โครงการเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ได้รับรางวัล Inventor Award เหรียญทองจาก
World Intellectual Property Organization (WIPO)
ณ ห้องประชุม Grand Diamand อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2-5 ก.พ. 52


Download vdo nws980

ดูรูป>>

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มอบประกาศนียบัตร
รางวัลดีเยี่ยม ให้แก่โครงการเครื่องฝึกจำลองยุทธ์
NWS 980 เฉลิมพระเกียรติ ฯ ในงานวันนักประดิษฐ์นานาชาติ
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ อิมแพ็ตเมืองทองธานี
๒ กุมถาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๙๐๐ น.


ภาพแถลงข่าว ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ให้โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับ รางวัลดีเยี่ยม ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ลงข่าว 21 มกราคม 2552

โปรแกรมซ้อมรบทางทะเล คว้ารางวัลดีเยี่ยม
หนังสือพิมพ์์
กรุงเทพธุรกิจ ลงข่าว 20 มกราคม 2552


"กองทัพเรือ"อวดโฉมโปรแกรมซ้อมรบ ข่าวจาก
Parliament of Thailand รัฐสภาไทยTuesday January 20, 2009,

 


สรส. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการเชิงเสวนา
เรื่อง ผลกระทบความมั่นคงไทยจากผู้นำใหม่สหรัฐอเมริกา
ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ม.ค.๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐
ณ ห้องประชุมบริพัตร สรส. เพื่อให้ข้าราชการ ทร.
ได้รับทราบข้อมูลและเพิ่มพูนความรู้เรื่อง
แนวโน้มการต่างประเทศของสหรัฐต่อประเทศไทย


>> ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
>> ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา
>> นโยบายของโอบามาต่อเอเชีย
>> เนื้อหาการบรรยายของวิทยากร
>> ภาพการบรรยาย ผลกระทบความมั่นคงไทยจากผู้นําใหม่สหรัฐฯประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ให้โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์
NWS 980 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับ
รางวัลดีเยี่ยม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม


นายทหารจากกรมฝ่ายอำนวยการ ทร.-ทร.อินโดนีเชีย (อช.)
เยี่ยมชมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980
เฉลิมพระเกียรติรวมทั้งได้ทำการทดลองใช้เครื่องฝึก ฯ
ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑

พลเรือตรี Ir.SUDJIWO,M.Sc (อีแอร. ซูดิโว้)
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรืออินโดนีเซียและ
คณะรวม 6 นาย ได้เข้าเยี่ยมคำนับ
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และ
ได้เข้าเยี่ยมชมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980
ซึ่งทางคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
รวมทั้งได้ทำการทดลองใช้เครื่องฝึก NWS 980
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ
ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
เยี่ยมชมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 เฉลิม พระเกียรติ
รวมทั้งได้ทำการทดลองใช้เครื่องฝึก ฯ
พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒ นา
เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 เฉลิมพระเกียรติ
ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑พล.ร.ท. ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผบ.สรส. พร้อมด้วย ผบ.วทร.
และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของเครื่องฝึกจำลองยุทธ์
NWS 980 หลังเข้ารับตำแหน่ง เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ รูป>>

พลเอก บุญรอด สมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ทางเรือ (Naval Wargame
Simulator 980 :NWS 980) เฉลิมพระเกียรติ ในงาน Defence
& Security 2007 ณ อิมแพ็ค อาีรีนา เมืองทองธานี Hall 8
เมื่อ 7 พ.ย. 50


ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ สรส. จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการเชิงประชุมเสวนา เรื่อง เชื่อมอันดามันและอ่าวไทยในต่างมุมมอง เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๑ โดยมีวิทยากรผู้บรรยาย ประกอบด้วย พล.ร.อ.ถนอม เจริญลาภ รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล ดร.จุฬา สุขมานพ รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ และ น.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ผู้ที่สนใจสามารถชมภาพการบรรยาย และข้อมูลประกอบ ได้ตาม Link ข้างล่าง ทั้งนี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ สรส.
จะนำเสนอผ่านทางเวบไซต์ต่อไป

การเสวนาเรื่อง เชื่อมอันดามันและอ่าวไทยในต่างมุมมอง
ผลการศึกษาโครงการขุดคลองไทย
การพัฒนา Landbridge เชื่อมโยงทะเลอันดามันและอ่าวไทย
สรุปผลคลองไทย vs สะพานเศรษฐกิจ
ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการเชิงประชุมเสวนา


 


โจรสลัดโซมาเลีย (Piracy of the Somalia)
โดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (ศยร.สรส.) >>> อ่านข่าว

 


UNCLOS 1982: กรณีสิทธิและหน้าที่ของเรือรบในน่านน้ำต่างประเทศ
โดย น.อ. ภุชงค์ ประดิษฐธีระ กองศึกษาการสงครามทางเรือ >>> อ่านข่าว
ปัญหา ภัยคุกคาม และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น.อ.ภุชงค์ ประดิษฐธีระ กองศึกษาการสงครามทางเรือ >>> อ่านข่าว
มาตรการเพื่อความมั่นคงทางทะเล(Maritime Security Measures)
โดย น.อ. ภุชงค์ ประดิษฐธีระ กองศึกษาการสงครามทางเรือ >>> อ่านข่าว
โจรสลัดโซมาเลีย (Piracy of the Somalia)
โดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (ศยร.สรส.) >>> อ่านข่าว
หมู่เกาะสแปรตลีย์ : จุดวาบไฟของสงครามความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
โดย น.อ. ภุชงค์ ประดิษฐธีระ >>> อ่านข่าว

กองศึกษาการสงครามทางเรือ

กองการจำลองยุทธ์

 

 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
ปรับปรุงแก้ไข กรุณาติดต่อ น.ต.พุฒิเมธ ชาวแพร่ แผนกกรรมวิธีข้อมูล โทร 53468
Email stg_wgm06@mail.ians.navy.mi.th