ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๒๔ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๒๔ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๒๔ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้ ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร.(คันที่๒) - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  *** ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ต.นิยม ยศสมุทร  | 2014-09-23 เวลา 14:20 น. 

  ร.ต.ไพศาล เล่นฟุตบอลได้แล้ว พูดเล่น

 • ร.ต.ไพศาล วิสุทธาธรรม ได้เข้าพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลศิริราช ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๓ เยี่ยมได้ระหว่างเวลา ๑๑๐๐ ถึง ๒๐๐๐ ของทุกวันกระทั่งแพทย์ให้กลับบ้าน ขอแจ้งให้ผู้คุ้นเคยได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจได้ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว จะได้มีกำลังใจ ขอให้เป็นปกติเร็ว ๆ นะ ผม ร.ท.ประเสริฐ แสงมณี แจ้งให้ทุกคนทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ประเสริฐ แสงมณี  | 2014-09-23 เวลา 13:32 น. 

  รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ทร.

 • รางานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เอกสารแนบ : KM.2557.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-09-23 เวลา 09:35 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๓ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๒๓ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. - อจปร.อร.(คันที่ ๒)
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร. - อจปร.อร. (สัญญาบัตร ๒)
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  ***ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน
  ***รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.๕๕๔๙๒ และ ๕๕๔๐๕

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-09-22 เวลา 12:53 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร.(สัญญาบัตร) ๒ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ 26 - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.

  *** ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-09-19 เวลา 15:35 น. 

  เปิดอบรม เรือใบ และวินด์เซิร์ฟ ฟรี

 • อนุกรรมการเรือใบและวินด์เซิร์ฟ ทร. จะเปิดอบรม เรือใบ และวินด์เซิร์ฟ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่าง 22 ก.ย. - 2 ต.ค.57 ณ สโมสรเรือใบ กร. สัตหีบ ชลบุรี มีอาหารกลางวันเลี้ยงระหว่างอบรม ผู้สนใจสมัครได้จนถึง วันที่ 22 ก.ย.57 และให้ไปพร้อม ณ สโมสรเรือใบ กร. ใน 22 ก.ย.57 เวลา 0830 หรือติดต่อ น.ท.สาธิต ดวงเนตร โทร.0818038132

ผู้ประกาศ : น.ต.สาธิต ดวงเนตร  | 2014-09-18 เวลา 19:16 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๑ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๒ นนทบุรี - อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. - อจปร.อร.(คันที่ ๒)
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร. - อจปร.อร. (สัญญาบัตร ๒)
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  ***ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน
  ***รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.๕๕๔๙๒ และ ๕๕๔๐๕

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-09-18 เวลา 13:49 น. 

  มารดา ร.ท.สมศักดิ์ สว่างอารมย์ ถึงแก่กรรม

 • ข่าวการถึงแก่กรรมของ นางเคลื่อน สว่างอารมย์ อายุ ๘๖ ปี มารดา ร.ท.สมศักดิ์ สว่างอารมย์ ประจำ สลก.ทร.ช่วยปฏิบัติราชการ ศยร.ยศ.ทร. รายละเอียด ดังนี้ ๑. ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๗ ๒. กำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๑๗ – ๒๑ ก.ย.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ ณ บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ ๕ ต.ท่าราบ อ.เมือง จว.ราชบุรี ๓. กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ก.ย.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดคลองโพธิ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จว.ราชบุรี มีรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ออกหน้า กง.ทร. เวลา ๑๓๐๐

ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เอกศิริ ใสเอี่ยม  | 2014-09-18 เวลา 08:19 น. 

  บิดาของ พ.จ.อ.บรรจบ คงเมือง เสียชีวิต

 • ด้วย พ.จ.อ.บรรจง คงเมือง บิดาของ พ.จ.อ.บรรจบ คงเมือง นรจ.35 ขส.ทร.4 เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 57 กำหนดรดน้ำศพ ในวันที่ 17 ก.ย. 57 ที่วัดเขาคันธมาทน์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา 1600 และกำหนดทำพิธีฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ ที่ 22 ก.ย.57 เวลา 1600 ณ วัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ผู้ประกาศ : จ.อ.กวีวัฒน์ เผ่าจินดา  | 2014-09-17 เวลา 14:13 น. 

  ขอรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือ ร.ต.ไพศาล วิสุทธาธรรม สังกัด สสท.ทร.

 • ขอรับบริจาคโลหิต (ไม่จำกัดกรุ๊ป) เพื่อช่วยเหลือ ร.ต.ไพศาล วิสุทธาธรรม สังกัด สสท.ทร. เนื่องจากเข้ารับการผ่าตัดและมีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ต้องการโลหิตจำนวนมาก สามารถบริจาคได้ที่ ร.พ.ศิริราช และขอความกรุณาแจ้ง ร.พ.ว่าบริจาคให้กับ ร.ต.ไพศาล วิสุทธาธรรม ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงพันธาวดี สิรพันธสาสน์  | 2014-09-17 เวลา 08:02 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๐ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๑๗ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑๐ เส้นทาง ในวันพุธที่ ๑๗ ก.ย.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. - อจปร.อร.(คันที่ ๑ - ๒)
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๑ อร. - อจปร.อร. (สัญญาบัตร ๒)
  - สาย อ.๑๓ กลน.กร. - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.
  ๒. สาย ข.
  - สาย ข.๑ สุขสวัสดิ์ ๒๖ - ขส.ทร.
  - สาย ข.๕ สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร.
  ๓. สาย ส.
  - สาย ส.๓ พธ.ทร. - สรส.
  ***ติดภารกิจสนับสนุน นขต.ทร. จำนวน ๑๑ คัน
  ***รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.๕๕๔๙๒ และ ๕๕๔๐๕

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทองพูน พงษ์ภา  | 2014-09-16 เวลา 15:14 น. 

  นางรันทม วันดี มารดาของ พ.จ.อ.วีระพงษ์ วันดี นรจ.34 ถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ก.ย.57

 • ด้วยนางรันทม วันดี มารดาของ พ.จ.อ.วีระพงษ์ วันดี ถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ก.ย.57 กำหนดสวดพระอภิธรรม 14 - 17 ก.ย.57 เวลา 2000 ฌาปนกิจวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ย.57 เวลา 1600 ณ วัดมูลเหล็ก ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จึงแจ้งมาเรียนเชิญเพื่อน นรจ.34 และผู้รู้จักคุ้นเคยทราบ (0916549044)

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สมยศ บัวโฮม  | 2014-09-15 เวลา 17:19 น. 

  มารดาของ พล.ร.ต.หม่อมหลวง ธารทอง ทองแถม ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางบุญเพิ่ม ทองแถม ณ อยุธยา มารดาของ พล.ร.ต.หม่อมหลวง ธารทอง ทองแถม อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ และอดีต รอง จก.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๑๒ ก.ย.๕๗ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๑๒ – ๑๖ ก.ย.๕๗ เวลา ๑๙๐๐ และพระราชทานเพลิงศพ ใน ๑๗ ก.ย.๕๗ เวลา ๑๔๐๐ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (ศาลา ๑๑) อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี จึงแจ้งให้ข้าราชการที่รู้จักคุ้นเคยทราบ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-09-12 เวลา 10:06 น. 

  รร.กง.กวก.กง.ทร.กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.

 • รร.กง.กวก.กง.ทร.กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า กง. ประจำปี งป.๕๘ ใน ๑๔ ต.ค.๕๗ - ๒๒ ม.ค.๕๘ ขอให้ข้าราชการเหล่าทหารการเงินที่อยู่ในวาระเข้ารับการอบรมส่งรายชื่อให้ กธก.กง.ทร.รวบรวม เพื่อรวบรวมรายชื่อให้ รร.กง.กวก.กง.ทร.เสนอขออนุมัติตัวบุคคลต่อไป

ผู้ประกาศ : พ.จ.ท.เกียรติศักดิ์ พินันชัย  | 2014-09-11 เวลา 14:40 น. 

  ขส.ทร. รับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต.-พ.จ.อ. พรรค นว. เหล่า ขส. ทดแทนกำลังพลผลัดเปลี่ยนปฏิบัติราชการที่ ฉก.นย.ทร. ประจำปี งป.๕๘ จำนวน ๒๕ อัตรา (ส่่งภายใน ๑๒ ก.ย.๕๗)

 • ขส.ทร. มีความประสงค์จะรับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต. - พ.จ.อ. พรรค นว. เหล่า ขส. เพื่อทดแทนกำลังพลที่ครบกำหนดผลัดเปลี่ยนและปฏิบัติราชการที่ ฉก.นย.ทร. ประจำปี งป.๕๘ เพิ่มเติม มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๗ -๓๐ ก.ย.๕๘ จำนวน ๒๕ อัตรา (รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ)

เอกสารแนบ : navy0509572.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-09-11 เวลา 09:25 น. 
หน้า 373839