ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เขียนข่าว

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัด

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือจำกัด จะมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557 กำหนดส่งใบสมัคร ตั้งแต่ 15ก.ค.ถึง 20ส.ค.57

เว็บไซต์ : http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/announced.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.อนุ ยิ้มศรีใส  | 2014-07-16 เวลา 14:29 น. 

  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล YAMAHA LEAGUE 1 ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรขอนแก่น เอฟซี

 • คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล ยามาฮ่าลีกวัน ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรขอนแก่น เอฟซี ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๘๐๐ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ(กม.๕) เริ่มจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันเวลาประมาณ ๑๖๐๐

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-07-16 เวลา 09:53 น. 

  ประกาศโรงเรียนนายเรือ-ผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

 • - ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสารแนบ : rtna.2-1.pdf
ผู้ประกาศ : จ.อ.สุทธิพจน์ ธรรมวงษ์ผล  | 2014-07-15 เวลา 11:05 น. 

  กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ เหล่าทหารการเงิน

 • รร.กง.กวก.กง.ทร.ขออนุมัติเปิดการอบรมหลักสูตรข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรบรรจุใหม่ พรรค พศ. เหล่า กง. ประจำปี งป.๕๗ ตั้งแต่ ๑๕ ก.ค.๕๗ - ๒๘ ส.ค.๕๗ การแต่งกายหมายเลข ๒

เอกสารแนบ : fainance.xls
ผู้ประกาศ : พ.จ.ท.เกียรติศักดิ์ พินันชัย  | 2014-07-10 เวลา 14:32 น. 

  ขส.ทร. จะดำเนินการรับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต.-พ.จ.อ. พรรค นว. เหล่า ขส. เพื่อทดแทนกำลังพลที่ครบกำหนดผลัดเปลี่ยนและปฏบัติราชการที่ หน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ประจำปี งป.๕๘ (รายละเอียดตามที่แนบ)

 • ขส.ทร. จะดำเนินการรับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต.-พ.จ.อ. พรรค นว. เหล่า ขส. เพื่อทดแทนกำลังพลที่ครบกำหนดผลัดเปลี่ยนและปฏบัติราชการที่ หน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ประจำปี งป.๕๘ มี กำหนด ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๗-๓๐ ก.ย.๕๘ (รายละเอียดตามที่แนบ)

เอกสารแนบ : 100757010957_301058.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-07-10 เวลา 13:55 น. 

  ขส.ทร. จะดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่่างกายและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงกู้ภัย ประจำปี งป.๕๗ (รายละเอียดตามที่แนบ)

 • ขส.ทร. จะดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่่างกายและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงกู้ภัย ประจำปี งป.๕๗ ตามวงรอบ ๑ ปี เพื่อให้ได้รับสิทธิเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนในปี งป.๕๘ ตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงกู้ภัย พ.ศ.๒๕๕๑ รายละเอียดตามที่แนบ

เอกสารแนบ : 10075757_58.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-07-10 เวลา 13:51 น. 

  ขส.ทร.รับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต. - พ.จ.อ. พรรค นว.เหล่า ขส. จำนวน ๒ นาย ผลัดเปลี่ยนที่ ศรภ.ทร.เกาะช้าง ประจำปี ๕๘ (ส่งถึง ขส.ทร. ภายใน ๑๘ ก.ค.๕๗)

 • ขส.ทร.รับสมัครนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต. - พ.จ.อ. พรรค นว.เหล่า ขส. จำนวน ๒ นาย ผลัดเปลี่ยนที่ ศรภ.ทร.เกาะช้าง ประจำปี ๕๘

เอกสารแนบ : 05301064_2.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-07-10 เวลา 13:30 น. 

  ขส.ทร. รับสมัครกำลังพลสายวิทยาการ ขส.ทร.ไปปฏิบัติราชการที่ นรข.ในวาระ ต.ค.๕๗ กำหนด ๒ ปี (ส่งถึง ขส.ทร.ภายใน ๑๘ ก.ค.๕๗)

 • ขส.ทร. รับสมัครกำลังพลสายวิทยาการ ขส.ทร.ไปปฏิบัติราชการที่ นรข.ในวาระ ต.ค.๕๗ กำหนด ๒ ปี

เอกสารแนบ : 053088_2.pdf
ผู้ประกาศ : ร.ท.สัญญา คงไชย  | 2014-07-09 เวลา 14:09 น. 

  ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล YAMAHA LEAGUE 1 ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรศรีราชาซูซูกิ เอฟซี

 • คณะอนุกรรมการฟุตบอลกองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการทหารกองประจำการ พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอล ยามาฮ่าลีกวัน ระหว่าง สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบกับ สโมสรศรีราชาซูซูกิ เอฟซี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาชลบุรี วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผู้ประกาศ : ร.อ.สมเกียรติ แท่นงาม  | 2014-07-09 เวลา 09:58 น. 

  กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน พรรคนาวิน สังกัด กร. เพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศ ประจำปีงบประมาณ 2557

 • กองทัพเรือ จะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน พรรคนาวิน สังกัด กร. เพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ถึง 29 สิงหาคม 2557 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพลเดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ อาคารกองฝึกเดินเรือและการเรือ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ โทรศัพท์ 0 2475 4685 และ 0 2465 0012

เว็บไซต์ : http://www.person.navy.mi.th/reserve/
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.สรายุทธ ศิริทรัพย์  | 2014-07-07 เวลา 14:49 น. 

  ประกาศผลการจับรางวัลบัตรสมนาคุณ ภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ ครั้งที่ 1/57

 • ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลการจับบัตรสมนาคุณ ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ห้องกรรมวิธีข้อมูล ฯ (จุดขายสินค้าส่ง) ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม - วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 1000 - 1700 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หลักฐานการติดต่อขอรับของรางวัล 1 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้ได้รับตามรายชื่อ) 2 สำเนาทะเบียนบ้าน 3 สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กเล็ก)(นำมาเพื่อตรวจสอบ) 4 สำเนากำกับเอกสารทุกฉบับ แฟ้มตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ที่ http://www.fleetpx.com/1-57.pdf

เว็บไซต์ : http://www.fleetpx.com/1-57.pdf
ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.บุญเรือน จารุจิตร  | 2014-07-07 เวลา 11:39 น. 

  มารดาของ พ.จ.อ.ชูเกียรติ สมจิตต์ ถึงแก่กรรม

 • ด้วย นางปั่น สมจิตต์ มารดาของ พ.จ.อ.ชูเกียรติ สมจิตต์ จนท.ทดสอบ แผนกเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กวทส.วศ.ทร. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ ๕ ก.ค.๕๗ โดยกำหนดสวด พระอภิธรรม ตั้งแต่ ๖ – ๙ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๙๓๐ และฌาปนกิจใน ๑๐ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ ณ วัดวรพรตสังฆาวาส ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี จึงแจ้งให้ผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทราบทั่วกัน

ผู้ประกาศ : พ.จ.อ.ทรงพล จีนเสถียน  | 2014-07-07 เวลา 09:28 น. 

  แจ้งให้ผู้สอบเลื่อนฐานะเหล่า สบ. ที่เป็นตัวสำรองมารายงานตัวเพื่อเลือกตำแหน่งบรรจุ

 • ขอให้ผู้ที่สอบเลื่อนฐานะจาก จ.อ.เป็น พ.จ.ต.พรรค พศ. เหล่า สบ. ที่ได้ตำแหน่งตัวสำรอง มารายงานตัวเพื่อเลือกตำแหน่งบรรจุ ในัวันอังคารที่ ๘ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม สบ.ทร. ชั้น ๒ โดยขอให้แจ้งยืนยันการมาเลือกให้ สบ.ทร. ทราบที่หมายเลขโทรศัพท์ ๕๕๔๕๙,๕๕๖๔๕ และ ๕๕๑๙๑ ภายในวันจันทร์ที่ ๗ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๒๐๐ (ผู้ที่ไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)

ผู้ประกาศ : จ.อ.นันทพงษ์ มั่งมี  | 2014-07-04 เวลา 16:44 น. 

  ขอเชิญส่งชื่อผู้สมควรอยู่่ในหอเกียรติยศชุมพลทหารเรือ

 • ขอความกรุณาผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนจ่าทหารเรือทุกรุ่น...ทุกท่าน...แจ้งรายชื่อ ประวัติและผลงาน ผู้ที่เห็นสมควรจะได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศของศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังสืบไป...สำหรับผู้ที่ประกอบคุณงามความดีด้านต่างๆ ดังนี้... 1.ผู้ทำการรบจนได้รับการประกาศเกียรติคุณจากทางราชการ 2.ผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการเมือง การปกครอง เช่น เป็น ผู้แทนราษฎร นายก อบต.ฯลฯ 3.ผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัวจนประสบความสำเร็จ เช่น เป็นเจ้าของกิจการที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ฯลฯ 4.ผู้ที่รับราชการนอก ทร. และทำงานในรัฐวิสาหกิจ จนประสบความสำเร็จ เช่น เป็น ผู้พิพากษา หรืออัยการ ฯลฯ ขอได้โปรดแจ้งที่ ... พลเรือเอก ทวีป สุขพินิจ โทร 084 912 1661 หรือ นาวาเอก วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว โทร 081 135 5513 LineID navy2513 หรือ นาวาตรี วินัย อัมพรต โทร 086 313 4593 ...ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ผู้ประกาศ : น.ท.วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว  | 2014-07-04 เวลา 16:06 น. 

  สชร.เชิญล่องเจ้าพระยากับเรืออังสนา ๑๓ ก.ย.๕๗

 • สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมล่องแม่นำ้เจ้าพระยายามเย็น จากหน้าหอประชุมกองทัพเรือไปยังคลองลัดโพธิ์ พร้อมบริการอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ และดนตรีไพเราะจากดุริยางค์กองทัพเรือ ... ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ...บัตรราคาประหยัด ท่านละ 900 บาท ติดต่อจองบัตรที่ นาวาเอก สมบูรณ์ ถ้วยจินดา โทร 081 835 6196 ด่วน จำนวนจำกัด...

ผู้ประกาศ : น.ท.วิศิษฐ์ ชาวผ้าขาว  | 2014-07-04 เวลา 16:02 น. 
หน้า 373839