ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายเคน ฤาชัย บิดา พ.จ.ต.สุวะชาติฯ

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายเคน ฤาชัย บิดา พ.จ.ต.สุวะชาติฯ

เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1050837111425.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-07-14 เวลา 07:39 น. 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ทร. ประจำปี ๒๕๕๔

 • ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพกประจำปี ๒๕๕๔ สามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.navy.mi.th/ordn

เอกสารแนบ : gun2554.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.ชัชชัย สนส่ง  | 2011-07-13 เวลา 10:31 น. 

  สบ.ทร. ขอแจ้งผู้เข้าสอบเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการเหล่า สบ. ประจำปี งป.54 เรื่อง ขอความกรุณาอย่านำรถเข้ามาจอดในพื้นที่ของ รร.สบ.สบ.ทร.

 • สบ.ทร.ขอแจ้งผู้เข้าสอบเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการเหล่า สบ. ประจำปี งป.54 ที่จะเข้าสอบใน 14 ก.ค.54 ที่ รร.สบ.สบ.ทร. ขอความกรุณาอย่านำรถยนต์เข้ามาจอดในพื้นที่ของ รร.สบ.สบ.ทร.

ผู้ประกาศ : นาวาโท จตุรงค์ กิจสมบัติ  | 2011-07-13 เวลา 08:56 น. 

  เชิญชมการถ่ายทอดสด "การใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัย"

 • วันนี้ (12 ก.ค.54) ระหว่างเวลา 0900 - 1600 สสท.ทร. ขอเชิญชมการสัมมนา เรื่อง "การใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัย" ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ นันทอุทยานสโมสร ฐท.กท. โดยมี จก.สสท.ทร. เป็นประธานฯ สามารถเข้าชมผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทร. ได้ที่ http://www.navy.mi.th/tv/

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ไพศาล วิสุทธาธรรม  | 2011-07-12 เวลา 07:28 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ต.สมพงษ์ ชลศิริ ข้าราชการบำนาญ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1049111092035.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-07-11 เวลา 14:48 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.ต.ธีรศักดิ์ ทิพยจันทร์ บิดา พ.จ.อ.พรชัยฯ นรจ.รุ่น ๒๔


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1049113101945.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-07-11 เวลา 14:48 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.อ.วิสันต์ แก้วใสทับ พลขับ มว.รถยนต์โดยสารที่ ๔


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1049108092030.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-07-11 เวลา 14:47 น. 

  ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปี 2554

 • ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปี 2554

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/person/infomation/document/test_navy2554edit.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สรายุทธ ศิริทรัพย์  | 2011-07-11 เวลา 10:56 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.อ.สุวรรณ์ ประทุมรัตน์ ข้าราชการบำนาญ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1047677071000.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-07-11 เวลา 08:03 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางเพ็ชร ศรีบัว มารดา ว่าที่ น.อ.จิรัฎฐ์ ผูกทอง ฝสธ.ประจำ ผบ.ทรภ.๑


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1047685071340.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-07-11 เวลา 08:03 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.เฉลา พานแก้ว ประจำ สก.ทร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1047694071345.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เบญจพร อึ๋งเจริญ  | 2011-07-11 เวลา 08:02 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) ร่วมกับ บริษัท ชวกร จำกัด จะจัดจำหน่ายข้าวสารและน้ำมันพืชราคาถูก เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ และเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล ทร. ในวันที่ 11 ก.ค.54 1000 สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ19 ก.ค.54 1000 สำหรับนายทหารสัญญาบัตร

 • ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) ร่วมกับ บริษัท ชวกร จำกัด จะจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ และเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล ทร.(เฉพาะในประจำการ) จัดจำหน่ายเป็นชุด ราคาชุดละ 250.- บาท(1 ชุดมีข้าวสาร 2 ถุง น้ำมันพืช 2 ขวด)โดยกำลังพล 1 คน มีสิทธิ์ซื้อได้ 1 ชุด(ห้ามเวียนซื้อ) ใน
  - วันที่ 11 ก.ค.54 1000 สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ
  - วันที่ 19 ก.ค.54 1000 สำหรับนายทหารสัญญาบัตร

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-07-08 เวลา 09:54 น. 

  สบ.ทร. ประกาศหมายเลขสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๕๔(สายวิทยาการ สบ.ทร.)

 • สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ สบ.ทร.

เอกสารแนบ : notice54070701.pdf
ผู้ประกาศ : ว่าที่ร.ต.อนุรักษ์ แรงกลาง  | 2011-07-07 เวลา 16:01 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางสกล ยศตรีรัตน์ มารดา พ.จ.อ.พิจักษณ์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1046268051549.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-07-06 เวลา 14:10 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายสนั่น พูลทรัพย์ บิดา ว่าที่ ร.ต.เจตน์ฯ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2011/07/25787/1046256051547.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2011-07-06 เวลา 14:06 น. 
หน้า 113114115