รถหุ้มเกราะคอมแมนโด V-150
     
 

คุณลักษณะ

 

- ความเร็วสูงสุด 89.6 กม./ชม.
- ระยะปฏิบัติการ
  บนถนน 800 กม.(500 ไมล์)
  ในภูมิประเทศ 640 กม.(400 ไมล์)
- บรรจุน้ำมันเต็มถัง 300 ลิตร
- อาวุธ ปก.แบบ 93 ขนาด .50 นิ้ว (12.7 มม.) 1 กระบอก
- อาวุธ ปก.ร่วมแกน MG.3 ขนาด .30 นิ้ว (7.62 มม.) 1 กระบอก
- เครื่องยิงลูกระเบิดควัน 6 ท่อยิง
- เครื่องยิงลูกระเบิดสังหาร 6 ท่อยิง
- อัตรากำลังพลประจำรถ 11 นาย ประกอบด้วย
- ผบ.หมู่รถเกาะ พันจ่า 1
- รอง ผบหมู่รถเกาะ จ่า 1
- พลขับ จ่า 1
- จนท.วิทยุ จ่า 1
- พลยิง จ่า 1
- พล.ปล. พลทหาร 6