ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  บิดาของ น.ท.หญิง รัชนีย์ รุกขชาติ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายเต็ก รุกขชาติ บิดาของ น.ท.หญิง รัชนีย์ รุกขชาติ หน.เคมีวิเคราะห์ กวทส.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒ ก.พ.๕๗ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๒ - ๔ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๙๐๐ และพระราชทานเพลิงศพใน ๕ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดน้ำพุสิทธิธาราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-02-03 เวลา 14:49 น. 

  มารดาของ พ.จ.อ.จเรโพธิ์ มั่งมีผล ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางลิ้นจี่ มั่งมีผล มารดาของ พ.จ.อ.จเรโพธิ์ มั่งมีผล จนท.คลัง แผนกคลังวิทยาศาสตร์ วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรม เมื่อ ๒ ก.พ.๕๗ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่ ๒ - ๘ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ ณ บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ ๙ ต.เปล็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และฌาปนกิจใน ๙ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดราชโกษา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-02-03 เวลา 14:44 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรม นาง อุทัย คำขวัญ มารดา น.ต.ประทีป คำขวัญ ประจำแผนกรถยนต์นั่ง กรย.ขส.ทร.

 • แผนกรถยนต์นั่ง กรย.ขส.ทร.ได้รับแจ้งจาก น.ต.ประทีป คำขวัญ ว่า นาง อุทัย คำขวัญ ซึ่งเป็นมารดาได้เสียชีวิตด้วยโรคปอดติดเชื้อที่บ้าน ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ใน ๒ ก.พ.๕๗ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ที่วัดเจริญราษฏร์ ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ระหว่าง ๓ - ๕ ก.พ.๕๗ เวลา ๒๐๐๐ แผนก ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ใน ๔ ก.พ.๕๗ มีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ออกจากอาคารจอดรถ ๕ ชั้น กรย.ขส.ทร. เวลา ๑๒๐๐ และกำหนดฌาปนกิจศพ ใน ๖ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ มีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ออกจากอาคารจอดรถ ๕ ชั้น กรย.ขส.ทร. เวลา ๐๗๓๐ และมีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ออกจากอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง บางนา ในเวลา ๐๖๓๐ จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชาตรี ทิพย์มณี  | 2014-02-03 เวลา 14:01 น. 

  ศพช.กศษ.กพช.อร. กำหนดเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.พรรค พศ.เหล่า ยย.(ช่างโรงงาน)ประจำปี งป.๕๗

 • ศพช.กศษ.กพช.อร.ได้เสนอขออนุมัติตัวบุคคลให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย.(ช่างโรงงาน)ประจำปี งป.๕๗ ตั้งแต่ ๒๔ ก.พ. – ๒๓ พ.ค.๕๗ โดยกำหนดประกอบพิธีเปิดการอบรมในวันจันทร์ที่ ๒๔ ก.พ.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องเรียน ๒๓๐๒ ศพช.กศษ.กพช.อร. ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมมารายงานตัวในเวลา ๐๘๐๐ และเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม การแต่งกายในพิธีเปิดการอบรม นายทหารประทวน เครื่องแบบหมายเลข ๓

ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ผดาศรี  | 2014-02-03 เวลา 12:44 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม นายปลิว มั่งมี บิดา พ.จ.อ.บรรเจิด มั่งมี พลขับฯ พัน ๒๓ กรม ๒ สอ.รฝ.

 • เนื่องด้วย นายปลิว มั่งมี บิดา พ.จ.อ.บรรเจิด มั่งมี พลขับฯ พัน ๒๓ กรม ๒ สอ.รฝ.ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๕๗ -ถึงวันที่ ๕ กพ.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ ณ วัดบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และจะทำการฌาปนากิจศพในวันที่ ๖ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ จึงแจ้งให้ผู้คุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ประทีป แก้วภมร  | 2014-01-30 เวลา 14:45 น. 

  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จะดำเนินการเปลี่ยนโปรแกรมระบบริหารจัดการโรงพยาบาล ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จะดำเนินการเปลี่ยนโปรแกรมระบบริหารจัดการโรงพยาบาล ตั้งแต่วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการจึงขอให้หลีกเลี่ยงการมาตรวจรักษาในช่วงเวลาดังกล่าว และขออภัยผู้มารับบริการทุกท่าน ในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สมเกียรติ จุลอดุง  | 2014-01-29 เวลา 17:27 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๙ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๙ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) 2 - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร. (รังสิต 2)

  *** ติดภารกิจสนับสนุน สห.ทร. จำนวน ๕ คัน กอง รปภ.ฐท.กท. จำนวน ๒ คัน และสนับสนุนภารกิจ ผช.พลขับรถฯ วทร. จำนวน ๔ นาย *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-01-29 เวลา 14:54 น. 

  ขอเชิญชาวสัตหีบร่วมเชียร์สโมสรฟุตบอลราชนาวีสู้ศึก YAMAHA LEAGUE 1

 • ขอเชิญชาวสัตหีบร่วมเชียร์สโมสรฟุตบอลราชนาวี สู้ศึก YAMAHA LEAGUE 1 ฤดูกาล 2014 ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ และสามารถร่วมเป็นกำลังใจให้ทางสโมสรทาง www.navyfc.co.th | www.facebook.com/navyfcfanclub ทั้งนี้ สามารถซื้อบัตรรายปีของสโมสรได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฯ สโมสรฟุตบอลราชนาวี (กองกิจการพิเสษ ฐท.สส.) หรือที่ ร.อ.ภัทรชัย ชำนาญวาท โทร. 71149 หรือ 081 4010754 ทุกวันเวลาราชการ

เอกสารแนบ : navy612final.jpg
ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-01-28 เวลา 15:55 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๐ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๒๙ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๐ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๒๙ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) 2 - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร. (รังสิต 2)
  ๓. สาย ส.
  - กรม สห.ทร. - สรส.

  *** ติดภารกิจสนับสนุน สห.ทร. จำนวน ๕ คัน กอง รปภ.ฐท.กท. จำนวน ๒ คัน และสนับสนุนภารกิจ ผช.พลขับรถฯ วทร. จำนวน ๓ นาย
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-01-28 เวลา 14:42 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๐ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๘ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๐ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๘ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) 2 - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร. (รังสิต 2)

  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-01-27 เวลา 14:49 น. 

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการสังกัด กง.ทร.

 • ตามที่ กรมการเงินทหารเรือ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัด กง.ทร. จำนวน ๑ อัตรา ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/finance/uploadnews/viewnews.php?id=675
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สุวิช แสวงหา  | 2014-01-27 เวลา 10:05 น. 

  ประกาศ สพ.ทร. เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 • สพ.ทร. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒๐ อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ : employee_2014.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.พัสกร สำลีแก้ว  | 2014-01-27 เวลา 09:16 น. 

  การเปลี่ยนแปลงหมายเลขให้บริการสอบเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยทางโทรศัพท์

 • กรมอุทกศาสตร์ จะเปลี่ยนหมายเลขให้บริการสอบเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยทางโทรศัพท์ จากหมายเลข 181 เป็นหมายเลข 1811 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง พันธ์รัตน์ อักษรศรีกุล  | 2014-01-27 เวลา 08:58 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๙ เส้นทาง ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๙ เส้นทาง ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ม.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) 2 - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร. (รังสิต 2)

  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-01-24 เวลา 16:55 น. 

  คำสั่งกองทัพเรือที่ ๓๓๙/๕๖ (การจัดอบรมศีลธรรมฯ ประจำปี งป.๕๗)


เอกสารแนบ : kumsankobromsiltam 2557.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2014-01-24 เวลา 16:29 น. 
หน้า 373839