ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  สำนักงานการกีฬา ทร. (สกฬ.ทร) เปลี่ยนชื่อหน่วย

 • ประธานกรรมการกิจการการกีฬา ทร. และ รอง ผบ.ทร. ได้กรุณาเห็นชอบให้ สำนักงานการกีฬา ทร. (สกฬ.ทร.) เปลี่ยนชื่อตามโครงสร้างใหม่เป็น สำนักงานบริหารกิจการการกีฬา ทร. โดยใช้คำย่อว่า "สบฬ.ทร." จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : ร.อ.เชษฐชวาลย์ วะดีศิริศักดิ์  | 2014-02-07 เวลา 14:24 น. 

  สอ.กฝร.ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

 • เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้แก่สมาชิก และเพื่อให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนจากการออมที่เหมาะสม คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฝร. ชุดที่ ๓๐ มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจาก ร้อยละ ๔.๒๕ ต่อปี คำนวณดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันสิ้นเดือน เป็น ร้อยละ ๔.๕๐ คำนวณดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันที่ ๓๑ มีนาคม และ ๓๐ กันยายน ทั้งนี้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2014-02-06 เวลา 12:16 น. 

  ขอเชิญกำลังพล ทร.และครอบครัว ร่วมชมและเชียร์ทีมฟุตบอลราชนาวี ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ

 • ในวันเสาร์ที่ ๑๕ ก.พ.๕๗ นัดกระชับมิตรกับทีมเกลัง เอฟซี ประเทศมาเลเซีย ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ เวลา ๑๖๐๐ และในวันเสาร์ที่ ๒๒ ก.พ.๕๗ เริ่มแข่งขันยามาฮ่า ลีก ๑ นัดแรก พบกับ ทีม บีบีซียู เอฟซี ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ เวลา ๑๖๐๐ สามารถติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลราชนาวีได้ทาง www.navyfc.co.th หรือเฟสบุ๊ค NAVY FC fanclub

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-02-06 เวลา 12:08 น. 

  สโมสรฟุตบอลราชนาวี กำหนดจัดกิจกรรมพบปะผู้ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลราชนาวี ในวันพุธที่ 12 ก.พ.57 เวลา 1630 ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ

 • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้การสนับสนุนกับทีมผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการของสโมสรทีมฟุตบอลราชนาวี รวมทั้งเป็นการเปิดตัวนักเตะต่างชาติใหม่ จำนวน ๕ นาย และหัวหน้าผู้ฝึกสอนใหม่ คือ น.อ.สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์ โดยมี พล.ร.ท.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ประธานสโมสรทีมฟุตบอลราชนาวี เป็นประธานฯ

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-02-06 เวลา 11:49 น. 

  ฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒ กบร.กร. ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลเพียงตาให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อากาศยานประสบอุบัติเหตุตก

 • ฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒ กบร.กร. จะทำการสร้างศาลเพียงตาให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อากาศยานเกิดอุบัติเหตุตกที่ บ้านน้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๐ แทนศาลเพียงตาหลังเดิมที่ชำรุด ในวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๗ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตเป็นบุญกุศลทุกท่าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันหรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขา สัตหีบ เลขที่บัญชี ๓๐๒-๗-๑๐๐๙๖-๙ ชื่อบัญชี ร.ต.จตุรงค์ ธรรมสุจิตร์ หรือติดต่อได้ที่ ฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒ กบร.กร. โทร.๓๕๒๒๐-๔

ผู้ประกาศ : จ.อ.สมโภช กาญจนะ  | 2014-02-06 เวลา 09:27 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๕ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๕ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.

  *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. จำนวน ๔ คัน และสนับสนุนภารกิจ ผช.พลขับรถฯ จำนวน ๑ นาย
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-02-05 เวลา 15:31 น. 

  ขอเชิญสั่งจองบูชาพระรูปหล่อจำลองขนาด ๙ นิ้ว (บูชา ๑,๓๙๙.-บาท) และ ๑๙ นิ้ว (บูชา ๓,๙๙๙.-บาท) หน่วยต่างๆ รวบรวมส่งถึง กพ.ขส.ทร. ภายใน ๑๓ ก.พ.๕๗ (จัดสร้างจำนวนจำกัด)


เอกสารแนบ : statuesque.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-02-04 เวลา 15:04 น. 

  บิดาข้าราชการเสียชีวิต

 • นายกิมไล้ ประภาสอิสริยะ บิดา พ.จ.อ.พิสัณต์ ประภาสอิสริยะ สังกัด กสน.กองบิน ๒ กบร.กร. ได้ถึงแก่กรรมเม่ื่อ ๑ ก.พ.๕๗ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอถิธรรม ตั้งแต่ ๒ - ๘ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๙๐๐ และฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ ๙ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ผู้ประกาศ : น.ต.ชำนาญ เจริญมาก  | 2014-02-04 เวลา 14:16 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๕ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๕ ก.พ.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๕ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๕ ก.พ.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.

  *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. จำนวน ๔ คัน และสนับสนุนภารกิจ ผช.พลขับรถฯ จำนวน ๔ นาย
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-02-04 เวลา 14:16 น. 

  ขส.ทร. ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ

 • กรมการขนส่งทหารเรือ ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานราชการ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ เมเจอร์โบว์ฮิต ปิ่นเกล้าฯ

เอกสารแนบ : TS Strike Bow.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-02-04 เวลา 10:09 น. 

  ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PMQA ฯ ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.พ.57

 • ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PMQA: Internal Assessor" ระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ.57 เวลา 0900-1600 ณ ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ : PMQA.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-02-03 เวลา 16:14 น. 

  บิดาของ น.ท.หญิง รัชนีย์ รุกขชาติ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายเต็ก รุกขชาติ บิดาของ น.ท.หญิง รัชนีย์ รุกขชาติ หน.เคมีวิเคราะห์ กวทส.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๒ ก.พ.๕๗ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๒ - ๔ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๙๐๐ และพระราชทานเพลิงศพใน ๕ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดน้ำพุสิทธิธาราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-02-03 เวลา 14:49 น. 

  มารดาของ พ.จ.อ.จเรโพธิ์ มั่งมีผล ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางลิ้นจี่ มั่งมีผล มารดาของ พ.จ.อ.จเรโพธิ์ มั่งมีผล จนท.คลัง แผนกคลังวิทยาศาสตร์ วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรม เมื่อ ๒ ก.พ.๕๗ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่ ๒ - ๘ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ ณ บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ ๙ ต.เปล็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และฌาปนกิจใน ๙ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดราชโกษา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-02-03 เวลา 14:44 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรม นาง อุทัย คำขวัญ มารดา น.ต.ประทีป คำขวัญ ประจำแผนกรถยนต์นั่ง กรย.ขส.ทร.

 • แผนกรถยนต์นั่ง กรย.ขส.ทร.ได้รับแจ้งจาก น.ต.ประทีป คำขวัญ ว่า นาง อุทัย คำขวัญ ซึ่งเป็นมารดาได้เสียชีวิตด้วยโรคปอดติดเชื้อที่บ้าน ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ใน ๒ ก.พ.๕๗ เจ้าภาพกำหนดสวดพระอภิธรรม ที่วัดเจริญราษฏร์ ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ระหว่าง ๓ - ๕ ก.พ.๕๗ เวลา ๒๐๐๐ แผนก ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ใน ๔ ก.พ.๕๗ มีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ออกจากอาคารจอดรถ ๕ ชั้น กรย.ขส.ทร. เวลา ๑๒๐๐ และกำหนดฌาปนกิจศพ ใน ๖ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ มีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ออกจากอาคารจอดรถ ๕ ชั้น กรย.ขส.ทร. เวลา ๐๗๓๐ และมีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ออกจากอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง บางนา ในเวลา ๐๖๓๐ จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชาตรี ทิพย์มณี  | 2014-02-03 เวลา 14:01 น. 

  ศพช.กศษ.กพช.อร. กำหนดเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.พรรค พศ.เหล่า ยย.(ช่างโรงงาน)ประจำปี งป.๕๗

 • ศพช.กศษ.กพช.อร.ได้เสนอขออนุมัติตัวบุคคลให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย.(ช่างโรงงาน)ประจำปี งป.๕๗ ตั้งแต่ ๒๔ ก.พ. – ๒๓ พ.ค.๕๗ โดยกำหนดประกอบพิธีเปิดการอบรมในวันจันทร์ที่ ๒๔ ก.พ.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องเรียน ๒๓๐๒ ศพช.กศษ.กพช.อร. ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมมารายงานตัวในเวลา ๐๘๐๐ และเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม การแต่งกายในพิธีเปิดการอบรม นายทหารประทวน เครื่องแบบหมายเลข ๓

ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ผดาศรี  | 2014-02-03 เวลา 12:44 น. 
หน้า 373839