การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ครั้งที่ ๑/๕๗

กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ครั้งที่ ๑/๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมี พลเรือตรี สมชาย  ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็น ผบ.กก.แดง ๕๗๒  ...

วันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและหน่วยงาน โดยได้ทำพิธีการต่างๆ ดังนี้ ...

ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติราชการห่างไกลที่ตั้งปกติ

พลเรือตรี สมชาย  ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลในกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ที่ปฏิบัติราชการห่างไกลที่ตั้งปกติ เพื่อบำรุงขวัญ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ...

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

พลเรือตรี สมชาย  ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวนสังกัด กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ...

ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ ประจำปี งป.๕๗

พลเรือตรี สมชาย  ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ประจำปี งป.๕๗ ...

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ

พลเรือตรี สมชาย  ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ พุทธสถานกองเรือยุทธการ ...

เยี่ยมคำนับเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ และตรวจเยี่ยม ร.ล. ตาปี

พลเรือตรี สมชาย  ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี อธินาถ ปะจายะกฤตย์ เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ...

พิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ ประจำปี งป.๕๗

พลเรือตรี สมชาย ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ ประจำปี งป.๕๗ ...

ลิงค์การฝึกต่างๆ ในกองเรือฟริเกตที่ ๑

KAKADU 2012 SEA GARUDA 17AB/13 IMDEX ASIA 2013 AUSTHAI 13 (IPC) ฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี งป.๕๗

 
Home

หน้าหลัก

ผู้บังคับบัญชา

รู้จักเรา

ข่าวทั้งหมด

บทความ

VDO

ประกาศข่าว

News General

บทความ/ข่าว ทางทหาร
การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ครั้งที่ ๑/๕๗

กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เข้าร่วมการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ครั้งที่ ๑/๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมี พลเรือตรี สมชาย  ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็น ผบ.กก.แดง ๕๗๒ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและหน่วยงาน โดยได้ทำพิธีการต่างๆ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติราชการห่างไกลที่ตั้งปกติ

พลเรือตรี สมชาย  ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เยี่ยมเยียนครอบครัวกำลังพลในกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ที่ปฏิบัติราชการห่างไกลที่ตั้งปกติ เพื่อบำรุงขวัญ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

พลเรือตรี สมชาย  ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวนสังกัด กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ ประจำปี งป.๕๗

พลเรือตรี สมชาย  ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ประจำปี งป.๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ

พลเรือตรี สมชาย  ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ พุทธสถานกองเรือยุทธการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมคำนับเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ และตรวจเยี่ยม ร.ล. ตาปี

พลเรือตรี สมชาย  ณ บางช้าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี อธินาถ ปะจายะกฤตย์ เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL