พระมหากษัตริย์ กับ กองทัพเรือ
การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และการปล่อยพันธุ์ปลา ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๙๙,๙๙๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร