เรือดำน้ำของราชนาวีไทย ได้รับพระราชทานชื่อตามตัวละครในวรรณคดีของไทยที่เก่งกล้าสามารถมีอิทธิฤทธิ์ทางดำน้ำ เช่น

ร.ล.มัจฉาณุ

จาก รามเกียรติ์

พระบรมราชโองการ

ร.ล.วิรุณ

จาก รามเกียรติ์

พระบรมราชโองการ

ร.ล.สินสมุทร

จาก พระอภัยมณี

พระบรมราชโองการ

ร.ล.พลายชุมพล

จาก ขุนช้างขุนแผน

พระบรมราชโองการ