การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
ของ
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนป้วยฮั้ว จ.สมุทรปราการ จำนวน 269 คน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550
โดยมี
นาวาโทไพรัช สมุทรสินธุ์ ให้การต้อนรับ
 
 
"พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ"
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2394 1997, 0 2475 3808 หรือ www.navy.mi.th/navalmuseum
"ยินดีต้อนรับ"
โรงเรียนป้วยฮั้ว จ.สมุทรปราการ
"ยินดีต้อนรับ"
คณะครู โรงเรียนป้วยฮั้ว จ.สมุทรปราการ
"ยินดีต้อนรับ"
คณะนักเรียน โรงเรียนป้วยฮั้ว จ.สมุทรปราการ
"พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ"
ถ่ายภาพกับพี่ mascot ชนายุว์
"พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ"
ถ่ายภาพกับพี่ mascot วรนารถ
"พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ"
นาวาโทไพรัช สมุทรสินธุ์ ให้การต้อนรับ
"ห้องเสด็จเตี่ย"
จัดแสดง พระประวัติ อาวุธประจำพระองค์ เช่น ปืนสั้น ปืนยาว กระบี่ และไม้ตะพด ตลอดจนตำรายาและซุ้มจำลองบรรยากาศบ้านหมอพร ตำราดูลักษณะม้า ภาพวางฝีพระหัตถ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำพระองค์ เรือหลวงพระร่วงและเรือหลวงเสือคำรณสินธุ์จำลอง (ทำด้วยเครื่องเงินตลอดทั้งลำเรือ)
"ห้องพระเจ้าตากสิน"
จัดแสดง พระราชประวัติ ภาพวาดสีน้ำมันเหตุการณ์รบเพื่อกอบกู้เอกราช และเส้นทางเดินทัพ แท่นบูชา เรือหลวงตากสินจำลอง เรือเดินทะเลจำลอง
"ห้องสรรพาวุธ"
จ้ดแสดง อาวุธหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน เช่น ปืนกลแคตลิง ที่ทหารมะรีน (ทหารนาวิกโยธินในปัจจุบัน) เคยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5, ปืนกลต่อสู้อากาศยาน และอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ เป็นต้น
"ยุทธการสะเทินน้ำสะเทินบก"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การยกพลขึ้นบกของทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน
"ใบพัด ฮ."
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
"เรือดำน้ำของไทยในอดีต"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ เรือดำน้ำในกองทัพเรือไทย (มี 4 ลำ) ได้แก่
1. ร.ล.มัจฉาณุ ลำที่ 2 (ร.ล.มัจฉาณุ ลำที่ 1 เป็นเรือในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
2. ร.ล.วิรุณ 3. ร.ล.สินสมุทร 4. ร.ล.พลายชุมพล
"การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ร.ศ.112"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ กรณีพิพาทระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)
"รูปครุฑหัวเรือรบของราชนาวีไทย"
เป็นการปฏิบัติตามประเพณีนิยมของชาวเรือมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 4
"ปืนเที่ยง"
การยิงปืนเที่ยง คือ การยิงปืนให้เกิดเสียงดังเพื่อบอกเวลาเที่ยงวัน สำหรับให้คนไทยได้รู้เวลาและชาวต่างประเทศที่เข้ามาค้าขายจะได้ตั้งเวลาให้ตรงกัน เป็นการสะดวกในการติดต่อนัดหมาย ในสมัยรัชกาลที่ 5 กองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือกลชั้น 4 ทำหน้าที่ยิงที่บริเวณท่าราชวรดิฐ
"ยุทธการบ้านชำราก"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ วีรกรรมของทหารนาวิกโยธินในการรบที่บ้านชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
"สงครามเกาหลี"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การร่วมรบของทหารไทย ทั้งบก เรือ และอากาศ ไปร่วมรบตามคำร้องขอของสหประชาชาติ เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ขององค์การสหประชาชาติ เมื่อปี 2493
"การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ร.ศ.112"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ กรณีพิพาทระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)
"รูปครุฑหัวเรือรบของราชนาวีไทย"
เป็นการปฏิบัติตามประเพณีนิยมของชาวเรือมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 4
"ยุทธการบ้านชำราก"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ วีรกรรมของทหารนาวิกโยธินในการรบที่บ้านชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
"เรือรบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น"
จัดแสดง เรือรบจำลองขนาดใหญ่ ประเภทเรือสำเภาและเรือกำปั่นใช้ใบ ตลอดจนเรือประเภทที่ใช้กำลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร เรียกว่า เรือกลไฟ มีทั้งแบบจักรข้าง และจักรท้าย
"ห้องเครื่องแบบทหารเรือ"
จัดแสดง เครื่องแบบทหารเรือแบบต่างๆ ที่ใช้ในโอกาสในยุคปัจจุบัน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี นอกจากนี้ห้องนี้ยังมีมุมของใช้ส่วนตัวของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้สร้างชื่อเสียงไว้แก่กองทัพเรืออีกด้วย
"ห้องเครื่องแบบทหารเรือ"
จัดแสดง เครื่องแบบทหารเรือแบบต่างๆ ที่ใช้ในโอกาสในยุคปัจจุบัน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี นอกจากนี้ห้องนี้ยังมีมุมของใช้ส่วนตัวของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้สร้างชื่อเสียงไว้แก่กองทัพเรืออีกด้วย
"ห้องเสด็จเตี่ย"
จัดแสดง พระประวัติ อาวุธประจำพระองค์ เช่น ปืนสั้น ปืนยาว กระบี่ และไม้ตะพด ตลอดจนตำรายาและซุ้มจำลองบรรยากาศบ้านหมอพร ตำราดูลักษณะม้า ภาพวางฝีพระหัตถ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำพระองค์ เรือหลวงพระร่วงและเรือหลวงเสือคำรณสินธุ์จำลอง (ทำด้วยเครื่องเงินตลอดทั้งลำเรือ)
"ห้องพระเจ้าตากสิน"
จัดแสดง พระราชประวัติ ภาพวาดสีน้ำมันเหตุการณ์รบเพื่อกอบกู้เอกราช และเส้นทางเดินทัพ แท่นบูชา เรือหลวงตากสินจำลอง เรือเดินทะเลจำลอง
"ห้องสรรพาวุธ"
จ้ดแสดง อาวุธหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน เช่น ปืนกลแคตลิง ที่ทหารมะรีน (ทหารนาวิกโยธินในปัจจุบัน) เคยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5, ปืนกลต่อสู้อากาศยาน และอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ เป็นต้น
"กิจกรรม"
"กิจกรรม"
มอบรางวัลผู้ชนะ
"ขอขอบคุณ"
มอบภาพกิจกรรมโรงเรียนในการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
"กิจกรรม"
"กิจกรรม"
"กิจกรรม"
 
 


หน้าหลัก | ประวัติหน่วย | แนะนำสถานที่ | การจัดแสดง | ของที่ระลึก | Gallery | สมุดเยี่ยม


เลขที่ 99 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0 2394 1997 , 0 2475 3808
ติดต่อหรือแนะนำติชมได้ที่
Webmaster