ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  สังสรรค์บริการ-สหโภชน์สัมพันธ์ ปีที่ ๒๙

 • ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์บริการ-สหโภชน์สัมพันธ์ ปีที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๖ ก.ย.๕๖ ณ ร้านอาหารสีฟ้า กม.๑๐ สัตหีบ ชลบุรี ในงานมีดนตรี นักร้อง ตลก ให้ความบันเทิง วัตะถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์กับผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ร่วมแสดงความยินดีผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และเป็นเกียรติแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ มีของขวัญของรางวัลในงานเป็นที่ระลึก...รูปแบบการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน การแต่งการพลเรือนสุภาพ...รายละเอียดติดต่ น.ท.สมชาย คงกล่ำ โทร.๗๒๐๒๔ และ ๐๘๑-๕๘๑๐๖๓๑

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สมนึก รอดทอง  | 2013-09-04 เวลา 09:56 น. 

  ขอความร่วมมืองดจอดรถยนต์ เนื่องในงานวันเรือดำน้ำ

 • กดน.กร.ขอความร่วมมืองดจอดรถยนต์ บริเวณพื้นที่จอดรถราชนาวิกสภาและแนวถนนทั้งสองข้างตั้งแต่ กลน.กร.จนถึงหน้าอาคารราชนาวิกสภา ตั้งแต่ ๐๓๑๗๐๐ - ๐๔๑๕๐๐ ก.ย.๕๖ รายละเอียดติดต่อ น.ต.ชวัล ประจำ ยก.ขว.กดน.กร. โทร. ๕๘๑๒๒

เอกสารแนบ : sub_marine.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.พิเศษ คีตะศักดิ์ ชุมภู  | 2013-09-02 เวลา 16:24 น. 

  อส.39 จัดงานพบปะสังสรรค์ เลี้ยงส่งสมาชิกรุ่นที่เกษียณอายุราชการ

 • นทน.หลักสูตร อส.39 กำหนดจัดงานพบปะสังสรรค์ และเลี้ยงส่งสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ณ ห้องปิ่นเพ็ชร์ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ในวันศุกร์ที่ 13 ก.ย.56 ตั้งแต่เวลา 1700 ขอเชิญเพื่อนพ้อง น้องพี่ ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ประกาศ : น.อ.ไพฑูรย์ ปัญญสิน  | 2013-09-02 เวลา 13:42 น. 

  ระบบ hrmiss ระบบงานกำลังพล พร้อมใช้แล้ว


ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2013-08-30 เวลา 15:54 น. 

  สอ.วด. ปิดทำการครึ่งวัน ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 1300 – 1630 เนื่องจาก พร. จะทำการฉีดยาป้องกันยุงที่ สอ.วด.


ผู้ประกาศ : น.อ. หญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์  | 2013-08-30 เวลา 13:58 น. 

  ขอให้พิจารณาเปิดโอกาสให้บิดามารดาของสมาชิกฌาปณกิจราชนาวี

 • ตามระเบียบฯ ที่เปิดโอกาสให้บิดามารดาของข้าราชการทหารเรือ สามารถสมัครเป็นสมาชิกฌาปณกิจราชนาวีได้ แต่ต้องอายุไม่เกิน ๕๕ ปี นั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้นำบิดามารดาที่มีอายุเกิน ๕๕ ปี เข้าสมัครเป็นสมาชิกฌาปณกิจแห่งราชนาวีได้ จะเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ หรือสุดแล้วแต่ ตามที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอได้โปรดพิจารณาเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ต่อไป

ผู้ประกาศ : ว่าที่ ร.อ.อำนวย แสงศร  | 2013-08-28 เวลา 12:19 น. 

  กำหนดการประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส.ประจำปี 56

 • กำหนดการประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส.ประจำปี 56 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ เวลา 0715 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบครับ

เอกสารแนบ : schedule_scholarships56.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2013-08-27 เวลา 15:09 น. 

  ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี ๒๕๕๖

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี ๒๕๕๖

เอกสารแนบ : ssc_scholarships_2556.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.วิเชษฐ์ นิลเพ็ชร  | 2013-08-27 เวลา 14:54 น. 

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัด

 • ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศืกษาสำหรับบุตรสมาชิกสอ.สพ.ประจำปี ๒๕๕๖

เอกสารแนบ : scholarship 2556.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุ ยิ้มศรีใส  | 2013-08-27 เวลา 14:29 น. 

  ร.อ.วิเชียร มาประกอบ ถึงแก่กรรม

 • ขอเชิญเพื่อน ๆ สมต.รุ่น 2521 ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ร.อ.วิเชียร มาประกอบ 1/21 ณ วัดดาวลอย ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค.56 เวลา 1930 และมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค.56 เวลา 1600 จึงขอแจ้งมาให้เพื่อน ๆ ทราบและไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ประกาศ : น.ต.นิพนธ์ จินตกะวงศ์  | 2013-08-23 เวลา 13:36 น. 

  การจัดสัมมนาครูช่วยสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.สบ.สบ.ทร.

 • ทร. (จก.สบ.ทร. รับคำสั่ง ผบ.ทร.) อนุมัติให้ รร.สบ.สบ.ทร. จัดการสัมมนาครูช่วยสอน ใน ๑๐ ก.ย.๕๖ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องเรียน ๑ รร.สบ.สบ.ทร. ขอเชิญครูช่วยสอนประจำหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทร. รายชื่อตามอนุมัติ ทร. รายละเอียดตามที่แนบ เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียง

เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/navy_admin/2013/school/
ผู้ประกาศ : น.ต.ชาลี ทัพทวี  | 2013-08-21 เวลา 14:55 น. 

  สำนักงานทหารเรือหญิงขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างหญิงเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมกองทัพเรือ วลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐

 • สน.ทร.หญิง กำหนดจัดงานประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๕๖ โดย ผบ.ทร. มอบหมายให้ ผช.ผบ.ทร. มาทำพิธีเปิดงานในวันพุธที่ ๒๘ ส.ค.๕๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในงานมีการบรรยายพิเศษ “ชะลอวัยได้จริง เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวย” และการเสวนาในหัวข้อ “บทบาททหารเรือหญิงในกองทัพเรือ” เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทร.ตรวจสุขภาพฟรี ได้แก่ มะเร็งเต้านม ตรวจตา ตรวจน้ำตาล/ไขมันในเลือด และมวลกระดูก พยากรณ์ดวงชะตา และเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากฝีมือกำลังพลหญิงของ ทร. เสื้อโปโลของ สน.ทร.หญิง สินค้าจากร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ผลิตภัณฑ์ของ วศ.ทร. ผลิตผลทางเกษตรของ สก.ทร. ผ้าและส่วนประกอบเครื่องแบบจาก พธ.ทร. ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์อาหารเสริม /วิตามิน ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ (ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน สลัดผัก ผลไม้สด แอปเปิ้ล สาลี่ องุ่น) ตลอดจน จิวเวลรี่และเสื้อผ้า/สินค้าจากต่างประเทศ

เอกสารแนบ : schedule.docx
ผู้ประกาศ : น.ต.หญิง เปรมใจ สุขศิริ  | 2013-08-21 เวลา 10:43 น. 

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่องผู้มีสิทธิ์ประเครื่องหมายความสามารถยิงเปห้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๖

 • รายชื่อผู้มีสิทธิืได้รับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๕๖

เอกสารแนบ : GUN2556.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ยอดชาย นิลญาณ  | 2013-08-20 เวลา 08:49 น. 

  สอ.วด. ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2556 (สมาชิกสามัญ)


เอกสารแนบ : scholarship 56.pdf
ผู้ประกาศ : น.อ. หญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์  | 2013-08-19 เวลา 09:00 น. 

  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ(บางนา)ซ้อมรับอุบัติภัยหมู่

 • รพ.ทหารเรือกรุงเทพ(บางนา) จะทำการซ้อมรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี งบประมาณ 56 ในวันพุธที่ 21 ส.ค.56 เวลาประมาณ 1330 - 1600 ในปีนี้จะซ้อมนอกพื้นที่โรงพยาบาล ซึ่งจะใช้พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ สพ.ทร.ในการซ้อม และจะใช้เส้นทางผ่านหน้า อศ.ทร. จึงประกาศมาเพื่อทราบ

เว็บไซต์ : http://www.nmd.go.th/bangkokmed/index.php
ผู้ประกาศ : ร.อ.ปรีชา สีเขียว  | 2013-08-16 เวลา 14:09 น. 
หน้า 373839