กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เปลี่ยนแปลงการบอกข้อความเทียบเวลามาตรฐาน ประเทศไทย


        กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ ได้เปลี่ยนแปลงการบอกข้อความ เทียบเวลามาตรฐาน ประเทศไทย จากเดิม "สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา .....นาฬิกา .....นาที .....วินาที" เป็นข้อความใหม่ คือ "เวลามาตรฐานประเทศไทย โดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ .....นาฬิกา .....นาที .....วินาที" โดยสามารถเทียบเวลาทางโทรศัพท์ หมายเลขขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย คือ ๑๘๑, ๔๗๕ - ๔๑๑๔, ๔๗๕ - ๔๑๔๖ และ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๔๑๑๔, ๔๑๔๖
        สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ ๔๗๕ - ๔๑๔๖ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๔๑๔๖ มีระบบให้เลือกการบอกข้อความ เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามเวลาของประเทศต่างๆ ได้อีกด้วย
        จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์ เทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย โดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว

กลับหน้าหลัก