ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  internet พื้นที่สัตตหีบ อาจจะขัดข้องบางช่วงเวลาใน วันที่ 27 มี.ค.56

 • บ.SBN จะเข้าทำการต่อเพิ่มอุปกรณ์บางอย่าง ที่ คอร์สวิท อาจทำให้การใช้ Internet มีผลกระทบกับผู้ใช้ในห้วงเวลานั้น

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2013-03-28 เวลา 10:47 น. 

  แจ้งข่าว นรจ.18

 • ด้วยมารดา ของ น.ต.โยธิน วงษ์ประคอง นายช่างกล แผนกเรือบริการ กองเรือเล็ก ขส.ทร. ได้ถึงแก่กรรม กำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 25-30 มี.ค.56 เวลา 1930 ที่ณ วัดไทยาวาส พระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 31 มี.ค. 2556 เวลา 1600 ณ วัดไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ 089-7673134 น.ต.โยธิน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สนั่น พงษ์สมบุญ  | 2013-03-27 เวลา 13:13 น. 

  ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๖

 • ประกาศกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๖ (รอบสุดท้าย ตัวจริง และตัวสำรอง)

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ndas/documents/ndas_final.pdf
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2013-03-26 เวลา 07:35 น. 

  เรียน จนท.สารสนเทศ ทุกท่าน

 • การใช้ระบบสารสนเทศภายใน ของ ทร.ทุกระบบ ต้องตั้งค่า by pass proxy และกำหนดค่า DNS ให้ถูกต้อง รายละเอียดอื่น ได้ส่งถึง e-mail ทร. ของท่านแล้ว

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2013-03-21 เวลา 15:44 น. 

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปี งป.56)

 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปี งป.56)

เอกสารแนบ : 1005966special_rank.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สรายุทธ ศิริทรัพย์  | 2013-03-21 เวลา 10:34 น. 

  ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ขส.ทร. ประจำปี ๒๕๕๖


เอกสารแนบ : test_56.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2013-03-20 เวลา 15:13 น. 

  กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอแจ้งกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรในเดือน พฤษภาคม 2556

 • กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอแจ้งกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรในเดือน พฤษภาคม 2556

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/60.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-03-20 เวลา 14:32 น. 

  กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (พรรคนาวิน) ที่ดำรงตำแหน่งในเรือ ประจำปีงบประมาณ 2556

 • กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (พรรคนาวิน) ที่ดำรงตำแหน่งในเรือ ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.navy.mi.th/ftc/58.php

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/58.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-03-19 เวลา 17:33 น. 

  มารดา น.อ.สมชนก จารุวัสตร์ เสียชีวิต

 • นาง เฉลา จารุวัสตร์ มารดา น.อ.สมชนก จารุวัสตร์ นายทหารปฏิบัติการ ประจำ กง.ทร. ถึงแก่กรรม เมื่อ 19 มี.ค.56 ตั้งศพสวดอธิษฐาน ตั้งแต่ 19 - 22 มี.ค. 56 เวลา 1900 ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ ถนนสาธร เขตบางรัก กรุงเทพฯ เคลื่อนศพไปสถานที่ฝัง ในวันที่ 23 มี.ค.56 เวลา 0730 ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ ฯ

ผู้ประกาศ : น.ท.ธวัช ศรีเฉลิม  | 2013-03-19 เวลา 15:48 น. 

  กองการฝึก กองเรือยุทธการ ปิดการอบรมหลักสูตรพันจ่าอาชีพพรรคกลิน เมื่อ 15 มีนาคม 2556

 • นาวาเอก บุญสืบ จันทรวงษ์ หัวหน้ากองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพันจ่าอาชีพพรรคกลิน ณ กองบัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 15 มีนาคม 2556

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/52.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-03-15 เวลา 20:51 น. 

  ประกาศรับสมัครนายทหารประทวนทุกพรรค-เหล่า เพื่อสอบเปลี่ยนพรรคเหล่าเป็น พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน

 • ตามที่แนบ

เอกสารแนบ : announcement&application.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ต.เอกภักดิ์ ศิริวิเทศ  | 2013-03-15 เวลา 09:33 น. 

  บัตรรับน้ำมันหาย

 • ใครทำบัตรรับน้ำมันตกหายติดต่อ0817136906

ผู้ประกาศ : ร.อ.ไตรภพ ตันวิบูลย์  | 2013-03-14 เวลา 12:59 น. 

  สมัครสมาชิก สชร.กันเถอะครับ

 • ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สชร.มาเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง ปรากฎว่าไม่ค่อยมีผู้มาร่วมประชุมกันเลย ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมาชิกล้วน ๆ ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น รุ่นพี่ ๆ ที่เขาเป็นคณะทำงานก็พยายามหากลวิธีต่าง ๆ มาเพื่อเชิญชวนให้สมาชิกได้มาร่วมกิจกรรมกัน ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ หรือประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างนี้ เพื่อจะได้รู้ความเป็นไปของสมาคม แต่ก็ไม่ได้รับการสนใจ ผมว่าบางทีเราคงจะต้องมีการลดแลกแจกแถมกันบ้างจะดีไหม ถึงจะดึงให้สมาชิกมาสนใจได้ เอ.. แต่ว่าจะทำไงดี มีงานเลี้ยงของ สชร.งานหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปร่วม ครั้งนั้นผมเห็นพี่ ๆที่อาวุโสมากแล้ว และคิดในใจว่าความเป็นอยู่ทางบ้านคงจะไม่ดีเท่าไรหรอก แต่พี่เขาก็มา ส่วนหนึ่งอาจจะอยากเจอเพื่อนเก่า ๆ คุยกับพี่เขา พี่บอกว่าจริง ๆ แล้วพี่ไม่มีเงินหรอก อยู่บ้านนอก จะมางานนี้ทั้งทีเลยต้องเอาไก่ที่เลี้ยงไว้ไปขายแล้วเอาเงินไปซื้อรองเท้าผ้าใบสีขาว สำหรับแต่งตัวมางานนี้โดยเฉพาะ ผมฟังแล้วถึงกับอิ้งเหมือนกัน นี่ขนาดพี่เขาไม่มีเงินยังอยากมาร่วมงาน แล้วทำไมพวกเราที่มีความพร้อม ทำไมไม่อยากมากันครับ นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ที่อยากเล่าให้ฟัง เอ้า.. ฟ้งแล้วก็รีบมาสมัครเป็นสมาชิก แล้วมาร่วมกิจกรรมกันทุกครั้งเถอะ ผมขอร้อง ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ทราบข่าว เพราะทุกครั้งที่ สชร.จัดงาน สชร.จะมีหนังสือถึงสมาชิกทุกท่านเลยครับ บอกวัน เวลา สถานที่ให้รู้อย่างละเอียด และทุกครั้งที่จัดงานคณะทำงานเขาก็จะมารับสมัครสมาชิกใหม่ทุกครั้งครับ ค่าสมัครก็เล็กน้อย เพียง 100 เดียวเอง

ผู้ประกาศ : น.ต.พลสินธุ์ ทองเพ็ชร์  | 2013-03-14 เวลา 09:37 น. 

  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๖

 • เรื่อง ผลการสอบคัดเลือบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ (รอบแรก)

เว็บไซต์ : http://27.254.44.73/register/
ผู้ประกาศ : นาวาโท ศักดา บัวศรี  | 2013-03-14 เวลา 08:27 น. 

  มารดา พ.จ.อ.กิตติ ศรีจันทร์ นรจ.24 ถึงแก่กรรม

 • นาง ทองดี ศรีจันทร์ มารดา พ.จ.กิตติ ศรีจันทร์ ช่าง สพ.พัน.สอ.13 ถึงแก่กรรมเมื่อ 11 มี.ค.56 กำหนดสวดพระอภิธรรม ใน 12 - 15 มี.ค.56 เวลา2000 ณ วัดหนองกระบอก ต.หนองกระรอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และกำหนดฌาปณกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 16 มี.ค.56 เวลา 1600 ณ วัดหนองกระบอกฯ จึงแจ้งให้ นรจ.24 นย.26 และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : ร.ท.ประพันธ์ เจริญธรรม  | 2013-03-12 เวลา 14:29 น. 
หน้า 373839