ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  อ้างถึงข่าว ศปก.ทร. ด่วน ที่ ๒๐๐/๐๑/๕๕ มวว.๓๑๒๐๑๐ ม.ค.๕๕ ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.องแก้ว คำนวน ขอแก้ไขข้อความ


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1157364012000.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-02 เวลา 15:06 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางแสงจันทร์ โกพลรัตน์ มารดา พ.จ.อ.ทัตเทพ โกพลรัตน์


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1157361011551.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-02 เวลา 15:02 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางสุรภี นาคราช มารดา ร.ต.ภุชงค์ นาคราช


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1157352011550.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-02 เวลา 15:02 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ จ.อ.แก้ว คำนวน


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1157348312010.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-02 เวลา 15:01 น. 

  ขส.ทร.งดรถบริการรับส่งข้าราชการ ช่าง และคนงาน ใน 3 ก.พ.55

 • ขส.ทร.ของดบริการรับ - ส่ง ข้าราชการ จำนวน 12 เส้นทาง ดังมีรายละเอียดดังนี้ - สาย นนทบุรี 1 - อจปร.อร. - สาย สะพานกรุงธน - อจปร.อร. - สาย บางขุนนนท์ - อจปร.อร. - สาย คลองชักพระ - อจปร.อร. - สาย บางแค - อจปร.อร. - สาย หมู่บ้าน ทร.2 - อจปร.อร. - สาย แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร. - สาย ขส.ทร. - อจปร.อร. - สาย กลน.กร. - อจปร.อร. - สาย บางยี่เรือ - อจปร.อร. - สาย สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร. - สาย รังสิต 2 - ขส.ทร.

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/main/download/car_3-55.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2012-02-02 เวลา 13:39 น. 

  สสท.ทร. แจ้งการเปลี่ยนค่า IP Address สำหรับการ Upload ข้อมูล การตั้งค่าเพื่อเข้าระบบ

 • เนื่องจาก เปลี่ยนผู้ให้บริการจากบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็น บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด

  1. www.navy.mi.th เป็น 58.97.113.156
  2. mail.navy.mi.th เป็น 58.97.113.147
  3. proxy.navy.mi.th หมายเลขอินเทอร์เน็ต(ip address) 58.97.113.10 (สำหรับใช้ผ่าน ADSL ,Air Card หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเข้าใช้ระบบอินทราเน็ต ทร. )

  ***** เฉพาะการ Upload ฐานข้อมูล MySQL port สำหรับการ FTP database = 3306

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2012-02-02 เวลา 09:59 น. 

   แจ้งการเปลี่ยนค่า IP Adress ของระบบ ERP ทร.

 • 1. ระบบเครือข่ายแบบ VPN ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ทร. (RTN ERP) ขอให้เปลี่ยนค่า IP Address ในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายแบบ VPN ของเครือง Terminal ลูกข่าย 203.149.10.34 เป็น 58.97.114.70 ตั้งแต่ 1 ก.พ.55 เป็นต้นไป
  2. การกำหนดค่า Configuration ตรวจสอบได้ที่ http://webapp.navy.mi.th หัวข้อการประชาสัมพันธ์ หรือประสานกับ น.ต.บัญชา ลางคุณเสน จนท.ชุดปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ปฏิบัติการระบบ RTN ERP โทร.55987 ,0891508233

เว็บไซต์ : http://webapp.navy.mi.th
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2012-02-02 เวลา 09:30 น. 

  ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของ พล.อ.ประดิษฐ์ชัย บุญรักษ์ ปษ.พิเศษ สปท.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/02/25787/1156975011155.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-02-01 เวลา 15:21 น. 

  รถสวัสดิการ ทร.สัตหีบจัดทัศนศึกษา จ.สุพรรณบุรี 25ก.พ.55

 • กิจการเดินรถ สวัสดิการภายใน ฐท.สส.ได้จัดทัศนศึกษาในพื้นที่จ.สุพรรณบุรี หอบรรหาร อุทยานมังกรสวรรค์ วัดป่าเลไลย์ บึงฉวากและซื้อของฝากที่ตลาด100ปีสามชุก ในวันเสาร์ที่ 25 ก.พ.55รถออกเวลา 0530 ที่ตลาดกองโยธา ฐท.สส. อ.สัตหีบ ราคา 350บาท/ที่นั่ง ติดต่อสอบถามโทร 71203ทุกวันตั้งแต่เวลา 0830-1600รีบจองด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด

ผู้ประกาศ : น.ท.มานพ ดินส้ม  | 2012-01-31 เวลา 11:33 น. 

  เชิญชมสารคดีสะพานเดินเรือ ชุด พิทักษ์ทะเล ทางช่อง NBT

 • เชิญชมสารคดีสะพานเดินเรือ ชุด พิทักษ์ทะเล จันทร์-พฤหัสบดี เวลา17.20 น. ทางช่อง NBT

เว็บไซต์ : http://www.youtube.com/watch?v=EmHKnSVVa_c
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-31 เวลา 09:26 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พันตรี จงใจ ทัตตานนท์ บิดา น.อ.ชุตินธร ทัตตานนท์


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1155729301341.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-30 เวลา 15:17 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ร.อ.มงคล ศรีสง่า บิดา น.ท.หญิง เอื้องไพร ศรีสง่า


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1155723301340.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-30 เวลา 15:16 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ ด.ต.ประหยัด แสงรัตนกูล บิดาของ ด.ต.พิษณุ แสงรัตนกูล (นรจ.32)

 • แจ้งข่าว บิดาของ ด.ต.พิษณุ แสงรัตนกูล (นรจ.32 เหล่า ตำรวจน้ำ) ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ณ วัดโชค อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งกำหนดฌาปณกิจ ในวันที่ 1 ก.พ.55 เวลา 1600 น

ผู้ประกาศ : ร.ต.นันทพล สังข์แก้ว  | 2012-01-27 เวลา 20:55 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ น.อ.สมชาย ดารากร ณ อยุธยา รอง ผบ.กยพ.กร.


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1155046271210.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-27 เวลา 15:23 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางพิม ริมสมุทร มารดา ร.อ.สมมาศ ริมสมุทร


เว็บไซต์ : https://letter.navy.mi.th/docs/department/2012/01/25787/1155053271211.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-01-27 เวลา 15:23 น. 
หน้า 113114115