ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด สมาชิกสหกรณ์ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุน โปรดยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ขอรับได้ที่สหกรณ์ หรือสำเนาจาก ผนวก ข. หรือ ผนวก ค. ท้ายประกาศ โดยสามารถ download ประกาศได้ที่ http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/sahakorn/notice/tun2556.pdf

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/93.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-05-17 เวลา 12:37 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๔ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ค.๕๖ ดังนี้

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๔ เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ค.๕๖ ดังนี้
  > สาย อจปร.อร.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  - สาย อ.๙ ทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  ** รายละเอียดเพิ่มเติมประสานแผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.55405 และ 55492

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2013-05-16 เวลา 16:46 น. 

  ประชุมสอบ ผบ.เรือ ของ กร. ประจำปี ๒๕๕๖

 • ขอเชิญ เสธ.กองเรือ/ผู้แทน ผอ.กพ.กร. ผู้แทน ยก.กร. ผู้แทน คป.กร. และ หน.จล.กพ.กร. ร่วมประชุมการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร (นว.ก.) เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นผู้บังคับการเรือของ กร. ประจำปี ๒๕๕๖

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/92.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-05-16 เวลา 11:40 น. 

  วิ่งเพื่อสุขภาพ กองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๔/๕๖

 • ขอเชิญชวนข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ กองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๔/๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕๐๐ - ๑๘๐๐ น บริเวณหน้า สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/91.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-05-15 เวลา 16:19 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ค.๕๖

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๑ เส้นทาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ค.๕๖
  > สาย อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒ - อจปร.อร. งดเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น
  ** รายละเอียดเพิ่มเติมประสานแผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร.55405 และ 55492

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2013-05-15 เวลา 15:41 น. 

  แจ้งกำลังพลสายวิทยาการ ขส.ทร. ตรวจสอบรายชื่อและคะแนนเพิ่ม ประจำปี งป.56


เอกสารแนบ : View_56.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2013-05-15 เวลา 14:58 น. 

  พิธีเปิด โครงการ "กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมใจรีไซเคิล (ร้านศูนย์บาท ชุมชนทุ่งโปรง)"

 • กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดพิธีเปิดร้านศูนย์บาท ชุมชนทุ่งโปรง ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ บ้านพักกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ภายในงาน มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล,การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ, การสาธิตการทำประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลโดย ชุมชนอ่อนนุช ๑๔ ไร่ นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมและฝึกอาชีพของหน่วยงานราชการและชุมชนต่างๆ ได้แก่ การทำน้ำยาล้างจาน โดยแม่บ้านชุมชนทุ่งโปรง, การทำผ้าบาติก โดย ชุมชนยางงาม, การประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ในการเกษตร โดย คุณเกษม โซล่าเซลล์ , การเลี้ยงไส้เดือน โดย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ฯลฯ มีการจับรางวัล เล่นเกมส์ การออกร้าน การโชว์เครื่องเสียงรถยนต์ และบ้านลม งานนี้ กิจกรรมทุกอย่างนำวัสดุรีไซเคิลมาแลกคูปองเท่านั้น

เว็บไซต์ : http://workshopzerobaht.blogspot.com/
ผู้ประกาศ : ร.ท.พิเชษฐ จินดาศรี  | 2013-05-15 เวลา 14:44 น. 

  URL ลงทะเบียนใช้ navy wifi 10.106.113.242

 • พิมพ์ 10.106.113.242 URL นี้้ เป็นระบบภายใน ทร. ท่านต้อง ผ่าน Proxy เข้ามาระบบภายใน ทร.ก่อนคะ พิเศษสำหรับชั้นยศ น.อ.ขึ้นไป
  ** หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้ โปรดโทรแจ้งที่ 57807 และ 57812

เว็บไซต์ : http://10.106.113.242
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2013-05-15 เวลา 13:52 น. 

  กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอเลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตร ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

 • กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอเลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตรตามแผนการฝึกศึกษาของ กองเรือยุทธการ ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/90.php
ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2013-05-15 เวลา 10:28 น. 

  นรจ.สส.-ฟฟ.-อล.23 พบปะสังสรรค์ ครบรอบ 33 ปี

 • ว่างเว้นจากการจัดงานเลี้ยงรุ่นของแต่ละเหล่ามานานหลายปี จึงได้ร่วมจัดงานพบปะสังสรรค์ในครั้งนี้ขึ้น และเป็นครั้งแรกที่เพื่อนๆ สื่อสาร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยครอบครัว จะได้มาพบปะสังสรรค์ พูดคุยสนุกสนานกัน โดยจะจัดงานพบปะสังสรรค์ ครบรอบ 33 ปี -ในวันเสาร์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.56 ที่จะถึงนี้ -ณ เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท (แม่กลอง) ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม(www.ruennamyen.com) -ค่าใช้จ่าย ท่านละ 500 บาท (กลับคืนวันเสาร์) ท่านละ 1,000 บาท (ค้าง) ครอบครัวละ 1,000 บาท (กลับคืนวันเสาร์) ครอบครัวละ 1,500 บาท (ค้าง) จึงเรียนแจ้งมาเพื่อขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ คณะกรรมการจัดงานฯ โอนเงินเข้าบัญชี กองทุนสวัสดิการสื่อสารทหารเรือ 23 ธ.ทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ เลขบัญชี 115-2-04615-5 หมายเหตุ กรุณาแจ้งตอบรับการร่วมงานกับคณะกรรมการจัดงานด้วยครับ เพื่อนสิทธิ์ (พ.จ.อ.ประสิทธิ์ อยู่ศรี) ประธานรุ่น สส.23 โทร. 087-3719983

เอกสารแนบ : Comm-Electric-Elec 23 Party.doc
ผู้ประกาศ : น.ต.บุญเกื้อ ศรีประกอบฤกษ์  | 2013-05-14 เวลา 09:38 น. 

   ขอลิ้งค์หมายเลขสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๕๖ (กร)

 • ขอลิ้งค์หมายเลขสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๕๖ (กร) หน่อยสิครับ

ผู้ประกาศ : จ.อ.สมทรัพย์ เดชบุรีรัมย์  | 2013-05-12 เวลา 14:57 น. 

  ขส.ทร. จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยกับกรมการขนส่งทหารเรือ ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันอาภากร

 • ขส.ทร. จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยกับกรมการขนส่งทหารเรือ ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันอาภากร โดยทำการตรวจสภาพรถยนต์ในทุกระบบ ฟรี รวมทั้งแนะนำการขับขี่อย่างปลอดภัย ณ บริเวณลานจอดรถ ด้านหลังพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐท.กท. ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พ.ค.๕๖ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สัญญา คงไชย  | 2013-05-10 เวลา 14:44 น. 

  บิดา พ.จ.อ.หญิง จารุณีย์ ท่องจันทร์ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายจรัญ ทองจันทร์ ซึ่งเป็นบิดาของ พ.จ.อ.หญิง จารุณีย์ ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กศษ.วทร.ยศ.ทร. ถึงแก่กรรมเมื่อ 10 พ.ค.56 กำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ 10 - 14 พ.ค.56 เวลา 1900 ณ วัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม. และ กำหนดฌาปนกิจศพ ใน วันพุธที่ 15 พ.ค.56 เวลา 1700 ณ วัดตลิ่งชัน ฯ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชุณหพัชร์ ฉิมผูก  | 2013-05-10 เวลา 10:51 น. 

  กหส.ยศ.ทร.รับโอนย้ายข้าราชการ ชั้นยศ จ.ต.-จ.อ. ทุกพรรค-เหล่า จำนวน 1 อัตรา

 • แผนกห้องสมุดกลาง ทร. กหส.ยศ.ทร.(อาคารสำนักงานราชนาวิกสภา)มีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการ ชั้นยศ. จ.ต.-จ.อ. ทุกพรรค-เหล่า มาบรรจุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน ๑ อัตรา สนใจติดต่อ กหส.ยศ.ทร. โทร 53436

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชัยพันธ์ ไกรศิริ  | 2013-05-10 เวลา 10:49 น. 

  แจ้งหมายเลขสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๕๖ (อล.ทร.)

 • - รายชื่อผู้สมัครสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (พันจ่า เป็น นายทหารสัญญาบัตร) - รายชื่อผู้สมัครสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (จ่า เป็น พันจ่า) - หมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมคะแนนเพิ่มเติมและคะแนนเพิ่มพิเศษ

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/Elecinfo/news/info_headnews/doc/an_127.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.บุญส่ง สุระดะนัย  | 2013-05-10 เวลา 10:07 น. 
หน้า 373839