ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  สมาชิก สอ.อร.สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี2556ได้ที่http://www.navy.mi.th/komu/index2.html


เว็บไซต์ : http://www.navy.mi.th/komu/index2.html
ผู้ประกาศ : น.อ.สกล สิริปทุมรัตน์  | 2014-02-18 เวลา 14:16 น. 

  ขอเชิญนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่น 19 นาวิกโยธิน 21 ร่วมพบปะสังสรรค์ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 1800 ณ สโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ผู้ประกาศ : น.ท.อธิคม พิมพ์ประดิษฐ์  | 2014-02-17 เวลา 14:05 น. 

  แจ้งข่าว มารดา ของ น.ต.ประเสริฐ แจ่มใส ถึงแก่กรรม

 • กำหนดฌาปนกิจศพ มารดา ของ น.ต.ประเสริฐฯ ณ วัดศิลารมย์ บ้านตั้งใจ ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 1400 จึงแจ้งให้ศิษยานุศิษย์ทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : ร.ต.จีระศักดิ์ เอื้อยอ่อง  | 2014-02-17 เวลา 11:23 น. 

  บิดา น.อ.วิพันธุ์ ชมะโชติ รอง จก.ขส.ทร. ถึงแก่กรรม

 • พ.ต.อ.วิเชียร ชมะโชติ บิดา น.อ.วิพันธุ์ ชมะโชติ ถึงแก่กรรม ณ รพ.ศิริราช เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๗ กำหนดพิธีรดน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน ศาลา ๑๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๗๐๐ และกำหนดตั้งศพสวดพระอธิธรรม ณ ศาลา ๑๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๑ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๘๓๐ โดยจะมีพิธีบรรจุศพ ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ก.พ.๕๗ เวลา ๒๐๐๐

ผู้ประกาศ : น.อ.ไพฑูรย์ ปัญญสิน  | 2014-02-16 เวลา 23:35 น. 

  รับสมัครข้าราชการ ทร. ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมปฏิบัติธรรม ประจำปี งป.๕๗ ณ วัดเทพนิมิต อ.พุทธมณฑล จว.จครปฐม (ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ มี.ค.๕๗) และ วัดพลงช้างเผือก อ.แกลง จว.ระยอง (ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ มี.ค.๕๗)


เอกสารแนบ : PATIBATTAM Nakhon Pathom and Rayong.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.เนรมิต สุชาติวุฒิ  | 2014-02-16 เวลา 10:48 น. 

  ขส.ทร.แจ้งยกเลิกการปรับเส้นทางรถยนต์โดยสารบริการ จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง ข.3 สถานีรังสิต - ขส.ทร. และเส้นทาง ข.5 สนามกีฬาธูปเตมีย์ (แยกคูคต) - ขส.ทร. โดยใช้เส้นทางเดิม (วันที่ 11 ก.พ.57)


ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ประภารัตน์รังสี  | 2014-02-11 เวลา 14:53 น. 

  ขอเปลี่ยนแปลงเวลาฌาปนกิจศพ พ.จ.อ.บุญยิน ชุมสมุย

 • ตามที่ได้แจ้งว่า พ.จ.อ.บุญยิน ชุมสมุย เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ แผนกนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กวก.วศ.ทร.ได้ถึงแก่กรรม กำหนดสวดใน ๘ - ๑๒ ก.พ.๕๗ และฌาปนกิจศพใน ๑๓ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ขอเปลี่ยนแปลงเวลาฌาปนกิจศพจาก เวลา๑๖๐๐ เป็น เวลา ๑๔๐๐ จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-02-11 เวลา 10:27 น. 

  บิดา พ.จ.อ.หญิงสุวารี วโรรส ถึงแก่กรรม

 • ด้วย พระครูสาครสิริสาร สิริสาโร บิดาของ พ.จ.อ.หญิงสุวารี วโรรส เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูล แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กร. ได้มรณะภาพ เมื่อ ๖ ก.พ.๕๗ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๗ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๙๐๐ จนครบ ๑๐๐ วัน ณ วัดประสาทสามัคคีธรรม ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงแจ้งให้ผู้ที่รู้จักคุณเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.ต.หญิงพรพรรณ น้อยมะณี  | 2014-02-11 เวลา 10:06 น. 

  พ.จ.อ.บุญยิน ชุมสมุย ถึงแก่กรรม

 • ด้วย พ.จ.อ.บุญยิน ชุมสมุย เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ แผนกนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กวก.วศ.ทร.ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๘ ก.พ.๕๗ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่ ๘ – ๑๒ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๙๐๐ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๘ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร และฌาปนกิจใน ๑๓ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดเขาน้ำซับ อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงแจ้งให้ผู้ที่รู้จักคุณเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-02-10 เวลา 14:42 น. 

  ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๕ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๑๑ ก.พ.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้

 • ขส.ทร. ของดรถบริการรับ - ส่งข้าราชการ จำนวน ๕ เส้นทาง ในวันอังคารที่ ๑๑ ก.พ.๕๗ ทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็น ดังนี้
  ๑. สาย อ.
  - สาย อ.๖ บางขุนนนท์ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๗ บางแค - อจปร.อร.
  - สาย อ.๘ หมู่บ้าน ทร. คันที่ ๒
  - สาย อ.๙ แฟลตทุ่งมหาเมฆ - อจปร.อร.
  - สาย อ.๑๔ บางยี่เรือ - อจปร.อร.

  *** ติดภารกิจสนับสนุน กอง รปภ.ฐท.กท. จำนวน ๔ คัน และ อศ. ๑ คัน
  *** รายละเอียดเพิ่มเติมประสาน แผนกรถยนต์โดยสาร กรย.ขส.ทร. โทร. ๕๕๔๐๕ และ ๕๕๔๙๒

ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-02-10 เวลา 13:43 น. 

  หอประชุมกองทัพเรือจัดทริป ..ล่องเรืออังสนา

 • หอประชุมกองทัพเรือจัดทริป ..ล่องเรืออังสนา "Sweet Night by Angsana Cruise" ในวันที่ 14 ก.พ. 57 นี้ สนใจติดต่อฝ่ายการตลาด หอประชุม ทร. 55494

เว็บไซต์ : http://www.navyhall.com/advertisement/14-02-2014.pdf
ผู้ประกาศ : ร.อ.ชัยยา จารุภาค  | 2014-02-10 เวลา 09:38 น. 

  สำนักงานการกีฬา ทร. (สกฬ.ทร) เปลี่ยนชื่อหน่วย

 • ประธานกรรมการกิจการการกีฬา ทร. และ รอง ผบ.ทร. ได้กรุณาเห็นชอบให้ สำนักงานการกีฬา ทร. (สกฬ.ทร.) เปลี่ยนชื่อตามโครงสร้างใหม่เป็น สำนักงานบริหารกิจการการกีฬา ทร. โดยใช้คำย่อว่า "สบฬ.ทร." จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้ประกาศ : ร.อ.เชษฐชวาลย์ วะดีศิริศักดิ์  | 2014-02-07 เวลา 14:24 น. 

  สอ.กฝร.ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

 • เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้แก่สมาชิก และเพื่อให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนจากการออมที่เหมาะสม คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฝร. ชุดที่ ๓๐ มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจาก ร้อยละ ๔.๒๕ ต่อปี คำนวณดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันสิ้นเดือน เป็น ร้อยละ ๔.๕๐ คำนวณดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกวันที่ ๓๑ มีนาคม และ ๓๐ กันยายน ทั้งนี้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ผู้ประกาศ : น.ท.หญิงจินดารัตน์ ยิ้มศรีใส  | 2014-02-06 เวลา 12:16 น. 

  ขอเชิญกำลังพล ทร.และครอบครัว ร่วมชมและเชียร์ทีมฟุตบอลราชนาวี ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ

 • ในวันเสาร์ที่ ๑๕ ก.พ.๕๗ นัดกระชับมิตรกับทีมเกลัง เอฟซี ประเทศมาเลเซีย ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ เวลา ๑๖๐๐ และในวันเสาร์ที่ ๒๒ ก.พ.๕๗ เริ่มแข่งขันยามาฮ่า ลีก ๑ นัดแรก พบกับ ทีม บีบีซียู เอฟซี ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ เวลา ๑๖๐๐ สามารถติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลราชนาวีได้ทาง www.navyfc.co.th หรือเฟสบุ๊ค NAVY FC fanclub

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-02-06 เวลา 12:08 น. 

  สโมสรฟุตบอลราชนาวี กำหนดจัดกิจกรรมพบปะผู้ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลราชนาวี ในวันพุธที่ 12 ก.พ.57 เวลา 1630 ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ

 • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้การสนับสนุนกับทีมผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการของสโมสรทีมฟุตบอลราชนาวี รวมทั้งเป็นการเปิดตัวนักเตะต่างชาติใหม่ จำนวน ๕ นาย และหัวหน้าผู้ฝึกสอนใหม่ คือ น.อ.สุรศักดิ์ ตังสุรัตน์ โดยมี พล.ร.ท.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ประธานสโมสรทีมฟุตบอลราชนาวี เป็นประธานฯ

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-02-06 เวลา 11:49 น. 
หน้า 373839