การเพาะเลี้ยงเต่าทะเล


กองทัพเรือได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงเต่าทะเล และกระทะเล ในพื้นที่ ๔ แห่งคือ
เกาะคราม
สถานีสมุทรศาสตร์สัตหีบ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กองเรือภาคที่ ๓ จังหวัดพังงา

โดยกำหนดเป้าหมายในการเพาะฟัก และเพาะเลี้ยงเต่าทะเล และกระทะเล ให้ได้จำนวนทั้งสิ้น ๕๐,๙๓๙ ตัว แล้วดำเนินการปล่อยเต่าทะเล และกระทะเล ตามระยะเวลา และพื้นที่ที่เหมาะสม โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย


ประมวลภาพกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเต่าทะเล


ลูกเต่าในบ่ออนุบาล ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ ที่เกาะคราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๔-๕ เมษายน ๒๕๓๘


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา เสด็จปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เกาะคราม เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๗

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จปล่อยเต่าทะเล ที่เกาะคราม เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จปล่อยเต่าทะเลที่หาดนางรำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘


พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีกาณจนาภิเษก ณ อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๓๘ และร่วมปล่อยเต่าทะเลที่กองทัพเรือได้เพาะเลี้ยงไว้ ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล


มาร่วมกันปล่อยเต่าทะเลดีกว่า เชิญร่วมปล่อยเต่าทะเลกับทหารเรือ สร้างกุศลกันสักนิดกับชีวิตเต่าทะเลและหอยนมสาว มารักษ์เต่าทะเลกันดีกว่าจ้ะ มารักษ์เต่าทะเลกันดีกว่า


ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีการปล่อยเต่าทะเล ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๓๘

พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านชายหาด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๘

ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี ๒๕๓๘ ได้เยี่ยมชมการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และกระทะเล ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และร่วมปล่อยเต่าทะเล ที่อ่าวนาวิกโยธิน เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๘