ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  มารดาของ ร.อ.ชาญชัย ศิริธีรพันธ์ ถึงแก่กรรม

 • มารดาของ ร.อ.ชาญชัย ศิริธีรพันธ์ ได้ถึงแก่กรรม กำหนดสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่ ๑๓ - ๑๖ มี.ค.๕๔ และพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๑๗ มี.ค.๕๔ ณ วัดตะคร้อ ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา รายละเอียดประสาน พ.จ.อ.ปีติกร หอกกิ่ง โทร.๕๙๔๔๖

ผู้ประกาศ : จ.อ.วีระชัย แทนสูงเนิน  | 2011-03-15 เวลา 10:22 น. 

  พบปะสังสรร นรจ.สสท.ทร.15

 • ขอเชิญ นรจ.สสท.ทร.รุ่น 15 ร่วมงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2554 ในวันที่ 26 มี.ค.54เวลา1800 - 2200 ณ.สโมสร อรม.อร.(ริมสระว่ายน้ำ)บัตร 500 บาท ติดต่อ ร.ต.สมคิด แจ้งสว่าง และ น.ต.ชวลิต อมราภรณ์ ด่วนครับ

ผู้ประกาศ : ร.อ.ชวลิต อมราภรณ์  | 2011-03-15 เวลา 09:28 น. 

  สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประจำปี 2554

 • สอ.นย.เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประจำปี 2554 ตั้งแต่ 1 มี.ค.54 - 31 พ.ค.54 กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้สามัญร้อยละ 0.5 ผ่อนชำระแบบคงยอด 120 และ 150 งวด สนใจติดต่อฝ่ายสินเชื่อ 61047,48 ต่อ 30 - 35

เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2011-03-14 เวลา 08:48 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน) จะนำสินค้าประเภทรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ยางรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ไปจำหน่ายให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์ อจปร.อร. ใน ๒๙ มี.ค. - ๑ เม.ย.๕๔ เวลา๐๘๓๐ - ๑๖๐๐

 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผ่อนชำระได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๓๗๕ ต่อเดือน นาน ๓๖ เดือน ผู้สนใจดูรายละเอียดข้อกำหนดในการซื้อสินค้าโดยวิธีผ่อนชำระ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคำนวณการผ่อนชำระได้ที่ http://www.navy.mi.th/navyshop หรือโทร ๕๕๕๐๕,๕๕๔๒๙

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-03-11 เวลา 13:49 น. 

  ร้านสวัสดิการ ทร.(นันทอุทยาน)ขอประชาสัมพันธ์การจัดแสดงอาวุธปืน ณ อาคารนันทสวัสดิการ ๑ ชั้น ๒ ในวันที่๑๕-๑๖ ,๒๑-๒๒ มี.ค.๕๔ ดังนี้

 • ๑. ใน ๑๕ -๑๖ มี.ค. ๕๔ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๕๐๐ โดย หจก.ไทยเนชั่นแนลการค้า ตราอักษร TAURUS , RUGER , SMITH&WESSON , CZ , STI
  ๒. ใน ๒๑- ๒๒ มี.ค. ๕๔ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๕๐๐ โดย บจก. พิสเทล มาสเตอร์ ตราอักษร SIGSAUER , SARSILMAZ , CZ , FNH USA , COLT , BERETTA , SMITH&WESSON , ALFA , HS SPRINGFIELD ARMONY USA

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/navyshop
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง กันตินันท์ เพ็ชร์อนันท์  | 2011-03-11 เวลา 13:09 น. 

  กรม สห.ทร. ประกาศการสอบจัดอันดับเพื่อนเลื่อนฐานะประจำปี ๒๕๕๔

 • ประกาศ กรม สห.ทร เรื่อง การสอบจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี ๒๕๕๔

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/nmp
ผู้ประกาศ : จ.อ.หทัย ทัพศรี  | 2011-03-09 เวลา 22:10 น. 

  กรม สห.ทร. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ กรม สห.ทร.ประจำปี ๒๕๕๔

 • ประกาศกรมสารวัตรทหารรือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้ารชการกรมสารวัตรทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๔

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/nmp
ผู้ประกาศ : จ.อ.หทัย ทัพศรี  | 2011-03-09 เวลา 22:01 น. 

  สอ.นย.ให้บริการเงินกู้เพื่อการศึกษา

 • สอ.นย.ให้บริการเงินกู้เพื่อการศึกษาแก่สมาชิก บุตร และคู่สมรส ในวงเงินเท่ากับจำนวนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บในแต่ละปี คูณด้วยจำนวนปีการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย ผ่อนได้นานสูงสุด 120 งวด อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้สามัญ ร้อยละ 1 (ปัจจุบันเท่ากับ 6.60) สนใจติดต่อ 61047,48 ต่อ 30-35

เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2011-03-09 เวลา 13:41 น. 

  สอ.นย.ให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

 • สอ.นย.ให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ในพื้นที่สัตหีบ ตั้งแต่ 1 เม.ย.- 30 ก.ย.54 วงเงินโครงการ 50 ล้านบาท เพื่อซื้อ หรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน และซื้อหรือไถ่ถอนที่ดิน ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ผ่อน 360 งวด อายุไม่เกิน 65 ปี สิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อ และลดหย่อนภาษีเหมือนสถาบันการเงิน และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1 เปอร์เซ็นต์ ของทุนทรัพย์ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อ 61047,48 ต่อ 15,16

เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2011-03-09 เวลา 13:30 น. 

  สอ.นย.ให้บริการเงินกู้เพื่อซื้อจักรยานและอุปกรณ์

 • สอ.นย.ให้บริการเงินกู้เพื่อซื้อจักรยานและอุปกรณ์แก่สมาชิก ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนชำระ 60 งวด อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้สามัญ ร้อยละ 1 (ร้อยละ 6.60) ผ่อนชำระแบบคงต้น ลดดอกทุกเดือน สนใจติดต่อ 61047,48 ต่อ 30-35

เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2011-03-09 เวลา 13:21 น. 

  ขอเชิญเพื่อนนายเรือ ๗๗ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงเตรียมทหาร ๒๐๓๖

 • นาวาเอก เชษฐา ใจเปี่ยม แจ้งว่า นาวาเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ประธานนายเรือ ๗๗ ขอเชิญเพื่อนนายเรือ ๗๗ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงเตรียมทหาร ๒๐๓๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘๐๐ - ๒๒๐๐ ณ อาคารราชนาวิกสภา

ผู้ประกาศ : ร.ท.กิตติ มากสมบูรณ์  | 2011-03-08 เวลา 12:18 น. 

  ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี 2554

 • ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนประจำปี 2554

เอกสารแนบ : 970962et2813.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.วิรัตน์ นทีวังก์  | 2011-03-08 เวลา 09:55 น. 

  เลี้ยงรุ่น นพจ.1/53

 • เลี้ยงรุ่น นพจ.1/53 จะจัดเมื่อไหล่ดีครับเรียนท่านประรุ่น

ผู้ประกาศ : จ.อ.เวคิน เงินชูกุล  | 2011-03-07 เวลา 13:07 น. 

  กพ.ทร.จัดเจ้าหน้าที่ไปทำบัตรประจำตัวให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและพนักงานราชการที่สังกัดหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบ ตั้งแต่ ๑๔ - ๑๘ มี.ค.๕๔

 • กพ.ทร.จะจัดเจ้าหน้าที่ไปทำบัตรประจำตัวให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และพนักงานราชการที่สังกัดหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบ ตั้งแต่ ๑๔ - ๑๘ มี.ค.๕๔

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person/infomation/document54/card.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.องอาจ ทองมา  | 2011-03-07 เวลา 11:47 น. 

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Advanced TCP/IP Internetworking ระดับต่ำกว่าสัญญาบัตร

 • กวก.สสท.ทร. ขอแจ้งรายชื่อผู้รับการอบรมหลักสูตร Advanced TCP/IP Internetworking ระดับต่ำกว่าสัญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มี.ค. ๕๔ ณ.ห้องฝึกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ การแต่งกายเครืองแบบหมายเลข ๔ ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสารสนเทศ โทร. ๕๖๖๑๕

ผู้ประกาศ : ร.ท.ประเสริฐ เกิดอยู่  | 2011-03-03 เวลา 10:16 น. 
หน้า 113114115