ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  วันเสาร์ที่ 22 ก.ย.55 เขตพื้นที่พระราชวังเดิม ตัดกระแสไฟฟ้า ระหว่างเวลา 0900-1500

 • สลก.ทร. ได้การประสานจาก บ.พัลคอม อินจิเนียวริ่ง จำกัด ต้องทำการรับปรุง
  แก้ไขทิศทางของ DROP-FUSE และต้องระดับหม้อแปลงไฟฟ้าลง บริเวณอาคาร
  ในการนี้ จำเป็นต้องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ สนง.ในเขตพื้นที่พระราชวังเดิม

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2012-09-21 เวลา 11:06 น. 

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ

 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ

เว็บไซต์ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/143/1.PDF
ผู้ประกาศ : จ.อ.คมิก ภัครธวัลพร  | 2012-09-19 เวลา 16:26 น. 

  กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดพิธีประดับยศ รด.ในส่วนของ ทร. ที่สำเร็จชั้นปีที่ 5 เป็น ว่าที่ ร.ต.

 • กพ.ทร กำหนดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของ ทร.
  ในวันศุกร์ ที่ 7 ก.ย.55 เป็นว่าที่ ร.ต. ในวันอังคารที่ 18 เวลา 13.30 น.
  ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 นันทอุทยานสโมสร
  โดยเชิญ ผบ.ทร. เป็นประธาน

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2012-09-17 เวลา 15:09 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางสุดจิตต์ วัชรมูล มารดา พล.ร.อ.พีรศักดิ์ วัชรมูล


เว็บไซต์ : http://i.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/1259994/branchId/1/pageId/451251/readBoard/12833/public/1
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-09-17 เวลา 14:23 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ นายชั้น ประดิษฐธีระ บิดา น.อ.ภุชงค์ ประดิษฐธีระ ผอ.กศร.ศยร.ยศ.ทร.


เว็บไซต์ : http://i.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/1259988/branchId/1/pageId/451250/readBoard/22829/public/1
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-09-17 เวลา 14:21 น. 

  ข่าวการถึงแก่กรรมของ พ.จ.อ.เสถียร แฝงทรัพย์ จนท.ควบคุมบัตร มว.ควบคุม แผนกพัสดุช่าง


เว็บไซต์ : http://i.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/1259982/branchId/1/pageId/451248/readBoard/32828/public/1
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-09-17 เวลา 14:19 น. 

  มารดา น.ต.สุรเดช กลัดงาม ถึงแก่กรรม

 • มารดา นาวาตรีสุรเดช กลัดงาม ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ วัดป้อมแก้ว​ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ศาลา 5 รดน้ำศพ วันที่ 12 ก.ย.55 เวลา 1500 สวดพระอภิธรรม เวลา 1900 จนถึงวันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 55 ฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 55 เวลา 1600

ผู้ประกาศ : น.ท.วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว  | 2012-09-14 เวลา 13:42 น. 

  แจ้งผู้ซื้อบ้านสวัสดิการ ทร. พื้นที่สัตหีบ (แบบ A) เกี่ยวกับการเตรียมจดจำนอง ขอสินเชื่อ

 • เนื่องจากงานก่อสร้างบ้าน ฯ ได้ดำเนินการเสร็จ พร้อมโอนแล้ว จำนวนหนึ่ง แต่เนื่องจากในขั้นตอนการโอน จะต้องมีการ ปิดประกาศตามกฎหมายที่ดิน เพื่อจดจำนอง และการดำเนินการอื่น ๆ กับสำนักงานที่ดิน และกรมธนารักษ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้จองสิทธิ จึงขอให้ผู้จองสิทธิแบบ A ที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบ จัดทำหนังสือมอบอำนาจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ โดยเตรียมหลักฐานดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ของผู้จองสิทธิ และคู่สมรส จำนวน 2 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จองสิทธิ และคู่สมรส จำนวน 2 ชุด 3. สำเนาใบสำคัญสมรส ขอความร่วมมือลงนามในหนังสือมอบอำนาจ ตามไฟล์ที่แนบ พร้อมกับหลักฐานตามข้างต้น นำส่ง ที่สำนักงานก่อสร้างโครงการ ฯ ภายใน 21 กันยายน 2555 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.อ.สุรินทร์ เกษงาม เลขานุการ ฯ โทร.55537 รายละเอียด และไฟล์ที่แนบ คลิกที่ URL ครับ

เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/ncd/main/proclaim/view_proclaim.php?no=1423
ผู้ประกาศ : น.ท.สุรินทร์ เกษงาม  | 2012-09-13 เวลา 11:11 น. 

  ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับสมัครแพทย์ห้องตรวจโรคประกันสังคมและประกันสุขภาพ


เว็บไซต์ : http://www.pinklao.go.th/website/uploadfile/News/2555/12-09/Posted%20recruit%20physicians%20sso.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.หญิงบังอร พิณเสนาะ  | 2012-09-12 เวลา 11:40 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม นางพรรณี ทิณพงษ์ มารดา นายผ่านภพ ทิณพงษ์


เว็บไซต์ : http://i.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/1255479/branchId/1/pageId/449560/readBoard/12720/public/1
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-09-11 เวลา 10:40 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม นางเมือง ชูสวัสดิ์ มารดา พ.จ.อ.เอนก ชูสวัสดิ์


เว็บไซต์ : http://i.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/1255467/branchId/1/pageId/449555/readBoard/22719/public/1
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-09-11 เวลา 10:38 น. 

  ข่าวดี หอประชุมกองทัพเรือลดพิเศษค่าห้องจัดงาน 15 % สำหรับผู้ที่จองห้องจัดงาน ตั้งแต่ 11 ก.ย. 55

 • สำหรับผู้ที่จองห้องจัดงาน ตั้งแต่ 11 ก.ย. 2555 เป็นต้นไป และใช้จัดงานในวันที่ 1-31 ต.ค. 2555 จะได้รับสิทธิ์พิเศษลด ค่าห้องจัดงาน 15% เป็นกรณีพิเศษ ที่หอประชุมกองทัพเรือ

เว็บไซต์ : http://www.navyhall.com
ผู้ประกาศ : ร.อ.ชัยยา จารุภาค  | 2012-09-11 เวลา 10:38 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม นายศร หีบนาค บิดา ร.อ.วิชัย หีบนาค


เว็บไซต์ : http://i.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/1255457/branchId/1/pageId/449551/readBoard/32718/public/1
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-09-11 เวลา 10:32 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม พล.ร.ต.ผลึก สละวาสี นายทหารพ้นราชการ รับบำนาญ


เว็บไซต์ : http://i.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/1255448/branchId/1/pageId/449548/readBoard/42717/public/1
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-09-11 เวลา 10:29 น. 

  ข่าวถึงแก่กรรม นางเพี้ยน ไทยประยูร มารดา น.ต.มานพ ไทยประยูร


เว็บไซต์ : http://i.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/1255421/branchId/1/pageId/449540/readBoard/52716/public/1
ผู้ประกาศ : ร.ต.หญิง เกศนที หอมละม้าย  | 2012-09-11 เวลา 10:27 น. 
หน้า 373839