ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  บิดาของ ร.ต.ทัตชัย รสจันทร์วงษ์ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายช้วน รสจันทร์วงษ์ บิดาของ ร.ต.ทัตชัย รสจันทร์วงษ์ ประจำแผนกวิเคราะห์ทั่วไป กวทส.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๗ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๑๗ – ๑๙ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ และฌาปนกิจใน ๒๐ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดสัตหีบ (ศาลา ๑) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี จึงแจ้งให้ข้าราชการที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-08-18 เวลา 10:09 น. 

  กำหนดการตรวจบ้านพัก ฐท.สส.เขตพื้นที่ ๑

 • กำหนดการตรวจบ้านพักอาศัย ฐท.สส.เขตพื้นที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๙๑๓๓๐ ส.ค.๕๗ ตรวจหมู่บ้านที่ ๔ ดังนี้ ๑.อาคารพักนายทหารอาวุโส ๒.อาคารชุดนายนาวา ๓.อาคารชุดนายเรือ ๔.บ้าน น.เดี่ยว ๕.ตึกแถวร้านค้า ๖.อาคารชุดนายทหารประทวน

ผู้ประกาศ : น.ต.ณรงค์ชัย งามดี  | 2014-08-18 เวลา 08:35 น. 

  ขอแจ้งกำหนดเวลา รับ - ส่ง ผู้ร่วมงาน วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.

 • ขอแจ้งกำหนดเวลา รถยนต์โดยสารปรับอากาศของ ขส.ทร. รับ - ส่งผู้ร่วมงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗" ในวันพุธที่ ๒๐ ส.ค.๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

เอกสารแนบ : 20140818073113.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-08-18 เวลา 08:03 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๗ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๗ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. - อจปร.อร.(คันที่ ๒)
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - ขส.ทร.
  ***ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๗ คัน
  ***รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.๕๕๔๙๒ และ ๕๕๔๐๕

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-08-14 เวลา 14:35 น. 

  รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๕๘ รอบ 2

 • รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๕๘ รอบ 2

เอกสารแนบ : seal 58.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ปรีชา คูณขุนทด  | 2014-08-14 เวลา 14:34 น. 

  รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๕๘ รอบ 2

 • รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๕๘ รอบ 2

เอกสารแนบ : seal 58 (2).pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ปรีชา คูณขุนทด  | 2014-08-14 เวลา 14:34 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๘ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ส.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๘ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ส.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๑ ขส.ทร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. - อจปร.อร. (คันที่ ๑ - ๒)
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - ขส.ทร
  . ***ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๙ คัน
  ***รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.๕๕๔๙๒ และ ๕๕๔๐๕

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-08-13 เวลา 14:02 น. 

  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลากำหนดการงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗"

 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลากำหนดการงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗" โดย ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ ๒๐ ส.ค.๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

เอกสารแนบ : 20140813124951.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-08-13 เวลา 13:00 น. 

  กำหนดการตรวจบ้านพัก ฐท.สส.เขตพื้นที่ ๑

 • กำหนดการตรวจบ้านพักอาศัย ฐท.สส.เขตพื้นที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ส.ค.๕๗ ตรวจหมู่บ้านที่ ๓ ดังนี้ ๑.บ้าน พ.แฝด ๒.ตึกแถวประทวน ๑๐ ครอบครัว ๓.ตึกแถวร้านค้า ๑๐ ครอบครัว วันอังคารที่ ๑๙ ส.ค.๕๗ ตรวจหมู่บ้านที่ ๔ ดังนี้ ๑.อาคารพักนายทหารอาวุโส ๒.อาคารชุดนายนาวา ๓.อาคารชุดนายเรือ ๔.บ้าน น.เดี่ยว ๕.ตึกแถวร้านค้า ๖.อาคารชุดนายทหารประทวน

ผู้ประกาศ : น.ต.ณรงค์ชัย งามดี  | 2014-08-13 เวลา 08:42 น. 

  ภรรยา น.ท.ธรรมนูญ วายุเวช ประจำ ยศ.ทร.ช่วยราชการ กอ.รมน. ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางปทุมทิพย์ วายุเวช ภรรยา น.ท.ธรรมนูญ วายุเวช ประจำ ยศ.ทร.ช่วยราชการ กอ.รมน. นทน.อส.รุ่น ๔๐ ถึงแก่กรรม เมื่อ ๔ ส.ค.๕๗ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่ ๕ - ๘ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ ณ วัดหทัยนเรศวร์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และ พระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๙ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๗๐๐

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชุณหพัชร์ ฉิมผูก  | 2014-08-07 เวลา 09:36 น. 

  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล YAMAHA LEAGUE 1 ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรพิษณุโลก ทีเอสวาย

 • คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล ยามาฮ่าลีกวัน ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรพิษณุโลก ทีเอสวาย ในวันเสาร์ที่ ๙ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ (กม.๕) เริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขัน ในเวลาประมาณ ๑๖๐๐

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-08-06 เวลา 09:55 น. 

  ขส.ทร. จะดำเนินการรับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต.-พ.จ.อ. พรรค นว. เหล่า ขส. เพื่อทดแทนกำลังพลที่ครบกำหนดผลัดเปลี่ยนและปฏบัติราชการที่ หน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ประจำปี งป.๕๘ มี (ส่งถึง ขส.ทร. ภายใน ๔ ส.ค.๕๗)

 • ขส.ทร. จะดำเนินการรับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต.-พ.จ.อ. พรรค นว. เหล่า ขส. เพื่อทดแทนกำลังพลที่ครบกำหนดผลัดเปลี่ยนและปฏบัติราชการที่ หน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ประจำปี งป.๕๘ มี กำหนด ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๗-๓๐ ก.ย.๕๘ (รายละเอียดตามที่แนบ)

เอกสารแนบ : 100757010957_301058.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-07-29 เวลา 16:48 น. 

  การพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2557 กำหนดส่งผลการพิจารณาถึง กพ.ทร.ภายใน 8 ส.ค.57


เอกสารแนบ : bumnet1057.pdf
ผู้ประกาศ : น.ท.วิทยา สวัสดิ์มี  | 2014-07-29 เวลา 06:23 น. 

  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร.

 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ทร. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม สปช.ทร.๑

เอกสารแนบ : 20140725142637.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-07-25 เวลา 14:44 น. 

  กง.ทร.แจ้งปิดจ่ายเงิน

 • กง.ทร. จะปิดจ่ายเงินทุกประเภทในวันที่ 28 - 29 ก.ค.57 เฉพาะช่วงเวลา 1300 - 1500 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในงานกาชาดคอนเสิร์ต ในวันและเวลาดังกล่าว แจ้งผู้รับทราบ ตามรายละเอียดที่แนบ

เอกสารแนบ : 20140725095633_001.jpg
ผู้ประกาศ : จ.ท.อภิชาติ ตาพันธุ์  | 2014-07-25 เวลา 11:02 น. 
หน้า 373839