Version
 
 
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
การเยี่ยมชมของ
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่พระฟาติมา กรุงเทพ ฯ
จำนวน 300 คน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550
โดยมี
นาวาโทไพรัช สมุทรสินธุ์ ให้การต้อนรับ
 
 
"ยินดีต้อนรับ"
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่พระฟาติมา
"กิจกรรม"
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ Mascot ชนายุว์ และ Mascot วรนารถ
"กิจกรรม"
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ Mascot ชนายุว์ และ Mascot วรนารถ
"กิจกรรม"
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ Mascot ชนายุว์ และ Mascot วรนารถ
"ยินดีต้อนรับ"
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่พระฟาติมา
"ยินดีต้อนรับ"
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่พระฟาติมา
"พิพิธภัณฑ์ ฯ"
รับประทานอาหารเที่ยง
"ประภาคาร"
เป็นประภาคารสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นประภาคารแห่งแรกที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2417 (เริ่มสร้าง พ.ศ.2413)
"ห้องเสด็จเตี่ย"
จัดแสดง พระประวัติ อาวุธประจำพระองค์ เช่น ปืนสั้น ปืนยาว กระบี่ และไม้ตะพด ตลอดจนตำรายาและซุ้มจำลองบรรยากาศบ้านหมอพร ตำราดูลักษณะม้า ภาพวางฝีพระหัตถ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำพระองค์ เรือหลวงพระร่วงและเรือหลวงเสือคำรณสินธุ์จำลอง (ทำด้วยเครื่องเงินตลอดทั้งลำเรือ)
"ห้องพระเจ้าตากสิน"
จัดแสดง พระราชประวัติ ภาพวาดสีน้ำมันเหตุการณ์รบเพื่อกอบกู้เอกราช และเส้นทางเดินทัพ แท่นบูชา เรือหลวงตากสินจำลอง เรือเดินทะเลจำลอง เป็นต้น
"ห้องพระเจ้าตากสิน"
จัดแสดง พระราชประวัติ ภาพวาดสีน้ำมันเหตุการณ์รบเพื่อกอบกู้เอกราช และเส้นทางเดินทัพ แท่นบูชา เรือหลวงตากสินจำลอง เรือเดินทะเลจำลอง เป็นต้น
"ห้องสรรพาวุธ"
จัดแสดง อาวุธหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน เช่น ปืนกลแคตลิง ที่ทหารมะรีน (ทหารนาวิกโยธินในปัจจุบัน) เคยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5, ปืนกลต่อสู้อากาศยาน และอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ เป็นต้น
"ห้องสรรพาวุธ"
จัดแสดง อาวุธหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน เช่น ปืนกลแคตลิง ที่ทหารมะรีน (ทหารนาวิกโยธินในปัจจุบัน) เคยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5, ปืนกลต่อสู้อากาศยาน และอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ เป็นต้น
"ห้องสรรพาวุธ"
จัดแสดง อาวุธหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน เช่น ปืนกลแคตลิง ที่ทหารมะรีน (ทหารนาวิกโยธินในปัจจุบัน) เคยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5, ปืนกลต่อสู้อากาศยาน และอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ เป็นต้น
"สะพานเดินเรือดำน้ำเรือหลวงมัจฉาณุ"
ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่คณะเยี่ยมชมถ่ายภาพกันมากที่สุด สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่ง (พ.ศ.2481) ประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำปฏิบัติการอยู่ในกองทัพเรือ จำนวน 4 ลำ ได้แก่ (1) เรือหลวงมัจฉาณุ (2) เรือหลวงวิรุณ (3) เรือหลวงพลายชุมพล (4) เรือหลวงสินสมุทร
"การยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การยกพลขึ้นบกของทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน
"อากาศยานและการบินทหารเรือ"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ วิวัฒนาการอากาศยานและการบินทหารเรือ นับตั้งแต่อากาศยานลำแรกได้มาถึงเมืองไทยจนถึงปัจจุบัน
"ยุทธนาวีที่เกาะช้าง"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การรบทางเรือ ซึ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องจากกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส เป็นเหตุการณ์ซึ่งแทรกเข้ามาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
"เรือหลวงจักรีนฤเบศร จำลอง"
"สงครามเกาหลี"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การร่วมรบของทหารไทย ทั้งบก เรือ และอากาศ ไปร่วมรบตามคำร้องขอของสหประชาชาติ เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ขององค์การสหประชาชาติ เมื่อปี 2493
"เรือดำน้ำของไทยในอดีต"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ เรือดำน้ำในกองทัพเรือไทย (มี 4 ลำ) ได้แก่
1. ร.ล.มัจฉาณุ ลำที่ 2 (ร.ล.มัจฉาณุ ลำที่ 1 เป็นเรือในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
2. ร.ล.วิรุณ 3. ร.ล.สินสมุทร 4. ร.ล.พลายชุมพล
"รูปครุฑหัวเรือรบของราชนาวีไทย"
เป็นการปฏิบัติตามประเพณีนิยมของชาวเรือมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 4
"รูปครุฑหัวเรือรบของราชนาวีไทย"
เป็นการปฏิบัติตามประเพณีนิยมของชาวเรือมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 4
"เรือพระราชพิธี"
เป็นเรือจำลองขนาดใหญ่และสวยงามมาก เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ เป็นต้น
"เรือพระราชพิธี"
เป็นเรือจำลองขนาดใหญ่และสวยงามมาก เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ เป็นต้น
"เรือพระราชพิธี"
เป็นเรือจำลองขนาดใหญ่และสวยงามมาก เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ เป็นต้น
"กระบวนเรือพระราชพิธี"
จัดแสดง รูปกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค รวมทั้งสิ้น 52 ลำ
"เรือรบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น"
จัดแสดง เรือรบจำลองขนาดใหญ่ ประเภทเรือสำเภาและเรือกำปั่นใช้ใบ ตลอดจนเรือประเภทที่ใช้กำลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร ที่เรียกว่า เรือกลไฟ มีทั้งแบบจักรข้างและจักรท้าย
"เครื่องมือเดินเรือและอุปกรณ์ที่ใช้งานของชาวเรือ"
จัดแสดง อุปกรณ์การดำน้ำ ไฟเรือเดิน เครื่องมือเดินเรือ เช่น พังงาเรือ เครื่องสั่งจักร เข็มทิศเดินเรือ ระฆังตีบอกเวลาของเรือต่าง ๆ ในอดีต
"รูปครุฑหัวเรือรบของราชนาวีไทย"
เป็นการปฏิบัติตามประเพณีนิยมของชาวเรือมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 4
"ยุทธการบ้านชำราก"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ วีรกรรมของทหารนาวิกโยธินในการรบที่บ้านชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
"อาวุธที่ยึดได้จากเวียดนาม"
"การยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ การยกพลขึ้นบกของทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน
"อากาศยานและการบินทหารเรือ"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ วิวัฒนาการอากาศยานและการบินทหารเรือ นับตั้งแต่อากาศยานลำแรกได้มาถึงเมืองไทยจนถึงปัจจุบัน
"อากาศยานและการบินทหารเรือ"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ วิวัฒนาการอากาศยานและการบินทหารเรือ นับตั้งแต่อากาศยานลำแรกได้มาถึงเมืองไทยจนถึงปัจจุบัน
"เรือดำน้ำของไทยในอดีต"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ เรือดำน้ำในกองทัพเรือไทย (มี 4 ลำ) ได้แก่
1. ร.ล.มัจฉาณุ ลำที่ 2 (ร.ล.มัจฉาณุ ลำที่ 1 เป็นเรือในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
2. ร.ล.วิรุณ 3. ร.ล.สินสมุทร 4. ร.ล.พลายชุมพล
"วีรกรรมบ้านดอนน้อย"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการรบระหว่างไทย-ลาว จ.หนองคาย
"รูปครุฑหัวเรือรบของราชนาวีไทย"
เป็นการปฏิบัติตามประเพณีนิยมของชาวเรือมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 4
"เรือรบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น"
จัดแสดง เรือรบจำลองขนาดใหญ่ ประเภทเรือสำเภาและเรือกำปั่นใช้ใบ ตลอดจนเรือประเภทที่ใช้กำลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักร ที่เรียกว่า เรือกลไฟ มีทั้งแบบจักรข้างและจักรท้าย
"กระบวนเรือพระราชพิธี"
จัดแสดง รูปกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค รวมทั้งสิ้น 52 ลำ
"การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ร.ศ.112"
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ กรณีพิพาทระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)
"เครื่องมือเดินเรือและอุปกรณ์ที่ใช้งานของชาวเรือ"
จัดแสดง อุปกรณ์การดำน้ำ ไฟเรือเดิน เครื่องมือเดินเรือ เช่น พังงาเรือ เครื่องสั่งจักร เข็มทิศเดินเรือ ระฆังตีบอกเวลาของเรือต่าง ๆ ในอดีต
"เรือพระราชพิธี"
เป็นเรือจำลองขนาดใหญ่และสวยงามมาก เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ เป็นต้น
"ห้องเครื่องแบบทหารเรือ"
จัดแสดง เครื่องแบบทหารเรือแบบต่างๆ ที่ใช้ในโอกาสในยุคปัจจุบัน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี นอกจากนี้ห้องนี้ยังมีมุมของใช้ส่วนตัวของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้สร้างชื่อเสียงไว้แก่กองทัพเรืออีกด้วย
"ห้องเครื่องแบบทหารเรือ"
จัดแสดง เครื่องแบบทหารเรือแบบต่างๆ ที่ใช้ในโอกาสในยุคปัจจุบัน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี นอกจากนี้ห้องนี้ยังมีมุมของใช้ส่วนตัวของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้สร้างชื่อเสียงไว้แก่กองทัพเรืออีกด้วย
"ห้องเสด็จเตี่ย"
จัดแสดง พระประวัติ อาวุธประจำพระองค์ เช่น ปืนสั้น ปืนยาว กระบี่ และไม้ตะพด ตลอดจนตำรายาและซุ้มจำลองบรรยากาศบ้านหมอพร ตำราดูลักษณะม้า ภาพวางฝีพระหัตถ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำพระองค์ เรือหลวงพระร่วงและเรือหลวงเสือคำรณสินธุ์จำลอง (ทำด้วยเครื่องเงินตลอดทั้งลำเรือ)
"ห้องพระเจ้าตากสิน"
จัดแสดง พระราชประวัติ ภาพวาดสีน้ำมันเหตุการณ์รบเพื่อกอบกู้เอกราช และเส้นทางเดินทัพ แท่นบูชา เรือหลวงตากสินจำลอง เรือเดินทะเลจำลอง เป็นต้น
"ห้องสรรพาวุธ"
จัดแสดง อาวุธหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน เช่น ปืนกลแคตลิง ที่ทหารมะรีน (ทหารนาวิกโยธินในปัจจุบัน) เคยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5, ปืนกลต่อสู้อากาศยาน และอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ เป็นต้น
"สะพานเดินเรือดำน้ำเรือหลวงมัจฉาณุ"
ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่คณะเยี่ยมชมถ่ายภาพกันมากที่สุด สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่ง (พ.ศ.2481) ประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำปฏิบัติการอยู่ในกองทัพเรือ จำนวน 4 ลำ ได้แก่ (1) เรือหลวงมัจฉาณุ (2) เรือหลวงวิรุณ (3) เรือหลวงพลายชุมพล (4) เรือหลวงสินสมุทร
"รถสะเทินน้ำสะเทินบก (LVT MK4)"
ใช้ในการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการลำเลียงทหารนาวิกโยธิน และอาวุธจากเรือใหญ่เข้าสู่ฝั่งในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก
"รถหุ้มเกราะคอมแมนโด V-150"
สามารถป้องกันกระสุนจากข้าศึก และใช้ร่วมรบใน เหตุการณ์ยุทธการบ้านชำราก เมื่อปี 2528
"เครื่องบิน HU-16B"
เป็นเครื่องบินรุ่นแรก ๆ สมัยที่เริ่มก่อตั้งกองบินทหารเรือตั้งแต่ พ.ศ.2505 สามารถขึ้น-ลงได้ทั้งบนบกและในน้ำ
  "ขอขอบคุณ"
พิพิธภัณฑ์ ฯ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะ ฯ ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับในครั้งต่อไป พร้อมกันนี้ ได้มอบภาพการเยี่ยมชมของคณะ ฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของทางคณะ ฯ อีกด้วย
 
 
Version