การปฏิบัติธรรมแก้กรรมได้จริงหรือ

ได้พบเห็นมาว่าปัจจุบันมีการตื่นการปฏิบัติธรรมแก้กรรม เลยเกิดสงสัยว่าการปฏิบัติธรรมแก้กรรมได้จริงหรือ และต้องปฏฺิบัติอย่างไร...และต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นไหนจึงจะเห็นกรรมและแก้กรรมได้ ขอผู้รู้ให้ความกระจ่างด้วย ขอบคุณครับ
  โดย : คนอยากแก้กรรม - [1 June 2555 - 13:41:22]

  ความคิดเห็นที่ 1
ในมุมมองของผม...กรรมมีหลายระดับ..มีทั้งครุกรรมคือกรรมหนักและลหุกรรมคือกรรมเบา...กรรมหนักมี ๕ อย่างมี...ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนโลหิตห้อ และทำให้สงฆ์แตกความสามัคคี...เป็นกรรมหนักแก้ไม่ได้...ดูพระมหาโมคคัลลาน เป็นตัวอย่าง...ท่านได้รักยกย่องว่าเป็นพระสาวกผู้มีฤทธิ์มาก...แต่ท่านก็ถูกโจรฆ่าตาย..ในตำราท่านบอกว่า...เป็นกรรมเก่าของท่านในอดีตชาติที่ในสมัยหนึ่งท่านหลงเมียจนฆ่าพ่อแม่ตัวเอง เมื่อเกิดชาติสุดท้ายแม้เป็นพระอรหันต์แล้ว..ท่านก็ยังได้รับกรรมอยู่...ส่วนการปฏิบัติธรรมที่ว่าแก้กรรมได้...ผมว่าน่าจะเป็นลหุกรรม..อะไรประมาณนั้นแหละครับ..เรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่..ที่ต้องว่ากันยาว ๆ...ครับ...บังเอิญว่าผมจิ้ม...โอ๊ย...พิมพ์ไม่คล่อง...ขอร่วมแจมด้วยแค่นี้...ครับ..เจ็บนิ้วชี้ทั้งสองแล้ว.อิอิ...
  โดย : มวยแทน [ 1 June 2555 - 15:54:27]

  ความคิดเห็นที่ 2
ในบทสวดอภิณหปัจเวก มีข้อความช่วงท้าย ๆ อยู่ว่า ......ยังกรรมมังกริสสามิ เราจักทำกรรมอันไดไว้ .... กัลยานัง วาปะกังวา เป็นบุญหรือเป็นบาป......ตัสสะทายาโทภวิสสามิ ......เราจักต้องรับผลของกรรมนั้น ๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากการพิจารณาบทนี้ เราไม่มีทางหลีกเลี่ยงกรรมไปได้
อีกบทหนึ่งเป็นพุทธพจน์ หรือพุทธดำรัสก็แล้วแต่ ........มีความว่า
\"ไม่ว่าจะหลบอยู่ในเขา ไม่ว่าจะซอกซอนไปในอากาศ หรือนั้งเครื่องบินหนีไปต่างประเทศ ไม่มีหรอกที่หลบไปแล้วจะ หนีกรรมที่ตนเองกระทำได้ แต่เมื่อมันเป็นเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึง เราก็ไม่ต้องไปสนใจมัน ทำดีไว้ (ทำบุญ
ไว้)ในปัจุบัน ก็จะช่วยให้ใจเราผ่องใสได้ ดังเช่นบทสวดมนต์บทหนึ่งที่ว่า......บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย และไม่พึ่งพะถึงสิ่งที่ยังไม่ไม่ถึง
สิ่งเป็นอดิตก็ละไปแล้ว สิ่งเป็นอณาคตก็ยังไม่มา ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น ๆ อย่างแจ่มแจ้ง ไม่ง่อนแง่นเขาควรพอกพูน อาการเช่นนั้นไว้
หรือบทกลอนของหลวงพ่อจรัญฐิตธัมโม ว่า.......วันพุ่รงนี้อยู่ไกล ยังไม่เกิด ช่างมันเถิดอย่าร้อนรนไปก่อนไข้ วันวานนี้ตายแล้วให้แล้วไป อย่าเอาใจไปข้องทั้งสองวัน ถ้าวันนี้ ขอย้ำว่า
ถ้าวันนี้ สดชื่นระรื่นจิต อย่าไปคิดหน้าหลังให้คลั่งฝัน สิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกัน ส่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรณ์
  โดย : ลองวิชาที่รู้มา [ 5 June 2555 - 10:15:33]

  ความคิดเห็นที่ 3
อาจารย์คึกฤทธิ์ รวบรวมนำมาเสนอไว้ ชัดเจน พระตถาคตบอกว่า “เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม” นี่คือสิ่งที่บุคคลควรทราบ พูดกันว่ากรรมๆ กรรมมันคืออะไร จะไปแก้มันอย่างไร จะไปทำให้มันสิ้นเพราะอะไร “เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม” และสิ่งที่ควรรู้ต่อไปอีกคือว่า อะไรเป็นเหตุของกรรม พระตถาคตบอกว่า ผัสสะ เป็นเหตุของกรรม ผัสสะคือการสัมผัส คือการกระทบกัน การกระทบของอะไร ของวิญญาณที่เข้าไปรับรู้ของอายตานะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใน รูป เสียง กลิ่น รส กระทบแล้ว อายตานะภายในภายนอกกระทบแล้ว เกิดการรับรู้ขึ้นมา วิญญาณเข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆ เข้ามา นั่นแหละเป็นเหตุของกรรม
เวมะกะตา แห่งกรรมความมีประมาณต่างๆ ของกรรม
กรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรก กำเนิดเดียรฉาน เปรตวิสัย มนุษย์โลก เทวโลก
พรหมโลก มี นี่เรียกว่าความมีประมาณต่างๆของกรรม ความดับของกรรมมีไหม มี พระตถาคตเรียกว่า กัมมะนิโรธ คือความดับกรรม กรรมดับเพราะว่าผัสสะดับ
ผัสสะเป็นความดับของกรรม เพราะฉะนั้นกรรมเกิดที่ไหนดับที่นั่น ผัสสะเป็นเหตุแห่งการเกิดของกรรม ผัสสะดับ กรรมดับ วิบากของกรรมมีอะไร วิบากของกรรม
พระตถาคตบอกว่ามี ๓ ระดับ
๑.วิบากในทิฏฐธรรม แปลว่าวิบากในปัจจุบัน ๒.วิบากในอุปัชปะชะ เวลาถัดมา และ
๓.อัปยปรินายะ เวลาถัดมาอีก
วิบากของกรรมคือผลของกรรมส่ง ๓ ระดับ ตามห้วงของกาลเวลาในปัจจุบัน เวลาถัดมาและถัดมาอีก ไม่รู้ว่าถัดไปเท่าไหร่
กัมมะนิโรธะคามินีปฏิปทา ปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรม พระตถาคตบอกว่า ปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ตั้งแต่. สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิ
  โดย : มหาใหญ่ - [5 June 2555 - 16:48:56]

  ความคิดเห็นที่ 4
มหาใหญ่ท่านน่าจะคลิกไปดูกระทู้เก่า ๆ เราตอบมาบ้าง เช่น บทสวดมนต์โพชฌงค์ 7 วอนหานรก และมาตุฆาตมารดา เป็นต้น
  โดย : ลองวิชาที่รู้มา [ 8 June 2555 - 13:11:25]

  ความคิดเห็นที่ 5
ขอเปลี่ยนจาก เราตอบมาบ้าง เป็น ลองตอบมาบ้าง เพื่ออยากฟังความเห็นจากท่านมหาใหญ่ หรือท่านที่มีนามปากกา ครูอวย เพราะคุยธรรมกับสหธรรมมิกอย่างท่านแล้วมันเพลิดเพลินดี
  โดย : ลองวิชาที่รู้มา [ 8 June 2555 - 13:15:17]

  ความคิดเห็นที่ 6
ไม่ว่าจะอยู่กลางหาว ไม่ว่าจะอยู่กลางทะเล ไม่ว่าจะเข้าไปหลบอยู่ในซอกเขา ไม่มีหรอกที่หลบอยู่แล้ว จะพ้นไปจากบาปกรรมได้
(พระพุทธพจน์ จากขุททกนิกาย ธรรมบท พระไตรปิฏกเล่มที่ 25)
  โดย : ลองวิชาที่รู้มา [ 18 June 2555 - 14:25:36]

  ความคิดเห็นที่ 7
หากจะคิดแก้กรรมหรือคิดว่าปฏิบัติถึงขั้นไหนถึงแก้กรรมได้คงจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าให้หนักเป็นเบาก็น่าจะเห็นด้วย คุณควรกระทำความดีให้มากๆทำจิตให้ผ่องใส ไม่คิด ไม่ปรุง ไม่แต่ง ทำปัจจุบันให้ดี ทำจิตให้ดี (ไม่ใช่ใจนะ) ทุกอย่างก็ดีขึ้นเอง กรรมคือการกระทำ
*** จะกรรมดี หรือ กรรมชั่ว ให้ผลก่อนหรือหลัง ย่อมอยู่ที่น้ำหนักของกรรมให้ผลก่อนหรือหลัง แต่อย่าไปกังวล มันจะเกิด มันต้องเกิด อยู่ที่เวลาเกิดขึ้น เรามีสติมองดูมันแค่ไหน หากจิตเราดี สติเรามี ปัญญามันจะเกิดขึ้นเอง ไม่ต้องกังวล มันเป็นเรื่องของอนาคต
  โดย : เด็กวัด [ 1 August 2555 - 13:21:21]


ร่วมแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้
ชื่อ :  
Email :  
รายละเอียด : 
verify image:
  
กรุณาใส่ข้อความตามภาพ: