ปีที่ ๘๗ เล่มที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗
เรือรับรอง "อังสนา"
   

      เรืออังสนา  เป็นเรือของกองทัพเรือ ประเภท เรือรับรองที่ใช้ตามลำ แม่น้ำอยู่ ในสังกัดของกิจการหอประชุมกองทัพเรือ ใช้สำหรับเป็นเรือรับรองและ เป็นการสวัสดิการของกองทัพเรือ ซึ่งสามารถให้บริการเป็นที่จัดงานทั้งขณะเรือจอด และ เรือเดินในแม่น้ำเจ้าพระยาภายใต้การบริหารเป็นรูปแบบกิจการสวัสดิการภาย ใน กองทัพเรือ


      เรือลำนี้ ต่อที่อู่ของ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชันแนล ด๊อคยาร์ด จำกัด วางกระดูกงูเมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ปล่อยเรือลงน้ำเมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ และบริษัท ฯ ได้ส่งมอบเรือให้ กองทัพเรือ เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ ราคาเรือรวม ๖๔,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ลักษณะทั่วไป ตัว เรือเป็น เรือเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร สูงจากผิวน้ำ ๕.๕๐ เมตร กินน้ำลึก ๒ เมตร ระวางขับน้ำเต็มที่ ๔๑๓ ตัน เครื่องจักรใหญ่ เป็นเครื่องดีเซล MAN รุ่น D2824LE ๑๒ สูบ กำลัง ๖๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ทำความเร็วสูงสุด ๑๒ นอต เครื่องไฟฟ้าดีเซล MAN ผลิตกระแสไฟฟ้า ๓๘๐ โวลต์ ๒๕๘ แอมป์ ๑๓๖ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง ถังน้ำมัน เชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว บรรจุ ๑๔ ตัน น้ำจืด ๖๐ ตัน พลประจำเรือ ๒๖ คน

      เรืออังสนา เป็นเรือรับรองที่ทันสมัย และโอ่โถงสวยงามมากลำหนึ่งสามารถบรรจุผู้โดย- สารที่ใช้บริการปกติได้ประมาณ ๒๐๐ คน มีดาดฟ้ารับรอง ๒ ชั้น ประกอบด้วยห้อง และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่


    ๑. ดาดฟ้าชั้นบน เป็นห้องโถงรับรอง VIP Lounge สามารถรับรองผู้ใช้บริการได้ ประมาณ ๕๐ คน มีเครื่องเสียงพร้อมคาราโอเกะ ร่วมกับระบบ Home Theater ครบชุด เพื่อความบันเทิงของผู้ใช้บริการ และยังมีดาดฟ้าเปิดหัวและท้ายเรือ ในการชมทัศนียภาพ สองฝั่งลำแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเรือเดินได้อีกด้วย

     ๒. ดาดฟ้าชั้นล่าง แบ่งพื้นที่รับรองผู้ใช้บริการออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนหัวเรือจัดเป็น ห้องรับประทานอาหารของแขกผู้ใหญ่ (VIP Dining Room) ในห้องประกอบ ด้วยโต๊ะรับ ประทานอาหารแขกผู้ใหญ่ และโต๊ะผู้ติดตาม กับมีเครื่องเสียง พร้อมคาราโอเกะ และ Home Theater เพื่อให้ความบันเทิงขณะรับประทานอาหาร หรือพักผ่อน
      - ตอนกลางลำเป็นห้องโถงใหญ่ เพื่อใช้รับประทานอาหารของคณะผู้ใช้บริการสามารถจุ ผู้ร่วมงานได้ประมาณ ๑๔๐ คน ในห้องจัดเป็นโต๊ะอาหารติดตั้งทั้ง ๒ กราบตลอดลำ มีโต๊ะ วางอาหารบุฟเฟต์ขนาดใหญ่ มีเวทีสำหรับวงดนตรีและการแสดงขนาดเล็กได้
      ห้องรับรองต่าง ๆ บนดาดฟ้าทั้ง ๒ ชั้น เป็นห้องปรับอากาศ เย็นสบายตลอดการเดินทาง ภายในห้องจัดวางเฟอร์นิเจอร์อย่างเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับพื้นที่การประดับตกแต่งภายใน สวยงาม ระดับเดียวกับห้องรับรองของโรงแรมชั้น ๑ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการมีความประทับใจ ในความงามและความเป็น "ราชนาวี" ในเวลาเดียวกัน


      การบริการบนเรือที่มีการจัดงานมีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งกรมพลาธิการ ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทั้งด้านการจัดเตรียมอาหารและเจ้าหน้าที่บริการ เจ้าภาพสามารถ ที่จะเลือกประเภท ชนิดและจำนวนของอาหารได้ตามต้องการในเรื่องดนตรี กองดุริยางค์ ทหารเรือ ฐานทัพเรือ กรุงเทพ ให้การสนับสนุนวงดนตรีในขนาดที่พอเหมาะกับพื้นที่บนเรือ พร้อมกับ เครื่องเสียง และนักร้องชาย - หญิง เพื่อให้ความสำราญแก่ผู้ใช้บริการด้วย

    เรืออังสนา จัดเป็นเรือรับรองที่ทันสมัย ให้ความสะดวกสบายเป็นความภูมิใจส่วนหนึ่ง ของกองทัพเรือ มีการบริหารจัดการในรูปแบบกิจการสวัสดิการภายในกองทัพเรือ ปัจจุบันได้ เปิดให้จองใช้บริการแล้ว โดยสามารถติดต่อรายละเอียด และจองขอใช้บริการได้ที่

      สำนักงานกิจการหอประชุมกองทัพเรือ ภายในอาคารหอประชุมกองทัพเรือ       ถนนอรุณอมรินทร์
      แขวง วัดอรุณ ฯ
      เขตบางกอกใหญ่
      กทม. ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๑ ๔๔๓๒ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๗๐ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๙๑