การทำบุญตอนเช้าต้องกรวดน้ำไหม

ทำบุญตักบาตรตอนเช้าต้องกรวดน้ำหรือไม่ หากกรวดน้ำต้องทำอย่างไร เอาน้ำใส่ขวดติดตัว พอตักบาตรเสร็จก็กรวดน้ำที่ทำงานได้หรือไม่ และต้องสวดบทอะไรยังไงครับ
  โดย : จักร - [5 June 2555 - 11:01:50]

  ความคิดเห็นที่ 1
น้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจ น้ำที่ไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้
หากแม้นคิดจะสร้างบุญกุศลก็อย่าได้คิดที่จะประมาท หากเมื่อทำความดีไปแล้ว จงตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาทั้งแก่ตนเองแลผู้อื่น ทั้งคนที่รักแลคนที่ชัง ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทุกผู้ตัวตนให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ร่วมกัน
เมื่อทำบุญแล้วจิตใจย่อมผ่องแผ่วดังนั้นหากตั้งใจจะกรวดน้ำหรืออธิษฐานแผ่เมตตาก็จงรีบทำจะได้อานิสงค์มากกว่าตอนที่เรากลับไปถึงที่บ้านหรือที่ทำงานซะอีก เพราะถึงกระนั้นจิตใจคุณอาจจะไม่ปลื้มปิติในบุญที่ทำแล้วก็ได้
เฉกเช่นเดียวกับเรื่องชาดกในพุทธกาลนายจุเฬกสาฎกกว่าจะถวายผ้าได้ต้องต่อสู้กับกิเลสในตนเองกินเวลาไปจนปัจฉิมกาลจึงได้ตัดใจถวายผ้าไปพร้อมกับกล่าวว่า..ชิตัง เม ชิตัง เม..แปลว่า เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว
ส่วนอานิสงค์ที่ได้จึงได้ลดน้อยถอยลงมาตามกำลังศรัทธาในตอนนั้น เพราะเหตุการตัดสินใจช้า
ถ้าอยากอ่านเรื่องนี้ก็ให้ดูได้ที่อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙
เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก [๙๕]
ดังนั้นผู้จักทำบุญจงอย่าประมาทเถิด.
  โดย : ขอแสดงความคิดเห็น [ 6 June 2555 - 10:41:04]

  ความคิดเห็นที่ 2
เรื่องการกรวดน้ำ...ถ้าเป็นผมเอง...ถ้าทำบญในที่อื่นที่ไม่สะดวกต่อการกรวดน้ำ...ผมก็จะตั้งใจอุทิศให้แก่ผู้ที่เราตั้งใจไว้...เมื่อกลับถึงบ้านแล้ว...ผมจะสวดมนต์...แผ่เมตตา...แล้วก็อุทิศส่วนกุศลที่ได้ทำให้...อีกครังหนึ่ง...บทกรวดน้ำย่อ...ใช้บทนี้ก็ได้ครับ อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตโย...สาธู...
  โดย : มวยแทน [ 7 June 2555 - 15:52:16]


ร่วมแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้
ชื่อ :  
Email :  
รายละเอียด : 
verify image:
  
กรุณาใส่ข้อความตามภาพ: