ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  มารดา จ.อ.ภูมิศักดิ์ นรจ.รุ่น 26 ถึงแก่กรรม

 • นางเอ้บ กลิ่นจัตุรัส มารดา จ.อ.ภูมิศักดิ์ กลิ่นจัตุรัส นรจ.สื่อสาร รุ่น 26 ถึงแก่กรรม กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดใหม่หนองโสน ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 11 - 13 ก.พ.56 เวลา 1900 น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ.56 เวลา 1400 น. ณ วัดใหม่หนองโสน ฯ จึงขอแจ้ง นรจ.รุ่น 26 และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน ร.ต.กรานต์ชัย มีสมบูรณ์ หน.ฝ่ายรายการ ส.ทร.2 บางนา ผู้แจ้ง

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.กรานต์ชัย มีสมบูรณ์  | 2013-02-12 เวลา 15:20 น. 

  พบปะสังสรรค์ ประจำปี นรจ.สื่อสาร 44 วันที่ 16 ก.พ.56

 • พบปะสังสรรค์ ประจำปี นรจ.สื่อสาร 44 วันที่ 16 ก.พ.56 เวลา 0900 ทำบุญ รวมพล ณ.ลานจอดรถ วัดพระยาทำ ซอยหน้า กลน. เวลา 1400 แข่งขันกีฬา ที่สนามฟุตซอล ฟินิกส์ หน้าวัดตลิ่งชัน เวลา 1830 งานเลี้ยง และมอบของที่ระลึก ณ.ร้านอาหารเทคอะวิว เลยยูเทริ์นใต้สะพานพระรามแปด (หน้าร้านมีโลโก้รุ่นติดอยู่)

ผู้ประกาศ : จ.อ.เอกวัฒน์ ทรายหมอ  | 2013-02-12 เวลา 09:46 น. 

  proxy พื้นที่สัตหีบ บางนา และป้อมพระจุลฯ ที่ไม่ได้รับความสะดวก

 • ขอให้ท่านใช้ proxy 10.106.0.99 หรือ ใช้ค่า proxy ของกรุงเทพฯ สำหรับ
  ออก Internet ชั่วคราวไปก่อน
  ขณะนี้อยู่ในขั้นกำลังดำเนินการ หากท่านมีข้อสอบถาม...โทร 57807 หรือกระดานสนทนา ทร.

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2013-02-11 เวลา 10:08 น. 

  พบปะสังสรรค์ 30 ปีนาวี 26

 • เชิญ นรจ.ทร.26 ทุกพรรคเหล่า ร่วมงานเลี้ยงพบปะปสังสรรค์ ในวันเสาร์ที่ 30 มี.ค.56 ณ สวนสาธารณะหนองตะเคียน สัตหีบ ชลบุรี ลำดับงาน 0800 บวงสรวง สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ที่ รร.ชุมพลฯ 0900 บวงสรวงเสด็จเตี่ย ที่ หนองตะเคียน 1000 ทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนที่เสียชีวิต ณ วัดหลวงพ่ออี๋ 1300 แข่งขันกีฬาทหารเรือและฟุตบอล ระหว่างพื้นที่ กทม. พบ พื้นที่สัตหีบ ณ สนามฟุตบอล กร. เวลา 1800 เริ่มงานเลี้ยง

ผู้ประกาศ : เรือโท อนันตศักดิ์ น้ำรักษ์  | 2013-02-11 เวลา 09:19 น. 

  สมาชิก สอ.วด. สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 ได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/wsc/new/member/
ผู้ประกาศ : น.อ. หญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์  | 2013-02-08 เวลา 16:52 น. 

  สอ.วด. ปิดทำการในวันศุกร์ ที่ 22 ก.พ.56 เนื่องจากจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555


ผู้ประกาศ : น.อ. หญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์  | 2013-02-08 เวลา 16:50 น. 

  คืนสู่เหย้า ชาวรักบี้สื่อสาร รำลึกตำนาน รักบี้รากหญ้าทหารเรือ

 • เชิญพี่น้อง นักรักบี้สื่อสารทุกรุ่น ทุกยุค ทุกสมัย ร่วมงาน คืนสู่เหย้า ชาวรักบี้สื่อสาร รำลึกตำนาน รักบี้รากหญ้าทหารเรือ วันที่ 30 มี.ค.56 ณ สโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง ตั้งแต่ เวลา 1700 น. เป็นต้นไป

ผู้ประกาศ : พ.จ.ท.ธีรพล หนองหว้า  | 2013-02-08 เวลา 07:48 น. 

  บิดา พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร น.ท.หญิง วาสนา แก่นสาร และ พ.จ.อ.วิชัย แก่นสาร ถึงแก่กรรม

 • นายจำรูญ แก่นสาร บิดา พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร น.ท.หญิงวาสนา แก่นสาร และ พ.จ.อ.วิชัย แ่ก่นสาร ถึงแก่กรรมเมื่อ ๕ ก.พ.๕๖รดน่ำศพ ๕ ก.พ.๕๖เวลา ๑๗๐๐ สวดพระอภิธรรมศพวันที่ ๕ -๙ ก.พ.๕๖ เวลา ๑๙๐๐ พระราชทานเพลิงศพ วันจันทร์ที่ ๑๑ ก.พ.๕๖ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดหนามแดง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ประกาศ : ร.อ.หญิงสุมาวดี แม้นพิกุล  | 2013-02-07 เวลา 12:23 น. 

  การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี ๒๕๕๕

 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓๐ จะจัดเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำและรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี ๒๕๕๕ ณ กรมการเงินทหารเรือ ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ ขอให้ผู้สนใจมาใช้บริการได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ผู้ประกาศ : น.ต.ทรงชัย สายบัวทอง  | 2013-02-06 เวลา 16:18 น. 

  ผู้บัญชาการกองการฝึก ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา กองเรือตรวจอ่าว

 • พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการกองการฝึก ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา กองเรือตรวจอ่าว เมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ftc/050256.htm
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-02-06 เวลา 15:05 น. 

  เรียนเชิญ กำลังพลชุดรับเรือ ร.ล.สิมิลัน

 • พล.ร.ต.ไชยยศ สุนทรนาค รอง จก.ยศ.ทร. เรียนเชิญ กำลังพลชุด รับเรือ ร.ล.สิมิลัน ร่วมทำบุญ เลี้ยงพระ ณ วัดสุนทรรังสี สัตหีบ วันเสาร์ที่ ๑๖ ก.พ.๕๖ เวลา ๑๐๐๐ และพบปะสังสรรค์ ณ สโมสรสัญญาบัตร ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เวลา ๑๘๐๐ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ พ.จ.อ.ธกานต์ การดี ๐๘๔ ๘๖๙๘๑๓๖ หรือ หมายเลขภายในกองทัพเรือ ๓๕๑๕๕

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.มานะ บุตรคีลีมาลย์  | 2013-02-05 เวลา 10:39 น. 

  ประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ

 • สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และเลือกตั้งนายกสมาคม ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมใหญ๋ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เริ่มลงทะเบียนเวลา 1200 เป็นต้นไป และเชิญรับประทานร่วมกันหลังเสร็จการประชุม ... น.อ.วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว ประชาสัมพันธ์สมาคม ผู้ประกาศ

ผู้ประกาศ : น.ท.วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว  | 2013-02-04 เวลา 14:13 น. 

  ประกาศ ขส.ทร. รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


 • กรมการขนส่งทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
  รายละเอียดตามที่แนบ

เอกสารแนบ : 31012013085831.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2013-01-31 เวลา 14:52 น. 

  คำถามชวนให้คิด "ทำไมต้องมาเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันสวัสดิการ ขส.ทร.ทั้ง ๆ ที่มีปั๊มน้ำมันอยู่ทั่วไป "

 • มีเหตุผลดังนี้ครับ 1. ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป 0.5 สต./ลิตร 2. น้ำมันสะอาด ปราศจากการปลอมปนเพราะได้รับการตรวจสอบจาก ปตท.ทุก เดือน ให้สังเกตุป้ายรับรองมาตรฐานที่ติดตามตู้จ่ายน้ำมันทุกตู้ 3. เต็มปริมาณตามจำนวนที่ท่านชำระเงิน เพราะผ่านการตรวจวัดจาก จนท.ชั่ง ตวง วัดของ กระทรวงพาณิชย์ อยู่เสมอ ๆ 4. ผลกำไรที่ได้นำไปเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อขวัญ กำลังใจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกำลังพล " มุ่งมั่น โปร่งใส ใส่ใจบริการ " คือ วิสัยทัศน์ของเรา ปั๊มน้ำมันสวัสดิการ ขส.ทร.ยินดีให้บริการครับ มีคำแนะนำ โทร 53178

ผู้ประกาศ : น.ต.พิชัย แก้วคำ  | 2013-01-25 เวลา 14:09 น. 

  ปั๊มน้ำมันสวัสดิการ ขส.ทร. ยังไม่สามารถรับบัตรสะสมคะแนน Ptt Blue Card

 • เรียน ผู้ใช้บริการที่ถือบัตร Ptt Blue Card ทราบ ปั๊ม ฯ ยังไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากต้องสมัครเข้าร่วมโครงการกับ ปตท.เพื่อให้มีสถานภาพเป็นสมาชิกก่อน เพิ่งได้รับเรื่องวันนี้เองครับ ถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรก ขอบคุณครับ

ผู้ประกาศ : น.ต.พิชัย แก้วคำ  | 2013-01-25 เวลา 13:55 น. 
หน้า 373839