<< กองเรือฟริเกตที่ 2
หน้าแรก
ตราประจำเรือ
ข้อมูลเรือ
กำลังพล

                เรือหลวงสายบุรี มีนามเรียกขานสากล HSMD และมีหมายเลขเรือ  458 สังกัดหมวดเรือที่ 2 กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ  เป็นเรือฟริเกตติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น ซึ่งสามารถปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ได้โดยมีดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์อยู่บริเวณท้ายเรือ  มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทั้ง  3 มิติ  สามารถปฏิบัติการเพื่อป้องกันประเทศได้ดังนี้
1.ป้องกันน่านน้ำอาณาเขตให้ปลอดภัยจากการรุกรานของข้าศึก ทางทะเล
2. ปฏิบัติการร่วมกับเรือยนต์เร็วโจมตี
3. ต่อตีเรือผิวน้ำ
4. ต่อสู้อากาศยาน
5. ทำการระดมยิงฝั่ง
6. ทำหน้าที่เป็นเรือคุ้มกันให้กับกองเรือ
7. ปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำโดยอิสระ หรือร่วมกับกองเรือ หรือเครื่องบินปราบเรือดำน้ำ
 เรือหลวงสายบุรี  เป็นเรือรบสมัยใหม่  ที่ได้รับการต่อด้วยกรรมวิธีอันทันสมัย  มีระวางขับน้ำเต็มที่  1924 ตัน  กว้าง 10.8 เมตร  ยาว  103.2 เมตร  กินน้ำลึก  3.38 เมตร  ตัวเรือประกอบด้วยดาดฟ้าชั้นต่าง ๆ  ตั้งแต่ท้องเรือจนถึงดาดฟ้าทัศนะสูงสุดรวม  7 ชั้น  มีห้องต่าง ๆ มากกว่า  100 ห้อง  ที่พักอาศัยของคนประจำเรือ  ประกอบด้วย  ห้องนอน  ซึ่งมีเครื่องใช้ที่สะดวกสบาย ห้องอาหาร  ห้องพักผ่อน  และห้องครัวขนาดใหญ่  พร้อมด้วยอุปกรณ์ปรุงอาหารที่ทันสมัย  เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า  สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับทหารประจำเรือ  ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหารได้นานวัน  มีระบบปรับอากาศ  เพื่อรักษาอุณหภูมิของอุปกรณ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์  และอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ทหารประจำเรือตามห้องต่าง ๆ อีกด้วย  อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งเครื่องจักร  เครื่องไฟฟ้า  และอาวุธเป็นระบบควบคุมโดยอัตโนมัติ  บริษัทหูตง  ชิพบิลดิ้ง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้สร้าง  ปล่อยลงน้ำเมื่อ  27 สิงหาคม  2534  และเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงประเทศไทยวันที่  2 กันยายน  2534  หลังจากนั้นขึ้นระวางประจำการ  ใน  4 สิงหาคม  2535  ปัจจุบันสังกัด กองเรือฟริเกตที่  2