ขั้นตอนการถวายเทียนพรรษา

กระผมได้รับทราบขั้นตอนจาก กอศ.ยศ.ทร.แล้ว แต่ยังมีข้อสงสัยการอาราธนาศีลตามขั้นตอนดังนี้ว่าถูกต้องหรือไม่
1.กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
ก. นะโม 3 จบ
ข. อิมินาสักกาเรนะ พุทธังปูเชมะ ฯลฯ
ค.อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา ฯลฯ
2.อาราธนาศีล 5 และ รับศีล
3.กล่าวคำถวายเทียนพรรษา
ก.นะโม 3 จบ
ข.ขอบทกล่าวทั้งหมดที่ขึ้นต้นว่า \"ยัคเฆ ภันเตสังโฆ\" ฯลฯ
พร้อมคำแปล
4.กล่าวคำถวายสังฆทาน
5. ประเคนเทียนพรรษาและสังฆทาน
6. ช่วงบ่ายถวายสังฆทานจะกล่าวคำถวายสังฆทานอย่างไร
ขอบทกล่าวคำถวายด้วย จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
  โดย : นายวรุต - [1 July 2552 - 16:01:19]

  ความคิดเห็นที่ 1
กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อันดับแรก ทำไมต้องตั้งนะโม ๓ จบ ครับ
อันที่จริง เมื่อประธานจุดธูปเทียนเสร็จและกราบพระรัตนตรัยเสร็จ ทายกก็นำบูชา จะขึ้น อิมินา หรือ อะระหัง (หรือทั้งสองอย่าง) เลยทีเดียว

แล้วจึงอาราธนาศีล รับศีลไปตามลำดับ
  โดย : ชาวพุทธ [ 4 July 2552 - 18:29:39]

  ความคิดเห็นที่ 2
การสมาทานศีล ไม่ต้องตั้งนะโมครับ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจบแล้ว กล่าวคำสมาทานได้เลย การตั้งนะโม เป็นเรื่องของพระ
  โดย : กูรู [ 21 July 2552 - 08:52:16]

  ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณค่ะ
  โดย : บีบี [ 27 July 2553 - 10:39:42]


ร่วมแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้
ชื่อ :  
Email :  
รายละเอียด : 
verify image:
  
กรุณาใส่ข้อความตามภาพ: