ร.ล.มัจฉาณุ (H.T.M.S.MATCHANU) และ ร.ล.วิรุณ (H.T.M.S.WIRUN)

ประเภท

เรือดำน้ำ

ระวางขับน้ำ

บนผิวน้ำ ๓๗๔.๕ ตัน ขณะดำ ๔๓๐ ตัน

ขนาด

ความยาว ๕๑.๐๐ เมตร ความกว้าง ๔.๑๐ เมตร

กินน้ำลึก

๓.๖๐ เมตร

ดำลึกสุด

๖๐ เมตร

อาวุธ

ปืน ๗๖ มม. ๑ กระบอก

ปืน ๘ มม. ๑ กระบอก

ท่อตอร์ปิโด ขนาด ๔๕ ซม. ๔ ท่อยิง

เครื่องจักร

เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘ สูบ กำลัง ๑,๑๐๐ แรงม้า

ความเร็ว

สูงสุด ๑๔.๕ นอต มัธยัสถ์ ๑๐ นอต

รัศมีทำการ

๔,๗๗๐ ไมล์

ทหารประจำเรือ

๓๓ คน

ต่อที่

อู่บริษัท มิตซูบิชิ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

วางกระดูกงู

๖ พฤษภาคม ๒๔๗๙

วางกระดูกงูโดย

พระมิตรกรรมรักษา

ปล่อยเรือลงน้ำ

๒๔ ธันวาคม ๒๔๗๙

ปล่อยเรือลงน้ำโดย

นางมิตรกรรมรักษา

ขึ้นระวางประจำการ

๑๙ กรกฎาคม ๒๔๘๑

ปลดระวางประจำการ

๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๔

หมายเหตุ

ประเทศไทยมีเรือดำน้ำที่สร้างในคราวเดียวกันนี้ ๔ ลำ คือ ร.ล.มัจฉาณุ

ร.ล.วิรุณ ร.ล.สินสมุทร และ ร.ล.พลายชุมพล

เมื่อครั้งกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส เรือดำน้ำทั้ง ๔ ลำ ได้ออกไปลาดตระเวนอยู่หน้าฐานทัพเรือเรียม (กัมพูชา) ใช้เวลาดำอยู่ใต้น้ำทั้งสิ้นลำละ ๑๒ ชั่วโมงขึ้นไป นับเป็นการดำที่นานที่สุด