาบัตร

 • กวก.สสท.ทร. ขอแจ้งรายชื่อผู้รับการอบรมหลักสูตร Advanced TCP/IP Internetworking ระดับต่ำกว่าสัญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มี.ค. ๕๔ ณ.ห้องฝึกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ การแต่งกายเครืองแบบหมายเลข ๔ ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสารสนเทศ โทร. ๕๖๖๑๕

ผู้ประกาศ : ร.ท.ประเสริฐ เกิดอยู่  | 2011-03-03 เวลา 10:16 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน)ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครบาลกันส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จะนำอาวุธปืน ตราอักษร STI, FNH, BERRETTA ,CZ, ROCK ISLAND ARMORY , GLOCK , LES BAER แบบรุ่นและขนาดต่างๆมาจัดแสดงและรับจอง ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. ใน 2-3 มี.ค.54


เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-02-28 เวลา 14:40 น. 

  พิธีส่ง “หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ”

 • พลเรือโท ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ จัดพิธีส่ง “หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ” เพื่อเดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ณ บริเวณท้ายเรือ เรือหลวงตากสิน ท่าเทียบเรือ เสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค.54 เวลา 08.00 น. กองทัพเรือ อนุมัติให้จัดหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ (มฝ.นนร.) โดยมี พลเรือตรี ธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผบ.มฝ.นนร. ช่วงเวลาการฝึกฯ ระหว่าง 1 มี.ค.54 – 10 พ.ค.54 รวม 70 วัน โดยให้ เรือหลวงตากสิน (เรือธง) และเรือหลวงสายบุรี เป็นเรือฝึก มีกำลังพลรวมทั้งสิ้น 652 นาย โดยเป็นนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 – 4 และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ จำนวน 321 นาย แผนการเดินทางตามเส้นทาง โรงเรียนนายเรือ – ฐานทัพเรือสัตหีบ – เกาะช้าง – เกาะสมุย – ชุมพร – ประจวบคีรีขันธ์ – ฐานทัพเรือสัตหีบ – ปีนัง (สหพันธรัฐมาเลเซีย) – โคลอมโบ (ศรีลังกา) – ภูเก็ต – เมดาน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) – บาหลี (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) – สิงคโปร์ – ฐานทัพเรือสัตหีบ – โรงเรียนนายเรือ ระยะทางรวม 9,235 ไมล์ทะเล การจัดหมู่เรือฝึกฯ ในครั้งนี้ เป็นการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายเรือทุกชั้นปี ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการเดินเรือในน่านน้ำภายในประเทศ น่านน้ำสากล และน่านน้ำต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพเรือมิตรประเทศ และประชาชน ในโอกาสที่แวะเยี่ยมเมืองท่าต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการรับราชการของนักเรียนนายเรือในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อราชนาวีไทย และประเทศชาติโดยส่วนรวม

ผู้ประกาศ : น.ต.นันทวัฒน์ แสงโสรจสุข  | 2011-02-28 เวลา 13:14 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) จะนำสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ยางรถยนต์ ฯลฯ ไปจำหน่ายในพื้นที่ ฐท.สส. ดังนี้ ณ สโมสรประทวน กร. ใน ๒๑-๒๕ ก.พ. ๕๔ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.ใน ๒๘ ก.พ.- ๔ มี.ค.๕๔

 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำผ่อนชำระได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๓๗๕ ต่อเดือน นาน ๓๖ เดือน ผู้สนใจดูรายละเอียดข้อกำหนดในการซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำนวณการผ่อนชำระ ได้ที่ http://www.navy.mi.th/navyshop หรือโทร ๕๕๔๒๙

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ท.วิจัย จันทร์แทน  | 2011-02-21 เวลา 10:19 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน)ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครบาลกันส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จะนำอาวุธปืน ตราอักษร STI, FNH, BERRETTA ,CZ, ROCK ISLAND ARMORY , GLOCK , LES BAER แบบรุ่นและขนาดต่างๆมาจัดแสดงและรับจอง ณ อาคารนันทสวัสดิการ 1 ชั้น 2 ใน 22-24 ก.พ.54


เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-02-17 เวลา 15:26 น. 

  เช็คยอดเงินปันผล สอ.อร.2553

 • สมาชิกสามารถเช็คยอดปันผล-เฉลี่ยคืน สอ.อร.2553

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/komu/
ผู้ประกาศ : น.ต.ธวัช ดีแสง  | 2011-02-16 เวลา 15:19 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) จะนำสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ยางรถยนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ไปจำหน่าย ในพื้นที่ ฐท.สส. ดังนี้

 • ๑.๑ ณ สโมสรประทวน กร. ใน ๒๑-๒๕ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๘๐๐
  ๑.๒ ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส. ใน ๒๘ ก.พ. -๔ มี.ค. ๕๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๘๐๐
  ข้าราชการและลูกจ้างประจำผ่อนชำระได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๓๗๕ ต่อเดือน นาน ๓๖ เดือน ผู้สนใจดูรายละเอียดข้อกำหนดในการซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำนวณการผ่อนชำระ ได้ที่ http://www.navy.mi.th/navyshop หรือโทร ๕๕๔๒๙

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-02-16 เวลา 13:43 น. 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับมอบอาวุธปืนตราอักษร BERETTA PX4,92FS(black),TOZ,ARMSCOR ใน ๑๗ ก.พ.๕๔ เวลา๑๐๓๐ ณ ห้องประชุมร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน)


เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop/information/gun/011-2011-02feb-17.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-02-16 เวลา 13:33 น. 
หน้า 113114115