ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  น.อ.สุนทร สันติธัช อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร. ถึงแก่กรรม

 • ด้วย น.อ.สุนทร สันติธัช อดีต ผอ.กอศ.ยศ.ทร.ถึงแก่กรรม เมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๖ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่าง ๒๓ - ๒๕ ต.ค.๕๖ เวลา ๑๙๐๐ ณ วิหารคด วัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม. และกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ ๒๖ ต.ค.๕๖ เวลา ๑๖๐๐

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชุณหพัชร์ ฉิมผูก  | 2013-10-24 เวลา 10:53 น. 

  เชิญชวนเสนอราคางานจ้างช่วยเหลือการปฏิบัติงานและซ่อมบำรุง (Operation Assistance And Maintenance) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ทร.(RTN ERP)


ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.ภาสกร จันทยงค์  | 2013-10-22 เวลา 06:37 น. 

  กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.พรรค พศ.เหล่า สบ.ประจำปี งป.๕๗

 • สบ.ทร.กำหนดประกอบพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.พรรค พศ.เหล่า สบ. ประจำปี งป.๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ต.ค.๕๖ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม สบ.ทร.โดยมี พล.ร.ต.ปัญญา เล็กบัว จก.สบ.ทร. เป็นประธานในพิธี

ผู้ประกาศ : จ.อ.หญิง สุภัทรา จิตต์บรรจง  | 2013-10-21 เวลา 10:31 น. 

  ผบ.กฝร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศชั้นประทวน สังกัด กฝร.

 • พล.ร.ต.ธานี ผุดผาด ผบ.กฝร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศชั้นประทวนให้แก่ พ.จ.ต.บุญรุ่ง ศิลา ประจำ กร. ช่วยปฏิบัติราชการ กอง สน.กฝร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ผบ.กฝร. สัตหีบ ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/187.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-10-17 เวลา 16:29 น. 

  สอ.กฝร. แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สอ.กฝร.เป็นการชั่วคราว

 • เรียนสมาชิก สอ.กฝร. ท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อกับ สอ.กฝร.ในช่วงนี้ กรุณาติดต่อได้ที่ เบอร์มือถือ 085-4320149, 085-1017581 เนื่องจากเสาไฟฟ้าข้าง สอ.ฐท.สส.หัก ทำให้โทรศัพท์ สอ.กฝร. ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-10-10 เวลา 16:51 น. 

  เกียรติบัตรกำลังพลฝีพาย เรือดั้ง 17 สังกัด รร.สสท.กวก.สสท.ทร.

 • เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ.ค.๕๔ ติดต่อขอรับได้ที่ ร.ท.มานพ อินทมหันต์ ประจำแผนกศึกษา รร.สสท.กวก.สสท.ทร. โทร.๕๖๗๐๒ หรือ ๐๙๐ ๐๐๗๘๗๘๘ ในวันเวลาราชการ

ผู้ประกาศ : ร.ท.มานพ อินทมหันต์  | 2013-10-08 เวลา 13:14 น. 

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันโรคหลอดเลือดสมองโลก 2013

 • ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันโรคหลอดเลือดสมองโลก 2013 ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 0800-1600 ที่สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ฟรีตลอดงานครับ สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 024752721 ครับ

เอกสารแนบ : stroke11_resize_resize.png
ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.อ.ธัชวิณ สมรุส  | 2013-10-07 เวลา 22:03 น. 

  สอ.กฝร. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสินเชื่อ

 • สอ.กฝร. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์ ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครระหว่าง ๒๑ – ๒๒ ต.ค.๕๖

เอกสารแนบ : apply56.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-10-04 เวลา 18:01 น. 

  น.ต.(ญ)กมลชนก อ.

 • ต้องไปที่กระดานสนทนาครับจึงจะมีผู้ตอบได้

ผู้ประกาศ : ร.อ.ประพันธ์ เจริญธรรม  | 2013-10-03 เวลา 12:17 น. 

  กิจการหอประชุมกองทัพเรือ รับสมัครข้าราชการ ทร. ประจำการ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน

 • รับสมัครข้าราชการ ทร. ประจำการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆ ใน หอประชุม ทร. จำนวน ๘ ตำแหน่ง ตั้งแต่เดือน ต.ค.๕๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ขยายเวลารับสมัครถึง ๑๘ต.ค.๕๖

เว็บไซต์ : http://www.navyhall.com/nh1.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.ชัยยา จารุภาค  | 2013-10-03 เวลา 09:54 น. 

  พธ.ทร.จะดำเนินการจ่ายยุทธอาภรณ์ที่เคยชะลอการจ่ายไว้ให้กับกำลังพลทุกชั้นยศตามสิทธิครบทุกรายการ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๖ เป็นต้นไป

 • พธ.ทร.จะดำเนินการจ่ายยุทธอาภรณ์ที่เคยชะลอการเบิกจ่ายไว้ให้กับกำลังพลทุกชั้นยศตามสิทธิครบทุกรายการ โดยให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๖ เป็นต้นไป รายละเอียดตามที่แนบ

เอกสารแนบ : 572381.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิงภาษิณี พ่วงวิจิตร  | 2013-09-26 เวลา 10:42 น. 

  พธ.ทร.ปรับราคาการเบิกจ่ายค่าตัดเย็บเครื่องแต่งกายและส่วนประกอบเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๖ เป็นต้นไป

 • พธ.ทร.ได้พิจารณาปรับราคาค่าตัดเย็บเครื่องแต่งกายและส่วนประกอบเครื่องแต่งกายของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ทั้งนี้จะเริ่มเบิกจ่ายตามราคาที่ปรับใหม่ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๖ เป็นต้นไป รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ

เว็บไซต์ : http://www.supply.navy.mi.th/editweb_55/pdf/6292.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิงภาษิณี พ่วงวิจิตร  | 2013-09-26 เวลา 09:16 น. 

  พ.จ.อ.ประภาส ใจอินทร์ นรจ.33 เสียชีวิต

 • พ.จ.อ.ประภาส ใจอินทร์ นรจ.33 เสียชีวิต ด้วยเหตูเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อ 25 ก.ย.56 กำหนดสวดอภิธรรมศพที่วัด นาจาน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ในวันที่ 26 -28 ก.ย.56 เวลา 1900 และจะทำการฌาปณกิจศพใน 29 ก.ย.56 เวลา 1500

ผู้ประกาศ : ร.อ.ประพันธ์ เจริญธรรม  | 2013-09-25 เวลา 15:22 น. 

  แจ้งข่าวบิดา ร.อ.พงษ์พิสุทธิ์ สัมฤทธิ์บุปผา เสียชีวิต

 • ด้วย นาย บุรี สัมฤทธิ์ บิดา ร.อ.พงษ์พิสุทธิ์ สัมฤทธิ์บุปผา รอง ผบ.ร้อย สล.และบริการ กรม สน.สอ.รฝ. นรจ.พธ.ทร. ๒๙ เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๖ กำหนดฌาปนกิจวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖ เวลา ๑๖๐๐ ที่่วัดสามัคคีประชาราม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รายละเอียดประสานได้ที่ ร.ท.ประพันธ์ ชีวสุขานนท์ โทร.๗๒๑๘๐ , ๐๘๖-๑๔๖๕๔๑๒

ผู้ประกาศ : ร.ต.ประพันธ์ ชีวสุขานนท์  | 2013-09-25 เวลา 10:21 น. 

  งานพบปะสังสรรค์ ทร.18

 • วันที่ 2 ต.ค.56พบปะสังสรรค์ นรจ.18 ที่ คอนวอย อาคารจอดรถชั้นล่าง กรมการขนส่งทหารเรือ เวลา 1100 เป็นต้นไป หารือเรื่องงานเลี้ยงรุ่นใหญ่ 30 พ.ย.56 รายละเอียดสำรองที่นั่ง ติดต่อ น.อ.กิตติภณ หอมชะมด 0895207420 น.อ.สุทัศน์ ฯ 0816101953น.ท.เอกชัย ใจซื่อ 0814380388 ร.ท.สนั่น พงษ์สมบุญ 0816121818

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สนั่น พงษ์สมบุญ  | 2013-09-24 เวลา 09:15 น. 
หน้า 373839