ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  กิจกรรมตักบาตรฯ สวดมนต์ แผ่เมตตา และร่วมฟังพระธรรมเทศนา ประจำเดือน ก.พ.๕๘

 • กิจกรรมตักบาตรฯ สวดมนต์ และร่วมฟังพระธรรมเทศนา ประจำเดือน ม.ค.๕๘ ขอเชิญกำลังพล และครอบครัว ภายในค่ายกรมหลวงชุมพร ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป สวดมนต์แผ่เมตตา และร่วมฟังพระธรรมเทศนา ประจำเดือน ก.พ.58 ในวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อาคารศาสนสถาน นย.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ตามกำหนดการดังนี้ ๐๖๓๐ - ๐๘๓๐ ทำบุญตักบาตร ๐๘๓๐ - ๐๙๐๐ สวดมนต์-แผ่เมตตา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ ร่วมฟังพระธรรมเทศนา

ผู้ประกาศ : จ.อ.สุรชัย ด้วงโกศล  | 2015-01-14 เวลา 13:31 น. 

  ขส.ทร.ขอปรับปรุงการให้บริการเรือเวรด่วนทางธุรการ เส้นทาง กยพ.กร. บางนา - ราชนาวี

 • ขส.ทร.ขอปรับปรุงการให้บริการเรือเวรด่วนทางธุรการ เส้นทาง กยพ.กร. บางนา - ราชนาวี โดยปรับเปลี่ยนจากเรือเวรด่วนทางธุรการ จำนวน 2 ลำ (เรือไม้, เรือเหล็ก) เป็นเรือเวรด่วนทางธุรการ ปรับอากาศ (CATAMARAN) จำนวน 1 ลำ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เอกสารแนบ : 12012015142032.pdf
เว็บไซต์ : http://info.navy.mi.th/transport/news/read_news.php?id_news=22
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2015-01-12 เวลา 14:34 น. 

  วันที่ 9 ม.ค.58 เวลา 24 00-00 15 แจ้งปรับปรุงระบบ ios Internet downtime เวลา 15 นาที


ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2015-01-09 เวลา 16:16 น. 

  ชย.ทร. แจ้งดับไฟ ในวันเสาร์ที่ 10 ม.ค.58 ระหว่างเวลา 0830-1530

 • ชย.ทร. แจ้งว่า กฟน. จะปรับปรุงอุปกรณ์ระบบกระแสไฟฟ้าแรงสูงภายในพื้นที่ บริเวรอาคาร สบ.ทร. สสท.ทร. กง.ทร. และอาคาร ศปก.ทร. เพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงระบบแรงดันไฟฟ้า จาก 12 KVA เป็น 24 KVA

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง  | 2015-01-09 เวลา 16:12 น. 

  สอ.นย.เปิดสอบแข่งขันบุคคลพลเรือนเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 อัตรา


เอกสารแนบ : Post.pdf
ผู้ประกาศ : น.ต.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี  | 2015-01-09 เวลา 13:46 น. 

  บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ ทรภ.๓ เพื่อปฏิบัติงานใน ศรภ.ทร.อม. ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘


เว็บไซต์ : http://board.navy.mi.th/viewtopic.php?f=75&t=2011#p5182
ผู้ประกาศ : จ.อ.ณัฐภัทร วิเชียรรัตน์  | 2015-01-09 เวลา 10:41 น. 

  หาคนค้ำ สหกรณ์ฐานทัพฯ

 • ต้องการคนค้ำ สหกรณ์ฐานทัพฯ 1 ท่าน ต้อนนี้มีแล้ว 2 คน ด่วน สนใจติดต่อ 0878236955 หรือ 0944655079

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.จิรายุทธ แท่นสอน  | 2015-01-09 เวลา 08:50 น. 

  สารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘

 • สบ.ทร. ได้จัดพิมพ์และแจกจ่ายสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้แก่ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. เพื่ออ่านหน้าแถวทหาร ในวันจันทร์ที่ ๕ ม.ค.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ ดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประกาศ

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ราเชนทร์ นาครัตน์  | 2014-12-30 เวลา 11:09 น. 

  ข่าวการเสียชีวิตของ จ.อ.สัจธร ปัญญา นรจ.39

 • แจ้งให้ นรจ.ทร.๓๙ ทุกคน ทราบข่าวการเสียชีวิตของ จ.อ.สัจธร ปัญญา กำหนดรดน้ำศพใน ๒๕ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๕๓๐ ณ ศาลา๑ ฌาปณสถาน ทร.สัตหีบ

ผู้ประกาศ : จ.อ.สมชาติ ปฏิธานัง  | 2014-12-24 เวลา 23:34 น. 

  ทำบุญตักบาตร

 • กรล.ขส.ทร. ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ใน ๒๙ ธ.ค.๕๗ เวลา ๐๗๓๐ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ หน้า บก.กรล.ขส.ทร. พระภิกษุจำนวน ๙ รูป

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.  | 2014-12-24 เวลา 08:50 น. 

  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

 • หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนดประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (ข้าวสารอาหารแห้ง) จำนวน ๒๕ รูป ณ บริเวณทางเข้าอาคารศาสนสถาน นย. ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ธ.ค.๕๗ ระหว่างเวลา ๐๖๓๐ - ๐๘๐๐ จึงขอเชิญกำลังพลในสังกัด และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมครอบครัว ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ประกาศ : จ.อ.สุรชัย ด้วงโกศล  | 2014-12-23 เวลา 10:38 น. 

  บิดา น.อ.พาสุกรี วิลัยรักษ์ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นายฮวด วิลัยรักษ์ บิดา น.อ.พาสุกรี วิลัยรักษ์ ผอ.กปค.วทร.ยศ.ทร. ถึงแก่กรรม กำหนดพิธีรดน้ำศพ ใน 23 ธ.ค.57 เวลา 1500 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่าง วันที่ 23 - 27 ธ.ค.57 เวลา 2000 ณ วัดไผ่แก้ว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา และพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 28 ธ.ค.57 เวลา 1600

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ชุณหพัชร์ ฉิมผูก  | 2014-12-23 เวลา 08:31 น. 

  กิจกรรมตักบาตรฯ สวดมนต์ และร่วมฟังพระธรรมเทศนา ประจำเดือน ม.ค.๕๘

 • ขอเชิญกำลังพล และครอบครัว ภายในค่ายกรมหลวงชุมพร ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๕ รูป สวดมนต์แผ่เมตตา และร่วมฟังพระธรรมเทศนา ประจำเดือน ม.ค.58 ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารศาสนสถาน นย.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ตามกำหนดการดังนี้ ๐๖๓๐ - ๐๘๓๐ ทำบุญตักบาตร ๐๘๓๐ - ๐๙๐๐ สวดมนต์-แผ่เมตตา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ ร่วมฟังพระธรรมเทศนา

ผู้ประกาศ : จ.อ.สุรชัย ด้วงโกศล  | 2014-12-19 เวลา 13:22 น. 

  ขอให้เตรียมข้อมูลประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้

 • ขอให้เตรียมข้อมูลประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้

เอกสารแนบ : 20141217154744.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.คมสันต์ สวนสวัสดิ์  | 2014-12-17 เวลา 15:59 น. 

  สอ.วด.ขอย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่

 • เนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายสถานที่ทำการไป สำนักงานแห่งใหม่ อาคารจอดรถยนต์ ชั้น 1 บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน จึงขอแจ้งการติดต่อสื่อสารกับ สอ.วด.เป็นการชั่วคราว ดังนี้ 1.ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธ.ค.57 ติดต่อกับ สอ.วด.ได้ที่หมายเลข 086-173-5509 และ 089-047-8511 2.ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.57 เป็นต้นไป สอ.วด.จะให้บริการแก่สมาชิก ณ สำนักงาน สอ.วด.แห่งใหม่ อาคารจอดรถยนต์ ชั้น 1 บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน

ผู้ประกาศ : น.อ. หญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์  | 2014-12-17 เวลา 13:53 น. 
หน้า 373839