ภายหลังเหตุการณ์ไม่สงบ ระหว่างพิธีรับเรือชุดแมนฮัตตัน เมื่อ 29 มิ.ย.94 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกองทัพเรืออย่างกว้างขวาง กระทรวงกลาโหม คำสั่งที่ 13/12926 เรื่องการปรับปรุงกองทัพเรือ ลงวันที่ 16 ก.ค.94 มีผลให้ยุบเลิกหมวดเรือดำน้ำแล้วโอนไปรวมในหมวดเรือตรวจฝั่งที่ตั้งขึ้นใหม่

          เรือดำน้ำทั้งหมดได้ปลดระวางประจำการไป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 รวมเวลารับใช้กองทัพเรือมาเป็นเวลา 12 ปีเศษ เรือทั้ง 4 ลำ ได้จอดคู่เทียบติดกันลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา แถวท่าโรงพยาบาลศิริราช อยู่อีกเป็นเวลานาน

          ต่อมาได้มีการขายเรือดังกล่าวไปให้บริษัทปูนซีเมนต์ คงเหลือแต่หอเรือดำน้ำและอาวุธบางชิ้นเช่นปืน และกล้องส่อง ทางกองทัพเรือจึงได้สร้างสะพานเดินเรือจำลองขึ้น และนำอาวุธมาติดตั้งไว้เป็นอนุสรณ์ จัดแสดงไว้ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ หน้าโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

          นับแต่วันเริ่มสร้างเรือดำน้ำชุดแรก มาจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเวลาร่วม 50 ปี เรื่องเรือดำน้ำจึงได้กลายเป็น “อดีต” ไปแล้ว เหลือแต่เพียงเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจำของ “นักดำเรือดำน้ำ” ในยุคนั้นอีกเพียงไม่กี่คนเท่านั้น