Version
 
 
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
ของ
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ ฯ จำนวน 318 คน
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550
โดยมี
นาวาโทไพรัช สมุทรสินธุ์ ให้การต้อนรับ
 
 
"พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ"
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2394 1997, 0 2475 3808 หรือ www.navy.mi.th/navalmuseum
"ยินดีต้อนรับ"
คณะครู โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ ฯ
"ยินดีต้อนรับ"
คณะครู โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพ ฯ
"ห้องเสด็จเตี่ย"
จัดแสดง พระประวัติ อาวุธประจำพระองค์ เช่น ปืนสั้น ปืนยาว กระบี่ และไม้ตะพด ตลอดจนตำรายาและซุ้มจำลองบรรยากาศบ้านหมอพร ตำราดูลักษณะม้า ภาพวางฝีพระหัตถ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำพระองค์ เรือหลวงพระร่วงและเรือหลวงเสือคำรณสินธุ์จำลอง (ทำด้วยเครื่องเงินตลอดทั้งลำเรือ)
"ห้องพระเจ้าตากสิน"
จัดแสดง พระราชประวัติ ภาพวาดสีน้ำมันเหตุการณ์รบเพื่อกอบกู้เอกราช และเส้นทางเดินทัพ แท่นบูชา เรือหลวงตากสินจำลอง เรือเดินทะเลจำลอง
"ห้องพระเจ้าตากสิน"
จัดแสดง พระราชประวัติ ภาพวาดสีน้ำมันเหตุการณ์รบเพื่อกอบกู้เอกราช และเส้นทางเดินทัพ แท่นบูชา เรือหลวงตากสินจำลอง เรือเดินทะเลจำลอง
"ห้องสรรพาวุธ"
จ้ดแสดง อาวุธหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน เช่น ปืนกลแคตลิง ที่ทหารมะรีน (ทหารนาวิกโยธินในปัจจุบัน) เคยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5, ปืนกลต่อสู้อากาศยาน และอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ เป็นต้น
"ประภาคาร"
เป็นประภาคารสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นประภาคารแห่งแรกที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2417 (เริ่มสร้าง พ.ศ.2413)
"ปืนเที่ยง"
การยิงปืนเที่ยง คือ การยิงปืนให้เกิดเสียงดังเพื่อบอกเวลาเที่ยงวัน สำหรับให้คนไทยได้รู้เวลาและชาวต่างประเทศที่เข้ามาค้าขายจะได้ตั้งเวลาให้ตรงกัน เป็นการสะดวกในการติดต่อนัดหมาย ในสมัยรัชกาลที่ 5 กองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือกลชั้น 4 ทำหน้าที่ยิงที่บริเวณท่าราชวรดิฐ
"เรือโบราณ"
เป็น เรือพระที่นั่งศรี ชื่อ “สุวรรณเหรา” ลำเรือมีลวดลายสวยงาม พระเจ้าแผ่นดินทรงใช้เสด็จลำลอง หรือใช้เป็นเรือพระประเทียบในกระบวนเรือพระราชพิธีสำหรับเจ้านายฝ่ายใน เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 5
"ยุทธการสะเทินน้ำสะเทินบก"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การยกพลขึ้นบกของทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน
"สงครามมหาเอเชียบูรพา"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การปฏิบัติการของเรือหลวงสมุย (ลำที่ 1) ในระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2
"พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ"
อาคาร 2 ชั้น 3
"รูปครุฑหัวเรือรบของราชนาวีไทย"
เป็นการปฏิบัติตามประเพณีนิยมของชาวเรือมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 4
"รูปครุฑหัวเรือรบของราชนาวีไทย"
เป็นการปฏิบัติตามประเพณีนิยมของชาวเรือมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 4
"ทุ่นระเบิด"
เป็นอาวุธที่ถูกปล่อยให้ลอยน้ำเพื่อปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือของฝ่ายตรงข้าม
"เรือโบราณ"
เป็น เรือพระที่นั่งศรี ชื่อ “สุวรรณเหรา” ลำเรือมีลวดลายสวยงาม พระเจ้าแผ่นดินทรงใช้เสด็จลำลอง หรือใช้เป็นเรือพระประเทียบในกระบวนเรือพระราชพิธีสำหรับเจ้านายฝ่ายใน เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 5
"ประภาคาร"
เป็นประภาคารสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นประภาคารแห่งแรกที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2417 (เริ่มสร้าง พ.ศ.2413)
"ห้องสรรพาวุธ"
จ้ดแสดง อาวุธหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน เช่น ปืนกลแคตลิง ที่ทหารมะรีน (ทหารนาวิกโยธินในปัจจุบัน) เคยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5, ปืนกลต่อสู้อากาศยาน และอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ เป็นต้น
"ห้องสรรพาวุธ"
จ้ดแสดง อาวุธหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน เช่น ปืนกลแคตลิง ที่ทหารมะรีน (ทหารนาวิกโยธินในปัจจุบัน) เคยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5, ปืนกลต่อสู้อากาศยาน และอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ เป็นต้น
"ห้องสรรพาวุธ"
จ้ดแสดง อาวุธหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน เช่น ปืนกลแคตลิง ที่ทหารมะรีน (ทหารนาวิกโยธินในปัจจุบัน) เคยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5, ปืนกลต่อสู้อากาศยาน และอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ เป็นต้น
"ห้องเสด็จเตี่ย"
จัดแสดง พระประวัติ อาวุธประจำพระองค์ เช่น ปืนสั้น ปืนยาว กระบี่ และไม้ตะพด ตลอดจนตำรายาและซุ้มจำลองบรรยากาศบ้านหมอพร ตำราดูลักษณะม้า ภาพวางฝีพระหัตถ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำพระองค์ เรือหลวงพระร่วงและเรือหลวงเสือคำรณสินธุ์จำลอง (ทำด้วยเครื่องเงินตลอดทั้งลำเรือ)
"ห้องพระเจ้าตากสิน"
จัดแสดง พระราชประวัติ ภาพวาดสีน้ำมันเหตุการณ์รบเพื่อกอบกู้เอกราช และเส้นทางเดินทัพ แท่นบูชา เรือหลวงตากสินจำลอง เรือเดินทะเลจำลอง
"ห้องพระเจ้าตากสิน"
จัดแสดง พระราชประวัติ ภาพวาดสีน้ำมันเหตุการณ์รบเพื่อกอบกู้เอกราช และเส้นทางเดินทัพ แท่นบูชา เรือหลวงตากสินจำลอง เรือเดินทะเลจำลอง
"ยุทธการสะเทินน้ำสะเทินบก"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การยกพลขึ้นบกของทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน
"ยุทธนาวีที่เกาะช้าง"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การรบทางเรือ ซึ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส เป็นเหตุการณ์ซึ่งแทรกเข้ามาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
"วีรกรรมบ้านดอนน้อย"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการรบระหว่างไทย-ลาว จ.หนองคาย
"เรือรบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น"
จัดแสดง เรือรบจำลองขนาดใหญ่ ประเภทเรือสำเภาและเรือกำปั่นใช้ใบ ตลอดจนเรือประเภทที่ใช้กำลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร เรียกว่า เรือกลไฟ มีทั้งแบบจักรข้าง และจักรท้าย
"ยุทธการบ้านชำราก"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ วีรกรรมของทหารนาวิกโยธินในการรบที่บ้านชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
"ยุทธการสะเทินน้ำสะเทินบก"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การยกพลขึ้นบกของทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน
"อากาศยานและการบินทหารเรือ"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ วิวัฒนาการอากาศยานและการบินทหารเรือ นับตั้งแต่อากาศยานลำแรกได้มาถึงเมืองไทยจนถึงปัจจุบัน
"ยุทธนาวีที่เกาะช้าง"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การรบทางเรือ ซึ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส เป็นเหตุการณ์ซึ่งแทรกเข้ามาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
"เรือดำน้ำของไทยในอดีต"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ เรือดำน้ำในกองทัพเรือไทย (มี 4 ลำ) ได้แก่
1. ร.ล.มัจฉาณุ ลำที่ 2 (ร.ล.มัจฉาณุ ลำที่ 1 เป็นเรือในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
2. ร.ล.วิรุณ 3. ร.ล.สินสมุทร 4. ร.ล.พลายชุมพล
"การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ร.ศ.112"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ กรณีพิพาทระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)
"วีรกรรมบ้านดอนน้อย"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการรบระหว่างไทย-ลาว จ.หนองคาย
"ห้องเครื่องแบบทหารเรือ"
จัดแสดง เครื่องแบบทหารเรือแบบต่างๆ ที่ใช้ในโอกาสในยุคปัจจุบัน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี นอกจากนี้ห้องนี้ยังมีมุมของใช้ส่วนตัวของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้สร้างชื่อเสียงไว้แก่กองทัพเรืออีกด้วย
"ห้องเครื่องแบบทหารเรือ"
จัดแสดง เครื่องแบบทหารเรือแบบต่างๆ ที่ใช้ในโอกาสในยุคปัจจุบัน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี นอกจากนี้ห้องนี้ยังมีมุมของใช้ส่วนตัวของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้สร้างชื่อเสียงไว้แก่กองทัพเรืออีกด้วย
"สุพรรณหงส์"
ใช้ในกิจกรรมของนักเรียนนายเรือ
"เรือพระราชพิธี"
เป็นเรือจำลองขนาดใหญ่และสวยงามมาก เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 6 กรมศิลปากรได้มอบให้พิพิธภัณฑ์ทหารเรือเป็นผู้ดูแลและอนุรักษ์ไว้ ขณะเดียวกันก็จัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชมด้วย
"รูปครุฑหัวเรือรบของราชนาวีไทย"
เป็นการปฏิบัติตามประเพณีนิยมของชาวเรือมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 4
"รูปครุฑหัวเรือรบของราชนาวีไทย"
เป็นการปฏิบัติตามประเพณีนิยมของชาวเรือมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 4
"ห้องพระเจ้าตากสิน"
จัดแสดง พระราชประวัติ ภาพวาดสีน้ำมันเหตุการณ์รบเพื่อกอบกู้เอกราช และเส้นทางเดินทัพ แท่นบูชา เรือหลวงตากสินจำลอง เรือเดินทะเลจำลอง
"ห้องสรรพาวุธ"
จ้ดแสดง อาวุธหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน เช่น ปืนกลแคตลิง ที่ทหารมะรีน (ทหารนาวิกโยธินในปัจจุบัน) เคยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5, ปืนกลต่อสู้อากาศยาน และอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ เป็นต้น
 
 
Version