การอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน

หากเราจะอัญเชิญหรืออาราธนาพระพุทธรูปไปประดิษฐานยังหอพระที่สร้างใหม่จะดำเนินการอย่างไรครับ
  โดย : 2495 - [16 September 2553 - 00:07:28]

  ความคิดเห็นที่ 1
ขอเสนอแนวทางดังนี้
-อัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานให้เรียบร้อย
-ตั้งโต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องสักการะ
-โต๊ะหมู่ตัวกลางให้ตั้งพานไว้สำหรับวางพวงมาลัยบูชา
-นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ฉลอง
-เมื่อประธานมาถึง นั่งประจำที่
-เจ้าหน้าที่รายงานความเป็นมา
-เชิญประธานวางพวงมาลัยถวายเป็นพุทธบูชาและจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย กลับไปนั่งที่
-เชิญนายทหารชั้นผู้ใหญ่(ตามความเหมาะสม) ถวายพวงมาลัยบูชาพระพุทธ
-พิธีกรอาราธนาศีล
-พระสงฆ์ให้ศีล
-พิธีกรอาราธนาพระปริตร
-พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
-ประธานและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ประเคนเครื่องไทยธรรม
-พระสงฆ์อนุโมทนา
-ประธานกรวดน้ำ
-พระสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์
-ประธานกราบพระรัตนตรัย
-เสร็จพิธี
  โดย : wirocan [ 16 September 2553 - 00:29:29]

  ความคิดเห็นที่ 2
รร.นร.จะประกอบพิธีเปิดหอพระประจำรร.นร.ในวันอังคารที่ 28 ก.ย.53 เวลา 0919 โดย พล.ร.อ.พัลลภ เกิดผล หอพระประจำ รร.นร.มีนามว่า \"พุทธสถานอาภากร\" ตั้งชื่อโดย พระอุดมวัฒนมงคล เจ้าอาวาสวัดถ้ำวัฒนมงคล อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
-ประธานถึงบริเวณพิธี
-ถวายพวงมาลัยบูชา วางบนพาน
-จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย
-จุดธูป เทียน ที่โต๊ะเครื่องสังเวย(สังเวยฟ้าดิน)
-พระอุดมวัฒนมงคลกล่าวสังเวย
-เสร็จพิธีสังเวย
-อศจ.อาราธนาศีล
-พระอุดมฯ ให้ศีล
-ประธานถวายเครื่องไทยธรรม
-พระอุดมฯ อนุโมทนา
-ประธานกรวดน้ำ
-พระอุดมฯ ประพรมน้ำพุทธมนต์
-นายทหารชั้นผู้ใหญ่ถวายพวงมาลัยบูชา และปักธูปบูชาพระรัตนตรัย
-ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย
-เสร็จพิธี
(ขั้นตอนทั้งหมดพระอุดมฯเป็นผู้แนะนำครับผม)
หมายเหตุ : พระพุทธรูปอาราธนามาตั้งให้เรียบร้อยก่อนเวลาพร้อมกับจัดโต๊ะหมู่บูชาให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มพิธี)
  โดย : 2496น้อง 2495 [ 22 September 2553 - 20:42:13]

  ความคิดเห็นที่ 3
ขั้นตอนการเปิดหอพระ \"พุทธสถานอาภากร\" รร.นร.ใน ๒๘ ก.ย.๕๓ เวลา ๐๙๑๙ ดังนี้
-ประธาน(พล.ร.อ.พัลลพ เกิดผล)เดินทางมาถึงบริเวณพิธีรอฤกษ์
-เวลา ๐๙๑๙ ประธานวางพวงมาลัยบนพานถวายเป็นพุทธบูชา
-จุดธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัยกราบเสร็จแล้วถวายพวงมาลัยบูชา \"พระพุทธนำชัยเกิดผล\"และถวายพวงมาลัยสักการะพระรูปเสด็จเตี่ยฯ ซึ่งประดิษฐานในหอเดียวกัน
-จุดธูป เทียน ที่โต๊ะเครื่องสังเวย-ปักธูปหางที่บายศรีทั้ง ๔ ทิศ
-ประธานจุดเทียนน้ำมนต์
-ประธานกลับไปนั่งที่ที่จัดไว้
-อศจ.อาราธนาศีล
-พระอุดมวัฒนมงคลเจ้าอาวาสวัดถ้ำวัฒนมงคลให้ศีล
-ผู้ร่วมพิธีรับศีล
-พระอุดมฯ กล่าวความเป็นมา แล้ว เริ่มกล่าวคำพิธีบวงสรวงเทวดาฟ้าดินอัญเชิญให้มาคุ้มครองปกปักรักษาองค์พระปฏิมาที่ประดิษฐานในหอ\"พุทธสถานอาภากร\"
-กล่าวพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปจบแล้ว
-เจิมป้าย-ปิดทองป้าย พุทธสถานอาภากร
-โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องสังเวยและหอพระพุทธสถานอาภากร
-ประธาน-ผบ.รร.นร.และนายทหารชั้นผู้ใหญ่โปรยข้าวตอกดอกไม้และถวายพวงมาลัยบูชาพระประจำหอ
-ประธาน ถวายเครื่องไทยธรรม
-พระอุดมฯ อนุโมทนา
-ประธานกรวดน้ำ
-พระอุดมฯ ประธานฯ ผบ.รร.นร.กราบพระเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่
-พระอุดมฯ ประพรมน้ำพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธี
-ผู้ร่วมพิธีจุดธูปบูชาพระประธาน
-เสร็จพิธี
(ขั้นตอนนี้พระอุดมฯ เป็นผู้กำหนดในวันปฏิบัติจริงขอรับ)
  โดย : 2495 [ 2 October 2553 - 18:51:57]

  ความคิดเห็นที่ 4
ลำดับพิธีเป็นไปตามที่ wirocan แนะนำไว้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อนึ่งหากพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาประดิษฐานยังมิได้กระทำพิธีเบิกพระเนตร จะกระทำในคราวเดียวกันก็เหมาะสมดีมิใช่น้อย
  โดย : กอศ.ยศ.ทร. [ 13 October 2553 - 14:30:15]


ร่วมแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้
ชื่อ :  
Email :  
รายละเอียด : 
verify image:
  
กรุณาใส่ข้อความตามภาพ: