จิต ประภัสสรคืออย่าง

เคยฟังพระเทศน์ว่า จิตดั้งเดิมของคนเรา ประภัสสร คือ สะอาด สว่าง และสงบ มันเป็นอย่างไรครับ
  โดย : เพียวจิต - [21 February 2551 - 23:39:48]

  ความคิดเห็นที่ 1
ลองอ่านตามลิ้งค์ข้างล่างนี้ดูนะ

http://www.agalico.com/board/showthread.php?t=10021
  โดย : รักทหารเรือ [ 25 February 2551 - 12:31:30]

  ความคิดเห็นที่ 2
ความจริงจิตประภัสสร นั้นเขาใช้กับพระอรหันต์มากกว่า คือจิตที่นิ่งสงบ มีปัญญา แต่จิตของพวกเรามักจะต้องรับสิ่งต่างๆ รอบด้านมาคิดอยู่เสมอ จะให้สว่าง สงบไม่ได้หรอก ถ้าไม่ผ่านการฝึก ดังนั้นจิตประภัสสรคือจิตของผู้หลุดพ้นมากกว่า
  โดย : สะพานเดินเรือ [ 7 March 2551 - 07:33:55]

  ความคิดเห็นที่ 3
- จิตประภัสสร หรือ จิตผุดผ่องเป็นลักษณะของจิตก่อนถูกอกุศลคืออุปกิเลสครอบงำ ดังในคัมภีร์ พระธรรมบท ภาคที่ ๑ (หน้า ๒๒) ว่า ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฺฐํ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ประภัสสร แต่จิตนั้นแล เศร้าหมอง เพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้น
จิตที่ประภัสสรนี้ เมื่อถูกอุปกิเลสครอบงำแล้ว ก็เปลี่ยนเป็นขุ่นมัวเศร้าหมอง ไม่สะอาดไม่ผ่องใสอีกต่อไป การที่จิตประภัสสรได้เช่นนั้น เพราะในขณะนั้นไม่มีอารมณ์ อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ จิตจึงประภัสสร ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง อุปมาเหมือนน้ำใสสะอาดเพราะตกตะกอน จะใสสะอาดเฉพาะด้านนอก ถ้าเอามือไปแกว่งน้ำนั้นเข้า ตะกอนที่นอนนิ่งที่ก้นโอ่งก็จะลอยขึ้นมา น้ำที่ใสก็ขุ่นมัวไม่ใสสะอาดต่อไป ความประภัสสรของจิตตามพระพุทธพจน์ข้างต้น จึงเป็นความประภัสสรของจิตของปุถุชนที่ยังมีกิเลสอยู่ ประภัสสรได้ชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ใช่ประภัสสรอย่างถาวร แบบจิตของพระอรหันต์ที่หมดกิเลสแล้ว
สิ่งที่เป็นประดุจตะกอน ทำจิตของปุถุชนให้ขุ่นมัวเศร้าหมอง ท่านเรียกว่า อุปกิเลส มี ๑๖ อย่างได้แก่
๑. อภิชฌาวิสมโลภะ ละโมบ จ้องจะเอาไม่เลือก ควรไม่ควร ๒. โทสะ คิดประทุษร้าย
๓. โกธะ โกรธ ๔. อุปนาหะ ผูกโกรธไว้
๕. มักขะ ลบหลู่คุณท่าน ๖. ปลาสะ ตีเสมอ
๗. อิสสา ริษยา ๘. มัจฉริยะ ตระหนี่
๙. มายา เจ้าเล่ห์ ๑๐. สาเถยยะ โอ้อวด
๑๑. ถัมภะ หัวดื้อ ๑๒. สารัมภะ แข่งดี
๑๓. มานะ ถือตัว ๑๔. อติมานะ ดูหมิ่นท่าน
๑๕. มทะ มัวเมา ๑๖. ปมาทะ เลินเล่อหรือละเลย
  โดย : กอศ.ยศ.ทร. [ 7 March 2551 - 10:53:33]

  ความคิดเห็นที่ 4
ตอบความเห็นที่ 4
จิตของทารกนั้นไม่ใช่จิตประภัสสร เพราะย่อมปฏิสนธิมาด้วยจิต โลภะ โทสะ โมหะ พร้อมมูล เพียงแต่การแสดงออกไม่ชัดเนื่องจากยังไม่พร้อม แต่แสดงออกทางกิริยาคือร้องให้ เมื่อแสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจ แสดงอาการยิ้มเมื่อพอใจ เป็นต้น ดังนั้นคนย่อมเข้าใจผิดว่าจิตประภัสสร หาว่าเด็กนั้นบริสุทธิ์แต่จริงๆ กิเลสบานเลย แต่จิตพระอรหันต์นั้นบริสุทธิ์จากกิเลส ต้องเข้าใจนะครับว่าจิตบริสุทธิ์ กับการไม่รู้(ไร้เคียงสา)นั้นต่างกัน
  โดย : สะพานเดินเรือ [ 27 March 2551 - 09:06:37]


ร่วมแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้
ชื่อ :  
Email :  
รายละเอียด : 
verify image:
  
กรุณาใส่ข้อความตามภาพ: