ปีที่ ๘๙ เล่มที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

สวัสดีครับท่านสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์ทุกท่าน
          นิตยสารนาวิกศาสตร์ฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจหลาย ๆ เรื่องเริ่มด้วยเรื่อง กว่าจะ มาเป็นหอประชุมกองทัพเรือ โดย แก้วนวล ซึ่งเป็นบทความที่กล่าวถึงปัญหาความยุ่งยาก ในการก่อสร้างซึ่งมีเวลาก่อสร้างเพียง ๒๘๗ วัน เท่านั้น ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่าน มาลอง อ่านบทความนี้ด้วยกันว่า ปัญหาความยุ่งยากนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร บ้างและอะไร เป็นแรงบัน ดาลใจให้งานก่อสร้างสำเร็จไปได้
 จะไม่...น้ำตา Never...so few โดย พลเรือโท พัน รักษ์แก้ว  ณครูท่านได้ กล่าว ถึงคำพูดของภรรยาของทหารนาวิกโยธินทั้ง ๒ นาย ที่เสียชีวิต ดูลึกซึ้งและกินใจมากกว่าคำ พูดใด ๆ ของทหารเสียอีก
 
สันติสุขภาคใต้กับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ ๒๔๓๑ (ตอนอวสาน) โดย พลเรือโท สงบ ศรลัมพ์ เป็นตอนต่อจากฉบับที่แล้ว   ขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันพิจารณาว่าการปฏิบัติ งานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๒๔๓๑ นั้นปฏิบัติงานกันอย่างไร และสามารถที่จะนำมา ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้หรือไม่
  ย่อหลักตำราพิชัยสงครามซุนวู โดย นาวาเอก จรินทร์ บุญเหมาะ ึ่งผู้เขียนท่าน ได้ นำเสนอสาระสำคัญ และคุณค่าของตำราพิชัยสงครามซุนวู ว่านำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำ วันจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เกมยุทธศาสตร์ ต้องมีผู้วาง ต้องมีผู้เล่น ดย Neo Con 011 ผู้เขียนท่านได้อธิบาย เกมยุทธศาสตร์ว่า ยุทธศาสตร์เกิดขึ้นและแปรเปลี่ยนได้ตามที่ผู้วางเกมกำหนด ขอให้ทุก ท่านลองพิจารณาดูว่าเกมยุทธศาสตร์เป็นไปตาม ที่ผู้เขียนได้เขียนไว้หรือไม่
ชีวิตจิตใจ ของใครของมัน โดย พลเรือตรี ไพโรจน์ แก่นสาร คุณครูผู้เขียนได้กล่าวถึง
เนื้อหาบทความซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความคิดของทุกคนก็ตามแต่ขอให้ทุกท่านพิจารณาว่าใน
บทความดังกล่าวเป็นจริงตามที่ผู้เขียนกล่าวหรือไม่ว่าชีวิตและจิตใจจะดำรงอยู่และผสมผสาน
กันอย่างลงตัวและทำงานร่วมกันให้เป็นปกติ หากชีวิตและจิตใจไม่สามัคคีกันย่อมเกิดการ
ทำงานผิดปกติ
   การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ทร.ไทย กับ ทร.อินโดนีเซีย ในการรักษา เสถียรภาพความมั่นคงภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใตโดย ถ.ถุง เป็นบท ความที่กล่าวถึงการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรืออินโดนี ีเซียซึ่งจะ เป็น ประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศรวมถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค นี้อีกด้วย
เกียรติศักดิ์นักรบ ตอนปฏิบัติการสุดท้าย โดย นาวาโท สว่าง เจริญผล ป็นบทความ ซึ่ง เล่าเรื่องเกี่ยวกับแผนกำจัด พลเรือเอก ยามาโมโต้ ขณะเดินทางโดยเครื่องบิน ทะเลคาวานิชิ H 6 K เพื่อ เยี่ยม บำรุงขวัญแก่ทหารในแนวหน้า
 ถามมา ตอบไป โดย พลเรือเอก สุนทร กระเทศ ป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบข้อข้องใจ
ของคุณครูท่าน หากยังมีผู้ใดสงสัยบทความของท่านก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พลเรือเอก สุนทร กระเทศ หรือที่ บรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์ก็ได้
เชื้อเพลิงทดแทนในยานยนต์เพื่อการประหยัด โดย กองวิทยาการ ขส.ทร. ป็นเรื่อง ราวเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ก็ขอให้ทุกท่าน ได้พิจารณาว่าพลังงาน แบบไหนเหมาะสม กับรถยนต์ของท่าน
วิ่งเต้น เส้นสาย โดย พลเรือเอก ประวิทย์ ศิวรักษ์ ึ่งคุณครูท่าน ให้ความหมายของคำ ว่า เส้น ในความหมายของท่านไว้อย่างไร และท่านสมาชิก ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับท่าน หรือไม่อย่างไร และปิดท้ายด้วย Sea Garuda13 AB - 05 INDONESIA โดย ยก.กฟก. ๑ กร. เป็นการฝึกผสมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินโดนีเซีย ในน่านน้ำของ ประเทศ อินโดนีเซีย เชิญติดตามอ่านได้นะครับ
ที่แถลงมาทั้งหมดนี้ คือเนื้อหาสาระที่สำคัญที่บรรจุอยู่ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ฉบับวันวาเลน ไทน์ วันแห่งความรัก ผมจึงหวังว่าทุกท่านจะหันมาอ่านนาวิกศาสตร์กันมากขึ้นนะครับและ หวัง ว่าคงจะมีบทความที่ถูกใจท่านบ้าง  หรือหากท่านหงุดหงิดก็ขอให้เสนอความคิดเห็นมายังกอง บรรณาธิการตามที่อยู่ด้านล่าง
          สวัสดีและพบกันใหม่ฉบับหน้า (เดือนมีนาคม) นะครับ

บรรณาธิการ
E mail : Samrearng.Jun @ navy.mi.th

tel. 02 4755521