ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  การเลิกสูบบุหรี่

 • มีวิธีง่าย ๆอยู่หลายวิธีดังนี้ (สมมติว่า สูบวันละซอง) 1.เลือกเวลาที่ต้องการสูบ เช่น เช้า กลางวัน เย็น เช้าตื่นเข้าห้องน้ำ 1 มวน หลังทานข้าวเช้า 1 มวน ระหว่างรอลูกไปโรงเรียน 1 มวน กลางวัน ก่อนทานข้าว 1 มวน หลังทานข้าว 1 พักเบรกงาน 1 มวน ตอนเย็น รอรับลูกจากโรงเรียน 1 มวน หลังทานข้าวเย็น 1 ก่อนนอน 1 สรุป ได้ ประมาณ 9 มวน แล้วค่อยเลือกเลิกมื้อที่สำคัญน้อยที่สุดออกไปในแต่ละมื้อ มื้อละมวน ก็จะเหลือ 6 มวนในหนึ่งวัน ผมเลิกได้เองโดยไม่ต้องไปบำบัดที่ไหน "ใจของเราเป็นใหญ่ ใจของเราเป็นประธานครับผม " เลิกได้แน่นอนครับ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ถนอม นิลพินิจ  | 2013-06-28 เวลา 11:24 น. 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ขอแจ้งปิดทำการ ๑ วัน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ขอแจ้งปิดทำการ ๑ วัน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากเป็นวันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร สหกรณ์ไม่สามารถทำธุรกรรมด้านการเงินได้

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-06-28 เวลา 06:02 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๕ เส้นทาง ใน ๒๘ มิ.ย.๕๖

 • สาย อ.
  - สายบางขนุนนท์ - อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สายบางแค - อจปร.อร.งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สายหมู่บ้าน ทร. - อจปร.อร.(คันที่ 1) งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สายหมู่บ้าน ทร. - อจปร.อร. (คันที่ 2)งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สายแฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2013-06-27 เวลา 16:05 น. 

  ย้ายห้องตรวจโรคและห้องฉุกเฉิน(ชั่วคราว)

 • โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ บางนา ได้ย้ายห้องตรวจโรคจากเดิมชั้น 1 ตึกกองอำนวยการ ย้ายไปที่ ชั้น 2 และย้ายห้องฉุกเฉิน ไปที่ หน้าห้องเอ็กซเรย์ ซึ่งเป็นการย้ายชั่วคราว (เพื่อปรับปรุงระบบแอร์)ระหว่าง 24 มิ.ย. - 26 ก.ค.56 จึงขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้มารับบริการ ครับ ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลฯ โทร.02-475-2406

ผู้ประกาศ : ร.อ.ปรีชา สีเขียว  | 2013-06-27 เวลา 07:24 น. 

  ปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประจำเรือ พรรคนาวิน

 • พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารประจำเรือ พรรคนาวิน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม กองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/116.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-06-27 เวลา 06:32 น. 

  ประมวลภาพปิดกีฬาภายใน กองการฝึก กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๖

 • กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน กองการฝึก กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกำลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานปิดกีฬาภายใน กองการฝึก กองเรือยุทธการ ณ สนามกีฬา กองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/115.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-06-27 เวลา 06:30 น. 

  นักกีฬาเปตองกองทัพเรือ สังกัด กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้รับเหรียญทองแดง

 • ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองกองทัพเรือ สังกัด กองการฝึก กองเรือยุทธการ ที่ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทสุดยอดความแม่นยำอาวุโสชาย ว่าที่เรือตรี สมรักษ์ ภู่พวงทอง และ ประเภททีมชาย จ่าเอก กลยุทธ์ บุญล้น ในการแข่งขันกีฬาเปตองกองทัพไทย ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/114.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-06-27 เวลา 06:29 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๕ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิ.ย.๕๖ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๕ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิ.ย.๕๖ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ ทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.

  ** รายละเอียดเพิ่มเติมประสานแผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.55405 และ 55492

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2013-06-26 เวลา 17:02 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๔ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๒๖ มิ.ย.๕๖ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๔ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๒๖ มิ.ย.๕๖ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อจปร.อร.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๕ คลองชักพระ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๑ และคันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ ทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ (สัญญาบัตร) 2 - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร.-อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สายสุขสวัสดิ์
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๓ สถานีรถไฟรังสิต - ขส.ทร.
  - สาย ข.๔ อ.ไทรน้อย - ขส.ทร.
  ๓. สาย วศ.ทร.
  - สาย ว.๑ กรม สห.ทร. - วศ.ทร.

  ** รายละเอียดเพิ่มเติมประสานแผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.55405 และ 55492

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2013-06-25 เวลา 16:10 น. 

  ประกาศ สพ.ทร. เรื่อง ผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2556


เอกสารแนบ : ponsob2556.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.พัสกร สำลีแก้ว  | 2013-06-25 เวลา 15:12 น. 

  วันจันทร์ ที่ 24 มิ.ย. เวลา 18.30-20.00 ศทส.ฯ ทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ อาจทำให้ใช้ Internet ไม่ได้

 • เปลี่ยน core switch ห้อง Data center

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2013-06-24 เวลา 16:16 น. 

  มารดา พ.จ.อ.จรัญ ทองจี๋ว นรจ.28 เสียชีวิต

 • 24 มิ.ย. 56 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดสามัคคีบรรพต (บางเสร่นอก) 27 มิ.ย 56 เวลา 1600 ฌาปนกิจศพ รายละเอียดประสาน น.ต.วิเวก วินัยธรรม ประะธานรุ่น 28 โทร. 0818641108

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.นันทชัย คำวิเศษศิลป์  | 2013-06-24 เวลา 10:05 น. 

  gateway พื้นที่สัตหีบ ขณะนี้ใช้งานได้แล้ว เวลา 11.24


ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2013-06-24 เวลา 09:52 น. 

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบรอบแรก ผบ.เรือ ของ กร. ประจำปี ๒๕๕๖

 • แนวทางการปฏิบัติของผู้ผ่านการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (นว.ก.) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือ ของ กร. ประจำปี ๒๕๕๖ และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบรอบแรก ที่ http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/107.pdf

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/107.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-06-21 เวลา 21:14 น. 

  วิธีการรับใบจ่ายเงินเดือนช่องทางหนึ่งที่ถูกลืม

 • วิธีการรับใบจ่ายเงินเดือนช่องทางหนึ่งที่ถูกลืม

เอกสารแนบ : slip2.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.บงกฤษณ์ รอดคลองตัน  | 2013-06-21 เวลา 12:27 น. 
หน้า 373839