การจัดหาเรือดำน้ำเพิ่มเติมของกองทัพเรือสิงคโปร์

 

           เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๐ กองทัพเรือสิงคโปร์ได้ตกกลงใจสั่งซื้อเรือดำน้ำเก่า ชั้น SJOORMEN จากสวีเดนเพิ่มเติมอีก ๓ ลำ (รวม ๔ ลำ) ซึ่งเป็นเรือชั้นเดียวกับที่ซื้อลำแรก ทั้งนี้กองทัพเรือสิงคโปร์จะดำเนินการประเมินค่าในเรื่องการซ่อมบำรุงและการปฏิบัติการจากเรือดำน้ำทั้ง ๔ ลำ ซึ่งหากพิจารณาแล้วไม่คุ้มค่า ก็จะพิจารณาปลดระวางประจำการต่อไป

          อย่างไรก็ตามก่อนการส่งมอบเรือดังกล่าว อู่ต่อเรือ KOCKUM ซึ่งนอกจากจะซ่อมคืนสภาพตามปกติให้กับเรือดำน้ำทั้ง ๔ ลำของกองทัพเรือสิงคโปร์แล้ว ยังจะดำเนินการปรับปรุงระบบขับเคลื่อน อุปกรณ์ตรวจจับ รวมทั้งการปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในเขตร้อน และการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

          นอกจากนี้บริษัท SINGAPORE TECHNOLOGIES AND ENGINEERING ( STE&E) ได้ร่วมกับบริษัท THOMSON CSF ของฝรั่งเศส ทำการปรับปรุงระบบอำนวยการรบของเรือดำน้ำทั้ง ๔ ลำด้วย