ประกาศกิจการราชนาวีสโมสร เรื่อง รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ไม่จำกัดเพศ เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ( อ่านรายละเอียดที่นี่.......
       ประกาศกิจการราชนาวีสโมสร เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจัดเลี้ยง ( อ่านรายละเอียดที่นี่.......


77 อาคารราชนาวีสโมสร ท่าช้างวังหลวง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2222-4295 , 0-2475-5411 E-mail : navyclub @ yahoo.co.th
copyright @ 2013 : suthus.p@navy.mi.th