ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  กง.ทร.แจ้งปิดจ่ายเงิน

 • กง.ทร. จะปิดจ่ายเงินทุกประเภทในวันที่ 28 - 29 ก.ค.57 เฉพาะช่วงเวลา 1300 - 1500 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในงานกาชาดคอนเสิร์ต ในวันและเวลาดังกล่าว แจ้งผู้รับทราบ ตามรายละเอียดที่แนบ

เอกสารแนบ : 20140725095633_001.jpg
ผู้ประกาศ : จ.ท.อภิชาติ ตาพันธุ์  | 2014-07-25 เวลา 11:02 น. 

  ขอแจ้งรายละเอียดการจัดงาน

 • ขอแจ้งรายละเอียดการจัดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗"

เอกสารแนบ : 20140725094152.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-07-25 เวลา 09:56 น. 

  ร.อ.ชาญวิทย์ พรายรัตน์ ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒๑ ก.ค.๕๗ กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ๒๗ ก.ค.๕๗ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

 • ร.อ.ชาญวิทย์ พรายรัตน์ นรจ รุ่น ๘๙
  เสียชีวิตเมื่อ ๒๑ ก.ค.๕๗ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ศาลา ๒ เวลา ๑๖๓๐ ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ กำหนดพระราชทานเพลิงศพ โดยขบวนกองเกียรติยศ ในวันอาทิยต์ที่ ๒๗ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๖๐๐
  - ครู รร.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กองแผนการช่าง อร.
  - ทหารผ่านศึกปฏิบัติการร่วมรบกับสหประชาชาติ ในราชการสงครามเกาหลี กับ ร.ล.ประแส ได้รับเหรียญสดุดีเชิดชูเกียรติในฐานะฑูตสันติภาพ จากรัฐบาลเกาหลี
  ภรรยา ลูกหลาน จึงขอเชิญเพื่อนร่วมรุ่น และผู้ที่รู้จัก ร่วมไว้อาลัย

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2014-07-23 เวลา 10:16 น. 

  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล YAMAHA LEAGUE 1 ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรนครปฐม เอฟซี

 • คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล ยามาฮ่าลีกวัน ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรนครปฐม เอฟซี ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ (กม.๕) เริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขัน ในเวลาประมาณ ๑๖๐๐

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-07-23 เวลา 10:09 น. 

  รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.58

 • รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.58

เอกสารแนบ : 1318774 การฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๕๘.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ปรีชา คูณขุนทด  | 2014-07-23 เวลา 08:39 น. 

  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร.

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร. ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ค.๕๗ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม สปช.ทร.๑

เอกสารแนบ : KM6.doc
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-07-22 เวลา 13:47 น. 

  การปรับระดับชั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการสังกัด ทร.ที่ได้รับการเลื่อนฐานะหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้น

 • กพ.ทร.แจ้งขอให้ นขต.ทร.และ หน่วยเฉพาะกิจ ทร.เสนอรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติได้รับการปรับระดับชั้นเงินเดือนก่อนการเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2557 ถึง กพ.ทร.ภายใน 8 ส.ค.57

เอกสารแนบ : news_95_57.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี  | 2014-07-22 เวลา 10:49 น. 

  การติดตามผลหลังการฝึกอบรมหลักสูตรของ กฝร.

 • กฝร. ขอให้หน่วยกรุณาแจ้งให้ข้าราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของ กฝร. กรอกแบบประเมินผลการติดตามผลหลังการฝึกอบรม (HR4-5) และรวบรวมแบบสอบถามส่งถึง กฝร. ภายในวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๗

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/link.php?id=496&goto=496.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2014-07-21 เวลา 18:16 น. 

  พ.จ.อ.วิรัช ชาวน้ำ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย พ.จ.อ.วิรัช ชาวน้ำ ประจำ วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๖ ก.ค.๕๗ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๑๗ – ๒๐ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๘๓๐ (วันอาทิตย์ ๒๐ ก.ค.๕๗ งดสวด) ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ศาลา ๕ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และจะฌาปนกิจใน ๒๑ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๗๐๐ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร จึงแจ้งให้ข้าราชการที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-07-18 เวลา 08:10 น. 

  อนุมัติตัวบุคคลหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรค พศ. เหล่า กง.

 • รร.กง.กวก.กง.ทร.ขอส่งสำเนาอนุม้ติตัวบุคคลหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรค พศ. เหล่า กง. ประจำปี งป.๕๗

เอกสารแนบ : coppy file.docx
ผู้ประกาศ : พ.จ.ท.เกียรติศักดิ์ พินันชัย  | 2014-07-17 เวลา 15:19 น. 

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัด

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัด จะมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557 กำหนดส่งใบสมัคร ตั้งแต่ 15ก.ค.ถึง 20ส.ค.57

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/announced.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุ ยิ้มศรีใส  | 2014-07-16 เวลา 14:29 น. 

  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล YAMAHA LEAGUE 1 ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรขอนแก่น เอฟซี

 • คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล ยามาฮ่าลีกวัน ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรขอนแก่น เอฟซี ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ(กม.๕) เริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันเวลาประมาณ ๑๖๐๐

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-07-16 เวลา 09:53 น. 

  ประกาศโรงเรียนนายเรือ-ผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

 • - ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ : rtna.2-1.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.สุทธิพจน์ ธรรมวงษ์ผล  | 2014-07-15 เวลา 11:05 น. 

  กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ เหล่าทหารการเงิน

 • รร.กง.กวก.กง.ทร.ขออนุมัติเปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรค พศ. เหล่า กง. ประจำปี งป.๕๗ ตั้งแต่ ๑๕ ก.ค.๕๗ - ๒๘ ส.ค.๕๗ การแต่งกายหมายเลข ๒

เอกสารแนบ : fainance.xls
ผู้ประกาศ : พ.จ.ท.เกียรติศักดิ์ พินันชัย  | 2014-07-10 เวลา 14:32 น. 

  ขส.ทร. จะดำเนินการรับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต.-พ.จ.อ. พรรค นว. เหล่า ขส. เพื่อทดแทนกำลังพลที่ครบกำหนดผลัดเปลี่ยนและปฏบัติราชการที่ หน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ประจำปี งป.๕๘ (รายละเอียดตามที่แนบ)

 • ขส.ทร. จะดำเนินการรับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต.-พ.จ.อ. พรรค นว. เหล่า ขส. เพื่อทดแทนกำลังพลที่ครบกำหนดผลัดเปลี่ยนและปฏบัติราชการที่ หน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ประจำปี งป.๕๘ มี กำหนด ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๗-๓๐ ก.ย.๕๘ (รายละเอียดตามที่แนบ)

เอกสารแนบ : 100757010957_301058.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-07-10 เวลา 13:55 น. 
หน้า 373839