ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  กำหนดการตรวจบ้านพัก ฐท.สส.เขตพื้นที่ ๑ (บ้านพัก รพ.อาภากร ฯ)

 • กำหนดการตรวจบ้านพักอาศัย ฐท.สส.เขตพื้นที่ ๑ วันอังคารที่ ๐๒๑๓๓๐ ก.ย.๕๗ ตรวจหมู่บ้านที่ ๕ (เขต รพ.อาภากรฯ) โดย รอง ผอ.กชธ.ฐท.สส.เป็นหัวหน้าชุดตรวจ ดังนี้ (๑)ห้องแถว ๑๐ครอบครัว (๒)ห้องแถว ๖ ครอบครัว (๓)ห้องแถว ๕ ครอบครัว (๔)หอพักพยาบาลหญิง (๕)อาคารพักนายทหารประทวนโสด ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยเก็บสิ่งของที่วางบริเวณหน้าห้องพักให้เป็นระเบียบ พื้นที่ใช้สอยส่วนรวมบริเวณรอยต่อระหว่างห้องแถวให้หัวหน้าห้องแถวนำผู้พักอาศัยตัดหญ้าและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย

ผู้ประกาศ : น.ต.ณรงค์ชัย งามดี  | 2014-08-29 เวลา 08:41 น. 

  เลื่อนกำหนดการแถลงผลการฝึก ทร.57 จากเดิมเป็น 3 ก.ย.57


เอกสารแนบ : Postpone.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.ธารไชยยันต์ ตันติอำนวย  | 2014-08-28 เวลา 15:45 น. 

  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล YAMAHA LEAGUE 1 ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรกัลฟ์ สระบุรี เอฟซี

 • คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล ยามาฮ่าลีกวัน ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรกัลฟ์ สระบุรี เอฟซี ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ (กม.๕) เริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขัน ในเวลาประมาณ ๑๖๐๐

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-08-28 เวลา 11:09 น. 

  แจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพมารดา พล.ร.ต.ชลี คชเสนี และ น.อ.หญิงเฉิดโฉม คชเสนี

 • ๑.กำหนดสวดพระอภิธรรม วันศุกร์ที่ ๒๙ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ ณ ศาลาใหญ่ วัดสุทธาโภชน์ ถ.ฉลองกรุง ๘ ลาดกระบัง กทม. ๒.กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันเสาร์ที่ ๓๐ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๗๐๐ ณ เมรุวัดสุทธาโภชน์ฯ ๓.มีรถออกเวลา ๑๔๐๐ หน้า กง.ทร. และหน้าหมวดขนส่ง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รายละเอียดตามข่าว ศปก.ทร. ด่วน ที่ ๑๖๑/๐๘/๕๗ มวว ๒๑๑๔๐๕ ส.ค.๕๗

เอกสารแนบ : map.doc
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงพันธาวดี สิรพันธสาสน์  | 2014-08-22 เวลา 11:12 น. 

  กำหนดการตรวจบ้านพัก ฐท.สส.เขตพื้นที่ ๑ (บ้านพัก รพ.อาภากร ฯ)

 • กำหนดการตรวจบ้านพักอาศัย ฐท.สส.เขตพื้นที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๖๑๓๓๐ ส.ค.๕๗ ตรวจหมู่บ้านที่ ๕ (เขต รพ.อาภากรฯ) โดย รอง ผอ.รพ.อาภากรฯ เป็น หน.ชุดตรวจ ดังนี้ ๑.บ้านนายทหาร ๒.บ้าน น.แฝด ๗ หลัง ๓.อาคารชุดนายเรือ ๔.บ้านพัก พพ. ๕.บ้านพัก จพ.

ผู้ประกาศ : น.ต.ณรงค์ชัย งามดี  | 2014-08-22 เวลา 09:22 น. 

  ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทร. ประจำปี 2557

 • ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทร. ประจำปี 2557

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/person
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สรายุทธ ศิริทรัพย์  | 2014-08-21 เวลา 10:15 น. 

  ขยายเวลาประเมิน Fast Track น.อ. เป็น น.อ.พิเศษ ถึง 25 ส.ค.57

 • เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีการขัดข้องของระบบเครือข่ายบ่อยครั้ง จึงพิจารณาขยายระยะเวลาการประเมินนายทหาร ก เพื่อประกอบการพิจารณาในสรรหาผู้ที่สมควรได้เลื่อนขึ้นครองอัตรา น.อ.พิเศษ จนถึง 25 ส.ค.57 เวลา 1630 จึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ทำการประเมิน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อจากไฟล์ที่แนบ (ข้อมูลเมื่อ 19 ส.ค.57 เวลา 1530 ขออภัยอย่างสูงหากท่านได้ดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้วหลังเวลาดังกล่าว) กรุณาดำเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อขัดข้องสามารถสอบถามที่หมายเลข 55768, 54645 และ 55769

ผู้ประกาศ : น.อ.กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร  | 2014-08-19 เวลา 16:00 น. 

  กำหนดประกอบพิธีปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ เหล่าทหารการเงิน

 • รร.กง.กวก.กง.ทร.กำหนดประกอบพิธีปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ ประจำปี งป.๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ส.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม รร.กง.กวก.กง.ทร. โดย จก.กง.ทร.เป็นประธานในพิธี การแต่งกายหมายเลข ๒

ผู้ประกาศ : พ.จ.ท.เกียรติศักดิ์ พินันชัย  | 2014-08-18 เวลา 14:52 น. 

  กำหนดประกอบพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๕๗

 • สบ.ทร.กำหนดประกอบพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการธุรการ ประจำปี งป.๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม สบ.ทร. อาคาร บก.ทร.๑ โดย จก.สบ.ทร.เป็นประธานในพิธี

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.นรินทร์ แจ้งจร  | 2014-08-18 เวลา 13:15 น. 

  บิดาของ ร.ต.ทัตชัย รสจันทร์วงษ์ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายช้วน รสจันทร์วงษ์ บิดาของ ร.ต.ทัตชัย รสจันทร์วงษ์ ประจำแผนกวิเคราะห์ทั่วไป กวทส.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๗ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๑๗ – ๑๙ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ และฌาปนกิจใน ๒๐ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดสัตหีบ (ศาลา ๑) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี จึงแจ้งให้ข้าราชการที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-08-18 เวลา 10:09 น. 

  กำหนดการตรวจบ้านพัก ฐท.สส.เขตพื้นที่ ๑

 • กำหนดการตรวจบ้านพักอาศัย ฐท.สส.เขตพื้นที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๙๑๓๓๐ ส.ค.๕๗ ตรวจหมู่บ้านที่ ๔ ดังนี้ ๑.อาคารพักนายทหารอาวุโส ๒.อาคารชุดนายนาวา ๓.อาคารชุดนายเรือ ๔.บ้าน น.เดี่ยว ๕.ตึกแถวร้านค้า ๖.อาคารชุดนายทหารประทวน

ผู้ประกาศ : น.ต.ณรงค์ชัย งามดี  | 2014-08-18 เวลา 08:35 น. 

  ขอแจ้งกำหนดเวลา รับ - ส่ง ผู้ร่วมงาน วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.

 • ขอแจ้งกำหนดเวลา รถยนต์โดยสารปรับอากาศของ ขส.ทร. รับ - ส่งผู้ร่วมงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗" ในวันพุธที่ ๒๐ ส.ค.๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

เอกสารแนบ : 20140818073113.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-08-18 เวลา 08:03 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๗ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๗ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. - อจปร.อร.(คันที่ ๒)
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - ขส.ทร.
  ***ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๗ คัน
  ***รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.๕๕๔๙๒ และ ๕๕๔๐๕

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-08-14 เวลา 14:35 น. 

  รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๕๘ รอบ 2

 • รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๕๘ รอบ 2

เอกสารแนบ : seal 58.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ปรีชา คูณขุนทด  | 2014-08-14 เวลา 14:34 น. 

  รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๕๘ รอบ 2

 • รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ประจำปี งป.๕๘ รอบ 2

เอกสารแนบ : seal 58 (2).pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.ปรีชา คูณขุนทด  | 2014-08-14 เวลา 14:34 น. 
หน้า 373839