การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
ของ
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดพิชัยสงคราม
จำนวน 52 คน  เื่มื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
โดยมี
นาวาโท ไพรัช สมุทรสินธุ์ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
ให้การต้อนรับ


| ดูทั้งหมด |  กลับ  |  ถัดไป  |