บังสุกุลเป็นบังสุกุลตาย

ผมเคยไปงานสวดพระอภิธรรม ช่วงที่พระท่านสวดบังสุกุล บางวัดท่านจะสวดแต่บังสุกุลตาย แต่บางวัดสวดบังสุกุลตายเสร็จแถมด้วยบังสุกุลเป็น อันไหนมันถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ ถึงแม้จะไม่ใช่สัจธรรม
  โดย : อมตะ - [27 March 2551 - 22:04:07]

  ความคิดเห็นที่ 1
๑. คำว่า บังสุกุลเป็น เป็นคำเรียกวิธีบังสุกุลคนที่ยังไม่ตาย แต่ถ้าบังสุกุลคนที่ตายแล้ว เรียกว่า บังสุกุลตาย
ในหนังสือศาสนพิธีระบุว่าในงานสวดอภิธรรมศพให้มีการบังสุกุลตาย ส่วนบังสุกุลเป็นใช้ในกรณีทำบุญต่อนาม หรือทำบุญอายุ ทำบุญแก่คนป่วยหนัก หรือคนมีเคราะห์ เพื่อเป็นการเอาเคล็ดโดยเชื่อว่าจะทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
วิธีปฏิบัติในการบังสุกุลเป็น ก็คือ ให้คนที่จะทำพิธีนอนหงายประนมมือเหมือนคนตาย (นิยมหันศีรษะไปด้านทิศตะวันตก) แล้วใช้ผ้าขาวคลุมร่างผู้นั้นให้มิดทั้งตัว พระสงฆ์ที่มาทำพิธีจับชายผ้า หรือด้ายสายสิญจน์ที่ผูกมาจากชายผ้า แล้วกล่าวคำสำหรับบังสุกุลตายว่า อนิจจา วะตะ สังขารา....จบแล้วให้ผู้นั้นนอนหันศีรษะไปทางทิศตรงข้ามกับครั้งแรก คลุมด้วยผ้าขาวเหมือนเดิม พระสงฆ์บังสุกุลอีกครั้ง โดยกล่าวคำสำหรับบังสุกุลเป็นว่า อะจิรัง วะตะ ยัง กาโย... เป็นการถือเคล็ดว่ากลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้ว
นอกจากนั้น การบังสุกุลเป็นยังใช้ในพิธีแปรธาตุด้วย กล่าวคือ หลังจากฌาปนกิจศพเสร็จแล้วก่อนเก็บอัฐิให้เกลี่ยกระดูกให้เป็นคนนอนหงาย หันศีรษะไปทางทิศตะวันตก สมมติว่าตายแล้ว นิมนต์พระบังสุกุลตาย (อนิจจา...) เมื่อพระบังสุกุลตายแล้ว จึงเกลี่ยรูปใหม่ให้หันศีรษะไปทางทิศตะวันออก สมมติว่าเกิดใหม่ เจ้าภาพนำดอกมะลิและเงินทองโปรยลงบนร่างกระดูกนั้น แล้วประพรมด้วยของหอม จากนั้นนิมนต์พระบังสุกุลเป็น (อะจิรัง วะตะ ยัง กาโย...) เมื่อเสร็จการบังสุกุลเป็นแล้ว จึงเก็บอัฐิและถ่านเถ้าไปไว้ในที่อันควรต่อไป
ที่ผู้ถามถามว่าเคยเห็นพิธีสวดอภิธรรม (บางวัด)มีทั้งบังสุกุลเป็นและบังสุกุลตายในเวลาเดียวกันนั้น กรณีอย่างนั้นคงเป็นเรื่องเฉพาะของวัดนั้น อาจมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำอย่างนั้น แต่ในทางพิธีกรรมแล้วไม่มีระบุไว้ให้บังสุกุลเป็นในงานสวดอภิธรรมเลย การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนพิธี ก็คือ ในงานสวดพระอภิธรรมศพให้นิมนต์พระสงฆ์สวดบังสุกุลตาย ส่วนในกรณีทำบุญต่อนาม หรือทำบุญอายุ รวมถึงวิธีการแปรธาตุเก็บอัฐิ ก็ให้นิมนต์พระสวดบังสุกุลตาย และสวดบังสุกุลเป็นด้วย การปฏิบัติเช่นนี้จึงเป็นไปตามหลักศาสนพิธี
  โดย : กอศ.ยศ.ทร. [ 4 April 2551 - 08:40:08]

  ความคิดเห็นที่ 2
ที่ กอศ.ยศ.ทร.ตอบนั้นชัดเจนแล้ว แต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่า พิธีการต่างๆ เมื่อลงมือทำในภาคปฏิบัติแล้ว มันอาจจะไม่ตรงกับหลักการเสียทีเดียวนัก บางอย่างก็ทำเกินหลักบ้าง หรือน้อยกว่าหลักบ้าง ส่วนที่เกินหล้กและน้อยกว่าหลักนี้ นี่แหละเป็นเรื่องเฉพาะที่เฉพาะแห่ง คนที่จะตอบเราได้ดี ก็คือคนที่อยู่ในที่แห่งนั้นนั่นแหละ (แต่บางทีก็ทำตามกันมาไม่ทราบเหตุผลก็มี) เรื่องนี้อย่าไปกังวัลมากนัก จะขอยกตัวอย่างเป็นข้อสังเกตสักเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องจุดธูปเทียนในพิธีสวดอภิธรรมศพนั่นแหละ ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเริ่มจุดที่โต๊ะหมู่บูชาพระเป็นอันดับแรก จุดที่ตู้พระธรรมเป็นอันดับสอง และจุดที่หน้าศพเป็นอันดับสาม แต่ในหลักศาสนพิธีของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ท่านได้ให้ข้อสังเกตว่า ควรจะจุดที่หน้าศพเป็นอันดับแรก โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้ศพได้เตรียมตัวรับศีลและฟังการสวดอภิธรรม หลังจุดที่ศพแล้ว จึงจุดหน้าโต๊ะหมู่บูชา และตู้พระธรรมต่อไป แต่เรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้แย้งว่าจุดแบบใดถูกแบบใดผิด ผมเห็นว่าข้อสังเกตของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ มีเหตุผลอยู่ไม่น้อย ฉะนั้น ที่ผู้ถามไปการบังสุกุลเป็นในพิธีสวดพระอภิธรรมนั้น ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีเหตุผลอย่างไร ผู้ใดมีความรู้ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยครับ
  โดย : 001/39 [ 4 April 2551 - 09:42:38]


ร่วมแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้
ชื่อ :  
Email :  
รายละเอียด : 
verify image:
  
กรุณาใส่ข้อความตามภาพ: