ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ขอเชิญชมเทปคำปราศัยผู้บัญชาการทหารเรือ ภารกิจและผลงานในรอบปีของกองทัพเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ

  • ขอเชิญชมเทปคำปราศัยของผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ชมภารกิจและผลการดำเนินงานของกองทัพเรือในรอบปีที่ผ่านมา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ดังนี้ - สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. ในวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๔ เวลา ๐๖.๕๐ น. - สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ในวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๔ เวลา ๐๗.๕๐ น. - สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๔ เวลา ๐๔.๕๕ น.

ผู้ประกาศ : ร.ท.กิตติ มากสมบูรณ์  | 2011-11-18 เวลา 09:19 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ต.วีระ เคยอาษา นายทหารนอกราชการ สังกัด ทร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1119588171020.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-18 เวลา 08:43 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางสำราญ ทองบุญนาค มารดา จ.อ.อรัญฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1119582170851.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-18 เวลา 08:43 น. 

  ข่าวการถึงแก่รรมของ นางรัตน์ เพทาย มารดา พ.จ.อ.ทนงศักดิ์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1119577161732.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-18 เวลา 08:42 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.อ.บุญชอบ เหนี่ยวสุภาพ ประจำ สสท.ทร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1119149161346.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-17 เวลา 09:03 น. 

  ยศ.ทร.กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษา พื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ใน ๑ ธ.ค.๕๔

  • ยศ.ทร.กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษา พื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ใน ๑ ธ.ค.๕๔

ผู้ประกาศ : น.ต.วิเชียร มุ่งธัญญา  | 2011-11-16 เวลา 12:06 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายปั้น ขุนราช บิดา ร.อ.นัทชาฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1118317151140.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-11-15 เวลา 15:11 น. 

  ขอเชิญ นรจ.๑๓ พบปะสังสรรค์ใน ๒๖ พ.ย.๕๔

  • ขอเชิญ นรจ.๑๓ ร่วมพบปะสังสรรค์ในงาน"๔๑ ปีแห่งความหลัง นรจ.๑๓ นย.๑๕" ณ โรงแรม เวลคัม บีช นาจอมเทียน หาดนาจอมเทียน พัทยา ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย.๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๗๐๐ เป็นต้นไป บัตรราคา ๑๕๐ บาท

ผู้ประกาศ : น.ท.วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว  | 2011-11-15 เวลา 11:18 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางชะอ้อน เอี้ยวพันธ์ มารดา ร.อ.หญิง ทัศนีย์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117931141541.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-15 เวลา 08:49 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายยุ้ย โตตามวงศ์ บิดา พ.จงอ.อร่ามฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117939141542.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-15 เวลา 08:49 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายอุทัย ยนนาวา บิดา น.ท.ดำรงค์ฤทธิ์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117941141543.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-15 เวลา 08:48 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.อ.พุฒิพัฒน์ ภูวอมรเศรษฐ์ (จ.อ.ครรชิต ทองใบ)


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117943141544.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-15 เวลา 08:48 น. 

  แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ต.วีระ เคยอาษา นรจ.รุ่น 01 ข้าราชการบำนาญ

  • ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ต.วีระ เคยอาษา นรจ.รุ่น 01 ข้าราชการบำนาญ อายุ 69 ปี ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ 14 พ.ย. 54 - กำหนดรดนํ้าศพ ใน 14 พ.ย. 54 เวลา 1630 ณ ฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ - กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ 14-18 พ.ย. 54 ณ ฌาปนสถาน ทร. สัตหีบ - พระราชทานเพลิงพ ใน 19 พ.ย. 54

ผู้ประกาศ : ร.ต.วิตรัส สมาบัติ  | 2011-11-14 เวลา 13:47 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางแถม บุญกล่ำ มารดา น.ท.โสภณฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117312111404.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-14 เวลา 10:41 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสี ถิ่นทวี บิดา ร.อ.มลคลฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/11/25787/1117316111520.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-11-14 เวลา 10:40 น. 
หน้า 113114115