การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
ของ
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดสุคันธาวาส จำนวน 150 คน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โดยมี
นาวาโทไพรัช สมุทรสินธุ์ ให้การต้อนรับ

คณะเยี่ยมชมทั้งหมด


ยินดีต้อนรับ

คณะครู

นักเรียน

กล่าวนำ

ตอร์ปิโด

ปืนเที่ยง

ปืนเที่ยง

ทุ่นระเบิด

เรือสุวรรณเหรา

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการพิเศษ

ครุฑหัวเรือ

เรือรบโบราณ

เรือรบโบราณ

เรือพระราชพิธีจำลอง

ห้องเสด็จเตี่ย

ห้องพระเจ้าตาก

ห้องสรรพาวุธ

เรือดำน้ำ

รถสะเทินน้ำสะเทินบก

รถหุ้มเกราะ

บ.สะเทินน้ำสะเทินบก

เรือลากจูง

กิจกรรม

คณะทัวร์

กิจกรรม

มอบรางวัล

ขอบคุณ